Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Annemette Skovgaard Jensen og Jørgen Juul FS2hhb13 Ft2hhinoc113 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Invention og idegenerering Titel 2 Innovationsprocessen Titel 3 Forretningsplanen Titel 4 Innovation og virksomheders konkurrenceevne Titel 5 Innovation og samfundsudvikling Titel 6 Diffusion Side 1 af 9

2 Titel 1 Invention og idegenerering - Invention og innovation - Forretningsområde - Kilder til innovation (Druckers 7 kilder til innovation) - Idegenereringsmetoder (omvendt brainstorming, De Bonos 6 tænkehatte) - Screening af ideer Væsentligste arbejdsformer Supplerende stof: - Kreativitet - Teamarbejde og gruppeprocesser (Belbins rolletest, Adizes lederroller) - Video om Belbins grupperoller - opgaver fra Heureka, Div. Aktuelle artikler: Forløbet varer 8-10 timer. Mål: At eleverne skal kunne redegøre for invention og kunne anvende metoder til generering af nye ideer. Formålet med emneforløbet er at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og tænke kreativt og anderledes. Arbejdsformer: Klasseundervisning og kreativt gruppearbejde Studiemetoder: Gruppearbejdsformen, brainstorming, gruppepræsentationer, selvtest Der arbejdes indledningsvist med teori omkring invention og innovation samt kilder til innovation. Side 2 af 9

3 Titel 2 Innovationsprocessen - Faseopdelt innovationmodel (Stage-Gate-Modellen) - Cisc-model - Integreret produktudvikling - Produktlivscyklus Afsætningslitteratur Supplerende stof: - Organisationsformer i en virksomhed - Bostonmodellen - Udleveret materiale vedr. brugerdreven innovation, Anvendt uddannelsestid: 8 timer Mål: Eleverne skal kunne anvende faserne innovationsprocessen til at diskutere og vurdere konkrete problemstillinger Formål: At eleverne får indblik i innovationsprocessen i en virksomhed/organisation, samt redegøre for, hvordan man kan integrere risikohåndtering i beslutningerne. Væsentligste arbejdsformer Arbejdet med innovationsprocessen har været centreret om elevernes arbejde med udviklingen af elevernes egen virksomhedsidé og forretningsplan Side 3 af 9

4 Titel 3 Forretningsplanen - Forretningsidé - Ledelsesteam og organisation - Strategi og markedsføring - Budgettering og finansiering - Risikohåndtering Forretningsplan fra Supplerende stof: - Personlig udvikling og effektivitet - Teamwork og gruppeprocesser - Deltagelse i CP/YE og Syddanske Regionsmesterskaber for region Syddanmark. Enkelt gruppe til DM - Pitch for Middelfart Erhvervscenter Forløbet planlægges til at vare 45 timer. Timerne fordeles løbende over hele året med sammenhængende perioder for de delprojekter, der gennemføres i forbindelse med de forskellige delelementer i forretningsplanen. Imellem projektperioderne gennemføres der undervisning. Projektperioderne ligger primært i efteråret, i januar og i april Mål: Eleverne skal kunne: Redegøre for formålet med at udarbejde en forretningsplan før en opstart af en ny virksomhed eller et nyt forretningsområde i en eksisterende virksomhed. Redegøre for målgrupperne for forretningsplanen og deres forskellige tilgange til forretningsplanen. Udarbejde en forretningsplan for en ny virksomhed/nyt forretningsområde i en eksisterende virksomhed. Redegøre for afsætningsmæssige problemstillinger i forbindelse med opstart af ny virksomhed/nyt forretningsområde i eksisterende virksomhed Udarbejde etablerings, drifts- og likviditetsbudget for en nystartet virksomhed/forretnings-område under hensyntagen til manglende historiske data m.m. redegøre for sammenhænge mellem de forskellige involverede fagområder i projektet Formålet med emneforløbet er, at eleverne opbygger et fagligt begrebsapparat indenfor og får kendskab til modeller og metoder i forbindelse med udarbejdelse af en forretningsplan for opstart af ny virksomhed eller for etablering af et nyt forretningsområde i en eksisterende virksomhed. Desuden er formålet, at eleverne udarbejder det obligatoriske eksamensprojekt. Side 4 af 9

5 Væsentligste arbejdsformer Eleverne starter selv egen virksomhed som udgangspunkt for udarbejdelse af forretningsplanen. Der samarbejdes med Fonden for Entrepreneurskab, Young Enterprise (Company program). Hvilken ide de enkelte grupper vil arbejde med er afklaret i begyndelsen af projektet eller i innovationstimerne før projektets start. Arbejdsformen er en vekselvirkning mellem teori og praksis, idet eleverne skal udnytte den teoretiske viden til at udarbejde forretningsplanen/projektforløbsplanen. Side 5 af 9

6 Titel 4 Innovation og virksomheders konkurrenceevne - Værdikæde - Generisk strategi og innovation - Innovationstyper - Udviklingsspor - Innovationsstrategi Uddrag fra HEUREKA, Erhvervsskolernes Forlag Forløbet varer 8 timer Mål: Eleverne skal kunne Fra innovation: - redegøre for innovations betydning for virksomheders konkurrenceevne og organisationers udvikling Fra afsætning - anvende viden om en virksomheds værdikæde til at diskutere valg af generisk strategi Formålet med forløbet er, at eleverne får en fornemmelse af sammenhængen mellem en virksomheds værdikæde, dens generiske strategi og innovationsstrategien og kan vurdere disses betydning for konkurrenceevnen. Desuden skal eleverne have en viden om, hvordan disse faktorer er afhængige af graden af innovation i virksomheden Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved læreroplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerende stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver efterfulgt af projektforløb, hvor eleverne arbejder med deres egne virksomheder i YE-regi. De undersøger egne problemstillinger i forbindelse med innovation og konkurrenceevne. Undervisningsformerne er klasseundervisning og gruppearbejde i de etablerede grupper. Virksomhedens værdikæde er central for forståelsen af innovations betydning for en virksomheds konkurrenceevne. Der arbejdes indledningsvist med værdikæden på et grundlæggende niveau, og ved hjælp af eksempler på værdikæder fra virksomheder udbygges teorien gradvist. Eleverne udarbejder værdikædeanalyser på udvalgte innovative virksomheder. Afhængig af virksomhedens kernekompetencer kan den følge forskellige udviklingsspor. Det afhænger af, hvilke parametre den vil konkurrere på og hvilke tekno- Side 6 af 9

7 logiske kilder, den benytter til fornyelse af virksomheden samt hvilke dele af virksomhedens aktiviteter, der især innoveres. De teknologiske spor kan enten være leverandørdominerede, skala-intensive, forskningsbaserede, informationsintensive eller specialiserede leverandører. Innovationer inddeles i inkrementelle og radikale innovationer og der fokuseres på diskussionen af, hvornår et produkt eller en serviceydelse kan siges at være ny. Eksempler inddrages til belysning af forskellene mellem de forskellige innovationer. Porters generiske strategier inddrages til forståelse af strategien som en vigtig faktor i innovationsarbejdet. Sondringen mellem teknologidrevne og markedsdrevne innovationer er væsentlig for forståelsen af de forskellige måder en virksomhed kan planlægge sin innovationsstrategi på. Her tales også om hhv. forskningsdreven, brugerdreven og prisdrevene innovation med udgangspunkt i konkrete eksempler på virksomheder som arbejder med de forskellige former for innovation. Side 7 af 9

8 Titel 5 Innovation og samfundsudvikling - Innovation, iværksætteri, entrepreneurship og intrapreneurship - Landes konkurrenceevne - Kulturens betydning - Offentlig og privat sektors betydning - Porters diamant Supplerende stof: - Diverse artikler om lokale og nationale tiltag for at fremme iværksætteri og innovation Forløbet varer 8 timer Mål: Eleverne skal kunne redegøre for innovationers betydning for samfundsudviklingen, og hvordan samfundsvilkår har betydning for innovationsaktiviteter Formål: Formålet med forløbet er, at eleverne får en fornemmelse af sammenhængen mellem et lands innovationsniveau og den økonomiske vækst i landet Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen tager udgangspunkt i et gruppearbejde om Innovation og samfundet, hvor ovennævnte artikler indgår sammen med lærebogen og foredrag. Efterfølgende præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerende stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der gives kendskab til GEM-rapporter til belysning af forskelle mellem landes konkurrenceevne og kulturens betydning. Side 8 af 9

9 Titel 6 Diffusion - Produktlivscykluskurven - Gæringsmodel - Dominerende design - Innovation og imitation Uddrag fra HEUREKA, Erhvervsskolernes Forlag Supplerende stof: Patentstyrelsens hjemmeside Forløbet varer 8 timer. Mål: Eleverne skal kunne redegøre for diffusion på virksomheds-, branche- og internationalt niveau Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare hvordan nye ideer til produkter og serviceydelser spredes indenfor en branche, mellem brancher både nationalt og internationalt. Eleverne skal have en viden om diffusionsprocesser samt hvilke faktorer, der hæmmer eller fremmer spredningen af produktet. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved læreroplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerende stof. Undervisningsformerne er klasseundervisning og gruppearbejde i de etablerede grupper. Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2014 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag og niveau Innovation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag

ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen. Nyt Teknisk Forlag ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB EN GRUNDBOG Kristian Philipsen Nyt Teknisk Forlag 2 Innovation. Entreprenørskab og intraprenørskab 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Heidi

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere