Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. Ergonomi og rengøring"

Transkript

1 Vejledning om Ergonomi og rengøring

2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4 Klare aftaler... 5 Passende variation og ingen overbelastninger... 5 Få overblik over problemerne og løs dem... 6 Undgå overbelastninger og brug god arbejdsteknik... 7 Er det værd at bekymre sig om?... 7 Vi kan heldigvis gøre noget ved det!... 7 Arbejdsteknikkens TOP 10 for rengøring... 7 Opskriften på god løfteteknik... 8 Arbejdsmetoder, redskaber og maskiner... 9 Gulvrengøring med rengøringsvogn og mopper Rengøringsvognen Mopper Nem metode til påsætning af mopper tals metoden og skubbemetoden Gode effektive metoder til gulvrengøring med god ergonomi Rengøring med støvsuger Krav til støvsugeren Arbejdsteknik ved støvsugning Rengøring med gulvvaskemaskiner Krav til gulvvaskemaskiner Inventarrengøring Inventarmoppen Interiør mop Komposit-/mikrofiberklude Arbejdsstedets indretning Rengøring på vanskeligt tilgængelige steder Eksempler på løsningsforslag for vanskeligt tilgængelige steder Gode links og veje til mere viden... 25

3 Ergonomi og rengøring 1 Forord Formålet med denne branchevejledning er at give anvisninger på, hvordan man gennem god ergonomi kan forebygge muskel- og skeletbesvær i forbindelse med rengøringsarbejde. Branchevejledningen henvender sig til ledere og ansatte i rengørings- og servicebranchen samt medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen indenfor hele rengøringsområdet i både den offentlige og private sektor. Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter og er en revision af den tidligere vejledning om ergonomi og rengøring fra Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner for det pågældende område. Branchevejledningen kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside eller bestilles på hjemmesiden

4 2 Ergonomi og rengøring Indledning I denne branchevejledning handler det om at skabe et godt samspil mellem rengøringsarbejdet og personalet, så smerter i muskler og led kan forebygges gennem god ergonomi. løsningerne kan anvendes med det samme med meget små eller helt uden omkostninger. Det vigtigste er, at ledelse og ansatte har viljen, kender løsningerne og bruger dem. Der er sket mange forbedringer i det ergonomiske arbejdsmiljø på rengøringsområdet i tidens løb. Men besvær fra især lænd, ryg, nakke, skuldre, håndled og knæ forekommer desværre stadigvæk ofte på grund af: belastende arbejdsstillinger ensartede belastninger tunge løft, træk og skub meget stående og gående arbejde. Så der er rigtig god mening i at fortsætte indsatsen til gavn for alle ansatte. Vi har i dag en god viden om, hvad der skal til. Mange af For at få overblik over, hvordan det gode ergonomiske arbejdsmiljø kan opnås, kan vi opstille 4 hovedindgange, som vi vil se nærmere på i det følgende: Tilrettelæggelsen af arbejdet Arbejdsteknik Arbejdsmetoder, arbejdsredskaber og -maskiner Arbejdsstedets indretning. Den røde tråd på alle 4 områder vil være at pege på løsninger, der kan medvirke til at skabe variation i arbejdet og at undgå overbelastninger. Hvis vi kan opnå det, har vi skabt nogle af de vigtigste forudsætninger for rengøringspersonales fysiske velbefindende.

5 Ergonomi og rengøring 3 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde Et godt ergonomisk arbejdsmiljø afhænger af, om arbejdet bliver tilrettelagt, således at alle udfører deres arbejdsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er 5 særligt afgørende forhold: God oplæring og instruktion I forbindelse med arbejdets udførelse har arbejdsgiveren ansvaret for og pligten til at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Oplæring og instruktion Samarbejdet mellem arbejdsgivere Klare aftaler om rengøringsopgaven og ønsket kvalitet At opnå en passende variation i arbejdet og undgå fysiske overbelastninger At få overblik over eventuelle problemer og løse dem. Arbejdsgiveren skal sikre, at alle er tilstrækkelig oplært og instrueret, så de ikke kommer til skade eller bliver syge på grund af arbejdet. Arbejdsgiveren skal også føre tilsyn og kontrol med, at instruktionerne anvendes af medarbejderne i hverdagen. Arbejdsgiveren kan videregive opgaven til f.eks. arbejdsledere og arbejdsmiljøorganisationen, men har stadigvæk hovedansvaret. På den anden side har personalet også pligt til at modtage oplæring og instruktion, samt til at følge den.

6 4 Ergonomi og rengøring De, der står for instruktion og oplæring, skal have den nødvendige viden. Indholdet af oplæringen og instruktionen i forhold til ergonomi bør svare til indholdet af denne branchevejledning afpasset den enkeltes arbejdsopgaver. Ud over oplæring og instruktion på arbejdspladsen kan viden på ergonomiområdet også erhverves på AMU-kurser eller via arbejdsmiljørådgivere. Læs mere om sikring af arbejdsmiljøet mellem to virksomheder på BAR service- og tjenesteydelsers hjemmeside: Arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering. Rengøring og vinduespolering. Godt samarbejde mellem virksomheder Når rengøring udføres af en underleverandør, skal arbejdsgiverne i de to firmaer samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for rengøringspersonalet. Det er her en god idé også at inddrage arbejdsmiljøorganisationerne. Rengøringsfirmaets ledere og ansatte skal arbejde efter de regler for sikkerhed og sundhed, der gælder i deres eget firma og ifølge arbejdsmiljøloven. Virksomheden, hvor der skal gøres rent, har på den anden side pligt til at oplyse rengøringsfirmaet om alle de arbejdsmiljøforhold i virksomheden, som kan indebære en risiko for rengøringspersonalet. Det kan f.eks. være, at der ikke er elevatorer mellem etagerne, eller at gulve er af et specielt materiale, der kræver særlige mopper for at lette rengøringen. Alt i alt er der et fælles ansvar og en pligt til at viderebringe viden og instruktion mellem parterne for at opnå et godt arbejdsmiljø. Dialogen og samarbejdet mellem de to virksomheder er utrolig vigtig og skal sikres ved indgåelsen af kontrakten.

7 Ergonomi og rengøring 5 Klare aftaler Der skal være klare aftaler mellem kunde, brugere, rengøringsfirma og rengøringspersonale om rengøringsopgavens indhold og den kvalitet, der skal leveres. Rengøringspersonalet skal have tilstrækkelig tid til at kunne levere den ønskede kvalitet. Hvis personalet ikke kender det ønskede indhold af opgaven og den kvalitet, der er aftalt, er der en risiko for, at den enkelte sætter for høje mål, og slider sig selv ved at øge tempoet for meget og yde mere, end aftalen lægger op til. Den samlede arbejdsbyrde kan herved blive for høj. Det ensidige arbejde slider på kroppen, idet den ikke kan holde til denne ens påvirkning. På kortere eller længere sigt opstår der træthed, ømhed, smerter, hævelse og stivhed i muskler, sener og led ofte med nedsat funktionsevne, nedsat opmærksomhed samt øget risiko for ulykker. Påvirkningerne forværres, hvis arbejdet også kræver mange kræfter, hvis der arbejdes i dårlige arbejdsstillinger, for eksempel med vrid i ryggen, for højt tempo, og hvis man ikke rigtig har muligheder for at ændre sin arbejdssituation. Ensidigt, belastende og gentaget arbejde kan også være årsag til psykiske symptomer, f.eks. stress og psykisk træthed. Der bør ligeledes være klare aftaler om, hvilken standard lokalerne dagligt afleveres i til rengøringspersonalet. F.eks. at alle stole er sat på plads og borde ryddet. Passende variation og ingen overbelastninger Både kroppen og psyken trives ved en passende mængde fysisk og psykisk variation i det daglige arbejde. Arbejdsgiveren og lederne har en pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejdet, således at dette opnås. På den anden side har hver ansat så også pligt til at følge anvisningerne og sige til, hvis der er problemer. Hvis man arbejder størstedelen af arbejdsdagen med ensartede arbejdsstillinger og bevægelser, f.eks. ved gulvvask, har man ensidigt belastende eller ensidigt gentaget arbejde. Man kan undgå mange problemer ved at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så der skabes mere variation: Skift mellem forskellige typer af rengøringsopgaver, der påvirker kroppen forskelligt. F.eks. manuel gulvvask, inventarrengøring og brug af gulvvaskemaskine. Skift gerne flere gange dagligt, så der ikke arbejdes mere end højst 2-3 timer med samme opgave. At rengøringsarbejdet afveksles med kundeservice, telefonbetjening, indkøb, blomstervanding, planlægning mv. og/eller med pauser. At det er muligt at skifte mellem stående, gående og siddende arbejde. At anvende flere og bedre tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt, f.eks. selvkørende maskiner til gulvvask eller en lettere støvsuger. Læs mere i At-vejledning D.3.2 Ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde.

8 6 Ergonomi og rengøring Få overblik over problemerne og løs dem Det er vigtigt at skabe sig et overblik over eventuelle arbejdsmiljøproblemer, så de kan blive løst til gavn for hele virksomheden. Arbejdsgiveren har pligt til i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV). Arbejdspladsvurderingerne er et vigtigt og glimrende redskab til at få overblik. Man kan gennem APV en få kortlagt sine problemer, vurderet og prioriteret dem, lavet gode løsninger og fulgt op på, at løsningerne virker. BAR service- og tjenesteydelser har oprettet en APV Portal (www.apvportalen.dk), hvor der ligger et let tilgængeligt materiale om APV, forslag til APVspørgeskema og et elektronisk APV-værktøj til fri afbenyttelse.

9 Ergonomi og rengøring 7 Undgå overbelastninger og brug god arbejdsteknik Er det værd at bekymre sig om? Arbejdsteknikkens TOP 10 for rengøring Spørgsmålet kan kun besvares med et klart JA! Rigtig mange ansatte arbejder stadigvæk på en sådan måde, at kroppen slides og kommer til skade. Deres rygge udsættes for mange tunge løft af vandspande, skrald, møbler og støvsugere. Skuldre belastes af arbejde med armene over skulderhøjde og lange rækkeafstande. Hænder og arme belastes af vrid og drej, og knæene lider under for meget hugsiddende arbejde. Vi kan heldigvis gøre noget ved det! Hjælp hinanden med, at alle lærer og følger disse 10 vigtigste råd for at beskytte kroppen bedst muligt: 1) Undgå vrid Undgå at vride i ryggen og nakken. Næse og tæer skal hele tiden pege samme vej. Så husk at flytte fødderne med, når du vil dreje kroppen. Herved kan vrid i hofter og knæ også lettere undgås. Undgå opvridning af klude, hvor håndleddene overbelastes og at vride i hænderne, når du mopper gulv. En af de nemme veje til at skåne kroppen er at undgå at løfte, bære, skubbe og trække noget, der er for tungt. Kan det så også kombineres med at anvende god arbejdsteknik med gode arbejdsstillinger i det daglige, kan vi nå rigtig langt! Et rigtigt valg af rengøringsredskaber, metoder og maskiner samt en god indretning af arbejdspladsen kan betyde mange sparede løft og belastende arbejdsstillinger. Vi vil se nærmere på disse områder i de efterfølgende kapitler. Husk, at arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i forbindelse med alle disse forhold. I dette kapitel beskrives de vigtigste arbejdsteknikker, som kan komme alle til gode. Når der tales om løft, træk og skub i det følgende, er det i forhold til byrder, der ikke er for tunge. Er byrden for tung, hjælper selv god teknik ikke! Grib fat i din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant, hvis noget f.eks. er for tungt at løfte. Det er i orden at lade disse ting blive stående. 2) Undgå større foroverbøjninger og sidebøjninger i ryggen Husk at indstille redskaberne, f.eks. moppeskaftet og støvsugerøret og brug forlængerskafter, så du hele tiden kan arbejde i en naturlig oprejst stilling. Anbring tungere ting, og ting du bruger tit, i god højde, så du ikke skal bukke dig efter dem. Mopper smides på gulvet og sættes på fremføreren. Ved aftagning løftes fremføreren op i god højde, og moppen tages af. Tag støtte på et knæ eller andet, hvis det er nødvendigt, at du bøjer dig forover. 3) Undgå lange rækkeafstande og strit ikke med albuerne, men arbejd med overarmene tæt ved kroppen Flyt dig efter arbejdsopgaven, gå tæt på, indstil redskaberne og brug forlængerskafter. 4) Arbejd med armene under skulderhøjde og over midtlårhøjde Brug indstillelige skafter som armforlængere ved høj og lav rengøring. Indstil kørehåndtag til ca. albuehøjde.

10 8 Ergonomi og rengøring 5) Brug vægtoverføring og skån skuldrene Arbejd med god afstand mellem fødderne. Bevæg kroppen ved at bruge lårenes muskler til at føre vægten skiftevis fra den ene til den anden fod. Du kan herved skubbe og trække, f.eks. et støvsugerrør eller bruge en moppe med 8-talsmetoden. 6) Undgå for hurtige og rykvise bevægelser Arbejd stille og roligt. Hvis noget er lidt tungt, og du f.eks. vil løfte eller flytte det hurtigt, kommer du let til at overbelaste dine muskler og led. 7) Brug hellere skub end træk Når du skal flytte noget, der er lidt tungt, bør du helst skubbe ved at føre vægten fra bageste til forreste ben og bruge din kropsvægt. Så er det lettere at holde ryggen i en god stilling. Hvis man trækker tungere emner, påvirkes lænden ofte uheldigt. 8) Undgå at bære på trapper Hofter, knæ og ryg er ekstra sårbare, når du bærer tungere ting på trapper, som f.eks. en støvsuger eller en spand vand. 9) Undgå at arbejde i knælende og hugsiddende stillinger Knæene overbelastes nemt i disse stillinger. Bøj ikke mere end 90 grader i knæene og brug forlængerskafter. Opskriften på god løfteteknik Hvis det bliver nødvendigt at løfte tungere emner, bør følgende grundregler indlæres og anvendes: Gå tæt til byrden Stå med front mod byrden i bred-/skridtstående stilling Vurder byrdens vægt, og hvor godt den kan holdes fast Sørg for et godt greb i byrden, og at der er god plads omkring dig Bøj i knæ- og hofteled og hold ryggen afbalanceret ved at spænde ryg- og mavemuskler Løft byrden roligt ved at strække knæ- og hofteled Hold byrden ind til kroppen med let bøjede albuer Løft og bær byrden midt foran kroppen eller fordelt ligeligt i begge hænder (bær kun få meter ellers brug hjælpemiddel) Vrid ikke i kroppen, når der løftes, flyt i stedet fødderne. De 3 næser skal vende samme vej (næse og skonæser). Ved frasætning af byrden bruges de samme bevægelser i omvendt rækkefølge. 10) Undgå fastlåste og ens arbejdsstillinger Skift hyppigt mellem forskellige arbejdsstillinger, stående, gående og siddende arbejde for ikke at udtrætte muskler og led. Skift mellem at bruge den ene og den anden hånd. Undgå så vidt muligt tungere løft til og fra niveauer under knæhøjde og over skulderhøjde og husk, at nogle løft kan være for tunge. Du kan læse mere i At-vejledning D.3.1 Tunge løft, træk og skub.

11 Ergonomi og rengøring 9 Arbejdsmetoder, redskaber og maskiner God ergonomi hænger uløseligt sammen med gode arbejdsmetoder, rengøringsredskaber og rengøringsmaskiner. Arbejdsmiljøorganisationen skal altid involveres i forbindelse med anskaffelse og anvendelse af redskaber og maskiner. Når maskiner ikke kan anvendes, anvend da de redskaber og metoder til rengøring, som belaster kroppen mindst. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen skal følge med i den tekniske udvikling og løbende udskifte redskaber og maskiner med dem, der belaster kroppen mindst. Undgå fejlindkøb, undersøg hvad I har brug for, skriv en liste med Anvend altid maskiner, når der er mulighed for det. Det mindsker belastningen ved både tungt og ensidigt gentaget arbejde. krav og afprøv udstyret, inden I køber nyt. Husk, at arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages ved indkøb. Benyt udgivelsen Sunde og sikre indkøb i rengøringsvirksomheder fra BAR service- og tjenesteydelser.

12 10 Ergonomi og rengøring Revidér APV en i forbindelse med sådanne ændringer, der har betydning for jeres arbejdsmiljø. Det er også en god idé at have en fast procedure, så I er sikre på, at jeres udstyr altid er vedligeholdt og i orden. Tænk blot på, hvor mange kræfter der skal bruges til at skubbe en rengøringsvogn med hjul, der er slidte og fyldt med skidt. Brug redskaber og udstyr, så der kan arbejdes med armene over knæhøjde og under skulderhøjde. Det vil sige, at udstyret så vidt muligt skal kunne indstilles og tilpasses til alle brugere. Her tænkes på teleskopskafter, knækled, låseled, indstillelige kørehåndtag, støvsugermundstykker, osv. anvende korrekte rengørings- eller plejemidler. Gulvet trænger måske til pleje, hvis moppefremføreren vælter, moppen hænger fast på gulvet (meget modstand), gulvet suger vand hurtigt, eller gulvet ser fedtet ud. Overvej hvordan opgaven løses nemmest. Måske er det f.eks. nok at tørmoppe gulvet. Tørmopning er mindre belastende for kroppen end at feje og støvsuge eller vaske. Bygningernes indretning spiller også en stor rolle. Læs mere om det i næste kapitel og i Rengøringsvenligt byggeri Det kan betale sig fra BAR service- og tjenesteydelser. I Arbejdstilsynets pjece: Check på rengøringsvogne og maskiner er krav og anbefalinger, som gælder for henholdsvis rengøringsvogne og maskiner beskrevet mere udførligt. Rengøringsvognen I det følgende vil vi se på forskellige rengøringsopgaver og nævne de vigtigste forhold vedrørende metoder, redskaber og maskiner for at opnå god ergonomi. Gulvrengøring med rengøringsvogn og mopper Rengøringsvogn og mopper bør kun anvendes til mindre gulvarealer. Til større arealer anvendes gulvvaskemaskiner. For at undgå tunge løft skal der stilles en rengøringsvogn til rådighed af arbejdsgiveren, når der foretages gulvvask med moppe og vand på arealer ud over ganske få kvadratmeter. Det er vigtigt, at gulvene er godt vedligeholdte for at lette vask. Gulvene skal derfor vaskes og plejes rigtigt ved at Rengøringsvogne skal passe til det arbejde, de skal bruges til og i forhold til de personer, der skal arbejde med dem. Vognen bør ikke være for stor. Der bør kun være det nødvendige antal redskaber, spande og rekvisitter på vognen, så den er lettest mulig. Vognen bør også være let at gøre ren.

13 Ergonomi og rengøring 11 De redskaber og rekvisitter, som medarbejderne bruger hyppigt, bør alle kunne anbringes i vognen, så man hverken skal bukke sig, række langt eller række op efter dem. Ved levering af en rengøringsvogn skal der følge en brugsanvisning med. Den bør indeholde oplysninger om indstilling og vedligehold af vognen. Spande og kurve bør kunne placeres skråt, så de er nemme at komme til. Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm. De bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden. De skal give et sikkert greb og må ikke være kolde at holde på. Rengøringsvogne med manuelt betjente pressesystemer anbefales ikke på grund af stor belastning af arme, skuldre, knæ, hofter og lænd og ryg. Mopper Hjulene bør være store og have en diameter på mindst 10 cm. Hjulene bør kunne dreje og køre nemt, så vognen er let at manøvrere. Mindst ét af hjulene bør kunne låses, så vognen ikke triller. Hjul, der bruges på plane gulve, bør have faste ringe eller hårdt pumpede dæk. På nubrede gulve bør der bruges luftfyldte dæk. Moppeskafter bør hurtig og nemt kunne indstilles i længden (min cm). Højden bør kunne justeres ved hjælp af en let og holdbar låsemekanisme. (Højden indstilles til hagehøjde). Moppeskafternes tykkelse bør være 3-4 cm og ikke være kolde eller glatte, men lette og behagelige at holde på.

14 12 Ergonomi og rengøring Der bør være en stor drejelig kugleformet knop for enden af skaftet, som kan hvile i håndfladen, og man derfor ikke behøver at spænde. En krans/manchet om skaftet kan give hænderne en god støtte. Et knækled på skaftet hjælper, så man lettere kan komme ind under borde, stole og reoler uden at bukke sig. Moppefremføreren og moppen skal vælges i den rigtige størrelse og type efter opgaven. Vælg generelt det, der vejer mindst og afpasset efter opgaven. Ved brug af 8-tals metoden eller ved rengøring af trange arealer eller ru gulve, bør moppefremføreren ikke være bredere end 60 cm. Ved store brede arealer vil det lette arbejdet med en bred moppefremfører på f.eks. 120 cm, der skubbes foran kroppen (tørmopning). Mopper kan fastgøres på fremføreren med velcro eller med lommer. Mopper med velcro er nemmest at skifte. Nem metode til påsætning af mopper En moppe kan sættes på fremføreren helt uden at man bukker sig. Moppen smides på gulvet og sættes fast med fødderne ved at folde snippen ind over. Når moppen skal af, bruges fødderne igen til at løsne snipperne. Herefter vendes fremføreren, og moppen tages med velcroen i midten af fremføreren. Fremføreren løftes nu op og moppen tages af.

15 Ergonomi og rengøring 13 8-talsmetoden 8-tals metoden og skubbemetoden I kapitlet om arbejdsteknik blev en vigtig grundregel om at anvende vægtoverføringer beskrevet. Vægtoverføringer anvendes under 8-talsmetoden. Mens man går baglæns i bredstående stilling, føres skaftet fra side til side ved at skifte vægten fra den ene fod til den anden. Overarmene holdes tæt til kroppen. Ved skubbemetoden bruger man ligeledes benenes muskler. Her skubbes moppen foran igen med overarmene holdt tæt til kroppen. Ved at anvende disse to metoder korrekt skånes skuldrene, hvilket er særdeles vigtigt. Når der er en genstridig plet på gulvet, sætter man foden på fremføreren og fører med et let tryk hen over pletten. Gode effektive metoder til gulvrengøring med god ergonomi Mange anvender i dag metoder til gulvrengøring, der rengør meget effektivt og samtidig skåner kroppen for mange fysiske belastninger. Fælles for metoderne er, at man medbringer flere mopper på rengøringsvognen, der skiftes efterhånden, som de bliver beskidte. Afhængigt af moppetype, gulvtype og gulvets tilstand anvendes slet ingen vand eller meget lidt vand med eller uden rengøringsmiddel. Skubbemetoden Når der anvendes vand, kan vandet enten hældes på moppen eller direkte på gulvet med en lille plastikkop (kaldet kopmetoden).

16 14 Ergonomi og rengøring Er gulvet meget fugtigt efter indvaskningen, tørres der efter med tørre optørremopper, der skiftes efterhånden. Man kan medbringe 2 fremførere på vognen én til de våde og én til de tørre mopper. Mopper af komposit-/mikrofibre kan alt efter fibertype, gulvtype og gulvets tilstand anvendes uden brug af vand. Det er vigtigt, at det er nemt at trække fibermoppen hen over gulvet! Der må ikke føles modstand fra gulvet, så moppen hænger mere eller mindre fast. Mopper af typen kompositfiber, er bestykket med en fiber, som mindsker modstanden fra gulvet. Ellers kan løsningen på dette problem være at bruge lidt vand og eventuelt rengøringsmiddel. Det kan også være, at gulvet trænger til plejemiddel, der kan give en overflade med meget mindre modstand. Især linoleumsgulve og oliebehandlede trægulve kan give problemer. Brugte mopper vaskes korrekt i vaskemaskine, således at mopperne forbliver effektive. Ergonomiske fordele ved metoderne: Ingen tunge spande at fylde, tømme og løfte Lettere rengøringsvogne Ingen afdrypning, presning eller opvridninger af gulvklude/mopper. Det anbefales at undgå metoder, hvor der medbringes relativt meget vand på rengøringsvognen (drypsystem, wetmop, mv.), og metoder med hånd- eller fodpressesystemer. Rengøring med støvsuger Man kan også medbringe fugtige/våde mopper, der er taget fra en vaskemaskine. Skal der bruges rengøringsmiddel, kan dette tilsættes sidste hold skyllevand i vaskemaskinen. Mopperne anbringes i en beholder med låg, så de ikke tørrer ud. (Vær opmærksom på, at forfugtede mopper af hygiejnehensyn skal anvendes indenfor en kortere tid). Når der gøres rent med en støvsuger, skal støvsugeren være i orden, så den er let at trække med rundt og let at bruge med gode arbejdsstillinger. God indretning spiller en stor rolle. Der skal være plads til at bruge støvsugeren, ingen tunge møbler at flytte og mindst mulig behov for at bukke sig.

17 Ergonomi og rengøring 15 Sugeevnen skal være størst mulig og kunne justeres, så man ikke skal bruge unødige kræfter. (Husk at tømme støvsugerposen, når sugeevnen falder). Støvsugermundstykket kan med fordel have glidehjul, da det mindsker gnidningsmodstanden. Der skal ved behov være fodbetjent omskifter mellem indstilling til gulvtæppe og hårdt gulv. Støvsugeren bør have automatisk ledningsoprul, så man undgår at bøje sig. Ledningen skal være lang nok og let at rulle ud. Ved støvsugning på flere etager eller i flere bygninger bør der være en støvsuger på hver etage (med mindre der er elevatorer) eller i hvert område. Krav til støvsugeren Støvsugere skal passe til rengøringsopgaven. F.eks. effektive maskiner med god sugeevne til større rengøringsarealer eller centralstøvsugere. En rygstøvsuger eller en lang slange koblet til et sugeanlæg er velegnet til rengøring af trapper. Herved kan løft af støvsugere undgås. Støvsugerrøret skal kunne tilpasses i højden til den enkelte ved hjælp af teleskoprør. Ældre støvsugere kan tilpasses til brugeren ved at indkøbe et løst forlængerrør. Slangen skal være tilpas lang. Det skal være let at samle og adskille rør, slanger og mundstykke. Hjulene skal være store og letløbende, så støvsugeren er let at trække. Hjulene skal kunne dreje 360 grader.

18 16 Ergonomi og rengøring Arbejdsteknik ved støvsugning Rengøring med gulvvaskemaskiner Brug vægtoverføringer. Stå i skridtstående stilling og før vægten skiftevis til forreste og bageste fod, så mundstykket føres frem og tilbage. Hold overarmene tæt til kroppen. Hold støvsugerslangen bag om ryggen den ene hånd griber om støvsugestangen, den anden fatter om røret. Slangen skal ikke ligge helt tæt på ryggen, men der skal være noget afstand, så man nemmere kan bruge vægtoverføringerne. Gulvvaskemaskiner anvendes til rengøring af større arealer. Ved indretning af lokaler er det en fordel, at inventar er vægmonteret eller på hjul, så der ikke skal bruges kræfter på at flytte det. Arbejdsgiveren skal sørge for en forståelig instruktion. Han kan f.eks. sikre det ved, at leverandøren udlever en brugsanvisning på dansk og giver oplæring i brug af maskinen, så der opnås god arbejdsteknik og fortrolighed med den. Under lavt inventar: Bøj i knæ og hofter og bevar ryggens naturlige krumninger. Drej rørets krumning nedad eller anvend et S-formet rør.

19 Ergonomi og rengøring 17 Krav til gulvvaskemaskiner Der skal være træk på hjul og god konstruktion, så maskinen bliver let at gå med. At styrehåndtag, på maskiner man går med, kan tilpasses forskellige brugere ved justering fra cm, så vidt muligt uden brug af værktøj. Styrehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm, være mindst 45 cm bredt og behageligt at holde på, så man ikke spænder i arme og skuldre. Styrehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder benene mod maskinen under brug, og at der ikke er risiko for at få fingrene i klemme mellem vægge, døre og maskine. Gashåndtag, andre håndtag og knapper bør sidde, så de er nemme at nå og betjene. Håndtagene skal være stabile og give et sikkert greb. De må ikke være glatte eller kolde at holde på. Der skal være tilstrækkelig plads til fingre eller hænder rundt om håndtagene. Førerpladsen på store maskiner skal kunne indstilles i forhold til pedaler og rat, og det skal være nemt at stige af og på. Indretningen skal fremme gode bevægelsesmuligheder for at undgå fastlåste arbejdsstillinger. Sæder skal være udformet, så de giver god støtte for lænd og ryg. Polstringen skal tillade huden at ånde. Løft af skrabeblad og igangsætning bør kunne foretages automatisk ved hjælp af trykknapper. Tømning og fyldning skal kunne foretages uden tunge løft, f.eks. ved brug af en slange. Vedligehold og rengøring af maskinen bør kunne foretages i gode arbejdsstillinger. Især skrabeblade/rondeller og børster bør være simple og lette at på- og afmontere. Læs mere om kravene til sikkerhed for at undgå ulykker med gulvvaskemaskiner i Arbejdstilsynets pjece: Check på rengøringsvogne og maskiner.

20 18 Ergonomi og rengøring Inventarrengøring I forbindelse med inventarrengøring rengøres mange lodrette og vandrette flader. Man skal især være opmærksom på at anvende gode arbejdsstillinger og bevægelser ved dette arbejde. Inventarmoppen Inventarmoppen monteret på et justerbart skaft, som ses i brug på billedet, er et rigtig godt redskab. Ved hjælp af moppen kan man undgå at skulle række langt frem og at arbejde med arme under knæhøjde og over skulderhøjde. Det er vigtigt, at man holder overarmene tæt til kroppen og bruger vægtoverføringer i benene ved større flader, hvor man skal føre moppen frem og tilbage. Anvendes både på vandrette, skrå og lodrette flader. Moppen kan monteres med forskellige mopper alt efter opgaven, herunder mopper af komposit-/mikrofibre.

21 Ergonomi og rengøring 19

22 20 Ergonomi og rengøring Interiør mop Et andet godt redskab er det viste redskab til bl.a. aftørring af støv. Som det fremgår, kan redskabet bukkes og formes, så det kan tilpasses den flade, der skal tørres af. Længden af redskabet betyder også, at det bliver nemmere at arbejde med armene under skulderhøjde og med korte rækkeafstande. Efter kogevask og centrifugering (ca. 600 omdrejninger) kan de fugtige klude lægges i en plastpose eller i en spand med låg (vær opmærksom på, at de ikke ligger for længe i beholderen på grund af bakteriedannelse). Husk at tørretumble kludene af og til for at bibeholde deres effekt. Tørre klude kan overhældes med en passende mængde vand, som de lige skal have et minuts tid til at opsuge. Komposit-/mikrofiberklude Til inventarrengøring anbefales også fugtige eller tørre komposit-/mikrofiberklude anvendt med foldemetoden. (Kludene kan foldes, så der er 8, 12 eller 16 sider. Når en side er snavset, vendes en ren side frem. Når alle sider er brugt, lægges den til vask, og der tages en ren klud). Hvis der er meget fastgroet snavs, kan det være en fordel at tilsætte kluden lidt vand med rengøringsmiddel fra en bruseflaske. Herved undgås, at man bruger kræfter på at gnubbe i længere tid. Husk i øvrigt at bruge handsker, da komposit-/mikrofibrene affedter huden. Ved valg af klude er det vigtigt at være opmærksom på: Komposit-/mikrofiberens finhed og anvendelsesområder. (Nogle klude er specielt gode til glas, spejle, computerskærme mv., andre er gode til fliser, armaturer, håndvaske, toiletkummer mv). Ergonomiske fordele ved at bruge komposit-/mikrofiberklude: Ingen opvridninger af klude Vaskemaskinen klarer det grove arbejde Én overtørring er oftest tilstrækkelig Lettere rengøringsvogne på grund af mindre behov for vand. Kludens størrelse og tykkelse (skal være let at arbejde med). Kludens evne til at suge vand. At kludene tåler kogevask.

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg Informationsmateriale til patienter med gigt Regionshospitalet Silkeborg I det følgende informationsmateriale kan du læse lidt om, hvordan du kan bruge kroppen så hensigtsmæssigt som muligt, så du tager

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Tema om mus og pegeredskaber

Tema om mus og pegeredskaber Tema om mus og pegeredskaber Om arbejdsmiljøforhold ved arbejde med computermus og andre pegeredskaber Tema om computermus På disse sider sætter BAR Kontor fokus på arbejdsmiljøet, når du arbejder med

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde.

Hvad er ergonomi? = arbejde. = viden. Mennesket og teknikken. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren og hans arbejde. Hvad er ergonomi? Ergonomi er at tilpasse arbejdsstillinger og arbejdsmetoder til den enkelte fiskers forudsætninger, behov, muligheder og begrænsninger. Det vil i denne sammenhæng sige: At studere fiskeren

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere