BeoVision 1. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 1. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 1 Vejledning

2

3 Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord V 8000 videobåndoptager, 6 Tilslutning af en dekoder, 7 Tilslutning af en set-top box, 8 Tilslutning af en DVD 1, 9 Slut musiksystem til BeoVision 1, 10 Fordeling af lyd og billede med BeoLink, 12 Opsætning af BeoVision 1 i et linkrum, 14 Din nøgle til brug af BeoVision 1 4 Brug Beo4 fjernbetjeningen 5 Brug menuerne 5 Brug skærmdisplayet Se fjernsyn 6 Gå trinvist gennem indstillede programmer 6 Få vist en liste over alle programmer 7 Juster billedformat 7 Drej BeoVision 1 til venstre eller højre Førstegangsopsætning af BeoVision 1, 16 Registrering af ekstraudstyr, 18 Redigering af indstillede tv-programmer, 20 Gendindstilling af eller tilføjelse af programmer, 24 Lydjusteringer 8 Juster eller fjern lyden fra højttalerne 8 Skift lydtype eller sprog 9 Juster balancen mellem højttalerne, og vælg højttaleropstilling Indstilling af tv-position, 26 Valg af menusprog, 27 Justering af lydindstillinger, 28 Justering af billedindstillinger, 30 Indstilling af tidspunkt og dato, 31 Tænd eller sluk automatisk for BeoVision 1, 32 Slå op på tekst-tv 10 Find rundt i tekst-tv 11 Opret eller slet MEMO-sider 11 Brug MEMO-sider PIN-kodesystemet, 34 Vedligeholdelse af BeoVision 1, 36 Nærbetjenings- og stikpanel, 37 Stikpanel på bagsiden, 38 Brug af programgrupper 12 Vælg programmer i en gruppe 12 Opret grupper 13 Flyt programmer i en gruppe Hvis du har en BeoCord V 8000 videobåndoptager, 40 Hvis du har en Set-top Box Controller, 44 Til din orientering, 48

4 4 Din nøgle til brug af BeoVision 1 Brug Beo4 fjernbetjeningen Gennemgå de grundlæggende principper bag Beo4 fjernbetjeningen, og afprøv dem. Hver enkelt knap beskrives i det følgende. *Se vedledningen til Beo4 for at få oplysninger om, hvordan du kan tilføje ekstrafunktioner til de funktioner, der vises i Beo4's display. Tænd for tv-programmer TV TV LIGHT RADIO TV Beo4 viser den kilde, du har valgt, eller de Tænd for en tilsluttet kilde og BeoVision 1 for SAT SAT DVD CD FORMAT ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST at se set-top box-programmer, videobånd eller V TAPE V TAPE RECORD A TAPE DVD er DVD MENU Tryk på MENU for at hente hovedmenuen Brug taltasterne til at vælge programmer, SETUP frem. Hvis du har valgt STB som din kilde, kan du ved at trykke på MENU få vist tekst-tv-sider, DVD-kapitler og -titler samt Set-top Box Controller-menuen. Tryk på MENU CD-numre igen for at hente hovedmenuen SETUP frem Indtast oplysninger i skærmmenuer. Tryk på ss eller tt, mens f.eks. TV er tændt, for at ss tt TEXT 0 MENU TEXT Tryk for at skifte til tekst-tv vælge en programgruppe, du har oprettet Juster lydstyrke tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne Tryk på for at vælge displaymulighed EXIT Forlad skærmmenuer Gå op eller ned gennem programmer eller menupunkter Sæt BeoVision 1 på stand-by Få vist ekstra funktioner i Beo4 s display, f.eks. LIST LIST EXIT FORMAT* STOP

5 5 Brug menuerne Skærmmenuerne på BeoVision 1 giver dig adgang til en række forskellige valgmuligheder. Når du åbner menusystemet, er den første tilgængelige menu SETUP menuen. Brug skærmdisplayet Skærmdisplayet giver dig oplysninger om den kilde, du har valgt osv. Menunavn Valgmuligheder Valg indhold Informationsfelt TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TV TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS EDIT PROGRAM EDIT PROGRAMS ADD PROGRAM AUTO TUNING MANUAL TUNING LINK FREQUENCY ADD PROGRAM 1 DR1 AUTO TUNING 2 TV2 back select 3.. back select TV TV Tryk for at tænde for fjernsynet MENU Tryk for at hente menuen TV SETUP frem. Tryk for at skifte mellem valgmulighederne i menuen ss tt Tryk for at få vist forskellige indstillinger EXIT Tryk for at få vist en menu eller for at gemme en indstilling, som du har foretaget Tryk for at forlade menusystemet

6 6 Se fjernsyn Der er fire måder, hvorpå du kan finde et tv-program, der er indstillet på BeoVision 1 Ved at gå trinvist gennem hele listen over indstillede programmer; Ved at bruge taltasterne til at indtaste nummeret på det ønskede program; Ved at hente en programliste frem over alle indstillede programmer; Ved at vælge en programgruppe. Se Brug af programgrupper for at få yderligere oplysninger. Mens du ser fjernsyn, kan du også justere billedformatet og dreje din BeoVision til venstre eller højre. Gå trinvist gennem indstillede programmer For at se fjernsyn skal du trykke på TV på Beo4 fjernbetjeningen. Fjernsynet tænder automatisk for det program, du sidst så. TV 1 9 SAT Tryk på TV for at tænde for BeoVision 1 Tryk på eller for at gå trinvist op eller ned gennem de tilgængelige tv-programmer Brug taltasterne 1 9 til at indtaste nummeret på det ønskede tv-program Du kan altid trykke på en anden kildeknap, f.eks. SAT, for at skifte til set-top box-programmer Tryk på 0 for at skifte mellem det aktuelle og forrige tv-program. Få vist en liste over programmer Vælg en kilde, f.eks. TV, tryk på på Beo4 fjernbetjeningen, og hold knappen nede for at hente en komplet liste frem over tilgængelige tv-programmer. Du kan også hente en programliste frem over grupper af programmer. TV BBC 0 9 Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk på knappen, og hold den nede for at hente listen over tv-programmer frem Gå trinvist op eller ned gennem de tilgængelige programmer Tryk for at få vist det valgte program, eller indtast nummeret på det program, du vil se Sådan hentes programlisten for en specifik gruppe frem TV Tryk for at tænde for fjernsynet BBC ss tt MY GROUP Tryk på ss eller tt flere gange for at gå trinvist gennem dine grupper Tryk for at hente den valgte gruppe frem Tryk på knappen, og hold den nede for at hente programlisten for denne gruppe frem ss tt Tryk på ss eller tt for at få vist programlisterne for alle de andre grupper BEMÆRK! Se håndbogen for at få oplysninger om indstilling af tv-programmer. Set-top boxprogrammer er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 1 er udstyret med en indbygget Set-top Box Controller og der er tilsluttet en set-top box.

7 7 Juster billedformat Billedet på skærmen ændres i henhold til det format, du vælger enten til et billede i bredformat (16:9) eller til et billede i standardformat (4:3). Det valgte billedformat gemmes ikke, når du skifter til et andet program eller slukker for BeoVision 1. Standardbilledformatet 4:3 genskabes. Drej BeoVision 1 til venstre eller højre Hvis BeoVision 1 er udstyret med en motordrejesokkel, kan du dreje BeoVision 1 til venstre eller højre ved hjælp af Beo4. Du kan også dreje BeoVision 1 manuelt. 1 DR2 2 TV EUROSPRT 5 ZDF 6 RTL BBC CNN 13 N SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 TV PROGRAM LIST more select LIST FORMAT 1 2 Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4 s display Tryk på 1 eller 2 for at vælge et billedformat: FORMAT 1 for et 4:3 billede eller FORMAT 2 for et 16:9 billede LIST STAND Tryk flere gange, indtil STAND vises i Beo4 s display ss tt Tryk for at dreje BeoVision 1 til venstre eller højre, eller 1 9 brug taltasterne til at vælge en forudindstillet position. 1 repræsenterer den yderste venstre position, mens 9 repræsenterer den yderste højre position Se Indstilling af tv-position i Håndbogen for at få yderligere oplysninger om, hvordan du Tv-programlisten hentes nu frem. Den giver dig et programmerer tv-positioner for BeoVision 1. overblik over alle de tilgængelige tv-programmer. NEWS DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN group select Liste over grupper Tv-programmer, som er valgt til en bestemt gruppe, vises også i programlisterne over alle indstillede tvprogrammer.

8 8 Justering af lyden BeoVision 1 giver flere muligheder for lydjustering. Du kan altid justere lydstyrken eller fjerne lyden helt fra højttalerne. Hvis et program sendes med andre lydtyper eller sprog, kan du vælge mellem dem. Hvis der er sluttet højttalere til BeoVision 1, kan du frit vælge den højttalerkombination du foretrækker. Når du tænder for BeoVision 1 eller en af kilderne, der er tilsluttet, kan evt. højttalere, som er tilsluttet, kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd, der passer bedst til den kilde, du bruger. Juster eller fjern lyden fra højttalerne Mens du ser fjernsyn, kan du til enhver tid justere eller helt fjerne lyden fra højttalerne. VOL 26 MUTE Tryk på eller for at skrue op eller ned for lydstyrken Tryk midt på knappen og for at fjerne lyden helt fra højttalerne Tryk på eller igen for at få lyden tilbage Skift lydtype eller sprog Hvis der kan vælges mellem forskellige lydtyper eller sprog, kan du gemme din favoritlydtype, når du indstiller programmer. Det er dog også muligt at vælge mellem lydtyper eller sprog, når du ser et program. LIST Tryk flere gange, indtil SOUND* SOUND vises i Beo4 s display Tryk på for at få vist den MONO aktuelle lydtype på skærmen Tryk på flere gange for at STEREO skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et flersproget program EXIT Tryk for at forlade funktionen SOUND *For at få vist SOUND på Beo4 skal du føje den til Beo4 s liste over funktioner. Se vejledningen til Beo4 for at få yderligere oplysninger. BEMÆRK! Se kapitel Stikpanel på bagsiden i håndbogen for at få mere information om, hvordan højttalerne tilsluttes. Se også vejledningen, der leveres sammen med surround sound-enheden, for at få flere oplysninger om surround sound.

9 9 Juster balancen mellem højttalerne, og vælg højttaleropstilling Hvis du slutter højttalere til dit BeoVision 1, kan du til enhver tid justere balancen og vælge en højttalerkombination. LIST SPEAKER ss tt 1 3 EXIT Tryk på LIST, indtil SPEAKER vises i Beo4 s display Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler Tryk for at vælge en højttalerkombination Tryk for at forlade funktionen SPEAKER Højttalerkombinationer SPEAKER 1 Kun lyd i fjernsynets højttalere. Til programmer med dialog, f.eks. tv-nyheder. SPEAKER 2 Kun stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiv. Til musik-cd er. SPEAKER 3 Fjernsynets højttalere, de eksterne fronthøjttalere og BeoLab 2 subwooferen er aktive. Til tv-programmer i stereo. Se kapitlet Justering af lydindstillinger i håndbogen for at få yderligere oplysninger om programmering af en højttalerkombination.

10 10 Slå op på tekst-tv Tekst-tv tilbyder dig et væld af oplysninger. BeoVision 1 hjælper dig med at finde dem hurtigt. Ved hjælp af piletasterne på Beo4, menulinien øverst på skærmen og den fremhævede markør kan du med et enkelt skridt gå til den ønskede side. Når du finder siden, kan du midlertidig standse bladring i undersider, så du kan læse dem i dit eget tempo. BeoVision 1 kan huske dine yndlingssider, gå tilbage til den forrige side, vise skjulte meddelelser eller hjælpe dig med at skifte til et andet programs tekst-tv-tjeneste. Via funktionen SETUP kan du gemme helt op til 9 yndlingssider inden for hver enkelt af de tekst-tv-tjenester, du har adgang til. Gem en side med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9. Der vil så automatisk blive vist undertekster, når programmet vises. Find rundt i tekst-tv Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af menulinien øverst på tekst-tv-siden. PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv og på EXIT for at forlade tekst-tv. Hvis du trykker på EXIT og forlader tekst-tv, før du har fundet den ønskede side, vises TEXT i displayet, når siden er fundet. Tryk på for at få vist siden. Bemærk, at meddelelsen ikke vises, hvis du f.eks. forlader tekst-tv ved at vælge en ny kilde, f.eks. V.TAPE. Sådan går du til en ny side > Indtast nummeret på den side, som du ønsker at få vist, eller > tryk på ss for at flytte markøren til PAGE. > Tryk på eller for at bladre i siderne, og hold knappen nede for at øge hastigheden. > Tryk på for at skifte mellem indekssider (100, 200, 300 osv.). Sådan bruger du synlige sidehenvisninger > Tryk på tt for at flytte markøren til POINT på menulinien. > Tryk på eller for at placere markøren på siden. > Flyt markøren ved hjælp af piletasterne til en sidehenvisning, og tryk på. Sådan går du tilbage til den forrige side > Når du bruger POINT til at gå til en anden side, skifter POINT på menulinien til RETURN. > På den nye side skal du trykke på for at gå tilbage til den forrige side. RETURN fører dig kun et trin tilbage. Gå tilbage til andre tidligere viste sider ved hjælp af funktionerne PAGE eller MEMO. Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste > Tryk på tt for at flytte den fremhævede markør til PROGRAM. Hvis der er oprettet MEMO sider, vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Mens MEMO er fremhævet, skal du trykke på eller for at finde PROGRAM. > Tryk på for at hente en programliste frem. > Tryk på eller for at finde det ønskede program. > Tryk på for at skifte til en anden tekst-tvtjeneste.

11 11 Opret eller slet MEMO-sider De tekst-tv-sider, du oftest bruger, kan gemmes som MEMO-sider. Det gør det lettere at hente dem frem, når du er inde i en tekst-tv-tjeneste. Du kan gemme 9 foretrukne MEMO-sider. Brug MEMO-sider Hvis du har oprettet foretrukne MEMO-sider, kan du skifte direkte mellem dem. PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Sådan stopper du bladring i undersider > Tryk på STOP for at forhindre undersider i at skifte, eller > flyt markøren til HALT, og tryk på. HALT erstattes af fire cifre. > Brug og for at gå til den ønskede underside, eller indtast sidens nummer. > Tryk på for at begynde at bladre igen. Sådan får du vist skjulte meddelelser og lignende > Flyt markøren på menulinien til. > Tryk på for at skifte fra SETUP til REVEAL. > Tryk på igen for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side. Sådan oprettes en MEMO-side > Find en side, du bruger ofte. > Tryk på ss eller tt for at flytte markøren langs menulinien til SETUP. Tryk derefter på. De 9 MEMO-pladser vises med tal. Det første er fremhævet. > Tryk på for at gemme den aktuelle side. Markøren går til den næste ledige MEMO-plads. > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, som du vil gemme. > Gentag proceduren for hver af de sider, du ønsker at gemme. > Hvis du ønsker at forlade opsætningen af MEMO-sider, skal du trykke på ss eller tt for at flytte markøren til BACK. Tryk derefter på. Sådan får du vist MEMO-sider > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem. > Tryk på eller for at skifte mellem MEMO-sider. > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv. Gem siden med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9, hvis du ønsker, at undertekster i tekst-tv automatisk skal vises for et bestemt program. Sådan sletter du en MEMO-side > Tryk på ss eller tt for at flytte markøren til SETUP. Tryk derefter på. > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette. Tryk derefter på den gule knap. > Tryk på den gule knap igen for at slette.

12 12 Brug af programgrupper Hvis du har gemt mange programmer og ønsker at få hurtig adgang til dine foretrukne uden at skulle gennemgå listen hver gang, kan du anbringe dem i en gruppe. Du kan dermed undgå at skulle gå trinvist gennem programmer, du ikke bruger. Navngiv grupperne efter de personer, som ser dem Far eller Mette eller efter den type programmer, du har inkluderet i gruppen, f.eks. Nyheder eller Sport. Når du har oprettet og valgt en bestemt gruppe, går du kun trinvist gennem de tv- eller STB*-programmer, der hører til denne bestemte gruppe. Skift til en anden gruppe for at se en anden type programmer, eller skift fra GROUPS til TV for at se alle indstillede tv-programmer. Vælg programmer i en gruppe Du kan få adgang til dine grupper ved at aktivere gruppefunktionen. Tryk på piletasterne for at vælge den gruppe, du søger. Gå derefter trinvist gennem programmerne i denne gruppe. TV Tryk for at tænde for fjernsynet ss tt Gå til venstre eller højre, indtil MY GROUP NEWS GROUPS vises Når du finder den ønskede gruppe, skal du trykke på for at vælge din gruppe 1 9 TV 2 BBC Gå trinvist op eller ned gennem programmerne i den specifikke gruppe, eller brug taltasterne til at indtaste nummeret på det program, du vil se ss tt Gå til venstre eller højre for at SPORT skifte til en anden gruppe og tryk på for at hente den frem Tryk på, og hold knappen nede i gruppefunktionen for at få vist en programliste for den aktuelle gruppe. Opret grupper Du kan oprette op til 8 forskellige programgrupper i BeoVision 1, som kan grupperes efter bruger- eller programtype. Hver gruppe kan omfatte op til 18 programmer. Kopier af samme program kan gemmes i forskellige grupper. PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS A GROUP1 TV SETUP back select PROGRAM GROUPS character MY GROUP name PROGRAM GROUPS next accept move create GROUP1 PROGRAM GROUPS name move new group create group COPY TV TO MY GROUP 1 DR2 DR2 2 TV2 SKY NEWS 3.. ZDF 4 EUROSPORT RADIO 2 5 ZDF BBC 6 ARD SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 copy accept *BEMÆRK! For at modtage set-top boxprogrammer (STB) skal BeoVision 1 være udstyret med en indbygget Set-top Box Controller-enhed, og der skal være tilsluttet en set-top box.

13 13 Flyt programmer i en gruppe Du kan ændre den rækkefølge, hvori programmerne vises i en gruppe, og du kan også slette programmer i en gruppe. > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet. > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at flytte markøren til en ledig gruppe, og tryk på den grønne knap for at få adgang til at navngive en ny gruppe. > Tryk på eller for at indsætte karakterer og på ss eller tt for at gå til det næste eller forrige karakterfelt. > Tryk på for at gemme navnet. Tryk derefter på for at få adgang til at kopiere programmer ind i den nye gruppe. > Tryk på eller for at finde et af de programmer, du ønsker at kopiere til den nye gruppe. > Tryk på tt for at kopiere et tv-program til gruppen. > Tryk på for at gemme gruppen. > Tryk på for at gå tilbage gennem forrige menuer eller på EXIT for at forlade skærmmenuerne direkte. BEMÆRK! Set-top box-programmer kan ikke kombineres med tv-programmer i samme gruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan STBprogramgrupper oprettes, finder du i kapitlet Hvis du har en Set-top Box Controller i Håndbogen. DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN NEWS group select > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet. > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at fremhæve en gruppe, og tryk på for at vælge den. > Tryk på for at fremhæve det program, du vil flytte eller slette. > Tryk på tt for at flytte programmet væk fra listen, og tryk på eller for at flytte det til den nye position. > Tryk på ss for at flytte programmet tilbage til listen, eller tryk på den gule knap for at slette det. Når du sletter et program fra listen, samles de resterende programmer. > Hvis programmet bytter plads med et andet program, skal det pågældende program flyttes til en ny position. > Når du er færdig med at flytte eller slette programmer i en gruppe, skal du trykke på for at gemme gruppen. > Tryk på for at gå tilbage gennem forrige menuer, eller tryk på EXIT for at forlade skærmmenuerne direkte.

14 Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

15

16

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoCenter 6-26. Vejledning

BeoCenter 6-26. Vejledning BeoCenter 6-26 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoVision 7. Håndbog

BeoVision 7. Håndbog BeoVision 7 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen VIGTIGT! Henvisninger til brug af dvd gælder kun, hvis dit fjernsyn er udstyret med en dvd-afspiller. Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere