Finrensning af spildevand til teknisk vand Teknisk vand hos KMC i Brande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finrensning af spildevand til teknisk vand Teknisk vand hos KMC i Brande"

Transkript

1 Finrensning af spildevand til teknisk vand Teknisk vand hos KMC i Brande 2015

2 Udgiver: Naturstyrelsen Projektgryppe: Peter Dalgaard Henrik Egsgaard Bjarne Jensen Redaktion: Henrik Egsgaard, KD Maskinfabrik A/S Peter Dalgaard, KD Maskinfabrik A/S Fotos og illustrationer: Henrik Egsgaard, KD Maskinfabrik A/S Peter Dalgaard, KD Maskinfabrik A/S ISBN: Naturstyrelsen offentliggør rapporter inden for vandteknologi, medfinansieret af Miljøministeriet. Offentliggørelsen betyder, at Naturstyrelsen finder indholdet af væsentlig betydning for en bredere kreds. Naturstyrelsen deler dog ikke nødvendigvis de synspunkter, der kommer til udtryk i rapporterne. Må citeres med kildeangivelse. 4 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

3 Indhold Forord 6 Sammenfatning 7 Summary 8 1. Indledning Problemstillingen Test og testresultater Formål med test af MBR anlæg hos KMC i Brande Teststed og testperiode Målepunkter for test Testmetode Testresultater fra KMC i Brande Testresultater fra Fredericia Rensningsanlæg Energiforbrug hos Fredericia Rensningsanlæg Resultat på test fra udløbsvand hos Fredericia Rensningsanlæg - efterklaringstank Resultat på test af returslam fra efterklaringstank hos Fredericia Rensningsanlæg Formidling Konklusion 21 Bilag 1.[Bilag overskrift 1] Bilag 1.1[Bilag overskrift 2] Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 5

4 Forord Omdannelse af spildevand til teknisk vand rummer store perspektiver for de virksomheder, hvor genanvendelsen finder sted, men også for det omkringliggende samfund. Ikke mindst rummer teknologier der kan reducere ressourceanvendelse i produktionen store eksportmuligheder til områder i verden, hvor vand i stigende grad er en knap ressource. KD Maskinfabrik har videreudviklet en Membran Bio Reaktor løsning, baseret på kendte teknologier, men tilpasset industrier, der i sin spildevandsudledning har en høj koncentration af organisk stof (COD). Dette projekt omhandler test og afprøvning af en prototype i en konkret fødevarevirksomhed, som har en høj koncentration af organisk stof i sit spildevand. Formålet med projektet er at få verificeret, at systemet udgør en lang tids holdbar løsning til at reducere indholdet af organisk stof i et vanskeligt miljø på en omkostningseffektiv måde. Projektet er udført under Miljøstyrelsens tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi, og har fået tilsagn om støtte fra Miljøstyrelsens Virksomhedsordning med By- og Landskabsstyrelsen som faglig administrator. Ud over projektgruppen fra KD Maskinfabrik, har også Naturstyrelsen deltaget v/marie Blanner. Selve projektet er startet op i februar 2011 og afsluttet i Testene hos KMC i Brande har foregået i perioden juni til december Der er foretaget en sammenlignende test hos Fredericia Rensningsanlæg i Dette er den endelige rapport. 6 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

5 Sammenfatning MBR teknologien har været kendt længe til finrensning af spildevand. Løsningen har dog hidtil været relativ dyr, og der har været driftsmæssige problemer. Dette har været en barriere for udbredelsen af MBR teknologien som metode til finrensning af spildevand. KD Maskinfabrik har udviklet en MBR løsning, der på en gang er energi effektiv og som på samme tid er driftssikker. Denne løsning er testet hos KMC i Brande i løbet af En sammenlignende test er foretaget hos Fredericia Rensningsanlæg i løbet af 2014 med vores mobile MBR anlæg. Anlægget hos KMC i Brande er stadig per 2015 i drift, og dette viser, at det er lykkedes at udvikle en driftssikker løsning. Vi har testet på: COD mål for spildevandets totale indhold af organisk stof Fosfor total Nitrogen total Suspenderet Stof (SS) Energiforbrug Testresultaterne hos KMC i Brande viste, at mængden af COD i den varme periode (juniseptember) bliver reduceret med ca. 66%. I den kølige periode (oktober-december) viser tallene en reduktion på ca. 50%. Testresultaterne viser også, at indholdet af TN/Total reduceres mere ved højere temperaturer end ved lave temperaturer. Indholdet af P/Total svinger en del, dette skyldes, at der kun er kemisk fosfor fældning og tilløbet varierer meget. Klorider ændres der ikke på. Vi kan også konstatere, at der sker en tydelig reduktion i mængden af SS (suspenderet stof) og også ved SS kan vi se, at temperaturen spiller en rolle. Energiforbruget er en funktion af bakterieudviklingen og gennemløbsmængden. Over et døgn har vi målt et energiforbrug per m3 renset vand på 3,5 kw. Energiforbruget har kortvarigt under de mest gunstige forhold været helt nede på 0,6 kw/m3 renset vand. Fra vores analyser fra Fredericia Rensningsanlæg kan vi se, at MBR anlægget tilbageholder ca % Cod/Total N og Total P. Reduktionen af SS er helt oppe på ca %. Energiforbruget på MBR anlægget ved Fredericia Rensningsanlæg ligger på mellem 0.27 kw/m3 renset vand og 0,43 kw/m3 renset vand. Til sammenligning er energiforbruget ved dets biologiske rensningsanlæg på 0,7 kw/m3. Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 7

6 Summary The MBR technology has been known for many years as a method to convert wastewater into technical water. However this technology has been relatively expensive, and there have occurred problems with operating this technology. This has previously been a barrier for the mitigation of the technology as a method. KD Maskinfabrik has developed a MBR solution, which is energy efficient and stable in operation at the same time. This solution has been tested at KMC in Brande during In order to have a basis for comparison we have also tested a mobile MBR solution at Fredericia Rensningsanlæg during The solution installed at KMC in 2012 is still operating as per 2015, and this is proofing, that we have succeeded in developing a method which can operate over a longer time period. We have tested the level of: COD Phosporous Nitrogene Suspended material Energy consumption Test results at KMC in Brande shows, that the content of COD in the warmer period (June- September) is reduced by ca. 66%. In the colder period (October-December), the test results show a reduction of COD of ca. 50%. The test results also show that the content of TN/Total is more reduced at higher temperatures than at lower temperatures. The content of P/Total is somewhat fluctuating. This is due to the fact that there is only settling of chemical phosphorous, and that there are big fluctuations in the inlet. There are no changes in chlorides. We can also see, there is a significant reduction in the amount of Suspended Material and that we also with Suspended Material, observe, that temperature matters. The consumption of energy is a function of how well the bacteria thrives and hence how much wastewater that runs through the system. We have measured as an average over 24 hours an energy consumption of 3,5 kw per m3 purified water. Under the most favourable conditions we have measured an energy consumption as low as 0,6 kw/m3 purified water. Our analysis from Fredericia Rensningsanlæg shows that the MBR system detains ca % COD/Total N and Total P. 8 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

7 Reduction of Suspended Material is as high as 80-90%. The energy consumption by using MBR is between 0,27 kw/m3 purified water. As a comparison the energy consumption is 0,7 kw/m3 purified water at the biological wastewater treatment plant. Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 9

8 1. Indledning Vand er globalt set en knap ressource, og flere og flere områder oplever deciderede mangel situationer. De producerende virksomheder er i en stadig kamp om at blive mere konkurrencedygtige. En løsning, der på én gang kan øge genanvendelsen af vand, reducere udledningen af spildevand, og som kan forbedre virksomhedernes konkurrenceevne har store muligheder for at sætte sit miljømæssige aftryk. En løsning, hvis funktionsduelighed er testet og verificeret, udgør et stort salgs- og eksport potentiale for KD Maskinfabrik. Membran Bio Reaktor teknologien er ikke ny, og den anvendes til mange forskellige rensningsopgaver. Imidlertid har der hidtil ikke været producenter, der har kunnet fremstille en langtidsholdbar løsning, som fungerer i virksomheder med et meget højt indhold af organisk stof i spildevandet, og som samtidig er konkurrencedygtig på driftsomkostninger. KD Maskinfabrik har lavet en videreudvikling af en Membran Bio Reaktor, baseret på kendte teknologier, men forbedret på afgørende punkter, som gør den i stand til at løse de særlige udfordringer, som er til stede i fødevare virksomheder, hvis spildevand har en høj koncentration af organisk stof (COD). Dette projekt omhandler verifikation/test og afprøvning af en allerede udviklet og afprøvet prototype af en Membran Bio Reaktor fra KD Maskinfabrik. Produktspecifikationer er vist i bilag 1. Formålet med testen er at få verifikation på, at systemet er i stand til at løse problemet med spildevand hos en konkret virksomhed; KMC i Brande. At KMC er valgt som test sted skyldes dels, at dets spildevand er en krævende opgave, grundet en meget høj koncentration af organisk stof, og dels, at KMC tidligere har forsøgt sig med en BioBooster fra Grundfos, som ikke været i stand til at løfte opgaven, fordi miljøet har været for krævende. KMC udleder store mængder spildevand, med en høj koncentration af kartoffelstivelse. Denne udledning bevirker for KMC en stor omkostning i form af udledningsafgifter, og vandforbruget i produktionsprocessen ser også en stor omkostning. Derfor har KMC haft stor interesse i at deltage i et forsøg, med en teknologi, som kan være med til at reducere mængden af spildevand samt forbrug af vand. For KD Maskinfabrik har det stor værdi, at få evidens for, at dens løsning kan fungere i meget krævende omgivelser, som tilfældet er med KMC, idet denne dokumentation kan bane vejen for salg til andre industrier med samme eller mindre koncentration af COD. Forud for test af MBR anlæg hos KMC, har KD Maskinfabrik arbejdet 2 år med udvikling af en proces, der har til formål at rense spildevand til en kvalitet, der kan defineres som teknisk vand. At anvende det rensede spildevand som drikkevand er en teoretisk mulighed, men dette forud- 10 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

9 sætter videre behandling samt tilsætninger, og er ikke en del af dette projekt. Prototypeanlægget har forud for testen hos KMC i Brande været opstillet og afprøvet i en kortere periode på Vejle rensningsanlæg. Vand kvaliteten blev løbende kontrolleret og blev vurderet som værende tilfredsstillende. Systemet er baseret på membran filtrering, hvilket betyder, at alt suspenderet stof samt bakterier tilbageholdes af membranen. Vandet kan efterfølgende behandles med UV lys, hvorved alt vira dræbes. Herefter kan det rensede vand bruges til mange formål, fx som teknisk vand i virksomheder, men også til vanding af haver, golfbaner og lignende. Vores positive erfaringer med prototypeanlægget ved Vejle rensningsanlæg har givet os god tro på, at anlægget også vil fungere i en produktionsvirksomhed, der har et højt COD indhold i sit spildevand. Vi har udført test på anlægget hos KMC i Brande. Testresultaterne er beskrevet i selve rapporten. Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 11

10 2. Problemstillingen Regeringens handlingsplan om miljøeffektiv teknologi har til formål at styrke udvikling, innovation, markedsføring og brug af nye teknologiske løsninger. Rensning af spildevand ved brug af membran bioreaktorer (MBR) har som princip været længe kendt, men den praktiske anvendelse har været begrænset af meget høje investerings- og driftsomkostninger. MBR teknologien er under hastig udvikling, og et stadigt stigende krav til kvaliteten af det rensede vand har imidlertid har sat fokus på MBR teknologien som en metode, der har potentiale til at imødekomme behovet for bedre kvalitet af det rensede vand. En driftssikker og omkostningseffektiv metode til rensning af industrielt spildevand hos virksomheden, vil alt andet lige bidrage til at formindske presset på vand som ressource. Det har især sin vigtighed i områder i verden, hvor vand i stigende grad bliver en mangelvare, som fx i Kina. Fødevareproducerende virksomheder såvel som den pharmaceutiske industri har et stort vandforbrug, og en stor koncentration af COD i spildevandet. Membran Bio Reaktor teknologien er én af flere alternative metoder til at finrense spildevand fra industrier. Imidlertid har denne metode hidtil vist sig utilstrækkelig overfor virksomheder med stort indhold af stivelse i sit spildevand som fx hos KMC i Brande. Vi vil i det efterfølgende påvise, gennem test og verifikation, at det er lykkedes KD Maskinfabrik at udvikle en Membran Bio Reaktor, som kan løse opgaven, selv i krævende omgivelser, som hos KMC i Brande. 12 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

11 3. Test og testresultater 3.1 Formål med test af MBR anlæg hos KMC i Brande Projektet har til formål at teste og afprøve og verificere, at vores antagelse om systemets duelighed i en produktionsvirksomhed med højt COD indhold i spildevandet holder stik. Hvis denne test viser, at vores system kan fungere hos KMC, kan vi rimeligvis antage, at vores løsning også kan fungere hos andre industrier, som fx mejerier, bryggerier samt medico. I forbindelse med produktion af kartoffelmel, foregår der en stor udledning af spildevand med et højt indhold af biologiske næringsstoffer (stivelse), samtidig med, at der indgår store mængder vand i fremstillingsprocessen. Det udgør en belastning for det lokale rensningsanlæg, ligesom det påfører KMC store udgifter til vand og til udledning af spildevand. KMC har tidligere forsøgt sig med et MBR system Grundfos Biobooster men denne teknologi har ikke vist sig brugbar hos KMC. Formål: At afprøve de positive resultater fra prototypen At fremkomme med et reelt produktionsanlæg At fremkomme med brugbare testresultater som modsvarer de kommende krav til spildevand samt genbrug til teknisk vand At sammenligne resultater fra KMC med et sammenligneligt fin renseanlæg 3.2 Teststed og testperiode Teststedet er KMC i Brande. Udtagning af prøver har fundet sted i perioden fra juni til december 2012, med 1-3 udtag per måned. Med den valgte testperiode har vi haft mulighed for at undersøge i hvor høj grad udetemperaturen påvirker effektiviteten i anlægget. Vi har i løbet af 2014 lavet en sammenlignende test hos Fredericia Rensningsanlæg. 3.3 Målepunkter for test Vi har med forsøget målt på følgende: COD mål for spildevandets totale indhold af organisk stof Fosfor total Nitrogen total Suspenderet Stof (SS) Energiforbrug Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 13

12 Vi har ikke kunnet lave en direkte sammenligning med andre finrensningsmetoder, i et tilsvarende miljø fordi der os bekendt ikke findes andre MBR løsninger på markedet, der har kunnet løse opgaven i en virksomhed som KMC. KMC har tidligere afprøvet Grundfos` Biobooster, men denne teknologi har ikke kunnet løfte opgaven hos KMC. Vi har derfor valgt at lave en sammenligning med Fredericia rensningsanlæg, hvor vi i løbet af 2014 har testet vores egen mobile MBR løsning. 3.4 Testmetode Energiforbruget i anlægget er kalkuleret som en teoretisk beregning. Vi kender energiforbruget per time i anlægget. Ved at sammenholde energiforbruget med udløbsmængden per time, har vi kunnet beregne energiforbruget per m3 renset vand. De øvrige resultater er fremkommet konkrete målinger hos KMC. Vi har testet på indgangen til kassetterne samt ved udgangen af kassetterne. Udtagning af test er foregået i perioden juni til december 2012, med 1-3 udtag per måned. 3.5 Testresultater fra KMC i Brande Vandkvalitet Tabel 1 Periode: juni 2012 Dato kl. sted Ph Temp. Cod TN/Total P/Total Clorider SS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Udløb 8,6 16, , :30 Proces 3 8,5 17, ,2 13,55 Udløb 8,4 17, ,5 9, :45 Proces 3 8,2 19, ,85 14, Udløb 8,4 16, , Tabel 2 Periode: juli 2012 Dato kl. sted Ph Temp. Cod TN/Total P/Total Clorider SS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :00 Proces 3 8, ,65 17 Udløb 8,4 21, , :30 Proces , ,85 17, Udløb 8,5 21, ,9 10, :00 Proces 3 8,2 21, ,85 17, Udløb 8,6 21, ,5 14 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

13 Tabel 3 Periode: August 2012 Dato kl. sted Ph Temp. Cod TN/Total P/Total Clorider SS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Proces 3 8,2 20, ,7 22, Udløb 8,2 24, ,7 16, :30 Proces 3 8,3 23, Udløb 8,2 25, , Tabel 4 Periode: september 2012 Dato kl. sted Ph Temp. Cod TN/Total P/Total Clorider SS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :30 Proces Udløb 8,3 17, Tabel 5 Periode: oktober 2012 Dato kl. sted Ph Temp. Cod TN/Total P/Total Clorider SS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :45 Proces 3 8, ,15 13, Udløb 8,7 17, ,2 12, :30 Proces 3 8,5 13, ,65 13, Udløb 8, ,9 12, Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 15

14 Tabel 6 Periode: november 2012 Dato kl. sted Ph Temp. Cod TN/Total P/Total Clorider SS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :30 Proces 3 8,8 13, ,75 12, Udløb 8,5 13, ,8 15, :00 Proces 3 8,7 17, ,95 12, Udløb 8, ,7 11, :30 Proces 3 8, Udløb 8, Tabel 7 Periode: december 2012 Dato kl. sted Ph Temp. Cod TN/Total P/Total Clorider SS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :30 Proces 3 8,5 12, ,85 12, Udløb 8,5 12, :00 Proces 3 8, ,35 11, Udløb 8,5 8, Energiforbruget er beregnet teoretisk: Strømforbrug pr. kassette, når 4 kassetter er sat sammen, er på ca.9 kw pr/h, 24 timer i døgnet, svarende til 36 kw per/h for alle 4 kassetter. Det højeste udløbsmængde, der er løbet ud af de 4 kassetter tilsammen i perioden er ca.350m3/døgn. Det giver et strømforbrug pr./m3 vand på ca. 2,5kw. Renset i KD40 MBR systemet med 4 kassetter i drift, beregnet ved 24timerx36 kw=864kw/350m3. Der kan oplyses at der i sommeren 2013 var så gode betingelser for bakterierne i processen kortvarig, at der blev målt 12-15m3/h pr. kassette i afløbet, det gir en strøm forbrug på ca. 0,6kw/ m3 vand renset i KD40 MBR systemet med 4 kassetter i drift. Delkonklusion på energiforbrug hos KMC i Brande: Energiforbruget per m3 renset vand varierer med betingelser for bakterieudviklingen. Under de mest gunstige forhold blev der kortvarigt målt et energiforbrug der var helt nede på 0.6kw/m3 renset vand. Målt over et døgn var energiforbruget under gunstige forhold på 2.5kw/m3 renset vand. Vi har i løbet af testperioden målt en klar sammenhæng mellem udendørs temperatur og energieffektivitet, idet højere temperaturer giver en bedre bakterieudvikling. Delkonklusion på vandkvalitet hos KMC i Brande: 16 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

15 Det ses i resultaterne udtaget fra juni mdr. til sep. mdr., at mængden af COD (total indhold af organisk stof) bliver reduceret med ca. 66 %. I perioden fra oktober til december, viser tallene, at der sker en reduktion på ca. 50 %. Ud fra dette kan vi rimeligvis udlede, at temperaturen spiller en afgørende rolle for hvor stor en mængde COD (total indhold af organisk stof) der kan reduceres. Desuden ses det i skemaet at indholdet af TN/Total kan reduceres mere ved højere temperaturer end ved lave temperaturer. Ved enkelte af testene sidst på året kan man se at der sker en stigning i indholdet af TN/Total nitrogen. Indholdet af P/Total svinger en del, dette skyldes at der kun er kemisk fosfor fældning og tilløbet varierer meget. Klorider ændres der ikke på. Ved indholdet af SS/suspenderet stof i bassin forelægger de første regelmæssige test først i august mdr. hvor man derefter tydeligt kan se at der sker en reducering, der er det også temperaturen som spiller ind. Grunden til at SS er så høj trods MBR, skyldes at der er nogle af filtrene var ned slidte og har været udsat for meget stor kemisk og mekanisk behandling som følge af, at der er meget vanskeligt spildevand hos KMC. 3.6 Testresultater fra Fredericia Rensningsanlæg For at kunne sammenligne testresultater fra KMC i Brande med et andet finrensningsanlæg har vi i 2014 udført test på Fredericia Centralrensningsanlæg med MBR KD40. Fredericia Centralrenseanlæg 2014 Figur 1 Test anlægget MBR KD 40 fra KD Maskinfabrik Vi har udført test hos Fredericia Centralrensnings anlæg i tidsrummet fra den 14 april til den 26 maj Testene er kørt på både udløbsvand fra efterklaringstank og på returslam fra efterklaringstank. Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 17

16 3.7 Energiforbrug hos Fredericia Rensningsanlæg Strømforbrug til blæser og pumpe på sådan en kassette vil være ca. 9kw pr/h. Det vil sige forbruget er ca. ved 500m3/døgn på ca.0,43kw/m3 renset vand. Ved 800m3/døgn er det ca.0,27kw/pr.m3 renset vand. Vi opererer altså med et energiforbrug på mellem 0,27kw/m3 renset vand og 0,43kw/m3 renset vand. Til sammenligning bruger Fredericia Rensningsanlæg 0,7 kw per m3 renset vand på det biologiske rensningsanlæg. 3.8 Resultat på test fra udløbsvand hos Fredericia Rensningsanlæg - efterklaringstank Der er kørt med forskelligt TMP som har givet følgende resultater: TMP 300= 40L/min.=2m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 400= 50L/min.=2,5m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 500= 63L/min.=3,1m3/h ved 10/2 drift/pause. Tabel 8 Analyseresultater for Cod/Total N/Total P og SSmg/l. Analyser udtaget hos Fredericia Renseanlæg 2014 fra KD MBR test anlæg MBR COD TN P. total SS Dato Prøve udtagelsessted L/min. mg/l mg/l mg/l mg/l Prøver analyseret af Fredericia Renseanlæg Test på udløbsvand fra efterklaringstank 22. april MBR TMP ,7 2,11 0,167 5,6 Udløb fra Fredericia Renseanlæg 68,8 4,76 0,928 26,6 23. april MBR TMP ,1 2,02 0,215 4,4 Udløb fra Fredericia Renseanlæg 52,9 3,26 0,742 25,3 3.9 Resultat på test af returslam fra efterklaringstank hos Fredericia Rensningsanlæg Der er også her kørt med forskeligt TMP som har givet følgende flow: TMP 300=40,5L/min.=2,1m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 400=52,6L/min.=2,6m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 500=64,5L/min.=3,2m3/h ved 10/2 drift/pause. 18 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

17 Tabel 9 Der er blevet analyseret for Cod/Total N/Total P og SSmg/l Analyser udtaget hos Fredericia Renseanlæg 2014 fra KD MBR test anlæg MBR COD TN P. total SS Dato Prøve udtagelsessted L/min. mg/l mg/l mg/l mg/l Kører på proces slam 9. maj Analyser på proces slammet MBR TMP ,1 2,42 0,182 5,2 Udløb fra Fredericia Renseanlæg 82 2,54 3,42 27,4 12. maj Analyser på proces slammet MBR TMP ,5 26,9 1,65 0,179 3,2 Udløb fra Fredericia Renseanlæg 45,4 3 0, Som det kan ses ud fra analyseresultater, tilbageholder MBR ca % Cod/Total N og Total P. Reduktionen af SS er helt oppe på ca %. Hvis man tager en kassette med 4 dobbelt moduler, det er 1232m2 filtrerings overflade, vil man kunne få et flow pr/døgn på ca m3. Der skal tages forbehold for brug af CIP af anlæg. Erfaringer fra testen viser at man skal køre Cip 1 til 3 gange om året med Lud og Natrium-hypoklorit. Det vil tage fra 4 til 8 timer. Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 19

18 4. Formidling MBR anlægget hos KMC i Brande har været demonstreret for medlemmer af Spildevandsforeningen. Ud fra denne demonstration er der lavet en reportage i Spildevandsteknisk Tidsskrift 2013 nr. 4. (Bilag 2.) Derudover har projektet været formidlet gennem KD Maskinfabriks egen hjemmeside. Sidst, men ikke mindst har testresultaterne været formidlet i salgsmateriale for KD Maskinfabriks MBR løsning overfor mulige kunder til konceptet. 20 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

19 5. Konklusion Vi har gennem test af prototype af Membran Bio Reaktor løsning fra KD Maskinfabrik med betegnelsen KD 40 TWU hos KMC i Brande. Formålet med testen var at få afprøvet og verificeret vores hypotese om, at anlægget ville kunne fungere tilfredsstillende i et vanskeligt miljø, hvor der er et meget højt COD indhold i spildevandet. Vi valgte at teste og måle på følgende områder. COD Fosfor Nitrogen Suspenderet Stof Energiforbrug Det anlæg vi installerede i 2012 er stadig i drift hos KMC i Brande. Dette er et bevis for, at det er lykkedes KD Maskinfabrik at udvikle en drift sikker løsning, der fungerer ved selv meget vanskeligt spildevand. Ved højeste udløbsmængde hos KMC har vi over et døgn målt et energiforbrug på 2.5kw/m3 renset vand i gennemsnit. En sammenligning med resultater fra Fredericia Rensningsanlæg viser ved MBR løsningen et energiforbrug på mellem 0,27 kw/m3 vand og 0,43 kw/m3 renset vand. Til sammenligning bruger Fredericia Rensningsanlæg 0,7 kw/m3 renset vand på dets biologiske rensningsanlæg. Målinger på vandkvaliteten hos KMC i Brande udtaget fra juni mdr. til sep. mdr., viser, at mængden af COD (total indhold af organisk stof) bliver reduceret med ca. 66 %. I perioden fra oktober til december, viser tallene, at der sker en reduktion på ca. 50 %. Ud fra dette kan vi rimeligvis udlede, at temperaturen spiller en afgørende rolle for hvor stor en mængde COD (total indhold af organisk stof), der kan reduceres. Desuden ses det i skemaet at indholdet af TN/Total reduceres mere ved højere temperaturer end ved lave temperaturer. Ved enkelte af testene sidst på året kan man se at der sker en stigning i indholdet af TN/Total nitrogen. Indholdet af P/Total svinger en del, dette skyldes at der kun er kemisk fosfor fældning og tilløbet varierer meget. Klorider ændres der ikke på. Ved indholdet af SS/suspenderet stof i bassin forelægger de første regelmæssige test først i august mdr. hvor man derefter tydeligt kan se, at der sker en reduktion. At mængden af SS er så høj trods MBR, skyldes at der er nogle af filtrene var ned slidte og har været udsat for meget stor kemisk og mekanisk behandling som følge af, at der er meget vanskeligt spildevand hos KMC. Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand 21

20 Til sammenligning viser resultaterne fra Fredericia Rensningsanlæg en reduktion af SS på hele 80-90%, mens der på COD, Total N og Total P sker en reduktion på mellem 35% og 50% - efter behandling med MBR anlæg. Bilag 1. Beskrivelse af KD-40 MBR Bilag 2. Reportage i Spildevandsteknisk tidsskrift vedr. KMC i Brande 22 Naturstyrelsen / Finrensning af spildevand til teknisk vand

21 MBR System KD 40 Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo KD Maskinfabrik

22 MBR System KD 40 Vi har udviklet et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret fås som standard i 3 størrelser single, double samt tripple modul (-S,-D,-T).Med en kapacitet (Bio tanke*) fra ea. 3,3-6,6-9,9 m3/h *(ved 10 g.ss/1.20 gr.c). KD 40 MBR System virker via gravitation, hvilket betyder at savel installation, drift samt installationsomkostninger er væsentligt reduceret. Fordele ved KD 40 MBR System: Filtret virker via ultralav trykdifference. Høj flux. Lav fauling. Filtret optager begrænset plads. Filtret har minimalt luftforbrug. Filtret kan tømmes for vand. Luft rør kan rengøres under drift. Filtret kan løftes ud af tanken for inspektion. Filtret har ingen bevægelige/sliddele. Filtret har en lang levetid. Filtret har minimale krav til rengøring. Ved double og tripple moduler er det sikret at tryktab over de enkelte filterelementer er udlignet, hvilket er med til at sikre så effektiv flow som muligt. Traditionelt renseanlæg vs. MBR anlæg Traditionelt renseanlæg Rist Primær fældningstank Luftningstank procestank Efterklaringstank Spildevand Renseanlæg med MBR system KD 40 Rist Luftningstank/ MBR system KD 40 procestank Spildevand Et modul består af ramme, rør og filterelement og leveres i tre størrelser single, double og triple. Filterelement er udført i PP materiale belagt med et filtringsmateriale i PVDF (polyvinylidene/floride). Filteret, som er en polymer type har en porestørrelse pa 0,2 micron! Alfa-Laval Membrane Technology har udviklet filter elementer. Filterets ramme, belufter og afgangsrør (permate) er ud-ført i rustfast stal EN For optimal beskyttelse er filtret indkapslet i PP plader. Vi er gerne behjælpelig med proces design, levering, montering samt indkøring af deres nye membrananlæg. Opstillet kassette med et flow fra m³/døgn. Anbefalet drift cyklus: 10 minutter flow, 2 minutter afspænding. Anbefalet CIP: Hver måned. Anbefalet tryk diff: mm VS. Max. luft behov type S: 8 liter pr. m2/min. Max. luft behov type D: 6 liter pr. m2/min Max. luft behov type T: 4 liter pr. m2/min. Blæser. Kassette til 4 stk dobbeltmodul.

23 Målskema - se skitse ovenfor Single Double Triple A 1620 mm 2640 mm 3660 mm B 1230 mm 1230 mm 1230 mm C 1460 mm 1460 mm 1470 mm D PN 10 - DN 50 PN 10 DN 65 PN 10 DN 80 E 1 ½" G 1 ½" G 1 ½" G F Drænventil Drænventil Drænventil Kapacitetsskema Single Double Triple Antal etager membraner Areal af membran (m 2 ) Volumen i filteret (l) Vægt tom (kg) Vægt i drift Kapacitet v/20 (m 3 h) 3,85 7,7 11,5 Luft forbrug (Nm 3 h)

24 To test på renseanlæg den 14. april til 26. maj 2014 Test er der kørt på både udløbsvand fra efterklaringstank og returslam fra efterklaringstank som har vist en lille forskel på mindre flow ved test på udløbsvandet. Resultat på test 1 fra udløbsvand efterklaringstank: Der er kørt med forskelligt TMP som har givet følgende resultater: TMP 300= 40L/min.=2m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 400= 50L/min.=2,5m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 500= 63L/min.=3,1m3/h ved 10/2 drift/pause. Der er blevet analyseret for Cod/Total N/Total P og SSmg/l. Sammenligning udløb før og efter MBR. Analyser udtaget hos renseanlæg 2014 fra MBR test anlæg MBR COD TN P. total SS Dato Prøve udtagelsessted L/min. mg/l mg/l mg/l mg/l Prøver analyseret af renseanlæg Test på udløbsvand fra efterklaringstank 22. april Udløb fra renseanlæg før MBR 68,8 4,76 0,928 26,6 MBR TMP 300 efter MBR 35 30,7 2,11 0,167 5,6 23. april Udløb fra renseanlæg før MBR 52,9 3,26 0,742 25,3 MBR TMP 300 efter MBR 36 36,1 2,02 0,215 4,4 Resultat på test 2 af returslam fra efterklaringstank. Som det kan ses ud fra analyseresultater så tilbageholder MBR ca % mere Cod/Total N og Total P. SS er helt oppe på ca %. Resultat på test af returslam fra efterklaringstank Der er også her kørt med forskeligt TMP som har givet følgende flow: TMP 300=40,5L/min.=2,1m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 400=52,6L/min.=2,6m3/h ved 10/2 drift/pause. TMP 500=64,5L/min.=3,2m3/h ved 10/2 drift/pause. Der er blevet analyseret for Cod/Total N/Total P og SSmg/l. Sammenligning udløb før og efter MBR. Analyser udtaget hos renseanlæg 2014 fra MBR test anlæg MBR COD TN P. total SS Dato Prøve udtagelsessted L/min. mg/l mg/l mg/l mg/l Kører på proces slam 9. maj Analyser på proces slammet Udløb fra renseanlæg før MBR 82 2,54 3,42 27,4 MBR TMP 300 efter MBR 40 36,1 2,42 0,182 5,2 12. maj Analyser på proces slammet Udløb fra renseanlæg før MBR 45,4 3 0, MBR TMP 300 efter MBR 43,5 26,9 1,65 0,179 3,2

25 Returslam fra efterklaringstank fra mg/ss. Konklusion Konklusion er, hvis man tager en kassette med 4 dobbelt moduler, det er 1232m2 filtrerings overflade, vil man kunne få en flow pr/døgn på ca m3. Der skal så tages forbehold for Cip af anlæg Efter erfaring fra testen vil man skulle køre Cip 1 til 3 gange om året med Lud og Natrium-hypoklorit. Det vil tage fra 4 til 8 timer pr. C.I.P. Strømforbrug til blæser og pumpe på sådan en kassette vil være ca. 9kw pr/h. Det vil sige forbruget er ca: 500m3/døgn = ca.0,43kw/pr.m3 renset vand. 800m3/døgn = ca.0,27kw/pr.m3 renset vand. Vi kan tilbyde en test af vores MBR anlæg på jeres rensningsanlæg. Udløbsventil. Udløbsvand.

26 Vi kan tilbyde en test af vores MBR anlæg på jeres rensningsanlæg. Indstilling af TMP. MBR modul.

27 Membrananlæg til spildevandsrensning, KMC Brande. Fungerer som erstatning for efterklaringstank. Billedet viser centralt monteret indløb i en membrankassette, ved at placere indløbsrør centralt samt montere sprede-plade reduceres skumningsdannelser Billedet viser KD s speciel udviklede relexations-valves som betjenes via pneumatik, fordelen ved denne permeat styring er følgende: Det er muligt at kontrollere udløbskvalitet samt flow fra hver enkelt membran, endvidere kan hvert membran individuelt returskylles -/CIP s dette sikrer meget større kontinuitet samt reducerer pumpe samt CIP tank kapacitet. Operatøren kan visuelt se hvad der sker!

28 KD Maskinfabrik A/S Karetmagervej 25 DK-7100 Vejle Tlf: Part of KD Group DK

29

30

31

32 Finrensning af spildevand til teknisk vand Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Vi har udviklet et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret fås som standard

Læs mere

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering Etablering af store bundfældningsbassiner med slamskraber er ofte en kostbart investering. Driften af disse bassiner kan være meget uregelmæssigt, idet bundfældningsbassinerne naturligvis er meget afhængig

Læs mere

MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen

MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen MBR et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning også i Danmark? Per Elberg Jørgensen Indhold MBR princip Specielle driftsforhold for MBR anlæg Hva koster det? Markedsudvikling Er MBR anlæg interessante

Læs mere

Anaerob membranfiltrering

Anaerob membranfiltrering Anaerob membranfiltrering AnMBR til opkoncentrering af rådnetanksslam? Ved Maj Møller Sørensen og Jakob Søholm Udviklingsprojektet Med støttet fra Formål Kan membraner anvendes til opkoncentrering af slammet

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

BioKube kan benyttes i et sommerhus. BioKube kan benyttes i et sommerhus. Typegodkendelsen dækker ikke direkte brugen af minirenseanlæg i sommerhuse. By- og Landskabsstyrelsen udtaler at det er fabrikanten af den pågældende type minirenseanlæg,

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

GRUNDFOS BioBooster A/S. Spildevandsrensningsanlæg Proces- og funktionsbeskrivelse Fuld biologisk behandling E1C (Revised

GRUNDFOS BioBooster A/S. Spildevandsrensningsanlæg Proces- og funktionsbeskrivelse Fuld biologisk behandling E1C (Revised GRUNDFOS BioBooster A/S Dokument-ID: Forfatter: Kontrollør: Kunde Spildevandsrensningsanlæg Proces- og funktionsbeskrivelse Fuld biologisk behandling E1C (Revised 10.06.16) BHP Hennig-Olsen Is, Kristiansand-NO

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital. Jakob Søholm Grundfos BioBooster

Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital. Jakob Søholm Grundfos BioBooster Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital Jakob Søholm Grundfos BioBooster OPI - Pilotrenseanlæg Herlev Hospital Et offentligt privat innovationssamarbejde imellem

Læs mere

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand,

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand, Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI uln@dhigroup.com Dansk Vand, 08.11.2016 Oversigt Fra problem til vandressource! Problemet hvorfor rense? Hvordan fungerer renseanlægget?

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON. I n t e r A q u a A d v a n c e - I A A A / S

FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON. I n t e r A q u a A d v a n c e - I A A A / S FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON 2 5. - 2 6. o k t o b e r 2 0 1 6 S u n n d a l s ø r a I v a r W a r r e r - H a n s e n I n t e r A q u a A d v a n c e - I A A A / S INTER AQUA ADVANCE IAA A/S G r u n d l

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS

Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS To spor Status for MERMISS pilotprojektet Præsentation af kortlægningsresultater for udledning af lægemidler fra AUH Parterne i

Læs mere

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50%

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% Stjernholm dagen den 18. 19. og 20. August 2009 Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% v/ Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning og blæsere -

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm 1 4 2 POTENTIALE På anlæg med forrensning anslås følgende besparelser: 5 POTENTIALE FOR

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Slusen og klimatilpasningen

Slusen og klimatilpasningen Slusen og klimatilpasningen Slusen og klimatilpasningen Et medfinansierings-klimaprojekt Et byrum oven på anlægget SMARTVAND: Regnradar-data, vandstandsmålinger i oplandet, now-cast og model-simuleringer

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning - herunder brug af iltningstest som dokumentation for energieffektivitet Peter Andreasen, DHI Beluftning og terminologi Målinger i tanken - iltningstest

Læs mere

Rensning af Røggaskondensat. 23. November 2017

Rensning af Røggaskondensat. 23. November 2017 Rensning af Røggaskondensat 23. November 2017 LiqTech A/S Etableret i 1999 70 medarbejdere, heraf 60 i Danmark Hovedkvarter og membranproduktion i Ballerup LiqTech International Systemproduktion i Hobro

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit Bio Unit serien Bio Unit er et MBBR anlæg for 100 % genbrug til bilvask, hvor kvaliteten er 80 % bedre end kravene til miljøcertificering i Europa. Bio Unit kan også med fordel monteres i mellem en mindre

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

GRUNDFOS BIOBOOSTER. Decentral membranfilter-anlegg for avløpsvann. MBR -Cleaner water Greener environment

GRUNDFOS BIOBOOSTER. Decentral membranfilter-anlegg for avløpsvann. MBR -Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Decentral membranfilter-anlegg for avløpsvann MBR -Cleaner water Greener environment GRUNDFOS 2009 amounts in DKKm Turnover No. of employees R&D investment Pumps produced Production

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail:

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail: AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Effektiv mekanisk filtrering af Procesvand, Kølevæsker, Spildevand, Dambrugsvand, m.m. med AL-2 Båndfilter. Funktionsbeskrivelse af AL-2 Båndfilter:

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1 1 Samsø Kommune Teknisk Afdeling Søtofte 10 8305 Samsø 2. december 2012 Bemærkninger og ændringsforslag til: Udkast til Spildevandsplan 2012-2016 Grundejerforeningen Fredendal sender hermed sine spørgsmål,

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Energiproduktion Det energiproducerne anlæg ikke bare et fremtidsscenarie. VandCenter Syd ønsker at være CO2 neutral gerne i 2014

Energiproduktion Det energiproducerne anlæg ikke bare et fremtidsscenarie. VandCenter Syd ønsker at være CO2 neutral gerne i 2014 Energiproduktion Det energiproducerne anlæg ikke bare et fremtidsscenarie Per Henrik Nielsen VandCenter Syd phn@vandcenter.dk Det energiproducerne anlæg Hvorfor dette ønske? VandCenter Syd ønsker at være

Læs mere

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Janne Pedersen, Diatom A/S Produktchef, Filterløsninger Cand.agro. 1 Diatom A/S er et handelsselskab, der blev etableret i 1966 som

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Fremtidens biologiske rensning af spildevand

Fremtidens biologiske rensning af spildevand RENSNING AF SPILDEVAND INDUSTRI SLAGTERIER LUFT- RENSNING FISKEINDUSTRI MEJERIER BEBOELSER RENSEANLÆG DANMARK A/S Fremtidens biologiske rensning af spildevand Som et resultat af mange års erfaring har

Læs mere

Titel Revision nr. Dato Virksomhedsbeskrivelse N1-A 13.05.04. Udarb. af Godkendt af Erstatter nr. Dato AG EV N1-A 7.11.02

Titel Revision nr. Dato Virksomhedsbeskrivelse N1-A 13.05.04. Udarb. af Godkendt af Erstatter nr. Dato AG EV N1-A 7.11.02 Formål At give en overordnet beskrivelse af virksomheden med henblik på at lette forståelsen af denne håndbog og fastholde relevante stamdata om virksomheden. Afgrænsning Miljøledelsessystemet omfatter

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi

Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi - Samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg Ole Fritz Adeler Agenda Definition af samstyring og miljøeffektiv teknologi Radar, prognose og varsling Styring af Spildevandssystem

Læs mere

Dynamisk bio reaktor teknologi i industrielle recirkulations anlæg Jens Ole Olesen Inter Aqua Advance A/S Teknologisk udvikling Klassificering af anlæg Hovedkom ponenter Mekanisk 1. genera- tion Mikrosigte

Læs mere

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Håndtering af problemstoffer i regnvand 2 3 Resultater fra LIFE Treasure

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vand-ressourcer

Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vand-ressourcer Teknologiske muligheder i intelligent håndtering af vand-ressourcer Har vi et vandproblem og hvor? Hvad er intelligent vandbehandling i drikkevandsforsyningen? Hvad er intelligent vandbehandling ved spildevandsbehandling?

Læs mere

Indholdsfortegnelse Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er:

Indholdsfortegnelse Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er: Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Baggrund... 5 Tømning af bundfældningstanke med slamafvandingsbiler... 5 Undersøgelse af rejektvand... 5 Undersøgelse af tømning af bundfældningstank foran minirenseanlæg...

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

ESWA - et Smart Grid projekt

ESWA - et Smart Grid projekt ESWA - et Smart Grid projekt Status og resultater fra projektet, Dansk Vandkonference, 19. november 2013 Paul Kristian Thomsen Projektchef Århus Vand A/S E-mail: pkt@aarhusvand.dk Dir. +45 8947 1201 1

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder inspire food, Seminar om procesvand 11. juni 2014 Lotte Bjerrum, Teknologisk Institut (lbfh@dti.dk) Bjørn Malmgren Hansen (bmh@dti.dk), Christian

Læs mere

BIOLOGISK LUGTFJERNELSE Med eksempel fra Renseanlæg Lynetten, København

BIOLOGISK LUGTFJERNELSE Med eksempel fra Renseanlæg Lynetten, København BIOLOGISK LUGTFJERNELSE Med eksempel fra Renseanlæg Lynetten, København Døgnkursus 2012 Lørdag 3.nov. 2012 22-01-2013 Gert Ptersen 1 Hvor kommer lugten fra? Kvaliteten af spildevandet er afhængig af producenten!!

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad i Ørestad Rørcenterdagene 2009 Marina Bergen Jensen, KU Dias 1 Kan DK bidrage til at skabe mere lukkede vandsystemer? Rain, snow Stormwater runoff Water supply Wastewater discharge Dias 2 Infiltration

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Internationalt samarbejde om granulært slam

Internationalt samarbejde om granulært slam 6-11-216 Hvorfor granulært slam Internationalt samarbejde om granulært slam Dansk Vandkonference 216 Forbedre bundfældningsegenskaberne Granulært slam kan lede til større relativ omsætning og derfor give

Læs mere

EKO-LIT Genbrugsanlæg: Funktionsbeskrivelse

EKO-LIT Genbrugsanlæg: Funktionsbeskrivelse EKO-LIT Genbrugsanlæg Funktionsbeskrivelse Type: EKO-LIT 50 & 100 Kapacitet: 50 eller 100 l/min. EKO-LIT 50 & 100 Fås også med kapaciteter på 200, 300 og 400 l/min. PRODUKER EKO-LIT Genbrugsanlæg: Procesdiagram:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

Rensning af regnvand og Miltek Dansk Vand Konference 2010 Mai Sørud

Rensning af regnvand og Miltek Dansk Vand Konference 2010 Mai Sørud Rensning af regnvand og Miltek Mai Sørud 19K 2BG Life- Treasure Vand i byer Teknologi Rensning af regnvand Lokal rensning af regnvand Pilotprojekt Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsområder

Læs mere