Anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikkefærdigpakkede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikkefærdigpakkede"

Transkript

1 Anvendelse af Nøglehulsmærket på visse ikkefærdigpakkede fødevarer I regi af Måltidspartnerskabet De Samvirkende Købmænd og HORESTA 24. maj 2013

2 Forord Denne rapport er et af Måltidspartnerskabets 1 projekter i handlingsplanen for perioden Måltidspartnerskabet har i perioden fokus på lighed i sundhed og på den del af befolkningen, der har de største udfordringer med at spise sundere. Dette projekt arbejder med to af Måltidspartnerskabets strategiske indsatsområder: 1) Partnerskabet udvikler og fremmer efterspørgsel efter sundere og konkurrencedygtige måltidsløsninger. 2) Partnerskabet identificerer og udvikler sundere strukturelle tiltag og måltidspolitikker, der fremmer det sunde valg. Rapporten er udarbejdet af to partnere i Måltidspartnerskabet: De Samvirkende Købmænd med bidrag og input af HORESTA. Fødevarestyrelsen har ikke deltaget som partner i kraft af medlemskab i Måltidspartnerskabet, men har været en sparringspartner i processen. 1 Måltidspartnerskabet: et offentligt/privat netværkssamarbejde, hvor partnerskabet gennem de enkelte partnere på tværs af interesser og sektorer, ved fælles forpligtende og indholdsmæssigt samarbejde vil være igangsætter og katalysator for at gøre det nemt at spise sundere måltider i Danmark. s.2

3 INDHOLD 1. Indledning Baggrund Formål Risici der er forbundet med at tillade brugen af mærket på visse ikke-færdigpakkede fødevarer Hvilke ikke-færdigpakkede fødevarer bør omfattes af udvidelsen af ordningen Definition af en præfabrikeret fødevare Kategorier som er relevante at omfatte af en udvidelse af ordningen Eksempler på situationer, hvor udvidelsen giver gevinst til praktisk anvendelse Hvordan videreføres Nøglehulsmærket Øvrige overvejelser Medarbejdernes kompetencer Myndighedernes kontrol Opsummering og konklusion s.3

4 1. INDLEDNING 1.1 BAGGRUND Nøglehulsmærket har nu været i Danmark i snart 4 år. Ved nulpunktsmålingen i 2008 (Zapera, Jobno. DK ) blev konstateret, at stort set ingen danskere kendte til Nøglehulsmærket. Den seneste analyse (YouGov, dec. 2011) viste bl.a., at: - kendskabsgraden var steget til 88 % - 72 % af danskerne forbinder Nøglehullet med et sundere valg - 7 ud af 10 danskere har tillid til mærket. Analysen indikerer, at der både er en interesse og et behov for Nøglehulsmærket hos forbrugerne, hvilket kan være et bidrag til at forbedre forbrugernes måltidsvaner. Det antages, at der er en interesse og et behov på baggrund af: Den relativt store stigning i kendskabsgrad på relativt kort tid. Det tyder også på, at Nøglehulsmærket er forståeligt for forbrugeren. At mærket er forståeligt for forbrugeren er i øvrigt fint i tråd med en af fordelene ved Nøglehulsmærket, som er, at det hverken kræver et særligt sprog eller en særlig ernæringsviden for at vælge de sundere fødevarer inden for veldefinerede fødevarekategorier. At vi i Danmark pt. ikke har andre mærker/anprisninger end Nøglehulsmærket, som virksomhederne i Danmark kan bruge i deres markedsføring for på en hurtig og letgenkendelig måde at kunne fortælle om en fødevares samlede ernæringsmæssige sammensætning. Mange præfabrikerede fødevarer (jævnfør afsnit 3.1 for definition) sælges i dag i detailhandlen 2 som ikke-færdigpakkede fødevarer 3. I dette projekt betyder ikke-færdigpakkede fødevarer, varer, der sælges uindpakkede, eller som i detailforretningen pakkes ind på anmodning fra køberen eller i umiddelbar tilknytning til salget. To af flere fordele ved en sådan salgsmetode er bl.a.: 1) At kunden har mulighed for kun at købe den mængde, han eller hun forventer at spise. Ved mange færdigpakkede fødevarer er kunden nødt til at købe den mængde, der nu engang er i pakken. Dette kan bl.a. resultere i et overforbrug af mad eller unødigt madspild, men samtidig kan kunden påvirkes til at træffe nogle fødevarevalg, der måske er anderledes end ellers f.eks. ved at fremhæve, hvilken fødevare/måltid, der er det sundere valg altså ved f.eks. at Nøglehulsmærke varen. 2 Detailhandel: Fødevareforretninger i detailleddet eksempelvis dagligvarebutikker med egen slagter-, delikatesse-, bagerafdelinger m.v., kiosker, tankstationer, bistro, cafeteria m.v. 3 Ikke-færdigpakkede fødevarer: Er fødevarer, der ikke er omfattet af bekendtgørelse om mærkning af fødevarer nr af 14/12/2005. Eksempelvis varer der sælges og pakkes ind på bestilling. s.4

5 2) At kunden har mulighed for at købe et nemt og sundere måltid, som de kan spise straks On the go. Mange af de præfabrikerede fødevarer, der sælges ved denne salgsmetode, kan indplaceres i en af de veldefinerede kategorier for Nøglehulsmærket, og de lever samtidig op til kriterierne inden for kategorien 4. Eksempler på sådanne fødevarer kan være pizza, pålæg, brød, knækbrød m.v., men som reglerne p.t. er, kan disse fødevarer ikke mærkes med Nøglehulsmærket, hvis de sælges som en ikke-færdigpakket fødevare på trods af, at de selvsamme varer, kan mærkes med Nøglehulsmærket, hvis de sælges færdigpakket. Det betyder også, at detailhandlen ved salg af præfabrikerede (jævnfør afsnit 3.1) ikkefærdigpakkede fødevarer, ikke har mulighed for at blot videreføre Nøglehulsmærket og på en hurtig og let forståelig måde fortælle forbrugeren ved f.eks. skiltning - hvilken specifik fødevare inden for en kategori, der er et sundere valg. Virksomhederne, der sælger præfabrikerede, ikke-færdigpakkede fødevarer har derfor brug for et arbejdsredskab, hvis de skal kunne bidrage til at sælge sundere måltider. Et godt redskab er Nøglehulsmærket. 1.2 FORMÅL Formålet med projektet er derfor at afdække hvilken type af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer, der kan omfattes af en evt. kommende udvidelse af bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket, ligesom det skal afdækkes, hvordan en sådan ordning skal håndteres i praksis, således at Nøglehulsmærkets troværdighed bevares, og det er praktisk muligt for detailhandlen at håndtere. 4 Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket nr. 87 af 20/01/2012. s.5

6 2. RISICI DER ER FORBUNDET MED AT TILLADE BRUGEN AF MÆRKET PÅ VISSE IKKE-FÆRDIGPAKKEDE FØDEVARER MISBRUG AF NØGLEHULSMÆRKET OG FORRINGELSE AF MÆRKETS TROVÆRDIGHED Der er risiko for vildledning af forbrugerne, hvis nøglehulsmærkede fødevarer ikke opfylder kriterierne og dermed ikke lever op til den forventede ernæringsprofil for varen. Samtidig vil de virksomheder, der bruger mærket i strid med reglerne, få en markedsføringsmæssig fordel i forhold til de virksomheder, hvis varer lever op til kriterierne. Hvis der snydes med mærket f.eks. placerer mærket ved fødevarer, der ikke kan få mærket - forringer det mærkets troværdighed. EVENTUELLE UHENSIGTSMÆSSIGHEDER I FORHOLD TIL ORDNINGEN NØGLEHULLET PÅ SPISESTEDER Virksomheder, der allerede er nøglehulscertificeret under ordningen med Nøglehullet på spisesteder, kan opfatte denne nye mulighed for at anvende nøglehullet på præfabrikerede produkter som en konkurrent til ordningen med Nøglehullet på spisesteder. Årsagen hertil er, at det er væsentligt dyrere og mere omfattende at blive certificeret under ordningen Nøglehullet på spisesteder fremfor at sælge præfabrikerede fødevarer. Det kan ikke udelukkes, at der vil være forbrugere, der ikke umiddelbart kan skelne mellem de forskellige ordninger. s.6

7 3. HVILKE IKKE-FÆRDIGPAKKEDE FØDEVARER BØR OMFATTES AF UDVIDELSEN AF ORDNINGEN Med baggrund i de identificerede risici (jævnfør afsnit 2), er der identificeret tre kriterier (jævnfør afsnit 3.1, 3.2 og 3.3), som tager højde for de identificerede risici. De tre kriterier skal være opfyldt, før end fødevaren kan falde ind under udvidelsen af ordningen. 3.1 DEFINITION AF EN PRÆFABRIKERET FØDEVARE En præfabrikeret fødevare er en fødevare, som en industriel producent på forhånd har sammensat, og hvis fødevaren kræver yderligere håndtering af en detailhandler, har producenten defineret dette. Dvs. at der er tale om følgende typer af fødevarer: Fødevarer der blot pakkes ud af indpakningen og/eller emballagen. Der kan være tale om, at fødevaren sælges stykvis eller udportioneres (deles/udskæres) i forbindelse med salget. Eksempler: Knækbrød, kogt skinke, rugbrød og ost, der sælges over en disk. Fødevarer der evt. pakkes ud af indpakning og/eller emballagen, og i dets udpakkede form (uden nogen former for tilsætning ej heller væske) eller evt. i indpakningen tilberedes/forarbejdes (kan være kogning, i ovn, på varmeplade hvor man kan styre tid og temperatur) efter producentens forskrift. Dette betyder også, at der ikke er tale om, at fødevaren sammensættes i detailhandlen sammensætningen er sket i den industrielle produktion. Eksempler: Pizza, tærte, pølser, forskellige typer af brød m.v., der sælges over disk. Opfyldes ovenstående beskrivelse ikke, vil fødevaren i stedet skulle omfattes af ordningen Nøglehullet på spisesteder, eller sælges som en færdigpakket fødevare, hvis salgsstedet ønsker at anvende nøglehulsmærket. s.7

8 3.2 KATEGORIER 5 SOM ER RELEVANTE AT OMFATTE AF EN UDVIDELSE AF ORDNINGEN Udvidelsen af ordningen vil omfatte nogle af de veldefinerede kategorier i bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Kategorierne er udpeget i nedenstående tabel. Kategori Omfattes af udvidelsen af ordningen Eksempler på produkter, der kan omfattes af Ja/ Nej Begrundelse udvidelsen 1 Nej Ikke relevant 2 Nej Ikke relevant 3 Nej Ikke relevant 4 Nej Ikke relevant 5 Nej Ikke relevant 6 Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en oste- eller delikatesseafdeling 7 Nej Ikke relevant 8 Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en oste- eller delikatesseafdeling 9 Nej Ikke relevant 10 Nej Ikke relevant 11 Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en slagterafdeling. 12 Ikke relevant 13 Ja (A, B, C) Obs: Kun udskåret kød og hakket kød fremstillet på basis af standardiseret råvare kan omfattes. Kød kan have naturlig biologisk variation, som kan variere over et kødstykke. Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en slagterog/eller delikatesseafdeling 14 Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en slagterog/eller delikatesseafdeling Udportionering af f.eks. hytteost, Rygeost m.v. Udportionering af f.eks. fast ost og gedeost. Hakket kød, der f.eks. hakkes efter købers anmodning. Udportionering af fersk kyllingebryst. Allerede muligt F.eks. opvarmning og salg af leverpostej, laksepate, frikadeller og pølser. F.eks. udportionering og salg af kogt skinke. F.eks. opvarmning og salg af fyldte pandekager. 5 Bilag 2, Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket nr. 87 af 20/01/2012. s.8

9 15 Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en slagterog/eller delikatesseafdeling 16 Nej Sælges typisk ikke som en vare, der falder under definitionen i afsnit Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en delikatesseafdeling 18 Ikke relevant 19 Ikke relevant 20 Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en bagerog/eller bake-off afdeling. Obs! Produkter på bais af brødmix er ikke omfattet, da der sker en tilsætning. 21 Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en bagerog/eller bake-off afdeling. 22 Nej Sælges typisk ikke som en vare, der falder under definitionen i afsnit Nej Sælges typisk ikke som en vare, der falder under definitionen i afsnit Nej Sælges typisk ikke som en vare der, falder under definitionen i afsnit Ja Produkter i kategorien kan omfattes af omtalte salgsmetode fra f.eks. en bagerog/eller bake-off afdeling. F.eks. opvarmning og salg af tærter og pizza. F.eks. opvarmning i mikroovn af en portion suppe. Allerede muligt Allerede muligt Forarbejdet brød eller bake-off brød. F.eks. stykvis salg af knækbrød og skorper. F.eks. en portion frossen fuldkornsgrød varmes i mikroovn og sælges over disken. s.9

10 3.2 EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR UDVIDELSEN GIVER GEVINST TIL PRAKTISK ANVENDELSE Case 1: Vi antager, at to forskellige kunder skal handle ind til madpakken og ønsker at vælge brød, pålæg og grønt efter Nøglehulsmærket. Kunde 1 ønsker: ½ friskbagt rugbrød (sælges over disk i bagerafdelingen), 4 skiver skinke (slices og sælges over disk fra delikatessen i salgsøjeblikket), da kunden kun ønsker at købe det, som han bruger, da kunden også ønsker at reducere madspild, 1 agurk, som kunden finder i frugt- og grøntafdelingen ved selvbetjening Kunde 2 ønsker: Skiveskåret rugbrød, som er færdigpakket i industrien, og som kunden finder ved selvbetjening 1 pakke færdigpakket, skiveskåret skinke, som kunden finder ved selvbetjening 1 rød peber, som kunden finder i frugt- og grøntafdelingen ved selvbetjening Selv om de to kunder køber varer med den samme ernæringsmæssige sammensætning, kan kunde 1 efter de nuværende regler ikke vælge brød og skinke efter Nøglehullet, hvorimod kunde 2 kan vælge alle varer efter, hvorvidt de er mærket med Nøglehullet. Da undersøgelser viser, at danskerne tilbereder og spiser de fleste måltider i hjemmet eller har med som madpakker, vurderes det, at udvidelsen af ordningen vil give mulighed at præge en stor del af de måltider, som danskerne spiser. Case 2: Vi antager, at to forskellige kunder ønsker en færdigret til aftensmad. Begge kunder ønsker at træffe et sundere valg og derfor er det fornuftigt at gå efter Nøglehulsmærket. Kunde 1: Ønsker at købe en færdigret, som blot skal varmebehandles efter producentens forskrifter. Kunden foretager varmebehandlingen derhjemme. Kunden vælger en færdigpakket, frossen pizza, som er Nøglehulsmærket. Kunden skal selv følge producentens tilberedningsvejledning. Kunde 2: Ønsker at købe en færdigret, som er varmebehandlet og ready to eat. Færdigretten kan f.eks. købes i en delikatesseafdeling i et supermarked eller i en kiosk med bake-off. Butikken forhandler pizzaen, der, når den sælges færdigpakket, er mærket med Nøglehullet. Butikken kan derimod ikke anprise den selvsamme pizza med et Nøglehul, hvis den varmebehandles i butikken og sælges over disk. Det betyder derfor, at forbrugeren i købsøjeblikket ikke har mulighed for at træffe et sundere valg. Selv om pizzaen, som kunde 1 og kunde 2 køber, har den samme ernæringsmæssige sammensætning, vil den, som kunde 1 køber, udadtil fremstå som den sundeste. Samtidig har netop de personer, som køber et måltid /mellemmåltid /snack af denne type produkter på farten, brug for at kunne vælge de sundeste produkter. s.10

11 Case 3 et stykke Nøglehulsmærket knækbrød i stedet for the-bollen til børnene hos bageren Når børnene er med ude at handle, spørger de f.eks. kan vi ikke købe nogle boller med hjem. Det er let for forældrene at sige til børnene, jo gå over til brødet og vælg nogle boller med det grønne Nøglehulsmærke, hvilket børnene ikke skal være ret gamle for at forstå. Barn nr. 1: Finder boller på hylden med færdigpakket brød. Det er nemt for barnet at finde det sundere valg. Barn nr. 2: Skal vælge en bolle/et stykke knækbrød fra bager-/bake-off afdelingen. Bollerne og knækbrødet har barnet ingen mulighed for at vælge efter det grønne Nøglehulsmærke og vil formentlig ikke komme hjem med det sundere valg. Case 4 kobling til andre projekter i Måltidspartnerskabet I Måltidspartnerskabet arbejdes der bl.a. med lancering af en såkaldt Fiberpølse. Fiberpølsen er et eksempel på et nyudviklet produkt, som p.t. overholder kriterierne om anvendelsen af Nøglehulsmærket, men hvis Fiberpølsen pakkes ud af pakken og sælges over disk eller på et on the go udsalgssted, kan man på nuværende tidpunkt ikke markedsføre Fiberpølsen med Nøglehulsmærket. s.11

12 3.3 HVORDAN VIDEREFØRES NØGLEHULSMÆRKET For at de præfabrikerede fødevarer kan mærkes med Nøglehulsmærket, skal mærket findes på emballagen/indpakningen tilhørende den leverede fødevare. Det betyder, at mærket kan findes på en engros-emballage eller direkte på en færdigpakning. Detailhandlen skal altid kunne redegøre for dette, når en præfabrikeret, ikke-færdigpakket fødevare markedsføres med Nøglehulsmærket. s.12

13 4. ØVRIGE OVERVEJELSER 4.1 MEDARBEJDERNES KOMPETENCER Håndteringen af videreførslen af Nøglehulsmærket vil foregå som en del af virksomhedens øvrige egenkontrol. 4.2 MYNDIGHEDERNES KONTROL Kontrollen foregår på samme måde, som den øvrige kontrol af skilte og hyldeforkanter med Nøglehulsmærket, Ø-mærke, anprisninger o.lign. Detailhandlen skal som nævnt kunne redegøre for overførslen af Nøglehulsmærket. s.13

14 5. OPSUMMERING OG KONKLUSION En af fordelene ved Nøglehulsmærket er, at mærket henvender sig til den brede danske befolkning. Samtidig er en udbredt anvendelse af mærket i detailhandlen et konkret og let håndterbart bud på, hvordan detailhandlen kan gøre det sundere valg mere let tilgængeligt for alle forbrugere. Hvis ordningen udvides, så det bliver muligt at anvende Nøglehullet på flere fødevarer, end tilfældet er i dag, vil det også være et led i Måltidspartnerskabet handlingsplan om at fremme lighed i sundhed. Slut-målgruppen for udvidelsen af ordningen er forbrugeren, der vil få lettere ved at finde vej til de sundere fødevarer. Denne antagelse suppleres fint med tidligere undersøgelser, der har vist, at forbrugerne (særligt de unge og de med de korteste uddannelser) ønsker producenternes og detailhandlens hjælp til at finde de sundere varer (Retail Institute Scandinavia, 2012). Det er dog ikke kun forbrugeren, men også detailhandlen, der er målgruppen. Det er detailhandlen, der skal gøre de nøglehulsmærkede fødevarer tilgængelige for forbrugeren ved at øge udbuddet af fødevarer, der kan markedsføres som det sundere valg. Endelig er der også en indirekte målgruppe, nemlig producenter af de præfabrikerede fødevarer, som skal levere de sundere præfabrikerede fødevarer til detailhandlen. Som nævnt indledningsvist, er hypotesen, at en udvidelse af ordningen vil gøre det lettere for forbrugerne at finde sundere/nøglehulsmærkede måltider, når de handler ind i dagligvarehandlen eller på farten har brug for et hurtigt måltid. Samtidig forventes en øget efterspørgsel af sundere varianter af de præfabrikerede fødevarer, og dermed øget produktudvikling. Da de præfabrikerede fødevarer produceres under standardiserede forhold i en industriel produktion, og detailhandlen blot skal håndtere videreførelsen af mærket, er det vores helt klare opfattelse, at detailhandlen kan håndtere dette, således at forbrugeren ikke vildledes, og dermed sikres det også, at Nøglehulsmærkets troværdighed bevares. Videreførelsen af Nøglehulsmærket er, som tidligere beskrevet, ikke ukendt for detailhandlen, idet detailhandlen allerede i adskillige år har arbejdet med videreførsel af mærker og tekst til skilte og hyldeforkanter. Tidligere kontrolkampagner vedr. både Nøglehulsmærket og de røde Ø-mærke tyder ikke på, at det er videreførelsen, der giver anledning til vejledning og sanktion (j.nr og j.nr ) I afsnit 3.2 skitserede vi, hvilke fødevarer inden for de definerede kategorier, det er relevant at udvide ordningen til at kunne omfatte. Nogle af produkterne kræver opvarmning i detailhandlen (typisk af hensyn til spisekvaliteten), men der er ikke på noget tidspunkt tale om en tilsætning/sammenblanding af ingredienser til fødevaren. Det personale, som håndterer produkterne, har i forvejen enten en faglig uddannelse eller har været på hygiejnekursus dvs. de udover de hygiejnemæssige aspekter kan håndtere såvel tid som temperatur, som sikrer, at den præfabrikerede fødevare forbliver standardiseret. Omvendt kan man sige, at flere af de produkter, som sælges som præfabrikerede produkter, ikke vil være egnet til konsum, hvis de ikke tilberedes efter producentens vejledning ved for lidt tilberedning kan der f.eks. være tale om rå dej, og omvendt ved for meget tilberedning kan der være tale om brankede produkter, som vil blive sorteret fra/ ikke kan sælges. s.14

15 Som også nævnt indledningsvist (afsnit 1.1), har virksomhederne, der sælger præfabrikere ikkefærdigpakkede fødevarer, brug for et arbejdsredskab, hvis de skal kunne bidrage til at sælge sundere måltider. Et godt arbejdsredskab er Nøglehulsmærket, men for at kunne bruge Nøglehulsmærket på de ikkefærdigpakkede fødevarer kræves en ændring i bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Vi ønsker derfor, at Fødevarestyrelsen i sit arbejde med revidering af Bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket vil lade betragtningerne i denne rapport indgå i forhandlingen med de øvrige samarbejdslande og altså arbejde for en udvidelse af bekendtgørelsen til også at omfatte de præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer. s.15

16 I regi af Måltidspartnerskabet De Samvirkende Købmænd og HORESTA Kontakt i forbindelse med rapporten, rettes til De Samvirkende Købmænd v. Fødevarekonsulent Anne-Marie Jensen Kerstens telefon (+45) s.16

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE PROJEKTRAPPORT LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE - en interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød Nina Konstantin Nissen Lotte Holm Peter Sandøe CENTER FOR

Læs mere

DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket.

DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket. 28. marts 2014 meps Deres sagsnr: J.nr.: 2013-27-2301-001399 Fødevarestyrelsen Fuldmægtig, Cand. Jur. Marianne Øhlenschäger Sendt pr. e-mail til: maola@fvst.dk Og hoering@fvst.dk Høringssvar: Udkast til

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Madspild og lukkeloven Den 1. Oktober 2012 blev lukkeloven liberaliseret i Danmark. Dette har medført,

Læs mere

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne Indhold 03 Forord 04 Læsevejledning 05 Resumé 07 Indledning 09 Måltidets mange meninger

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER FairSpeak-rapport ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER Læs også bogen: FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked v. Viktor Smith, Mette Ohm

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere