Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)"

Transkript

1 Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte lønkørsler. Du vil blandt andet kunne læse, når et givent cirkulære udmøntes i lønnen. Indholdet i løninformationen er generelt dækkende, hvorfor der kan indgå information, der ikke er relevant for alle institutioner. Nogle informationer er alene til orientering, i fald du eksempelvis får spørgsmål fra medarbejdere eller kolleger. Læsevejledning Vi har opbygget løninformationen således, at hvis en given information alene er relevant for SLS, vil det tydeligt fremgå af teksten. Sidst i informationen finder du kontaktoplysninger, forklaringer af de mest brugte begreber mv., under punktet Sådan kommer du videre. Til denne lønkørsel er der følgende informationer: Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel Ændringer til eksisterende PKAT Ændringer til eksisterende løndele HR-Løn Har din institution fået nyt registreringsbevis fra SKAT? Advis (typisk alene relevant for SLS)... 7

2 Side 2 af 8 1. Ændringer til eksisterende PKAT Til denne lønkørsel, har vi foretaget ændringer til eksisterende PKAT jf. nedenfor. PKAT 44 Ingeniører PKAT 85 Landinspektører I henhold til cirkulære af 20. november 2013 om aftale om overenskomst for akademikere under IDA's og DdL's forhandlingsområde mellem Finansministeriet, IDA og DdL med virkning fra 1. april 2013 (Modst.nr ). Følgende ændringer er foretaget i henhold til overenskomsten for akademikere i staten: Vi har oprettet nye klasser pr. 1. april 2013 til Introduktionsstillinger: PKAT 044 ny KL 85 PKAT 085 ny KL 85 Vi har oprettet nye klasser pr. 1. august 2013 til Pædagogiske faglige koordinatorer: PKAT 044 ny KL 87 PKAT 085 ny KL 54 Vi har oprettet nye klasser pr. 1. august 2013 til Docenter: PKAT 044 ny KL 88 PKAT 085 ny KL 55 Løndel 2086 Udligningstillæg, pensg. Vi har åbnet Løndelen for PKAT 044 og 085. Løndel 4237 Tillæg, ny stillingsstruktur Vi har åbnet Løndelen for PKAT 044 og 085.

3 Løndel 4261 Adjunkt-/lektortilæg, pensg. Sats 7 har fået ny værdi pr. 1. april 2013, kr ,00 (niveau 31/3-12). Side 3 af 8 VIGTIGT Vi har foretaget ændringen. Løndel 4263 Sektorforskningstillæg, pensg. Sats 11 har fået ny værdi pr. 1. april 2013, kr ,00 (niveau 31/3-12). VIGTIGT Vi har foretaget ændringen. Løndel 4264 Lektor/adjunkt/lærer tillæg, pensg. Sats 27 har fået ny værdi pr. 1. august 2013, kr ,00 (niveau 31/3-2012). VIGTIGT Vi har foretaget ændringen. Løndel 4265 Pensionsgivende tillæg Sats 8 og 9 har fået ny værdi pr. 1. april 2013, kr ,00 (niveau 31/3-12). VIGTIGT Vi har foretaget ændringen. 2. Ændringer til eksisterende løndele Til denne lønkørsel, har vi foretaget ændringer til eksisterende Løndele jf. nedenfor. Løndel 669 Pensionsbidrag Vi har åbnet felt 1 for indrapportering af bidragsprocent og felt 2 er åbnet for indrapportering af skalatrin, hvis bidraget skal beregnes af et skalatrin. Løndel 2390 Værdi af fri kost og logi Vi har indlagt ny værdi pr. 1/1-2014, kr ,00.

4 Løndel 2495 Fratrædelsesbeløb Vi har genåbnet løndelen, i det fratrædelsesbeløb, der udbetales ved åremålsperiodens udløb er almindelig A-indkomst, hvis den ansatte forbliver i samme virksomhed. Side 4 af 8 Det er kun i de tilfælde, hvor en ansættelse i virksomheden stopper fuldstændigt, at fratrædelsesbeløbet kan beskattes efter reglerne i ligningslovens 7U og hvor løndel 6946 og 6947 således må anvendes. Løndel 2682 Sygedagpenge Løndel 2689 Sygedagpenge, feriegivende Løndel 2690 Sygedagpenge, ej feriegivende Vi har indlagt ny værdi pr. 1/1-2014, kr ,00 pr. uge. Løndel ledighedsdag Løndel ledighedsdag Vi har indlagt ny værdi pr. 1/1-2014, kr. 815,00 pr. dag. Løndel 3075 Refusion ifølge bilag Vi har oprettet en ny sats 2. 1/5 af beløbet udskrives under løndel Løndel 4251 Hjemflytningstillæg Vi har reguleret satserne, pr. 1/ er satserne reguleret med nettoprisindekset for september, 131,60. Satserne udgør herefter hhv. kr ,00, kr ,00 og kr ,00. Løndel 5790 Stipendie Vi har indlagt ny værdi pr. 1/1-2014, kr ,00.

5 Løndel 5811 Skolepraktikydelse over 18 år Løndel 5813 Skoleydelse over 18 år Løndel 5814 Skolepraktikydelse Løndel 5815 Skoleydelse Løndel 5824 Skolepraktikydelse Løndel 5825 Skoleydelse Side 5 af 8 Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2014, kr ,00 for unge under 18 år og kr ,00 for unge på 18 år og derover. Løndel 6941 Hædersgave Løndel 6942 Tinggave/naturalie Vi har indlagt ny skattefri bundgrænse, som udgør pr. 1/ kr , HR-Løn Masseindberetningsskabelonen der tidligere blev anvendt til indberetning af engangsløndelen løndel 3877 Kvalifikationsvederlag, er ændret da løndel 3877 er lukket for indberetning. Fremover kan skabelonen anvendes til indberetning af løndel 3443 Engangsvederlag, ikke pensg. Masseindberetningsskabelonen hedder fremover: Engangsvederlag (3443) version 0.21

6 Side 6 af 8 4. Har din institution fået nyt registreringsbevis fra SKAT? Indberetning af indkomsttype 24 til eindkomst Jf. Bekendtgørelse nr. 922 af 24/08/2011 samt bekendtgørelse nr. 945 af 04/07/2013 om ændring til bekendtgørelsen om inddrivelse af gæld til det offentlige er visse indkomster undtaget for indeholdelse af restancer til det offentlige. Indkomsterne i relation til SLS består af visse stipendier, skoleydelse, skolepraktikydelse samt udbetaling af stipendier i henhold til SU-loven. Vi har analyseret udbetalingerne i SLS og har fundet frem til følgende områder, som er omfattet af undtagelsen for lønindeholdelse: Udbetalinger af skoleydelse/skolepraktikydelse, PKAT 555 Udbetalinger af stipendier i henhold til SU-loven, PKAT 554 Udbetalinger af stipendier i øvrigt, PKAT 549 De pågældende udbetalinger skal i eindkomst indberettes med en indkomsttype 24. Indberetning af denne indkomsttype kræver en særskilt bevilling fra SKAT på det enkelte SE-nummer, og vi har via udtræk fra SLS fundet frem til hvilke institutioner, der de seneste 5 år har foretaget disse udbetalinger via SLS. Vi har efterfølgende ansøgt om bevillingen på de berørte institutioners vegne, og SKAT har nu givet tilbagemeldingen, at bevillingen er på plads. Bevillingen resulterer i automatisk udskrivning af nyt registreringsbevis til institutionerne fra SKAT via Digital Post, og registreringsbeviset kan tilgås via den obligatoriske digitale postkasse.

7 Side 7 af 8 5. Advis (typisk alene relevant for SLS) Du skal efter hver lønkørsel undersøge fejl/advis fra kørslen online via Fejl/advis modulet. Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering. Fejl/advis får du online og du SKAL altid tjekke fejl/advis online i den aktuelle løngeneration (LG 01/14, 2. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 01/14, 1. lønkørsel). Advis RK8011 Der er dannet advis med teksten: Der er markering for befordringsfradrag kan ikke beregnes. Er dette også gældende for det nye år? (Felt 11 markering LKO 246). Brug af online-advis i SLS Advis online, hentes via Hovedmenu og vælg Fejl/advis: Husk du skal skifte til den seneste løngeneration, hvor advis er udskrevet eksempelvis som her til løngeneration 01/14, 1. lønkørsel via Menupunktet, Indstilling.

8 Side 8 af 8 Herefter udfylder du gruppenummer og tryk Søg: Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering.

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 10/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2015 (LG 11/15, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2015 (LG 11/15, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2015 (LG 11/15, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 11/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. oktober 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.)

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere