Din produktion som en kollektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din produktion som en kollektion"

Transkript

1 Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af hvilke produktionsmuligheder, hvilket marked og hvilken kultur, den skal virke i. For at kunne holde et tydeligt fokus på virksomhedens udvikling i dagligdagen (det være sig i form af nye produkter, produktoptimering, research af nye materialer, leverandører, teknik etc.) er det vigtigt med et skærpet syn på processen. Mennesket er ingen edderkop, men hvis flere personer kaster deres øjne på et udviklingsprojekt vil det unægtelig skabe et mere nuanceret billede af muligheder og begrænsninger, end hvis kun en enkelt person skulle se. Springedderkoppen har fire sæt øjne fordelt på kroppen. Det er derfor et dyr, der har alle sider dækket i sit synsfelt. Dette gør den til et overlevelsesdygtigt væsen, der kan holde fokus og se skarpt, både bagud- og fremadrettet. Hvad hvis en virksomhed kunne skærpe sit fælles syn på samme måde, så virksomhedens strategi bliver til operative og tydelige arbejdsopgaver for alle ansatte? En kollektionsopbygning kan være det værktøj, der skal til. En målrettet koordinering Forslag til hvordan man kan arbejde med værktøjet i større størrelse Under analysearbejdet i Bæredygtige Forstyrrelser blev det klart, at det at skabe en fælles forståelse for virksomhedens produkter, er en vigtig grundsten for at kunne arbejde metodisk med både produktion, udvikling af produkter og identificering af markeder. Vejen til øget bæredygtig udvikling handler med andre ord om at styrke historien om, hvorfor produkterne i virksomheden er, som de er - og hvorfor de i første omgang er blevet skabt. Den indsigt førte til følgende hypoteser: Er det, ved at inddele og kategorisere produkter, muligt at målrette de langsigtede udviklinger, der skal til for at skabe en bæredygtig fremtid for virksomheden? Kan en koordineret dialog blandt en virksomheds ansatte være en måde at identificere muligheder og begrænsninger ved et nyt produkt? Og kan sådan en dialog finde sted så tidligt i Værktøjet Målet med at bruge det samme værktøj som anvendes til en kollektionsopbygning er at skabe overblik over en virksomheds produktportefølje. Hvorfor har vi de produkter, vi har i vores portefølje, og hvad er det, der kendetegner dem? Værktøjet er en proces, hvor de ansvarlige i et givent proces-flow bliver i stand til at skabe et fælles overblik over produktporteføljen, som den ser ud her og nu. Derudover er det muligt at skabe fælles overblik over de udviklinger, der skal arbejdes med i dag for at være i stand til at levere til fremtidens markeder og slutbrugere. Værktøjet vil levere et konkret billede af, hvorvidt produktporteføljen er i fase med virksomhedens visioner og strategier for fremtiden. Side 1/4

2 2: Sortering Hvem skal involveres? For at en inddeling af en given produktportefølje giver mening for alle, er det vigtigt, at man har identificeret hvilke faglige kompetencer, der skal bidrage med viden og erfaringer: Logistik, produktion, salg, design eller andre? Første skridt er at definere de parametre, der gør det muligt at placere produkterne i den tredelte opbygning. Tredelingen er i forvejen et kendt begreb inden for mange brancher: 1: Opdeling af produkter De første tre parametre for sorteringen er: Dækningsgrad på hvert produkt: Produkter med lav dækningsgrad bliver for eksempel placeret nederst, i kategorien bronze, mens produkter med høj dækningsgrad kommeri guld-kategorien. Det kan også være en fordel at definere procentsatser for de tre kategorier. Antal produkter i hver kategori : Hvor mange produkter er det strategisk at have i hverkategori eventuelt sat i forhold til dækningsgraden. I modeverdenen arbejder man ofte med basis, pret-a-porter og haute-couture kollektioner. I bilbranchen kan det eksempelvis være basic, commodity og concept. I projektet blev det besluttet at navngive efter metaller (guld, sølv, bronze) for at skabe en mere generel og genkendelig tredeling. hvilke produkter skal der være i porteføljen, for at imødekomme kundebehov? Når porteføljen på denne måde er sorteret ud i trekanterne, bliver sammenfald og modsætninger tydeliggjort og kan efterfølgende analyseres. Andet skridt er at foretage én, samlet sortering. En sådan proces kan godt skabe intern debat, fordi de forskellige medarbejdere i forskellige funktioner nødvendigvis har forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt. Men processen er vigtig for at skabe et fælles grundlag for forståelsen af produkternes placering i de tre kategorier. Når placeringen er foretaget, er det tid til at arbejde med yderligere tre parametre for at tydeliggøre, hvordan virksomhedens fremadrettede arbejde kommer til at se ud: Produktionslængde: Mange skift og korte produktions-serier skaber ofte stort spild i både tid og materialer. Her identificeres muligheder for reduktion af spild i fremtidens produktudviklinger. 3: Fastsættelse af parametre Tredje skridt er at lave en fælles sortering. Her kan det også blive nødvendigt at smide produkter ud. Alt afhængig af, hvilke salgskanaler og mængden af segmenter virksomheden opererer med, kan det være en fordel at dele sorteringsarbejdet ud på flere kollektioner. Produktudvikling: Hvor lang tid og hvor mange ressourcer bliver der anvendt på produktet, set i forhold til dækningsgraden. Materiale sammensætning/ kompleksitet: Alt efter om der arbejdes med enkle eller komplekse materialesammensætninger, kan det have indflydelse på parametre som produktionshastighed, differentiering på markedet, dækningsgraden m.m. Eksempler på hvad en kollektion eksempelvis kan være er Business-to-business, shop-in-shop, web-salg eller egne butikker. Der vil være meget forskellige fortjenester og muligheder for branding af virksomheden inden for de forskellige områder. Markedsdifferentiering: Hvor har virksomheden produkter, som adskiller sig fra konkurrenternes - og Tre-delingen i guld, sølv og bronze Side 2/4

3 4: Udvikling af nye produkter Fjerde skridt er at arbejde systematisk med de aktiviteter, der er forbundet med ny-udviklinger i produktporteføljen. Altså at tage stilling til: Hvor mange ny-udviklinger er nødvendige, og hvilke er vigtigst? Hvor mange ressourcer og forskellige aktører er nødvendige at inddrage i udviklingsarbejdet? Ansvaret for, at sorteringsarbejdet bliver ordentligt afsluttet, er i sidste in- Det er rigtig meget på mavefølelse. Er det her os, eller er det ikke? Hvad det lige er, jeg kigger efter, har jeg svært ved at definere. Vi har snakket rigtig meget om det, og det er der heller ikke kommet en rigtig definition ud af. Medarbejder Ansoffs vækst-matrice For at gøre kollektionsværktøjet operativt med mulighed for at identificere nuværende og fremtidige behov, er det koblet med Ansoffs vækst-matrice. stans ledelsens, idet det er her, der tages beslutningerne for, hvad der skal udvikles på i fremtiden. For at det fremadrettede udviklingsarbejde bliver overskueligt for alle ansatte i virksomheden - og at der afsættes tid til dette arbejde - skal der bidrages med viden og research fra alle led i virksomhedens værdikæde. Et bud på parametrene og arbejdet med at fastlægge dem, kan se sådan ud Forslag til hvordan man kan inddele og tildele parametre Ansoff er valgt i projektet på grund af matricens enkelthed og generelle karakter, der gør den nem at bruge i mange forskellige virksomheder. Matricen visualiserer de muligheder, en virksomhed har for at arbejde med kendte/ukendte produkter overfor kendte/ ukendte markeder. Den skal her ses som en hjælper til at fastslå, hvilke konkrete handlinger, der skal til for at udvikle virksomhedens vækst. Ansoffs vækst-matrice er bygget op omkring to faktorer: Produkt/teknologi og Marked, som hver især igen opdeles i Kendt og Ukendt. Produkt De forskellige produktgrupper, hvor de enkelte produktvarianter tilsammen udgør produktet. Vi har en tendens til altid at falde tilbage til det, vi altid har gjort. Vi kan blive bedre til at udnytte de kompetencer vi har. Medarbejder Indsigter Kollektionsopbygningen kan bruges til at fremme bæredygtig udvikling i en virksomhed. Det, at holde fokus og skabe en fællesforståelse for, hvorfor produkterne i virksomheden er som de er, og hvorfor de er blevet skabt, er en vigtig grundsten for at kunne arbejde metodisk med både Marked Opfattes som en specifik kundegruppe,som fx segmenter eller geografiske markeder. Vækst kan komme af fire forskellige strategier: Markedspenetrering - salget til nuværende markeder med virksomhedens nuværende produkter øges. Markedsudvikling - de nuværende produkter tilbydes til nye markeder. Produktudvikling - nye produkter tilbydes til de kendte markeder. Markeds- og produktudvikling - at sælge nye produkter til nye markeder. Ansoffs vækst-matrice produktion, udvikling af produkter og identificering af markeder. Når dette grundlæggende arbejde er blevet en integreret del af virksomhedspraksis, er det muligt at tage fat i de bæredygtige udviklinger, som virksomheden identificerer som nødvendige for en fremtidig berettigelse på markedet. Side 3/4

4 Perspektiv Artikler: Produktudviklingen sat i spil En formgivet værdikæde giver mere værdi Visualisering skærper erkendelsen Dynamik i din forretningsmodel Video om kollektionsopbygningsværktøjet, der blev udviklet i projektet Bæredygtige Forstyrrelser Opdeling af produkter i kollektioner hos Olino / Side 4/4

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Ole Dissing og Pia Laursen Nærmere en komplementær vinkel på storytelling Igennem de senere år

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater Et salgsudviklingsforløb der giver resultater af Bo Lynggaard og Poul Mouritsen 1. Indledning Udvikling af salgskompetencer kræver en meget målrettet og mangesidig indsats. Vores erfaring er, at det ofte

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere