Ta' praktik i udlandet (PIU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ta' praktik i udlandet (PIU)"

Transkript

1 Ta' praktik i udlandet (PIU)

2 OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre flere dele af uddannelsen i udlandet. PIU står for Praktik i udlandet, og sørger for at du kan få økonomisk hjælp til praktikopholdet. PIU-ordningen sikrer også at du får merit for den praktik du tager i udlandet hvilket vil sige, at det bliver godkendt som en del af din danske uddannelse. PIU-ordningen er delt op i 2 forskellige modeller Praktik i udlandet: Det vil sige, at du ikke har en dansk praktikplads eller selv har fundet en praktikplads i udlandet, og derfor bliver sendt ud direkte efter skolen Udstationering: Det vil sige, at du har en dansk praktikpladsvirksomhed som udstationerer dig i en periode i udlandet

3 Hvorfor tage praktik i udlandet? Ved at kombinere din erhvervsuddannelse med en eller flere praktikperioder i udlandet, kan du øge forspringet i jagten på de mest spændende stillinger når du er færdiguddannet. Et ophold i udlandet øger blandt andet dine sprogkompetencer og dine kulturelle kompetencer - kompetencer som er efterspurgte. I flere og flere stillinger vil man i fremtiden komme i kontakt med udlandet, hvorfor virksomheder ønsker medarbejdere som er parate til det møde. Udover at opholdet giver dig en række gode og relevante kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, så giver det også dig en oplevelse for livet. Det er noget helt andet at bo og arbejde i udlandet, end blot at være turist. Her får du mulighed for på tæt hold at opleve kulturen i andre lande, lære at det er de små forskelle der kan have stor betydning, samt lære nye mennesker at kende.

4 Praktik i udlandet Et PRAKTIKforløb kunne se således ud Du sender ansøgninger til udenlandske firmaer og vedlægger dit Europass Du bliver inviteret til samtale Du rejser til jobsamtale Du får en forhåndsgodkendelse fra din skole Virksomheden tilbyder dig en praktikplads og du indgår en ansættelsesaftale med virksomheden Du finder en bolig eller din udenlandske arbejds- giver hjælper dig med at finde en Du begynder i praktik Du skal måske en tur hjem til Danmark på skoleophold og derefter tilbage til praktikstedet Din praktikperiode i udlandet udløber og du rejser hjem til Danmark og færdiggør din uddannelse

5 Du kan sagtens komme i praktik/lære i udlandet uden en dansk praktik-/læreplads. Når du ikke har en dansk praktikplads skal du tage i praktik i udlandet når du afslutter grundforløbet. Du kan tage en eller flere perioder af din praktikperiode i udlandet. For at praktikopholdet kan godkendes som en del af din uddannelse, skal virksomheden godkendes af din skole eller det faglige udvalg. Hvis du ikke tager hele din praktik i udlandet kan du færdiggøre din uddannelse i en dansk virksomhed. Det kan godt tage lang tid at finde en praktikplads, så det er en god ide at begynde i god tid. Din skole har en PIUkoordinator som du kan kontakte, da koordinatoren måske kan være behjælpelig med at finde en virksomhed. Hvis skolen ikke har kontakt til virksomheder, kan PIU-koordinatoren hjælpe dig med at planlægge hvordan du finder en praktikplads. Du kan også bruge dine venner, familie, netværk, som måske har nogle kontakter i udlandet. PIU-koordinatoren og dine sprogundervisere kan hjælpe dig med at skrive ansøgning, udfylde Europass CV, søge tilskud og indgå ansættelsesaftale. Forhåndsgodkendelse og tjeklister Når du finder en praktikplads i udlandet skal perioden forhåndsgodkendes. For at det kan ske, skal din kommende udenlandske arbejdsgiver oplyse hvad du kan lære, mens du er i virksomheden. Forhåndsgodkendelse skal være med til at sikre, at dit udenlandske praktiksted opfylder de danske uddannelseskrav. Oplysningerne skal skrives ind i et skema. Flere Faglige udvalg har tjeklister til de specifikke uddannelser, mens ellers snak med skolens PIU-koordinator. Når skemaet er udfyldt og godkendt kan du få merit for dit ophold, så det tæller som en del af din uddannelse. Ansættelseskontrakt Når praktikopholdet er blevet forhåndsgodkendt, skal du indgå en skriftlig ansættelseskontrakt med den udenlandske arbejdsgiver. Tilskud fra AUB Når du tager i praktik i udlandet uden en dansk praktikplads, skal den udenlandske virksomhed aflønne dig efter reglerne i det aktuelle land. Ofte vil lønnen i udlandet være lavere end i Danmark, nogle steder meget lavere end den løn du ville få i Danmark. Til gengæld kan du få tilskud af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til jobsamtale, rejser, flytning, bolig i udlandet mm. For at du kan få tilskud gennem AUB kræver det, at din skole har godkendt rejsen og at du har en skriftlig indkaldelse fra virksomheden. Hvis du skal til jobsamtale mens du stadigvæk er i gang med dit grundforløb, skal du have en forhåndsgodkendelse fra AUB før du rejser. AUB yder tilskud til: Udgifter til flytning ud og hjem Halvdelen af dine boligudgifter højst kr. om måneden Tilskud til f.eks. indskud Udgifter til rejser ud og hjem og ved skoleophold beregnet ud fra den billigste offentlige transport Ydelse under skoleophold For at få tilskud/godtgørelse skal du sende dokumentation (kvitteringer og lignende) samt en ansøgning til AUB senest 4 måneder efter du har haft udgiften sørg for at have en kopi til dig selv, hvis den du sender bliver væk i posten. Blanketter og ansøgningsskemaer til AUB findes på AUBs hjemmeside Her finder du også relevant information om Praktik i udlandet, samt huskeliste og blanketter til ansøgning om penge ved AUB.

6 Udstationering Et forløb kunne se således ud Din danske arbejdsgiver finder et land du skal udstationeres i Din arbejdsgiver rejser ud for at finde en virk- somhed du kan udstationeres i Din arbejdsgiver indgår en aftale med en uden landsk arbejdsgiver Din arbejdsgiver og dig finder en bolig til dig i udlandet Du begynder i praktik Du skal måske til Danmark på skoleophold og derefter tilbage til dit udenlandske praktiksted Din praktikperiode i udlandet er slut og du rejser tilbage til Danmark og færdiggør din uddannelse hos din danske arbejdsgiver

7 Hvis du har en dansk praktikplads/læreplads kan du aftale med din arbejdsgiver, at du bliver sendt i praktik i en virksomhed i udlandet i en periode. Du kan sagtens tage hele din praktik i udlandet, hvis din arbejdsgiver siger ja til det. Kravet for at blive udstationeret er, at du har en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver i den periode du er udstationeret. Under en udstationering skal du modtage samme løn, som var du i Danmark altså den der gælder efter dansk overenskomst. Find en virksomhed i udlandet For at blive udstationeret skal du finde en virksomhed i udlandet. Måske din virksomhed har nogle kontakter som f.eks. et datterselskab, kunder, samarbejdspartnere eller lignende. Måske de ikke har mulighed for at tilbyde dig et ophold, men så kan det være at deres samarbejdspartnere kan. Du kan også kontakte PIU-koordinatoren på skolen og høre hvilke kontakter skolen har i udlandet: Lone Larsen, telefon mail AUB-støtte før, under og efter ophold Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag dækker op til halvdelen af udgifterne til transport, ophold og mad i forbindelse med at din arbejdsgiver tager til udlandet for at finde en praktikplads til dig. Hvis du som elev/lærling selv er med kan der også søges 50 % dækning på disse udgifter. AUB dækker op til maks kr. om året. Elevlønninger er ofte lavere i andre lande, da Danmark har en meget høj løn generelt. Det betyder, at din arbejdsgiver skal betale forskellen mellem den udenlandske elevløn og den danske overenskomstmæssige løn. Din arbejdsgiver kan få refunderet: Lønforskellen mellem dansk og udenlandsk elevløn Rejseudgifter til din ud- og hjemrejse Rejseudgifter i forbindelse med dine skoleophold Flytteudgifter som du måtte have i forbindelse med dit ophold Hvis den udenlandske arbejdsgiver ikke betaler løn, trækker AUB kr. pr. måned, før der udbetales refusion til din danske arbejdsgiver. Andre krav For at din arbejdsgiver kan få refusion skal opholdet have varighed af mindst 1 måned. Ud- og hjemrejsedagene tæller ikke med i perioden. Ansøgning om refusion Din arbejdsgiver skal have søgt om refusion senest 4 måneder efter en udstationering. Du kan se mere om AUB og refusion på AUBs hjemmeside under AUB, hvor din arbejdsgiver også kan finde de relevante blanketter: AUB udstationering. Susanne Elling Jørgensen, telefon , mail

8 Hvad kræver det af dig? Det kræver en lyst til at prøve at bo og arbejde i udlandet, og en åbenhed over for andre kulturer, for at tage på praktikophold i udlandet, og så kræver det at du er selvstændig. Du vil i højere grad være overladt til dig selv, end når du er på en dansk arbejdsplads. Alt det praktiske Der er mange ting som skal være på plads for at tage på praktik, derfor har vi her samlet en liste over ting du skal huske og som skal være på plads. Du kan desuden finde huskeliste her hvor du kan se hvad du skal gøre for at du kan søge midler ved AUB. Du kan selvfølgelig altid kontakte skolens PIU-koordinator eller din danske arbejdsgiver, hvis du er udstationeret.

9 Varighed: Dit ophold skal have varighed på mindst 1 måned, og det er uden rejsedage. Hvem kan komme i praktik i udlandet: Din uddannelse skal være omfattet af lov om erhvervsuddannelser se mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Ansøgning: Du skal have lavet et Europass. Europass er oprettet for at hjælpe borgere i EU, med at søge job i andre EU-lande. Europass er en fælles standard for hvordan man beskriver sine kvalifikationer, kompetencer og erfaringer. Du skal oprette et Europass CV. Se mere på Europass og få hjælp af skolens PIU-koordinator. Ansættelseskontrakt/uddannelsesaftale: Du skal have en kontrakt fra din udenlandske arbejdsgiver, for at ansættelsesforholdet bliver gyldigt. Skat: Som udgangspunkt skal du beskattes efter reglerne i det land du arbejder. Det vil sige, at den løn du tjener mens du er i praktik i udlandet skal beskattes efter reglerne i det land du er i praktik i. Hvis du er udstationeret og din danske arbejdsgiver givet et tilskud til lønnen, så skal den del af din løn beskattes efter danske regler. Inden du rejser skal du kontakte skattemyndighederne i din kommune for at finde ud af hvordan reglerne er i lige der hvor du bor. Sygesikring og social sikring: Reglerne for sygesikring og arbejdsløshedsforsikring i forbindelse med studie- og arbejdsophold i udlandet er forskellige, alt efter hvilket land du rejser til, og hvor længe du er væk. Se mere på og Du skal dog have fat på Det Blå Sygesikringskort, som også kaldes EU-sygesikringsbeviset, og som giver ret til gratis læge- og hospitalshjælp i det land du befinder dig i indenfor Europa. Hvis du rejser uden for Europa bør du derfor få tegnet en privat forsikring på sygdom. Hør mere om dette ved dit forsikringsselskab. Forsikring: Det er forskelligt fra land til land, om arbejdsgiveren sørger for at du er forsikret i arbejdstiden. Det er derfor vigtigt, at du får styr på hvordan du er stillet. Du skal selv sørge for at du er forsikret i din fritid. Du bør derfor ringe til dit forsikringsselskab og høre hvordan du er stillet under dit praktikophold. Det kan være du bør tegne en supplerende forsikring. Du kan også kontakte Europæiske. Arbejdstilladelse og evt. opholdstilladelse: Det er en god idé altid at undersøge hos Udenrigsministeriet, hvordan forholdene er for indrejse og ophold i det land, du skal til, og vær sikker på, at dit pas ikke udløber, mens du er af sted. Der er forskellige regler afhængig af om du skal arbejde i norden, i et EU-land eller uden for EU. Det er derfor vigtigt at du finder de nyeste regler. Dem kan du få ved Udenrigsmini-

10 PIU øger dit forspring i jagten på de mest spændende stillinger

11 steriet. Hvis du ikke har dansk statsborgerskab skal du kontakte Repræsentationen i Danmark for det land du skal besøge det vil sige ambassaden. Du kan finde mere information på udenrigsministeriets hjemmeside eller på Pas: Du skal sørge for at have et pas og det skal være gyldigt. Du kan få et pas på borgerservice i din kommune. På kan du se hvad du skal gøre for at få lavet et pas. Bolig: Ofte er du selv ansvarlig for at finde en bolig. Måske du er heldig at kunne overtage en anden praktikants bolig eller at din virksomhed finder en til dig. På jobcentret sidder der en EURES-vejleder som har generel information om boligforhold og levevilkår i og uden for Europa. På kan du finde hjælp til hvordan du finder en bolig. Bank: For at du kan få udbetalt din løn fra den udenlandske arbejdsgiver skal du, helst på første arbejdsdag, medbringe oplysninger om din bankkonto. Det er en god ide, at få en udenlandsk bankkonto, mens du arbejder i udlandet. For at kunne oprette en udenlandsk konto, skal du medbringe dit pas og din ansættelseskontrakt. Der udover er det en god ide, at medbringe din opholdstilladelse, hvis du har en sådan. Hvis du har problemer med at få den oprettet en konto, så spørg din praktikvirksomhed om hjælp. Økonomisk tilskud: Ved Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) kan du få økonomisk tilskud til forskellige ting. Hvis du er udstationeret er det din danske arbejdsgiver som kan søge om tilskud. Du kan se mere om reglerne for tilskud på

12 Nyttige links Europass: og klik ind på Europass-dokumenter Blanketter og huskeliste mm. på AUB: og klik ind på AUB og derefter ind på "Praktik i Udlandet" Erhvervsuddannelser love og regler: Sygesikring i udlandet: læs mere om international sygesikring på under "klager- og sagstyper" Ud i verden ideer og praktisk information: www. udiverden.dk Har du spørgsmål, kan du kontakte skolens PIU-koordinator eller se mere på PIU-sekretariatets hjemmeside piu-sekretariatet.dk: Hjørring Lone Larsen, Telefon Mail: Frederikshavn Susanne Elling Jørgensen Telefon Mail: Europæiske rejseforsikring: Pas: og klik dig ind under "transport og rejser" Job i udlandet EURES: Bolig og levevilkår: PIU-sekretariatet i Silkeborg: eucnord.dk/hej-0845 juni 2013 Om os EUC Nord er Vendsyssels største erhvervsskole med et meget bredt udbud af erhvervsuddannelser og efteruddannelser. En erhvervsuddannelse er en god start på en videregående uddannelse. EUC Nord M. P. Koefoeds Vej 10 DK-9800 Hjørring Tlf eucnord.dk

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

Praktik i udlandet -en

Praktik i udlandet -en PIU Praktik i udlandet -en kæmpechance! Fordi Hvorfor praktik i udlandet? d Du får bedre internationale fremtidsmuligheder Du udvikler større selvstændighed og samarbejdsevne Virksomheder i DK ønsker medarbejdere

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015

Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Internationale aktiviteter på Handelsskolen Viborg Skoleåret 2014-2015 Kære elever på Handelsskolen Viborg Du er nu godt i gang med din uddannelse på Handelsskolen Viborg. Når du er færdig på skolen, skal

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %.

Nye medlemsfordele. på udvalgte produkter til LandboUngdoms. rabat i niveauet 30-50 %. Nye medlemsfordele Hvornår har du sidst været inde og tjekke alle de medlemsfordele, du har som medlem af LandboUngdom? Du finder dem på www.landboungdom.dk under Bliv medlem Medlemsfordele. Der kommer

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere