Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk"

Transkript

1 Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent

2 Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar Loven erstatter en lang række love på sundhedsområdet. Samtidig med nedlæggelse af amterne og reduktion i antallet af kommuner, er opgaverne fordelt mellem regionerne og kommunerne, der får sine sundhedsopgaver væsentligt udvidet Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

3 Sundhed i kommunerne - 2 Borgerrettet forebyggelse (Primær forebyggelse): Rettet mod raske uden øget risiko med det formål at forhindre, at sygdom overhovedet opstår og at sundheden bevares. Sundhedsfremme er en del af den primære forebyggelse. Patientrettet forebyggelse (Sekundær forebyggelse): Rettet mod raske med øget risiko for sygdom med det formål at forhindre (fortsat) udvikling af sygdom. Indsatsen består i at opspore symptomer og sygdomme i tidlige stadier hos personer, som er i øget risiko for at blive syge. Rehabilitering (Tertiær forebyggelse): Rettet mod syge med det formål at mindske sygdommens omfang. Indsatsen består i at forhindre tilbagefald og forværring af sygdom samt forhindre kroniske tilstande og funktionsnedsættelse som følge af sygdom. Den tertiære forebyggelse kan i praksis være endog meget svær at skelne fra (god) behandling, rehabilitering og/eller revalidering.

4 Sundhed i DIF DIF arbejder indenfor sundhedsområdet med fokus på den borgerrettet forebyggelse og herunder sundhedsfremme. DIF afholder sig dermed fra at lave indsatser for patientgrupper (patientrettet forebyggelse, rehabilitering og genoptræning).

5 Sundhedsfremmende faktorer 1. Ernæringsrigtig kost 2. Rygning 3. Doping og andre rusmidler 4. Alkohol 5. Idrætsskader 6. Mental fitness 7. Socialt idrætsmiljø

6 Ernæringsrigtig kost Fokus på sund- og ernæringsrigtig kost og forebyggelse af spiseforstyrrelser og overvægt i forhold til både idrætsudøvelse og livsstil. I samarbejde med Team Danmark udarbejdes der et forslag til kostpolitik til idrætsforeningerne ogsundhed Stævnesnack. DIF og Kræftens Bekæmpelse samarbejder omkring et sundt valg af kost til stævner og konkurrencer. I 2007 er der udvalgt 20 stævner med over 1000 deltagere.

7 Rygning Den nye lov om røgfri miljøer har virkning fra 15. august 2007 Loven omfatter arbejdspladser, institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og indendørs lokaliteter, hvor der er offentlighed adgang til, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. DIF vil yderligere gerne lave en særlig: Indsats mod rygning i og ved idrætsudøvernes tilholdssteder og træningsfaciliteter dvs. også på sidelinien af fodboldbanen (udendørsidrætter). Indførsel af rygepolitik og mærkning af ryge/ikke-ryge områder.

8 Inspirationsmateriale Hjemmeside lavet af SST og Kræftens Bekæmpelse

9 Doping og andre rusmidler Forbud om ulovlige stoffer Oplysning og information om risiko og bivirkninger.

10 Alkohol Indsats mod en adfærdsændring hos udøverne, trænere og ledere mht. alkohol i forbindelse med idræt. Indførsel af alkoholpolitik. Skal der være salg/ udskænkning, når der er børn/unge tilstede i klubben?

11 Idrætsskader Indsats over for idrætsskader via information og uddannelse omkring korrekt træning.

12 Mental fitness og socialt idrætsmiljø Styrkelse af psykisk velvære og trivsel. Mere fokus på de psykiske værdier og udbytte i relation til idræt. Fokus på det sociale samvær som idrætten bidrager med og som har en stor betydning for trivsel.

13 Særlige inaktive målgrupper Børn (f.eks. børn af vanskeligt stillede forældre) Seniorer med særlige udfordringer (f.eks. ikkemotionsvante) Socialt udsatte Overvægtige Etniske minoriteter (Get2sport) Personer uden en decideret sygdomsdiagnose, men med risiko for at udvikle en livsstilssygdom (f.eks. Motion på opfordring) Funktionshæmmede (mindre mobile, handicappede)

14 Idræt og sundhed i Odense Kommune Idræt og sundhed i Odense kommune er et projekt der har til formål at fremme borgernes fysiske aktivitetsniveau i samspil med de lokale idrætsforeninger samt at sætte fokus på et sundt idrætsmiljø i idrætsforeningerne. Rettet mod inaktive voksne/familier flere motionstilbud, samarbejde mellem idrætsforeninger/afdelinger. Målrettet mod idrætsforeningerne fokus på nogen af de sundhedsfremmende faktorer

15 Motion på opfordring Motion på opfordring er et tilbud, der ligger uden for behandlersystemet og er baseret på, at personen frivilligt/opfordret søger et motionstilbud. Væk fra den sygliggørelse, der er associeret til begrebet Motion på recept og i stedet fokus på det aktive og på glæden ved at bevæge sig. Personer med en sygdomsdiagnose, som kræver professionel behandling kan derfor ikke opfordres til Motion på opfordring.

16 MPO - beskrivelse Målgruppen skal af det professionelle behandlersystem opfordres til deltage i motionstilbud i det frivillige foreningsliv, hvor de er velkomne og ventede. Motionstilbuddet skal være velbeskrevet og idrætsforeningen, som udbyder det, skal såvel pædagogisk som praktisk være rustet til at tage imod de nye motionister. Der udarbejdes et katalog over de relevante motionstilbud, som lægen kan bruge og give folk i målgruppen.

17 Det kan DIF: DIF indgår gerne i praktiske partnerskaber med kommunen omkring sundhedsfremmende aktiviteter. DIF har økonomiske ressourcer til rådighed og kan medfinansiere de DIF-projekter, som i samarbejde afvikles. DIF kan ligeledes være med til igangsætning af nye lokale idræts- og sundhedstiltag og projekter, som sætter idrætten på dagsordenen i den enkelte kommune. DIF bidrager gerne i rådgivningsfasen med kontakt til vores specialforbund, som kan være nyttige samarbejdspartnere i fremtiden kommunale idrætsog sundhedsinitiativer.

18 Mindre lokalt sundhedsprojekt Kerteminde Kommune Samarbejde mellem DIF, Kerteminde Kommune, Danske Folkedansere Region Syddanmark Mindre projekt omhandlende seniorfolkedans målrettet inaktive og foreningsløse friske ældre borgere i Kommunen Projektet sætter foruden folkedans også fokus på social samvær og hygge ved at have indlagt pause med kaffe og fællessang. Projektet er finansieret delvist af Kerteminde Kommune og DIF, der begge yder kr. i tilskud. Kommunen stiller lokaler til rådighed DIF laver grafisk layout og trykker materialer (plakater og foldere)

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

Den offentlige forebyggelsesindsats

Den offentlige forebyggelsesindsats Kapitel 4: Den offentlige forebyggelsesindsats Forebyggelsesindsatsen i offentligt regi omfatter mange forskellige instrumenter, der anvendes på forskellige myndighedsniveauer. Den offentlige indsats skal

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Anbefalinger udarbejdet af Arbejdsgruppen for sundhedsfremme og forebyggelse Odder Kommune 2007 Arbejdsgruppens medlemmer pr.

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere