S Ø L L E R Ø D P A R K. Bolignet. Multimediestudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S Ø L L E R Ø D P A R K. Bolignet. Multimediestudie"

Transkript

1 S Ø L L E R Ø D P A R K Bolignet April 2005

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Birch & Krogboes anbefalinger Økonomi Skønnede etableringsomkostninger Skønnede driftsomkostninger Fysiske struktur Fordele og ulemper ved de mest almindelige bolignet løsninger: Kabel TV med webspeed Serviceprovider installerer og ejer kabling for en aftalt periode Boligforeningen ejer selv kablingen til alle lejemål TDC løsninger Total- eller fagentreprise Fremtidssikring Systemmuligheder Trådløse systemer TV Telefon Internet Trådløse telefoner Datanet Kabelbaserede systemer Analogt net Digitalt net Behov Øjeblikkelige behov Fremtidige behov Konklusion Ordforklaring Birch & Krogboe A/S Side 1 af 22 Søllerød Park

3 1. Introduktion Søllerød Park i Søllerød har overvejet at tilbyde beboerne adgang til eget telefonsystem og Internet. Herudover overvejes det, at etablere egen signalforsyning af radio/tv, hvor beboerne skal have mulighed for, at vælge mellem flere TV-pakker. Dette studie har til formål at orientere de besluttende parter om alle tekniske muligheder samt at foreslå en løsningsmodel. Dette studie er udført for Søllerød Park, og løsningsmodellen er derfor optimeret til dem. Søllerød Park i Søllerød består af : 383 boliger fordelt på 19 sektioner. Bygningerne er opført i 1955 Birch & Krogboe A/S Side 2 af 22 Søllerød Park

4 2. Birch & Krogboes anbefalinger Birch & Krogboe mener, at de nuværende behov i Søllerød Park kan dækkes med et system der tilbyder: 1. TV/radio med ca. 35 TV programmer og 10 kanaler fra FM radiobåndet,. 2. Telefoni med 1 til 4 telefoner (tel. nr.) pr. bolig. 3. Digitale datanet med en båndbredde 1) til brugeren på 100 Mbps. samt en fælles kraftig Internetforbindelse på 10 Mbps, så forbindelsen vil opleves som en individuel forbindelse på 2 Mbps. For at opnå dette bør der etableres egen antenne hovedstation med tilhørende parabolmast på skorsten ved centralvarmen, alternativt tilslutning til lyslederfibernettet. Datanettet etableres som et 100 Mbps intranet, med tilhørende 34 Mbps Internet tilkobling. Telefoncentral etableres med 1 til 2 stk. ISDN 30 linier samt en ISDN2 forbindelse til nødopkald. Det fysiske net etableres med to kat. 5e 1) kabler samt et koaksialkabel for antennesignal til hvert enkelt lejemål. Udtag placeres som udgangspunkt ved et af de eksisterende antennestik. Birch & Krogboe anbefaler, at der indhentes følgende optioner ved licitationen. Hvis denne viser, at tilbuddene er favorable, tilvælges de enkelte optioner : Tekst-TV PC med modulator. Lyslederkabler til hvert enkelt lejemål. Der er 383 boliger der skal udstyres med stik. Herudover bør der etableres stik i fælleslokaler, så som beboerrum, kontor, boilerrum samt eventuelt i vaskeri. 1) = Se ordforklaring på side 20 Birch & Krogboe A/S Side 3 af 22 Søllerød Park

5 Hvis det fysiske net etableres som anbefalet, mener Birch & Krogboe, at de fremtidige behov i Søllerød Park vil være dækket et godt stykke ud i fremtiden, idet der med få udvidelser kan tilbydes: 1. TV/radio med ca. 65 TV og 15 radio programmer. 2. IP-Telefoni. 3. Digitale datanet med en båndbredde 1) til brugeren på 1 Gbps. samt en fælles kraftig Internetforbindelse på 1 Gbps, så forbindelsen vil opleves som en individuel forbindelse på 50 Mbps. 1) = Se ordforklaring på side 20 Birch & Krogboe A/S Side 4 af 22 Søllerød Park

6 3. Økonomi (Alle priser er inkl. moms) Projektets etablerings- og driftsøkonomi er som et overslag baseret på Birch & Krogboes erfaringer med andre projekter, specielt i Husum og Vanløse. Disse projekter er også udbudt i fagentrepriser. 3.1 Skønnede etableringsomkostninger Boligafdelingen Søllerød Park: 383 boliger. Gravarbejde Opkobling TV, Internet, Tele Telefoncentraler Kabelsystem for TV/Radio, telefoni og Internet Aktivt udstyr i intranet Rådgivningshonorar for udbudsmateriale, licitation. og indstilling Rådgivningshonorar for implementation Afsætningsbeløb til uforudsete udgifter Skønnet pris inkl. rådgivningshonorar: kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Anlægsprisen for de forskellige lejemål vil erfaringsmæssigt dermed ligge fra kr Skønnede driftsomkostninger Servicekontrakter for det samlede anlæg kr./år Teleabonnement: Internetabonnement: TV-abonnement, lille/mellem/stor pakke: 35 kr./måned/bruger 110 kr./måned/bruger 40/90/163 kr./måned/bruger Finansieringseksempel : Hvis etablering finansieres simpelt gennem et 20-årigt lån, vil den samlede økonomi for hele projektet se således ud : Birch & Krogboe A/S Side 5 af 22 Søllerød Park

7 Nuværende system Efterfølgende er vist driftudgifter hvis boligforeningerne beholder nuværende system, og anvender ADSL til Internetforbindelse 1) I nuværende system er der ikke mulighed for valg af pakke Bolignet Efterfølgende er vist driftudgifter, hvis Boligkontoret Danmark etablerer Bolignet. Vagtordning Beboer med ønske om: Telefon TV Internet I alt sparet Telefoni og lille TV pakke 2) Telefoni og mellem TV pakke Telefoni og stor TV pakke Telefoni, stor TV pakke 2 Mbit/s Internetforbindelse 3) (note) ) For telefoni vil der samtidig være en besparelse i trafikafgift Beboer med ønske om: Telefon TV Internet Finansiering Vagtordning I alt Telefoni og lille TV pakke 1) (note) Telefoni og mellem TV pakke Telefoni og stor TV pakke Telefoni, stor TV, 512 Kbit/s Internetforbindelse Finansiering 3) Internetforbindelsen i Bolignet løsningen er 4 gange hurtigre end WebSpeed løsningen. TDC kable TV Finansiering Beboer med ønske om: Telefon TV Internet Vagtordning Telefoni og lille TV pakke Telefoni og mellem TV pakke Telefoni og stor TV pakke Telefoni, stor TV pakke 1 Mbit/s Internetforbindelse 4) (note) I alt 4) Telefoni er inklusiv fri national trafik. Finansiering må ikke forveksles med huslejestigning, idet der i beregning af huslejestigning kan indregnes beløb til henlæggelser og eventuelt trækning på allerede opsparede beløb. TDC kabel TV kræver en oprettelse på kr ,- for at ændre anlægget til et kollektivt internet herudover bliver der opkrævet kr ,- til drifts- Birch & Krogboe A/S Side 6 af 22 Søllerød Park

8 omkostninger pr. måned. Hele anlægget vil få en 11M bit forbindelse til deling. 2Mbit/2Mbit koster kr. 149,- og 512kbit/512kbit koster kr. 79,- pr måned. TDC kable-tv oplyser, at det nuværende kable-tv anlæg er forholdsvis nyt. Derfor vil de have en betaling for at anlægget ikke bliver tilbagebetalt i forhold til, hvis de havde fået Søllerød Parks beboere som almindelige web kunder. Birch & Krogboes erfaring er, at beboerne som hovedregel vælger et pakkeopdelt system, med mulighed for op til tre TV-pakker, hvoraf den største TVpakke, som minimum indeholder alle de kanaler, og som regel flere end dem der findes i Tele Danmarks kabel-tv s store TV-pakke. Der skal stadig betales Koda, Copydan og programafgifter alt efter, hvilke radio/tv-programmer, der ønskes fordelt. Derfor er prisen for TV-pakker helt afhængig af, hvilke kanaler der sammensættes til pakkerne. Til orientering er her en oversigt over stationsbetaling for udvalgte programmer januar Birch & Krogboe A/S Side 7 af 22 Søllerød Park

9 Stationsbetaling copy/kodaafgifter 2005 Program Stationsbetaling CopyDan I alt DR 0 1,83 1,83 DR2 0 1,83 1,83 TV2 0 1,83 1,83 TV Danmark2 0 1,21 1,21 Kanal København 0 1,21 1,21 Info-kanal (lokal) 0,00 0,00 Discovery 4,94 1,21 6,15 SV1 0 0,61 0,61 Sv2 0 0,61 0,61 TV4 Sverige 0 0,61 0,61 RTL (tysk) 0,56 0,61 1,17 TCM / Cartoon 4,06 0,61 4,67 TV3 Danmark 19,94 0,61 20,54 TV3+ 11,49 0,61 12,09 TV2 Zulu 10,00 0,61 10,61 TV Danmark 1 11,49 0,61 12,09 DK4 8,69 0,61 9,30 Animal Planet 2,96 0,61 3,57 CNN International 3,44 0,61 4,05 Eurosport Nordic 7,31 0,61 7,92 VH1 C Cartoon 3,33 0,61 3,94 Viasat sport 5,46 0,61 6,07 MTV Europe 5,00 0,61 5,61 BBC World 3,44 0,61 4,05 Fox kids/halmarks 4,26 0,61 4,87 BBC Prime 5,00 0,61 5,61 NRK2 0,00 0,61 0,61 Sky News 2,81 0,61 3,42 SAT1 0 0,61 0,61 ARD 0 0,61 0,61 NRK1 0 0,61 0,61 Total kr./hustand/pr. md. 114,19 23,66 137,85 Birch & Krogboe A/S Side 8 af 22 Søllerød Park

10 4. Fysiske struktur Søllerød Park ligger fysisk spredt over et område på ca. 9 hektar, som skitseret på nedenstående kort. Afdelingen forsynes i dag med antennesignaler fra TDC. Beboerne har grundpakken og har mulighed for at vælge den store pakke direkte hos TDC Kabel- TV og betaler 275 kr.- / md. for denne. Birch & Krogboe A/S Side 9 af 22 Søllerød Park

11 5. Fordele og ulemper ved de mest almindelige bolignet løsninger: 5.1 Kabel TV med webspeed. Denne løsning kræver ofte, at man skal skifte coax kablingen ud til alle TV apparater med en ny stjerneløsning. De gamle kabel-tv løsninger er som perler på en snor, og kan ikke benytte Webspeed. 5.2 Serviceprovider installerer og ejer kabling for en aftalt periode. Den udbyer som man vælger installerer kablingen, og man binder sig så til udbyder for en længere periode. Ofte vil leverandøren vælge en løsning, som kun de kan benytte. Denne løsning er nem økonomisk her og nu, men svær at skifte leverandør på. Konkurrencen er hård og det vil ofte kunne betale sig at have TV-signal fra en serviceprovider, og internet fra en anden. 5.3 Boligforeningen ejer selv kablingen til alle lejemål. Såfremt boligforeningen vælger at eje kablingen, kan der frit vælges mellem de mange tele, tv, og Internetudbydere. Omkostningen til at etablere fordelingsnet fordeles over 20 år. De aktive komponenter kan ejes af udbyderen eller boligforeningen kan købe de enkelte aktive komponenter og lade leverandøren servicere produkterne. Ofte bliver serviceudgiften ca. kr. 20,- pr. lejer pr. måned. 5.4 TDC løsninger. TDC kan i dag indgå i alle delentrepriser som man ønsker det. Her er beskrevet 2 scenarier som de deltager i. TDC kan levere TV, internet eller telefonisignal til en kabling, boligforeningen selv ejer. Dvs. man kan vælge forskellige leverandører af signal til det man ønsker. TDC kan også stå som entreprenør for trækning af kabling i boligforeningen, uden at de skal levere noget signal til dette. Birch & Krogboe A/S Side 10 af 22 Søllerød Park

12 5.5 Total- eller fagentreprise. Fordelen ved totalentreprise er at der kun er en entreprenør som man skal arbejde med. Ofte har den valgte entreprenør underleverandører, som udfører opgaverne. Ved fagentreprise er der mulighed for at vælge mellem dem som har bedst pris og/eller levering. Prisen på fagentrepriser er ofte lavere end totalentrepriser. 5.6 Fremtidssikring. Ved at trække dobbelt PDS, coaxsialkabling og lysleder sikre Boligforeningen sig langt frem i tiden. Backbone kablingen er d.d. lysleder, for at kunne bære mængenden af data. Lyslederkabler (fiber kabler) er den løsning, hvor der i fremtiden kan sendes alle typer af signal: TV, internet og telefoni på samme sæt lysleder. Lysleder støjer ikke ud til omgivelserne, og omvendt kan en lysleder ikke modtage støj fra omgivelserne. Lyslederkabler kan heller ikke aflyttes. 5.7 Systemmuligheder Ved opbygning af bolignet er der helt overordnet to muligheder: Trådløse eller kabelbaserede systemer. Alle trådløse systemer benytter også kabler til og fra senderudstyr, så systemer helt uden kabler, eksisterer ikke. Kabelbaserede systemer kan opdeles i en række forskellige kobberbaserede systemer, og i lyslederbaserede systemer. Alle typer kan kombineres. 5.8 Trådløse systemer TV Fjernsyn og radiosignaler er oprindeligt trådløse. Man begyndte midt i 50'erne at etablere antenneforeninger for at fordele mange TV og radioprogrammer via kabler, så et rigt programudvalg kan tilbydes, til en relativ lav pris. Senere er det blevet erkendt, at man herved også kan undgå antenneskove i boligområder. Der arbejdes på trådløse radio/tv fordelingsanlæg, men der er på nuværende tidspunkt ingen produkter på markedet. Birch & Krogboe A/S Side 11 af 22 Søllerød Park

13 5.8.2 Telefon Telefonsystemer findes som trådløse i 3 former: 1. Den kendte mobiltelefon. 2. Fællesantenne baserede telefoner har fået en standard, der kaldes DECT 1). Standarden gør det muligt at dække et område på ca. 30 m i radius pr. antenne. 3. Trådløse telefoner, som kobles til det eksisterende telefonstik. Et fælles trådløst telefonsystem kan enten udføres som en GSM mobilcelle 1), eller det kan udføres som et DECT 1) system. I det første tilfælde skal alle, der ønsker at deltage, indkøbe en mobiltelefon, og have abonnement ved det/de teleselskab(er) Søllerød Park entrerer med. Et sådan system er ikke implementeret endnu, men findes som produkt på markedet til brug for store virksomheder. Der kan normalt ikke opnås gratis intern trådløs telefoni, heller ikke inden for Søllerød Parks område. Uden for området vil samtaler også skulle foregå ved det af Søllerød Park valgte teleselskab, for evt. at opnå fordelagtige rabatter. I det andet tilfælde skal der opsættes et antal antenner, der skal tilsluttes en separat opsat telefoncentral (PABC). Fra DECT 1) antennerne til PABC, skal der trækkes kabler for overførsel af signaler. DECT 1) telefoner er ret kostbare i sammenligning med normale telefonapparater, og kan ikke benyttes uden for Søllerød Parks område Internet Trådløs internet løsning benyttes d.d. fortrinsvis til steder hvor det ikke er muligt at kable, f.eks havne. I nogle tilfælde kan telefoni også indgå i denne løsning. Det skal bemærkes at der skal trækkes kabler ud til antennerne. 5.9 Trådløse telefoner Datanet Netopkobling kan i dag fordeles trådløst ved overholdelse af den såkaldte IE- EE standard. Der kan overføres data med en hastighed på op til 54 Mbps til 45 samtidige brugere, inden for en afstand af m, alt efter antenneforhold. Båndbredden 1) er delt, hvilket betyder, at hvis alle 45 bruge- Birch & Krogboe A/S Side 12 af 22 Søllerød Park

14 re på en antenne vælger at bruge systemet samtidigt, vil der være 54 Mbps/45 brugere = 1.2 Mbps pr. bruger pr. sekund. Dette vurderer Birch & Krogboe som for langsomt til at møde fremtidens behov. Alle kendte trådløse systemer kan forholdsvis nemt aflyttes af uvedkommende, hvis der ikke benyttes kryptering. Og dermed tunge administrative løsninger Kabelbaserede systemer Signaler kan fordeles i kobberkabler eller lyslederkabler. Lyslederkabler har suverænt størst kapacitet, og koster ofte det samme, eller er billigere end et tilsvarende kobberkabel, men er dyrere at montere og købe endeudstyr til. Lyslederkabler er på grund af deres store kapacitet specielt velegnet i et systems fundament (backbone 1) ), hvor datamængderne er størst. Til den definerede opgave kan to systemer komme på tale. Analoge net og digitale net. Der findes en standard for analoge net, der kaldes DS/EN Standarden for digitale net bygger på en standard ved navn ISO Analoge net består enten udelukkende af kobberkabler (såkaldte koaksialkabler), eller en blanding af kobber og lyslederkabler. De er velegnede til overførsel af analoge TV og radiosignaler, men ikke særlig velegnede til overførsel af datasignaler (Internet). Analoge antennenet kan ikke på nuværende tidspunkt, benyttes til overførsel af andre signaltyper, såsom signaler fra varme- og vandmålere til CTSanlæg 1). Søllerød Park har et antal analoge net, der benyttes til fordeling af TDC's signaler i stjerne form. Digitale net er velegnet til overførsel af telefoni og datasignaler af enhver art, herunder signaler fra porttelefoner og adgangskontrol, men er ringe til overførsel af analoge radio- og TV-signaler. Et digitalt datanet er også velegnet til at overføre digitale radio-/tv-signaler. Både digitale og analoge net, kan designes således, at de benytter de samme lyslederkabler i systemets fundament, hvilket i praksis vil være nedgravede kabler, og kabler i kældrene. Det er dog ofte mest økonomisk at benytte kobberkabler til telefoni. Birch & Krogboe A/S Side 13 af 22 Søllerød Park

15 Kabler, der er baseret på kobber, kan aflyttes ved at bryde inde på kablet, eller ved at opsamle det elektromagnetiske felt med specialudstyr. Lyslederkabler kan kun aflyttes ved fysisk at bryde ind på dem, hvilket er både besværligt og dyrt. Birch & Krogboe A/S Side 14 af 22 Søllerød Park

16 6. Analogt net Fordelingen af analoge antennesignaler bygger på en hovedstation, hvor signaler modtages fra omverden via signaludbydere, antenner, satellitmodtagere og evt. eget infokanalsystem. Fra hovedstation sendes kanalerne analogt via et bygningskrydsfelt til antennestik i hver bolig. Kanalerne kan godt være digitale satellitkanaler, der sendes via det analoge net. Systemet kan bruge en blanding af kobber- og lyslederkabler efter ønske. Det er muligt, men ikke prøvet, at benytte lysledere helt ud til brugeren. Systemet har maksimalt en båndbredde 1) på 1750 MHz, hvilket betyder, at der teoretisk kan overføres knap 300 forskellige TV-programmer samtidigt. I praksis kan der i dag ikke overføres mere end 99 TV-programmer, i et analogt net. Hvis man ønsker pakkeopdelte TV udbud, vil der gå nogle kanaler til spilde, så der typisk vil kunne installeres ca. 65 TV-programmer. Selv om der vælges pakkeløsning, kan dette senere laves om uden, at der igen skal håndværkere ud i lejemålene. Det medfører selvfølgelig øgede omkostninger at tilslutte flere TV-kanaler, da der skal anvendes flere satellitdekodere i hovedstationen m.m. Derfor vil antallet af TV-kanaler være et kompromis, mellem ønsket om størst muligt kanaludbud, og lavest mulig pris for hovedstationen. Det er vigtigt at understrege, at det er de samme TV-pakker, der tilbydes alle beboerne. Individualiteten i systemet ligger i, at man selv kan vælge mellem de tilbudte pakker. Man kan typisk vælge en basispakke, og derefter tilvælge en eller to tilvalgspakker. Systemet kan udføres med såkaldt returvej, hvilket medfører, at der kan sendes signaler begge veje i systemet. Denne teknik kan gøre det muligt, at overføre op til 2 Mbps Intranet til brugere. Båndbredden 1) er delt, hvilket medfører at, hvis 250 boliger vælger at hente data samtidigt, er der 2Mbps/250 = 8 Kbps til rådighed pr. bruger. Dette er alt for langsomt til, at vi kan anbefale denne løsning. Birch & Krogboe A/S Side 15 af 22 Søllerød Park

17 Der arbejdes på at tilbyde 10 Mbps Intranet, men der er ingen systemer på markedet på nuværende tidspunkt. Det problematiske her er især, at det ikke er nemt at udbygge kapaciteten med behovet. For at udbygge kapaciteten er man nødt til, at dele nettet op i mindre og mindre dele, hvilket kræver fysiske installationsarbejder. Der er i øvrigt forskel på hastigheden til og fra beboeren, hvilket vil få betydning for beboere, der ønsker at opsætte egne servere, eller at spille med naboer via nettet. Det er i øvrigt denne teknologi, der anvendes ved Web-speed og tilsvarende løsninger. Birch & Krogboe A/S Side 16 af 22 Søllerød Park

18 7. Digitalt net Princippet bygger på et hirarkisk 1) opbygget system, med 3 niveauer. I toppen placeres udstyr i et teknikrum, hvor alle tråde til knudepunkter og omverden samles. Hvert knudepunkt placeres ligeledes i teknikrum, i knudepunktet samles trådende fra boligerne. LIM Tele- Inter- For- PABC routeswitc switc Antenne LIM switc Antenne Hovedfordeling- LIM switc Antenne LIM switc Antenne Bolignet, store boligforeninger Systemet kan bruge en blanding af kobber- og lysleder- kabler efter ønske. Det er muligt og gennemprøvet at benytte lysledere helt ud til brugeren. Ved brug af kobber installeres der normalt 16 ledere i to kabler, hvoraf de 8 ledere i det ene kabel skal bruges til dataforbindelsen. Af de sidste 8 skal der bruges to ledere til en normal telefon, hvilket medfører, at der er kapacitet til 3 ekstra telefoner pr. stik. Med denne type systemer er det normalt at blande brugen af kobber og lysleder kabler, så der er lyslederforbindelser mellem hvert krydsfelt, der forsyner hver sin del af bebyggelsen. Systemet har en båndbredde 1) på op til 1 Gbps pr. stik, hvis der benyttes kobber, hvilket betyder, at der teoretisk kan overføres ca. 500 forskellige TVprogrammer samtidigt pr. bruger. Det er dog endnu kun enkelte udbydere, der tilbyder at levere digitalt TV via digitalt net til beboere i boligforeninger. Den øvre grænse ved brug af lysledere er endnu ikke fundet. Birch & Krogboe A/S Side 17 af 22 Søllerød Park

19 Det er også i dag muligt at etablere egen filmserver til video on demand over Internettet. Både digitalt TV og video on demand kræver dog en settop-box til brugerne for hvert TV. Til gengæld er TV-kvaliteten langt bedre, end den der kendes fra det almindelige TV-net. Det er i dag standard at opbygge digitale datanet med en båndbredde 1) til brugeren på 100 Mbps. Der findes systemer med 1 Gbps båndbredde på markedet i dag, men de er noget dyrere. Der findes i dag ikke nogen almindeligt kendte applikationer (programmer), der ikke kan køre på 100 Mbps. I dag anvendes som standard 1 Gbps i den fælles rygrad (backbone 1) ). Hvor der kræves særligt kraftige forbindelser anvendes i dag 10 Gbps forbindelser som standard. Netkort på vitale servere kører som regel 1 Gbps. Systemet er nemt at opgradere, idet der ikke skal laves ændringer i det fysiske net, men blot udskiftning af let tilgængelige enkeltkomponenter. Birch & Krogboe A/S Side 18 af 22 Søllerød Park

20 8. Behov Behovet bør deles op i to øjeblikkelige behov, og behov der ligger 2-5 år ude i fremtiden. 8.1 Øjeblikkelige behov De øjeblikkelige behov drejer sig om at dække behovet for radio/tv, telefoni og Internetadgang. Behovet for radiospredning vil kunne dækkes med overførsel af FM radiobåndet. Enhver form for radioprogrammer, jordbårne eller satellitbårne, kan flettes ind i systemet efter ønsker. TV udbudet vil nok kræve TV-programmer, hvis forskellige etniske grupper ønsker at se hjemlige TV-programmer. Det må forventes, at der som minimum er behov for en telefon pr. bolig. Brug af telefon må ikke påvirkes af Internetbrug eller omvendt. De fleste vil nok opfatte en fast Internetopkobling med en hastighed på 256 Kbps som tilstrækkelig til at dække deres nuværende behov. De nuværende behov kan umiddelbart dækkes med et system der tilbyder FM radiobåndet, 35 TV-programmer, 1 telefonnummer pr. bolig og f.eks. en 100 Mbps Internetforbindelse som Søllerød Parks beboere deles om. Internetforbindelsen vil opleves som en individuel forbindelse på ca. 2 Mbps. Hvis denne forbindelse bliver for langsom vil den fælles Internetforbindelse nemt kunne opgraderes, ved opsætning af en ekstra 100 Mbps forbindelse. 8.2 Fremtidige behov Erfaringen fra lignende projekter viser, at kravene til systemet vil stige dramatisk på meget kort tid. De fleste mennesker er i dag vandt til, at se i et TV-program eller at zappe omkring, til de finder noget, de ønsker at se. Denne teknik er allerede ved at blive forældet, og folk vil have "video /TV on demand", hvilket betyder, at de vil se en film/tv-program, når de har lyst til at se det. De vil endvidere selv kunne starte og stoppe film/tv-program, så de kan foretage sig andre ting og senere vende tilbage. Birch & Krogboe A/S Side 19 af 22 Søllerød Park

21 Dette betyder i praksis, at der skal være kapacitet til at, hver bruger kan modtage sin egen TV-kanal. Det medfører et kapacitets krav på ikke under 1600 samtidige TV-kanaler, under den forudsætning, at der kun er et fjernsyn pr. bolig, hvilket nok er et undervurderet skøn. Det må forventes, at der er behov for flere selvstændige telefoner i en beboelse. Man kan forestille sig, at forældre ønsker et telefonnummer med sædvanlig afregning over for et teleselskab, og en telefon til børn med eget telefonnummer, og egen telefonkonto med garanti mod for megen brug. Sådanne systemer er i drift. Radio udsendes allerede i dag via Internettet, hvilket medfører øgede krav til kapaciteten på Internetadgang. Herudover er videoudsendelser via Internettet i hastig vækst, hvilket også medfører, meget store krav til Internetkapaciteten i fremtiden. Internt i bebyggelsen må forventes, at det sociale miljø vil blive suppleret af interne videokonferencer, og børn, der leger med hinanden via computere. Begge disse aktiviteter er meget kapacitetskrævende, specielt kan moderne interaktive computerspil bruge op mod 4-5 Mbps. Erfaring fra kollegier viser, at en intern hastighed på datanettet på 10 Mbps er forældet. De få steder, hvor så relativt langsomme systemer er installeret for 2-3 år siden, er de under udskiftning med 100/1.000 Mbps systemer. Det fremtidige behov vurderes at kræve ikke under 1600 samtidige TVkanaler over Intranettet, 2-3 telefoner pr. bolig, og en meget kraftig Internetadgang. Hvis en digital TV-kanal skønnes at fylde 2 Mbps, vil 1600 samtidige TVkanaler kræve en kapacitet på 3200 Mbps (3,2 Gbps) i nettets fundament, og 2-4 Mbps pr. beboelse. Systemer med en kapacitet på 10 Gbps i fundamentet og 100 Mbps pr. bruger er "hyldevarer", og systemer med kapacitet på ca. 80 Gbps pr. fiber, er i drift her i landet. Det er vigitgt her at gøre klart, at en kraftige dataforbindelser på 1 Gbps i dag, let vil kunne udvides til 10 Gbps i fremtiden. Det er ikke muligt at vurdere behovet 5-7 år ude i fremtiden, men ved at installere et system med mange gange den forudsigelige kapacitet samt mulighed for opgradering, sikrer man sig bedst muligt. Birch & Krogboe A/S Side 20 af 22 Søllerød Park

22 9. Konklusion Som anbefaling til Søllerød Park kan følgende konkluderes. Et trådløst system anses ikke som relevant, da det erfaringsmæssigt er mere kostbart end et kabelbaseret system. Det har ikke tilstrækkelig kapacitet til de fremtidige krav, og der er med de nuværende standarder for trådløs kommunikation, væsentlige sikkerhedsmæssige problemer. En udbygning af det analoge antennenet vil i en vis udstrækning kunne dække de øjeblikkelige behov for radio/tv og Internet, men kan ikke dække de nuværende behov for telefoni. Dette kan derfor ikke anbefales. Et digitalt net til data vil dække alle nuværende behov for telefoni og Internet, men kan ikke med sikkerhed bringes til at dække det nuværende behov for radio/tv. Da Søllerød Park ønsker både radio/tv, Internet og telefoni, anbefales det, at der indhentes tilbud på et kabel baseret system, som er et kombineret analogt og digitalt net. Systemets rygrad (backbone 1) ) bør baseres på lyslederkabler af en type, der er generelt anvendelig. Dette betyder, at rygraden bør indeholder både single- og multimode lysledere. Systemet bør have egen telefoncentral, fast Internetopkobling, og egen antennehovedstation. For at sikre sig uafhængighed af radio/tv, tele- og Internetudbydere bør Søllerød Park selv eje systemet, og indhente tilbud på tele- og Internetydelser. Herudover kan Søllerød Park vælge selv at administrere egne servere, der tilbyder ønskede services til beboerne på Intra- og Internettet. De skønnede etableringsomkostninger er baseret på ovenstående anbefalinger. Birch & Krogboe A/S Side 21 af 22 Søllerød Park

23 10. Ordforklaring Backbone Båndbredde CTS Geografisk struktur. GSM mobilcelle Fysisk struktur DECT Hirakisk Hovedteknikrum Intern hastighed Intranet IT Kabelstruktur Must Carry Redundant Router PABC Returvej Switche Trådløst Teknikrum UPS Pay per view Video on demand Mbps Kat 5e Et netværks backbone (rygrad) er den del at netværket, som sørger for forbindelse til vigtige servere, andre LAN, WAN og/eller Internettet. Udtryk for den hastighed data kan udveksles med. Des større tal, des bedre. Central Tilstand og Styring. Anlæg, der kan benyttes af varmemestre til at fjernbetjene ventiler m.m. og overvåge et systems data. Benyttes mest i forbindelse med varmeanlæg. Den måde kablerne trækkes på i terræn og bygninger. Dette er ikke den teoretisk optimale, men den økonomisk mest optimale. Et geografisk område, hvor en enhed kan samle en række mobiltelefonsamtaler sammen. Består af teknisk udstyr, kabler og antenner. Den måde kabler teoretisk set burde trækkes på, normalt aldrig anvendelig i den virkelige verden, da bygninger, veje m.m. kan byde på forhindringer, der kan omgås økonomisk billigere, ved at anvende en anden struktur i praksis. Digital Enhanced Cordless Telecommunications. En standard for, hvordan trådløse telefoner skal være lavet, så de kan benyttes på forskellige anlæg. Struktur, der bygger på forgrening. Det rum, hvor de centrale dele af teknikken er samlet. I det nuværende antenneanlæg kaldes dette for hovedstationen. Den hastighed, hvormed data overføres internt. Betegnelse for det datanet der findes i boligforeningen. I modsætning til Internet som er forbindelsen til datanet uden for boligforeningen. Forkortelse for Informations Teknologi Den struktur, der dannes af kabelføringen. Begreb, der stammer fra Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det dækker over lovens krav om, at alle på et anteneanlæg skal kunne modtage alle DR og TV2's programmer, samt et udbud af lokalstationer. Dubleret. Hvis man trækker to ledninger frem til et fjernsyn fra to forskellige 230V stikkontakter, har man en redundant el-forsyning. Den enhed, der sammenkobler det interne netværk med Internetudbyderen. Kan sammenlignes med hovedstationens modtagere. Privat Allokerbar BiCentral. En privat telefoncentral. Begreb, der benyttes inden for antenneanlæg. Normalt sendes signaler i et antenneanlæg fra antennen ned til brugeren. Ved at indføre returvej, kan der føres signaler fra brugeren til hovedstationen. En elektronisk komponent til overførsel af data i forbindelse med Intranet. Har i princippet samme funktion som en antenneforstærker. Et radiobaseret system. Rum, hvor mindre dele af det tekniske udstyr placeres. Uninterruptable Powersupply. Enhed der sørger for at holde strøm på teknisk udstyr, selv om 230 V forbindelsen forsvinder. Enheden indeholder et batteri, der kan holde strøm på udstyr i et givet tidsinterval. Et system, hvor man betaler for det fjernsyn man ser, lidt som når man går i biografen. Forventes kombineret med video on demand. En teknik der gør, at man kan se en film præcis, når man har lyst til at se den, og sætter brugeren i stand til selv at starte og stoppe filmen efter forgodtbefindende, meget lig hvis man havde filmen i sin egen videobåndoptager. Størrelsen af båndbredde. 56 kbps er en meget lav båndbredde, 2 Mbps er en passende båndbredde og 100 Mbps er en meget høj hastighed for båndbredde ud til internettet Betegnelse for kvalitet af parsnoede kobberkabler. Kat 3 er et almindeligt telefonkabel, der ikke er egnet til data, Kat 5e er et datakabel der går op til 125 MHz, Kat. 6 er et datakabel der går op til 250 MHz Birch & Krogboe A/S Side 22 af 22 Søllerød Park

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Indhold side side 1 2 Informationssamfundet Danmark som IT-nation Bolignet og boligorganisationerne Hvad er bolignet?

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Konto adresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefon: 98 31 53 33 Telefax: 98 32 30 47 Åbningstider support/servicetelefon:

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Indhold A million ways to die in the West, 17/10-2014 Universal 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Waoo! Forening fyldt med fordele til dig Du vælger

Læs mere

Hvad er Boxdanmark? Din forbindelse til fremtiden. Generalforsamling Et godt år for NAL MedieNet, side 4. 4 Generalforsamling 2008

Hvad er Boxdanmark? Din forbindelse til fremtiden. Generalforsamling Et godt år for NAL MedieNet, side 4. 4 Generalforsamling 2008 Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Et godt år for NAL MedieNet, side 4 Hvad er Boxdanmark? 4 Generalforsamling 2008 61 Game NAL MedieNet kører for og vildt BOXdanmark 8-9 4 Meld Programoversigt

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Store krav til fremtidens netværk

Store krav til fremtidens netværk Solar Kommunikation INFO Nr. 2 2002 Sådan får du flere kunder side 10 Nyt katalog mere brugervenligt side 11 Store krav til fremtidens netværk Tema om dataelektronik side 2-7 Netværket er basis for udvikling...

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Asbjørn Brygger Poulsen 24. februar 2009 02-04-2009 1 Dagsorden Infrastruktur i Danmark Markedet for kabel-tv Bred orientering om digitalt tv Individuelt valg af tv-kanaler

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

SMART NETVÆRK I HJEMMET

SMART NETVÆRK I HJEMMET MICHAEL B. KARBO SMART NETVÆRK I HJEMMET SMART NETVÆRK I HJEMMET Sådan opbygger du et smart netværk i hjemmet Lær om de mange forskellige teknologier Få enheder til at tale sammen MICHAEL B. KARBO SMART

Læs mere

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL 2906 2012 Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere