DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar. 4 Hagedorn Prisen 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar. 4 Hagedorn Prisen 2."

Transkript

1 DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar 4 Hagedorn Prisen 2. marts Gennemgang af akutberedskabet 12 Kvalitetsudviklingsprojekt i kirugi 14 Årsmøde 2008 Nyhedsbrev nr

2 Indhold Nyhedsbrev nr. 45 April 2007 Udgives af DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN (DSIM) Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar 3 Hagedorn Prisen 2. marts Gennemgang af akutberedskabet 8 Kvalitetsudviklingsprojekt i kirugi 12 EFIM Scientific 13 European Summerschool of Internal Medicine 14 Årsmøde Bestyrelse Thomas Gjørup (formand) Mette Worsøe Ejler Ejlersen Peter Gjersøe Birte Obel Torben Østergård Mette K. Hallas Kasserer Ejler Ejlersen 6 th Congress European Federation of Internal Medicine 15 Kalender 17 Linksbibliotek på 17 Referater/orientering fra møder 18 Hagedorn-pris modtagere 19 Indmeldelsesblanket 20 Sekretariat Kirsten Koch Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. th København K Tlf Fax Nyhedsbrevets redaktion Peter Gjersøe Postadresse Fællessekretariatet, se ovenfor Adresseændring Meddeles Lægeforeningens Medlemsregistrering, hvis du vil være sikker på at modtage alle numre af Nyhedsbrevet Sats: Lægeforeningens forlag, København

3 Akutberedskabet - fælles høringssvar De ni internmedicinske specialeselskaber og DSIM har afgivet fælles høringssvar til Sundhedsstyrelsens: Gennemgang af Akutberedskabet. Centrale synspunkter i det fælles høringssvar er styrkelse af kvaliteten af den akutte behandling. De intern medicinske dobbeltspecialer har et fælles ansvar for behandlingen af de akutte patienter, og der bør på alle sygehuse med akutmodtagelser være en fælles akut modtageenhed bemandet med for den akutte behandling relevante specialer. Det vil foruden intern medicin sige bl.a. de kirurgiske specialer og anæstesiologi. Antallet af akutmodtagelser bør reduceres således, at man kan koncentrere kræfterne og sikre patienterne optimal undersøgelse og behandling i den størst mulige del af døgnet. Det er derfor også vigtigt, at de diagnostiske specialer oprustes. Speciallægers kompetencer i vagten er i særlig grad tiltænkt ledelse og supervision, og der bør være et rimeligt forhold imellem antallet af yngre læger og speciallæger i vagt. En meget stor del af de akutte patienter indlægges uden for almindelig arbejdstid, og uddannelsespotentialet i vagterne skal derfor udnyttes. Det er store ændringer, der lægges op til, og det er derfor vigtigt, at der gives den nødvendige tid til at gennemføre planerne. I DSIM synes vi, at det er godt, at det er lykkedes at gå sammen om et fælles høringssvar, og vi vil lægge op til at udbygge denne form for samarbejde. Der kan næppe være tvivl om, at selskabernes synspunkter i mange tilfælde har bedre mulighed for at blive hørt, når de bliver fremsat samlet. Thomas Gjørup L E D E R 3

4 Årsmøde 2007 med overrækkelse af Hagedorn Prisen Referat DSIM s årsmøde og efterfølgende overrækkelse af Hagedorn Prisen fandt sted fredag den 2. marts 2007 og som sædvanlig i det traditionsrige auditorium på Steno Diabetes Center i Gentofte. Årsmødet er det andet i sin form, hvor det faglige program er arrangeret i et samarbejde imellem: Dansk Selskab for Intern Medicin Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Selskab for Infektionsmedicin Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Geriatrisk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab Dansk Hæmatologisk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Gastroenterologisk Selskab Dagens program ses nedenfor Kaffe/te m. morgenbrød Velkomst v. klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup Årsmødets faglige indlæg Osteoporose. Overlæge, ph.d. Bo Abrahamsen Behandling af hiv-inficerede personer. Afdelingslæge, dr.med., ph.d. Terese Katzenstein Den kroniske dialysepatient. Overlæge Johan Vestergaard Povlsen Rehabilitering af patienten med kronisk hjerteinsufficens. Overlæge, ph.d. Hanne Rasmusen Pause Hvorfor falder gamle og hvad gør vi ved det? Overlæge, lektor Ellen Holm Nye behandlingsmuligheder af de hyppigste gigtsygdomme (leddegigt og rygsygdomme usikkerhed omkring indikationer og langtidseffekter). Klinikchef, dr.med. Jesper Nørregaard Malign og kronisk: nonsens eller realitet? Nye paradigmer i hæmatologien. Overlægevikar Jesper Stentoft Den Nationale Chron/Colit-database. Overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen KOL: Behandling, rygning og rehabilitering. 1. reservelæge Torgny Wilcke Reception Overrækkelse af Hagedorn Prisen Foredragskonkurrence. Radioiodine treatment of hyperthyroidism and goiter: The risk of overlooking thyroid cancer. Læge Anders Vej-Hansen. The combined impact of multiple genetic markers on type 2 diabetes risk a paradigm for future predictive and preventive initiatives for common polygenic disorders. Læge Niels Grarup. A randomized, placebo-controlled trial of interleukin-1 receptor antagonist in type 2 diabetes mellitus. Læge Claus Morten Larsen. Physical activity and deterioration of glucose tolerance the Inter99 study. Læge, ph.d. Susanne Engberg Pause Resultat af foredragskonkurrencen Hagedorn prismodtagerens foredrag.»urinstof og dets dannelse« Afslutning. Den festlige dag blev indledt med, at DSIM s formand Thomas Gjørup takkede de ni intern medicinske dobbeltspecialer for at gøre årsmødet til en spændende dag ved at deltage med oplæg. Emnet for årsmødet var»kronisk sygdom«. Første oplæg var fra Dansk Endokrinologisk Selskab, hvor overlæge, Ph.d. Bo Abrahamsen fortalte om»osteoporose«. Det er og vil i tiltagende grad blive et stort sundhedsmæssigt problem i EU. Om 25 år vil vi se en fordobling af 4 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

5 hoftebrud hos +80-årige, hvis vi ikke gør andet, end vi gør i dag. Der forventes resultater fra lovende studier inden for det næste halve års tid. Målet for behandlingen af osteoporose i fremtiden er: Målrettet forebyggelse. Behandling af relevante patientgrupper. Bruge de nye behandlinger. Fremme komplianse. Udrydde steroidinduceret osteoporose. Fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin holdt afdelingslæge, dr.med., ph.d. Terese Katzenstein indlæg om»behandling af hiv-inficerede personer«. Det er vedvarende et problem med stabilt, højt antal nysmittede hvert år. Målet med den nuværende behandling er at forhindre udvikling af immundefekter og forhindre mor til barn-smitte. Patienterne progredierer stadig til udvikling af aids. Det skyldes bl.a. sen diagnose, dårlig komplianse og resistensproblemer. Der udvikles stadig nye behandlinger, der f.eks. kan betyde lettere regimer med flere aktive stoffer samlet i en enkelt tablet og færre bivirkninger. Den Danske hiv-kohorte følger udviklingen inden for de danske hiv-patienter. Konklusion på indlægget var: Patienter med hiv-infektion er gået fra at være indlagte patienter til at være ambulante patienter. HIV-infektion er en kronisk sygdom, som man lever med. Flere patienter er lette at behandle og nogle få er svære behandle. Dansk Nefrologisk Selskab var repræsenteret ved overlæge Johan Vestergaard Povlsen, der holdt oplæg om»den kroniske dialysepatient«. Over de sidste 15 år er antallet af nyretransplantationer fordoblet, men transplantation er et tilbud til et fåtal af patienter. Problemet er ikke så meget mangel på nyrer, men de nyresyge patienters alder og comorbiditet. Det sidste nye i behandlingen af dialysepatienter er assisteret automatiseret peritoneal dialyse (aapd), hvor de ofte ældre patienter får hjælp i hjemmet til peritoneal dialyse. Patienterne skal henvises og uddannes tidligt ellers ender de i kronisk hæmodialyse. For sen henvisning har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. 50% af patienterne ville vælge hjemmedialyse, hvis de fik valgmuligheden. For Dansk Cardiologisk Selskab holdt overlæge, ph.d. Hanne Rasmusen foredrag om»rehabilitering af patienter med kronisk hjerteinsufficiens«. Dødeligheden i patientgruppen er halveret over de sidste 20 år. Det er et problem, at patienterne holder op at bruge sig selv, fordi de får dyspnøe. Det er en ond cirkel. Fysisk træning kan reversere en del af problemerne (mindsker den kardielle belastning ved fysisk træning). Signifikant bedre overlevelse hos dem, der følger et træningsprogram. Behandling er andet end fysisk træning. Det er en kombination af medicinsk behandling, opmærksomhed på væske- og saltindtag samt fysisk træning. Hjertesvigtsklinikker kan nedbringe antallet af indlæggelser på denne gruppe patienter. Dansk Geriatrisk Selskab havde overlæge Ellen Holm på programmet med spørgsmålet»hvorfor falder gamle og hvad gør vi ved det?«definition af fald er nødvendig. Man falder ikke, fordi man er gammel, men fordi man bl.a. har kognitiv dysfunktion, synsproblemer, synkopetendens og led-/muskelproblemer. 30% af +65-årige falder. Relevante patientgrupper skal tilbydes faldudredning. Efter udredning skal der tilbydes multifaktoriel, individuelt tilpasset intervention. Der er givet 27 mio. kroner til etablering af faldklinikker. Faldudredning skal foregå på tværs af specialer. Behov for mere forskning både på tværs af specialer men også sektorer. DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

6 Årsmøde 2007 (fortsat) Konklusion på indlægget var: Vi skal identificere faldpatienterne Der skal samarbejdes på tværs af både specialer og sektorer Der findes ingen sikre anvisninger endnu, da der mangler Mere forskning og udvikling. Fra Dansk Reumatologisk Selskab fortalte klinikchef, dr.med. Jesper Nørregaard om de»nye behandlingsmuligheder for de hyppigste gigtsygdomme (leddegigt og rygsygdomme usikkerhed omkring indikationer og langtidseffekter)«. Prævalens for leddegigt er ca. 1% stigende med alder. Stor overhyppighed inden for rygerpopulationen. De nye biologiske midler giver lovende behandlingsresultater, men der mangler retningslinjer både nationalt og internationalt for indikation for behandlingsinitiering og stop ved manglende effekt. Metaanalyse på malignitet ved behandling med de nye biologiske præparater er kontroversiel med 2-3 øget forekomst, men data er ikke valide. Degenerative ryglidelser. Prævalens 10 20% stigende med alder. Meget dyre for samfundet. Fokus er gået fra passivisering til aktivisering undgå sygeliggørelse. Smertestillende behandling hjælper dårligt. Effekt af operationer er, at der er god effekt på nervetryk, men operationsindikationer ikke er klare, og langtidseffekten er tvivlsom Konklusion: Behov for øget forskning Kvalificering af behandling Bedre organisering og incitamentsstruktur Det er et problem, at der ikke er sikre definitioner af hvem, der skal tilbydes biologisk behandling. Fra Dansk Hæmatologisk Selskab holdt overlæge Jesper Stentoft et spændende indlæg om»nye paradigmer i hæmatologien«. Der ses stigende overlevelse hos patienter med de kroniske leukæmier (CML) pga. tyrosinkinaseinhibitoren, der kom på markedet for ca. 10 år siden. Eklatant effekt. Problemer med resistente mutationer. Det overvejes, om man - lige som inden for hiv-behandlingen - skal overveje kombinationsbehandling. Samfundsøkonomisk er det dyre behandlinger, og der ses stigende antal kroniske patienter. Dansk Gastroenterologisk Selskab havde overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen på podiet. Han fortalte om»den Nationale Chron/Colit-database (DCCD)«. Databasen er landsdækkende med ca patienter på landsplan. Formålet er bl.a. kvalitetssikring af behandling. Overlevelsen i patientgruppen er lig baggrundsbefolkningen. Er etableret som Web-baseret model med sekretariat på Herlev Sygehus. Det betyder, at indrapporterende afdelinger kan hente egne data. Dækningsgrad i DK på 60%. Fremtid: 100% dækningsgrad. Fra Dansk Lungemedicinsk Selskab havde 1. reservelæge Torgny Wilcke et indlæg om»kol: behandling, rygning og rehabilitering«. Der er behov for øget indsats inden for forebyggelse. 30% af patienterne er inden for 5 år blevet spurgt om rygevaner af egen læge. 78% finder det naturligt. 25% er blevet tilbudt hjælp til rygestop. Over 16% af KOL-patienterne genindlægges inden for én mdr. Der er 36% 1-årsdødelighed for KOL-patienter, der har været indlagt. Den vigtigste behandling af KOL er rygestop. >30% af alle rygere får KOL. Ved vedvarende rygning >40 %. Rygereduktion duer ikke. Der skal stoppes totalt. Der ses dårligere effekt af behandling med inhalationssteroid ved astmapatienter, når man ryger. Der er dokumentation for, at intervention nytter. Nikotinsubstitution, Zyban ca % stopper over 1 år. Lungemedicinsk rehabilitering. Individuelle forløb (KOL-skoler). Hjemmetræning og gruppeundervisning. 6 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

7 Herefter fik dagens prismodtager, professor, overlæge, dr.med. Hendrik Vilstrup overrakt Hagedornprisen på kroner. Thomas Gjørup takkede i den forbindelse Novo Nordisk Fonden for at gøre denne ærefulde uddeling mulig. Dommerkommitte ved dagens foredragskonkurrence var: Professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas. Reservelæge Peter Jacobsen. Overlæge, dr.med. Niels Obel. De øvrige to foredragsholdere blev takket for deres spændende indlæg. Den sidste foredragsholder, Claus Morten Larsen havde desværre måtte melde afbud på grund af sygdom. Herefter holdt dagens prismodtager, Hendrik Vilstrup et inspirerende indlæg om»urinstof og dets dannelse«, hvor Hendrik Vilstrup anfører, at det måske ikke er det, der har haft størst impact, men det er det, der har været sjovest at beskæftige sig med. Prismodtagers samt øvrige oplægsholderes foredrag kan findes på DSIM s hjemmeside. Der blev holdt tre spændende foredrag, og vinder af konkurrencen og dermed de kroner blev Niels Grarup med sit velargumenterede oplæg om»the combined impact of multiple genetic markers on type 2 diabetes risk a paradigm for future predictive and preventive initiatives for common polygenic disorders«. Det blev vurderet som et veldesignet studie med nytænkning. Logisk fremstilling. Ingen overfortolkning af data. Velargumenterende. Dagen blev afsluttet med, at Thomas Gjørup takkede alle deltagere samt Steno Diabetes Center og Novo Nordisk fonden for at gøre dagen mulig. Der blev samtidig opfordret til, at de unge forskere gik hjem og begyndte at forberede næste års foredrag til konkurrencen i marts Referent: Birte Obel DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

8 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Gastroenterologisk Selskab Dansk Hæmatologisk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Infektionsmedicin Dansk Selskab for Intern Medicin De videnskabelige selskaber for de 9 intern medicinske dobbeltspecialer og Dansk Selskab for Intern Medicin takker for lejligheden til at kommentere Sundhedsstyrelsens rapport om Gennemgang af akutberedskabet i Danmark. Høringssvaret vedrører primært den akutte modtagelse på hospital. Selskaberne har med udformning af et fælles høringssvar ønsket at understrege vigtigheden af, at de intern medicinske dobbeltspecialer arbejder tæt sammen om behandlingen af akutte medicinske patienter. Der er behov for at opprioritere den akutte behandling, således at patienten så vidt muligt fra starten af indlæggelsen har adgang til den relevante ekspertise og har lejlighed til at få foretaget relevante undersøgelser. For et praktisk formål benævnes i det efterfølgende de 9 intern medicinske dobbeltspecialer, dvs. intern medicin:geriatri, intern medicin: hæmatologi, intern medicin:kardiologi, intern medicin:infektionsmedicin, intern medicin:endokrinologi, intern medicin:gastroenterologi, intern medicin:lungemedicin, intern medicin: nefrologi og intern medicin:reumatologi samlet for intern medicin. Færre akutte modtagelser Vi er opmærksomme på, at der inden for intern medicin mangler dokumentation for sammenhængen imellem kvalitet og patientvolumen og hermed også for, at en reduktion i antallet af akutte modtagelser vil føre til en højere kvalitet i patientbehandlingen. Vi anser det alligevel for afgørende at fremme udviklingen i retning af færre akutte modtagelser og understreger vigtigheden af døgnadgang til lægelig ekspertise og den nødvendige teknologi for opbygningen af det akutte behandlingstilbud. Færre akutte modtagelser vil gøre det muligt at koncentrere kræfterne og gøre det nemmere at tilbyde ekspertbehandling og undersøgelse i en større del af døgnet, end det i dag er tilfældet. Samtidig finder vi det vigtigt, som foreslået i rapporten, at en række specialer, herunder kirurgi og anæstesiologi, er til stede i de akutte modtagelser så vidt det er praktisk muligt. Der er dokumentation for, at visse former for kirurgisk behandling bør koncentreres på færre enheder end i dag. Dette betyder, at antallet af akutte modtagelser bør fastlægges ud fra en samlet hensyntagen til specialernes behov. Fælles akut modtagelse Vi kan tilslutte os, at den akutte behandling bygges op omkring en fælles akut modtagelse, i hvilken principielt alle patienter modtages og får påbegyndt behandling. En fælles akut modtagelse må forventes at styrke samarbejdet mellem specialerne og understøtte effektive patientforløb. Vi mener, at der til alle fælles modtagelser bør være tilknyttet en kompetent intern medicinsk speciallæge som visitator, således at visitation af medicinske patienter foregår ved direkte kontakt imellem læger. Principielt mener vi, at speciallæger inden for alle de intern medicinske dobbeltspecialer kan forestå visitationen. Nationale erfaringer peger på, at visitation på speciallægeniveau i relation til indlæggende læge vil gøre det muligt at målrette behandlingstilbudet til patienterne gennem intensiveret rådgivning om behandling og visitation. Dette vil kunne understøtte, at akutte indlæggelser koncentreres om de patienter, hvis behandling kun kan gennemføres i forbindelse med en akut indlæggelse. Samtidig ser det ud til, at der for en afgræn- 8 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

9 set gruppe af patienter er grund til at visitere direkte til ekspertafsnit. En øget brug af telemedicin i forbindelse med styrkelse af den præhospitale indsats betyder, at det i stigende grad vil være muligt at identificere patienter, som af behandlingsmæssige årsager bør indlægges direkte på specialafdelinger. Dette gælder primært de patienter, hvor indlæggende læge mistænker akut opstået hjertesygdom men også mindre, definerede patientgrupper fra andre specialer bør af behandlingsmæssige årsager - visiteres direkte til specialiseret afdeling. Vi vil dog samtidig understrege, som fremhævet nedenfor, at alle ni intern medicinske dobbeltspecialer i fællesskab bør have ansvar for modtagelse og behandling af hovedparten af de akutte patienter. Alle intern medicinske dobbeltspecialer bør i denne forbindelse have medansvar for behandling af de ikke specialespecifikke akutte intern medicinske patienter, som udgør op mod halvdelen eller mere af de akutte intern medicinske patienter. Vagtbemanding Med så store akutte modtagelser, som der i udspillet lægges op til, vil det være nødvendigt, som foreslået, at have en intern medicinsk speciallæge i bunden tilstedeværelse døgnet rundt. Der er flere hensyn der taler herfor: Den lægefaglige behandling af mange af patienterne. Ledelsesmæssige hensyn, idet der i de fremtidige store akutte modtagelser vil være behov for en tilstedeværende speciallæge med overblik og med erfaring i samarbejde og kommunikation med patienter og pårørende. Uddannelsesmæssige hensyn, idet en stor del af uddannelsen specielt i den brede del af den interne medicin foregår i vagtperioden. Med speciallægereformen er den postgraduate uddannelse før specialistanerkendelse blevet kortere, og det er derfor nødvendigt, at det uddannelsespotentiale, der ligger i vagtarbejdet, bliver udnyttet. Vi vil i denne forbindelse gerne understrege, at speciallægers kompetencer i vagten i særlig grad er tiltænkt ledelse og supervision. Der bør være et rimeligt forhold imellem antallet af yngre læger og speciallæger i vagt. Principielt mener vi, at nyuddannede speciallæger inden for alle de intern medicinske dobbeltspecialer på hospitaler med hovedfunktion skal kunne varetage denne form for vagt. Et fælles vagtansvar imellem specialerne vil styrke samarbejdet om de akutte patienter og bidrage til, at vagtbelastningen for den enkelte bliver mindre. I forbindelse med vores anbefaling af, at speciallæger er til stede i vagt, er det vigtigt at være opmærksom på, at man her må have et tidsperspektiv på formentlig i størrelsesordenen 5 til 10 år for øje for gennemførelse af de ønskede ændringer. Det er vores opfattelse, at læger sent i deres speciallægeuddannelse skal indgå i speciallægevagten ikke blot i en overgangsfase, men permanent, fremadrettet som led i deres uddannelse. Det er væsentligt i videst muligt omfang at få bedømt konsekvenserne for bemandingen i dagtimerne af at have en speciallæge i bunden tilstedeværelse uden for almindelig dagarbejdstid. Samtidig mener vi, at der til akutmodtagelser som må forventes at blive større, end vi i dag kender dem - også på hovedfunktionsniveau bør være et separat kardiologisk vagtlag med tilstedeværelse af speciallæge fra intern medicin:kardiologi. Den kardiologiske speciallæge bør forestå den telemedicinske visitation af akutte hjertepatienter og den døgndækkende akutte ekkokardiografi. I fortsættelse heraf kan nævnes, at en del af de akutte intern medicinske patienter frembyder et kardiologisk problem, hvor tidsfaktoren både i forhold til diagnostik, herunder ekkokardiografi, og behandling er vigtig for patienternes prognose. DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

10 Lokale forhold og forhold for det enkelte speciale De intern medicinske specialers bemanding af vagten vil naturligvis afhænge af de enkelte specialers størrelse, og hvilke specialer der findes lokalt. Det vil derfor være vigtigt, med udgangspunkt i de her fremsatte principielle synspunkter, i relevant omfang at tilpasse den fremtidige akutfunktion til de enkelte specialers forhold. Dette betyder, at man, for de mindre specialer, der typisk kun findes på ganske få sygehuse, bør overveje at begrænse de pågældende specialers deltagelse i vagtarbejdet i forhold til specialernes størrelse og opgaver i øvrigt. Intern medicin common trunk Alle intern medicinske speciallæger skal i henhold til common trunk-delen af deres speciallægeuddannelse kunne påbegynde diagnostik og behandling af alle typer af akutte intern medicinske patienter. En væsentlig forudsætning for, at de fælles akutte modtagelser bliver velfungerende, er, at alle intern medicinske speciallæger kan tage et fælles ansvar for akutte medicinske patienter. Common trunk-delen af speciallægeuddannelsen skal leve op til fastsatte mål og medvirke til at foretage en nødvendig holdningspåvirkning i retning af, at speciallæger ikke kun engagerer sig i behandling af patienter, som er snævert relateret til eget speciale. En akut medicinsk modtageafdeling vil allerede i dag, inden for almindelig dagarbejdstid, i vidt omfang være bemandet med speciallæger. Mange speciallæger behandler derfor i dag akutte patienter og vedligeholder deres kompetencer i akut medicin i en del af deres dagarbejdstid. Såfremt man ønsker at opkvalificere allerede uddannede speciallæger inden for akut medicin, kan man overveje at tilbyde deltagelse i det akutte speciallægearbejde under supervision i dagarbejdstid. Samtidig kan man overveje, i et samarbejde imellem de intern medicinske videnskabelige selskaber, at etablere egentlige kurser i akut medicin. Længere daglig effektiv funktionstid En meget stor del af de akutte intern medicinske patienter, formentlig omkring halvdelen, bliver modtaget uden for almindelig arbejdstid. Der bør derfor være længere daglig effektiv funktionstid på hospitalerne. For at udnytte speciallægernes kompetencer og sikre effektive patientforløb, bør det være muligt at få undersøgt patienter i en større del af døgnet, end det i dag er tilfældet. Dette bør også gælde for akut indlagte patienter, som ikke nødvendigvis har et akut behandlingsbehov, men hvor hurtig diagnostisk afklaring kan bidrage til relevant visitation. Det betyder eksempelvis, at der bør være en speciallæge til stede inden for radiologi i den del af døgnet, hvor hovedparten af patienter bliver indlagt, hvilket typisk vil sige til omkring midnat. Uddannelse ikke nyt akutspeciale Effektivt drevne akutte modtagelser, hvor de intern medicinske dobbeltspecialer har et fælles ansvar for patienterne, og hvor der er tilstedeværelse af speciallæger døgnet rundt, vil skabe optimale forudsætninger for uddannelsen inden for de intern medicinske dobbeltspecialer. Vi ser problemer med oprettelse af et nyt akut speciale. Det vil kunne fragmentere behandlingsforløbene såvel fagligt som organisatorisk. Intern medicinere bør kunne påtage sig et behandlingsansvar for alle faser af et behandlingsforløb. Vi vil foreslå, at man i et samarbejde imellem de intern medicinske specialeselskaber tager skridt til at etablere akutmedicin som fagområde. Det er vigtigt herefter løbende at evaluere nationale og internationale erfaringer. 10 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

11 Retningslinjer for visitation og behandling Opbygningen af og arbejdsgangene i et fælles akut modtageafsnit vil naturligvis i nogen grad afhænge af lokale forhold. Vi finder det vigtigt, at Sundhedsstyrelsen tager skridt til at igangsætte en beskrivelse af, hvilke grupper af patienter som mest hensigtsmæssigt visiteres direkte til behandling i specialafsnit. Endvidere mener vi, at der for hvert speciale bør udformes retningslinjer for diagnostik, behandling, observation og fortsat kontrol for de hyppigst forekommende akutte tilstande. Styrkelse af ambulatorier og daghospitaler Den foreslåede reduktion i antallet af akutte modtagelser må som udgangspunkt forventes at betyde, at det lokale pres på de medicinske senge vil blive større. Vi vil foreslå, at der snarest muligt tages initiativ til at vurdere det fremtidige behov for medicinske senge. På trods af, at liggetiden for medicinske patienter er faldende, mener vi fortsat, at det bør vurderes, om en organisatorisk udvikling på hospitalerne kan sikre en bedre kvalitet af behandlingen, uden at patienten opholder sig i en seng. Det foreslås, at man ud over at øge tilstedeværelsen af radiologiske speciallæger, styrker muligheden for, at patienter kan modtages akut i ambulatorier og daghospitaler. Samarbejde med kommunerne Som led i udviklingen af det akutte behandlingstilbud på hospitaler vil vi opfordre til, at kommunerne bliver inddraget i planlægningen af den fremtidige akutte behandling af medicinske patienter. For at sikre god kvalitet af patientforløb er det vigtigt, at kommunerne kan overtage ansvaret for plejen af patienterne efter afsluttet diagnostik og behandling på hospitalerne. En del medicinske patienter må forventes med en akut-organisation som ovenfor beskrevet at kunne færdigundersøges og behandles af hospitalet hurtigere, end det altid i dag er tilfældet. Det skal dog samtidig understreges, at vi mener, at det indebærer en betydelig risiko for forringelse af kvaliteten af den akutte medicinske behandling at oprette parallelle akutte sengesystemer i landets kommuner til modtagelse af akut syge sandsynligvis ældre medicinske patienter. Alle patienter uanset alder bør visiteres af en læge og indlægges på hospital, hvor der kan foretages relevant udredning og behandling. Formand for Dansk Cardiologisk Selskab Overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen Formand for Dansk Endokrinologisk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Rungby Formand for Dansk Gastroenterologisk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Claus P. Hovendal Formand for Dansk Hæmatologisk Selskab Ledende overlæge dr.med. Jørgen S. Kristensen Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Ronald Dahl Formand for Dansk Nefrologisk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Hans Dieperink Formand for Dansk Reumatologisk Selskab Klinikchef, dr.med. Jesper Nørregaard Formand for Dansk Selskab for Geriatri Overlæge, lektor Ellen Holm Formand for Dansk Selskab for Infektionsmedicin Overlæge dr.med. Gitte Kronborg Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup Sendt den 6. marts 2007 til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

12 Kvalitetsudviklingsprojekt i kirurgi DSIM er af Sundhedsstyrelsen blevet inviteret til at deltage i et kvalitetsudviklingsprojekt, som har sit udspring i kirurgien: I 1999 tog en række kirurgiske overlæger initiativ til et projekt kirurgiprojektet - hvis formål er at medvirke til en løbende kvalitetsudvikling af den kirurgiske behandling. Projektet blev oprindelig etableret under Evalueringscenter for Sygehuse, men hører nu under Sundhedsstyrelsens Enhed for kvalitet og evaluering. Projektet består af en række delprojekter, som typisk omhandler operationstyper, hvor der er særlige problemer, som er hyppigt udførte, særlig ressourcetunge eller med mistanke om store regionale variationer. På baggrund af data fra Landspatientregisteret analyseres variable som postoperativ liggetid, genindlæggelser og mortalitet. Fokus i de fleste projekter har været forholdet mellem volumen og kvalitet, og konklusionerne har typisk været, at komplikationer, genindlæggelser, mortalitet og liggetid kan nedsættes ved at samle specialiserede kirurgiske oprationer. Sundhedsstyrelsen har ønsket at udbrede projektet til det medicinske område, men det er klart, at der er en række udfordringer i forhold til at overføre kirurgiprojektets metode til det intern medicinske område. DSIM s bestyrelse har foreslået, at behandlingen af tromboemboliske sygdomme (DVT og lungeemboli) måske var egnet til et pilotprojekt. Argumenter herfor kunne blandt andet være følgende: at sygdommen ikke naturligt hører hjemme i ét af de medicinske grenspecialer, at der er mistanke om en betydelig regional variation i udrednings- og behandlingstilbud, og endelig, at disse problemer kan tænkes at blive større i takt med den tiltagende subspecialisering, efter at specialet Intern Medicin er nedlagt. Men det kan lige så vel være, at andre emner inden for det intern medicinske område ville være egnede til at sætte fokus på sammenhængen mellem volumen og behandlingskvalitet? Eventuelt interesserede er velkomne til at henvende sig til DSIM s bestyrelse. I første omgang er der aftalt et møde mellem Sundhedsstyrelsen, medlemmer af kirurgigruppen og DSIM s bestyrelse den 29. maj. 12 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut September 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Februar 2008. Nr. 1-2008. Brødre har fælles risiko for prostatakræft

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Februar 2008. Nr. 1-2008. Brødre har fælles risiko for prostatakræft PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Februar 2008 Nr. 1-2008 Brødre har fælles risiko for prostatakræft I dette blad er der også en gennemgang af behandling med brachyterapi. Det bliver nu undersøgt,

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007

RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007 RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007 Indhold 1. Indledning 4 2. Generelle iagttagelser vedrørende det danske sygehusvæsen 5 2.1. The knowing-doing

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uddrag af mail-korrespondance 23. februar: Fra regionsrådsformand Bent Hansen og regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland: Kære hospitalsledelser. En stor

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere