DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar. 4 Hagedorn Prisen 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar. 4 Hagedorn Prisen 2."

Transkript

1 DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar 4 Hagedorn Prisen 2. marts Gennemgang af akutberedskabet 12 Kvalitetsudviklingsprojekt i kirugi 14 Årsmøde 2008 Nyhedsbrev nr

2 Indhold Nyhedsbrev nr. 45 April 2007 Udgives af DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN (DSIM) Leder: Akutberedskabet - fælles høringsvar 3 Hagedorn Prisen 2. marts Gennemgang af akutberedskabet 8 Kvalitetsudviklingsprojekt i kirugi 12 EFIM Scientific 13 European Summerschool of Internal Medicine 14 Årsmøde Bestyrelse Thomas Gjørup (formand) Mette Worsøe Ejler Ejlersen Peter Gjersøe Birte Obel Torben Østergård Mette K. Hallas Kasserer Ejler Ejlersen 6 th Congress European Federation of Internal Medicine 15 Kalender 17 Linksbibliotek på 17 Referater/orientering fra møder 18 Hagedorn-pris modtagere 19 Indmeldelsesblanket 20 Sekretariat Kirsten Koch Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. th København K Tlf Fax Nyhedsbrevets redaktion Peter Gjersøe Postadresse Fællessekretariatet, se ovenfor Adresseændring Meddeles Lægeforeningens Medlemsregistrering, hvis du vil være sikker på at modtage alle numre af Nyhedsbrevet Sats: Lægeforeningens forlag, København

3 Akutberedskabet - fælles høringssvar De ni internmedicinske specialeselskaber og DSIM har afgivet fælles høringssvar til Sundhedsstyrelsens: Gennemgang af Akutberedskabet. Centrale synspunkter i det fælles høringssvar er styrkelse af kvaliteten af den akutte behandling. De intern medicinske dobbeltspecialer har et fælles ansvar for behandlingen af de akutte patienter, og der bør på alle sygehuse med akutmodtagelser være en fælles akut modtageenhed bemandet med for den akutte behandling relevante specialer. Det vil foruden intern medicin sige bl.a. de kirurgiske specialer og anæstesiologi. Antallet af akutmodtagelser bør reduceres således, at man kan koncentrere kræfterne og sikre patienterne optimal undersøgelse og behandling i den størst mulige del af døgnet. Det er derfor også vigtigt, at de diagnostiske specialer oprustes. Speciallægers kompetencer i vagten er i særlig grad tiltænkt ledelse og supervision, og der bør være et rimeligt forhold imellem antallet af yngre læger og speciallæger i vagt. En meget stor del af de akutte patienter indlægges uden for almindelig arbejdstid, og uddannelsespotentialet i vagterne skal derfor udnyttes. Det er store ændringer, der lægges op til, og det er derfor vigtigt, at der gives den nødvendige tid til at gennemføre planerne. I DSIM synes vi, at det er godt, at det er lykkedes at gå sammen om et fælles høringssvar, og vi vil lægge op til at udbygge denne form for samarbejde. Der kan næppe være tvivl om, at selskabernes synspunkter i mange tilfælde har bedre mulighed for at blive hørt, når de bliver fremsat samlet. Thomas Gjørup L E D E R 3

4 Årsmøde 2007 med overrækkelse af Hagedorn Prisen Referat DSIM s årsmøde og efterfølgende overrækkelse af Hagedorn Prisen fandt sted fredag den 2. marts 2007 og som sædvanlig i det traditionsrige auditorium på Steno Diabetes Center i Gentofte. Årsmødet er det andet i sin form, hvor det faglige program er arrangeret i et samarbejde imellem: Dansk Selskab for Intern Medicin Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Selskab for Infektionsmedicin Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Geriatrisk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab Dansk Hæmatologisk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Gastroenterologisk Selskab Dagens program ses nedenfor Kaffe/te m. morgenbrød Velkomst v. klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup Årsmødets faglige indlæg Osteoporose. Overlæge, ph.d. Bo Abrahamsen Behandling af hiv-inficerede personer. Afdelingslæge, dr.med., ph.d. Terese Katzenstein Den kroniske dialysepatient. Overlæge Johan Vestergaard Povlsen Rehabilitering af patienten med kronisk hjerteinsufficens. Overlæge, ph.d. Hanne Rasmusen Pause Hvorfor falder gamle og hvad gør vi ved det? Overlæge, lektor Ellen Holm Nye behandlingsmuligheder af de hyppigste gigtsygdomme (leddegigt og rygsygdomme usikkerhed omkring indikationer og langtidseffekter). Klinikchef, dr.med. Jesper Nørregaard Malign og kronisk: nonsens eller realitet? Nye paradigmer i hæmatologien. Overlægevikar Jesper Stentoft Den Nationale Chron/Colit-database. Overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen KOL: Behandling, rygning og rehabilitering. 1. reservelæge Torgny Wilcke Reception Overrækkelse af Hagedorn Prisen Foredragskonkurrence. Radioiodine treatment of hyperthyroidism and goiter: The risk of overlooking thyroid cancer. Læge Anders Vej-Hansen. The combined impact of multiple genetic markers on type 2 diabetes risk a paradigm for future predictive and preventive initiatives for common polygenic disorders. Læge Niels Grarup. A randomized, placebo-controlled trial of interleukin-1 receptor antagonist in type 2 diabetes mellitus. Læge Claus Morten Larsen. Physical activity and deterioration of glucose tolerance the Inter99 study. Læge, ph.d. Susanne Engberg Pause Resultat af foredragskonkurrencen Hagedorn prismodtagerens foredrag.»urinstof og dets dannelse« Afslutning. Den festlige dag blev indledt med, at DSIM s formand Thomas Gjørup takkede de ni intern medicinske dobbeltspecialer for at gøre årsmødet til en spændende dag ved at deltage med oplæg. Emnet for årsmødet var»kronisk sygdom«. Første oplæg var fra Dansk Endokrinologisk Selskab, hvor overlæge, Ph.d. Bo Abrahamsen fortalte om»osteoporose«. Det er og vil i tiltagende grad blive et stort sundhedsmæssigt problem i EU. Om 25 år vil vi se en fordobling af 4 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

5 hoftebrud hos +80-årige, hvis vi ikke gør andet, end vi gør i dag. Der forventes resultater fra lovende studier inden for det næste halve års tid. Målet for behandlingen af osteoporose i fremtiden er: Målrettet forebyggelse. Behandling af relevante patientgrupper. Bruge de nye behandlinger. Fremme komplianse. Udrydde steroidinduceret osteoporose. Fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin holdt afdelingslæge, dr.med., ph.d. Terese Katzenstein indlæg om»behandling af hiv-inficerede personer«. Det er vedvarende et problem med stabilt, højt antal nysmittede hvert år. Målet med den nuværende behandling er at forhindre udvikling af immundefekter og forhindre mor til barn-smitte. Patienterne progredierer stadig til udvikling af aids. Det skyldes bl.a. sen diagnose, dårlig komplianse og resistensproblemer. Der udvikles stadig nye behandlinger, der f.eks. kan betyde lettere regimer med flere aktive stoffer samlet i en enkelt tablet og færre bivirkninger. Den Danske hiv-kohorte følger udviklingen inden for de danske hiv-patienter. Konklusion på indlægget var: Patienter med hiv-infektion er gået fra at være indlagte patienter til at være ambulante patienter. HIV-infektion er en kronisk sygdom, som man lever med. Flere patienter er lette at behandle og nogle få er svære behandle. Dansk Nefrologisk Selskab var repræsenteret ved overlæge Johan Vestergaard Povlsen, der holdt oplæg om»den kroniske dialysepatient«. Over de sidste 15 år er antallet af nyretransplantationer fordoblet, men transplantation er et tilbud til et fåtal af patienter. Problemet er ikke så meget mangel på nyrer, men de nyresyge patienters alder og comorbiditet. Det sidste nye i behandlingen af dialysepatienter er assisteret automatiseret peritoneal dialyse (aapd), hvor de ofte ældre patienter får hjælp i hjemmet til peritoneal dialyse. Patienterne skal henvises og uddannes tidligt ellers ender de i kronisk hæmodialyse. For sen henvisning har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. 50% af patienterne ville vælge hjemmedialyse, hvis de fik valgmuligheden. For Dansk Cardiologisk Selskab holdt overlæge, ph.d. Hanne Rasmusen foredrag om»rehabilitering af patienter med kronisk hjerteinsufficiens«. Dødeligheden i patientgruppen er halveret over de sidste 20 år. Det er et problem, at patienterne holder op at bruge sig selv, fordi de får dyspnøe. Det er en ond cirkel. Fysisk træning kan reversere en del af problemerne (mindsker den kardielle belastning ved fysisk træning). Signifikant bedre overlevelse hos dem, der følger et træningsprogram. Behandling er andet end fysisk træning. Det er en kombination af medicinsk behandling, opmærksomhed på væske- og saltindtag samt fysisk træning. Hjertesvigtsklinikker kan nedbringe antallet af indlæggelser på denne gruppe patienter. Dansk Geriatrisk Selskab havde overlæge Ellen Holm på programmet med spørgsmålet»hvorfor falder gamle og hvad gør vi ved det?«definition af fald er nødvendig. Man falder ikke, fordi man er gammel, men fordi man bl.a. har kognitiv dysfunktion, synsproblemer, synkopetendens og led-/muskelproblemer. 30% af +65-årige falder. Relevante patientgrupper skal tilbydes faldudredning. Efter udredning skal der tilbydes multifaktoriel, individuelt tilpasset intervention. Der er givet 27 mio. kroner til etablering af faldklinikker. Faldudredning skal foregå på tværs af specialer. Behov for mere forskning både på tværs af specialer men også sektorer. DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

6 Årsmøde 2007 (fortsat) Konklusion på indlægget var: Vi skal identificere faldpatienterne Der skal samarbejdes på tværs af både specialer og sektorer Der findes ingen sikre anvisninger endnu, da der mangler Mere forskning og udvikling. Fra Dansk Reumatologisk Selskab fortalte klinikchef, dr.med. Jesper Nørregaard om de»nye behandlingsmuligheder for de hyppigste gigtsygdomme (leddegigt og rygsygdomme usikkerhed omkring indikationer og langtidseffekter)«. Prævalens for leddegigt er ca. 1% stigende med alder. Stor overhyppighed inden for rygerpopulationen. De nye biologiske midler giver lovende behandlingsresultater, men der mangler retningslinjer både nationalt og internationalt for indikation for behandlingsinitiering og stop ved manglende effekt. Metaanalyse på malignitet ved behandling med de nye biologiske præparater er kontroversiel med 2-3 øget forekomst, men data er ikke valide. Degenerative ryglidelser. Prævalens 10 20% stigende med alder. Meget dyre for samfundet. Fokus er gået fra passivisering til aktivisering undgå sygeliggørelse. Smertestillende behandling hjælper dårligt. Effekt af operationer er, at der er god effekt på nervetryk, men operationsindikationer ikke er klare, og langtidseffekten er tvivlsom Konklusion: Behov for øget forskning Kvalificering af behandling Bedre organisering og incitamentsstruktur Det er et problem, at der ikke er sikre definitioner af hvem, der skal tilbydes biologisk behandling. Fra Dansk Hæmatologisk Selskab holdt overlæge Jesper Stentoft et spændende indlæg om»nye paradigmer i hæmatologien«. Der ses stigende overlevelse hos patienter med de kroniske leukæmier (CML) pga. tyrosinkinaseinhibitoren, der kom på markedet for ca. 10 år siden. Eklatant effekt. Problemer med resistente mutationer. Det overvejes, om man - lige som inden for hiv-behandlingen - skal overveje kombinationsbehandling. Samfundsøkonomisk er det dyre behandlinger, og der ses stigende antal kroniske patienter. Dansk Gastroenterologisk Selskab havde overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen på podiet. Han fortalte om»den Nationale Chron/Colit-database (DCCD)«. Databasen er landsdækkende med ca patienter på landsplan. Formålet er bl.a. kvalitetssikring af behandling. Overlevelsen i patientgruppen er lig baggrundsbefolkningen. Er etableret som Web-baseret model med sekretariat på Herlev Sygehus. Det betyder, at indrapporterende afdelinger kan hente egne data. Dækningsgrad i DK på 60%. Fremtid: 100% dækningsgrad. Fra Dansk Lungemedicinsk Selskab havde 1. reservelæge Torgny Wilcke et indlæg om»kol: behandling, rygning og rehabilitering«. Der er behov for øget indsats inden for forebyggelse. 30% af patienterne er inden for 5 år blevet spurgt om rygevaner af egen læge. 78% finder det naturligt. 25% er blevet tilbudt hjælp til rygestop. Over 16% af KOL-patienterne genindlægges inden for én mdr. Der er 36% 1-årsdødelighed for KOL-patienter, der har været indlagt. Den vigtigste behandling af KOL er rygestop. >30% af alle rygere får KOL. Ved vedvarende rygning >40 %. Rygereduktion duer ikke. Der skal stoppes totalt. Der ses dårligere effekt af behandling med inhalationssteroid ved astmapatienter, når man ryger. Der er dokumentation for, at intervention nytter. Nikotinsubstitution, Zyban ca % stopper over 1 år. Lungemedicinsk rehabilitering. Individuelle forløb (KOL-skoler). Hjemmetræning og gruppeundervisning. 6 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

7 Herefter fik dagens prismodtager, professor, overlæge, dr.med. Hendrik Vilstrup overrakt Hagedornprisen på kroner. Thomas Gjørup takkede i den forbindelse Novo Nordisk Fonden for at gøre denne ærefulde uddeling mulig. Dommerkommitte ved dagens foredragskonkurrence var: Professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas. Reservelæge Peter Jacobsen. Overlæge, dr.med. Niels Obel. De øvrige to foredragsholdere blev takket for deres spændende indlæg. Den sidste foredragsholder, Claus Morten Larsen havde desværre måtte melde afbud på grund af sygdom. Herefter holdt dagens prismodtager, Hendrik Vilstrup et inspirerende indlæg om»urinstof og dets dannelse«, hvor Hendrik Vilstrup anfører, at det måske ikke er det, der har haft størst impact, men det er det, der har været sjovest at beskæftige sig med. Prismodtagers samt øvrige oplægsholderes foredrag kan findes på DSIM s hjemmeside. Der blev holdt tre spændende foredrag, og vinder af konkurrencen og dermed de kroner blev Niels Grarup med sit velargumenterede oplæg om»the combined impact of multiple genetic markers on type 2 diabetes risk a paradigm for future predictive and preventive initiatives for common polygenic disorders«. Det blev vurderet som et veldesignet studie med nytænkning. Logisk fremstilling. Ingen overfortolkning af data. Velargumenterende. Dagen blev afsluttet med, at Thomas Gjørup takkede alle deltagere samt Steno Diabetes Center og Novo Nordisk fonden for at gøre dagen mulig. Der blev samtidig opfordret til, at de unge forskere gik hjem og begyndte at forberede næste års foredrag til konkurrencen i marts Referent: Birte Obel DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

8 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Gastroenterologisk Selskab Dansk Hæmatologisk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Infektionsmedicin Dansk Selskab for Intern Medicin De videnskabelige selskaber for de 9 intern medicinske dobbeltspecialer og Dansk Selskab for Intern Medicin takker for lejligheden til at kommentere Sundhedsstyrelsens rapport om Gennemgang af akutberedskabet i Danmark. Høringssvaret vedrører primært den akutte modtagelse på hospital. Selskaberne har med udformning af et fælles høringssvar ønsket at understrege vigtigheden af, at de intern medicinske dobbeltspecialer arbejder tæt sammen om behandlingen af akutte medicinske patienter. Der er behov for at opprioritere den akutte behandling, således at patienten så vidt muligt fra starten af indlæggelsen har adgang til den relevante ekspertise og har lejlighed til at få foretaget relevante undersøgelser. For et praktisk formål benævnes i det efterfølgende de 9 intern medicinske dobbeltspecialer, dvs. intern medicin:geriatri, intern medicin: hæmatologi, intern medicin:kardiologi, intern medicin:infektionsmedicin, intern medicin:endokrinologi, intern medicin:gastroenterologi, intern medicin:lungemedicin, intern medicin: nefrologi og intern medicin:reumatologi samlet for intern medicin. Færre akutte modtagelser Vi er opmærksomme på, at der inden for intern medicin mangler dokumentation for sammenhængen imellem kvalitet og patientvolumen og hermed også for, at en reduktion i antallet af akutte modtagelser vil føre til en højere kvalitet i patientbehandlingen. Vi anser det alligevel for afgørende at fremme udviklingen i retning af færre akutte modtagelser og understreger vigtigheden af døgnadgang til lægelig ekspertise og den nødvendige teknologi for opbygningen af det akutte behandlingstilbud. Færre akutte modtagelser vil gøre det muligt at koncentrere kræfterne og gøre det nemmere at tilbyde ekspertbehandling og undersøgelse i en større del af døgnet, end det i dag er tilfældet. Samtidig finder vi det vigtigt, som foreslået i rapporten, at en række specialer, herunder kirurgi og anæstesiologi, er til stede i de akutte modtagelser så vidt det er praktisk muligt. Der er dokumentation for, at visse former for kirurgisk behandling bør koncentreres på færre enheder end i dag. Dette betyder, at antallet af akutte modtagelser bør fastlægges ud fra en samlet hensyntagen til specialernes behov. Fælles akut modtagelse Vi kan tilslutte os, at den akutte behandling bygges op omkring en fælles akut modtagelse, i hvilken principielt alle patienter modtages og får påbegyndt behandling. En fælles akut modtagelse må forventes at styrke samarbejdet mellem specialerne og understøtte effektive patientforløb. Vi mener, at der til alle fælles modtagelser bør være tilknyttet en kompetent intern medicinsk speciallæge som visitator, således at visitation af medicinske patienter foregår ved direkte kontakt imellem læger. Principielt mener vi, at speciallæger inden for alle de intern medicinske dobbeltspecialer kan forestå visitationen. Nationale erfaringer peger på, at visitation på speciallægeniveau i relation til indlæggende læge vil gøre det muligt at målrette behandlingstilbudet til patienterne gennem intensiveret rådgivning om behandling og visitation. Dette vil kunne understøtte, at akutte indlæggelser koncentreres om de patienter, hvis behandling kun kan gennemføres i forbindelse med en akut indlæggelse. Samtidig ser det ud til, at der for en afgræn- 8 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

9 set gruppe af patienter er grund til at visitere direkte til ekspertafsnit. En øget brug af telemedicin i forbindelse med styrkelse af den præhospitale indsats betyder, at det i stigende grad vil være muligt at identificere patienter, som af behandlingsmæssige årsager bør indlægges direkte på specialafdelinger. Dette gælder primært de patienter, hvor indlæggende læge mistænker akut opstået hjertesygdom men også mindre, definerede patientgrupper fra andre specialer bør af behandlingsmæssige årsager - visiteres direkte til specialiseret afdeling. Vi vil dog samtidig understrege, som fremhævet nedenfor, at alle ni intern medicinske dobbeltspecialer i fællesskab bør have ansvar for modtagelse og behandling af hovedparten af de akutte patienter. Alle intern medicinske dobbeltspecialer bør i denne forbindelse have medansvar for behandling af de ikke specialespecifikke akutte intern medicinske patienter, som udgør op mod halvdelen eller mere af de akutte intern medicinske patienter. Vagtbemanding Med så store akutte modtagelser, som der i udspillet lægges op til, vil det være nødvendigt, som foreslået, at have en intern medicinsk speciallæge i bunden tilstedeværelse døgnet rundt. Der er flere hensyn der taler herfor: Den lægefaglige behandling af mange af patienterne. Ledelsesmæssige hensyn, idet der i de fremtidige store akutte modtagelser vil være behov for en tilstedeværende speciallæge med overblik og med erfaring i samarbejde og kommunikation med patienter og pårørende. Uddannelsesmæssige hensyn, idet en stor del af uddannelsen specielt i den brede del af den interne medicin foregår i vagtperioden. Med speciallægereformen er den postgraduate uddannelse før specialistanerkendelse blevet kortere, og det er derfor nødvendigt, at det uddannelsespotentiale, der ligger i vagtarbejdet, bliver udnyttet. Vi vil i denne forbindelse gerne understrege, at speciallægers kompetencer i vagten i særlig grad er tiltænkt ledelse og supervision. Der bør være et rimeligt forhold imellem antallet af yngre læger og speciallæger i vagt. Principielt mener vi, at nyuddannede speciallæger inden for alle de intern medicinske dobbeltspecialer på hospitaler med hovedfunktion skal kunne varetage denne form for vagt. Et fælles vagtansvar imellem specialerne vil styrke samarbejdet om de akutte patienter og bidrage til, at vagtbelastningen for den enkelte bliver mindre. I forbindelse med vores anbefaling af, at speciallæger er til stede i vagt, er det vigtigt at være opmærksom på, at man her må have et tidsperspektiv på formentlig i størrelsesordenen 5 til 10 år for øje for gennemførelse af de ønskede ændringer. Det er vores opfattelse, at læger sent i deres speciallægeuddannelse skal indgå i speciallægevagten ikke blot i en overgangsfase, men permanent, fremadrettet som led i deres uddannelse. Det er væsentligt i videst muligt omfang at få bedømt konsekvenserne for bemandingen i dagtimerne af at have en speciallæge i bunden tilstedeværelse uden for almindelig dagarbejdstid. Samtidig mener vi, at der til akutmodtagelser som må forventes at blive større, end vi i dag kender dem - også på hovedfunktionsniveau bør være et separat kardiologisk vagtlag med tilstedeværelse af speciallæge fra intern medicin:kardiologi. Den kardiologiske speciallæge bør forestå den telemedicinske visitation af akutte hjertepatienter og den døgndækkende akutte ekkokardiografi. I fortsættelse heraf kan nævnes, at en del af de akutte intern medicinske patienter frembyder et kardiologisk problem, hvor tidsfaktoren både i forhold til diagnostik, herunder ekkokardiografi, og behandling er vigtig for patienternes prognose. DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

10 Lokale forhold og forhold for det enkelte speciale De intern medicinske specialers bemanding af vagten vil naturligvis afhænge af de enkelte specialers størrelse, og hvilke specialer der findes lokalt. Det vil derfor være vigtigt, med udgangspunkt i de her fremsatte principielle synspunkter, i relevant omfang at tilpasse den fremtidige akutfunktion til de enkelte specialers forhold. Dette betyder, at man, for de mindre specialer, der typisk kun findes på ganske få sygehuse, bør overveje at begrænse de pågældende specialers deltagelse i vagtarbejdet i forhold til specialernes størrelse og opgaver i øvrigt. Intern medicin common trunk Alle intern medicinske speciallæger skal i henhold til common trunk-delen af deres speciallægeuddannelse kunne påbegynde diagnostik og behandling af alle typer af akutte intern medicinske patienter. En væsentlig forudsætning for, at de fælles akutte modtagelser bliver velfungerende, er, at alle intern medicinske speciallæger kan tage et fælles ansvar for akutte medicinske patienter. Common trunk-delen af speciallægeuddannelsen skal leve op til fastsatte mål og medvirke til at foretage en nødvendig holdningspåvirkning i retning af, at speciallæger ikke kun engagerer sig i behandling af patienter, som er snævert relateret til eget speciale. En akut medicinsk modtageafdeling vil allerede i dag, inden for almindelig dagarbejdstid, i vidt omfang være bemandet med speciallæger. Mange speciallæger behandler derfor i dag akutte patienter og vedligeholder deres kompetencer i akut medicin i en del af deres dagarbejdstid. Såfremt man ønsker at opkvalificere allerede uddannede speciallæger inden for akut medicin, kan man overveje at tilbyde deltagelse i det akutte speciallægearbejde under supervision i dagarbejdstid. Samtidig kan man overveje, i et samarbejde imellem de intern medicinske videnskabelige selskaber, at etablere egentlige kurser i akut medicin. Længere daglig effektiv funktionstid En meget stor del af de akutte intern medicinske patienter, formentlig omkring halvdelen, bliver modtaget uden for almindelig arbejdstid. Der bør derfor være længere daglig effektiv funktionstid på hospitalerne. For at udnytte speciallægernes kompetencer og sikre effektive patientforløb, bør det være muligt at få undersøgt patienter i en større del af døgnet, end det i dag er tilfældet. Dette bør også gælde for akut indlagte patienter, som ikke nødvendigvis har et akut behandlingsbehov, men hvor hurtig diagnostisk afklaring kan bidrage til relevant visitation. Det betyder eksempelvis, at der bør være en speciallæge til stede inden for radiologi i den del af døgnet, hvor hovedparten af patienter bliver indlagt, hvilket typisk vil sige til omkring midnat. Uddannelse ikke nyt akutspeciale Effektivt drevne akutte modtagelser, hvor de intern medicinske dobbeltspecialer har et fælles ansvar for patienterne, og hvor der er tilstedeværelse af speciallæger døgnet rundt, vil skabe optimale forudsætninger for uddannelsen inden for de intern medicinske dobbeltspecialer. Vi ser problemer med oprettelse af et nyt akut speciale. Det vil kunne fragmentere behandlingsforløbene såvel fagligt som organisatorisk. Intern medicinere bør kunne påtage sig et behandlingsansvar for alle faser af et behandlingsforløb. Vi vil foreslå, at man i et samarbejde imellem de intern medicinske specialeselskaber tager skridt til at etablere akutmedicin som fagområde. Det er vigtigt herefter løbende at evaluere nationale og internationale erfaringer. 10 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

11 Retningslinjer for visitation og behandling Opbygningen af og arbejdsgangene i et fælles akut modtageafsnit vil naturligvis i nogen grad afhænge af lokale forhold. Vi finder det vigtigt, at Sundhedsstyrelsen tager skridt til at igangsætte en beskrivelse af, hvilke grupper af patienter som mest hensigtsmæssigt visiteres direkte til behandling i specialafsnit. Endvidere mener vi, at der for hvert speciale bør udformes retningslinjer for diagnostik, behandling, observation og fortsat kontrol for de hyppigst forekommende akutte tilstande. Styrkelse af ambulatorier og daghospitaler Den foreslåede reduktion i antallet af akutte modtagelser må som udgangspunkt forventes at betyde, at det lokale pres på de medicinske senge vil blive større. Vi vil foreslå, at der snarest muligt tages initiativ til at vurdere det fremtidige behov for medicinske senge. På trods af, at liggetiden for medicinske patienter er faldende, mener vi fortsat, at det bør vurderes, om en organisatorisk udvikling på hospitalerne kan sikre en bedre kvalitet af behandlingen, uden at patienten opholder sig i en seng. Det foreslås, at man ud over at øge tilstedeværelsen af radiologiske speciallæger, styrker muligheden for, at patienter kan modtages akut i ambulatorier og daghospitaler. Samarbejde med kommunerne Som led i udviklingen af det akutte behandlingstilbud på hospitaler vil vi opfordre til, at kommunerne bliver inddraget i planlægningen af den fremtidige akutte behandling af medicinske patienter. For at sikre god kvalitet af patientforløb er det vigtigt, at kommunerne kan overtage ansvaret for plejen af patienterne efter afsluttet diagnostik og behandling på hospitalerne. En del medicinske patienter må forventes med en akut-organisation som ovenfor beskrevet at kunne færdigundersøges og behandles af hospitalet hurtigere, end det altid i dag er tilfældet. Det skal dog samtidig understreges, at vi mener, at det indebærer en betydelig risiko for forringelse af kvaliteten af den akutte medicinske behandling at oprette parallelle akutte sengesystemer i landets kommuner til modtagelse af akut syge sandsynligvis ældre medicinske patienter. Alle patienter uanset alder bør visiteres af en læge og indlægges på hospital, hvor der kan foretages relevant udredning og behandling. Formand for Dansk Cardiologisk Selskab Overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen Formand for Dansk Endokrinologisk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Rungby Formand for Dansk Gastroenterologisk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Claus P. Hovendal Formand for Dansk Hæmatologisk Selskab Ledende overlæge dr.med. Jørgen S. Kristensen Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Ronald Dahl Formand for Dansk Nefrologisk Selskab Professor, overlæge, dr.med. Hans Dieperink Formand for Dansk Reumatologisk Selskab Klinikchef, dr.med. Jesper Nørregaard Formand for Dansk Selskab for Geriatri Overlæge, lektor Ellen Holm Formand for Dansk Selskab for Infektionsmedicin Overlæge dr.med. Gitte Kronborg Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup Sendt den 6. marts 2007 til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

12 Kvalitetsudviklingsprojekt i kirurgi DSIM er af Sundhedsstyrelsen blevet inviteret til at deltage i et kvalitetsudviklingsprojekt, som har sit udspring i kirurgien: I 1999 tog en række kirurgiske overlæger initiativ til et projekt kirurgiprojektet - hvis formål er at medvirke til en løbende kvalitetsudvikling af den kirurgiske behandling. Projektet blev oprindelig etableret under Evalueringscenter for Sygehuse, men hører nu under Sundhedsstyrelsens Enhed for kvalitet og evaluering. Projektet består af en række delprojekter, som typisk omhandler operationstyper, hvor der er særlige problemer, som er hyppigt udførte, særlig ressourcetunge eller med mistanke om store regionale variationer. På baggrund af data fra Landspatientregisteret analyseres variable som postoperativ liggetid, genindlæggelser og mortalitet. Fokus i de fleste projekter har været forholdet mellem volumen og kvalitet, og konklusionerne har typisk været, at komplikationer, genindlæggelser, mortalitet og liggetid kan nedsættes ved at samle specialiserede kirurgiske oprationer. Sundhedsstyrelsen har ønsket at udbrede projektet til det medicinske område, men det er klart, at der er en række udfordringer i forhold til at overføre kirurgiprojektets metode til det intern medicinske område. DSIM s bestyrelse har foreslået, at behandlingen af tromboemboliske sygdomme (DVT og lungeemboli) måske var egnet til et pilotprojekt. Argumenter herfor kunne blandt andet være følgende: at sygdommen ikke naturligt hører hjemme i ét af de medicinske grenspecialer, at der er mistanke om en betydelig regional variation i udrednings- og behandlingstilbud, og endelig, at disse problemer kan tænkes at blive større i takt med den tiltagende subspecialisering, efter at specialet Intern Medicin er nedlagt. Men det kan lige så vel være, at andre emner inden for det intern medicinske område ville være egnede til at sætte fokus på sammenhængen mellem volumen og behandlingskvalitet? Eventuelt interesserede er velkomne til at henvende sig til DSIM s bestyrelse. I første omgang er der aftalt et møde mellem Sundhedsstyrelsen, medlemmer af kirurgigruppen og DSIM s bestyrelse den 29. maj. 12 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

13 Clinical Research Seminar 2007 The fourth EFIM Seminar on Clinical Research will be held in Paris from 10th to 12th May 2007 Wednesday May 9, 2007 participants arrive at Paris Neuilly Hotel 1, Avenue de Madrid, Neuilly s/seine Tel: +33 (0) Free evening EFIM Scientific Programme 2007 Thursday May 10, Welcome coffee Presentation of the course objectives. D. Sereni (CHU Saint Louis, Paris), Y. Tsouderos (Servier) Participants' Introduction Methodology of clinical trials. What is essential? Exercices and solutions R. Thiébaut (CHU Pellegrin-Tripode, Bordeaux) Lunch Epidemiological studies: examples and theory. R. Thiébaut Break Biometrics in clinical trials D. Moccatti (Servier) Monitoring in clinical trials V. Salzman (Servier) Pharmacovigilance in clinical trials F. Wagniart (Servier) Discussion Friday May 11, Autoinflammatory symptoms syndrome from bedside to bench and bench to bedside. J. Van Der Meer A clinical trial in G.E. S. Lindgren Lunch A case of clinical trial in Cardiovascular disease. R. Vincent (University of Brighton, UK) Break How is Clinical Research funded? D. Sereni, Y. Tsouderos Institutional vs. Industrial Research L. Guillevin (Hôpital Cochin, Paris) Saturday May 12, Protection of persons in clinical trials. D. Sereni Building of an institutional trial L. Guillevin Evaluation and conclusion DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

14 European Summerschool of Internal Medicine 2007 (ESIM) I 2007 holdes European Summerschool of Internal Medicine i Portugal den 29. august- 5. september 2007 Bestyrelsen opfordrer uddannelsessøgende inden for de 9 intern-medicinske dobbeltspecialer til at deltage i skolen. I 2006 deltog Danmark for tredje år i træk denne gang med 4 deltagere. Skolen har scoret meget højt ved bedømmelsen hos de danske og øvrige deltagere. Selskabet vil afholde halvdelen af udgifterne til kursusgebyret og opfordrer interesserede yngre medlemmer til at henvende sig til selskabet. Selskabet opfordrer også potentielle undervisere til at henvende sig. Emnerne der undervises i på skolen bliver bl.a. bestemt af, hvilke undervisere der har meldt sig. Kontakt til tidligere deltagere kan formidles af sekretariatet. Nærmere information ved henvendelse til Selskabets sekretariat: Fællessekretariatet, Kirsten Koch, tlf eller DSIM s Årsmøde 2008 Årsmødet 2008 holdes som et heldagsmøde Fredag den 7. marts 2008 på Steno Diabetes Center, Gentofte De 9 internt medicinske dobbeltspecialer indbydes i lighed med tidligere årsmøder til at bidrage med et indlæg under overskriften»frontiers of Internal Medicine - from a clinical viewpoint«. Landvindingerne kan hidrøre fra f.eks. diagnostik, forskning, uddannelse, medikoteknik eller omhandle organisatoriske aspekter. Årsmødet er åbent for alle interesserede. Efter de faglige indlæg holdes reception og overrækkelse af Årets Hagedorn Pris. Derefter følger foredragskonkurrence og endelig Hagedorn Prismodtagerens foredrag. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til en spændende dag! Med venlig hilsen Bestyrelsen DSIM 14 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

15 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

16 16 DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

17 Kalender maj EFIM Scientific i Paris lukket for tilmelding maj 6th EFIM Congress European Federation of Internal Medicine, Lisbon, Portugal 29. august-5. september The 10th European School of Internal Medicine (ESIM), Sintra, Portugal 31. oktober 2007 Generalforsamling, Domus Medica marts 2008 Årsmøde med Foredragskonkurrence og uddeling af Hagedorn-Prisen Steno Diabetes Center, Gentofte DSIMS RELEVANTE LINKS Selskabets hjemmeside: indeholder en del relevante links, bl.a. links til de ni grenspecialeselskaber: Dansk Hæmatologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Gastroenterologisk Selskab Dansk Selskab for Infektionsmedicin Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Selskab for Geriatri Dansk Reumatologisk Selskab og Guidelines Se: indholder guidelines/instrukser inden for en lang række områder. DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

18 Referater/orientering fra møder Referat af MEFU-møde den 18. december 2006 i Domus Medica Mødedeltagere: Thomas Benfield Ejler Ejlersen Birte Hansen Obel Pernille Ravn Nina Weis Afbud: Anders Mellemgaard Fraværende: Mette Rye Clausen Referent: Birte Hansen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 20. april Gensidig information 3. Status: 2005 Onkologi på den intern med. afd. juniorkursus forår 2005 (AM + PR) 4. Planer og hvordan gik det så: 2006 Årsmøde i forbindelse med Hagedorn den 3. marts 2006 i samarbejde med Peter Gjersøe. Juniorkursus i»misbrug og forgiftning«forår Arrangør Pernille og??? Heldagsmøde om»intensiv medicin for ikke-intensivister«. Arrangører Ejler og Anders. Andre?? 2007 Der arbejdes på at arrangere heldagsmøde vedrørende»risikostyring/patientsikkerhed hvem gør hvad?importerede sygdomme hos vore immigranter (flygtninge/indvandrere)«og»hvor går de hen, når de skal dø?«andre gode forslag? 2008 Planer? 5. Eventuelt. Ad 1. Godkendelse af referat: Punktet udgik Ad 2. Gensidig Information: Information om arbejdet i DSIM med omtale af det nye årsmøde i forbindelse med Hagedorn prisoverrækkelse, arbejdet i koordinations- og organisationsgrupperne samt fællesmødet på Christiansborg den 18. januar Mette Rye Clausen ønsker at udtræde af MEFU. Ad 3 Status Onkologi på den intern med. afd. juniorkursus forår 2005 (AM + PR) - kurset var en stor succes og kørte med overskud. Kan eventuelt gentages i foråret Ad 4. Planer og hvordan gik det så: 2006 Årsmødet i forbindelse med Hagedorn prisoverrækkelsen var en pæn succes med høj deltagelse fra alle medicinske dobbeltspecialer. Emnet var den akutte medicinske patient. Årsmødet bliver gentaget i forbindelse med årsmødet i marts Emnet i år er den kroniske patient. Der vil være oplæg fra alle de ni medicinske dobbeltspecialer og 2008 der planlægges: Heldagsmøde vedr. anæmi efter konceptet»hæmatologi for ikke-hæmatologer«efteråret 2007 (NW og TB).»Specialepræsentation«rekrutteringsaften efteråret 2007 (EE og TB). Juniorkursus i lungemedicin efterår 2007 (PR og Jørgen Vestbo). Juniorkursus i akut og intensiv medicin tidspunkt besluttes på næste møde (EE og AM). Gentagelse af juniorkursus i onkologi på den intern medicinske afdeling sandsynligvis foråret Heldagsmøde omkring alkohol/stofmisbrug/forgiftning i 2008 (PR + NW? + TB?) - arrangører besluttes på næste møde. Ad 5. Eventuelt intet. Ad 6. Næste møde den 16. maj kl DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

19 Hagedorn-pris modtagere Hagedorn-Prisen blev indstiftet i anledning af DSIM s 50-års-jubilæum i 1966 ved en gave fra Nordisk Insulinlaboratorium 1966 Overlæge, dr.med. Tage Hilden 1967 Professor, dr.med. Laurids Korsgaard Christensen 1968 Professor, dr.med. Villy Posborg Petersen 1969 Overlæge, dr.med. Michael Schwartz 1970 Professor, dr.med. Viggo Faber og professor, dr.med. Gunnar Bendixen 1971 Professor, dr.med. Sven-Aage Kiilmann 1972 Professor, dr.med. Knud Lundbæk 1973 Overlæge, dr.med. Mogens Bjørneboe 1974 Overlæge, dr.med. Stig Jarnum 1975 Overlæge, dr.med. Jørgen Pedersen 1976 Overlæge, dr.med. Jørgen Hess Thaysen 1977 Professor, dr.med. Ib Lorenzen 1978 Overlæge, dr.med. Knud Olesen 1979 Overlæge, dr.med. Henrik R. Wulff 1980 Overlæge, dr.med. Kurt Iversen 1981 Overlæge, dr.med. Niels Juel Christensen 1982 Professor, dr.med. Niels Tygstrup 1983 Professor, dr.med. Povl Riis 1984 Overlæge, dr.med. Jørn Nerup 1985 Overlæge, dr.med. Kresten Mellemgaard 1986 Generaldirektør Halfdan Mahler, WHO 1987 Professor, dr.med. Bent Harvald 1988 Professor, dr.med. Carl Erik Mogensen 1989 Overlæge, dr.med. Marianne Schroll og overlæge, dr.med. Thorkild I.A. Sørensen 1990 Overlæge, dr.med. Leif Mosekilde 1991 Dr.phil. Tage Astrup og professor Allan Erslev 1992 Overlæge Jens Mølholm 1993 Overlæge, dr.med. Anders Frøland 1994 Overlæge, dr.med. Vibeke Binder 1995 Overlæge, dr.med. Niels Ebbe Hansen 1996 Overlæge Vagn Andersen 1997 Overlæge, dr.med. Jørgen Fischer Hansen 1998 Overlæge, dr.med. Jens Kampmann 1999 Professor, dr.med. Hans Ørskov 2000 Professor, dr.med. Ove B. Schaffalitzky de Muckadell 2001 Overlæge, dr.med. Hans Ibsen 2002 Professor, overlæge, dr.med. Hans Henrik Parving 2003 Professor, overlæge, dr.med. Heine Høi Hansen 2004 Professor, overlæge, dr.med. Bente Klarlund Pedersen 2005 Professor, overlæge, dr.med. Henning Beck-Nielsen 2006 Professor, overlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg 2007 Professor, overlæge, dr.med. Hendrik Vilstrup DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL

20 Indmeldelsesblanket Undertegnede anmoder hermed om optagelse i Dansk Selskab for Intern Medicin Navn: Stilling: Institution: Adresse: Telefon: Telefax: Privat: Adresse: Telefon: Telefax: Medicinsk speciale: (Nuværende eller kommende) Faglige interesser: Erfaring i intern medicin: Adgang til at blive medlem har alle læger med interesse for det intern medicinske speciale og fagets grenspecialer. Endvidere kan andre, som ved deres arbejde medvirker til selskabets formål blive medlem. Dato: Underskrift: Ansøgning sendes til selskabets sekretariat: Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3. th., 1263 København K. Fax DSIM NYHEDSBREV NR. 45, APRIL 2007

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Hamburg 2009 αlphα1 Tysk Dansk α l p h α 1 Invitation ALFA-1 INFODAG 2009 C14 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg Lemsahler Landstraße

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere