Status for det internationale arbejde 1. halvår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for det internationale arbejde 1. halvår 2011"

Transkript

1 Status for det internationale arbejde 1. halvår Elevudveksling januar-juni 2011 Skolen har sendt elever på udlandspraktik via Leonardo og PIU. Leonardo drejer sig om praktik- og uddannelsesophold for elever bl.a. i social- og sundhedsuddannelserne og de øvrige erhvervsuddannelser. Der kan gives tilskud til ophold fra 3 til 39 uger, hvor vi typisk har eleverne af sted i 1 mdr. Der gives tilskud til rejse og ophold, og eleverne bibeholder deres sædvanlige løn. Opholdet skal have et erhvervsrettet sigte i form af praktikophold i en virksomhed, praktiske undervisningsforløb på en uddannelsesinstitution, eller projektarbejde med en udenlandsk klasse. Praktikken svarer til en praktik i Danmark, så man skal bestå praktikken, selv om den afvikles i udlandet. Udlandsopholdet skal indgå som en godkendt del af det danske uddannelsesforløb og må således ikke forlænge elevens normale uddannelse. Skolen har sendt flg. antal elever af sted januar-juni 2011 under Leonardo-programmet Island 2 Holland 1 Finland 2 England 5 PIU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram for elever på bl.a. social- og sundhedsuddannelserne samt de øvrige erhvervsuddannelser. PIU står for praktik i udlandet, og ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver. Der findes to former for udsendelse til udlandet, hvor aktøren er hhv. en skole og en arbejdsgiver: Praktik i udlandet = skoleudsendelse. Uden dansk uddannelsesaftale Udstationering = eleven har uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark SOSU-elever har altid en dansk uddannelsesaftale. Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden, og ca elever om året benytter sig af ordningen til et længerevarende praktikophold i udlandet. Opholdets varighed er typisk 1 mdr. for skolens elever. Og eleverne får alle rejseudg. betalt og bibeholder deres sædvanlige løn. Skolen har sendt flg. antal elever af sted januar-juni 2011 under PIU-ordningen: Norge 1 Thailand 4 Grønland 3 At eleverne får et udbytte ud af udlandspraktikken (enten Leonardo eller PIU) dokumenteres af nedenstående udsagn fra elever, der har været i praktik i udlandet: En kanon lærerig oplevelse Stort kulturchok Lært utroligt meget om egne grænser Vi får os en på opleveren Godt at lære noget om andre mennesker i et andet land 1

2 Fint selv at opleve hvor svært det er at være anderledes i et fremmed land Har lært at jeg KAN klare mig i et andet land Stor oplevelse, men jeg vil hellere være i DK Lært en masse om et andet lands sociale tilbud og muligheder Lært at fungere socialt i et andet land både socialt og kulturelt Lært at uvise større respekt for ældre mennesker Fået indblik i hvordan en hverdag foregår i et andet land Lært at kommunikere på et andet sprog Det har været en kæmpe udfordring for mig personligt Jeg har vist, at jeg er fleksibel og parat til at gøre tingene på en anden måde Jeg har lært at tilpasse mig uvante situationer Givet mig mange oplevelser Jeg blev modtaget meget positivt Jeg er stolt over mig selv og min kommunikation med beboerne Jeg undrede mig, reflekterede og sammenlignede mange ting Jeg havde gode diskussioner med min vejleder om måder at gøre tingene endnu bedre på Jeg havde meget støtte og positive oplevelser med alle på praktikstedet Jeg føler virkelig at jeg er vokset Skolens tovholder på udlandspraktikken er uddannelsesvejleder Mona Langvold. Mona har i kraft af denne funktion gennemført 1 studiebesøg. Det drejer sig om ophold på Island i perioden januar 2011 Formål: At besøge det praktiksted som skolen benytter i forhold til vores Leonardoprojekt, og endvidere besøg på et potentielt praktiksted mere for skolens SSA elever. Uddannelseskoordinator Hanne Christensen, Horsens Kommune, deltog i besøget. På besøget var der oplæg ved ledelsen om praktikstedet, beboerne samt værdigrundlag. Rundvisning til alle de forskellige afdelinger, Møde med de 2 elever, der var fra i praktik fra skolen under besøget. Alt sammen for at vurdere hvilke tilbud, der på stedet er til skolens SSA- elever samt muligheder for logi og sociale aktiviteter i byen. Der var efterfølgende enighed om, at det er et godt sted med mulighed for at arbejde med P3- mål. Derudover er det uvurderligt, at vi får ansigt på og møder personlige kontakter der. 2.Studieture Der har været gennemført 3 studieture i perioden. Det drejer sig om - Besøg i Sverige for grundforløbselever som en del af Comenius- projektet - Studietur i Berlin for grundforløb - PAU (pædagogisk assistent) studietur i London Skolen indgår i et Comenius projekt, hvor Comenius støtter mobilitet og samarbejde mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med grundskole og ungdomsuddannelse. Vores projekt er et samarbejde mellem skoler i Tyskland, Norge, Holland, Sverige, Ungarn, Finland samt naturligvis Danmark - og projektet hedder Growing up in EU. Der har været besøg i flere lande siden projektets opstart 2009, herunder også i Danmark. Foråret 2011 gik turen til Sverige i 5 dage. Ialt 6 elever deltog fra Social- og Sundhedsskolen. Det er gratis for eleverne at deltage, og projektmidler finansierer bl.a. rejse og ophold for eleverne. Her er et par udsagn fra elever, der deltog i turen til Sverige: 2

3 Det var en superfed tur. Det bør skolen gøre igen Sammenholdet for os elever fra egen skole blev styrket og også i forhold til andre skolers elever Mødet med elever fra andre lande var spændende Herudover tog grundforløbet i Fredericia og Vejle som nævnt på studietur til Berlin. Der deltog 34 elever, og de var af sted i 5 dage. 24 elever havde takket nej tak til tilbuddet, Turens indhold var institutionsbesøg i børnehave/plejehjem, hvor der var en guidet rundtur med en bred information om pædagogiske og samfundsmæssige forhold. Endvidere var der en guidet byrundtur, hvor Berlins mange historiske mindesmærker og bygninger blev besøgt. På det kulturelle område var der arrangeret et besøg i Berlins musicalteater, hvor gruppen overværede Blue men group, som var en musisk oplevelse i verdensklasse. Formålet med studieturen er, at eleverne får mulighed for at sammenligne de pædagogiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i vores naboland med de erfaringer, de har fra deres eget liv. Endvidere er det særlig øvelse at begå sig i en storby både hvad angår evnen til at klare sig med et nyt sprog og at kunne navigere i en storby med den infrastruktur der er til stede. Rent socialt har studieturen også en meget stor værdi. Egenbetalingen er kr. 1000, og skolens tilskud pr. elev er ca. kr Eleverne udtalte bl.a. flg. om turen Det er lækkert at foretage sig noget på tværs af klasserne Turen gav en mulighed for at lære nye elever at kende Jeg var glad for at se og opleve ting, som jeg har set på nettet og i TV (Brandenburger Tor mv.) Det var spændende og en øjenåbner med institutionsbesøg. De gør det meget anderledes end i Danmark I uge 8 (6 dage) tog 10 PAU elever på teori 2 forløbet + 1 underviser til London på studietur. Der var på forhånd aftalt 2 besøg: Mandag d. 21. februar på Lady Helen Seymour House. Stedet tilbyder et First step program til hjemløse unge i London. Det handler om et botilbud, afklaring på de unges aktuelle situation, samt udviklings- og uddannelsestilbud fremadrettet. De unge kan være i First step støtteprogrammet frem til de er 25 år. Man følger de unge tæt med hensyn til deres ønsker og aktuelle behov. Tirsdag d. 22. februar var der aftalt besøg på et botilbud for udviklingshæmmede på Ranelagh Road i den østlige del af London. Botilbuddet består af to boenheder med selvstændige lejligheder, og hvor de enkelte borgere støttes ud fra deres individuelle behov. Vi var der så heldige at der ud over det faste pædagogiske personale også vær en pædagogstuderende tilstede. PAU -eleverne fik her lejlighed til at udveksle uddannelsesvilkår- og erfaringer. Egenbetalingen er kr , og skolens tilskud pr. elev er ca. kr Her er noget af det, som eleverne sagde om turen: En ny og spændende måde at være sammen på Vi har oplevet en anderledes kultur og madkultur Fik en masse fagligt indhold Spændende at søge oplysninger på forhånd Udfordrende med et andet sprog samt at finde rundt i en kæmpe by. 3

4 3. Projektdeltagelse Studietur samt deltagelse i AACC konference i New Orleans den 6. til 11. april På konferencen blev der holdt oplæg om skolens samarbejde med Volunteer State Community College sammen med President Warren Nichols. Hanne Helleshøj har deltaget i studietur og konference, der er finansieret via DK-USA programmet. Studiebesøg i Tyrkiet maj 2011 indenfor EU programmet Lifelong Learning med titlen: Back to School. Studiebesøget var tilrettelagt, så der var besøg på primary school niveau, på secondary school niveau, på vocational school niveau samt på universitetsniveau. For de tre første således at det blev præsenteret, hvilke konkrete tiltag den enkelte skole iværksætter for at få børn/unge tilbage i skolen. Dertil var der oplæg fra de deltagende landes delegater. Her var studiebesøget tilrettelagt sådan, at Gaziantep Provincial Education Directorate, der var ansvarlig for studiebesøget, havde inviteret interessenter til at overvære præsentation af de deltagende landes initiativer i forhold til at forbygge skole drop out samt tilbyde forskellige muligheder i forbindelse med tilbagevenden til skolesystemet. Der var deltagere fra Belgien, Danmark, Frankrig, Italien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig. Hanne Helleshøj har deltaget i studiebesøget, der er finansieret af EU. Projekt Trails of Europe: Walk, see, feel and do Et Grundtvig læringspartnerskab fokus på Læring og mobilitet. Partnerskabet er kommet i stand efter et kontaktseminar i Malaga, som mundede ud i en ansøgning, der blev godkendt. Projektets hovedformål er livslang læring især med fokus på voksnes læring og udvikling af nye metoder. Partnerskabet består af 6 lande med repræsentation fra meget forskellige organisationer, både private, frivillige og statslige institutioner. Partnere: Tyskland: Frauencomputerschule, privat organisation der løser opgaver for jobcenter i forhold til at klargøre uuddannede kvinder til arbejdsmarkedet. Tyrkiet: Repræsenteret ved to organisationer, en folkeskole og en teknisk skole Spanien: Organisation der tilrettelægger og afholder efteruddannelse for folkeskolelærere. Grækenland: NGO organisation Italien: Privat organisation der udvikler lokalt Empowerment. Danmark: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Første studiebesøg: Benidorm, Spanien Deltagere: Irene Langgaard og Inge Skafsgaard, projektkoordinator for EVI Lærinspartnerskabets formål er at udvikle en fælleseuropæisk forståelse og lære af hinandens historie, kultur, traditioner, undervisning og læring. Andet studiebesøg: Afyonkarahisar, Tyrkiet

5 Deltagere Irene Langgaard, Jørgen Dam og Inge Skafsgaard, projektkoordinator for EVI Projektet er finansieret af EU Studievisit i Brussels Educationel network working in partnership Beskrivelse af gruppen: Studiegruppen består af 14 deltagere fra henholdsvis England (2), Bulgarien, Rumænien, Spanien, Portugal, Frankrig, Tyskland (2), Litauen, Østrig, Italien, Ungarn og Danmark. Deltagernes funktioner dækker ledelse, trænings- og konsulentfunktion og koordination. Deltagerne er ansatte på Erhvervsskoler, Sprogcentre, Grundskoler, Highschools, Universiteter og Forvaltninger. Deltager: Jørgen Dam Studiebesøget gav inspiration til etablering af netværk bestående af organisationer, skoler, små virksomheder og borgere, samarbejde mellem skoler og sportsklubber og samarbejde mellem sociale- og kulturelle organisationer, skoler og borgere og endelig et kulturelt- og undervisnings IT-netværk mellem skoler, fritids faciliteter, kulturelle centre, biblioteker, videre- og efteruddannelsescentre m.fl. Studiebesøget er finansieret af EU Studievisit I Brussels Improving entrepreneurial competences of teachers and trainers` continuing professional development and career opportunities Gruppen var på 11 personer fra Italien, Tyrkiet, Holland, Tyskland, UK, Ungarn, Rumænien og DK vi kom desuden fra vidt forskellige steder i uddannelsessystemet fx Universitet, alment gymnasium, handelsskoler, tekniske skoler, ministerier, en-mandsfirma oa. Deltager Inge Skafsgaard, uddannelseskonsulent for EVI Studiebesøget havde fokus på udvikling af entreprenørskab i uddannelserne, og der blev præsenteret en lang række spændende initiativer, der er iværksat af undervisningsministeriet, og der blev præsenteret forskellige on line- netværk og platforme til inspiration og overføsel af idèer og metoder, som vi fremadrettet kan hente inspiration fra. Studiebesøget er finansieret af EU Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk KASK (Kattegat-Skagerak- projekt Projektdeltagere er kommuner og voksen-uddannelsesinstitutioner i Danmark, Norge og Sverige. Projektets mål: Målet for projektet er som indledningsvist beskrevet at udvikle metoder til bedre samspil mellem udbydere og efterspørgere af kompetenceudvikling med henblik på at forbedre kompetenceudviklingen af voksne. Delmål: 1. Kompetenceudvikling af uddannelsesinstitutioner med henblik på bedre analyse af virksomheder 2. Udvikling af samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne 3. Udvikling af virksomhedernes bestillerkompetencer Projektets fokus: Projektet fokuserer på at forbedre uddannelsesstedernes evne til at sætte sig ind i virksomheders behov. Når uddannelsesinstitutionerne sætter virksomhederne i centrum for uddannelsesarbejdet, opstår der nye 5

6 funktioner for uddannelsesinstitutionerne, idet de kommer til at skulle varetage kortlægningen af medarbejderes kompetencer og bidrage til en strategisk uddannelses planlægning, der retter sig mod virksomhedens fremtidige behov. Samtidig skal de være i stand til at udvikle nye undervisningsformer for at tilgodese den virksomhedsrettede undervisnings nye målgrupper. Mange af disse opgaver er nærmere beslægtet med konsulent-, salgs- eller planlægningsfunktioner end med traditionelt lærerarbejde. Derfor er der på dette område behov for at fremme en ny type medarbejdere, der med analytiske kompetencer kan afdække virksomhedernes behov og omsætte dem til konkrete uddannelsesudbud med tilhørende moderne læringsformer. Der har været afholdt 2 seminarer og 2 konference med opfølgningsmøder, og der har været afviklet et studiebesøg den på erhvervsskoler og andre voksen-uddannelsesinstitutioner i Trollhättan i Sverige. Der er planlagt et studiebesøg af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i Trollhättan i Danmark i september Deltager: Jørgen Dam Projektet er finansieret af EU. 6

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Master i vejledning Modul 4: Masteropgave Internationalisering - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Elevfoto fra

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Et inspirationshæfte fra projektet: Forbedrede overgange fra grundskole og produktionsskole til erhvervsuddannelser. FoU-projekt nr. 135063 VIA University College:

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016

REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016 REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016 FIND DIT KOMMENDE STUDIEOPHOLD HER VIL DU OPLEVE VERDEN OG SAMTIDIG LÆRE EN NY KULTUR AT KENDE? KÆRE 1. ÅRSELEV Tietgen Business tilbyder i 2015 en række spændende internationale

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til

Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til Redegørelse Rekruttering og fastholdelse i forhold til - Social- og Sundhedsuddannelserne i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Arbejdspladserne i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 18 : 2010 Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel Af Susie Skov Nørregård, Foreningen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere