Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004"

Transkript

1 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

2 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-radiokanal (Sky Radio) i perioden 15. november november Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende radio og fjernsynslov. I henhold til den af 18. juli 2003 udstedte tilladelse til programvirksomhed, pkt. 19 skal Sky Radio årligt redegøre for opfyldelse af tilladelsesvilkårene, herunder public service kravene for så vidt angår nyhedsdækningen, senest den 1. maj. Sky Radio skal hermed redegøre for programvirksomheden for perioden 1. januar 2004 til 31. december Det er Sky Radios overbevisning, at vilkårene i Programtilladelsen er blevet opfyldt i Der henvises i øvrigt til Sky Radios øvrige redegørelser over for Radio- og tv-nævnet i forbindelse med møder og skriftlig korrespondance. Programvirksomheden Vedr. programtilladelsens pkt. 8 om start af programvirksomheden I henhold til programtilladelsens pkt. 8 skal Sky Radio starte programvirksomheden senest den 15. maj 2004, svarende til seks måneder efter den 15. november 2003, hvor tilladelsen træder i kraft, og der skal senest den 15. maj 2004 være programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning. Sky Radio påbegyndte programvirksomheden på den femte landsdækkende FM-radiokanal den 15. november 2003 kl Fra denne dato blev der udsendt programmer på 23 af de i alt 24 frekvenser, der forudsættes anvendt i bilag 5 i udbudsmaterialet. Der er ikke blevet sendt med fuld sendestyrke og/eller fuldt antenneudstrålingsdiagram på alle de 23 aktive frekvenser, i forhold til specifikationerne i bilag 5 i udbudsmaterialet. Det har ikke været muligt for Sky Radio at opfylde kravet om programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning pr. 15. maj Baggrunden herfor er, at Sky Radio ikke har fået udstedt de nødvendige frekvenstilladelser fra IT- og Telestyrelsen. 30. august modtog Sky Radio en række reviderede frekvenstilladelser fra IT- og Telestyrelsen. Umiddelbart herefter har Sky Radio haft programvirksomhed på alle 24 frekvenser og sendt med forhøjet sendestyrke på en række sendepositioner således at der herefter har været programvirksomhed i en større del af det forudsatte dækningsområde.

3 Sky Radio har dog fortsat ikke haft mulighed for at have programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning, hvilket Sky Radio tidligere har gjort rede for over for Radio- og TVnævnet. Vedr. programtilladelsens pkt. 5 om daglig programvirksomhed I henhold til punkt 5 skal programvirksomheden udfylde minimum 18 timer i døgnet. Sky Radio har siden den 15. november 2003 sendt programmer hver dag 24 timer i døgnet. Vedr. programtilladelsens pkt. 10 om regionalisering af sendefladen Ifølge pkt. 10 er det ikke tilladt for Sky Radio at regionalisere sendefladen, det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele stationens sendeområde. Sky Radio har ikke på noget tidspunkt regionaliseret sendefladen på den femte jordbaserede FMradiokanal. Vedr. programtilladelsens pkt. 12 om udsendelse af beredskabsmeddelelser Ifølge pkt. 12 er Sky Radio forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. Sky Radio har foretaget betydelige investeringer i det tekniske beredskab, der skal sikre, at udsendelserne altid når frem til lytterne. Sky Radios afviklingsstudie er hver dag hele døgnet bemandet med afviklingsteknikere. Der er indgået en driftsaftale med Broadcast Service Danmark, der sikrer, at sendenettet er i drift i minimum 99,95% af sendetiden. Der er etableret nødgeneratorer ved afviklingsstudiet og ved hovedsenderne, der sikrer, at Sky Radio også er i luften ved strømsvigt og i katastrofesituationer. Sky Radio har foretaget disse betydelige investeringer i det tekniske beredskab for at sikre, at det altid er muligt at sende beredskabsmeddelelser, når det er nødvendigt. Nyhedsudsendelser og magasinprogrammer Vedr. programtilladelsens pkt. 3 om public service nyhedsdækning I henhold til programtilladelsens pkt. 3 skal programvirksomheden omfatte public servicenyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover kravene i radio- og fjernsynslovens 10 opfylde følgende krav: i. Der skal sendes mindst timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tidsrummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. ii. Der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl

4 iii. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk. Magasinprogrammer Sky Radio har i hele 2004 sendt daglige magasinprogrammer. Programprofilen har i perioden været løbende justeret. I januar og februar blev magasinprogrammet Romantica sendt alle dage kl Romantica er et Human Interest nyhedsmagasinprogram, der med udgangspunkt i aktuelle sager behandler emner, der kredser om forbrugerstof, børn, uddannelse, arbejdsforhold, parforhold, ægteskab og samliv m.v. Romantica er baseret på Public Journalism med stor vægt på lytteraktivering og eksperter i studiet. Programmet kombinerer debat, spørgsmål, historier og indlæg fra gæster, eksperter, lytterne og værterne. Emnekredsen og målgruppen i de enkelte programmer er varierende, men over tid har der været behandlet emner af interesse for hele befolkningen. Den 1. marts lancerede Sky Radio kulturmagasinprogrammet Tæt På, der erstattede Romantica i weekenden. Programmet sætter fokus på aktuelle begivenheder og personligheder inden for kulturens verden. Der vil eksempelvis berøres emner inden for film, musik, teater, bøger og udstillinger. Tæt På er baseret på interviews, portrætter og gæster i studiet. Den 12. april introducerede Sky Radio magasinprogrammet Ekko hver mandag til fredag kl , mens Romantica blev sendt kl Ekko går bag om dagens generelle nyheder fra ind- og udland med uddybende interviews, baggrund, reportage, kulturnyheder, sport, børs- og erhvervsnyt. Formen har været klassisk ved præsentation af nyhedsvært, interviews og orienteringer. Ekko har lejlighedsvist været udvidet; eksempelvis i forbindelse med EU-valgkampen i maj, hvor programmet blev udvidet til dagligt 30 minutter i to uger. Den 1. august trådte nedenstående programplan for det daglige nyhedsmagasin i kraft: Mandag til fredag: Lørdag: Søndag: kl : Nyhedsmagasinet Romantica kl : Nyhedsmagasinet Ekko kl : Nyhedsmagasinet Fokus kl : Nyhedsmagasinet Panorama kl : Nyhedsmagasinet Tæt På Nyhedsmagasinet Fokus har til formål at indfange det tidsaktuelle i det dagsaktuelle. Hver aftens program har sit skiftende specifikke tema/emne, der tager sit udgangspunkt i aftenens gæst, der medvirker i programmet. Der indgår et bredt udsnit af aktuelle emner og temaer inden for eksempelvis men ikke udelukkende politik, miljø, teknologi, erhverv, fin såvel som folkelig kultur. Nyhedsmagasinet Panorama er baseret på interview med en aktuel gæst til en gennemgang af de af ugens nyheder, som har sat sig spor, blandet med summen af de begivenheder, der har gjort gæsten aktuel. Gennem nyhedsindslag fra ugen og musik valgt af gæsten, tegnes der et tidstypisk portræt af nyhedsugen og gæsten. Den 1. november ophørte Romantica og der blev herefter sendt magasinprogrammer hver dag i tidsrummet kl

5 Tidsmæssig opgørelse Det samlede omfang af magasinprogrammer har udgjort i alt 656 timer og 46 minutter i Det svarer til en time og 48 minutter i gennemsnit hver dag. Det bemærkes, at Radio- og TV-nævnet har truffet afgørelse om, at Romantica ikke kan medregnes i opgørelsen over daglige magasinprogrammer i Sky Radio er ikke enig i denne afgørelse. Såfremt Romantica ikke medregnes i opgørelsen over magasinprogrammer, har der i 2004 været sendt i alt 264 timer og 6 minutter svarende til godt 43 minutter i gns./dag. I perioden januar til juli har der været sendt i alt 108 timer og 11 minutter magasinprogrammer svarende til godt 30 minutter pr. dag eksklusiv Romantica. Fra 1. august til 31. december har Sky Radio sendt i alt 155 timer og 55 minutter magasinprogrammer eksklusiv Romantica. Det svarer til godt 1 time og 1 minut i gennemsnit hver dag. Sky Radio har ved programlægningen taget udgangspunkt i, at der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Nyhedsudsendelser Sky Radio har etableret egen uafhængige nyhedsredaktion, der selvstændigt udfører det journalistiske arbejde. Sky Radios nyhedsredaktion researcher, interviewer, udvælger, prioriterer, producerer og præsenterer nyhederne på kanalen. Nyhedsredaktionen er bemandet hele døgnet alle dage. Nyhedsudsendelserne sendes direkte fra Sky Radios egne studier. Det sikres således, at nyhedsstrømmen følges kontinuerligt, og følges op med live nyheder døgnet rundt. Der er etableret et samarbejde med Ritzaus Bureau, der sikrer levering af lyd interview og reportager som supplement til det omfattende materiale, som Sky Radios selv producerer. Der er endvidere indgået en omfattende samarbejdsaftale med Vejdirektoratet om udsendelser af trafikinformation. Trafikinformationerne udsendes dagligt hver morgen og eftermiddag samt efter behov i programfladen. Trafikinformationerne udsendes direkte fra Vejdirektoratets overvågningscenter og de produceres af vagtcheferne selv. Sky Radio har bragt nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. Sproget i udsendelserne er dansk, om end der lejlighedsvis har været bragt udtalelser på andre sprog eksempelvis i sammenhæng med historier fra udlandet. Det er Sky Radios overbevisning, at nyhedsudsendelserne har opfyldt kravene i radio- og fjernsynslovens 10 om kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Tidsmæssig opgørelse Det fremgår af Programtilladelsen, at der årligt skal sendes mindst timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer. Heraf skal der dagligt sendes mindst 1 times længerevarende magasinprogram, mens de resterende timers nyhedsudsendelser skal fordeles med mindst 2/3 i tidsrummet kl

6 Det vil i praksis sige, at såfremt det daglige magasinprogram har en varighed af 1 time skal de resterende minimum 634 timers nyhedsudsendelser fordeles således at minimum 423 timer udsendes i tidsrummet kl og minimum 211 timer kl I 2004 blev der i alt sendt nyhedsudsendelser i 760 timer og 26 minutter. Det svarer til 2 timer og 5 minutter i gennemsnit hver dag. Heraf blev der sendt 489 timers nyhedsudsendelser i tidsrummet kl og 271 timer i tidsrummet Såfremt Romantica ikke medregnes i opgørelsen over magasinprogrammer vil nyhedsudsendelserne udsendt i dette tidsrum i stedet indgå i opgørelsen over nyhedsudsendelser. I dette tilfælde har der været sendt i alt 794 timers nyheder i Heraf har 519 timer og 23 minutter været sendt i tidsrummet kl , mens 274 timer og 37 minutter har været sendt i tidsrummet kl Der har således været udsendt betydeligt flere nyhedsudsendelser såvel om dagen som om natten end påkrævet i Programtilladelsen. Den tidsmæssige fordeling af nyhederne har været næsten ligeligt fordelt over hele døgnet. 65,4% af nyhederne har været sendt kl og 34,6% har været sendt kl Samlet tidsmæssig opgørelse af nyheder og magasinprogrammer Der blev i alt sendt timer og 12 minutter nyhedsudsendelser og magasinprogrammer i Såfremt Romantica fraregnes i opgørelsen blev der i 2004 i alt sendt timer og 6 minutter nyhedsudsendelser og magasinprogrammer. Det svarer til godt 2 timer og 53 minutter i gennemsnit hver dag. I perioden 1. august til 31. december blev der sendt i alt 482 timer og 55 minutter nyhedsudsendelser og magasinprogrammer eksklusiv Romantica. Det svarer til godt 3 timer og 9 minutter i gennemsnit hver dag. Musik I henhold til programtilladelsens pkt. 4 skal skandinavisk musik udgøre cirka 30% af musikfladen på kanalen. Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som fonogrammer, der er produceret i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandinavien. Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som skandinaviske fonogrammer i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i minutter. I 2004 udgjorde den skandinavisk producerede musik i alt 32,2% af den afviklede musik på Sky Radio. Hovedparten af den skandinavisk producerede musik var med danske artister. Af de 30 mest spillede artister på Sky Radio i 2004 var de 12 skandinavisk producerede. Heraf var såvel Thomas Helmig, C21, Erann DD samt Maria Lucia blandt de mest afspillede artister. Den mest spillede sang på Sky Radio i 2004 var All That I Want" med danske C21.

7 Afslutning For en nærmere redegørelse for forhold, der vedrører de i Programtilladelsen nævnte vilkår henvises til afholdte møder og korrespondance mellem Radio- og TV-nævnet og Sky Radio. Det er Sky Radios overbevisning, at vilkårene i Programtilladelsen er blevet opfyldt i For perioden 1. august til 31. december har Sky Radio opfyldt vilkårene i Programtilladelsens punkt 3 vedr. public service nyhedsdækning med udgangspunkt i den af Radio- og TV-nævnet godkendte programplan pr. 1. august.

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2003

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2003 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2003 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Romantica har siden lanceringen haft en markant og vedvarende lytterfremgang hos lytterne og var i maj endda mere aflyttet end DR P3.

Romantica har siden lanceringen haft en markant og vedvarende lytterfremgang hos lytterne og var i maj endda mere aflyttet end DR P3. Radio- og TV-nævnet Mediesekretariatet Vognmagergade 10,1 1120 København K København den 12. juli 2004. Programplan for Sky Radios magasinprogrammer pr. 1. august 2004 Hermed fremsendes programplan for

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal (Landskanalen) 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed TV 2 Radio A/S tilladelse til at udøve programvirksomhed på

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør. over omfanget af genudsendelser på Radio24syv.

Radio24syv Vester Farimagsgade København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør. over omfanget af genudsendelser på Radio24syv. Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2014-001425 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september 2004 vedr. de korte nyhedsprogrammer på Sky Radio.

Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september 2004 vedr. de korte nyhedsprogrammer på Sky Radio. Radio- og TV-nævnet Mediesekretariatet Vognmagergade 10,1 1120 København K København den 1. november 2004. Sky Radios korte nyhedsprogrammer Sky Radio har modtaget Radio- og TV-nævnets brev af 6. september

Læs mere

Tilladelsesnummer Radio Vest's venner Holmegade Ulfborg.

Tilladelsesnummer Radio Vest's venner Holmegade Ulfborg. Tilladelsesnummer 1055-001 30. juni 2017 Radio Vest's venner Holmegade 19 6990 Ulfborg Radio- og TV-nævnet rvkontor@mail.dk Programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal (bekendtgørelsen). I henhold til 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Ansøgning om ændringer i tilladelsen til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal

Ansøgning om ændringer i tilladelsen til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal Den 1. november 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: chefredaktør Jørgen Ramskov Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Søren F. Jensen Specialkonsulent,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Tilsyn med programvirksomheden 2014

Tilsyn med programvirksomheden 2014 Københavns Lokal TV Amagerbrogade 185 2300 København S Sendt til per@nielsen.dk Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen fuldmægtig Direkte tlf.: 33 73 33 36 han@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S BILAG 3 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk. 2, i lov om radio- og

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse

Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse Bilag 1: Tilmelding Den femte jordbaserede FM-radiokanal Forsiden skal udfyldes med de relevante oplysninger og underskrives. Oplysninger i tilmeldingen skal følge udbudsmaterialets rækkefølge som angivet

Læs mere

Resumé. Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé. Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Resumé Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 I henhold til 1, jf. 10, i bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016, udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelser til programvirksomhed i 12 af

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den femte, jordbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters der foretager udvælgelse,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot

Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot 4. september 2017 Foreningen TVdot Sendt til: setvdot@gmail.com Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot Sammendrag Radio-

Læs mere

Scenarie b: NewsTalk-radioen

Scenarie b: NewsTalk-radioen BILAG 5 Scenarie b: NewsTalk-radioen A) Faktiske oplysninger: Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Bilag 1.5: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier)

Bilag 1.5: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Bilag 1.5: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Ansøger kan opnå point for tilsagn i forhold til de skønhedskriterier, der er angivet i bekendtgørelsens 9. 10 uddyber og præciserer de nærmere

Læs mere

Bilag 1.4: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier)

Bilag 1.4: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Bilag 1.4: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Ansøger kan opnå point for tilsagn i forhold til de skønhedskriterier, der er angivet i bekendtgørelsens 23. Der henvises til de nærmere angivelser

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Foreningen MV TV (MidtJysk Lokal TV)

Afgørelse om tilsyn med Foreningen MV TV (MidtJysk Lokal TV) 2. oktober 2018 Foreningen MV TV Sendt til: mathias@midtvesttv.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Foreningen MV TV (MidtJysk

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K Att.: Lisbeth Knudsen Radio- og tv-nævnet 10. maj 2011 Sagsnr.; 2011-007959 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333

Læs mere

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov Vejret Alle personer 18-49 Eksponeringer/md. 260 Placering Mandag til fredag: hver time kl. 6-18 Pris/md. Kr. 24.000 En vigtig informationskilde, som alle nordjyder nyder godt af. Sponsor nævnes efter

Læs mere

TV Kolding Gunnar Thomsen Skolegade 2, Kolding. København den 16. maj Klage over reklame i udsendelser på TV-Kolding

TV Kolding Gunnar Thomsen Skolegade 2, Kolding. København den 16. maj Klage over reklame i udsendelser på TV-Kolding RADIO- OG TV-NÆVNET TV Kolding Gunnar Thomsen Skolegade 2, 2 6000 Kolding København den 16. maj 2007 Klage over reklame i udsendelser på TV-Kolding Radio- og tv-nævnet har i februar 2007 modtaget en telefonisk

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Justeret afgørelse om tilsyn med TV Bella

Justeret afgørelse om tilsyn med TV Bella 15. maj 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Grace Bondebjerg Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Justeret afgørelse om tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 03-06-2019 14:13:27 Indsendt af: Referencenummer: 1182448 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 22:05:52 Indsendt af: Referencenummer: 1186617 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal Købehavn C. Att.: Peter Skov. 27. juni Klage over skjult reklame i radioprogrammet Café Hack sendt på DR P4

DR DR Byen Emil Holms Kanal Købehavn C. Att.: Peter Skov. 27. juni Klage over skjult reklame i radioprogrammet Café Hack sendt på DR P4 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 Købehavn C Att.: Peter Skov Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig, cand.jur. 27. juni 2017 mic@slks.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med TV København

Afgørelse om tilsyn med TV København 12. september 2017 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-6-219 14:27:21 Indsendt af: Referencenummer: 118644 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sponsorering af programmer på Radio Alfa

Sponsorering af programmer på Radio Alfa Sponsorering af programmer på Radio Alfa Bo'morn Morgen - hverdage 5.00-10.00 Bo'morn i samarbejde med (sponsors navn og adresse). Ca. 100 pr. måned. Formiddag med Foged - hverdage kl. 10.00-14.00 Formiddag

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 31-05-2019 18:19:51 Indsendt af: Referencenummer: 1181338 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 20:27:36 Indsendt af: Referencenummer: 1186599 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Aftale mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S (herefter SFK) har d.d. indgået følgende aftale vedrørende artist-medvirken i

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 20:22:01 Indsendt af: Referencenummer: 1186601 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Kapitel 1. Udbuddets genstand

Kapitel 1. Udbuddets genstand Udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) I medfør af 45, stk. 5 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2016 Bilag 1) Kravsspecifikation for Radio24syvs programtilladelse: 1. Nyheder Tilladelsens pkt. 11, stk. 1: Programvirksomheden

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Nyheder. TV 2/Fyn vil i løbet af 2014 lave endnu flere nyheder på vores egen kanal. Det vil også give nye muligheder for vores praktikanter.

Nyheder. TV 2/Fyn vil i løbet af 2014 lave endnu flere nyheder på vores egen kanal. Det vil også give nye muligheder for vores praktikanter. TV 2/Fyn har ry for at være et rigtig godt praktiksted. Det har vi, fordi vores praktikanter får lov at arbejde. De får lov at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig.

Læs mere

Sponsorering af programmer på Radio ABC

Sponsorering af programmer på Radio ABC Sponsorering af programmer på Radio ABC ABC Mor'n med Jørn & Kim - Alle ugens dage kl. 6-10 Efter lokale reklameblokke: ABC Mor'n i samarbejde med (sponsors navn og adresse). Min. 100 eksponeringer pr.

Læs mere

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Se høringsliste Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 26. september 2016 Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 06-06-2019 21:48:48 Indsendt af: Referencenummer: 1184347 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune. Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox Kbh. K.

1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune. Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox Kbh. K. RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune Stabell Horten Børne- og Kulturforvaltningen Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox 229 1012 Kbh. K. 4000 Roskilde 4.

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 14:55:31 Indsendt af: Referencenummer: 1186412 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 18:12:51 Indsendt af: Referencenummer: 1186578 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 11:10:22 Indsendt af: Referencenummer: 1186296 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 17:28:16 Indsendt af: Referencenummer: 1186098 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 10-06-2019 12:52:24 Indsendt af: Referencenummer: 1185177 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2017

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2017 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2017 Bilag 1) Kravsspecifikation for Radio24syvs programtilladelse: 1. Nyheder Tilladelsens pkt. 11, stk. 1: 2 timers nyhedsudsendelser

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 14-5-219 11:26:43 Indsendt af: Referencenummer: 1175971 NemID Serienummer: 56D8A2B Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Foreningens navn Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 11-06-2019 23:57:30 Indsendt af: Referencenummer: 1185710 NemID Serienummer: 573641B6 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Brian

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 05:48:42 Indsendt af: Referencenummer: 1185738 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23

TV23 Havbovej Vallensbæk Strand. København den 20. marts Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 RADIO- OG TV-NÆVNET TV23 Havbovej 28 2665 Vallensbæk Strand København den 20. marts 2006 Reklameafbrydelser i pornografiske film sendt på TV23 Foreningen Pornofrit Miljø har ved brev af 10. januar 2006

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. november 2004. Mediesekretariatet

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. november 2004. Mediesekretariatet TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. november 2004 Klage over skjult reklame i Go aften Danmark sendt på TV 2 Jørgen Larsen har ved mail af 2. september 2004

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere