Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd."

Transkript

1 Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April

2 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54 og BBB afd. 12 har i samarbejde med Antenneudvalg Hedegaarden (AUH) i det forløbne år undersøgt mulighederne for at etablere Bolignet i Hedegaarden. Baggrunden for undersøgelsen er, at AUH (en arbejdsgruppe nedsat af de to boligselskaber) har kunnet konstatere, at det nuværende anlæg er forældet og derfor bør skiftes ud og/eller moderniseres. AUH og afdelingsbestyrelserne har hyret Carl Bro A/S Rådgivende Ingeniører til at udarbejde en vurdering af mulighederne. Konklusionen er, at det er realistisk at etablere et Bolignet for alle 2032 lejemål, der giver bedre TV-kvalitet, billig telefoni og billig højhastighedsforbindelse til Internettet. Carl Bro A/S har foretaget forundersøgelse af en leverandøruafhængig løsning, hvor boligafdelingerne ejer alt teknisk udstyr, ligesom finansiering skal være uafhængig af leverandørerne. Den skitserede løsning omfatter som de to vigtigste udgiftsposter dels ny kabling i boligblokkene dels opstilling af telefoncentral. Når det nye Bolignet etableres, vil det give beboerne en række nye muligheder, som beskrives på de følgende sider. NB! Ved et AUH-møde den 28. april 2003 har vi dog måttet konstatere, at AAB og BBB ikke kunne blive enige om et samarbejdsgrundlag for etablering af fælles Bolignet. BBB er ikke længere tilfreds med den samarbejdsaftale, der har ligget til grund for vort gode samarbejde i mere end 30 år. AAB var indforstået med at fortsætte samarbejdet på grundlag af den gældende aftale, dog justeret til også at omfatte et fælles Bolignet, men dette var der desværre ikke opbakning til fra BBB s side. Konsekvensen heraf bliver derfor, at AAB vælger at gå videre med etablering af eget Bolignet for sine beboere. AAB s afdelingsbestyrelse og medlemmer i AUH beklager naturligvis dette meget, men under de foreliggende omstændigheder var det den eneste løsning. 2

3 TV- og radiosignaler i høj kvalitet Det nye Bolignet vil give mulighed for at modtage TV- og radioprogrammer af høj kvalitet. TV: Med kablingen vil der blive leveret TV-kanaler i pakker fra vores antenne. Det betyder, at vores nuværende programmer vil blive opdelt i 2 pakkeløsninger: Valgmulighed 1: kr. pr. måned 7 kanaler (DR1, DR2, TV2, SV1, SV2, Kanal Kbh. og TV DK2) Valgmulighed 2: 48 kr. pr. måned svarende til AAB s nuværende kanaludvalg Derudover giver anlægget mulighed for, at man inden for et meget stort udvalg af kanaler kan sammensætte sin egen programpakke. Priserne for en sådan pakke vil afhænge af de aftaler, AAB afd. 54 kan få med kanaludbyderne. Fremtid: Efterhånden som interessen og ønsket melder sig fra beboerne, vil der på sigt f.eks. være mulighed for: Pay-per-view (leje af film uden at gå i videobutikken): Man kan - mod betaling - vælge at se spillefilm ud fra et udvalg på omkring film Fjernundervisning: Det nye Bolignet er fremtidssikret - avancerede undervisnings programmer samt direkte kontakt mellem lærer og elev vil således også kunne realiseres 3

4 Ny telefoncentral skaber nye, forbedrede telefonimuligheder En lokal telefoncentral vil give beboerne i AAB afd. 54 følgende fordele: Billig telefoni: Hvis afdelingen tilslutter sig Bolignettet, kan beboerne Få intern telefoni gratis, dvs. kvit og frit føre samtaler med hinanden indenfor nettet Få ekstern telefoni for ca. 50 kr. om måneden - og dermed spare ca. 800 kr. om året i abonnement (set i forhold til TDC s nuværende abonnementsafgift på 119 kr. pr. måned) Spare ca. 15% i samtaleafgift (ca. 300 kr. om året for gennemsnitsforbrugeren) Eksisterende faciliteter: Man skal ikke have nyt telefonnummer eller telefonapparat. Faciliteter som f.eks. Vis Nummer, Hemmeligt Nummer eller Udeladt Nummer kan ligeledes bibeholdes. Duét fra TDC vil dog ikke længere være muligt, men tilgengæld vil der være mulighed for viderestilling. Tilslutning til ordningen er frivillig. Hvis man fortsat ønsker at beholde sit nuværende abonnement, er dette muligt. Desuden vil det også i fremtiden være muligt at oprette et nyt telefonabonnement direkte hos et af de eksistrende telefonselskaber dvs. uden om vores egen lokalcentral. 4

5 Nyt datanet med adgang til Intranet og Internet Der vil blive etableret nyt lokalnet (LAN), som giver alle beboere adgang til Intranet og - mod betaling - til Internet. Gratis adgang til Intranet: Alle vil få gratis adgang til Intranet, som er et net mellem bebyggelsens 944 boliger. Intranet giver mulighed for at sende beskeder, spille computerspil og på anden måde kommunikere internt med hinanden i bebyggelsen. Derudover giver det mulighed for en bedre teknisk kvalitet af ITV. På Internettet med høj hastighed: Internetadgang med højhastighedsforbindelse og ubegrænset trafik for en udgift på under 150 kr. om måneden. Dette skal ses i forhold til en typisk ADSL-forbindelse, som koster ca. 350 kr. om måneden Tilslutning til denne facilitet er naturligvis frivillig - man betaler kun, hvis man er tilsluttet. 5

6 Tekniske løsninger Carl Bro A/S har foreslået en række tekniske løsningsmuligheder, for at det nye Bolignet kan blive en realitet. Herre i eget hus : Fælles for antenneanlæg, telefoni samt Intranet/Internet er, at vi selv vil eje hele anlægget. Det giver meget stor uafhængighed af leverandørerne. Brugervenlighed: I forbindelse med detailudformningen findes en god og fleksibel løsning for tilslutningerne i lejlighederne. Standardplaceringen af tilslutningsstikkene skal være hensigtsmæssig. Kabelføringer: Eksisterende kabelveje vil blive udnyttet i videst muligt omfang - visse steder skal der dog findes nye fremføringsveje for Bolignettet. Stikdåser til modtagelse af kabelsignaler skal opsættes i hver lejlighed. Modernisering af det eksisterende antenneanlæg: Anlægget skal moderniseres, således at vi i fremtiden vil kunne modtage digitaliserede signaler i vores Bolignet. 6

7 Økonomi Carl Bro A/S har præsenteret AAB afd. 54 for et økonomisk overslag. Det samlede overslag for samtlige 944 lejligheder beløber sig til lidt over 10 mio. kr. Dette dækker kabler, stik i lejlighederne, krydsfelter, switchudstyr, hardware og telefoncentral. Konsekvensberegning: Arbejdernes Andels-Boligforening, afdeling 54 Bolignet AnlÊ gsbudget Kabling med krydsfelt og switchudstyr StrÊ kningsnet for telefoni og data Telefoncentral m.v Oprettelsesafgifter for telefon/internet Ny hovedstation med antenner Uforudselige udgifter 5,0% Teknikerhonorar 8,5% ByggelÂnsrenter Byggesagshonorar Finansieringsomkostninger AnlÊ gsudgifter i alt Finansierings- og driftsbudget Bel b Rente L betid Driftsudgift BanklÂn ,75% 10 Âr HenlÊ ggelse ,30% 10 Âr Udgift pr. Âr Boligafgiftsforh jelse pr. lejemâl pr. Âr Boligafgiftsforh jelse pr. lejemâl pr. mâned 148 Fra de 148 kr. pr. måned skal dog fratrækkes de besparelser, man individuelt pr. lejemål kan opnå afhængigt af de valg, man foretager af TV-, telefoni- og internet-tilslutninger. En merudgift kan komme på tale, hvis man ønsker flere faciliteter end dem, der tilbydes i dag. 7

8 Skal vi have Bolignet i AAB afd. 54? Det skal vi alle være med til at bestemme! Sæt derfor kryds i kalenderen og kom til Orienteringsmøde Tirsdag den 20. maj 2003 kl på Tapeten Her vil man kunne få uddybende information og lejlighed til at stille spørgsmål til Carl Bro. Kort efter orienteringsmødet vil der blive udsendt stemmesedler til brug for urafstemning, således at beboerne på demokratisk vis tager stilling til, om vi skal have Bolignet i AAB afd. 54. Afgørelsen findes ved simpelt flertal. Hvis det bliver et JA til Bolignet i AAB afd. 54, vil næste skridt være udarbejdelse af kravspecifikation til licitationen og der indhentes egentligt tilbud på Bolignet fra forskellige udbydere. Der er sikkert en del af beboerne, som er udmærket tilfreds med de nuværende muligheder for modtagelse af TV- og radioprogrammer, men man skal gøre sig klart, at vores anlæg er så nedslidt og teknisk forældet, at vi under alle omstændigheder er nødt til at modernisere og forny det. Afdelingsbestyrelsen anbefaler derfor, at vi nu etablerer Bolignet, så vi samtidig benytter lejligheden til at komme teknisk på omgangshøjde inden for telefoni og data. Vi håber derfor på stor opbakning fra beboere til en ny Bolignet-løsning, så vi kan få bedre TV, billig telefoni- og internet samt flere muligheder på sigt. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen AAB afd. 54 og AUH medlemmer 8

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Beskrivelse af bruttolønsordninger I de følgende afsnit finder du en beskrivelse af de brutto lønsordninger, som Region Midtjylland tilbyder dig. Prisen på godet fremgår af det særskilte prisbilag. Beskatningsforhold

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- og kabelanlæg

vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- og kabelanlæg Rådgivningsaftale vedrørende forsyningsaftaler på tv-signal, bredbånd, IP-telefoni mv., samt lednings- kabelanlæg Teknolien omkring tv, bredbånd, IP-telefoni mv. udvikler sig konstant. Det har blandt andet

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse.

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse. www.parknet.dk Telefon nr. 369 6 Hej Fælledvej/-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Nørrebro d. 2. december 21 Vedhæftet (bilag 2) er vores pris oversigt for et samlet Fælledvej/ projekt. Forudsætningen

Læs mere

Til medlemmer af Ågård Frimenighed

Til medlemmer af Ågård Frimenighed Ågård d. 5. nov. 2015 Til medlemmer af Ågård Frimenighed På frimenighedens generalforsamling den 13. marts 2014 præsenterede bestyrelsen Projekt Brückerstuen i grove træk, bl.a. ud fra en bygningstegning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer

Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fiber bredbånd for Grundejerforeningen Birkhøjen medlemmer Fremtiden indenfor hurtigt internet banker på døren, og selv vores regering lancer et initiativ med fibernet til hele Danmarks befolkning. Der

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om :

Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 2 Boliggarantibevis. Kærlighed til en ny partner og kærlighed til sommerhuset det er to stærke elementer Læs mere på side 3 Læs om : Termostatventiler Programpakker

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere