Indholdsfortegnelse. Forord: En ny tid 4. Danskernes mødested 6. Public service-regnskab 8. TV 2 dækker bredt 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord: En ny tid 4. Danskernes mødested 6. Public service-regnskab 8. TV 2 dækker bredt 14"

Transkript

1

2

3 3 Indholdsfortegnelse Forord: En ny tid 4 Danskernes mødested 6 Public service-regnskab 8 TV 2 dækker bredt 14 Dansk sprog samt børne- og ungdomsprogrammer 24 Vurdering og seerandele 32 Samarbejdspartnere 40 Hoved- og nøgletal for koncernen 51 Regnskabet for

4 TV 2 PUBLIC SERVICE BERETNING Forord

5 TV 2 PUBLIC SERVICE BERETNING En ny tid TV 2 står foran en ny æra. Stationen skal omdannes til et statsligt aktieselskab med det formål at blive privatiseret. Og det er TV 2 klar til efter et godt år. I 2002 styrkede TV 2 sin position både blandt seerne og blandt annoncørerne. De udfordringer er TV 2 klar til at tage op. Med den dynamik, der gennem årene har præget TV 2, er der gode grunde til at tro på den nye tid og glæde sig over de nye muligheder. Med en seerandel på godt 38 procent oplevede TV 2 sit bedste resultat siden 1997 og befæstede dermed sin position som danskernes foretrukne tv-medie. Også på reklamemarkedet oplevede TV 2 fremgang og det skete tilmed på et tv-marked, som gik tilbage. Meget er forandret, siden TV 2 havde premiere i Dengang var der få aktører på tv-markedet. I dag er der flere. Dengang kunne danskerne modtage få tv-kanaler. I dag kan vi modtage utallige via satellit og kabel. Konkurrencen er blevet meget hårdere. Erik Ross Pedersen Bestyrelsesformand Dertil kommer, at der er sket en voldsom teknologisk udvikling. Dengang var tv noget, man kun kunne se på en tvskærm. I dag kan tv også modtages på computer og mobiltelefon. Der stilles helt andre krav til medierne i dag. TV 2 skal have tilført ny kapital, så det bliver muligt at udvikle virksomheden. TV 2 kan ikke klare sig med at være en tv-station med internet. TV 2 skal være en moderne medievirksomhed med flere tvkanaler, radiokanaler, internetaktiviteter og mobile tjenester. Peter Parbo Administrerende direktør

6 6 Danskernes mødested Når man følger den offentlige debat om public service, bliver det ind imellem fremført, at public service udelukkende skal være det, de kommercielle aktører ikke har. Det er en misforståelse. Public service-begrebet er knyttet til programvirksomheden som sådan og ikke til enkeltprogrammer. Der skal være et bredt udsnit af forskellige programgenrer og -typer i programfladen. Og for TV 2 er det ligefrem en forudsætning, fordi størstedelen af stationens indtægter kommer fra salg af reklamer. For TV 2 var udgangspunktet det samme hele året igennem. TV 2 producerer public service-fjernsyn med afsæt i seernes hverdag, værdier og holdninger. Og vi sætter en ære i at være danskernes foretrukne medie. Netop det brede programudbud udgør en af de væsentligste forskelle mellem TV 2s programflade og den, de kommercielle tv-kanaler leverer. Et andet vigtigt holdepunkt er, at programmerne skal henvende sig til et bredt publikum og som udgangspunkt have så mange seere som muligt. At have kontakt til mange seere er faktisk et krav til en samfundsforpligtet tv-station. TV 2 vil give oplevelser gerne med varme og humor. Og TV 2 vil være kritisk over for samfundsmagten, men samtidig være med til at påpege, at den enkelte dansker også har et ansvar. Det sker gennem en alsidig, mangfoldig og kvalitetsbetonet programflade, sådan som loven tilskriver. Brdr. Olsen - Songs

7 7 Medieudvalget fastslår i sin betænkning (Betænkning nr. 1300, oktober 1995) om de elektroniske medier, at følgende krav er centrale i public servicemediers programvirksomhed: 1. Uafhængighed i programvirksomheden af økonomiske og politiske særinteresser. 2. Alsidighed, kvalitet og mangfoldighed i programudbuddet. 3. Relevans, pålidelighed og upartiskhed i nyhedsformidlingen. 4. Sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. 5. Sikre befolkningen adgang til national kultur og kunst. 6. Programmerne bør kunne modtages af hele befolkningen, som bør sikres de teknisk bedst egnede og billigste modtageforhold. I vedtægten for TV 2 hedder det bl.a.: Par. 4. TV 2 er forpligtet over for hele befolkningen til at sikre et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Stk. 2. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informationsog ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Stk. 3. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Stk. 4. I udsendelsesvirksomheden skal der lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Stk. 5. Udsendelsesvirksomheden skal afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. Stk. 6. TV 2 skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur. Stk. 7. TV 2 skal være med til at udvikle dansk sprog som et levende udtryk for dansk kultur og dens vekselvirkning med andre kulturer. Stk. 8. TV 2 skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion, jf. medieaftalen. Stk. 9. TV 2 skal medvirke til at folkeliggøre den ny informationsteknologi ved at skabe nye programmer og informationstjenester, som kan gøre seere og lyttere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den. Stk. 10.TV 2 skal tilbyde programmer og informationstjenester af høj kvalitet til børn og unge, bl.a. for at gøre dem bevidste om de elektroniske mediers virkemidler og dermed bedre i stand til at skelne mellem fakta og fiktion. Stk. 11. TV 2 skal sikre et alsidigt udbud af danske og multikulturelle programmer og informationstjenester rettet mod etniske minoriteter med henblik på at fremme integrationen. Stk. 12.TV 2 skal sørge for at styrke handicappedes adgang til public service tilbuddene ved at udnytte nye teknologier, herunder til tekstning eller lignende af dansksprogede tv-programmer. Stk. 13.TV 2 skal styrke programsamarbejdet og -koordineringen med DR, således at programmer inden for samme kategori, f.eks. nyheds- og aktualitetsprogrammer, dansk dramatik, store sportsbegivenheder og børneprogrammer, så vidt muligt ikke sendes på samme tid på de to stationers tv-kanaler. Stk. 14.TV 2 skal tilstræbe at gøre det muligt for Statens Mediesamling at give publikum adgang til, inden for rammerne af ophavsretslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser. Stk. 15.TV 2 skal offentliggøre retningslinjer for behandlingen af henvendelser fra publikum, herunder klager over programmer og tjenester. (Kapitel 2, 4)

8 8 Public service-regnskab Dansk public service klarer sig godt i den stadig stærkere konkurrence fra de kommercielle aktører. Det viser både meningsmålinger og målingerne af tv-seningen. tidsrummet for den gode sendetid, er tidsrummet fastholdt til kl , som er sammenligneligt med det tidsrum, som DR benytter i sit programregnskab. I 2002 lagde danskerne 70,4 procent af deres tv-forbrug på public service-stationerne DR og TV 2. En fremgang fra 67,8 procent i 2001 og en fremgang, som medieeksperter ville have anset for usandsynlig for få år siden, da spådommene især lød på øget kommerciel tv-sening og vigende interesse for public service. Dette public service-regnskab er det sjette fra TV 2. Målet med regnskabet er at vise, hvordan TV 2 opfylder de krav, loven stiller til programvirksomheden, samt at bidrage til grundlaget for den offentlige debat om dansk tv og public service. Indholdet i public service-regnskabet har omtrent samme opbygning som sidste år, hvilket er med til at gøre sammenligninger med tidligere år lettere. Når det gælder opgørelsen af Kravene til regnskabet fremgår af nedenstående boks. Ifølge vedtægten for TV 2 skal TV 2s public serviceregnskab oplyse, hvordan TV 2 opfylder public service-forpligtelserne, hvordan TV 2 bidrager til at styrke dansk filmproduktion (inklusive produktion af fiktions- og dokumentarprogrammer udført hos uafhængige filmproducenter, herunder spillefilm, kort- og dokumentarfilm, tv-serier m.v.), hvilke danske filmproduktioner TV 2 har støttet og den samlede investering (herunder til forkøb af visningsrettigheder), anvendelsen af uafhængige producenter i det danske tv-programudbud, fordelingen af programtyper på sendefladen og på kanalerne, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seerne, og hvordan publikum har vurderet programmerne. TV 2 har altid ønsket at være i dialog med seere, lovgivere og andre interesserede og at stille oplysninger om programvirksomheden til rådighed. Det gælder dog ikke økonomiske oplysninger om enkeltprogrammer og udsendelsesrækker, som ikke oplyses af konkurrencehensyn. Kilden til talmaterialet i dette regnskab er bl.a. tv-metersystemet, der drives af Gallup for DR, TV 2, TV3, TvDanmark og Discovery, og beregninger på baggrund af dette. Alle generelle tal dækker målgruppen 3 år+, dvs. alle danskere på tre år og derover. Tal vedrørende nyhedssening er målt i aldersgruppen 12 år og derover. Ally

9 9 Programfladen kvalitet, alsidighed og mangfoldighed TV 2 har det hele: Nyheder op til 11 gange dagligt, aktualitet, dokumentar, danske film og serier, kunst og kultur, danskudviklet underholdning, danske udgaver af de bedste internationale underholdningsformater, børne- og ungdomsprogrammer, morgen-tv, debat og sport samt udenlandske film og serier. Hertil kommer de regionale programmer, som i høj grad er med til at understrege TV 2s position i det danske mediebillede. De otte regionalstationer, der giver seerne indblik i og viden om regionale og lokale begivenheder, sikrer, at TV 2 er tættere på danskerne end nogen anden tv-station. TV 2s sendeflade adskiller sig fra de øvrige tv-stationer ved at have en stor andel af landsdækkende og regionale nyheder samt af aktualitet og debat. Tabel 1 viser således, hvordan TV 2s samlede programudbud har en helt anden karakter end de stationer, som sender tv af rent kommercielle grunde. Som det fremgår, udgjorde alene de landsdækkende og regionale nyhedsudsendelser (ekskl. SportsNyhederne) 11 procent af TV 2s sendeflade, mens aktualitet og debat samt oplysning og kultur udgjorde 21 procent af fladen. De tilsvarende tal for TV3 er hhv. nul procent og to procent og for TvDanmark 2 hhv. fire procent og ti procent. TV 2 sendte fiktion i 48 procent af sendetiden, heraf var fire procentpoint dansk/nordisk fiktion. DR 1s tilsvarende fiktionsandel var 26, hvoraf syv procentpoint var dansk. Underholdning udgjorde henholdsvis fire og fem procent af programtimerne på TV 2 og DR 1. TV3 og TvDanmark 2 sendte fiktion og underholdning i henholdsvis 94 og 86 procent af programsendetiden. Disse to kanaler kategoriserer ikke efter programmernes oprindelsesland, og derfor kan udbudet af dansk fiktion ikke opgøres, men et dagligt kik på kanalernes programoversigter viser, at mængden af dansk fiktion på kanalerne er yderst beskeden. I forhold til 2001 har kategorifordelingen for TV 2 Hovedkanalen ændret sig i tidsrummet klokken Det skyldes især, at Go aften Danmark, der er kategoriseret som Aktualitet og debat, blev igangsat den 1. januar 2002 og erstattede en række håndbogsprogrammer som Godt begyndt, Godt begyndt på tur, Kasse 2, Isabellas, Hotellets køkken, Roomservice, Moderæs samt Hjem, kære hjem og Far, mor og børn. Tabel 1 Sendetid i programtyper i 2002 fordelt på de fire hovedkanaler TV 2, DR 1, TV3 og TvDanmark 2 (procent) TV 2 DR 1 TV3 TvDk 2 Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/ 4 7 nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Undervisning Total (Kilde: Gallup TV-meter) (Note vedrørende tabellerne: På grund af op- og nedrundinger giver Total ikke altid det samme tal som en sammenlægning af tallene i tabellerne. Når der i tabellerne er angivet en streg, betyder det, at den pågældende tv-kanal ikke sender programmer i denne kategori).

10 10 Venner for livet Tabel 2 Sendetid i programtyper i 2002 fordelt på de fire søsterkanaler TV 2 Zulu, DR 2, 3+ og TvDanmark 1 (procent) Zulu DR 2 3+ TvDk 1 Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/ 2 5 nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Undervisning Total (Kilde: Gallup TV-meter) TV 2s sendetid i programkategorier i procent og timer/minutter procent Tabel 3 timer og minutter Nyheder (almene) t 40 min. Sportsnyheder 2 94 t 39 min. Aktualitet og debat t 10 min. Oplysning og kultur t 22 min. Musik 1 55 t 32 min. Underholdning t 11 min. Dansk/nordisk fiktion t 43 min. Udenlandsk fiktion t 46 min. Sport (ekskl. nyh.) t 33 min. Regional-tv t 16 min. Total t 51 min (Kilde: Gallup TV-meter) TV 2s sendetid i programkategorier i procent Tabel 3 viser de enkelte programtypers andel af TV 2s samlede sendetid, mens tabel 4 viser, hvordan seerne fordelte deres tv-forbrug på TV 2s programtyper. Tabellerne viser, at nyheder (de almene nyheder og de regionale nyheder ekskl. sportsnyheder) udgjorde 11 procent af TV 2s samlede sendetid, men udgjorde 25 procent af seernes samlede sening på TV 2 (tabel 4). Sport (ekskl. nyh.) Udenlandsk fiktion Regional-tv Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/nordisk fiktion

11 11 Det skyldes, at NYHEDERNE og de regionale nyhedsprogrammer har mange og trofaste seere, samt at de fleste nyhedsudsendelser vises på tidspunkter, hvor mange danskere ser fjernsyn. Samme konklusion ses for f.eks. underholdning. Tabel 4 Seertid fordelt på TV 2s programkategorier i procent og timer/minutter, 2002 procent timer og minutter Nyheder (almene) t 09 min. Sportsnyheder 2 6 t 47 min. Aktualitet og debat t 03 min. Oplysning og kultur 7 21 t 20 min. Musik 1 3 t 08 min. Underholdning 8 21 t 56 min. Dansk/nordisk fiktion 5 14 t 49 min. Udenlandsk fiktion t 07 min. Sport (ekskl. nyh.) t 28 min. Regional-tv 9 26 t 58 min. Total t 45 min. I tabel 5 og 6 (se side 13) vises også sendetiden og seertiden på programkategorier her for programmer, der har begyndelsestidspunkt mellem kl og I dette tidsrum udgør nyheder, regional-tv, underholdning og dansk/nordisk fiktion en forholdsvis større andel af sendetiden dvs. af TV 2s samlede programudbud end når opgørelsen dækker hele døgnet. Også seningen af disse programtyper i samme tidsrum er forholdsvis større end gennemsnittet for hele døgnet. Det skyldes, at disse programtyper typisk har højere seertal end gennemsnittet. (Kilde: Gallup TV-meter) Seertid fordelt på TV 2s programkategorier i procent Regional-tv Nyheder (almene) Sport (ekskl. nyh.) Sportsnyheder Aktualitet og debat Udenlandsk fiktion Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/nordisk fiktion Brødrene Mortensens Jul

12 12 Anja & BS - på afveje

13 13 Tabel 5 Sendetid kl til (TV 2-udsendelser med begyndelsestidspunkt mellem kl og 24.00) fordelt på programkategorier, 2002 Tabel 6 Seernes tidsforbrug mellem kl og (TV 2-udsendelser med begyndelsestidspunkt mellem kl og 24.00) fordelt på programkategorier, 2002 procent timer og minutter procent timer og minutter Nyheder t 42 min. Sportsnyheder 3 58 t 01 min. Aktualitet og debat t 14 min. Oplysning og kultur t 54 min. Musik 1 26 t 32 min. Underholdning t 45 min. Dansk/nordisk fiktion t 46 min. Udenlandsk fiktion t 51 min. Sport (ekskl. nyh.) t 18 min. Regional-tv t 46 min Total t 47 min. (Kilde: Gallup TV-meter) Nyheder t 51 min. Sportsnyheder 3 5 t 33 min. Aktualitet og debat t 09 min. Oplysning og kultur 9 19 t 03 min. Musik 1 2 t 27 min. Underholdning 9 19 t 22 min. Dansk/nordisk fiktion 6 13 t 33 min. Udenlandsk fiktion t 27 min. Sport (ekskl. nyh.) t 22 min. Regional-tv t 05 min. Total t 53 min. (Kilde: Gallup TV-meter) Sendetid kl til fordelt på TV 2s programkategorier i procent Seernes tidsforbrug mellem kl og fordelt på TV 2s programkategorier i procent Regional-tv Nyheder (almene) Regional-tv Nyheder (almene) Sport (ekskl. nyh.) Sportsnyheder Aktualitet og debat Sport (ekskl. nyh.) Sportsnyheder Aktualitet og debat Udenlandsk fiktion Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Dansk/nordisk fiktion Oplysning og kultur Musik Underholdning

14 14 TV 2 dækker bredt

15 15 TV 2 dækker bredt Dækning af kunst, kultur, etniske emner, integration, kirkestof, handicapspørgsmål o.l. emner i kendte programformater Når tv-stationer skal dække f.eks. kunst, kultur, etniske emner, integration, kirkestof, handicapspørgsmål og lignende emner, jf. TV 2s vedtægt paragraf 4, kan det gøres på (mindst) to forskellige måder samt ved en kombination af disse to måder. 1) Tv-stationerne kan producere og programsætte f.eks. rene kulturprogrammer og kirkelige magasiner. En sådan fremgangsmåde vil erfaringsmæssigt have til følge, at der kun vil være en beskeden seerinteresse for sådanne programtyper. 2) Tv-stationerne kan integrere omtale og debat om kunst, kultur, integration, etniske spørgsmål o.l. i kendte programformater, som i forvejen har et stort publikum. Dermed bliver disse emner, som ikke umiddelbart kan forventes at interessere et stort antal tv-seere, alligevel set og kendt i en større kreds af danskere. I begyndelsen af 2002 kaldte forfatteren og journalisten Leif Davidsen i en tv-anmeldelse Go morgen Danmark for tv s største bogprogram. Men det fremgår ikke af kategoriseringen, at Go morgen Danmark indeholder i hundredevis af kulturindslag (herunder bogomtaler, teater, kunst og film) hvert år. Programmet er nemlig kategoriseret som Aktualitet og debat og det er der også fyldig dækning af i Go morgen Danmark. Det fremgår heller ikke af kategoriseringen af Go morgen Danmark, at musik omtales og præsenteres grundigt i programmerne. I 2002 havde Go morgen Danmark besøg af 114 orkestre eller solister, som hver gav to numre. Dette antal var dog mindre end i 2001 (183 orkestre eller solister), men tilbagegangen skyldtes hovedsageligt en musikerboykot af programmet pga. en strid om honorering af musikere. Konflikten varede fra mandag den 16. september til midten af december 2002, hvor der blev indgået en ny aftale med Dansk Musiker Forbund. Ifølge aftalen vil Go morgen Danmark herefter have besøg af omkring 100 grupper eller solister om året. Det fremgår heller ikke af kategoriseringen af NYHEDERNE og de regionale udsendelser, at der her sendes mange kulturhistorier hver uge for NYHEDERNE og regionale programmer er jo netop kategoriseret som nyhedsudsendelser. For TV 2 er det et afgørende mål at komme i kontakt med så mange seere som muligt, og derfor benyttes sidstnævnte dækning oftest (eksempler følger senere), men der sendes også specifikke programmer om kunst, kultur, etniske spørgsmål o.l. I den situation, hvor f.eks. kunst, kultur og etniske spørgsmål integreres i kendte programformater, viser programkategoriseringssystemet sig dog at være mangelfuldt. Mens programkategorier er glimrende til at overskue de store linier i tvkanalernes programprioritering, yder kategoriseringen ikke altid retfærdighed til f.eks. nyheds- og magasinprogrammer med mange forskellige indslag. Dags Dato Special - Gaza, lukket land

16 16 Det fremgår heller ikke af kategoriseringen af børneprogramserien Snurre Snups Søndagsklub, at udsendelserne indeholder mange indslag om børnekultur og musik samt f.eks. kirkelige emner i forbindelse med højtider. Siden 1. januar 2002 har Go aften Danmark fungeret som et af de magasinprogrammer, hvori integreres dækning af kultur, politik, samfundsdebat, underholdning m.v. Blandt disse emner har været 65 aktuelle musikindslag. Foruden at integrere f.eks. kultur, kunst, kirkelige og etniske emner i kendte programformater som Go morgen Danmark, NYHEDERNE, Utzon, Dags Dato, Go aften Danmark og børneprogrammer (se side 27-30), producerer og indkøber TV 2 også særlige kulturelle programmer. I 2002 sendte TV 2 f.eks. førstegangsudsendelser eller genudsendelser af: Brødre i ånden portrætprogrammer af Bille August og Janus Billeskov Jansen, Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt, Peter Langdal og Karin Betz, Kim Larsen og Mogens Mogensen, Michael Wikke og Steen Rasmussen samt Casper Christensen og Lars Hjortshøj. Dansk Film Skat portræt af temaer i dansk film. Den beskedne diva et portræt af Kirsten Olesen. Scenen er sat TV 2-kulturprogram, som i 2002 vandt prisen som Best film made for television ved verdens største kultur-filmfestival i Montreal. Programmet, som fortæller om balletdanseren Alexander Kølpins arbejde med at lære tre soldater at danse ballet, blev af juryen kaldt ekstraordinært, nyskabende og enestående i sin grundidé. Den iskolde ekspedition Jan Troells film om Salomon August Andreés tragiske ballonfærd over isen mod Nordpolen i Årgang 0

17 17 Den beskedne diva - et portræt af Kirsten Olesen Den sidste fanger et portræt af grønlandske fangere. Otte programmer, Det store lærred, der går bag om nye spillefilm. Jørgen Leths film om livet i Haiti Haïti uden titel. Far & Søn portræt af Malmros om Nils Malmros, faderen Richard Malmros og arbejdet med den prisbelønnede film At kende sandheden. De usynlige kræfter et indblik i den forunderlige verden for ingeniøren, professoren og videnskabsmanden Erik Reitzel, der har minimalkonstruktion som speciale og bl.a. er prisbelønnet og internationalt anerkendt for La Grand Arche i Paris og Den Symbolske Globus ved UNESCOs hovedkvarter. Bag om teaterforestillingen Gummi Tarzan. Bag om musicalen Askepop. Programserien Utzon: Talkshow-portrætter af bl.a. skuespilleren Iben Hjejle, filminstruktøren Søren Fauli, sangeren og komponisten C.V. Jørgensen, skuespilleren og komikeren Casper Christensen, sangerinden Zindy Laursen og skuespilleren Jens Okking. Højt Skum Carl Jacobsen og Ny Carlsbergfondet. Med Ny Carlsbergfondets formand Hans Edvard Nørregård-Nielsen på tur i den berømte brygger Carl Jacobsens fodspor. Kunsten at kunne børn prøver kræfter med kunsten sammen med bl.a. professionelle kunstnere som malerne Anna- Marie Holm og Ole Grøn og billedhuggeren Jens Galschiøt. Portrætprogrammet Mette Lisby sjov for alvor. Stig Rossen manden og musikken portræt i to dele af den populære sanger. Portræt af Finn Nørbygaard samt et program om entertainerens seneste show, Bag om Finn & Co. Portræt af modstandskvinden Varinka Muus. Virkelyst og handlekraft portræt af tidligere godsejer Flemming Juncker. Råt for usødet et kig ind i skuespillerfagets værksted under ledelse af skuespilleren og instruktøren Jens Arentzen. Portræt af designerne Munthe plus Simonsen Modens stjerner. Samtalerne Store Klaus og Lille Lars mellem Klaus Rifbjerg og Lars von Trier. Særligt om musik på TV 2, som sendte f.eks.: Danish Music Awards 2002 samt fire optaktsprogrammer. Hans Pilgaard møder Celine Dion. Portræt af Brødrene Olsen i Brødrene Olsen Songs. Popstars inklusive koncert, portræt og talkshow. La Traviata fra Paris Verdis udødelige opera i fire akter. Sommer ved søen koncerter med forskellige danske grupper og musikere. Koncerten Kim Larsen det var en torsdag aften. 100% Helmig portræt af mennesket og musikeren.

18 18 Roswell

19 19 Robbie Williams live i Horsens. Jean Michel Jarre: AERO koncert i vindmølleparken Gl. Vrå Enge i Nordjylland. Gorillaz i virkeligheden om det animerede band Gorillaz. Elton John i Danmark Susanne Utzons interview med Elton John. Jule-galla fra Wien. Udvælgelse af den danske VM-sang før VM i fodbold Koncerter med bl.a. Erann DD, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Robbie Williams, Helmut Lotti samt Sussi & Leo. Prisuddelinger som f.eks. European Music Awards og Smash Hits. TV 2 Zulu sendte også nogle af disse programmer og herudover bl.a.: Portrætprogrammer om skuespillere, bl.a. Alan Alda, Bruce Lee, John Wayne, Ernie Kovacs og Vincent Price. Tre programmer om Ringenes Herre. Programmer om Star Wars-filmene. Gunnar Willes vilde univers portræt af lederen af animationslinien på Den Danske Filmskole, installationskunstneren, tegneren, underviseren, skuespilleren og forfatteren Gunnar Wille. Prisuddelingerne American Music Award 2002, Billboard Music Awards 2002, Grammy Awards 2002 samt MTV Video Music Awards 2001 og Koncerter med bl.a. Barbara Streisand, Bryan Adams, Cliff Richard, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Janet Jackson, Eminem, Jean Michel Jarre, Kylie Minogue, Pop Divas Kulturprisuddelingen Zulu Awards 2002 med optakts- og afterparty-programmer. Zulu Awards er en nyetableret uddeling af priser, som TV 2 Zulu står bag. Priser uddeles inden for film, musik, tv og reklame. Musikprogrammerne Musik Nu! og Musik Nu! Special (i alt 31 visninger). Musikvideoerne Zulus uundgåelige. Kulturprogrammet Raketfart (71 visninger (genudsendelser)). Musikprogrammerne Raketfart Special (72 visninger (førstegangsvisninger og genudsendelser)). Musikprogrammerne Behind the Music (i alt 89 udsendelser (førstegangsudsendelser eller genudsendelser)). Musikportrætterne Before they were rockstars (i alt otte visninger). Filmprogrammerne Det store lærred (i alt 61 udsendelser (førstegangsudsendelser eller genudsendelser)). Robbie Williams TV Show

20 , Party in the Park, Robbie Williams, Ricky Martin, Superheroes, Texas, Manic Street Preachers, Travis og U2. Enkeltstående portrætprogrammer af bl.a. Big Fat Snake, Saybia, Safri Duo, Eminem, Anastasia, Enrique Iglezias, Mick Jagger, Pink Floyd, Sting, David Bowie, Alanis Morisette, George Michael, Jewel, Manic Street Preachers, Joe Cocker, Jean Michel Jarre, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Sex Pistols, Smashing Pumpkins, INXS, Grunge, Nirvana, Elvis Presley og Elton John. Samt af Jim Carrey og Marilyn Monroe. Herudover blev det kulturelle stof i høj grad integreret i andre programmer. En analyse af en tilfældig uge i 2002 viser, at NYHEDERNE, Go morgen Danmark og Go aften Danmark havde en lang række historier om kunst og kultur i bred forstand sportsinterviews og sportsindslag er dog ikke medtaget i nedenstående opgørelse, ligesom politiske nyhedsindslag fra kulturområdet (f.eks. politisk debat om kulturelle emner) heller ikke er medtaget. Hertil kommer talrige indslag fra TV 2s regioner og andre programformater, som ikke kan specificeres i TV 2s registrering. Opgørelsen ser ud, som følger: Kultur i Go morgen Danmark i uge 3 i 2002: Interview med skuespilleren Maria Rich udvalgt til Shooting Star ved filmfestivalen i Berlin. Interview med Cavlingpris-modtageren, USA-korrespondent Poul Høi, Berlingske Tidende. Optræden af musikgruppen Wood n Flutes (to gange). Fokus på wok-mad interview med kokken Claus Valdemar. Teaterstykket Emil fra Lønnebjerg på turné interview med hovedrolleindehaveren Jan Linnebjerg. Teaterstykket Massakre på Rialto Teatret interview med skuespillerne Karen-Lise Mynster og Kristian Ibler. En krimiserie i bogform til kvinder er på vej, og den er allerede solgt til Tyskland. Interview med forfatteren Gretelise Holm. Bogen Gyldendals Salatbog er netop udgivet besøg af forfatteren Pia Bøgeskov. Ny udstilling bestående af collager, kjoler, musik og billedkunst åbner på Bornholms Kunstmuseum. To af kunstnerne bag udstillingen, sangerinden Caroline Henderson og kunstneren Sunny Asemota, er i studiet. Go aften Danmark Bogen Kunstnere på tale, der indeholder interviews med flere af Danmarks store, kendte kunstnere, er på gaden. Billedhuggeren Ingvar Cronhammar, der er en af de 23 kunstnere i bogen, er i studiet.

21 21 Jeopardy! SMS som ny kommunikationsform i det danske samfund. En forsker fra Syddansk Universitet og en flittig SMS-bruger er i studiet. Bogen Kend din mad af klinisk diætist Gerda Rerup er netop udkommet på Gyldendals Forlag. Forfatteren er i studiet for at fortælle om, hvordan man kender forskel på de varer, man kan købe i supermarkederne. Eventyreren John Andersens tredje bog om hans ekspeditioner er på gaden. Interview med forfatteren og sønnen Tue, der var på med på ekspedition første gang i en alder af ét år. Karry er ikke bare ét krydderi og du kan i øvrigt lære at lave din egen karryblanding. Jakob de Neergaard viser hvordan. Anmeldelse af den amerikanske premierefilm Domestic Disturbance. Premiere på Molieres komedie Scapins Rævestreger interview med instruktøren Lars Knutzon og skuespillerne Henrik Koefoed og Tom McEwan. Kultur i Go aften Danmark i uge 3 i 2002: Interview med skuespilleren Jan Linnebjerg, der spiller hovedrollen i turnéforerstillingen Emil fra Lønneberg 16 ud af 19 danske film har opnået en nominering til en Robert-pris. Interview med formanden for tv- og filmproducenterne, Kim Magnusson. Sangeren Thomas Helmig er på vej på turné i forbindelse med udgivelsen af den nye CD. Interview i studiet. Markering af 85-års-fødselsdagen for tv-underholdningens grand old man, Otto Leisner, og interview med Hans Otto Bisgaard om tv-underholdning og ungdomsfiksering. Den 29-årige designer Jørgen Simonsen laver kostumer til Kameliadamen på Gladsaxe Teater. Interview med designeren, der har været tilknyttet store modehuse i Sydeuropa i flere år. Fokus på en klassiker inden for kriminalfilm, French Connection. Interview med filmhistorikeren Ulrich Breuning. Ny, dansk film er kommet godt fra start allerede inden premieren nemlig Små Ulykker, der er med i konkurrence ved Berlinfilmfestivalen og har Maria Rich i en hovedrolle. Hun er udvalgt til Shooting Star i Berlin for sin rolle i filmen. Interview i studiet med Maria Rich. Om filmstjerner i lyset af filmfestivalen i Berlin med fokus på Gene Hackmann, der medvirker i en ny dansk film på festivalen, og Trine Dyrholm, der fik sit gennembrud i filmen Springflod.

22 22 Kultur i NYHEDERNE i uge 3 i 2002: Hemingways gamle skipper på Cuba kendt fra klassikeren Den gamle mand og havet er død (kortere eller længere indslag morgen, eftermiddag og i 19-NYHEDERNE). Den biografaktuelle, franske film Amélie er blevet kult i Frankrig, men har også grebet folk om hjertet langt uden for hjemlandets grænser specielt i USA. Herremode det italienske bud på næste vinters herretøj præsenteres i Milano. Et fransk filmhold er fløjet verden rundt i flere år med trækfuglene. Otte år efter er det blevet til filmen Trækfolket. Sommer -tid om vinteren. Musikeren Viggo Sommer arbejder med udgivelse af en ny CD. Den danske musiker DJ Alligator er en dansk succes i England. Han arbejder i London på at gøre sit andet album færdigt. Maleriudstillingen Kong Alkohols Ansigter kan ses i Rundetårn i København. Interview med udstillingsarrangøren, malere og eks-alkoholikere. Haute couture har problemer, fordi den er for de meget få udvalgte, og modeskaberen Yves Saint Laurent meddelte forleden, at han stopper. Modeugen i Paris ruller igen. Kendte musiknumre anvendes som ringetoner, men nogle af verdens mest kendte musikere siger nu stop, bl.a. ABBA og Bono fra U2. Ny udstilling i Oslo: Tegninger udført af palæstinensiske børn. I alt 34 indslag i udgaverne i uge 3 af NYHEDERNE, Go morgen Danmark og Go aften Danmark. I samme uge i 2002 var antallet af kulturelle indslag 28. Stigningen kan tilskrives etableringen af Go aften Danmark i Mor(d) i mødregruppen

FORORD... 5 TV 2 SPORTEN... 83 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB... 11 TV 2 INTERAKTIV... 89 TV 2-REGIONERNE... 37. TV 2s DIGITALISERING...

FORORD... 5 TV 2 SPORTEN... 83 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB... 11 TV 2 INTERAKTIV... 89 TV 2-REGIONERNE... 37. TV 2s DIGITALISERING... FORORD......................... 5 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB.... 11 TV 2-REGIONERNE.............. 37 ÅRETS PROGRAMMER........... 57 TV 2 ZULU..................... 69 TV 2 NYHEDERNE............ 75 TV 2 SPORTEN................

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord: Et tilfredsstillende år 3 Danskernes foretrukne tv-kanal 4 Krav til public service-redegørelse 7 Delregnskab for TV 2/DANMARK A/S public service-virksomhed (TV 2) 26 Om TV 2s

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (13. 19. dec 2004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter" TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2014 INDHOLDS FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 9 Dansksprogede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 danmark Indholdsfortegnelse tv 2 danmark Public service-redegørelse 2011 side 3 Forord... 4 Public

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

TV 2 danmark public service-redegørelse 2012

TV 2 danmark public service-redegørelse 2012 TV 2 danmark public service-redegørelse 2012 TV 2 DANMARK A/S 10. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 DANMARK public service-redegørelse 2012 3 Forord... 4 Public service-redegørelse Indledning...

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 2 Indhold TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 Dialog med lytter- og seerorganisationerne 41 52 TV 2s engagement i dansk film mv. 55 Dækningen af husstande med TV 2, analogt og digitalt 56 Udvikling og udsendelse

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Danmarks Største Fællesskab Indhold 48 Om kontakten med seerne i øvrigt 53 TV 2s

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Indledning Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

CURRICULUM VITAE MC. 2014 Talkshowet Meyerheim (Husband) Lørdagsswing på Plænen, Tivoli Bigband Lur mit Liv Holdkaptajn i Quiz på TV-Charlie

CURRICULUM VITAE MC. 2014 Talkshowet Meyerheim (Husband) Lørdagsswing på Plænen, Tivoli Bigband Lur mit Liv Holdkaptajn i Quiz på TV-Charlie CURRICULUM VITAE MC 2014 Talkshowet Meyerheim (Husband) Lørdagsswing på Plænen, Tivoli Bigband Lur mit Liv Holdkaptajn i Quiz på TV-Charlie 2013 Stjerner på Stribe TV-Charlie Richard Løvehjerte i Det Kongelige

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser:

CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser: CD / MC / DVD / Single / LP. ialt 297 Udgivelser: Udgivelser med Solveig og Richard 1971-1978 Single Plader: 1.Single: Den lille lysegrønne sang / Vi har så ondt i ho`det 2.Single: Mini grand prix / Sig

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII

TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII 2013 KIDSAID DONATIONERNE BETYDER NOGET Ingen syge børn/unge og deres forældre og familier vælger selv at at de skal indlægges

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 Undskyld. Men: Axel F med Harold Faltenmeyer var den Classic lytterne i Skandinavien reagerede mest positivt på i 2013. Det skal ikke ses om en opfordring til at playliste

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside.

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Presseteam Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Hvorfor har KLF et presse-team i mit netværksområde? Vi ønsker at synliggøre KLF

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

NYD SOMMEREN. AN-TV tilbyder 8 tjenester. - og tag dit tv med. Nu kommer 4K. - endnu bedre end HD On demand: De nye danske DR3 og TV2 Fri

NYD SOMMEREN. AN-TV tilbyder 8 tjenester. - og tag dit tv med. Nu kommer 4K. - endnu bedre end HD On demand: De nye danske DR3 og TV2 Fri Nummer 41 19. årgang Juni 2013 NYD SOMMEREN - og tag dit tv med Nu kommer 4K - endnu bedre end HD On demand: AN-TV tilbyder 8 tjenester De nye danske DR3 og TV2 Fri // VÆRD AT VIDE Godt fra start - Det

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

TIL BOLDSPONSORER FUNDRAISING TIL FORDEL FOR SYGE OG SVAGE BØRN I DANMARK GOLF AID 21. + 22. JUNII

TIL BOLDSPONSORER FUNDRAISING TIL FORDEL FOR SYGE OG SVAGE BØRN I DANMARK GOLF AID 21. + 22. JUNII TIL BOLDSPONSORER FUNDRAISING TIL FORDEL FOR SYGE OG SVAGE BØRN I DANMARK GOLF AID 21. + 22. JUNII 2013 KIDSAID DONATIONERNE BETYDER NOGET Ingen syge børn/unge og deres forældre og familier vælger selv

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk CV Jonas Schnack Krog Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk 1 2014 VJ Nordisk Film, program til TV2. Tilrettelægger X Factor 2015. Posttilrettelægger Reality-pilot, Mastiff TV, Bikini Island. 8. semester på

Læs mere

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere