Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012"

Transkript

1

2 Innovation C 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen, Omslag: Charlotte Eltang Grafisk tilrettelæggelse: Charlotte Eltang Dtp: Dorthe Møller ISBN: ISBN e-bog: ISBN e-bog, særudgave: Varenummer: Bogen er sat med Minion Pro Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne e-bog må ikke finde sted. Nyt Teknisk Forlag Ny Vestergade København K Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag,

3 FORORD 3 Forord Innovation C er lillebror til Innovation entreprenørskab og intraprenørskab, der er skrevet af lektor Kristian Philipsen, Syddansk Universitet, og som udkom januar Hvor Innovation entreprenørskab og intraprenørskab er tænkt som den fornuftige storesøster, der bredt beskriver og gennemgår væsentlige teorier og modeller inden for fagområdet innovation, entreprenørskab og intraprenørskab, er Innovation C den sprælske lillebror, som udelukkende dækker kernestoffet i innovation på C-niveau: Innovation i samfundet Grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer Entreprenørskab og forretningsmodeller Forretningsplan Diffusion Team og teamroller Innovation C er mindre omfangsrig, knap så akademisk, men til gengæld langt mere visuel end sin storesøster. Få af eksemplerne er de samme. De fleste er nye. Lillebror indeholder desuden en række udfordrende småopgaver i hvert kapitel. Overordnet trækker Innovation C på de samme grundlæggende teoretiske forståelser og begreber som Innovation entreprenørskab og intraprenørskab. De to bøger supplerer med andre ord hinanden. Begge bøger bygger på en fælles forståelse af innovation, som har afsæt i pentathlon-modellen, der består af disse fem hovedelementer: Idegenering og invention Prioritering Implementering

4 4 FORORD Innovationsstrategi og konkurrenceevne Mennesker og organisation Herudover er der to elementer uden for modellen: Diffusion og innovation samt samfundsudvikling. Kapitlerne i begge bøger kan direkte relateres til denne model Vi tror, at denne sammenhængende og oversigtskabende hovedmodel er med til at understøtte elevernes indlæring af stoffet. Derfor er modellen vist øverst på alle sider i bogen, hvor en eller flere prikker angiver, hvilket stof i modellen der gennemgås i det respektive kapitel. Fx er prikken her placeret ved kapitel 3 og stoffet innovation og samfundsudvikling. Væsentlige faglige ord er markeret med FED og er at finde i stikordsregisteret. Bagerst i bogen finder du de tre væsentligste modeller. Kapitel 3 INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 7, 8, 9 Invention og idegenerering Kapitel 5, 11, 12 INNOVATIONSSTRATEGI OG KONKURRENCEEVNE Innovationsproces Kapitel 7, 8, 9, 10 Kapitel 7, 8, 9, 10 Prioritering Implementering Kapitel 2, 6 Mennesker og organisation Kapitel 13 Diffusion Marked Produkt Proces Service INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 1, 4 PÅ TVÆRS AF PENTHATLON-MODELLEN En række af de faglige elementer er med succes afprøvet i undervisning i faget af medforfatterne på Innovation C: Pia Petersen, der bl.a. underviser i innovation på Leanmark Horsens, samt Claus Holst Christensen, der bl.a. underviser i innovation på Varde Handelsskole. Rigtig god fornøjelse med Innovation C vi håber, bogen bidrager til en bedre forståelse af innovation og entreprenørskab og en mangfoldighed af innovationer! Forfattergruppen, juni 2012

5 5 Indhold Kapitel 1 Introduktion til innovationsbogen Hvorfor innovation og entreprenørskab Introduktion til begrebet innovation Schumpeter Invention, innovation, diffusion Innovationsformer Innovationstragten og pentathlon-modellen Grader af innovationshøjde ved produkter, services og processer Den mørke side ved innovation Kapitel 2 Entreprenører og entreprenørskab Entreprenør eller iværksætter? Forskellige betegnelser for entreprenører Fra ikke-entreprenør til entreprenør Entreprenørskab som organisationsdannelsesproces Syv arketyper Entreprenørskab og netværk Socialt entreprenørskab Kapitel 3 Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau Økonomisk velstand Tre drivere bag økonomisk velstand Måling af innovative aktiviteter Diamantmodellen Kapitel 4 Pain, value proposition og jury B-2C og B-2-B Pain Value proposition Jury Pain, value proposition og jury ved B-2-C Pain, value proposition og jury ved B-2-B At skabe værdi for kunde og virksomhed Kapitel 5 Forretningsmodeller Introduktion til forretningsmodeller Forretningsmodellens elementer Eksempel på forretningsmodellen: Just Eat Kapitel 6 Team og lederroller Introduktion til team og lederroller Belbins ni teamroller Teamroller i et innovationsprojektforløb Adizes lederroller Konflikttrappe og konfliktløsning Exitstrategi Kapitel 7 Udvikling og evaluering af forretningsideer Divergens, konvergens og harmonika-modellen Tre perspektiver på ideudvikling Druckers otte kilder til nye ideer til innovation Kreativitet som mønsterbryder

6 6 INDHOLD Idegenerering Ideudviklingsteknikker De Bonos tænkehatte Idescreening Metoder til vurdering af forretningsideer Kapitel 8 Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation fire tilgange Brugertest Udforskning af brugerne Brugerinnovation Brugerdeltagelse Kapitel 9 Innovationsprocessen Udgifter i et innovationsprojekt Push-modellen Pull-modellen Stage gate-modellen Åben innovation Kapitel 10 Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service Forretningskoncepter Blå ocean-tankegang Fnos-matrix Strategilærred Gittermodel for købernytte Service Oplevelsesøkonomi Kapitel 11 Innovationsstrategi og immateriel ret Virksomhedens strategiske arbejde Vision, mission, mål og SWOT Værdikæden Planlagt strategi og fremvoksende strategi Konkurrencestrategier Vinduesmetaforen Virksomheders evne til innovation Tre innovationsstrategier Immaterielle rettigheder Kapitel 12 Forretningsplaner Formålet med en forretningsplan Indholdet i en forretningsplan At udarbejde en forretningsplan Etableringsbudget Driftsbudget Likviditetsbudget Likviditetsbehov Finansieringsplan Kapitel 13 Diffusion Introduktion til diffusion PLC-kurver, s-kurver og gæringsmodellen Innovationslivscyklus Adoptanter Faktorer, der fremmer og hæmmer innovation Diffusionsstrategier STIKORD

7 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 7 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL INNOVATIONSBOGEN Nar du har laest dette kapitel, ved du noget om: Innovationsbegrebet Schumpeter: (radikale og inkrementelle innovationer, kreativ destruktion) Invention, innovation og diffusion Innovationsformer Innovationstragten og pentathlon-rnodellen Grader af innovationshojde Den merke side ved innovation 1.1 HVORFOR INNOVATION OG ENTRE PRENI2JRSKAB? rlragetiskabelsen afstrategi, og bäde virksom, : - ~ ' '' r fra dansk erhverv~ r mnovar Vi moder dagligt overskrifter om innovation og entreprenerskab i aviser, radio, tv og pa internettet. I medierne herer vi, at danske virksomheder skal veere nyteenkende og innovative for at kunne klare sig i konkurrencen med virksomheder fra andre lande, hvor lonningerne er lavere. Politikere og ekonorner peger pä, at mere innovation og fiere entreprenorer er en vigtig del af losningen. Virksomheder kan skabe veekstgennem forskellige former for innovation. Entreprenorer skaber nye virksomheder

8 8 INNOVATION C og nye produkter der igen skal skabe beskæftigelse og vækst i det danske samfund. Innovation og entreprenørskab er nogle af tidens modeord, men hvad dækker de over? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at være innovativ og entreprenant? Formålet med denne bog er at klæde dig på til bedre at forstå, hvad ordene innovation og entreprenørskab betyder. At forklare, hvordan virksomheder og entreprenører kan være innovative og entreprenante, og hvorfor det er vigtigt, at de er det. I det følgende bliver du introduceret til nogle overordnede teoretiske begreber. Undervejs i bogen vil du blive introduceret til mange flere teorier og begreber om bogens temaer samt et væld af eksempler, der kan hjælpe dig med at forstå innovation og entreprenørskab. 1.2 Introduktion til begrebet innovation Når du læser i denne bog, sidder du formentlig med din computer ved siden af. Du har måske også en mobiltelefon, en ipad eller lignende liggende i nærheden samt papir og kuglepen, så du kan notere væsentlige informationer. Det er alt sammen produkter, der på et tidspunkt er opfundet eller udviklet af en person eller en virksomhed til at kunne sælges, og det er alt sammen eksempler på innovationer. Fra gåsefjer til pc Innovationsforskeren Joseph Alois Schumpeter (1996:65) definerer innovation som at gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde. Innovation handler om at kombinere eksisterende ressourcer på en ny måde og at føre ideen ud i livet. Man taler om, at innovationen kommercialiseres, når den kommer ud på markedet og bliver en del af det økonomiske kredsløb. Innovation omfatter fx udviklingen fra ide til det første færdige eksemplar sælges af et nyt produkt eller service (service kan du læse om i kapitel 10).

9 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 9 Innovationsbegrebet handler ikke om kun at udvikle nye produkter. Man kan også tale om innovation, når en virksomhed effektiviserer sin produktion, når biografen udvikler et nyt bookingsystem, når din lærer udvikler nye undervisningsformer, når en nødhjælpsorganisation finder nye indtægtskilder eller når en social organisation udvikler nye relationer til sine medlemmer gennem internettet. Giv eksempler på innovationer, der er kommet til, siden du blev født 1.3 Schumpeter Joseph A. Schumpeter var en af de første, der beskæftigede sig med innovation på et teoretisk plan. Han bliver anset for at være en af fagets stamfædre. Schumpeter opfattede innovation som nye kombinationer af eksisterende ressourcer. Personer, som udfører opgaver med at kombinere ressourcer på en ny måde, kaldte han entreprenører. På det samfundsmæssige plan så Schumpeter på økonomisk udvikling som forandringer, der blev skabt og drevet af innovationer. Schumpeter taler om, at en entreprenør eller virksomhed kan udvikle banebrydende nye innovationer. Den type innovationer kalder han radikale innovationer. Radikal betyder at gøre ting anderledes, og radikale innovationer har i mange tilfælde revolutioneret de eksisterende brancher. Et eksempel er internettet, som mange mennesker følte sig truet af i begyndelsen. Bill Gates, grundlægger af Microsoft, udtalte meget tidligt, at dette ikke havde interesse for Microsoft, indtil det gik op for ham, hvor stort potentialet og dermed også truslen var for virksomheden. Han måtte øjeblikkeligt springe på vognen og med lynets hast udvikle en internet-browser. Joseph A. Schumpeter er en østrigsk-ungarsk innovations- og entreprenørskabsforsker ( )

10 10 INNOVATION C En radikal innovation vil blive efterfulgt af en sværm af nye entreprenører, som følger op på den radikale innovation med lignende produkter, men med en lavere grad af nyhed. Denne type innovationer kalder Schumpeter inkrementelle innovationer. Det betyder gradvis fornyet. Her er der tale om nytænkning, der udspringer af noget allerede eksisterende. Det kan dreje sig om forbedring af eksisterende produkter, services eller processer, eller det kan være udnyttelse af eksisterende viden, produkter eller råvarer til nye anvendelser og nye markeder. De fleste af de innovationer, vi ser i det daglige, er inkrementelle. Schumpeter er også kendt for begrebet kreativ destruktion. En radikal innovation vil på en og samme tid skabe noget nyt og ødelægge den eksisterende måde at gøre ting på. Opfindelsen af computeren er et eksempel på en innovation, der skabte et helt nyt, kæmpestort marked og samtidig ødelagde markedet for skrivemaskiner. Væksten i brugen af internettet og mobiltelefoner har betydet, at der sendes færre og færre breve, fordi vi kommunikerer over nettet eller via telefon. Postvæsenet oplever altså i disse år kreativ destruktion af deres største forretningsområde: At bringe post ud. Postvæsenet oplever i disse år kreativ destruktion Find tre ting, som fandtes, da du blev født, men som ikke eksisterer mere

11 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 11 TABEL 1.1 Eksempler på radikale og inkrementelle innovationer Radikale innovationer (Gøre ting anderledes) Inkrementelle innovationer (Gøre ting bedre) Johann Gutenberg opfinder og udvikler bogtrykkeriet, 1450 Meuccis og Bell opfinder og udvikler telefonen, 1871/1876 Edison opfinder og udvikler glødelampen og et helt system til fremstilling og transport af el til belysning, Henry Ford opfinder og udvikler det bevægelige samlebånd, 1913 Alexander Flemming opfinder og udvikler penicillin, 1928 Tim Berners-Lee opfinder og udvikler World Wide Web, 1989 Pfizer Inc. opfinder og udvikler Viagra i 1997 Apple opfinder og udvikler ipod, 2001 Udvikling af sparepære med længere levetid Køb af togbillet og pladsbillet via app Nye apps til mobiltelefonen Sportstøj, som pga. materialet er bedre til at transportere sveden væk fra kroppen Tjek-in til flyrejse over internettet Ny version af Windows styresystemer Drypfanger til vinflasker Skitøj med lavinealarm

12 12 INNOVATION C 1.4 Invention, innovation, diffusion Innovationer er ideer, der er ført ud i livet. Den proces, der foregår, fra ideen opstår, til den virkeliggøres, kalder vi innovationsprocessen. Schumpeter introducerede en tredeling af innovationsprocessen, som stadig er anvendelig: Invention Innovation Diffusion FIGUR 1.1 Sammenhængen mellem invention, innovation og diffusion INVENTION OG NYE IDEER eksisterende ideer INNOVATION fra ide til produkt DIFFUSION salg Invention En invention er en ny ide, en opfindelse, en skitse eller model for et nyt eller forbedret produkt, system eller en ny eller forbedret proces. Sådanne inventioner bliver ofte (men ikke altid) patenteret. Opfindelser vil vi fremover kalde inventioner. Inventioner, nye ideer og ny brug af eksisterende ideer er grund-input i innovationsprocessen. Innovation Innovationsbegrebet handler som tidligere nævnt om at gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde inklusiv salg af det første eksemplar af et produkt eller en service. Denne fase strækker sig fra tidspunktet, hvor ideen bliver udviklet/er valgt, til salg af det første produkt. En innovation kan bygge på en invention eller på at kombinere eksisterende ideer på en ny måde.

13 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 13 Diffusion Diffusion betyder spredning eller kommercialisering af innovationen. Det er i diffusionsstadiet, at kunderne/brugerne præsenteres for det færdige produkt/service, eller at fx en procesinnovationen føres ud i livet. I praksis taler man om diffusion fra det tidspunkt, hvor salget går i gang, dvs. efter det første eksemplar af et produkt/en service er solgt. I praksis vil grænserne mellem faserne være flydende. I innovationsfasen vil man fx ofte gå tilbage til inventionsfasen for at forbedre ideen. I diffusionsfasen vil produktet i mange tilfælde også fortsat gennemgå jævnlige forbedringer gennem inkrementelle innovationer. 1.5 innovationsformer Schumpeter arbejder med fem former for innovation: 1. Produktinnovation: Introduktion af et nyt produkt, dvs. noget, som forbrugerne ikke er bekendt med fra tidligere, eller en ny kvalitet ved et produkt: Schumpeter skelnede ikke mellem produkter og service på samme måde, som vi gør i dag. Når han taler om produktinnovation, dækker begrebet også over service. 2. Procesinnovation: Introduktion af en ny produktionsmetode, dvs. en metode, som fx ikke er afprøvet inden for branchen. Internt i virksomheder (produktions- såvel som servicevirksomheder) er der meget ofte fokus på at holde omkostningerne nede, at mindske tidsforbruget, eller at arbejdsprocesserne gøres mere effektive. Procesinnovation handler fx om at forny eller forbedre de arbejdsprocesser, herunder administrative processer, der foregår internt i virksomheder eller mellem virksomheder. En elcykel er monteret med en hjælpemotor i for- eller bagnav. Den er et eksempel på introduktion af et nyt produkt 3. Markedsinnovation: Introduktion af et produkt på et nyt marked, dvs. et marked, hvor virksomheden ikke har været til stede før. Virksomhederne kan introducere produkter til lande, der ikke tidligere har haft produktet, men der kan også være tale Innovation kan også handle om at introducere et produkt på et nyt marked

14 14 INNOVATION C om, at man finder nye markeder inden for de nationale grænser. Computeren og mobiltelefonen blev oprindeligt udviklet til virksomheder, men de blev hurtigt rettet mod private forbrugere. I de seneste år ses flere og flere produkter, der er udviklet til hospitalssektoren, som nu også sælges til private forbrugere, fx blodtryksmålere. Blodtryksmålere sælges i dag også til private forbrugere 4. Råvareinnovation: Udnyttelse af en ny type råvarer eller halvfabrikata i produktionen. Emballagebranchen arbejder fx meget med at bruge organiske nedbrydelige materialer. Et eksempel er virksomheder, der bruger popcorn til at pakke omkring computere under forsendelsen, så de ikke kommer til skade. Lakrids er de senere år blevet populært i is, desserter og spiritus. 5. Organisatorisk innovation: Nye måder at organisere virksomheden på. Medarbejderne kan få nye funktioner, ledelsesformen kan ændres. Man kan i den forbindelse også arbejde med at udvikle/forandre virksomhedens kultur. Google er et eksempel på en virksomhed, der har arbejdet med organisationsinnovation: Medarbejdernes arbejdstid er delt mellem faste opgaver, opgaver i relation til eksisterende udviklingsprojekter og fri -tid til, at medarbejdere selv eller sammen med andre kan udvikle nye ideer. Lakrids i chokolade og dessert er et eksempel på råvareinnovation Schumpeters fem innovationsformer er stadig aktuelle, men gennem de senere år er begrebet produktinnovation udvidet til, at vi skelner mellem produkt- og serviceinnovation. Produktinnovation handler om nye produkter eller produkter med nye egenskaber. Serviceinnovation ses fx i sygehuse, banker, og hos SKAT, der arbejder med at nytænke og forbedre deres service. Sygehusene kan tilbyde bedre og mere effektive behandlingsforløb, banker kan tilbyde netbank via mobiltelefonen og SKAT tilbyder nye måder at aflevere selvangivelser på. Find to eksempler på hver af de fem former for innovation

15 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen Innovationstragten og pentathlon-modellen To helt centrale modeller i bogen er innovationstragten og pentathlon-modellen, som vi vil gennemgå i det følgende. Innovationstragten Der findes mange modeller, som viser væsentlige elementer af innovationsprocessen. En helt central model i denne bog er innovationstragten, figur 1.2. Figuren illustrerer, hvordan en ide bliver til et nyt produkt, en ny service eller en ny proces. Modellen består af tre faser, der strækker sig over inventions- og innovationsstadierne. FIGUR 1.2 Innovationstragten Ideer, som sorteres fra Forretningskoncepter, som afvises Produkt-, service- og procesprojekter, som stoppes ( slås ihjel ) Nye ideer Invention Ideer fra åben og idegenerering innovation Output: Forretningsideer Prioritering Genbrugte ideer Implementering Output: Forretningskoncepter & Mitchel Projekter Kilde: Inspireret af Goffin Output: (2010) Nye produkter Nye services Nye processer Genbruge ideer Ideer fra åben innovation Kilde: Inspireret af Goffin og Mitchel (2010) Fase 1 er invention og idegenerering. Input til denne fase kommer fra interne kilder (fx ideer fra ledere og ansatte) og eksterne kilder (fx ideer fra kunder og leverandører). Output fra denne fase er en eller flere forretningsideer, som man vil arbejde videre med. En forretningside er en ide med et potentiale til at

16 16 INNOVATION C blive til en forretning. Forretning skal forstås bredt og omfatter både ideer, som kan kommercialiseres, ideer til forbedringer af service i den offentlige sektor og ideer til at skabe social værdi for udvalgte grupper af mennesker. For at kunne udvikle noget nyt må man få mindst en ide, og ofte er der brug for rigtigt mange ideer, så man kan arbejde videre med de mest lovende. Innovation handler om at si de dårlige ideer fra I denne første fase kan en virksomhed også gennemføre en indledende vurdering af forretningsideens forretningspotentiale og af, om det er muligt teknisk at gennemføre ideen. Første fase svarer til inventionsfasen beskrevet af Schumpeter, men kan også bygge på udnyttelse af eksisterende ideer. Fase 2 er prioritering af forretningsideer. Her arbejder virksomheden videre med de forretningsideer, som den vurderer, har det største forretningspotentiale. Output fra denne fase er forretningskoncepter. Forretningskoncepter er halvfærdige skitser og beskrivelser af produktet eller servicen med overvejelser over, hvad man tilbyder til hvem, og på hvilken måde man gør det. Forretningskonceptet optræder altså i et stadie mellem den abstrakte ide og det færdige produkt/service. Innovation er også et spørgsmål om at afveje fordele og ulemper ved en ide I prioriteringsfasen beskriver virksomheden, hvordan den prioriterer og vælger mellem ideer og arbejder videre med den eller de mest lovende ideer. Kendskab til kunders behov og ønsker på den ene side og virksomhedens kompetencer, herunder teknologi, på den anden side er nogle af hovedingredienserne i en prioriteringsproces. Fase 3 er implementering. Implementering betyder, at man gennemfører noget. Her udvikler man de mest lovende koncepter til færdige produkter eller service, som kan sælges, eller processer, som kan sælges eller anvendes internt i virksomheden. Anden og tredje fase svarer til Schumpeters innovationsstadie.

17 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 17 Pentathlon-modellen Pentathlon-modellen er den mest centrale model, du vil møde i bogen her. Modellen bygger videre på innovationstragtens tre elementer med tilføjelse af yderligere fire elementer, der sætter innovationsprocessen ind i en større sammenhæng. I figur 1.3 er tilføjet to elementer ved siden af innovationstragten, nemlig innovationsstrategi og konkurrenceevne samt mennesker og organisation. Uden for modellen er der diffusion og rundt om modellen innovation og samfundsudvikling. FIGUR 1.3 Pentathlon-modellen Kapitel 3 INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 7, 8, 9 Invention og idegenerering Kapitel 5, 11, 12 INNOVATIONSSTRATEGI OG KONKURRENCEEVNE Innovationsproces Kapitel 7, 8, 9, 10 Kapitel 7, 8, 9, 10 Prioritering Implementering Kapitel 13 Diffusion Marked Produkt Proces Service Kapitel 2, 6 Mennesker og organisation INNOVATION OG SAMFUNDSUDVIKLING Kapitel 1, 4 PÅ TVÆRS AF PENTHATLON-MODELLEN Kilde: Inspireret af Goffin & Mitchel (2010)

18 18 INNOVATION C Nedenfor præsenteres du kort for de fire nye elementer i forhold til innovationstragten. Innovationsstrategi og konkurrenceevne I starten af kapitlet læste du, at innovation er vigtig for, at virksomhederne og nationer kan klare sig i konkurrencen med andre virksomheder eller lande. I den forbindelse er innovationsstrategi og konkurrenceevne to centrale begreber. En innovationsstrategi er den rolle innovation spiller for, at en virksomhed kan nå sine strategiske mål En virksomhed eller en organisation har brug for en innovationsstrategi. En innovationsstrategi er virksomhedens systematiske tanker om, hvilke strategiske mål virksomheden ønsker at nå, og hvilken rolle innovation og innovative aktiviteter spiller for, hvordan virksomheden/organisationen når sine mål. Formålet med innovationsstrategien er for virksomheden at stå stærkere i forhold til konkurrenterne, dvs. at opnå den bedst mulige konkurrenceevne. Konkurrenceevne forstås i den forbindelse som virksomhedens kompetencer og ressourcer til at stå stærkest muligt i forhold til konkurrenterne. Konkurrenceevne er først og fremmest relevant, når vi taler om private profitorienterede virksomheder. Konkurrenceevne kan dog også relateres til offentlige og private, non profit-organisationer og til, hvor gode de er til at udnytte de penge og øvrige ressourcer, de har, til at nå de mål, de har sat sig. En virksomheds innovationsstrategi har indflydelse på dens konkurrenceevne Virksomheder følger forskellige innovationsstrategier, som har afgørende indflydelse på deres konkurrenceevne. I en branche vil der typisk være en eller nogle få virksomheder, som er førende i innovation af et nyt produkt, innovation leaders, og en større gruppe af virksomheder, som er gode til at imitere og foretage mindre innovationer, såkaldte followers.

19 KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 19 Den strategi, en virksomhed følger mht. innovation, påvirker den måde, virksomheden vil organisere sine innovative aktiviteter på, altså hvordan man i virksomheden får nye ideer, udvælger ideer, tilrettelægger innovationsprocessen, og hvem man vil sælge produktet til. Mennesker og organisation Det sidste grundelement, som påvirker en innovationsproces, er de mennesker, der er involveret. Når en strategi er formuleret, skal der nogle til at udføre strategien. Det er her, mennesker og organisation kommer ind i billedet. Organisationer og de mennesker, der udgør organisationerne, skal sørge for at omsætte mål til handling og virkeliggøre strategien. For entreprenører, som er ved at starte en virksomhed op, handler processen om, hvordan en organisation etableres, så organisationen kan bruges som middel til at realisere forretningsideen. Nogle personer er rigtigt gode til at få ideer, at få andre med på ideen og til at hjælpe med, at en innovation gennemføres fra ide til færdigt produkt. Men der er ikke kun behov for kreative personer. Der er også brug for personer, som kan få folk til at arbejde sammen, og der er brug for personer, som kan få tingene gjort til tiden, så innovationsprocessen lykkes. Det er menneskene i en organisation, der skal omsætte mål til handling Pentathlon-modellen rummer to yderligere elementer. Det ene er output til markedet fra innovationsprocessen. Det kaldes som tidligere nævnt diffusion eller kommercialisering. Den anden del er omgivelserne rundt om virksomheden, som kaldes innovation og samfundsudvikling. Diffusion Selvom nogle måske tænker på innovationsprocessen som mere interessant og vigtig sammenlignet med diffusionsprocessen, så er en innovations effekt helt afhængig af diffusionsprocessen. Facebook ville fx ikke være særlig interessant, hvis kun få unge havde adgang til internettet. Spredningen af internettet er altså Facebook er et eksempel på en vellykket diffusion

20 20 INNOVATION Entreprenørskab og Intraprenørskab afgørende for værdien af innovationen. En anden vigtig faktor, når vi taler om diffusion, er kundernes villighed til at tage imod (adoptere) nye produkter. Produkter, der er nemme at bruge, og som opfylder et reelt behov hos kunderne, vil opleve en hurtig diffusion eller kommercialisering sammenlignet med produkter, der ikke opfylder disse betingelser. Innovation og samfundsudvikling Den internationale konkurrenceevne afhænger i høj grad af virksomheders evne til at innovere. Hvis Danmark skal klare sig fremover, så skal virksomhederne i Danmark være gode til at udføre innovation for at kunne fastholde en høj levestandard. 1.7 Grader af innovationshøjde ved produkter, services og processer I Pentathlon-modellen, som vi beskrev tidligere, er output fra innovationsprocessen produkter, services eller processer. Er alle nye produkter, services og processer innovative? Ja, det er de, men der er forskel på, hvor nyskabende de er. Man taler om forskellige innovationshøjder, eller innovationsgrader som udtryk for det samme. Krøllejernet er et eksempel på et produkt, der har fået en ny anvendelse. Det kan glatte krøller ud I tabel 1.1 så vi innovationer, der var beskrevet som inkrementelle eller radikale. Inkrementelle og radikale innovationer er yderpunkter, og derimellem er der mange nuancer. I praksis kan det være vanskeligt at beskrive innovationsgraden eller innovationshøjden. Du kan finde hjælp til en mere præcis beskrivelse i tabel 1.2, hvor venstre kolonne giver et bud på en nuancering af begrebet innovationshøjde. De mest radikale innovationer er nye på verdensmarkedet, hvorimod innovationer, der er nye i branchen, har en lidt lavere innovationshøjde. Den mindste innovationshøjde findes ved omkostningsreduktioner.

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab

Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen, hka@nyttf.dk Omslag: Charlotte Eltang Grafisk tilrettelæggelse og

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen Nyt Teknisk Forlag 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi

Læs mere

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 2 opgaver kapitel 1 Innovationsbegrebet 1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS Paradokser i spil Kapitel 1 Hvad er entreprenørskab? Entreprenørskab er omkring os hele tiden, og vi taler ofte om det. Men hvad er det egentlig? Hvordan ville du definere

Læs mere

Skab oplevelser. Skab oplevelser

Skab oplevelser. Skab oplevelser Jeppe Mühlhausen, direktør på Hotel Alexandra, uddannet kok og tjener, merkonom i turisme samt Master i Oplevelsesøkonomi og -ledelse fra Roskilde Universitet. Kasper Møgelvang, CEO og Founding Partner

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Science & Technology - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Forslag til lektionsplan for Science & Technology Lektionsplanen er vejledende til 75 lektioner af 60 minutters varighed, og kan tilpasses

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evidens og kreativitet

Evidens og kreativitet Evidens og kreativitet Af Christine Nordentoft Abstract Formålet med artiklen er at undersøge, hvordan nye ideer og tiltag opstår i folkebibliotekerne. Hvilken rolle spiller begreber som kreativitet og

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation otte behov for velfærdsteknologi hos mennesker m Brugerdreven kronisk sygdom innovation Brugerdreven innovation spotte behov for velfærdsteknologi hos mennesker me kronisk sygdom at spotte behov for velfærdsteknologi

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Jesper Larsen, Bornholms Højskole

Jesper Larsen, Bornholms Højskole Evalueringsrapport efter afholdt orlov i FFD regi 2010 Jesper Larsen, Bornholms Højskole Jeg blev bevilliget 3 måneders orlov fra FFD, og denne orlov havde jeg flere formål med. Samlet set ville jeg reflektere

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept

Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept Per Høj Jørgensen Indholdsfortegnelse Formål... Side 3 1. del Indledning... Side 3 Idéer og løsninger... Side 3 Kreativitet... Side 4 Individuelt

Læs mere

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi November 8 Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Innovation i Informationsteknologi

Innovation i Informationsteknologi Innovation i Informationsteknologi Lars Gaub - lg@aalkat-gym.dk - Aalborg Katedralskole Elisabeth Husum - eh@egaa-gym.dk - Egaa Gymnasium 24. april 2014 Måske havde Sid fra Toy Story fat i noget af det

Læs mere