Design for Alle. Fysisk tilgængelighed til emballager. Forbrugerstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design for Alle. Fysisk tilgængelighed til emballager. Forbrugerstyrelsen"

Transkript

1 Design for Alle Fysisk tilgængelighed til emballager Forbrugerstyrelsen 1

2 Capacent Dato Februar 2008 Indhold 1. Indledning 3 2. Design for Alle - Formålsparagraf 4 3. Indledning 5 4. Baggrunden for projektet 6 5. Rapportens indhold Del I Desk studie Del II Business cases 9 6. Metoder til viden- og dataindsamling Opstartsmøde Feltstudie Desk studie Dataindsamling Workshop Formål og fokus Brugercentreret design og Design for Alle Brugercentreret design Design for Alle Generel udvikling på emballageområdet Tendenser inden for emballageinnovation Bæredygtighed Teknologisk optimeret emballage Det kulturelle forbrug Brugercentreret design og Design for Alle Hvad er god emballage til fødevarer? Metoder og guidelines til brugercentreret design Tværfaglighed i designprocessen Fire perspektiver på designprocessen Metodekatalog Guidelines til designproces Konklusion 29 2

3 1. Indledning Godt design betyder, at produkter kan bære en højere pris. Det viser både danske og internationale undersøgelser. Brugercentreret design med fokus på Design for Alle er en voksende tendens inden for alle brancher, der handler om aktivt og systematisk at inddrage brugeroplevelsen i produktudviklingsprocessen. Denne tilgang til design kan ofte skabe værdifuld sammenhæng mellem brugernes behov på den ene side og producentens forretningsmæssige fordele på den anden side. Danmark har en relativ lang, demokratisk tradition for at arbejde med design med fokus på brugeren. Brugercentreret design ligger i forlængelse af denne tradition, men adskiller sig ved, at designprocessen her er en integreret del af virksomhedens samlede strategi. Den er systematisk og bygger på et solidt teoretisk fundament af viden om virksomhedens samspil med det omgivende samfund samt brugernes behov og nye adfærd på markedet. Denne viden kobles sammen med æstetik og formgivning fra den klassiske designproces og er et centralt aspekt i arbejdet med brugerdrevet innovation. Brugercentreret design handler om at skabe en åben udforskning og dialog med brugerne og fokuserer eksklusivt på det innovationspotentiale, der findes hos brugerne selv. Stadig flere virksomheder får øjnene op for dette innovationspotentiale, og stadig flere virksomheder begynder at arbejde systematisk med brugerdrevet design som en strategisk prioritering og opfatter det at kunne forstå verden fra brugerens perspektiv som et afgørende konkurrenceparameter. Den brugercentrerede designproces har brugerne og markedets behov som omdrejningspunkt og giver både strategiske fordele for producenten samt brugsværdi for forbrugeren 3

4 2. Formålsparagraf Både styre- og arbejdsgruppen arbejder for at fremme udviklingen af emballager, der kan bruges af alle. Formålet er at opnå to mål: at sikre tilgængelighed for alle forbrugere og at øge erhvervslivets konkurrenceevne på denne parameter Således kan der både opnås positive effekter for erhvervslivet i form af forretningsmæssige fordele og for forbrugerne i form at produkter, der er lettere at anvende i dagligdagen. Fokus er at forbedre emballagen frem for at afhjælpe emballagens manglende tilgængelighed ved brug af forskellige hjælpemidler. Tilgængelighed tilstræbes for alle forbrugere, med eller uden funktionsnedsættelser, i forhold til at håndtere relevante produkter. Dette tilstræbes via konkrete projekter, som i overensstemmelse med Design for Alle-konceptet inddrager relevante interessenter i hele værdikæden, og som har et klart formål og udsigt til klare resultater. Således tilstræbes det, at samtlige led fra producenter til forbrugere inddrages i de relevante udviklingsprojekter. 4

5 3. Indledning Godt design betyder, at produkter kan bære en højere pris. Det viser både danske og internationale undersøgelser. Brugercentreret design med fokus på Design for Alle er en voksende tendens inden for alle brancher, der handler om aktivt og systematisk at inddrage brugeroplevelsen i produktudviklingsprocessen. Denne tilgang til design kan ofte skabe værdifuld sammenhæng mellem brugernes behov på den ene side og producentens forretningsmæssige fordele på den anden side. Danmark har en relativ lang, demokratisk tradition for at arbejde med design med fokus på brugeren. Brugercentreret design ligger i forlængelse af denne tradition, men adskiller sig ved, at designprocessen her er en integreret del af virksomhedens samlede strategi. Den er systematisk og bygger på et solidt teoretisk fundament af viden om virksomhedens samspil med det omgivende samfund samt brugernes behov og nye adfærd på markedet. Denne viden kobles sammen med æstetik og formgivning fra den klassiske designproces og er et centralt aspekt i arbejdet med brugerdrevet innovation. Brugercentreret design handler om at skabe en åben udforskning og dialog med brugerne og fokuserer eksklusivt på det innovationspotentiale, der findes hos brugerne selv. Stadig flere virksomheder får øjnene op for dette innovationspotentiale, og stadig flere virksomheder begynder at arbejde systematisk med brugerdrevet design som en strategisk prioritering og opfatter det at kunne forstå verden fra brugerens perspektiv som et afgørende konkurrenceparameter. Den brugercentrerede designproces har brugerne og markedets behov som omdrejningspunkt og giver både strategiske fordele for producenten samt brugsværdi for forbrugeren 5

6 4. Baggrunden for projektet Der findes mange grupper af mennesker, som på en eller anden måde har svært ved at håndtere emballage. Det kan for eksempel være ældre med svag håndkraft, børn med endnu ikke færdigudviklet finmotorik og forskellige grupper af mennesker med funktionsnedsættelse. Når man designer emballage skal man fx vide, at en 65-årig kvinde kun har en fjerdedel styrke i hånden sammenlignet med en 25-årig mand, og man skal kunne tilpasse produktet, så det både formmæssigt og funktionelt appellerer til så mange mennesker som muligt. Det daværende ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender har iværksat et projekt om forbrugernes muligheder for nemt at kunne åbne og håndtere emballage. Projektet gennemføres i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af en række erhvervsorganisationer, handicaporganisationer, designere samt Forbrugerstyrelsen. Forbrugerstyrelsen ønsker med projektet at sætte særligt fokus på brugervenlighed i forhold til fødevareemballage. Formålet er at gøre det tydeligere for virksomhederne, at der er forretningsmæssige fordele i at arbejde systematisk med design af emballage i et tilgængelighedsperspektiv. Forbrugerstyrelsen ønsker gennem en række business cases at fremhæve eksisterende succeshistorier, hvor virksomheder har udviklet emballager og/eller produkter på basis af nytænkning og en systematisk designproces med fokus på, at det skal være brugervenligt for så mange mennesker som muligt. Projektet skal desuden generere viden om, hvordan fødevarevirksomheder opfatter design som strategisk prioritering og om, hvordan de arbejder med brugervenlighed og tilgængelighed på emballageområdet. Forbrugerstyrelsen skal bruge denne viden til en formidlingsindsats, som skal gøre fødevarevirksomheder opmærksomme på emballagedesigns forretningspotentiale. Samlet set skal projektet: 6

7 Sætte fokus på brugervenlighed og tilgængelighed i til emballager Synliggøre de forretningsmæssige fordele ved at arbejde med tilgængelig emballage Fremstille klare guidelines, der er direkte anvendelige i erhvervsmæssig sammenhæng Det er en tydelig tendens både nationalt og globalt, at fremtidens marked vil blive præget af, at forbrugerne gerne vil betale en merpris for veldesignede produkter. 1 Det giver fødevareproducenter en række nye udfordringer i forhold til emballering. Kravene til emballagens traditionelle funktioner beskyttelse af produkt samt bevaring af smag bliver i stigende grad kombineret med nye krav fra både brugere og detailhandel. Det skal være let håndterbart, tilgængeligt for alle og kunne stilles i butikken uden, at det kræver for meget plads. Desuden skal det helst være miljøvenligt og æstetisk appellerende. God emballage kræver et gennemtænkt design på alle disse niveauer og understøtter virksomhedens produktbranding, produktets positionering på markedet og skaber mersalg. 1 Clement, Jesper, p.7. in: Food Culture # 27:07 7

8 5. Rapportens indhold Denne rapport præsenterer resultater af en baggrundsundersøgelse omkring brugercentreret design med fokus på fødevareemballage, indenfor projektets rammer. Termen brugercentreret design vil i rapporten blive anvendt som et overbegreb til begrebet Design for Alle. Vi har valgt at fokusere på den samlede, systematiske designproces med særligt fokus på tilgængelighedsaspektet. Rapporten er opdelt i to hoveddele. Den ene del indeholder en redegørelse for og analyse af resultaterne fra et desk studie omkring brugerdrevet innovation i fødevarevirksomheder. Den anden del indeholder beskrivelser af 4 udvalgte business cases det vil sige gode eksempler på, hvordan en systematisk designproces med fokus på brugeren kan resultere i innovative emballageprodukter og forretningsmæssige fordele. 5.1 Del I Desk studie Det første afsnit indeholder en definition af begreberne brugercentreret design og Design for Alle. Dernæst følger et afsnit, der beskriver de metoder, vi har anvendt til data- og videnindsamlingen, der danner grundlag for denne rapport. Afsnit 5 giver et overblik over den generelle udvikling på emballageområdet og beskriver de megatrends, der har betydning for fødevarebranchens innovation. 8

9 Afsnit 6 indeholder en analyse af, hvad der karakteriserer god emballage til fødevarer, og det indeholder en identifikation af centrale aspekter af emballageinnovation inden for det specifikke brancheområde. Afsnit 7 beskriver hvilke kompetencer, tilgange og metoder, der er nødvendige for, at virksomheder kan arbejde systematisk med brugercentreret design og fastholde fokus på Design for Alle i deres forskellige udviklingsprocesser. På baggrund af input fra det samlede desk studie strukturerer vi desuden et metodekatalog og en række guidelines med afsæt i en idealtypisk udviklingsmetodologi. 5.2 Del II Business cases Appendikset til rapporten indeholder 4 business cases. Hver business case er et eksempel på gennemtænkt emballagedesign og indeholder en beskrivelse af det specifikke produkt og af virksomhedens forretningsområder. Desuden illustreres det, hvilke metoder og værktøjer den enkelte virksomhed bruger i forbindelse med designprocesser, og hvordan resultaterne operationaliseres med fokus de forretningsmæssige fordele. Udvælgelsen af business cases er foretaget i samarbejde med Forbrugerstyrelsen på baggrund af input fra workshop. 9

10 6. Metoder til viden- og dataindsamling Videnindsamlingen til denne opgave er baseret på et opstartsmøde med Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe, et mindre feltstudie, et omfattende desk studie samt en workshop. I dette afsnit beskrives alle videnindsamlingens dele. 6.1 Opstartsmøde Forud for projektet har der blevet gennemført et pstartsmøde med Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe. Opstartsmødet havde til formål at fastlægge kriterier for videnindsamlingen. Det blev besluttet, at fokus i arbejdet skal være let tilgængelig emballage til dagligvarer først og fremmest fødevarer. 6.2 Feltstudie Feltstudiet er baseret på en undersøgelse af eksisterende emballagetyper i 2 forskellige supermarkeder: Salling og Føtex. Formålet med feltstudiet var at definere et antal mulige business cases inden for forskellige produktkategorier. 10

11 6.3 Desk studie Desk studiets formål er at indsamle viden om eksisterende emballagetyper, best practise på området samt den generelle udvikling. Desuden har det som formål at identificere en række konkrete metoder og guidelines til at arbejde systematisk med brugercentreret design. 6.4 Dataindsamling Dataindsamlingen ligger i naturlig forlængelse af desk studiet og inkluderer en række semistrukturerede telefoninterview med udvalgte nøglepersoner. Samplingen af respondenter er baseret på lister fra projektets arbejdsgruppe samt en såkaldt sneboldtseffekt, hvor interviewede respondenter anbefaler andre, som igen anbefaler andre (Respondentliste, bilag 1) Interviewene har taget udgangspunkt i en temaguide med mulighed for at stille åbne spørgsmål. Temaguiden er baseret på følgende overordnede spørgsmålskategorier: Hvilke metoder, bruger virksomhederne i deres design- og udviklingsprocesser? Hvilke kompetencer er nødvendige i arbejdet med brugerdrevet innovation? Hvilke metoder (kvalitative og kvantitative) er nødvendige? Hvorfra stammer virksomhedernes viden om brugerens behov/begrænsninger? Hvilke barrierer og udfordringer oplever virksomhederne i designprocesserne? Hvilket forretningsmæssigt potentiale oplever virksomhederne i arbejdet med design af emballage? Hvilke gode eksempler på produkttyper kan virksomheden fremhæve? 6.5 Workshop Udviklingen af business cases er primært baseret på workshoppen og sekundært på desk studiet. Rekrutteringen til workshoppen er baseret på en 11

12 screening af frontløbere inden for fødevare- og emballageindustrien. Deltagersammensætningen omfatter 4 forskellige perspektiver på brugercentreret design og Design for Alle: Fødevareproducenter, emballageproducenter, designere og forbrugere (Se deltagerliste bilag 2). Workshoppens formål er: At indsamle best practise eksempler på processer i forbindelse med udvikling af tilgængelig emballage At identificere barrierer, udfordringer og muligheder i arbejdsprocessen omkring brugervenlighed og tilgængelighed i forhold til fødevareemballage At opstille klare guidelines for arbejdet med brugercentreret design At indsamle og udveksle behovsbeskrivelser fra forskellige perspektiver At tydeliggøre det økonomiske incitament i forhold til at arbejde systematisk med brugerperspektivet i forbindelse med udvikling af emballage til fødevarer 12

13 7. Formål og fokus Formålet med projektet og denne afrapportering er at skabe en grundlæggende indsigt i, hvordan udviklings- og designprocesserne i forhold til emballage foregår i fødevarevirksomheder. Rapporten er baseret på resultaterne fra et Internetbaseret desk studie, en screening af markedet for innovative virksomheder på emballageområdet samt en række dybdeinterview med privilegerede vidende, som omfatter designere, fødevareproducenter, supermarkedskæder, emballageproducenter og andre nøglepersoner (Se oversigt bilag 1). Desk studiet skal give indsigt i, hvad der karakteriserer et brugercentreret designperspektiv inden for fødevarebranchen, hvilke virksomheder, der er frontløbere inden for denne orientering, og hvordan disse virksomheders erfaringer kan nyttiggøres. Rapporten præsenterer desuden 4 business cases, som har til formål at illustrere, hvordan førende virksomheder arbejder med emballageudvikling med fokus på: Hvilke metoder, bruger virksomhederne i deres udviklingsprocesser? Hvordan indhenter virksomhederne information om brugeren? Hvorfra stammer virksomhedernes viden om brugerens behov/begrænsninger? Hvilke barrierer og udfordringer oplever virksomhederne? Hvilket forretningsmæssigt potentiale ser virksomhederne i arbejdet med design af emballage? 13

14 8. Brugercentreret design og Design for Alle Hver dag omgiver vi os med ting, som er formgivet af designere og ingeniører. Design er en central del af det moderne liv og opfylder mange funktioner i hverdagen. Design for Alle har mange ligheder med brugercentreret design. I dette afsnit forsøger vi at redegøre for de to betegnelser og identificere, hvordan de adskiller sig fra hinanden og supplerer hinanden Brugercentreret design Brugercentreret design er en relativ ny orientering inden for design, som har udviklet sig over de seneste 25 år, men som først nu er ved at blive formaliseret. Mange virksomheder kan have glæde af at kortlægge sine forbrugere og vide, hvad det er for nogle mekanismer, der sker inde i deres hoveder, når de køber og anvender produkter. Hvis virksomhederne ved det, så ved de også, hvilke priser de kan tage, hvordan markedet er, hvordan de skal reklamere, og hvordan de skal brande. Brugercentrerede udviklingsprocesser fokuserer på at opnå et fuldendt billede af brugeren og brugskonteksten som grundlag for meningsfuldt design og kan primært karakteriseres ved, at det er viden om bruger og brugskontekst, der udgør fundamentet for produktudviklingen. 2 Redegørelserne for termerne Design for Alle og Brugercentreret Design er baseret på en kontekstuel forståelse af emballageudvikling i fødevarebranchen. Der er ikke tale om en udtømmende videnskabelig beskrivelse. 14

15 I brugercentreret design anvendes forskellige traditionelle etnografiske metoder til at undersøge og inddrage brugere i processen. Styrken i denne metodiske tilgang er, at den går bag om brugssituationen og på den måde kan skabe større målrettethed og relevans i produktløsningerne, hvilket er særligt interessant i tilgængelighedsperspektiv. Brugercentreret design er design, som i særlig høj grad tager hensyn til brugernes behov, ønsker og værdier. Det brugercentrerede designperspektiv er relevant, fordi moderne forbrugere i stigende grad forlanger produkter, der er designet, så de passer til en individuel livsstil. Denne udvikling betyder, at det er nødvendigt for producenter at identificere deres brugeres behov og skabe produkter, der er tilpasset disse Design for Alle Design for Alle 4 tager på samme måde som den brugercentrerede designproces udgangspunkt i brugerens verden og perspektiv. Design for Alle adskiller sig dog fra den brugercentrerede tilgang ved at fokusere på særgruppernes perspektiv og eksklusivt på tilgængelighedsaspektet. Tilgængelighed drejer sig om menneskelig mangfoldighed, social deltagelse og lighed, hvilket tilfører designprocessen helt særlige kreative og etiske udfordringer. Udgangspunktet for Design for Alle er en demokratisk tankegang og en bestræbelse på, at give personer lige mulighed for at tage del i alle aspekter af samfundslivet. For at nå dette mål, skal de fysiske omgivelser det vil sige hverdagsgenstande, services, kultur og information være tilgængeligt og anvendeligt for alle i samfundet og modsvare en øget menneskelig mangfoldighed. I Norge taler man om, at designprocessen bør struktureres med udgangspunkt i elitebrugeres perspektiv. 5 Kategorien elitebrugere omfatter en række mennesker, som af en eller anden årsag er funktionshæmmede i forhold til gennemsnitsbrugeren. Ved at arbejde med design, som målrettes disse såkaldte elitebrugere er det muligt at opnå indsigt i nuværende og 3 Jørgensen, Stine, p.18 in: Brugercentreret design, EBST Design for Alle er et dansk ord for det, der i den engelske fagterminologi hedder inklusive design og i den amerikanske fagterminologi universal design. 5 Berg, Marianne Støren, p.33 In: Befria din produkt en konferens om förpackningar som konkurrensmedel, Reumatikerfôrbundets

16 fremtidige brugerværdier og skabe nye modeller for produktinnovation, der er en forudsætning for kommerciel succes og samtidig kommer det brede brugersegment til gode. Design for Alle er barrierefrit design, som er udviklet med udgangspunkt i specielle brugergrupper, men som samtidig kommer gennemsnitsborgeren til gode. 16

17 9. Generel udvikling på emballageområdet Dette afsnit indeholder hovedkonklusioner baseret på desk studiet og de gennemførte interview, og det skitserer den generelle udvikling og de dominerende trends på emballageområdet. 9.1 Tendenser inden for emballageinnovation Emballage er et vigtigt anliggende for fødevarevirksomheders strategier både med hensyn til detailudbud, fødevaresikkerhed og differentiering og konkurrence. Inden for fødevarebranchen er det muligt at skelne mellem to overordnede kategorier for emballageinnovation: Prisdreven innovation og brugerdrevet innovation. Den prisdrevne innovation er primært baseret på materialeudvikling med henblik på at opnå højere billigere løsninger, mindre grad af miljøbelastning samt bedre muligheder for kreativ tilpasning af produktet. Den brugerdrevne innovation er baseret på udvikling af nye emballagetyper eller forbedring af eksisterende emballage, der tager højde for emballagens funktionelle og æstetiske aspekter i sin helhed. Det er en generel tendens i fødevarebranchen, at der i stigende grad investeres i brugerdrevet innovation. En vigtig indikator på dette er, at emballageproducenter opfatter design som et af de mest afgørende konkurrencevilkår i forhold til at kunne afsætte produkter til 17

18 fødevarevirksomheder. Ved hovedkontoret i Norge har Elopak 6 for eksempel opbygget et stort testcenter til deres nye emballager. Her arbejder medarbejderne i tværfaglige teams med analyse af problemfelt, idegenerering og prototypeudvikling. Alle nye idéer bliver testet før lancering via forskellige kvalitative og kvantitative metoder. Der gennemføres konkurrent- og markedsanalyser for at ramme en præcis segmentering, og der gennemføres observationer og dybdeinterviews for at få indsigt i brugernes behov og livssituation Bæredygtighed En af de tydeligste tendenser, der eksisterer inden for fødevarebranchen er fokus på bæredygtighed. Alene i Danmark forbruges i gennemsnit 110 kg emballage pr. person om året, hvoraf en betydelig del kommer fra fødevareindustrien. Førende producenter af plastemballage arbejder i stigende grad strategisk med miljøaspektet i deres udviklingsprocesser. Der findes for eksempel et materiale bestående af såkaldt komposterbart plast, som er udvundet af majskorn og kan indgå i naturens kredsløb efter en fuldstændig forbrænding. Produktet er helt nyt på verdensplan og har skabt stor interesse på især det europæiske marked. 8 Udviklingen omkring miljøvenlighed er også stærk inden for folieproduktion, hvor der i dag eksisterer prototyper på folie, der ikke alene er biologisk nedbrydeligt, men som også udkonkurrer plast på en række funktionelle kriterier. Materialet kan modstå varme og fugt og har en ekstrem fysisk strækevne og robusthed. 9 Både fødevarevirksomheder og emballageproducenter vurderer, at miljøvenlig emballage vil få stor indflydelse på fremtiden for fødevaredetailhandelen. 6 Elopak er en af verdens største producenter indenfor karton- og plastemballage, hovedsageligt til flydende fødevarer. Elopak har hovedsæde i Norge og afdelinger i 40 lande. 7 Kilde: Børge Kvamme, Marketingsdirektør i Elopak 8 Kilde: Færch Plast, Holstebro 9 Kilde: 18

19 9.3 Teknologisk optimeret emballage En anden tendens i udviklingen af emballage til fødevarer er brugen af nanoteknologi. Nanoteknologi anvendes i dag primært på prototypeniveau, men eksperter vurderer, at det i fremtiden vil opnå stort forretningspotentiale. For eksempel er det muligt at tilføre fødevarer en selvrensende hinde af nanopartikler, der kan få produktet til lettere at slippe sin emballage. Det er også muligt at styrke emballagens barriereegenskaber gennem såkaldte nanokompositer, eller man kan gøre emballager diagnosticerende via mikrosensorer, der er i stand til at styre fx tid, temperatur, dannelse af giftsstoffer i fødevarer. Mikrosensorer kan for eksempel også bruges som modningsindikatorer, der ved at måle en frugts indhold af ethylen kan fortælle, hvornår den med fordel kan spises. 10 Nutidens teknologi kan på den måde anvendes til at skabe målrettet kommunikation mellem produktemballage-forbruger. 9.4 Det kulturelle forbrug Fremover vil en stadigt stigende del af vores forbrug handle om følelser og oplevelser. Vi vil fortsat købe og bruge fysiske produkter, og de skal naturligvis fungere optimalt. Men det afgørende for afsætningen bliver i højere grad produkternes og dermed virksomhedernes evne til at appellere til vores følelsesmæssige behov. Forbrug bliver i stigende grad en kulturel ytring og en måde, hvorpå mennesker kan iscenesætte sig selv og give udtryk for deres værdier og individualitet. Derfor vil forbrugets følelsesmæssige og æstetiske aspekter blive afgørende, mens funktionelle og materielle egenskaber vil træde i baggrunden. Forbrugere vil stille flere krav om, at produkter ikke bare fungerer, som de skal, men også appellerer til deres følelser, værdier, normer og personlighed. Fremtidsforskere mener, at vi er på vej mod et samfund, som er domineret af den emotionaliserede forbruger altså en forbruger, der mere lader sig styre af følelser, impulser og værdier end af såkaldt rationelle valg. For at komme ind på markedet eller blive på markedet må virksomheder konkurrere på viden i produkterne, om produkterne kan mere end konkurrenternes, og om de passer bedre til forbrugerens emotionelle og funktionelle behov Kilde: Henrik Skov Pedersen, Arla Foods 11 Instituttet for Fremtidsforskning (1997), Det 5. marked. 19

20 Kampen om forbrugernes opmærksomhed er stor, når det gælder fødevarer, og produkterne skal skille sig ud for at kunne sælge. Når det symbolske element i varen bliver afgørende for købet, kommer emballagen til at spille en meget vigtig rolle i forhold til at kunne appellere til den kulturelle forbruger. 9.5 Brugercentreret design og Design for Alle Stadig flere mennesker i den vestlige verden får stillet en diagnose, der indebærer nedsat håndfunktion, og befolkningsudviklingen er præget af en voksende ældrepopulation. Dette stiller helt særlige krav til emballageindustrien, hvis de ønsker at imødekomme denne forbrugergruppes fysiske behov. Tetra Pak er en af verdens største producenter til emballage. Her arbejder man systematisk med emballageinnovation i et brugercentreret perspektiv og systematisk med Design for Alle. Det er en standartprocedure i udviklingsprocessen, at nye produkter testes på grupper af børn og ældre for at sikre funktionalitet og tilgængelighed for alle. Blandt forbrugere og særligt i udlandet er der en øget opmærksomhed på, at produkter skal være tilgængelige for Alle, og nogle varemærker bliver markedsført alene på baggrund af veldesignet emballage, som er nem at åbne. 12 I Danmark er det ikke en tydelig tendens blandt fødevarevirksomheder at have eksklusivt fokus på Design for Alle. Derimod er det en udbredt opfattelse, at evnen til at ramme nye trends og forstå specifikke forbrugssituationer er et afgørende konkurrenceparameter. Flere og flere virksomheder begynder at arbejde med at etablere kendskab til udviklingen i forbrugsvaner og trends inden for målgrupper. Deres fokus er overordnet på brugercentreret design, hvor Design for Alle er et delelement. I det samlede perspektiv vægtes evnen til at fortælle en sammenhængende historie omkring virksomhedens brand ved at sammentænke image, produkter og emballage. 12 I Sverige markedsføres Bravo juice bl.a. via en kampagne, der handler om tilgængelighed Jättemånga räfflor för bättre grepp bravo! Kilde: Karin Schou Andersen, produktdesinger mdd in: Emballager, der ikke diskriminerer 20

21 10. Hvad er god emballage til fødevarer? På baggrund af resultaterne af desk studiet identificerer vi i dette afsnit forskellige emballagetyper. Desuden opstiller vi en række præstationsparametre og kriterier for godt emballagedesign til fødevarer. Emballage skal først og fremmest løse en konkret opgave den skal beskytte produktet og bevare dets smag. Dernæst stiller distributionen en række krav til emballage med hensyn til logistik, transport og opstilling i butikker, og samtidig skal det appellere til brugeren både æstetisk og funktionelt. Det vil sige, at den skal være let at åbne og genlukke, have kommunikativ overflade og en tydelig signalering af værdigrundlag og livsfilosofi. Emballagens formsprog skal give en designoplevelse, hvor det fx er funktionelle og æstetiske features, der er afgørende for, om forbrugeren vælger at købe produktet. God emballage opfylder følgende betingelser i forhold til æstetik, funktionalitet og tilgængelighed: Emballagen skal beskytte produktet og bevare dets smag Emballagen skal indeholde tilgængelig information om, hvordan produktet håndteres/åbnes Emballagen skal være let at åbne Emballagen skal være nem at holde Emballagen skal være let at genlukke Emballagen skal være let at bortskaffe 21

22 Emballagen skal være pakkevenlig Emballagen skal være miljøvenlig Emballagen skal være sikker Emballagen skal virke salgsfremmende Disse kriterier gælder for alle typer af emballager til fødevarer, men det er klart, at hver emballagetype har særlige udfordringer i forhold til Design for Alle. 13 Generelt gælder det for den gode fødevareemballage, at den skal kunne åbnes uden hjælpemidler. Inden for bestemte emballagetyper er der særlige funktionaliteter, som især bør vægtes: Papkartoner og papiremballage skal have tilstrækkelige perforeringer og store snipper Foliepakninger skal have en tydelig afrivningstråd Plastbægre til fx smørprodukter skal have store snipper og ikke alt for glatte overflader Kartoner til flydende indhold skal kunne åbnes med svag håndstyrke og uden pincetgreb Dåser med ring skal kunne åbnes helt også med svag håndkraft. 13 Kilde: Gigtforeningen: Gigtforeningens test af 23 fødevareemballager 22

23 11. Metoder og guidelines til brugercentreret design Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de metoder og tilgange, som nogle virksomheder benytter i deres brugercentrerede designprocesser, herunder Design for Alle. 14 Den viden, der gengives er indsamlet gennem Internetbaseret informationssøgning, en række telefoninterview med nøglepersoner samt et telefoninterview med IDEO, som er en førende international design- og innovationsvirksomhed 15. I Danmark er det en tendens blandt fødevareproducerende virksomheder, at de opfatter design som en vigtig strategisk prioritering. Det er den generelle holdning blandt produktchefer og innovationsdirektører, at emballagedesign kan skabe unik værdi og profitabilitet. De betragter evnen til at ramme den enkelte forbrugers særlige præferencer, hvad enten det er æstetiske, etiske, funktionelle eller andre behov som et af de væsentligste konkurrencevilkår i en global videnøkonomi. Det danske marked er dog relativt lille og giver ikke i så høj grad grundlag for en samlet viden om teori, metoder og organisering. Der findes en lille gruppe af frontløbere inden for emballageinnovation, men flertallet af fødevareproducerende virksomheder reducerer, deres tilgang til 14 Metodebeskrivelsen i dette afsnit er baseret på resultater fra en desk research og en række kvalitative interview. Der er ikke tale om en udtømmende videnskabelig beskrivelse 15 IDEO er en af verdens største designvirksomheder med 8 kontorer fordelt på 4 lande. IDEO hjælper virksomheder med at lave innovative løsninger inden for industrielt design, services, miljøer og digitale oplevelser. De har en selvstændig afdeling, der beskæftiger sig med emballageinnovation. 23

Emballage til fødevarer - godt design for alle

Emballage til fødevarer - godt design for alle Emballage til fødevarer - godt design for alle 1 Appendiks Beskrivelser af business cases 2 Capacent Februar 2008 3 1. Business Cases Grænsen mellem hvad vi kalder almindelig brugervenlighed og Design

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet - alle tiders emballage fra 3-Stjernet 3-Stjernet A/S 3-Stjernet A/S blev grundlagt i 1950 af Aage Jensen. Og har siden haft en lang tradition for produktion og salg af pålægsprodukter til såvel danske

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik Indholdsfortegnelse 2 Forord Trine Kromann har deltaget den indledende fase og venligst bidraget med

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed PROGRAM Gør produktet en oplevelse Gør oplevelser værdi Kære virksomhed Velkommen gruppeforløbet - oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING

Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING AGENDA Hvad er personas? Hvorfor personas? 10 skridt til personas Erfaringer fra huset En begyndelse En case for personas

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD?

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet SLIDE

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Idékatalog for design af fødevareemballage som kan mindske madspildet. Helle Antvorskov, Teknologisk Institut

Idékatalog for design af fødevareemballage som kan mindske madspildet. Helle Antvorskov, Teknologisk Institut Idékatalog for design af fødevareemballage som kan mindske madspildet Helle Antvorskov, Teknologisk Institut Baggrund for projekt Forbrugerne har madspild på 100 kg om året pr. husstand (estimeret i 2012)

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING Brugerdrevet design med et branding perspektiv standarder Motivation Funktionalitet Æstetik Oplevelsesdesign Værdier Usability

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Resumé. Rapporten belyser følgende spørgsmål:

Resumé. Rapporten belyser følgende spørgsmål: Resumé 1.1 Formål og metode Kan vi lære af de andre? Udenlandske erfaringer med e- læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere er en afrapportering af et

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

FOOD ARCHITECT ET TRÆNINGSFORLØB I DESIGN THINKING OG BRUGERDREVEN INNOVATION

FOOD ARCHITECT ET TRÆNINGSFORLØB I DESIGN THINKING OG BRUGERDREVEN INNOVATION FOOD ARCHITECT ET TRÆNINGSFORLØB I DESIGN THINKING OG BRUGERDREVEN INNOVATION VELKOMMEN! Tusinde tak fordi du har tilmeldt dig uddannelsen til Food architect. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER Innovation X den 26. januar 2012 Jens-Ole Nielsen - EMPATICO Jeg hedder Jens-Ole Indehaver af EMPATICO 25 år i marketingbranchen som projektleder, kontaktchef,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere