Indholdsfortegnelse. Forord: En ny tid 4. Danskernes mødested 6. Public service-regnskab 8. TV 2 dækker bredt 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord: En ny tid 4. Danskernes mødested 6. Public service-regnskab 8. TV 2 dækker bredt 14"

Transkript

1

2

3 3 Indholdsfortegnelse Forord: En ny tid 4 Danskernes mødested 6 Public service-regnskab 8 TV 2 dækker bredt 14 Dansk sprog samt børne- og ungdomsprogrammer 24 Vurdering og seerandele 32 Samarbejdspartnere 40 Hoved- og nøgletal for koncernen 51 Regnskabet for

4 TV 2 PUBLIC SERVICE BERETNING Forord

5 TV 2 PUBLIC SERVICE BERETNING En ny tid TV 2 står foran en ny æra. Stationen skal omdannes til et statsligt aktieselskab med det formål at blive privatiseret. Og det er TV 2 klar til efter et godt år. I 2002 styrkede TV 2 sin position både blandt seerne og blandt annoncørerne. De udfordringer er TV 2 klar til at tage op. Med den dynamik, der gennem årene har præget TV 2, er der gode grunde til at tro på den nye tid og glæde sig over de nye muligheder. Med en seerandel på godt 38 procent oplevede TV 2 sit bedste resultat siden 1997 og befæstede dermed sin position som danskernes foretrukne tv-medie. Også på reklamemarkedet oplevede TV 2 fremgang og det skete tilmed på et tv-marked, som gik tilbage. Meget er forandret, siden TV 2 havde premiere i Dengang var der få aktører på tv-markedet. I dag er der flere. Dengang kunne danskerne modtage få tv-kanaler. I dag kan vi modtage utallige via satellit og kabel. Konkurrencen er blevet meget hårdere. Erik Ross Pedersen Bestyrelsesformand Dertil kommer, at der er sket en voldsom teknologisk udvikling. Dengang var tv noget, man kun kunne se på en tvskærm. I dag kan tv også modtages på computer og mobiltelefon. Der stilles helt andre krav til medierne i dag. TV 2 skal have tilført ny kapital, så det bliver muligt at udvikle virksomheden. TV 2 kan ikke klare sig med at være en tv-station med internet. TV 2 skal være en moderne medievirksomhed med flere tvkanaler, radiokanaler, internetaktiviteter og mobile tjenester. Peter Parbo Administrerende direktør

6 6 Danskernes mødested Når man følger den offentlige debat om public service, bliver det ind imellem fremført, at public service udelukkende skal være det, de kommercielle aktører ikke har. Det er en misforståelse. Public service-begrebet er knyttet til programvirksomheden som sådan og ikke til enkeltprogrammer. Der skal være et bredt udsnit af forskellige programgenrer og -typer i programfladen. Og for TV 2 er det ligefrem en forudsætning, fordi størstedelen af stationens indtægter kommer fra salg af reklamer. For TV 2 var udgangspunktet det samme hele året igennem. TV 2 producerer public service-fjernsyn med afsæt i seernes hverdag, værdier og holdninger. Og vi sætter en ære i at være danskernes foretrukne medie. Netop det brede programudbud udgør en af de væsentligste forskelle mellem TV 2s programflade og den, de kommercielle tv-kanaler leverer. Et andet vigtigt holdepunkt er, at programmerne skal henvende sig til et bredt publikum og som udgangspunkt have så mange seere som muligt. At have kontakt til mange seere er faktisk et krav til en samfundsforpligtet tv-station. TV 2 vil give oplevelser gerne med varme og humor. Og TV 2 vil være kritisk over for samfundsmagten, men samtidig være med til at påpege, at den enkelte dansker også har et ansvar. Det sker gennem en alsidig, mangfoldig og kvalitetsbetonet programflade, sådan som loven tilskriver. Brdr. Olsen - Songs

7 7 Medieudvalget fastslår i sin betænkning (Betænkning nr. 1300, oktober 1995) om de elektroniske medier, at følgende krav er centrale i public servicemediers programvirksomhed: 1. Uafhængighed i programvirksomheden af økonomiske og politiske særinteresser. 2. Alsidighed, kvalitet og mangfoldighed i programudbuddet. 3. Relevans, pålidelighed og upartiskhed i nyhedsformidlingen. 4. Sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. 5. Sikre befolkningen adgang til national kultur og kunst. 6. Programmerne bør kunne modtages af hele befolkningen, som bør sikres de teknisk bedst egnede og billigste modtageforhold. I vedtægten for TV 2 hedder det bl.a.: Par. 4. TV 2 er forpligtet over for hele befolkningen til at sikre et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Stk. 2. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informationsog ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Stk. 3. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Stk. 4. I udsendelsesvirksomheden skal der lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Stk. 5. Udsendelsesvirksomheden skal afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. Stk. 6. TV 2 skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur. Stk. 7. TV 2 skal være med til at udvikle dansk sprog som et levende udtryk for dansk kultur og dens vekselvirkning med andre kulturer. Stk. 8. TV 2 skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion, jf. medieaftalen. Stk. 9. TV 2 skal medvirke til at folkeliggøre den ny informationsteknologi ved at skabe nye programmer og informationstjenester, som kan gøre seere og lyttere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den. Stk. 10.TV 2 skal tilbyde programmer og informationstjenester af høj kvalitet til børn og unge, bl.a. for at gøre dem bevidste om de elektroniske mediers virkemidler og dermed bedre i stand til at skelne mellem fakta og fiktion. Stk. 11. TV 2 skal sikre et alsidigt udbud af danske og multikulturelle programmer og informationstjenester rettet mod etniske minoriteter med henblik på at fremme integrationen. Stk. 12.TV 2 skal sørge for at styrke handicappedes adgang til public service tilbuddene ved at udnytte nye teknologier, herunder til tekstning eller lignende af dansksprogede tv-programmer. Stk. 13.TV 2 skal styrke programsamarbejdet og -koordineringen med DR, således at programmer inden for samme kategori, f.eks. nyheds- og aktualitetsprogrammer, dansk dramatik, store sportsbegivenheder og børneprogrammer, så vidt muligt ikke sendes på samme tid på de to stationers tv-kanaler. Stk. 14.TV 2 skal tilstræbe at gøre det muligt for Statens Mediesamling at give publikum adgang til, inden for rammerne af ophavsretslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser. Stk. 15.TV 2 skal offentliggøre retningslinjer for behandlingen af henvendelser fra publikum, herunder klager over programmer og tjenester. (Kapitel 2, 4)

8 8 Public service-regnskab Dansk public service klarer sig godt i den stadig stærkere konkurrence fra de kommercielle aktører. Det viser både meningsmålinger og målingerne af tv-seningen. tidsrummet for den gode sendetid, er tidsrummet fastholdt til kl , som er sammenligneligt med det tidsrum, som DR benytter i sit programregnskab. I 2002 lagde danskerne 70,4 procent af deres tv-forbrug på public service-stationerne DR og TV 2. En fremgang fra 67,8 procent i 2001 og en fremgang, som medieeksperter ville have anset for usandsynlig for få år siden, da spådommene især lød på øget kommerciel tv-sening og vigende interesse for public service. Dette public service-regnskab er det sjette fra TV 2. Målet med regnskabet er at vise, hvordan TV 2 opfylder de krav, loven stiller til programvirksomheden, samt at bidrage til grundlaget for den offentlige debat om dansk tv og public service. Indholdet i public service-regnskabet har omtrent samme opbygning som sidste år, hvilket er med til at gøre sammenligninger med tidligere år lettere. Når det gælder opgørelsen af Kravene til regnskabet fremgår af nedenstående boks. Ifølge vedtægten for TV 2 skal TV 2s public serviceregnskab oplyse, hvordan TV 2 opfylder public service-forpligtelserne, hvordan TV 2 bidrager til at styrke dansk filmproduktion (inklusive produktion af fiktions- og dokumentarprogrammer udført hos uafhængige filmproducenter, herunder spillefilm, kort- og dokumentarfilm, tv-serier m.v.), hvilke danske filmproduktioner TV 2 har støttet og den samlede investering (herunder til forkøb af visningsrettigheder), anvendelsen af uafhængige producenter i det danske tv-programudbud, fordelingen af programtyper på sendefladen og på kanalerne, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seerne, og hvordan publikum har vurderet programmerne. TV 2 har altid ønsket at være i dialog med seere, lovgivere og andre interesserede og at stille oplysninger om programvirksomheden til rådighed. Det gælder dog ikke økonomiske oplysninger om enkeltprogrammer og udsendelsesrækker, som ikke oplyses af konkurrencehensyn. Kilden til talmaterialet i dette regnskab er bl.a. tv-metersystemet, der drives af Gallup for DR, TV 2, TV3, TvDanmark og Discovery, og beregninger på baggrund af dette. Alle generelle tal dækker målgruppen 3 år+, dvs. alle danskere på tre år og derover. Tal vedrørende nyhedssening er målt i aldersgruppen 12 år og derover. Ally

9 9 Programfladen kvalitet, alsidighed og mangfoldighed TV 2 har det hele: Nyheder op til 11 gange dagligt, aktualitet, dokumentar, danske film og serier, kunst og kultur, danskudviklet underholdning, danske udgaver af de bedste internationale underholdningsformater, børne- og ungdomsprogrammer, morgen-tv, debat og sport samt udenlandske film og serier. Hertil kommer de regionale programmer, som i høj grad er med til at understrege TV 2s position i det danske mediebillede. De otte regionalstationer, der giver seerne indblik i og viden om regionale og lokale begivenheder, sikrer, at TV 2 er tættere på danskerne end nogen anden tv-station. TV 2s sendeflade adskiller sig fra de øvrige tv-stationer ved at have en stor andel af landsdækkende og regionale nyheder samt af aktualitet og debat. Tabel 1 viser således, hvordan TV 2s samlede programudbud har en helt anden karakter end de stationer, som sender tv af rent kommercielle grunde. Som det fremgår, udgjorde alene de landsdækkende og regionale nyhedsudsendelser (ekskl. SportsNyhederne) 11 procent af TV 2s sendeflade, mens aktualitet og debat samt oplysning og kultur udgjorde 21 procent af fladen. De tilsvarende tal for TV3 er hhv. nul procent og to procent og for TvDanmark 2 hhv. fire procent og ti procent. TV 2 sendte fiktion i 48 procent af sendetiden, heraf var fire procentpoint dansk/nordisk fiktion. DR 1s tilsvarende fiktionsandel var 26, hvoraf syv procentpoint var dansk. Underholdning udgjorde henholdsvis fire og fem procent af programtimerne på TV 2 og DR 1. TV3 og TvDanmark 2 sendte fiktion og underholdning i henholdsvis 94 og 86 procent af programsendetiden. Disse to kanaler kategoriserer ikke efter programmernes oprindelsesland, og derfor kan udbudet af dansk fiktion ikke opgøres, men et dagligt kik på kanalernes programoversigter viser, at mængden af dansk fiktion på kanalerne er yderst beskeden. I forhold til 2001 har kategorifordelingen for TV 2 Hovedkanalen ændret sig i tidsrummet klokken Det skyldes især, at Go aften Danmark, der er kategoriseret som Aktualitet og debat, blev igangsat den 1. januar 2002 og erstattede en række håndbogsprogrammer som Godt begyndt, Godt begyndt på tur, Kasse 2, Isabellas, Hotellets køkken, Roomservice, Moderæs samt Hjem, kære hjem og Far, mor og børn. Tabel 1 Sendetid i programtyper i 2002 fordelt på de fire hovedkanaler TV 2, DR 1, TV3 og TvDanmark 2 (procent) TV 2 DR 1 TV3 TvDk 2 Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/ 4 7 nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Undervisning Total (Kilde: Gallup TV-meter) (Note vedrørende tabellerne: På grund af op- og nedrundinger giver Total ikke altid det samme tal som en sammenlægning af tallene i tabellerne. Når der i tabellerne er angivet en streg, betyder det, at den pågældende tv-kanal ikke sender programmer i denne kategori).

10 10 Venner for livet Tabel 2 Sendetid i programtyper i 2002 fordelt på de fire søsterkanaler TV 2 Zulu, DR 2, 3+ og TvDanmark 1 (procent) Zulu DR 2 3+ TvDk 1 Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/ 2 5 nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Undervisning Total (Kilde: Gallup TV-meter) TV 2s sendetid i programkategorier i procent og timer/minutter procent Tabel 3 timer og minutter Nyheder (almene) t 40 min. Sportsnyheder 2 94 t 39 min. Aktualitet og debat t 10 min. Oplysning og kultur t 22 min. Musik 1 55 t 32 min. Underholdning t 11 min. Dansk/nordisk fiktion t 43 min. Udenlandsk fiktion t 46 min. Sport (ekskl. nyh.) t 33 min. Regional-tv t 16 min. Total t 51 min (Kilde: Gallup TV-meter) TV 2s sendetid i programkategorier i procent Tabel 3 viser de enkelte programtypers andel af TV 2s samlede sendetid, mens tabel 4 viser, hvordan seerne fordelte deres tv-forbrug på TV 2s programtyper. Tabellerne viser, at nyheder (de almene nyheder og de regionale nyheder ekskl. sportsnyheder) udgjorde 11 procent af TV 2s samlede sendetid, men udgjorde 25 procent af seernes samlede sening på TV 2 (tabel 4). Sport (ekskl. nyh.) Udenlandsk fiktion Regional-tv Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/nordisk fiktion

11 11 Det skyldes, at NYHEDERNE og de regionale nyhedsprogrammer har mange og trofaste seere, samt at de fleste nyhedsudsendelser vises på tidspunkter, hvor mange danskere ser fjernsyn. Samme konklusion ses for f.eks. underholdning. Tabel 4 Seertid fordelt på TV 2s programkategorier i procent og timer/minutter, 2002 procent timer og minutter Nyheder (almene) t 09 min. Sportsnyheder 2 6 t 47 min. Aktualitet og debat t 03 min. Oplysning og kultur 7 21 t 20 min. Musik 1 3 t 08 min. Underholdning 8 21 t 56 min. Dansk/nordisk fiktion 5 14 t 49 min. Udenlandsk fiktion t 07 min. Sport (ekskl. nyh.) t 28 min. Regional-tv 9 26 t 58 min. Total t 45 min. I tabel 5 og 6 (se side 13) vises også sendetiden og seertiden på programkategorier her for programmer, der har begyndelsestidspunkt mellem kl og I dette tidsrum udgør nyheder, regional-tv, underholdning og dansk/nordisk fiktion en forholdsvis større andel af sendetiden dvs. af TV 2s samlede programudbud end når opgørelsen dækker hele døgnet. Også seningen af disse programtyper i samme tidsrum er forholdsvis større end gennemsnittet for hele døgnet. Det skyldes, at disse programtyper typisk har højere seertal end gennemsnittet. (Kilde: Gallup TV-meter) Seertid fordelt på TV 2s programkategorier i procent Regional-tv Nyheder (almene) Sport (ekskl. nyh.) Sportsnyheder Aktualitet og debat Udenlandsk fiktion Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/nordisk fiktion Brødrene Mortensens Jul

12 12 Anja & BS - på afveje

13 13 Tabel 5 Sendetid kl til (TV 2-udsendelser med begyndelsestidspunkt mellem kl og 24.00) fordelt på programkategorier, 2002 Tabel 6 Seernes tidsforbrug mellem kl og (TV 2-udsendelser med begyndelsestidspunkt mellem kl og 24.00) fordelt på programkategorier, 2002 procent timer og minutter procent timer og minutter Nyheder t 42 min. Sportsnyheder 3 58 t 01 min. Aktualitet og debat t 14 min. Oplysning og kultur t 54 min. Musik 1 26 t 32 min. Underholdning t 45 min. Dansk/nordisk fiktion t 46 min. Udenlandsk fiktion t 51 min. Sport (ekskl. nyh.) t 18 min. Regional-tv t 46 min Total t 47 min. (Kilde: Gallup TV-meter) Nyheder t 51 min. Sportsnyheder 3 5 t 33 min. Aktualitet og debat t 09 min. Oplysning og kultur 9 19 t 03 min. Musik 1 2 t 27 min. Underholdning 9 19 t 22 min. Dansk/nordisk fiktion 6 13 t 33 min. Udenlandsk fiktion t 27 min. Sport (ekskl. nyh.) t 22 min. Regional-tv t 05 min. Total t 53 min. (Kilde: Gallup TV-meter) Sendetid kl til fordelt på TV 2s programkategorier i procent Seernes tidsforbrug mellem kl og fordelt på TV 2s programkategorier i procent Regional-tv Nyheder (almene) Regional-tv Nyheder (almene) Sport (ekskl. nyh.) Sportsnyheder Aktualitet og debat Sport (ekskl. nyh.) Sportsnyheder Aktualitet og debat Udenlandsk fiktion Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Dansk/nordisk fiktion Oplysning og kultur Musik Underholdning

14 14 TV 2 dækker bredt

15 15 TV 2 dækker bredt Dækning af kunst, kultur, etniske emner, integration, kirkestof, handicapspørgsmål o.l. emner i kendte programformater Når tv-stationer skal dække f.eks. kunst, kultur, etniske emner, integration, kirkestof, handicapspørgsmål og lignende emner, jf. TV 2s vedtægt paragraf 4, kan det gøres på (mindst) to forskellige måder samt ved en kombination af disse to måder. 1) Tv-stationerne kan producere og programsætte f.eks. rene kulturprogrammer og kirkelige magasiner. En sådan fremgangsmåde vil erfaringsmæssigt have til følge, at der kun vil være en beskeden seerinteresse for sådanne programtyper. 2) Tv-stationerne kan integrere omtale og debat om kunst, kultur, integration, etniske spørgsmål o.l. i kendte programformater, som i forvejen har et stort publikum. Dermed bliver disse emner, som ikke umiddelbart kan forventes at interessere et stort antal tv-seere, alligevel set og kendt i en større kreds af danskere. I begyndelsen af 2002 kaldte forfatteren og journalisten Leif Davidsen i en tv-anmeldelse Go morgen Danmark for tv s største bogprogram. Men det fremgår ikke af kategoriseringen, at Go morgen Danmark indeholder i hundredevis af kulturindslag (herunder bogomtaler, teater, kunst og film) hvert år. Programmet er nemlig kategoriseret som Aktualitet og debat og det er der også fyldig dækning af i Go morgen Danmark. Det fremgår heller ikke af kategoriseringen af Go morgen Danmark, at musik omtales og præsenteres grundigt i programmerne. I 2002 havde Go morgen Danmark besøg af 114 orkestre eller solister, som hver gav to numre. Dette antal var dog mindre end i 2001 (183 orkestre eller solister), men tilbagegangen skyldtes hovedsageligt en musikerboykot af programmet pga. en strid om honorering af musikere. Konflikten varede fra mandag den 16. september til midten af december 2002, hvor der blev indgået en ny aftale med Dansk Musiker Forbund. Ifølge aftalen vil Go morgen Danmark herefter have besøg af omkring 100 grupper eller solister om året. Det fremgår heller ikke af kategoriseringen af NYHEDERNE og de regionale udsendelser, at der her sendes mange kulturhistorier hver uge for NYHEDERNE og regionale programmer er jo netop kategoriseret som nyhedsudsendelser. For TV 2 er det et afgørende mål at komme i kontakt med så mange seere som muligt, og derfor benyttes sidstnævnte dækning oftest (eksempler følger senere), men der sendes også specifikke programmer om kunst, kultur, etniske spørgsmål o.l. I den situation, hvor f.eks. kunst, kultur og etniske spørgsmål integreres i kendte programformater, viser programkategoriseringssystemet sig dog at være mangelfuldt. Mens programkategorier er glimrende til at overskue de store linier i tvkanalernes programprioritering, yder kategoriseringen ikke altid retfærdighed til f.eks. nyheds- og magasinprogrammer med mange forskellige indslag. Dags Dato Special - Gaza, lukket land

16 16 Det fremgår heller ikke af kategoriseringen af børneprogramserien Snurre Snups Søndagsklub, at udsendelserne indeholder mange indslag om børnekultur og musik samt f.eks. kirkelige emner i forbindelse med højtider. Siden 1. januar 2002 har Go aften Danmark fungeret som et af de magasinprogrammer, hvori integreres dækning af kultur, politik, samfundsdebat, underholdning m.v. Blandt disse emner har været 65 aktuelle musikindslag. Foruden at integrere f.eks. kultur, kunst, kirkelige og etniske emner i kendte programformater som Go morgen Danmark, NYHEDERNE, Utzon, Dags Dato, Go aften Danmark og børneprogrammer (se side 27-30), producerer og indkøber TV 2 også særlige kulturelle programmer. I 2002 sendte TV 2 f.eks. førstegangsudsendelser eller genudsendelser af: Brødre i ånden portrætprogrammer af Bille August og Janus Billeskov Jansen, Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt, Peter Langdal og Karin Betz, Kim Larsen og Mogens Mogensen, Michael Wikke og Steen Rasmussen samt Casper Christensen og Lars Hjortshøj. Dansk Film Skat portræt af temaer i dansk film. Den beskedne diva et portræt af Kirsten Olesen. Scenen er sat TV 2-kulturprogram, som i 2002 vandt prisen som Best film made for television ved verdens største kultur-filmfestival i Montreal. Programmet, som fortæller om balletdanseren Alexander Kølpins arbejde med at lære tre soldater at danse ballet, blev af juryen kaldt ekstraordinært, nyskabende og enestående i sin grundidé. Den iskolde ekspedition Jan Troells film om Salomon August Andreés tragiske ballonfærd over isen mod Nordpolen i Årgang 0

17 17 Den beskedne diva - et portræt af Kirsten Olesen Den sidste fanger et portræt af grønlandske fangere. Otte programmer, Det store lærred, der går bag om nye spillefilm. Jørgen Leths film om livet i Haiti Haïti uden titel. Far & Søn portræt af Malmros om Nils Malmros, faderen Richard Malmros og arbejdet med den prisbelønnede film At kende sandheden. De usynlige kræfter et indblik i den forunderlige verden for ingeniøren, professoren og videnskabsmanden Erik Reitzel, der har minimalkonstruktion som speciale og bl.a. er prisbelønnet og internationalt anerkendt for La Grand Arche i Paris og Den Symbolske Globus ved UNESCOs hovedkvarter. Bag om teaterforestillingen Gummi Tarzan. Bag om musicalen Askepop. Programserien Utzon: Talkshow-portrætter af bl.a. skuespilleren Iben Hjejle, filminstruktøren Søren Fauli, sangeren og komponisten C.V. Jørgensen, skuespilleren og komikeren Casper Christensen, sangerinden Zindy Laursen og skuespilleren Jens Okking. Højt Skum Carl Jacobsen og Ny Carlsbergfondet. Med Ny Carlsbergfondets formand Hans Edvard Nørregård-Nielsen på tur i den berømte brygger Carl Jacobsens fodspor. Kunsten at kunne børn prøver kræfter med kunsten sammen med bl.a. professionelle kunstnere som malerne Anna- Marie Holm og Ole Grøn og billedhuggeren Jens Galschiøt. Portrætprogrammet Mette Lisby sjov for alvor. Stig Rossen manden og musikken portræt i to dele af den populære sanger. Portræt af Finn Nørbygaard samt et program om entertainerens seneste show, Bag om Finn & Co. Portræt af modstandskvinden Varinka Muus. Virkelyst og handlekraft portræt af tidligere godsejer Flemming Juncker. Råt for usødet et kig ind i skuespillerfagets værksted under ledelse af skuespilleren og instruktøren Jens Arentzen. Portræt af designerne Munthe plus Simonsen Modens stjerner. Samtalerne Store Klaus og Lille Lars mellem Klaus Rifbjerg og Lars von Trier. Særligt om musik på TV 2, som sendte f.eks.: Danish Music Awards 2002 samt fire optaktsprogrammer. Hans Pilgaard møder Celine Dion. Portræt af Brødrene Olsen i Brødrene Olsen Songs. Popstars inklusive koncert, portræt og talkshow. La Traviata fra Paris Verdis udødelige opera i fire akter. Sommer ved søen koncerter med forskellige danske grupper og musikere. Koncerten Kim Larsen det var en torsdag aften. 100% Helmig portræt af mennesket og musikeren.

18 18 Roswell

19 19 Robbie Williams live i Horsens. Jean Michel Jarre: AERO koncert i vindmølleparken Gl. Vrå Enge i Nordjylland. Gorillaz i virkeligheden om det animerede band Gorillaz. Elton John i Danmark Susanne Utzons interview med Elton John. Jule-galla fra Wien. Udvælgelse af den danske VM-sang før VM i fodbold Koncerter med bl.a. Erann DD, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Robbie Williams, Helmut Lotti samt Sussi & Leo. Prisuddelinger som f.eks. European Music Awards og Smash Hits. TV 2 Zulu sendte også nogle af disse programmer og herudover bl.a.: Portrætprogrammer om skuespillere, bl.a. Alan Alda, Bruce Lee, John Wayne, Ernie Kovacs og Vincent Price. Tre programmer om Ringenes Herre. Programmer om Star Wars-filmene. Gunnar Willes vilde univers portræt af lederen af animationslinien på Den Danske Filmskole, installationskunstneren, tegneren, underviseren, skuespilleren og forfatteren Gunnar Wille. Prisuddelingerne American Music Award 2002, Billboard Music Awards 2002, Grammy Awards 2002 samt MTV Video Music Awards 2001 og Koncerter med bl.a. Barbara Streisand, Bryan Adams, Cliff Richard, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Janet Jackson, Eminem, Jean Michel Jarre, Kylie Minogue, Pop Divas Kulturprisuddelingen Zulu Awards 2002 med optakts- og afterparty-programmer. Zulu Awards er en nyetableret uddeling af priser, som TV 2 Zulu står bag. Priser uddeles inden for film, musik, tv og reklame. Musikprogrammerne Musik Nu! og Musik Nu! Special (i alt 31 visninger). Musikvideoerne Zulus uundgåelige. Kulturprogrammet Raketfart (71 visninger (genudsendelser)). Musikprogrammerne Raketfart Special (72 visninger (førstegangsvisninger og genudsendelser)). Musikprogrammerne Behind the Music (i alt 89 udsendelser (førstegangsudsendelser eller genudsendelser)). Musikportrætterne Before they were rockstars (i alt otte visninger). Filmprogrammerne Det store lærred (i alt 61 udsendelser (førstegangsudsendelser eller genudsendelser)). Robbie Williams TV Show

20 , Party in the Park, Robbie Williams, Ricky Martin, Superheroes, Texas, Manic Street Preachers, Travis og U2. Enkeltstående portrætprogrammer af bl.a. Big Fat Snake, Saybia, Safri Duo, Eminem, Anastasia, Enrique Iglezias, Mick Jagger, Pink Floyd, Sting, David Bowie, Alanis Morisette, George Michael, Jewel, Manic Street Preachers, Joe Cocker, Jean Michel Jarre, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Sex Pistols, Smashing Pumpkins, INXS, Grunge, Nirvana, Elvis Presley og Elton John. Samt af Jim Carrey og Marilyn Monroe. Herudover blev det kulturelle stof i høj grad integreret i andre programmer. En analyse af en tilfældig uge i 2002 viser, at NYHEDERNE, Go morgen Danmark og Go aften Danmark havde en lang række historier om kunst og kultur i bred forstand sportsinterviews og sportsindslag er dog ikke medtaget i nedenstående opgørelse, ligesom politiske nyhedsindslag fra kulturområdet (f.eks. politisk debat om kulturelle emner) heller ikke er medtaget. Hertil kommer talrige indslag fra TV 2s regioner og andre programformater, som ikke kan specificeres i TV 2s registrering. Opgørelsen ser ud, som følger: Kultur i Go morgen Danmark i uge 3 i 2002: Interview med skuespilleren Maria Rich udvalgt til Shooting Star ved filmfestivalen i Berlin. Interview med Cavlingpris-modtageren, USA-korrespondent Poul Høi, Berlingske Tidende. Optræden af musikgruppen Wood n Flutes (to gange). Fokus på wok-mad interview med kokken Claus Valdemar. Teaterstykket Emil fra Lønnebjerg på turné interview med hovedrolleindehaveren Jan Linnebjerg. Teaterstykket Massakre på Rialto Teatret interview med skuespillerne Karen-Lise Mynster og Kristian Ibler. En krimiserie i bogform til kvinder er på vej, og den er allerede solgt til Tyskland. Interview med forfatteren Gretelise Holm. Bogen Gyldendals Salatbog er netop udgivet besøg af forfatteren Pia Bøgeskov. Ny udstilling bestående af collager, kjoler, musik og billedkunst åbner på Bornholms Kunstmuseum. To af kunstnerne bag udstillingen, sangerinden Caroline Henderson og kunstneren Sunny Asemota, er i studiet. Go aften Danmark Bogen Kunstnere på tale, der indeholder interviews med flere af Danmarks store, kendte kunstnere, er på gaden. Billedhuggeren Ingvar Cronhammar, der er en af de 23 kunstnere i bogen, er i studiet.

21 21 Jeopardy! SMS som ny kommunikationsform i det danske samfund. En forsker fra Syddansk Universitet og en flittig SMS-bruger er i studiet. Bogen Kend din mad af klinisk diætist Gerda Rerup er netop udkommet på Gyldendals Forlag. Forfatteren er i studiet for at fortælle om, hvordan man kender forskel på de varer, man kan købe i supermarkederne. Eventyreren John Andersens tredje bog om hans ekspeditioner er på gaden. Interview med forfatteren og sønnen Tue, der var på med på ekspedition første gang i en alder af ét år. Karry er ikke bare ét krydderi og du kan i øvrigt lære at lave din egen karryblanding. Jakob de Neergaard viser hvordan. Anmeldelse af den amerikanske premierefilm Domestic Disturbance. Premiere på Molieres komedie Scapins Rævestreger interview med instruktøren Lars Knutzon og skuespillerne Henrik Koefoed og Tom McEwan. Kultur i Go aften Danmark i uge 3 i 2002: Interview med skuespilleren Jan Linnebjerg, der spiller hovedrollen i turnéforerstillingen Emil fra Lønneberg 16 ud af 19 danske film har opnået en nominering til en Robert-pris. Interview med formanden for tv- og filmproducenterne, Kim Magnusson. Sangeren Thomas Helmig er på vej på turné i forbindelse med udgivelsen af den nye CD. Interview i studiet. Markering af 85-års-fødselsdagen for tv-underholdningens grand old man, Otto Leisner, og interview med Hans Otto Bisgaard om tv-underholdning og ungdomsfiksering. Den 29-årige designer Jørgen Simonsen laver kostumer til Kameliadamen på Gladsaxe Teater. Interview med designeren, der har været tilknyttet store modehuse i Sydeuropa i flere år. Fokus på en klassiker inden for kriminalfilm, French Connection. Interview med filmhistorikeren Ulrich Breuning. Ny, dansk film er kommet godt fra start allerede inden premieren nemlig Små Ulykker, der er med i konkurrence ved Berlinfilmfestivalen og har Maria Rich i en hovedrolle. Hun er udvalgt til Shooting Star i Berlin for sin rolle i filmen. Interview i studiet med Maria Rich. Om filmstjerner i lyset af filmfestivalen i Berlin med fokus på Gene Hackmann, der medvirker i en ny dansk film på festivalen, og Trine Dyrholm, der fik sit gennembrud i filmen Springflod.

22 22 Kultur i NYHEDERNE i uge 3 i 2002: Hemingways gamle skipper på Cuba kendt fra klassikeren Den gamle mand og havet er død (kortere eller længere indslag morgen, eftermiddag og i 19-NYHEDERNE). Den biografaktuelle, franske film Amélie er blevet kult i Frankrig, men har også grebet folk om hjertet langt uden for hjemlandets grænser specielt i USA. Herremode det italienske bud på næste vinters herretøj præsenteres i Milano. Et fransk filmhold er fløjet verden rundt i flere år med trækfuglene. Otte år efter er det blevet til filmen Trækfolket. Sommer -tid om vinteren. Musikeren Viggo Sommer arbejder med udgivelse af en ny CD. Den danske musiker DJ Alligator er en dansk succes i England. Han arbejder i London på at gøre sit andet album færdigt. Maleriudstillingen Kong Alkohols Ansigter kan ses i Rundetårn i København. Interview med udstillingsarrangøren, malere og eks-alkoholikere. Haute couture har problemer, fordi den er for de meget få udvalgte, og modeskaberen Yves Saint Laurent meddelte forleden, at han stopper. Modeugen i Paris ruller igen. Kendte musiknumre anvendes som ringetoner, men nogle af verdens mest kendte musikere siger nu stop, bl.a. ABBA og Bono fra U2. Ny udstilling i Oslo: Tegninger udført af palæstinensiske børn. I alt 34 indslag i udgaverne i uge 3 af NYHEDERNE, Go morgen Danmark og Go aften Danmark. I samme uge i 2002 var antallet af kulturelle indslag 28. Stigningen kan tilskrives etableringen af Go aften Danmark i Mor(d) i mødregruppen

FORORD... 5 TV 2 SPORTEN... 83 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB... 11 TV 2 INTERAKTIV... 89 TV 2-REGIONERNE... 37. TV 2s DIGITALISERING...

FORORD... 5 TV 2 SPORTEN... 83 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB... 11 TV 2 INTERAKTIV... 89 TV 2-REGIONERNE... 37. TV 2s DIGITALISERING... FORORD......................... 5 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB.... 11 TV 2-REGIONERNE.............. 37 ÅRETS PROGRAMMER........... 57 TV 2 ZULU..................... 69 TV 2 NYHEDERNE............ 75 TV 2 SPORTEN................

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord: Et tilfredsstillende år 3 Danskernes foretrukne tv-kanal 4 Krav til public service-redegørelse 7 Delregnskab for TV 2/DANMARK A/S public service-virksomhed (TV 2) 26 Om TV 2s

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 4 (20. 26. jan 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4 Indholdsfortegnelse Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3 Public service-kontrakten 4 Krav til public service-redegørelsen 7 Danskproducerede og dansksprogede udsendelser 8 Nyhedsudsendelser 9 Dansk dramatik

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (15. 21. dec. 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 DANMARK A/S CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 ÅRSRAPPORT 2006 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 indhold Forord: Public service på flere platforme 5 Public service-redegørelse

Læs mere

TV 2 public service-redegørelse 2005

TV 2 public service-redegørelse 2005 TV 2 public service-redegørelse 2005 Public serviceredegørelse 2005 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25. 5100 Odense C. Danmark tel +45 65 91 91 91. fax +45 65 91 33 22 www.tv2.dk. tv2@tv2.dk CVR NR. 10 41

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (13. 19. dec 2004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter" TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Rapport for deltagelse i Input i Sydney

Rapport for deltagelse i Input i Sydney Rapport for deltagelse i Input i Sydney København, 31.5.2012 Christian Friis Degn Journalist, DR Nyheder (primært Bag Borgen og 21 Søndag ) Dato for deltagelse: 5. maj til 13. maj, inkl. rejse. Hvad er

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 19 (3. 9. maj 004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV /DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Indtast dit brugernavn samt adgangskode: Når du er logget ind vil du se denne side: 1 I menuen Programplan kan du se de tidspunkter (Tidsslots) som din Tvstation har

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Romantica har siden lanceringen haft en markant og vedvarende lytterfremgang hos lytterne og var i maj endda mere aflyttet end DR P3.

Romantica har siden lanceringen haft en markant og vedvarende lytterfremgang hos lytterne og var i maj endda mere aflyttet end DR P3. Radio- og TV-nævnet Mediesekretariatet Vognmagergade 10,1 1120 København K København den 12. juli 2004. Programplan for Sky Radios magasinprogrammer pr. 1. august 2004 Hermed fremsendes programplan for

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK A/S RUGAARDSVEJ 25 5100 ODENSE C 13. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2015 INDHOLDS- FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 8 Dansksprogede

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2014 INDHOLDS FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 9 Dansksprogede

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

Søs Fenger og Nordstrøm sammen i nyt pop- projekt

Søs Fenger og Nordstrøm sammen i nyt pop- projekt Søs Fenger og Nordstrøm sammen i nyt pop- projekt Eventyrlyst har bragt den danske sangerinde SØS FENGER og elektro- duoen NORDSTRØM sammen i ny overraskende konstellation FENGER//NORDSTRØM Gnister udkom

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007 Indhold Øgede krav til TV 2 6 Dansksprogede udsendelser 6 Nyhedsudsendelser 6 Dansk dramatik 7 Sport 7 Programmer til børn og unge 8 Udenlandske serier for børn 10

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION

EMNEUGE 2015 uge HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION EMNEUGE 2015 uge 12 HELHEDSTILBUDDET SKOVMOSESKOLEN SOM TV-STATION Mål for emneugen: Skovmoseskolen som en Tv-station åbner op for at eleven arbejder i dybden med et selvvalgt tema inden for medieproduktion

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 2 Indhold TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 Dialog med lytter- og seerorganisationerne 41 52 TV 2s engagement i dansk film mv. 55 Dækningen af husstande med TV 2, analogt og digitalt 56 Udvikling og udsendelse

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 11. mar 2014. Uge 11, onsdag 12. mar 2014 12/03/2014 14:41. 21:55 Penge: Grunde af guld Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 11. mar 2014. Uge 11, onsdag 12. mar 2014 12/03/2014 14:41. 21:55 Penge: Grunde af guld Ny tekst Side 1 Uge 11, onsdag 12. mar 2014 21:55 Penge: Grunde af guld Ny tekst Jord er er guld værd i mange kommuner og det har fået skatten på grundene til at stige. Nogle steder bliver det værre de kommende

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 danmark Indholdsfortegnelse tv 2 danmark Public service-redegørelse 2011 side 3 Forord... 4 Public

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Afrapportering: journal nr: A922-2015. Deltagelse i international tv-konference: INPUT 2015 i Tokyo. Dato for deltagelse: 8. 16. maj 2015 i TOKYO HVAD

Afrapportering: journal nr: A922-2015. Deltagelse i international tv-konference: INPUT 2015 i Tokyo. Dato for deltagelse: 8. 16. maj 2015 i TOKYO HVAD Afrapportering: journal nr: A922-2015 Deltagelse i international tv-konference: INPUT 2015 i Tokyo Dato for deltagelse: 8. 16. maj 2015 i TOKYO HVAD På tv-konferencen INPUT screenes tv-programmer fra hele

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Børn og tv-reklamer 2009

Børn og tv-reklamer 2009 Børn og tv-reklamer 2009 EAN: 5798000791688 CVR: 11884652 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk rtv@bibliotekogmedier.dk Børn og tv-reklamer 2009 Radio og

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2

Programmerne i KNR. Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 2 Programmerne i KNR - en undersøgelse af befolkningens interesse for og vurdering af de programmer som sendes i KNR radio og TV, på baggrund af interviews

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

TV 2 danmark public service-redegørelse 2012

TV 2 danmark public service-redegørelse 2012 TV 2 danmark public service-redegørelse 2012 TV 2 DANMARK A/S 10. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 DANMARK public service-redegørelse 2012 3 Forord... 4 Public service-redegørelse Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Evaluering DA 2013-14. Dansk. Karin Tychsen

Evaluering DA 2013-14. Dansk. Karin Tychsen Evaluering DA 2013-14 Dansk Karin Tychsen Undervisningen har fulgt årsplanen. Begge årgange har været med i bogstavindlæringen og alle er godt i gang med både at læse og skrive. De bøger eleverne læser,

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Danmarks Største Fællesskab Indhold 48 Om kontakten med seerne i øvrigt 53 TV 2s

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Mette Jæger Blomsterberg

Mette Jæger Blomsterberg Mette Jæger Blomsterberg Kendt for Mette Jæger Blomsterberg er er kendt for sine konditorprogrammer på DR1. Hun har været vært i programserien: Det Søde Liv (flere udgaver af Det Søde Liv f.eks. Det Søde

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Ansøgning om Sponsorat

Ansøgning om Sponsorat Ansøgning om Sponsorat Footbag En livsbekræftende livsstil. En new-school nyhed der blander delikat dans med action attitude og svedig stil. En lækker luksus leg som skaber funky fællesskaber og ny nydelse.

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. november 2004. Mediesekretariatet

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. november 2004. Mediesekretariatet TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. november 2004 Klage over skjult reklame i Go aften Danmark sendt på TV 2 Jørgen Larsen har ved mail af 2. september 2004

Læs mere

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer Forord Vi vil inspirere dig til at skabe relationer Vi er stolte over at kunne præsentere Juniorfrø 1, som er den første bog i en serie af tre grundbøger fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere