Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Innovation C Gitte Krogh Frederiksen innoC Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Off to the movies Titel 2 Team og team-roller Titel 3 Innovation i samfundet Titel 4 Diffussion Titel 5 Entrepreneurskab og forretningsmodeller Titel 6 Eksamensopgave Forretningsplan Side 1 af 8

2 Titel 1 Off to the movies Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Kernestof som vil blive gennemgået: Grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer: Invention og innovation som udgangspunkt i idégenereringsprocessen Idégenereringsmetoder i teori og praksis Screening af ideer efter udvalgte kriterier, herunder idéhøjde og nyhedsværdi (se under patenter) Identifikation af nye innovationsmuligheder Identifikation og diskussion af innovationskilder, herunder prisdreven, teknologidreven og brugerdreven innovation Kilder til innovation Knudsbo, Nina og Klaus Marthinus (1. Udgave, 1. Oplag, 2005) Innovation, Systime Forlag; Kap. 1+2 Supplerende stof: Funch Jensen, Irmelin og Kromann-Andersen Ebbe (1. udgave, 1 oplag 2009), KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne, Erhvervsskolernes forlag. Frandsen, Kirsten og Birte Ravn Østergaard (2. Udgave, 1. Oplag, 2008), Heureka, Erhvervsskolernes Forlag; Kapitel 1. Rosted, Jørgen, 2003, Tre former for Innovation, Rapport udarbejdet for Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse. Red. Sørensen, Anne-Marie Sikker (2006), Kaosstyring, tværfagligt projektarbejde, Amtscentret for Undervisning i København 20 timer svarende til 26,5 lektioner (45 min) + individuel mundtlig fremlæggelse svarende til 5 elevtimer ifølge opgaveplanen Læringsmål: Eleven skal efter dette forløb kunne redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer. Første projektforløb i Innovation, arbejdes der med innovationsprocessen fra ide, over skitse til fremstilling af prototype. Progression i forløbet blive som følger: Idegenerering og vurdering Research, skitsering og planlægning Materialebegrænsning Fremstilling Side 2 af 8

3 Mundtlig fremlæggelse og catwalk ved skolens morgensamling Når man arbejder innovativt, er det vigtigt både at kunne være kreativ og samtidig kunne omsætte de kreative ideer til noget konkret. Opgavens indhold: Klassen fungere som en samlet projekt- og innovationsgruppe. Gruppen sørger for hver gang at udvælge en sekretær som indsamler notater og skitser i en fælles gruppemappe. Der skal fremstilles et kostume som passer i en bestemt film-genre. Kostumet skal fremstilles af aviser, magasiner, toiletpapir, plastposer. Til fremstillingen har I desuden adgang til: Saks, limpistol, symaskine, maling, pensler Når kostumet er færdigt skal det udstilles / fremvises ved en catwalk på morgensamling. Forløbet afsluttes med en individuel, mundtlig fremlæggelse af projektets vigtige fokuspunkter svarende til 5 elevtimer ifølge opgaveplanen arbejdsformer Gruppearbejde/læreroplæg/klasseundervisning/projektarbejdsform/ virtuelle arbejdsformer/individuel mundtlig fremlæggelse og formidling Side 3 af 8

4 Titel 2 Team og team-roller Elevere har med udgangspunkt i lærerbaseret teori-gennemgang, arbejdet med konflikthåndtering via rollespil og teambuilding-øvelser Anvendt litteratur: Schults Larsen, Ole, Psykologiens veje Monberg Tina, (1. udgave, 1. oplag, 2006), Konflikthåndtering, Børsens forlag Supplerende litteratur: vitch/article html. Strandgård, Vagn et al (1995), Konfliktløsning, Det samarbejdende menneske teambuilding for den lærende organisation, Industriens forlag. Siderne West, Michael A. (2. udgave, 2004), Teamwork metoder til effektivt samarbejde, København, Psykologisk forlag. Siderne Red. Sørensen, Anne-Marie Sikker (2006), Kaosstyring, tværfagligt projektarbejde, Amtscentret for Undervisning i København 10 timer svarende til 13, 5 lektioner (a 45 min) Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: Eleven skal efter forløb kunne anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed. Behandlet kernestof: Team, teamroller, teamsammensætning Konflikter og konflikthåndtering Forskellige typer entreprenører Særlige fokuspunkter ar- Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/rollespil bejdsfor- mer Side 4 af 8

5 Titel 3 Innovation i samfundet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Med udgangspunkt i Virksomheden ECCO, arbejdes der med arbejder klassen gruppevis med undersøgelse af det globaliserede samfund, herunder offshoring, outsourcing, blue collar og white collar revolution og konsekvenser heraf. For at belyse hvilke innovative tiltag et land kan benytte, som har indflydelse på innovationsaktiviteter, præsenteres eleverne for og arbejder med Porters Diamant model. Litteratur: Knudsbo, Nina og Klaus Marthinus (1. Udgave, 1. Oplag, 2005) Innovation, Systime Forlag. Siderne Supplerende litteratur: Frandsen, Kirsten og Ravn Østergaard, Birte (2. udgave, 1 oplag, 2008), Heureka, Erhvervsskolernes forlag. Siderne timer svarende til 6,5 lektioner (a 45 min) Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf Kernestof: Innovation i samfundet herunder: Innovation, iværksætteri, entrepreneurship og intrapreneurship Lande og branchers innovationsaktiviteter. Positive og negative konsekvenser af innovation arbejdsformer Klasseundervisning/ projektarbejdsform/skriftligt arbejde/gruppearbejde Side 5 af 8

6 Titel 4 Diffussion MÅL MED OPGAVE I forhold til læreplanen for Innovation C tager dette forløb udgangspunkt i dele af følgende mål: redegøre for diffusion af innovationer (Kilde: læreplanen for Innovation, HTX- bekendtgørelsen bilag 18) De overordnede mål omsættes til følgende konkrete mål. Efter endt forløb og opgavebesvarelse skal du kunne: 1. Beskrive eleverne skal kunne forklare, hvordan nye ideer til produkter og serviceydelser spredes indenfor en branche, mellem brancher, inden for et land og internationalt for sammenhængen mellem faserne i diffusionsprocessen og relevante modtagergrupper. 2. Forstå diffusionsprocessers udvikling samt om, hvilke faktorer, der hæmmer eller fremmer spredningen af produktet på markedet Litteratur: Fransen, Kirsten og Østergaard, Birte Ravn (2007) 9 Diffusion. I Heureka. En teori og værktøjsbog om innovation. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. Siderne Knudsbo, Nina og Marthinus, Klaus ( ) 5 Diffusion. I Innovation. Systime. Siderne arbejdsformer 5 timer svarende til 6,5 lektioner (a 45 min) Kernestof: - redegøre for diffusion af innovationer, herunder S-kurven Teknologisk udvikling Elementer i diffusionsprocessen Klasseundervisning/skriftligt arbejde Side 6 af 8

7 Titel 5 Entrepreneurskab og forretningsmodeller Litteratur: Fransen, Kirsten og Østergaard, Birte Ravn (2007) 9 Diffusion. I Heureka. En teori og værktøjsbog om innovation. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. Siderne Knudsbo, Nina og Marthinus, Klaus ( ) 5 Diffusion. I Innovation. Systime. Siderne og Supplerende litteratur: Søndersted-Olsen, Hans-Henrik, (2007) 6 Din strategiske situation. I Marketinghåndbogen, Forlaget Samfundslitteratur. Siderne timer svarende til 20 lektioner (a 45 min) Kernestof: Eleven skal efter forløbet kunne redegøre forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og non-profit organisationer etablering og overlevelse Forretningsmodeller Værdikæde, herunder værditilvækst og værdi for kunder/bruger SWOT Generisk strategi og innovation Innovationstyper Strategier for socialt entrepreneurskab Immaterielle rettigheder arbejdsformer Klasseundervisning/ projektarbejdsform Side 7 af 8

8 Titel 6 Forretningsplan Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Gennemgang og udarbejdelse af forretningsplanen for elevernes opfindelse/produkt som indeholdende: idegrundlag, marked og behov, planlægning, ressourcer, produkt og ydelse, organisation samt økonomi herunder budgetter. Arbejdet lægges til grund for eksamensprojektet. Eksamensopgavens mål og problemformulering: Problemstillingen for eksamensopgaven i Innovation C, Forår 2011 vil derfor være: Forretningsplanen skal tage udgangspunkt i fremstilling af et legetøj / legeredskab som kan anvendes på en legeplads. Legetøj /-redskab skal kunne bruges af børn fra alderen 5-6 år. Opgaven/produktet skal baseres på en spørgeskemaundersøgelse, som skal afdække behov for produkt og kundegruppens størrelse. Litteratur: Knudsbo, Nina og Marthinus, Klaus ( ) 5 Diffusion. I Innovation. Systime. Siderne Fransen, Kirsten og Østergaard, Birte Ravn (2007) 9 Diffusion. I Heureka. En teori og værktøjsbog om innovation. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. Siderne Supplerende litterarur: Syr, Linda A (2008), Forretningsplanen, Børsens forlag 20 timer svarende til 26,5 lektioner (a 45 min) Kernestof: Eleven skal efter forløbet kunne anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed. Forretningsplan Produktlivscykluskurve Planlægningsmetoder/værktøjer arbejdsformer Klasseundervisning/gruppearbejde /projektarbejdsform/ skriftligt arbejde/ Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2014 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag og niveau Innovation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Informationsteknologi

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Indhold ... 3 ... 4 ... 7. Side 2 af 16

Indhold ... 3 ... 4 ... 7. Side 2 af 16 SEMESTERORIENTERING 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknis sk integration Uddannelsen til professionsbachelor VIA University College Horsens Foråret 2014 Indhold Uddannelsens formål... 3 Uddannelsens indhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere