Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012"

Transkript

1

2 Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen, Omslag: Charlotte Eltang Grafisk tilrettelæggelse: Charlotte Eltang Dtp: Dorthe Møller ISBN: ISBN e-bog: ISBN e-bog, særudgave: Varenummer: Bogen er sat med Minion Pro Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne e-bog må ikke finde sted. Nyt Teknisk Forlag Ny Vestergade København K Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag,

3 FORORD 3 Forord Innovation C er lillebror til Innovation entreprenørskab og intraprenørskab, der er skrevet af lektor Kristian Philipsen, Syddansk Universitet, og som udkom januar Hvor Innovation entreprenørskab og intraprenørskab er tænkt som den fornuftige storesøster, der bredt beskriver og gennemgår væsentlige teorier og modeller inden for fagområdet innovation, entreprenørskab og intraprenørskab, er Innovation C den sprælske lillebror, som udelukkende dækker kernestoffet i innovation på C-niveau: Innovation i samfundet Grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer Entreprenørskab og forretningsmodeller Forretningsplan Diffusion Team og teamroller Innovation C er mindre omfangsrig, knap så akademisk, men til gengæld langt mere visuel end sin storesøster. Få af eksemplerne er de samme. De fleste er nye. Lillebror indeholder desuden en række udfordrende småopgaver i hvert kapitel. Overordnet trækker Innovation C på de samme grundlæggende teoretiske forståelser og begreber som Innovation entreprenørskab og intraprenørskab. De to bøger supplerer med andre ord hinanden. Begge bøger bygger på en fælles forståelse af innovation, som har afsæt i pentathlon-modellen, der består af disse fem hovedelementer: Idegenering og invention Prioritering Implementering

4 4 FORORD Innovationsstrategi og konkurrenceevne Mennesker og organisation Herudover er der to elementer uden for modellen: Diffusion og innovation samt samfundsudvikling. Kapitlerne i begge bøger kan direkte relateres til denne model Vi tror, at denne sammenhængende og oversigtskabende hovedmodel er med til at understøtte elevernes indlæring af stoffet. Derfor er modellen vist øverst på alle sider i bogen, hvor en eller flere prikker angiver, hvilket stof i modellen der gennemgås i det respektive kapitel. Fx er prikken her placeret ved kapitel 3 og stoffet innovation og samfundsudvikling. Væsentlige faglige ord er markeret med FED og er at finde i stikordsregisteret. Bagerst i bogen finder du de tre væsentligste modeller. Kapitel 3 INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 7, 8, 9 Invention og idegenerering Kapitel 5, 11, 12 INNOVATIONSSTRATEGI OG KONKURRENCEEVNE Innovationsproces Kapitel 7, 8, 9, 10 Kapitel 7, 8, 9, 10 Prioritering Implementering Kapitel 2, 6 Mennesker og organisation Kapitel 13 Diffusion Marked Produkt Proces Service INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 1, 4 PÅ TVÆRS AF PENTHATLON-MODELLEN En række af de faglige elementer er med succes afprøvet i undervisning i faget af medforfatterne på Innovation C: Pia Petersen, der bl.a. underviser i innovation på Leanmark Horsens, samt Claus Holst Christensen, der bl.a. underviser i innovation på Varde Handelsskole. Rigtig god fornøjelse med Innovation C vi håber, bogen bidrager til en bedre forståelse af innovation og entreprenørskab og en mangfoldighed af innovationer! Forfattergruppen, juni 2012

5 5 Indhold Kapitel 1 Introduktion til innovationsbogen Hvorfor innovation og entreprenørskab Introduktion til begrebet innovation Schumpeter Invention, innovation, diffusion Innovationsformer Innovationstragten og pentathlon-modellen Grader af innovationshøjde ved produkter, services og processer Den mørke side ved innovation Kapitel 2 Entreprenører og entreprenørskab Entreprenør eller iværksætter? Forskellige betegnelser for entreprenører Fra ikke-entreprenør til entreprenør Entreprenørskab som organisationsdannelsesproces Syv arketyper Entreprenørskab og netværk Socialt entreprenørskab Kapitel 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau Økonomisk velstand Tre drivere bag økonomisk velstand Måling af innovative aktiviteter Diamantmodellen Kapitel 4 Pain, value proposition og jury B-2C og B-2-B Pain Value proposition Jury Pain, value proposition og jury ved B-2-C Pain, value proposition og jury ved B-2-B At skabe værdi for kunde og virksomhed Kapitel 5 Forretningsmodeller Introduktion til forretningsmodeller Forretningsmodellens elementer Eksempel på forretningsmodellen: Just Eat Kapitel 6 Team og lederroller Introduktion til team og lederroller Belbins ni teamroller Teamroller i et innovationsprojektforløb Adizes lederroller Konflikttrappe og konfliktløsning Exitstrategi Kapitel 7 Udvikling og evaluering af forretningsideer Divergens, konvergens og harmonika-modellen Tre perspektiver på ideudvikling Druckers otte kilder til nye ideer til innovation Kreativitet som mønsterbryder

6 6 INDHOLD Idegenerering Ideudviklingsteknikker De Bonos tænkehatte Idescreening Metoder til vurdering af forretningsideer Kapitel 8 Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation fire tilgange Brugertest Udforskning af brugerne Brugerinnovation Brugerdeltagelse Kapitel 9 Innovationsprocessen Udgifter i et innovationsprojekt Push-modellen Pull-modellen Stage gate-modellen Åben innovation Kapitel 10 Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service Forretningskoncepter Blå ocean-tankegang Fnos-matrix Strategilærred Gittermodel for købernytte Service Oplevelsesøkonomi Kapitel 11 Innovationsstrategi og immateriel ret Virksomhedens strategiske arbejde Vision, mission, mål og SWOT Værdikæden Planlagt strategi og fremvoksende strategi Konkurrencestrategier Vinduesmetaforen Virksomheders evne til innovation Tre innovationsstrategier Immaterielle rettigheder Kapitel 12 Forretningsplaner Formålet med en forretningsplan Indholdet i en forretningsplan At udarbejde en forretningsplan Etableringsbudget Driftsbudget Likviditetsbudget Likviditetsbehov Finansieringsplan Kapitel 13 Diffusion Introduktion til diffusion PLC-kurver, s-kurver og gæringsmodellen Innovationslivscyklus Adoptanter Faktorer, der fremmer og hæmmer innovation Diffusionsstrategier STIKORD

7 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 7 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL INNOVATIONSBOGEN Nar du har laest dette kapitel, ved du noget om: Innovationsbegrebet Schumpeter: (radikale og inkrementelle innovationer, kreativ destruktion) Invention, innovation og diffusion Innovationsformer Innovationstragten og pentathlon-rnodellen Grader af innovationshojde Den merke side ved innovation 1.1 HVORFOR INNOVATION OG ENTRE PRENI2JRSKAB? rlragetiskabelsen afstrategi, og bäde virksom, : - ~ ' '' r fra dansk erhverv~ r mnovar Vi moder dagligt overskrifter om innovation og entreprenerskab i aviser, radio, tv og pa internettet. I medierne herer vi, at danske virksomheder skal veere nyteenkende og innovative for at kunne klare sig i konkurrencen med virksomheder fra andre lande, hvor lonningerne er lavere. Politikere og ekonorner peger pä, at mere innovation og fiere entreprenorer er en vigtig del af losningen. Virksomheder kan skabe veekstgennem forskellige former for innovation. Entreprenorer skaber nye virksomheder

8 8 INNOVATION C og nye produkter der igen skal skabe beskæftigelse og vækst i det danske samfund. Innovation og entreprenørskab er nogle af tidens modeord, men hvad dækker de over? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at være innovativ og entreprenant? Formålet med denne bog er at klæde dig på til bedre at forstå, hvad ordene innovation og entreprenørskab betyder. At forklare, hvordan virksomheder og entreprenører kan være innovative og entreprenante, og hvorfor det er vigtigt, at de er det. I det følgende bliver du introduceret til nogle overordnede teoretiske begreber. Undervejs i bogen vil du blive introduceret til mange flere teorier og begreber om bogens temaer samt et væld af eksempler, der kan hjælpe dig med at forstå innovation og entreprenørskab. 1.2 Introduktion til begrebet innovation Når du læser i denne bog, sidder du formentlig med din computer ved siden af. Du har måske også en mobiltelefon, en ipad eller lignende liggende i nærheden samt papir og kuglepen, så du kan notere væsentlige informationer. Det er alt sammen produkter, der på et tidspunkt er opfundet eller udviklet af en person eller en virksomhed til at kunne sælges, og det er alt sammen eksempler på innovationer. Fra gåsefjer til pc Innovationsforskeren Joseph Alois Schumpeter (1996:65) definerer innovation som at gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde. Innovation handler om at kombinere eksisterende ressourcer på en ny måde og at føre ideen ud i livet. Man taler om, at innovationen kommercialiseres, når den kommer ud på markedet og bliver en del af det økonomiske kredsløb. Innovation omfatter fx udviklingen fra ide til det første færdige eksemplar sælges af et nyt produkt eller service (service kan du læse om i kapitel 10).

9 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 9 Innovationsbegrebet handler ikke om kun at udvikle nye produkter. Man kan også tale om innovation, når en virksomhed effektiviserer sin produktion, når biografen udvikler et nyt bookingsystem, når din lærer udvikler nye undervisningsformer, når en nødhjælpsorganisation finder nye indtægtskilder eller når en social organisation udvikler nye relationer til sine medlemmer gennem internettet. Giv eksempler på innovationer, der er kommet til, siden du blev født 1.3 Schumpeter Joseph A. Schumpeter var en af de første, der beskæftigede sig med innovation på et teoretisk plan. Han bliver anset for at være en af fagets stamfædre. Schumpeter opfattede innovation som nye kombinationer af eksisterende ressourcer. Personer, som udfører opgaver med at kombinere ressourcer på en ny måde, kaldte han entreprenører. På det samfundsmæssige plan så Schumpeter på økonomisk udvikling som forandringer, der blev skabt og drevet af innovationer. Schumpeter taler om, at en entreprenør eller virksomhed kan udvikle banebrydende nye innovationer. Den type innovationer kalder han radikale innovationer. Radikal betyder at gøre ting anderledes, og radikale innovationer har i mange tilfælde revolutioneret de eksisterende brancher. Et eksempel er internettet, som mange mennesker følte sig truet af i begyndelsen. Bill Gates, grundlægger af Microsoft, udtalte meget tidligt, at dette ikke havde interesse for Microsoft, indtil det gik op for ham, hvor stort potentialet og dermed også truslen var for virksomheden. Han måtte øjeblikkeligt springe på vognen og med lynets hast udvikle en internet-browser. Joseph A. Schumpeter er en østrigsk-ungarsk innovations- og entreprenørskabsforsker ( )

10 10 INNOVATION C En radikal innovation vil blive efterfulgt af en sværm af nye entreprenører, som følger op på den radikale innovation med lignende produkter, men med en lavere grad af nyhed. Denne type innovationer kalder Schumpeter inkrementelle innovationer. Det betyder gradvis fornyet. Her er der tale om nytænkning, der udspringer af noget allerede eksisterende. Det kan dreje sig om forbedring af eksisterende produkter, services eller processer, eller det kan være udnyttelse af eksisterende viden, produkter eller råvarer til nye anvendelser og nye markeder. De fleste af de innovationer, vi ser i det daglige, er inkrementelle. Schumpeter er også kendt for begrebet kreativ destruktion. En radikal innovation vil på en og samme tid skabe noget nyt og ødelægge den eksisterende måde at gøre ting på. Opfindelsen af computeren er et eksempel på en innovation, der skabte et helt nyt, kæmpestort marked og samtidig ødelagde markedet for skrivemaskiner. Væksten i brugen af internettet og mobiltelefoner har betydet, at der sendes færre og færre breve, fordi vi kommunikerer over nettet eller via telefon. Postvæsenet oplever altså i disse år kreativ destruktion af deres største forretningsområde: At bringe post ud. Postvæsenet oplever i disse år kreativ destruktion Find tre ting, som fandtes, da du blev født, men som ikke eksisterer mere

11 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 11 TABEL 1.1 Eksempler på radikale og inkrementelle innovationer Radikale innovationer (Gøre ting anderledes) Inkrementelle innovationer (Gøre ting bedre) Johann Gutenberg opfinder og udvikler bogtrykkeriet, 1450 Meuccis og Bell opfinder og udvikler telefonen, 1871/1876 Edison opfinder og udvikler glødelampen og et helt system til fremstilling og transport af el til belysning, Henry Ford opfinder og udvikler det bevægelige samlebånd, 1913 Alexander Flemming opfinder og udvikler penicillin, 1928 Tim Berners-Lee opfinder og udvikler World Wide Web, 1989 Pfizer Inc. opfinder og udvikler Viagra i 1997 Apple opfinder og udvikler ipod, 2001 Udvikling af sparepære med længere levetid Køb af togbillet og pladsbillet via app Nye apps til mobiltelefonen Sportstøj, som pga. materialet er bedre til at transportere sveden væk fra kroppen Tjek-in til flyrejse over internettet Ny version af Windows styresystemer Drypfanger til vinflasker Skitøj med lavinealarm

12 12 INNOVATION C 1.4 Invention, innovation, diffusion Innovationer er ideer, der er ført ud i livet. Den proces, der foregår, fra ideen opstår, til den virkeliggøres, kalder vi innovationsprocessen. Schumpeter introducerede en tredeling af innovationsprocessen, som stadig er anvendelig: Invention Innovation Diffusion FIGUR 1.1 Sammenhængen mellem invention, innovation og diffusion INVENTION OG NYE IDEER eksisterende ideer INNOVATION fra ide til produkt DIFFUSION salg Invention En invention er en ny ide, en opfindelse, en skitse eller model for et nyt eller forbedret produkt, system eller en ny eller forbedret proces. Sådanne inventioner bliver ofte (men ikke altid) patenteret. Opfindelser vil vi fremover kalde inventioner. Inventioner, nye ideer og ny brug af eksisterende ideer er grund-input i innovationsprocessen. Innovation Innovationsbegrebet handler som tidligere nævnt om at gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde inklusiv salg af det første eksemplar af et produkt eller en service. Denne fase strækker sig fra tidspunktet, hvor ideen bliver udviklet/er valgt, til salg af det første produkt. En innovation kan bygge på en invention eller på at kombinere eksisterende ideer på en ny måde.

13 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 13 Diffusion Diffusion betyder spredning eller kommercialisering af innovationen. Det er i diffusionsstadiet, at kunderne/brugerne præsenteres for det færdige produkt/service, eller at fx en procesinnovationen føres ud i livet. I praksis taler man om diffusion fra det tidspunkt, hvor salget går i gang, dvs. efter det første eksemplar af et produkt/en service er solgt. I praksis vil grænserne mellem faserne være flydende. I innovationsfasen vil man fx ofte gå tilbage til inventionsfasen for at forbedre ideen. I diffusionsfasen vil produktet i mange tilfælde også fortsat gennemgå jævnlige forbedringer gennem inkrementelle innovationer. 1.5 innovationsformer Schumpeter arbejder med fem former for innovation: 1. Produktinnovation: Introduktion af et nyt produkt, dvs. noget, som forbrugerne ikke er bekendt med fra tidligere, eller en ny kvalitet ved et produkt: Schumpeter skelnede ikke mellem produkter og service på samme måde, som vi gør i dag. Når han taler om produktinnovation, dækker begrebet også over service. 2. Procesinnovation: Introduktion af en ny produktionsmetode, dvs. en metode, som fx ikke er afprøvet inden for branchen. Internt i virksomheder (produktions- såvel som servicevirksomheder) er der meget ofte fokus på at holde omkostningerne nede, at mindske tidsforbruget, eller at arbejdsprocesserne gøres mere effektive. Procesinnovation handler fx om at forny eller forbedre de arbejdsprocesser, herunder administrative processer, der foregår internt i virksomheder eller mellem virksomheder. En elcykel er monteret med en hjælpemotor i for- eller bagnav. Den er et eksempel på introduktion af et nyt produkt 3. Markedsinnovation: Introduktion af et produkt på et nyt marked, dvs. et marked, hvor virksomheden ikke har været til stede før. Virksomhederne kan introducere produkter til lande, der ikke tidligere har haft produktet, men der kan også være tale Innovation kan også handle om at introducere et produkt på et nyt marked

14 14 INNOVATION C om, at man finder nye markeder inden for de nationale grænser. Computeren og mobiltelefonen blev oprindeligt udviklet til virksomheder, men de blev hurtigt rettet mod private forbrugere. I de seneste år ses flere og flere produkter, der er udviklet til hospitalssektoren, som nu også sælges til private forbrugere, fx blodtryksmålere. Blodtryksmålere sælges i dag også til private forbrugere 4. Råvareinnovation: Udnyttelse af en ny type råvarer eller halvfabrikata i produktionen. Emballagebranchen arbejder fx meget med at bruge organiske nedbrydelige materialer. Et eksempel er virksomheder, der bruger popcorn til at pakke omkring computere under forsendelsen, så de ikke kommer til skade. Lakrids er de senere år blevet populært i is, desserter og spiritus. 5. Organisatorisk innovation: Nye måder at organisere virksomheden på. Medarbejderne kan få nye funktioner, ledelsesformen kan ændres. Man kan i den forbindelse også arbejde med at udvikle/forandre virksomhedens kultur. Google er et eksempel på en virksomhed, der har arbejdet med organisationsinnovation: Medarbejdernes arbejdstid er delt mellem faste opgaver, opgaver i relation til eksisterende udviklingsprojekter og fri -tid til, at medarbejdere selv eller sammen med andre kan udvikle nye ideer. Lakrids i chokolade og dessert er et eksempel på råvareinnovation Schumpeters fem innovationsformer er stadig aktuelle, men gennem de senere år er begrebet produktinnovation udvidet til, at vi skelner mellem produkt- og serviceinnovation. Produktinnovation handler om nye produkter eller produkter med nye egenskaber. Serviceinnovation ses fx i sygehuse, banker, og hos SKAT, der arbejder med at nytænke og forbedre deres service. Sygehusene kan tilbyde bedre og mere effektive behandlingsforløb, banker kan tilbyde netbank via mobiltelefonen og SKAT tilbyder nye måder at aflevere selvangivelser på. Find to eksempler på hver af de fem former for innovation

15 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen Innovationstragten og pentathlon-modellen To helt centrale modeller i bogen er innovationstragten og pentathlon-modellen, som vi vil gennemgå i det følgende. Innovationstragten Der findes mange modeller, som viser væsentlige elementer af innovationsprocessen. En helt central model i denne bog er innovationstragten, figur 1.2. Figuren illustrerer, hvordan en ide bliver til et nyt produkt, en ny service eller en ny proces. Modellen består af tre faser, der strækker sig over inventions- og innovationsstadierne. FIGUR 1.2 Innovationstragten Ideer, som sorteres fra Forretningskoncepter, som afvises Produkt-, service- og procesprojekter, som stoppes ( slås ihjel ) Nye ideer Invention Ideer fra åben og idegenerering innovation Output: Forretningsideer Prioritering Genbrugte ideer Implementering Output: Forretningskoncepter & Mitchel Projekter Kilde: Inspireret af Goffin Output: (2010) Nye produkter Nye services Nye processer Genbruge ideer Ideer fra åben innovation Kilde: Inspireret af Goffin og Mitchel (2010) Fase 1 er invention og idegenerering. Input til denne fase kommer fra interne kilder (fx ideer fra ledere og ansatte) og eksterne kilder (fx ideer fra kunder og leverandører). Output fra denne fase er en eller flere forretningsideer, som man vil arbejde videre med. En forretningside er en ide med et potentiale til at

16 16 INNOVATION C blive til en forretning. Forretning skal forstås bredt og omfatter både ideer, som kan kommercialiseres, ideer til forbedringer af service i den offentlige sektor og ideer til at skabe social værdi for udvalgte grupper af mennesker. For at kunne udvikle noget nyt må man få mindst en ide, og ofte er der brug for rigtigt mange ideer, så man kan arbejde videre med de mest lovende. Innovation handler om at si de dårlige ideer fra I denne første fase kan en virksomhed også gennemføre en indledende vurdering af forretningsideens forretningspotentiale og af, om det er muligt teknisk at gennemføre ideen. Første fase svarer til inventionsfasen beskrevet af Schumpeter, men kan også bygge på udnyttelse af eksisterende ideer. Fase 2 er prioritering af forretningsideer. Her arbejder virksomheden videre med de forretningsideer, som den vurderer, har det største forretningspotentiale. Output fra denne fase er forretningskoncepter. Forretningskoncepter er halvfærdige skitser og beskrivelser af produktet eller servicen med overvejelser over, hvad man tilbyder til hvem, og på hvilken måde man gør det. Forretningskonceptet optræder altså i et stadie mellem den abstrakte ide og det færdige produkt/service. Innovation er også et spørgsmål om at afveje fordele og ulemper ved en ide I prioriteringsfasen beskriver virksomheden, hvordan den prioriterer og vælger mellem ideer og arbejder videre med den eller de mest lovende ideer. Kendskab til kunders behov og ønsker på den ene side og virksomhedens kompetencer, herunder teknologi, på den anden side er nogle af hovedingredienserne i en prioriteringsproces. Fase 3 er implementering. Implementering betyder, at man gennemfører noget. Her udvikler man de mest lovende koncepter til færdige produkter eller service, som kan sælges, eller processer, som kan sælges eller anvendes internt i virksomheden. Anden og tredje fase svarer til Schumpeters innovationsstadie.

17 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 17 Pentathlon-modellen Pentathlon-modellen er den mest centrale model, du vil møde i bogen her. Modellen bygger videre på innovationstragtens tre elementer med tilføjelse af yderligere fire elementer, der sætter innovationsprocessen ind i en større sammenhæng. I figur 1.3 er tilføjet to elementer ved siden af innovationstragten, nemlig innovationsstrategi og konkurrenceevne samt mennesker og organisation. Uden for modellen er der diffusion og rundt om modellen innovation og samfundsudvikling. FIGUR 1.3 Pentathlon-modellen Kapitel 3 INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 7, 8, 9 Invention og idegenerering Kapitel 5, 11, 12 INNOVATIONSSTRATEGI OG KONKURRENCEEVNE Innovationsproces Kapitel 7, 8, 9, 10 Kapitel 7, 8, 9, 10 Prioritering Implementering Kapitel 13 Diffusion Marked Produkt Proces Service Kapitel 2, 6 Mennesker og organisation INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 1, 4 PÅ TVÆRS AF PENTHATLON-MODELLEN Kilde: Inspireret af Goffin & Mitchel (2010)

18 18 INNOVATION C Nedenfor præsenteres du kort for de fire nye elementer i forhold til innovationstragten. Innovationsstrategi og konkurrenceevne I starten af kapitlet læste du, at innovation er vigtig for, at virksomhederne og nationer kan klare sig i konkurrencen med andre virksomheder eller lande. I den forbindelse er innovationsstrategi og konkurrenceevne to centrale begreber. En innovationsstrategi er den rolle innovation spiller for, at en virksomhed kan nå sine strategiske mål En virksomhed eller en organisation har brug for en innovationsstrategi. En innovationsstrategi er virksomhedens systematiske tanker om, hvilke strategiske mål virksomheden ønsker at nå, og hvilken rolle innovation og innovative aktiviteter spiller for, hvordan virksomheden/organisationen når sine mål. Formålet med innovationsstrategien er for virksomheden at stå stærkere i forhold til konkurrenterne, dvs. at opnå den bedst mulige konkurrenceevne. Konkurrenceevne forstås i den forbindelse som virksomhedens kompetencer og ressourcer til at stå stærkest muligt i forhold til konkurrenterne. Konkurrenceevne er først og fremmest relevant, når vi taler om private profitorienterede virksomheder. Konkurrenceevne kan dog også relateres til offentlige og private, non profit-organisationer og til, hvor gode de er til at udnytte de penge og øvrige ressourcer, de har, til at nå de mål, de har sat sig. En virksomheds innovationsstrategi har indflydelse på dens konkurrenceevne Virksomheder følger forskellige innovationsstrategier, som har afgørende indflydelse på deres konkurrenceevne. I en branche vil der typisk være en eller nogle få virksomheder, som er førende i innovation af et nyt produkt, innovation leaders, og en større gruppe af virksomheder, som er gode til at imitere og foretage mindre innovationer, såkaldte followers.

19 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 19 Den strategi, en virksomhed følger mht. innovation, påvirker den måde, virksomheden vil organisere sine innovative aktiviteter på, altså hvordan man i virksomheden får nye ideer, udvælger ideer, tilrettelægger innovationsprocessen, og hvem man vil sælge produktet til. Mennesker og organisation Det sidste grundelement, som påvirker en innovationsproces, er de mennesker, der er involveret. Når en strategi er formuleret, skal der nogle til at udføre strategien. Det er her, mennesker og organisation kommer ind i billedet. Organisationer og de mennesker, der udgør organisationerne, skal sørge for at omsætte mål til handling og virkeliggøre strategien. For entreprenører, som er ved at starte en virksomhed op, handler processen om, hvordan en organisation etableres, så organisationen kan bruges som middel til at realisere forretningsideen. Nogle personer er rigtigt gode til at få ideer, at få andre med på ideen og til at hjælpe med, at en innovation gennemføres fra ide til færdigt produkt. Men der er ikke kun behov for kreative personer. Der er også brug for personer, som kan få folk til at arbejde sammen, og der er brug for personer, som kan få tingene gjort til tiden, så innovationsprocessen lykkes. Det er menneskene i en organisation, der skal omsætte mål til handling Pentathlon-modellen rummer to yderligere elementer. Det ene er output til markedet fra innovationsprocessen. Det kaldes som tidligere nævnt diffusion eller kommercialisering. Den anden del er omgivelserne rundt om virksomheden, som kaldes innovation og samfundsudvikling. Diffusion Selvom nogle måske tænker på innovationsprocessen som mere interessant og vigtig sammenlignet med diffusionsprocessen, så er en innovations effekt helt afhængig af diffusionsprocessen. Facebook ville fx ikke være særlig interessant, hvis kun få unge havde adgang til internettet. Spredningen af internettet er altså Facebook er et eksempel på en vellykket diffusion

20 20 INNOVATION Entreprenørskab og Intraprenørskab afgørende for værdien af innovationen. En anden vigtig faktor, når vi taler om diffusion, er kundernes villighed til at tage imod (adoptere) nye produkter. Produkter, der er nemme at bruge, og som opfylder et reelt behov hos kunderne, vil opleve en hurtig diffusion eller kommercialisering sammenlignet med produkter, der ikke opfylder disse betingelser. Innovation og samfundsudvikling Den internationale konkurrenceevne afhænger i høj grad af virksomheders evne til at innovere. Hvis Danmark skal klare sig fremover, så skal virksomhederne i Danmark være gode til at udføre innovation for at kunne fastholde en høj levestandard. 1.7 Grader af innovationshøjde ved produkter, services og processer I Pentathlon-modellen, som vi beskrev tidligere, er output fra innovationsprocessen produkter, services eller processer. Er alle nye produkter, services og processer innovative? Ja, det er de, men der er forskel på, hvor nyskabende de er. Man taler om forskellige innovationshøjder, eller innovationsgrader som udtryk for det samme. Krøllejernet er et eksempel på et produkt, der har fået en ny anvendelse. Det kan glatte krøller ud I tabel 1.1 så vi innovationer, der var beskrevet som inkrementelle eller radikale. Inkrementelle og radikale innovationer er yderpunkter, og derimellem er der mange nuancer. I praksis kan det være vanskeligt at beskrive innovationsgraden eller innovationshøjden. Du kan finde hjælp til en mere præcis beskrivelse i tabel 1.2, hvor venstre kolonne giver et bud på en nuancering af begrebet innovationshøjde. De mest radikale innovationer er nye på verdensmarkedet, hvorimod innovationer, der er nye i branchen, har en lidt lavere innovationshøjde. Den mindste innovationshøjde findes ved omkostningsreduktioner.

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen Nyt Teknisk Forlag 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi

Læs mere

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen, hka@nyttf.dk Omslag: Charlotte Eltang Grafisk tilrettelæggelse og

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2014 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag og niveau Innovation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 2 opgaver kapitel 1 Innovationsbegrebet 1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation C Lisbeth Storm Christiansen STU-InnovationChh1213-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation niv. B

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

innovation 3. udgave Kirsten Frandsen Birte Ravn Østergaard En teori- og værktøjsbog om (»Jeg har fundet det«) Nyt Teknisk Forlag

innovation 3. udgave Kirsten Frandsen Birte Ravn Østergaard En teori- og værktøjsbog om (»Jeg har fundet det«) Nyt Teknisk Forlag 3. udgave Kirsten Frandsen Birte Ravn Østergaard En teori- og værktøjsbog om innovation (»Jeg har fundet det«) Arkimedes, år 250 f.v.t. Nyt Teknisk Forlag Heureka! En teori- og værktøjsbog om innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-juni 2012/2013

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 13/14 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Claus Munch

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium Hvorfor innovation? Innovation definition Innovation i gymnasiet Innovative processer Hvorfor innovation? Formålsparagraffen 1 stk. 4 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation??

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation?? Innovationsprocessen Fokus på de 4 rum & metoder Hvorfor Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Uddannelserne spiller en central rolle for en

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF, Valgfag Innovation C

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

PowerPoint 2013 Palle Bruselius. 1. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013

PowerPoint 2013 Palle Bruselius. 1. udgave, 1. oplag 2013 Nyt Teknisk Forlag 2013 PowerPoint 2013 Palle Bruselius 1. udgave, 1. oplag 2013 2013 Forlagsredaktion: Iben Falden Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Stig Møller Omslag: Henrik Stig Møller Dtp: Palle Bruselius Tryk: Narayana Press

Læs mere

Innovationsledelse, innovationskompetence

Innovationsledelse, innovationskompetence Innovationsledelse, innovationskompetence og innovationskultur Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Innovation er mere end bare ord

Innovation er mere end bare ord Innovation er mere end bare ord Lotte Darsø Lektor, Ph.d. i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er innovationskompetence?

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) DPU, Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk

Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) DPU, Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) DPU, Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk Formål: Inspiration til fornyelse Hvad er innovationskompetence? Hvorfor

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Innovation - modedille eller nødvendighed. Ledelsens Dag 06. Post Doc. Anders McIlquham-Schmidt, Ph.D. Handelshøjskolen i Århus Strategy Lab

Innovation - modedille eller nødvendighed. Ledelsens Dag 06. Post Doc. Anders McIlquham-Schmidt, Ph.D. Handelshøjskolen i Århus Strategy Lab Innovation - modedille eller nødvendighed Ledelsens Dag 06 Post Doc. Anders McIlquham-Schmidt, Ph.D. Handelshøjskolen i Århus Strategy Lab Innovation Hvad er innovation? Kært barn har mange navne... Technological

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Indledning sociale problemer, idéer,

Indledning sociale problemer, idéer, Indledning sociale problemer, idéer, opfindelser og innovationer De fleste private forretnings- og produktområder baserer sig på en række teknologiske, metodiske eller organisatoriske landevindinger, der

Læs mere

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor INDUSTRIELLE LØSNINGER Den industrialiserede arkitektur udfordrer den klassiske forestilling om det fuldendte arkitekturværk

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere