BO s hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BO s hjemmeside www.brandfolk.dk"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.4 / September 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside

2 Leder INDHOLD: FORSIDEN Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Nye tider Den 1. juli 2009 stoppede samarbejdet mellem Brandfolkenes Organisation og FOA. Brandfolkenes Organisation havde udført den opgave, som medlemmerne havde pålagt dem på generalforsamlingen i maj Vi er nu godt i gang med at etablere organisationen på den nye adresse, og vi er også kommet godt i gang med at skabe et grundlag, sådan som vi har lovet vores medlemmer. Et hovedmål har for medlemmerne været, at man gerne ville bevare BO, og at man gerne ville have, at de valgte repræsentanter skulle sørge for denne bevarelse. Ligeledes har det været tydeligt, at rigtig mange i vores fag ønsker, at faget samles under ét, så vi står sammen om vores værdier. BO har derfor fået en samarbejdsaftale med Chaufførernes Fagforening, hvor vi netop er i gang med at afdække, hvilke muligheder denne samarbejdsaftale åbner for vores medlemmer, således at vi kan få lov til at føre forhandlinger for medlemmerne og længere forhandlinger om medlemmerne. Desværre kan man konstatere, at mestergruppens ønske om at komme ud af BO har resulteret i, at de menige brandfolk er blevet splittet i to grupper. Hvor er det kedeligt! Jeg vil gerne benytte denne leder til at takke alle for den tid, BO har været jeres organisation, og så vil jeg takke dem, som støtter op om bevarelsen af Brandfolkenes Organisation. BO har bestået siden 1898, og jeg ville være ked af, at en så gammel organisation ikke skulle kunne leve videre i vores tid. Sammenhold og styrke. Før og nu. Side 4: Fup eller fakta? Side 6: Klubberne Side 7: Gule smileys Side 9: Man binder os på mund og hånd. Midten: De Grå Sider Side 12:Ambulancen og arbejdsmiljøet efter 1./9 2009? Side 13: WPFG Side 14: BO anno 1. juli 2009 Side 17: Åbent hus i BO Side 18: Seniornyt Bagsiden: PenSam Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Svanevej København NV Telefon: Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Kenneth Meyer Økonomiansvarlig: Per Keldsen Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Mail: Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 2

3 PERSONALIA Vestegnens Brandvæsen Ansættelser: 99. Steffen Hintze ansat som vagtcentraloperatør fra Afgang: Brandmand 17. Jørgen Jensen Underbrandmester 65. Henrik Hillestrøm 10 års jubilæum: Brandmand 72. Torben Carlsen. Stort tillykke. 25 års jubilæum: Brandmand 29. Kenneth Christensen. Stort tillykke. Københavns Brandvæsen En hjertelig tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben, for opmærksomheden, ved min 70 års fødselsdag. Og ikke mindst tak for 36 år på en pragtfuld arbejdsplads. Med venlig hilsen Tidl. 235 Vagn Nielsen ( Vægtløfteren ) Jeg vil gerne her i gennem Brandmanden takke alle der kom og sagde farvel til mig på min sidste vagt. Tak for alle flasker og gaver som jeg fik på dagen Det var en uforglemmelig dag for mig og selvfølgelig en noget speciel dag efter mere end 38 år i Brandvæsnet. En kæmpe stor tak til 4 rode st. C for alle årene vi har haft sammen, det var altid en fornøjelse at være på vagt med jer, pas nu på jer selv. De bedste hilsner til alle i Brandvæsnet (Obmr. 17 st. C ) 718 Tommy Weilbach Det var dejligt at se så mange af jer på min sidste vagtdag. En særlig tak til 3. rode st.ø som udførte et kæmpe arbejde. Resultatet udeblev da heller ikke alt var bare perfekt. Jeg takker for alle de dejlige gaver dem vil jeg nyde med velbehag, og tænke på hver eneste af jer. Pas nu godt på jer selv jeg vil savne jer. Mange hilsner Henrik 104 En stor tak til stiftelsesforeningen, for opmærksomheden, ved min 70 års fødselsdag. Mange tanker og hilsner. Frank 201 St.Ø. 58. hold

4 FUP ELLER FAKTA Brandfolkenes Organisation (BO) er ikke længere en fagforening i forbundet Fag og Arbejde (FOA). Hvorfor egentlig ikke?»bo har meldt sig ud,«siger nogle.»bo er smidt ud,«siger andre. Der er stort set ikke én eneste information, der ikke er blevet modsagt kort efter, så hvad skal man egentlig tro på? Og hvem skal man give»skylden«for hele miseren? Vi vil jo så gerne give skylden til nogen eller noget, så vi selv kan blive»frikendt«. Dermed kommer man meget let til at»skyde«på enkeltpersoner og blive ubehageligt personlige, hvilket som oftest kun fører til splid. Vi vil også meget gerne have den fulde og hele sandhed. Men der findes bare ikke kun én sandhed. Der er altid flere, alt afhængigt af hvem man spørger. Med til tider alt for mange modstridende informationer fra BO og FOA, og til tider slet ingen eller mangelfuld information, er det ikke så underligt, at mange af BO s medlemmer er godt og grundigt forvirrede. Nogle endda så forvirrede, at de har valgt at melde sig helt ud af BO og ind i FOA 1, der jo sidder godt og fast på deres ret til at forhandle. Efter min personlige mening er det rigtigt ærgerligt, da mit højeste ønske er at samle brandfolk og helst alle i hele landet. Ikke sprede dem for alle vinde. Et faktum er det dog, at i BO er alle velkomne og har altid været det. En landsdækkende samling har dog aldrig været en mulighed tidligere, blandt andet på grund af forskellige fagforbunds fastholdelse af medlemmer. Hvis man i fremtiden ønsker en samling af hele landets brand- og redningsfolk, kræver det virkelig mod og mandshjerte til at bryde med vante rammer og skabe noget godt selv. Den mulighed og det skal siges, at det er en mulighed findes via BO, og med alle de fantastisk dygtige og engagerede kollegaer rundtomkring i landet kan vi godt. Hvis vi»tør«. For nogenlunde at forstå, hvordan BO er havnet i den nuværende situation, er man nok allerførst nødt til at forstå, hvordan en faglig organisation er opbygget, og hvem der må forhandle hvad og hvorfor. FOA er et fagforbund med en række fagforeninger som medlemmer. Det er FOA, der forhandler med de kommunale arbejdsgiveres organisation. Og dermed er de med til at danne de rammer, hvori vi arbejder. Da der er mange forskellige fagforeninger i forbundet, giver FOA retten til at forhandle inden for rammerne til de enkelte fagforeninger. BO er en fagforening med en række medlemmer, der har oprettet faglige klubber på de enkelte arbejdspladser. Da klubberne jo eksisterer og arbejder lokalt på de enkelte brandstationer, har de af BO fået retten til at forhandle lokalt inden for de rammer, klubben og foreningen er blevet enige om. Arbejdspladsklubberne (eksempelvis BRH, BKK, BKF, eller klubberne i Tårnby, i Thule eller på Vestegnen) består af medlemmer (alle brand- og ambulancefolk) fra de enkelte brandvæsener, for hvem klubben arbejder og forhandler lokalt. Og det er her, vi vælger vores tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter. Når et medlem får et problem på arbejdspladsen, han eller hun ikke selv kan klare, går han/hun til sin tillidsmand, der tager hånd om og løser problemet. Hvis tillidsmanden ikke kan løse problemet selv, involveres klubben, der så løser sagen. Kan sagen heller ikke løses ad denne vej, inddrager klubben så foreningen (BO), der så går ind i sagen og søger en løsning. Indimellem er arbejdsgiverne så urimelige, at der må findes en juridisk løsning på problemet, og her søger foreningen så hjælp fra forbundet (FOA), der så burde bakke foreningen, klubben og dermed medlemmerne op med»alt, hvad de har«. Denne struktur er vigtig at holde sig for øje, før man»peger fingre«, for ikke at komme til at»pege«i den forkerte retning. Uanset om det er godt eller skidt. Det vil med andre ord sige, at når klubben laver en aftale eller løser et problem, er det hverken foreningens eller forbundets direkte fortjeneste/fejl, men klubbens. Det samme gør sig selvfølgelig også gældende for foreningen og for forbundet. Selvfølgelig er det ikke så enkelt, for der skal jo foregå et solidt samarbejde hele vejen i det faglige system, med medlemmet og sammenholdet i fokus, men i princippet er det sådan, det fungerer. 4 nr. 4 / September 2009 /

5 FUP ELLER FAKTA For nu at vende tilbage til den situation, som BO står i lige nu, og hvordan vi er endt der: Jeg vil prøve at forklare min sandhed ud fra den opfattelse og viden, som jeg har. Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) hed det forbund, hvorunder jeg blev medlem. Nemlig hos hospitalsportørernes fagforening. Da jeg så blev brandmand, skiftede jeg naturligt nok over til Brandfolkenes Organisation (BO). DKA var nemlig et forbund, hvor hver enkelt faggruppe blev betragtet som selvstændige og som dem, der havde bedst viden om eget arbejde og de problemer, der var forbundet med det. Og hvis et medlem kontaktede sin fagforening, var der straks opbakning og forståelse for problemet, da man i foreningen jo selv var i samme branche. I 1996 blev DKA fusioneret med Husligt Arbejder Forbund og blev til FOA, og en del af fagforeningerne blev lagt sammen. De fagforeninger, der fortsat ønskede at fungere selvstændigt, som de altid havde gjort, måtte selvfølgelig godt det, og det kunne man via en særlig samarbejdsaftale. BO var en af de fagforeninger, der indgik i en sådan aftale. Med tiden er de fleste»selvstændige«fagforeninger blevet opslugt i de forskellige afdelinger i FOA (eksempelvis FOA 1). Kun BO står tilbage som»selvstændig«fagforening under FOA. Det er min oplevelse, at modellen med en faggruppebestemt fagforening ikke passer ind i FOA s struktur. Og måske er det derfor, BO indimellem har manglet den afgørende opbakning fra FOA i vigtige sager om overenskomstbrud og så videre. Men det kan kun blive et gæt fra min side. Da så brandmesterklubben fra København efter en urafstemning ønskede at forlade BO og flytte til ledelsessekretariatet i FOA 1, startede en kamp mellem BO og FOA 1. BO ønskede ikke, at brandmestrene skulle forlade den fagforening, de altid havde været medlemmer af, og dermed svække sammenholdet og BO s styrke. FOA 1 mente, at når de fleste i en gruppe ønskede at flytte fra en forening til en anden, så kunne man bare gøre det med et pennestrøg, og alle på en gang. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre på den måde, som FOA 1 ønskede, det skulle. Altså at overflytte alle på en gang. Det stod nemlig i den aftale, FOA 1 og BO havde om»selvstændighed«. Derfor blev aftalen bare opsagt af FOA 1, og brandmestrene kunne nu enkeltvis udmelde sig af BO og indmelde sig i FOA 1. Aftalen havde et års opsigelse, og opsigelsen var dermed gældende fra den 1. juli Fra denne dato stod BO reelt uden FOA som hovedforbund og dermed uden tag over hovedet, medmindre man var villige til at indgå en ny samarbejdsaftale med FOA 1. Det prøvede man at få, men som vi alle ved i dag, lykkedes det ikke at nå frem til et for BO og FOA 1 spiseligt resultat. BO var naturligvis i den mellemliggende tid nødt til at se sig omkring efter et nyt sted at være, hvis det ikke ville lykkes at få en ny aftale med FOA 1, der ikke forringede BO som»selvstændig«fagforening. Havde BO ikke forhørt sig rundtomkring, ville en skurvogn eller en opløsning af BO have været en realitet i dag. Men gud ske tak og lov består BO stadig og har i dag lokaler hos Chaufførernes Fagforening på Svanevej i København. I hele denne proces er der blevet sagt og skrevet meget. Noget rigtigt, og noget forkert. Der er blevet kastet med mudder, og der har været meget personfnidder. Der har været gjort ting, der kunne og måske burde have været gjort anderledes. Men når alt kommer til alt, mener jeg, at vi skal holde sammen som faggruppe og helst endda udbygge og styrke os som en selvstændig og rummelig fagforening, der byder alle inden for faget velkommen, uanset hvor de kommer fra. Muligheden er der i BO Brandfolkenes Organisation. Vi skal bare turde bruge den. Efter denne redegørelse håber jeg, at mange af jer, der stadig er i BO, bliver her, og at I, der ikke ved, hvor I står, beslutter jer til at blive der, hvor I altid har været. Nemlig i BO. Mit håb for fremtiden er også, at der vil komme yderligere gang i snakken om et fælles fagligt ståsted for alle brand- og ambulancefolk her i landet, så vi kan styrke hinanden og kæmpe for fælles mål, så udliciteringer og udbudsrunder ikke afgøres af de dårligste arbejds- og lønforhold. Sammen er vi stærkest, og sammen skal vi gå efter det bedste. Redaktøren Tommy Kjær 507 5

6 KLUBBERNE Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Brian Scheil 62 Telefon: Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Formand: Lars Bo Nielsen Telefon Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon: Thule air base Formand: Knud Pedersen Mobil Dk: Thule, den 16. august 2009 Sommerens aktiviteter er i fuld gang udendørs øvelser og træning færdiggøres, inden vinteren atter sætter ind. Thule har i denne uge haft besøg af John Larsen fra BAT og Børge Frederiksen fra 3F. De har besøgt de forskellige afdelinger på basen, hvor det har været muligt at stille spørgsmål til de kommende overenskomstfor handlinger. Vi på Thule følger naturligvis spændt udviklingen i forbindelse med FOA/BO/3F, og jeg må nok sige, at der er noget at snakke om. Vi bliver ringet op af FOA og advaret på det kraftigste og får tilsendt breve med trusler om alverdens ting. Én ting skal man bare vide, og det er, at her står vi fast på de beslutninger, der er taget, og vi bakker op om BO som vores organisation det får ingen lov at ændre på. Jeg håber, at BO på længere sigt får lavet de aftaler, der skal til for at deltage i overenskomstforhandlingerne. Her på brandstationen har man fra GC-ledelsen fået indikationer på, at man ønsker at følge samme linje som nu, også efter den nye overenskomst. Dette betragter jeg som positivt og som noget, der vil medvirke til at skabe ro og stabilitet. Med venlig hilsen Knud Pedersen 6

7 Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Flemming Jørgensen 5113 Telefon: Jacob Haugaard sagde engang:»hvis arbejde er så sundt, så giv det til de syge!«han tænkte nok ikke dengang på fagligt klubarbejde, men alligevel. Der har for vores vedkommende i BKF været lidt om snakken, hvis vi altså må tillade os at lave en lille sammenligning mellem klubarbejde og traditionelt arbejde, som vi kender det! I foråret 2009 kom vi til som ny bestyrelse i Brandfolkenes klub Frederiksberg. Formand Ny 5113 Flemming Jørgensen Næstformand Ny 5115 Berthel Funch Kasserer Ny 5108 Bjarne Soltau Sekretær Gl. medlem 5107 Michael Nicolaisen (udtrådt) Ny 5106 Per Bech Christiansen (nuværende sekretær) Amb.-repr. Gl. medlem 5133 Martin Jakobsen Brm.-repr. Gl. medlem 5086 Jan Sjømann (udtrådt af bestyrelsen) Vi nye lod os overtale, da man manglede en ny formand, uvidende om det, der ventede os de næste mange måneder. Vi overtog et fagligt hverv, mens mange andre, hvis du spurgte dem, ville sige:»desværre, men det har jeg sgu ikke tid til«eller»det med fagforeninger og klubber, det er sgu ikke lige mig«osv. Vi i den nye bestyrelse havde heller ikke tid! Ej heller var vi nogle af disse»røde«pampere, der med hængerøv, seler og træsko for enhver pris ville have det endelige opgør med alle, der tjente eller fik mere end os selv! Vi var såmænd bare en flok helt almindelige brandfolk, der ville præge vores egen hverdag på vores brandstation og samtidig et eller andet sted følte, at nu var det måske vores tur til at byde ind med noget, som de andre kunne nyde godt af! Vi røg lige i ilden ved vores start i marts Vi havde i starten en masse lokalaftaler, vi skulle forhandle på plads. Vi havde en meget prekær sag omkring to ambulancefolk, der i pressen var udset til skurke og afskedigelse. En sag, der havnede helt oppe i det politiske system og med nød og næppe endte godt! Vi havde en stor omstrukturering i ambulancetjenesten, der forvoldte megen frustration hos ambulancepersonalet. Derudover var der alle de almindelige sager såsom»hvem kører hvad?«og»hvorfor bliver der ikke gjort rent i weekenderne?«osv.! Alt sammen sager, der optog voldsomt meget tid og engagement. Men det stoppede ikke her. Al virakken omkring FOA 1/brandmester-problematikken havde vi fulgt fra sidelinjen før vores indtræden i BKF. Vi havde en holdning til det og var ikke enige med dem, men at gå i klubben for at kæmpe mod dem var absolut ikke vores agenda! Vi skulle jo bare ind og lave lokalt klubarbejde! Vi vidste godt, at emnet ville blive problematisk. Men vi havde en tro på, at det nok skulle blive løst. Men vi vidste også, at det ville blive en problematik, der ville udfordre den solidaritet og sammenholdsfølelse, vi på arbejdspladsen og blandt kollegaer så ofte brystede os med, at vi var i besiddelse af. Ville denne problematik nogensinde nå de højder, vi så ser i dag? Vi troede det ikke! Ikke ret mange af os havde forudset eller håbet på, at problematikken ville komme til det niveau, den har i dag. Vi vil ikke deltage i mudderkastningen, men blot over for FOA 1-obrm./-brm. konstatere: Kære FOA 1-brandmestre/-obrm. I gik efter guldet. Det er næsten ikke til at bære, hvis ikke I får bare 10 % af det, I er blevet lovet af penge, magt og muligheder, for prisen for os andre har været høj. Meget høj. For husk: Nogle gange kan guld købes for dyrt!

8 KLUBBERNE For os andre»gule«kaospiloter i BO/BKF og vores medlemmer er det bare at arbejde videre for den sag, vi tror og håber på. For at bruge en kliché: Sammen er vi stærke. Ikke mindst nu! Solidariteten er såret, efter at FOA 1-obrm./-brandmestrenes guldjagt, men lad os andre samle stumperne op og bygge ordet op igen! BKF/BO er flere gange blevet lagt i graven inden for et år! FOA s massive PR-kampagne (private opringninger, foldere, besøg, orienteringer). Prognoser som»bkf 30 % og FOA 70 %«har kørt konstant på stationen. Obrm./brandmestres talen/rekruttering for FOA 1 hos menige medlemmer har været livlig! Trusler fra FOA. Kølige forhold kollegaerne imellem! Jo, det har været op ad bakke. Derfor varmer det også, at langt den største del af basisgruppen (menige) har bakket op omkring BKF/BO (over 80 % foreløbig og tallet stiger støt!). Det er noget, der bringer sammenholdet på plads igen og troen på, at vi har fat i noget af det rigtige. Mange tak for det, i øvrigt! Kampen bliver ikke mindre i den næste tid, for noget tyder på, at FOA 1 opruster og ikke stopper chikanen foreløbig. FOA har»kamera og øre«på stationen, og BKF kan ikke agere uden en øjeblikkelig FOA-reaktion. Dette stopper dog ikke BKF s arbejde på stationen for at hjælpe vores kollegaer/medlemmer og lave traditionelt klubarbejde for det store flertal, vi repræsenterer. Vi har i dag en glimrende dialog med vores ledelse og en stor opbakning blandt vores kollegaer, og denne tillid vil vi ikke svigte.»tillidsmand«eller ej, for valgt af flertallet, det er vi! Vi vil slutte denne lille info med at bekræfte citatet af Jacob Haugaard. Til alle dem fra FOA 1, der i den sidste tid har»bekymret«sig om vores cerebrale helbredstilstand her i BKF og BO: Tja, vi har sgu fået det rigtigt godt af alt det arbejde, vi laver i klubben så godt, at vi hver morgen kan smile, når vi kigger på os selv i spejlet! Tak for din tid. På Brandfolkenes klubs vegne 5115 Berthel Funch og 5113 Flemming Jørgensen 8 nr. 4 / September 2009 /

9 "Man binder os på mund og hånd" I forlængelse af mit tidligere indlæg i Brandmanden nr. 1/2009. "Det er da løgn!" Det var den respons, jeg fik, når jeg svarede på spørgsmålet om, hvorvidt det var rigtigt, det "man hørte" ude i korpset. Derfor vil jeg nu fortælle min version af, hvad der er gået forud for min degradering fra brandmester i 8 måneder til brandmand på erstatningsholdet 12. dec Den 28. april 2008 var jeg til en ikke planlagt, uformel samtale med min daværende stationschef J.K. Iversen (JKI). Problemet dengang var, at jeg havde afleveret et brev til min sikkerhedsrepræsentant vedr. brug af stålflasker kontra compacitflasker under en afholdt øvelse. Det mente JKI ikke, var korrekt gjort, under henvisning til kommandoveje m.m. Hvis jeg har et spørgsmål vedr. sikkerhed, så mener jeg, at det er min pligt og ret at gå til min sikkerhedsrepræsentant. I øvrigt undrer det mig, at jeg ingen tilbagemeldinger har fået vedr. denne sag. I den efterfølgende periode beder jeg ved morgenhilsen på vagt JKI om et møde vedr. skærmbriller, som jeg ifølge Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 har ret til. Dette bliver først afholdt på den efterfølgende vagt, efter at jeg på vagtmesterkontoret, hvor der både er afgående og tilgående mandskab til stede, endnu en gang beder JKI om et møde, hvortil han svarer hen over hovederne på alle tilstedeværende, at hvis det er angående de skærmbriller, så kan jeg godt glemme alt om dem, hvortil jeg svarer med en lige så hurtig replik: "Skal vi vædde?" Dette var ment som en hurtig, sjov replik, men er åbenbart blevet opfattet som en fornærmelse. Det forstår jeg ikke. Jeg blev ikke fornærmet på JKI over, at han bare fejede mig af i alles påhør, selvom jeg havde bedt om et privat møde, som ingen andre kendte indholdet af! På en informationsrunde i sommer 2008 ved brandchefen, Jan Axlev, stiller jeg et spørgsmål på mandskabets vegne ang. manglende kemitillæg kontra nyansættelse, og vi får et uddybende svar på dette af brandchefen på en tilfredsstillende måde. Dette spørgsmål på mandskabets vegne bliver af brandchefen opfattet som kritisk stillet af mig, og i et forkert forum! Da jeg i august 2008 bliver kaldt til endnu en ikke planlagt samtale i forbindelse med min ellers meget tilfredsstillende personalebedømmelse fra min overbrandmester, bliver jeg gjort bekendt med, at der vil blive påhæftet et notat ang. ovennævnte situationer. Der er heri yderligere enkelte påstande, som jeg ikke kan tilslutte mig, såsom at jeg skulle være demotiverende, illoyal og ikke på forkant med udviklingen. Dette er tilbagemeldinger, som JKI efter eget udsagn har fået fra en person på en anden station, dog uden at ville bekræfte over for mig hvorfra og af hvem. Dette er jeg uforstående over for, da jeg på daværende tidspunkt kun havde fungeret som brandmester på egen station. Jeg skal i mellemtiden sørge for at få rettet op på dette, inden min midtvejsevaluering i november. Den 14. november indkaldes jeg, igen, til et ikke planlagt, uformelt møde med JKI hvor jeg får forelagt en mødeindkaldelse. Jeg bliver informeret om, at jeg på det kommende møde vil blive orienteret om, at min prøvetid som brandmester bliver afbrudt, da jeg ikke opfylder den personprofil, som ledelsen i brandvæsenet ønsker. Dette kommer som et chok for mig. Ydermere fortæller JKI, at han i mellemtiden har fået flere negative tilbagemeldinger om mig fra redningsskolen st. D samt fra en person, som har deltaget i et brandmestermøde på st. Ø. 9 Jeg er uforstående over for dette, da jeg ikke har været på skolen i den tid, som omtales, og hvem der på et lukket møde skulle have haft min påstået kritiske holdning, ved jeg ikke, da det eneste, jeg spurgte til, var forretningsgangen samt den nye stillingsbeskrivelse for overbrandmestre. Det kan jeg få bekræftet. De tre ovenstående møder foregik i øvrigt uden varsel og uden mulighed for at få en bisidder med. Fortsætter på næste side

10 Fortsat fra side 9 Jeg beder efterfølgende om et møde snarest med Jan Axlev og vil have min daværende tillidsmand, bmr. Ove Tuesen, med som bisidder. Ved mødet, hvor JKI til min store forundring også deltager, forelægger jeg min store frustration over situationen for Jan Axlev, som kun vil bekræfte, at den beslutning, som er taget, ikke er til at ændre. En beslutning, der, som jeg opfatter det, er taget ud fra JKI s ubekræftede oplysninger. I øvrigt opfordrer de mig til at trække mig frivilligt gentagne gange senere hen, men hvorfor skulle jeg dog det? Jeg mener stadig ikke, at jeg har gjort noget, der er så forkert, at det skal udmønte sig i en degradering og stop af min prøvetid. De siger oven i købet, at der ikke er en finger at sætte på mine faglige præstationer og kunnen. Til slut oplyser Jan Axlev, at han allerede før min ansøgning om at blive brandmester "havde spottet mig som værende en negativ person med et kritisk syn på ledelsen"! Jeg er rystet og chokeret, og mødet er slut. Jeg kan undre mig over, at Jan Axlev overhovedet godkendte min indstilling til brandmester fra BFU s side uden at orientere mig om, at der evt. var noget, jeg skulle arbejde med, hvis jeg ville være brandmester! Hvorfor lytter man kun til JKI,, som er den person, som jeg til daglig har allermindst med at gøre, og som hverken kigger på personalebedømmelser eller taler med de øvrige mestre på Tomsgården, hvor jeg var tilknyttet? Hvorfor kan/vil JKI ikke over for mig bekræfte, hvor han har div. udtalelser fra? Hvorfor har jeg den fornemmelse, at der ligger noget personligt bag JKI s udtalelser? Når jeg nu sidder og tænker efter, kan jeg på denne vis sunget af Liva W "Man binder os på mun men man kan ikke b og ingen er fan når tanken er Vi har en indre fæst som styrkes i sit eg når bare vi kæmper for Den som holder sjælen rank k Ingen kan regere det som v Det lover vi med hånd i mørket før en morg at drømmen om frihed bli Brandmand i Købe Jes Borcherse 947 Jeg tænker, at der skulle statueres et eksempel! Ja, spørgsmål har jeg masser af, men det hjælper jo ikke, når man vælger at spille med lukkede kort. Jeg har selv den opfattelse, at jeg er en tillidsfuld, dygtig og vellidt kollega. Ligegyldigt hvem jeg har mødt på det seneste, har jeg kun fået fuld opbakning samt det indtryk, at der ikke er nogen, der kan bifalde, hvad der er sket. Ikke en eneste negativ bemærkning har jeg hørt ang. min funktion og gøren som brandmester. I den tid, jeg har fungeret som brandmester på Tomsgården, har jeg kun fået positive tilbagemeldinger fra mestre og menige brandfolk på samtlige roder. Jeg kan ikke på noget tidspunkt i min stillingsbeskrivelse se, at jeg ikke opfylder kvalifikationskravene eller den personlige profil. Min frustration er ikke blevet mindre her i løbet af foråret og sommeren, efter at FOA ikke har haft mulighed for at hjælpe mig, og at Brandfolkenes Organisation, som herefter fik aktindsigt, er blevet afvist hos ledelsen, da de havde nogle spørgsmål, som de gerne ville have belyst. Brandfolkenes klub København har ej heller fået tilbagemeldinger fra ledelsen efter et ønske om dialog. At jeg til daglig nu kan gå rundt og ikke vide, hvem der er kommet med div. udtalelser, er ikke en rar fornemmelse, hvis de altså eksisterer? Så vidt jeg er orienteret, skal der foreligge en skriftlig og underskrevet udtalelse, hvis en sådan er indhentet og bruges i en evt. personalesag. Med disse ord håber jeg, at I har fået en forståelse for, hvad der er foregået. Jeg er stadig stolt og glad for mit arbejde som brandmand i Københavns Brandvæsen, dog stadig frustreret over det, som er sket, og måden, det er forgået på. 0 FORTID: I 1983 kom jeg til skade i V. gymnastiksal kl , og blev efterfølgende indlagt på Kommunehospitalet. Arbejdsskadestyrelsen afviste sagen med henvisning til tidspunktet. Brandvæsenet a sagen, den blev efterfølgende anerkendt so arbejdsskade. NUTID: Den 06/05 09 sender Arbejdsskadestyrelse et spørgeskema til Kbh. Brandvæsen ang. tjenestemandspension. Den 22/07 09 sender Arbejdsskadestyrelse nyt spørgeskema med de samme spørgsmå åbenbart har Brandvæsenet ikke syntes de ulejligheden værd ar bruge tid på at besva første spørgeskema, det til trods for at man trækker tiden ud for udbetaling af erstatnin den person det drejer sig om. I mine øjne en utrolig arrogant måde at op sig på. Det kunne være interessant at høre personalechefen eller brandchefen syntes o den behandling man yder tidligere ansatte der på den ene eller anden måde er blevet uarbejdsdygtig. Fhv. 802 M

11 ikke lade være med at tænke e, eel: d og hånd, inde ånd, gne, fri. ning her et værd, det vi ka li. an aldrig blie træl. i bestemmer sel. og mund enstund, r aldrig forbi." nhavn n»de GRÅ SIDER«Sommerudflugten Jeg vil gerne fortælle med egne ord, hvordan jeg oplever den frustrerende situation, som mange brandfolk har bragt vores organisation i, igennem en sammenligning med det, som alle kender til! Jeg er sikker på, at rigtig mange vil nikke genkendende til dette eksempel. Der skal på din brandstation arrangeres en sommerudflugt, og en lille gruppe af de ansatte foreslår dette i januar måned. Alle bakker op om dette, og alle vil selvfølgelig gerne deltage. I maj måned foreslår den lille gruppe af initiativtagere, hvordan arrangementet skal afholdes, og blandt dem, som deltager i debatten, er der et par små kommentarer, men alle bakker op om det, som den lille gruppe er kommet frem til. I juni skal der laves forskellige små forberedelser, men det er lidt svært for den lille gruppe at finde hjælpere, som vil være med til indkøb, bestilling af underholdning osv. Alle bakker dog fortsat op om det, som bliver forelagt. En uge før arrangementet skal løbe af stablen, skal der betales til arrangørerne, og de fleste har husket penge eller får dem hentet i løbet af vagten. Der er dog nogle stykker, som skylder, indtil de skal møde på selve dagen. Desværre ser vejrudsigten et par dage før arrangementet ud, som om der kan komme regn på selve dagen, og en enkelt melder fra. Om morgenen på selve dagen er skyerne over byen sorte, og en del vælger nu med forskellige forklaringer at melde fra i sidste øjeblik, og tilbage står arrangørerne og halvdelen af dem, som fra starten var vilde med forslaget om dette spændende arrangement! nkede m en Af: 198 Torben Kristiansen Mr.Suicide Når dette er skrevet så er jeg sikker på, at rigtig mange sidder tilbage med en dårlig fornemmelse, for hvor blev alle dem af, som igennem en trivselsundersøgelse bakkede deres lokale klub op, da man bl.a. forespurgte, hvor mange der ønskede, at man skulle undersøge mulighederne for et nyt fagligt ståsted? Der var 400 københavnere, som var utilfredse med FOA, og nu har man så endelig en organisation, som TØR tage kampen med FOA, og så sidder der alligevel nogle tilbage, som ikke står ved det, som de tidligere har fremført og talt så varmt for. STØT NU OP OM JERES ORGANISATION, SOM TURDE GØRE DET, MANGE ANDRE ALDRIG HAR TURDET FØR DEM SOM TURDE GØRE DET, VI SOM MEDLEMMER SÅ INDERLIGT HAR ØNSKET.Anonym n min n et l, t var re det så g for fører hvad m, ogens. Hvem var du Mr. Suicide? må sige det var velgjort, din krop i atomer, hurtig transport, som gjorde vores dag til et helvede, dine kødlige rester stank som et slagtehus, ved du sikkert ikke levede i sus og dus, kød her og der, noget til enhver, spring på mens du lever, men vil ikke se din lever! din hjerne så på os, fra skiltet på perronen, næste tog aflyst, knuste drømme er gået itu øje som ikke kan se, lugten er drøj, uff hvor jeg hader det møg, oprydning i stilhed, løsriv din sjæl, svær at finde forståelse, inden din forrådnelse, ønsker dig fred. BRANDMANDEN DEADLINE FOR INDLÆG: 22. september uge UDKOMMER 17. november uge 50 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 ARBEJDSMILJØET EFTER 1/9 2009? AMBULANCEN OG ARBEJDSMILJØET EFTER 1/9 2009? Af faglig sekretær Bjarne S. Pedersen Som alle ved, mistede København en del ambulancer i ambulanceudbuddet. Frederiksberg beholdt deres to, men begge brandvæsener skal drive en ambulancetjeneste med meget anderledes vilkår end før. Områder, køretider, udstyr, uddannelse osv. er lige pludselig noget, arbejdsgiver skal løse i samarbejde med regionen. Ikke at der ikke før har været krav fra andre til ambulancetjenesten, men ved en så stor nedskæring af tjenesten, og hvor alt bliver gjort op i penge, er det min store frygt, at arbejdsmiljøet bliver den store taber! Hvor begge brandvæsener før i tiden var langt fremme ja, ligefrem var foran i arbejdsmiljøet, går min bekymring nu på, at man for arbejdsmiljøet i ambulancetjenesten skal finde midler i regionen på bekostning af andre aktører inden for sygehusvæsenet. Og så ved vi godt, hvem taberen bliver! Der er i begge brandvæsener truffet mange foranstaltninger for at beskytte ambulancemanden. Løbende, og ikke mindst i de sidste par år, har aktive ledere og tillidsfolk været med til at opbygge en sikker og god arbejdsplads for ambulancefolkene. Der er blevet indført ting, der ligger lidt ud over mindstekravene i arbejdsmiljø-lovgivningen bl.a. sikring på skadested af sprøjte, voldspolitik, trappemaskiner, forflytningskurser, ambulanceopbygning osv. Hvem vil i fremtiden, efter 1/9, hvor vognene kører i døgndrift, tage ansvar for at skabe nytænkning inden for ambulancetjenesten? Lad mig nævne et eksempel, som jeg selv var med til at indføre. Sikring af ambulance på skadested blev indført for en del år siden. Trafikmoralen i hovedstaden er rent ud sagt elendig! Når man som ambulancemand arbejdede på gaden, var det forbundet med store risici. En sprøjte blev afsendt ved 112 s betragtning om tæt færdsel, motorvej, skadested midt på kørebanen osv. Efter 1/9 skal ambulancen selv tilkalde hjælp efter fremmøde på skadestedet! Hvilken hjælp der så kommer, må vise sig! Lovgivningen siger at det er politiet, der står for afspærringen af skadestedet. Men det var jo netop derfor, vi indførte det med sprøjten. Politiet kom slet ikke, eller også kom de så sent, at skadestedet næsten var afviklet! Nu kommer egen sikkerhed jo i første række, men hvorfor skal den ene af to ambulancefolk stå og dirigere trafik, når hans hænder faktisk burde rede menneskeliv? I udbuddet for ambulancetjenesten er der beskrevet, at arbejdsgiver skal leve op til arbejdsmiljølovgivnin gen! Men nu er lovstof jo som regel et minimum, altså bunden. Kommer man herunder, koster det! Men hvem skal nu sørge for, at ambulancetjenesten igen kommer et godt stykke over bunden? Er regionerne fremover villige til at afsætte midler til nytænkning inden for arbejdsmiljøet for ambulancetjenesten? Jeg håber virkelig, at arbejdsgiver, regionen og de tillidsvalgte ikke glemmer arbejdsmiljøet i ambulancetjenesten. Mod et forventet øget pres på ambulancefolkene efter 1/9 er det vigtigt at holde fokus på arbejdsmiljøet for medarbejderen i stedet for kun at kigge på penge! Der skal ikke mistes ret mange medarbejdere i ambulancetjenesten, før de penge, der burde have været givet ud til arbejdsmiljøet, er tjent hjem! Jeg håber, vi sammen kan løfte arbejdsmiljøet til gavn for medarbejderne i ambulancetjenesten, alle i virksomhederne og ikke mindst borgerne i byen. 2

13 WPFG Brandvæsenets Idrætsforening World Police & Fire Games 2009 Glade brandmænd i Canada World Police & Fire Games afholdes i år i Vancouver. Her deltager en flok friske brandmænd i forskellige konkurrencer. Vancouver er en af verdens ti smukkeste byer. Det er virkelig et dejligt sted at holde det store arrangement, hvor omkring brand- og politifolk deltager. Derfor summer byen også af idrætsfolk fra hele verden. Snakken går livligt på tværs af landegrænser, og der byttes trøjer og pints i stor stil. Også de lokale canadiere er rigtig glade for besøget af de mange gæster. Der er en hel del canadiere med danske rødder, og går man omkring med sin trøje med Danmark-tryk på, kommer der ofte en canadier hen til én, som lige skal fortælle sin historie om danske rødder; det er meget hyggeligt. Byen Vancouver er virkelig en smuk by. Masser af vand omkring og igennem byen, mange flotte broer, bjerge, der omkranser byen, flotte skyskrabere og hyggelige marinaer mange steder. Hyggelige gader med mange spændende butikker og kæmpestore indkøbscentre. Der er virkelig mulighed for at shoppe alverdens ting. Åbningsceremonien var en stor oplevelse, følelsen af at være en del af noget stort. Trods bagende hede med en varm indmarch til en kold arena med deltagelse af over brand- og politifolk. Der var mange indslag, f.eks. at der blev hejst indsatsstyrker ned fra loftet. De forskellige lande optrådte på hver deres måde, kineserne med deres drage forrest, newyorker-brandmændene, der skød med slangebøsser, sydafrikanerne, der kom syngende ind, så man næsten fik gåsehud jo, den store hal summede af farver og god stemning. Vi få danske fyldte ikke meget i det store, men vigtigst vi var der! Konkurrencerne har været spredt ud over store afstande, men alle deltagere har fået kort til at køre gratis med de velfungerende transportmidler. Der har også været fællestransport til visse konkurrencer. Danskerne fyldte ikke meget til indmarchen; til gengæld fyldte vi en del i nogle få af konkurrencerne. I cykling, roning og atletik satte vi vores fingeraftryk. Vi havde også deltagere i golf, svømning, bowling, styrkeløft samt fiskeri. Indendørs roning (ergometerroning) blev en medaljesluger for det danske team. Det blev guld til 181 John i 2000 m samt guld til 181 John og 198 Torben i dobbelt 1000 m. Stjans (tidligere 705) fik en flot sølv, og 724 Bo en lige så flot bronze. Med en personlig rekord, forbedret med 10 sek. Torben kom lige fra atletik i 400 m indl. Han sloges med syre hele vejen i sin 2000 m, men en bronze blev kæmpet hjem. Stjans og Bo roede en god 1000 m dobbelt, men kom ikke i finalen. Cykling startede med sprint, hvor 181 John og 198 Torben deltog. Her klarede John sig igen godt, med en sølvmedalje til samlingen. Torben kunne ikke deltage i første løb, så to andenpladser i de resterende løb var ikke nok til at nå finalen. Hill Climb blev afviklet på en stigning med 8 % i snit over 3 km i flotte omgivelser. Her havde vi Anne Lunøe, Tom N og 181 John med. Det blev til en flot guld til Tom i tiden 11 min. 58 sek. og bronze til John i tiden 11 min. 24 sek. samt en 4. plads til Anne i tiden 13 min. 59 sek. 13 Linjeløbet var 40 km. Alle Grand Master-klasserne var slået sammen i et felt; derfor var Tom, Torben og John med i samme løb. Efter en time var det afgjort. Tom vandt sølvmedalje, og John fik bronze, slået med 1/100 sek. Anne udgik med en punktering.

14 WPFG I atletik var Torben ene deltager, men gjorde det godt. Det blev til to medaljer i 100 m hæk og 400 m hæk, begge sølvmedaljer. Han måtte trække sig fra 200 m og 400 m på grund af rokonkurrencerne. I svømning havde vi deltagelse af vores eksterne medlemmer. Dorte Bo fra politiet vandt guld i brystsvømning, og Anne Lunøe fra fængselsvæsenet fik en 4.- og en 7.-plads i brystsvømning. Golfspillerne havde det som sædvanlig svært. Denne gang var de opgivne handicap fair. Jan Axlev klarede sig bedst, med en placering midt i feltet. 243 Tommy og Dorte Bo endte desværre i den sidste halvdel. Fiskeri havde tiltrukket en del deltagere fra Danmark. 925 Steen fangede en stør på omkring en meter, men den var desværre ikke stor nok til at udløse en medalje. Judo-John, M. Espersen, Ebbe Ravn, 871 Per og Kenneth fra Vestegnen var knap så heldige, men det var trods alt nogle spændende dage. 135 Just var ene om at repræsentere os i styrkesport. Toughest Competitor Alive har 8 discipliner, som bliver afviklet på en dag. Konkurrencen var meget hård, og Just måtte nøjes med en placering i nederste halvdel.i styrkeløft måtte Just udgå med en skade vi havde ellers håbet på en medalje. Henning Jølnæs var eneste deltager i bowling. Det gik ikke helt som forventet; vi har ikke fået oplyst resultatet. Den sidste konkurrence ved WPFG havde deltagelse af 925 Steen og 243 Tommy. De løb en halv maratondistance, lidt over 21 km. Tommys tid var 1 time 55 min., og Steens 1 time 58 min. World Police & Fire Games blev igen en stor oplevelse. En stor tak til 834 Henrik og 871 Per, som havde arrangeret denne tur til Vancouver. Vi takker alle de danske deltagere for deres store indsats, som gav Idrætsforeningen 5 guld, 5 sølv og 4 bronze og en flot omtale i Canada. På Idrætsforeningens vegne Torben Kristiansen og John Busk Brandfolkenes Organisation anno 1. juli 2009 Af: Formand Jesper Broneé Den 1. juli 2009 begyndte Brandfolkenes Organisation et nyt kapitel i en historie, som strækker sig tilbage til 1898, hvor BO blev grundlagt. Dengang som i dag var det ønsket om, at brandfolk skulle være fagligt organiseret det samme sted, som var visionen for BO. 4 nr. Den 1. juli 2009 blev ulykkeligvis dagen, hvor vi måtte sande, at ikke alle medlemmer ønskede, at denne grundtanke skulle føres videre, for med FOA i ryggen valgte en gruppe medlemmer fra vores organisation at melde sig ind i FOA, 4 / September 2009 /

15 BO ANNO 1. JULI 2009 selvom alle disse medlemmer siden deres ansættelse havde taget det som en selvfølge, at de var medlemmer i BO. Virkeligheden efter den 1. juli 2009 er, at vi på vores arbejdspladser nu kan komme til at opleve en opdeling mellem FOA- og BO-medlemmer, som næppe styrker os fagpolitisk! Samtidig er der i FOA s model lagt op til en deling mellem ledere og ikke-ledere, hvilket endda kan resultere i, at der skal være tre grupperinger, som hver især kæmper for sin ret, sine arbejdsforhold og sin løn, uden at der er en rød tråd for arbejdspladsens overlevelse i disse kampe. Det er resultatet af den kamp om medlemmerne, som vi desværre har set, siden det blev faktuelt, at BO faktisk turde flytte ud fra FOA. Baggrunden for denne flytning var, at FOA 1 i sommeren 2008 opsagde den samarbejdsaftale, som var indgået mellem BO og FOA 1. Aftalen var indgået i enighed, fordi BO på et tidspunkt ønskede at være selvstændige og ikke være en del af det FOA 1, som blev skabt, da man lagde de små københavnerafdelinger sammen under ét tag. Jeg gentager dette for at understrege, at det var FOA 1, som med opsigelsen af samarbejdsaftalen fremtvang, at BO s medlemmer i henhold til lovene skulle bestemme sig for, om de ville opløse BO eller kollektivt forlade FOA. Desværre var forståelsen blandt en del af medlemmerne begrænset af, at man pludselig så bedre muligheder i FOA muligheder, som var let tilgængelige, og som man ikke skulle kæmpe for at opnå. Det har længe været en tanke hos mig, at hele denne splittelse ikke alene er skabt blandt medlemmerne, for det er klart, at når en klub som Brandfolkenes klub København tilkendegiver, at man vil kæmpe for rettigheder til medarbejderne, så har ledelsen i brandvæsenet fået en stærk modstander, så længe medarbejderne står sammen. Hvis man som ledelse kan have held til at splitte disse medarbejdere i flere grupper, så er det meget lettere at være ledelse, og den øvelse ser ud til at være lykkedes. Et tydeligt eksempel på dette er, at alle TR i brandvæsenet, som var valgt som TR i BO, pludselig blev sat på porten, fordi FOA havde dikteret dette for brandvæsenet. Der er her tale om en bevidst handling, hvor ledelsen imod alle samarbejdsaftaler afsætter de tillidsrepræsentanter, som medarbejderne lovligt har valgt. Desværre har Københavns Kommune også sin del af skylden, for også her bakker man op om, at de valgte TR ikke længere har deres tillidshverv efter den 1. juli 2009, da de ikke er medlemmer af FOA. Jeg skal ikke undlade at nævne, at disse TR er valgt af medarbejderne og accepteret af ledelsen, netop fordi de fagligt skulle være med til at udvikle virksomheden, som i dette tilfælde er Københavns Brandvæsen. I mine øjne er det en hån mod de medarbejdere, som ikke ville være med til en splittelse igennem FOA, at kommune og brandvæsen ikke længere vil lytte til deres ideer, men at man meget eftertrykkeligt bare fjerner dem fra deres poster. Det er bekymrende, at kommunens»center for HR«vil skrive under på, at de valgte TR ikke kan fungere, fordi FOA har meddelt dette. Hvor er de rettigheder, som kommunen har igennem samarbejdsaftaler og aftaler om medarbejderindflydelse? Det er grotesk, når jeg som medarbejder i landets største kommunale brandvæsen skal se min arbejdsgiver fjerne mine muligheder for at have indflydelse på min arbejdsplads, blot fordi jeg ikke er medlem at det rette fagforbund. Jeg har valgt sammen med de øvrige medlemmer af BO, at vi arbejder for byen, vi arbejder og sætter livet på spil for at redde de borgere, som opholder sig i byen, og så vil byens og arbejdspladsens styre ikke anerkende os fagligt, blot fordi vi ikke vil lade os diktere ind i den»rigtige«fagforening. 15 Da BO også repræsenterer medlemmer uden for København, så skylder jeg at nævne, at man i den resterende del af vores dækningsområde fra såvel ledelses som fra politisk har forstået at fokusere på arbejdspladsen, og her har man erkendt, at vi når længst, når vi sætter os fælles mål, og når alle har indflydelse og medbestemmelse på deres hverdag. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke for de åbne arme, som I har vist os rundtomkring i det øvrige københavnske område. Det har altid været et ønske, at man skulle samle denne brand- og ambulancetjeneste på den samme

16 BO ANNO 1. JULI 2009 platform, således at vi på tværs af ansættelsesforhold skulle kæmpe for bedre forhold, ikke bare med hensyn til ansættelsesforhold, men også med hensyn til fagligheden i faget. Jeg har igennem mine 20 års ansættelse lyttet til rigtig mange medlemmer af BO, som ønskede dette fællesskab, men desværre er rigtig mange blevet kuet af fagforeningen, så de nu svigter deres tidligere ståsted. Jeg er af den overbevisning, at BO altid har kæmpet og altid vil kæmpe for faget, og vi skal ikke bruge energi på at kæmpe om medlemmerne, for det er ikke prioritet nummer et. Når alt dette er skrevet, så vil jeg gerne opsummere, hvor jeg mener, vi er blevet godt og grundigt splittet med stor hjælp fra såvel ledelse som kommune i København. I København har vi fra starten haft en mestergruppe, som ville gå efter egne mål i FOA s ledelsessekretariat, og dermed ville vores mestergruppe skilles ud fra den øvrige del af mandskabet. Det er de blevet nu, og som de skriver, så har de nu endelig fået forhandlingsretten, så de i denne gruppe kan kæmpe for egne mål og løn, i øvrigt en ret, som de altid har haft. Med denne mestergruppe i sit eget sekretariat, så er der en gruppe af medlemmer tilbage i FOA, som skal kæmpe om forhold for basis- og ambulancepersonale i FOA s løn- og ansættelsessekretariat, altså et andet sted, end lederne er organiseret. Og endelig sidder der så en stor gruppe medarbejdere, som kommunen ikke vil vide af, fordi FOA har meddelt, at disse ikke har noget at gøre på arbejdspladsen. Jeg er da ret overrasket, hvis dette skulle være tilfældet, for så tror jeg ikke, Københavns Brandvæsen består meget længe. Min store bekymring ved denne opdeling er hvilket vi i øvrigt hele tiden har advaret FOA imod at man ved de kommende lokallønsforhandlinger fra FOA s side har lovet denne mestergruppe en stor del af lønpuljen, således at de får det, som de ifølge nogle er blevet lovet som kompensation for, at de flyttede over i FOA, og der dermed ikke bliver meget tilbage til den resterende del af mandskabet, og her tænker jeg specielt på ambulancefolkene, som får en meget anderledes hverdag efter den 1. september Man skal også huske på, at uanset om man er medlem af BO eller FOA, så skal alle jo i henhold til deres ansættelse på FOA s overenskomst have del i de penge, som eventuelt gives til deres respektive personalegruppe. Så uanset hvordan vi betragter denne sag, så mener jeg, at såvel Københavns Kommune som Københavns Brandvæsen klart bryder med de medarbejderaftaler, som er indgået på arbejdspladsen, hvilket vi selvfølgelig vil fokusere på i den nærmeste fremtid. Jeg vil i samme åndedrag også nævne min forundring over, at der medio august 2009 sendes en gruppe medarbejdere af sted på et FOA-kursus medarbejdere, som er købt fri fra vagt, selvom disse ikke er tillidsvalgte. Jeg kan ikke lade være at spekulere på, hvem der betaler for dette frikøb. Er det brandvæsenet, som uden de øvrige medarbejderes deltagelse selv vælger agitatorer eller TR, er det FOA, som har udpeget disse personer, eller er det helt tilfældigt udvalgte, som man belønner med dette kursus? Uanset hvad, så vil jeg med beklagelse konstatere, at FOA pludselig viser en enorm styrke, som kan få brandvæsen og kommune i København til at følge det mindste vink. Jeg ved ikke, hvor denne pludselige styrke i FOA kommer fra; men i den tid, hvor jeg har været formand for BO og bedt FOA vise tænder, har dette ikke været muligt. Jeg håber det bedste for fremtiden på vores arbejdspladser; men jeg tror, vi kommer til at skulle igennem en tid med en masse slagsmål, som på ingen måde gør os stærkere. Dette gælder ikke bare internt blandt mandskabet på stationerne, men endnu mere i forhold til den fremtid for faget, hvor vi ser nye og stærke aktører komme på banen og angribe en kerneydelse, selvom mange kommuner og borgere altid har betragtet det som en selvfølge, at den blev varetaget af et ikke profitgivende selskab. 6 nr. 6 / december 2003 /

17 17 ÅBENT HUS I BO BRANDFOLKENES ORGANISATION. ENIGHED OG SAMMENHOLD. Inviterer BRAND- OG AMBULANCEPERSONALE i Storkøbenhavn, gamle som nye. til åbent hus i vores nye lokaler. Kom og få et kig, en faglig snak, en pølse, kaffe, øl mm. eller bare en af tingene. TIRSDAG D. 29 SEPTEMBER 2009 KL til SVANEVEJ 22, 2400 KBH. NV. I GÅRDEN. VEL MØDT. JESPER BRONÉE PER KJELDSEN BJARNE PEDERSEN Brandfolkenes Organisation:

18 SENIORNYT 1. juli forlod Brandfolkenes Organisation FOA 1 og flyttede i egne lokaler hos Chaufførernes Fagforening på Svanevej 22 på Nørrebro i København. Brandfolkenes Seniorklub, som er en klub under Brandfolkenes Organisation, er derfor flyttet med til de nye lokaler, og her er vi blevet rigtig godt modtaget. Møderne i vinterhalvåret, som starter til oktober, vil foregå her på Svanevej nr. 22, og det bliver nu nemmere at huske datoerne, idet møderne afholdes den første mandag i hver måned, fra kl til kl frem til april Undtaget november. Det er nogle dejlige lokaler, som vi her kan benytte os af, og jeg er sikker på, at det er noget, vi alle kan være tilfredse med. Der må ikke ryges i det store mødelokale, men der er et hyggeligt lokale ved siden af, hvor der også er et billardbord, og her er rygning tilladt, men ellers foregår det ude i det fri. Vi kan holde vores møder her, på samme måde som vi har gjort det i FOA 1. Svanevej er jo godt placeret i forhold til de offentlige transportmidler. F.eks. kan man tage S-toget til Nørrebro station, som ligger i gåafstand til lokalerne, eller en af busserne, der kører på henholdsvis Frederikssundsvej og Fasanvej. Der er fri parkering i gaderne omkring huset, og der kan parkeres i gården i de afmærkede felter, i den udstrækning der er ledige pladser. Det første møde finder sted mandag den 5. oktober kl til kl Herefter er møderækken: Mandag den 9. november Mandag den 7. december (julefrokost) Mandag den 4. januar Mandag den 1. februar Mandag den 1. marts. Sidste møde er mandag den 12. april, da påsken falder på den første mandag i april. Der er ingen trapper, der skal forceres. Husk madpakken. 18 nr. 4 / September 2009 /

19 Sommerudflugten afviklede vi tirsdag den 9. juni, og turen gik denne gang til Reersø Kro syd for Kalundborg. Jeg skal beklage, at turen ikke gik, som vi havde forventet. Vi kørte kl fra Ingerslevsgade via dæmningen med kurs mod Kalundborg, hvor vi efter ca. 1 times kørsel holdt en pause på en rasteplads på Skovvejen. Vi var meget heldige med vejret det var tørvejr, og solen skinnede, og på pladsen stod vores kasserer Bent Wenneberg med sin kone Lis og udskænkede forfriskninger til deltagerne. Efter pausen gik turen så videre til Reersø Kro, hvor vi skulle være kl. 12, men tidligere 317 Erik Jeppesen havde et forslag han kendte området godt og ville gerne vise os en anden og kønnere vej til kroen, hvilket han gjorde, og det var virkelig en køn tur. Konsekvensen udeblev dog ikke. Vi kom ca. 1 time senere frem til kroen end beregnet, og Erik er derfor afskåret fra at vise vej en anden gang. Vel ankommet til kroen, hvor frokosten skulle serveres som buffet, viste det sig nu, at buffeten var ændret, således at der blev servering ved bordene, og det er jo også udmærket, hvis bare der er personale nok, men det var der ikke. Efter frokosten blev der spillet op til dans, så det var muligt at få rystet maden på plads. Gaven til den ældste deltager blev overrakt af næstformand Erik Christensen, og den gik til Ernst Hansen (tidl. 363 Raketten). I løbet af eftermiddagen ændrede vejret sig, og kl kørte vi hjemad i silende regn. Nu kan det jo ikke gøres om, men det kan gøres bedre, og det vil vi gøre alt for næste gang. Dødsfald Poul Holmstrøm Nielsen (tidl. STT) døde den 4. juli. Runde fødselsdage i september måned 4/9 Else Therkildsen, Kirkebjerg Alle 53, 2., 2720 Vanløse: 80 år. 13/9 Inger Simonsen, Vodroff Tværgade 3 A, 1., 1909 Frederiksberg C: 85 år. 20/9 (67) Ernst Andersen, Roskildevej 114, 4., 2000 Frederiksberg: 90 år. 24/9 (227) Poul K. Jørgensen, Birkevej 6, 2300 Skævinge: 80 år 26/9 Ib Kümmel Nielsen, Stenager 85, 2600 Glostrup: 75 år. 29/9 (603) Poul Erik Karlsson, Grønnegården 642B, 2670 Greve: 75 år. Det er nu tid til at betale kontingent for 2. halvår af Alle skulle gerne have modtaget en opkrævning med posten. Kontingentet indsendes på giro og er pr. halvår fortsat 175 kr. Passivt kontingent er 100 kr., og for enker 75 kr. Betales kontingentet via Netbank, så husk at skrive»kontingent 2. halvår 2009«. Kontingentet bedes indbetalt snarest. Det kan også betales til kassereren på mandagsmødet den 5. oktober. Har du fået oprettet en -adresse, så send den til 19 Sven Præst

20 Få indflydelse - stil op til valg ER DIN FREMTID VIGTIG? Du kan få indflydelse på din pension i fællesskab med dine kollegaer. Du kan lære mere om din pension. Du kan gøre en forskel for dine kollegaer og for PenSam, så stil op allerede i dag. PenSam administrerer dine pensionspenge, og du kan blive forbrugergruppemedlem, hvis du er medlem af Trafikfunktionærernes Pensionsordning. Du kan blive delegeret, hvis du er medlem af pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab. Sådan gør du, hvis du vil stille op Klik ind på og download en opstillingsblanket. Send den til PenSam, så vi har modtaget den: SENEST 1. OKTOBER KL Få mere at vide Vil du vide mere om valget, kan du finde flere informationer på pensam.dk/valg. Du er også meget velkommen til at ringe og høre nærmere på telefon

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København REFERAT REFERAT: af F-Med Det Fælles Beredskab d. 2.6.2015 Dato: 2. juni Tid: 9:00 11:00 Sted: Kbh. Rådhus - Udvalgsværelse D, 1. sal vær. 103 Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere