Bestyrelsesmøde i SAND d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i SAND d"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i SAND d Deltagere: Bo, Martin, Henrik (suppl for Harald), Steffen, Bettina (Suppl. for Per Kragh), Ole B, Sanne Moos, Sanne Jørgensen, Leif, Maria (suppl. for Sara), Steen, Christina, Ask (ref.). Per Kragh har trukket sig, hovedsagelig pga. dårligt helbred, men også fordi han ikke kan klare, at der er folk, der opdigter historier om ham. 1. Siden sidst hvad har bestyrelsesmedlemmerne lavet? Martin har haft en del kontakt med Blå Kors i Aabenraa i forhold til at få dem til at hjælpe nogle hjemløse, som Martin kendte. Det lykkedes. Han har fået henvendelser fra 6 familier, der gerne vil holde jul for 1 2 hjemløse. Han har forsøgt at få kontakt til beboere på Dalhoffsminde. Det er ikke lykkedes. Det skyldes at beboerne er i meget dårlig forfatning. Han mener det hænger sammen med, at der blev nedlagt 125 pladser i psykiatrien i Siden dengang er beboerne på Dalhoffsminde blevet dårligere og dårligere. Martin og Bettina har været i TV syd. Det var et rigtigt godt indslag, hvor de supplerede hinanden rigtig godt og fik kritiseret kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. De fik meget taletid. Martin skal ud og holde oplæg for socialrådgiverstuderende. d på socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg. Den er det i Aabenraa. Det er af en times varighed hver gang. Susanne Moss har været på Roskildehjemmet. De er ikke kommet i gang med renoveringen. Der er stadig skimmelsvamp. Der er akutværelser, der bliver brugt som almindelige værelser. Det pønser de på hvad man kan gøre ved, og om der skal gøres noget ved det. Der har været et stort salg af stoffer på Toften. Det har man kæmpet lidt med, men nu er pusheren anholdt, så problemet er sådan set løst. Kromann har været på Svenstrupgaard med SAND Nordjylland. Der har været rygter om knivstikkeri og skydevåben. Det viste sig at være en smule overdramatiseret, og dem der var truende bor ikke længere på gården. De snakkede også madordninger. Der er mange, der bruger alle deres penge i starten af måneden på at betale narkogæld. Derfor har de ikke nogen penge til f.eks. mad. Derfor er Kromann gået i dialog med den sociale rådmand, om man kan lave en administrationsordning for at pengene rækker længere. Bettina fortæller at der har været hjemløsedag i Vejle d. 15. okt. Der var ikke så mange, men det var et helt fantastisk arrangement. Det hele klappede takket være en god koordinator. Jann Sjursen og nogle politikere holdte taler. Desværre ville Herberget ikke arbejde sammen med SAND Trekanten om at lave en hjemløsedag. De holdt deres eget arrangement. Bettina sender hjemløse til Fastershus (ny boform for unge hjemløse). Vejle kommune frygter for kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Der er mange, der undtages 225 timers reglen. Pernille (fra Horsens) var nede og fortælle nogen fra en 10. klasse om hjemløse. De var meget uvidende om hjemløshed. Bettina begynder at holde foredrag på socialrådgiveruddannelsen på deres 6. modul. Det har hun gjort for herberget før. Nu gør hun det for SAND i stedet. Leif, Nancy m.fl. var på Vibohøj. Der var klager over maden. Det var vist mest Eluf, der synes den var dårlig. De smagte på sagerne. Der var sandwich til aftensmad, og der var varm mad til frokost. Det var sådan set udmærket, synes Leif. Tilsynet var på besøg på Skovvang for nyligt. De var der i 3 dage. Både brugere (af værkstedet), beboerne, personale og udsatterådet blev hørt. De kommer igen på torsdag, hvor de runder af. Side 1

2 Der er forskellige meninger om hvordan Potentialehotellet (boform for unge hjemløse) i Herning er. SAND Vestjylland besøger det i næste uge. Skovvang har fået en statue i bronze af en hjemløs mand på en bænk. Den er lavet af Galschiøt. Den er skænket af en beboer, der boede på Skovvang i 28 år og sparede hele sin dusør op. Statuen er nu opkaldt efter ham. Sanne Jørgensen har været i Politiken i forbindelse med, at Hus Forbi holdt en event i Næstved som en del af deres jubilæumsarrangement. Der var lavet et shelter over en bænk, som var bemandet, bl.a. af Sanne, i en uge. De har lavet det samme i Svendborg. Den bliver benyttet endnu. Forsorgshjemsmuseet har også været god til at reklamere for den. Christina fortæller at SAND Århus har holdt en bisidderkonference. Det var hårdt arbejde at lave den. Der er kommet forespørgsler om, hvornår næste års konference bliver. Det er fedt. De er kommet videre med deres grønlænderprojekt. De har bl.a. været til en konference om grønlændere. Der fik de nogle gode kontakter. Bl.a. til nogle grønlandske medicinstuderende, der gerne vil være en del af vores bisidderkorps. De fortalte også, at tuberkulose er ved at blive et stort problem i Århus, især hos grønlænderne. De vil ikke gå til lægen, fordi de ved godt at de skal 14 dage i isolation. Man bliver nødt til at opsøge dem på gaden. Det vil SAND Århus hjælpe med. De er ved at lave en forening for grønlandske børn. De skal mødes i SANDs lokaler i Århus. Der er reception d i SANDs lokaler. Alle er velkomne. SAND Århus kan ikke betale billetterne, men de byder på overnatning, hygge, fest og ballade. SAND Århus skal være med til at lave julestuer natten til d. 1. december i en masse busskurer. Det er Nissernes befrielsesfront, der står bag. I går fik de et opkald for maleren Peter Stougaard. Han vil gerne støtte SAND Århus i deres arbejde. Han udstiller pt. på Rådhuset og har allerede indsamlet 2700 kr. Den muslim, SAND Århus har fået ind i udvalget, har betydet at de nu har fået kontakt til et værested, hvor der kommer mange udlændinge. Det er meget tabubelagt at være muslim og være hjemløs. Den verden kan man nu komme ind i. Det bliver spændende. Christina siger, at der indenfor den sidste måned er kommet mange hjemløse, der overnatter på gader og stræder i Århus. Det er ikke kun udenlandske hjemløse. Det er også danske. Steen har været med i Vejle, til deres Hjemløsedag og til hjemløsedagen i Kbh. Han har været i radioen omkring Sociolancen. Den har fået satspuljemidler for et år mere. For 14 dage siden var der én, der døde på Sundholm. Det havde TV Lorry hørt og ville gerne lave noget på. Da det viste sig at være en and, vil de i stedet lave noget om folk bliver smidt væk fra stationer. Der er mange der gerne vil huse hjemløse på en eller anden måde, f.eks. i kirker osv. De laver formentligt noget i dag. Vores holdning er, at der skal være plads til alle, og alle skal have tag over hovedet. I Aalborg har man taget hånd om hjemløse på banegården. Det har man også gjort i mange andre storbyer. Det kan man også gøre alle stedet i DK. Steen har brugt en del tid på Svendborg Forsorgshjemsmuseet og deres Skjulte Danmarkshistorier. Det fortsætter han med efter jul. Steen tager til Århus senere i dag og bliver der til i morgen, hvor han har møde med Frivilligrådet. Steen har hørt en historie fra Facebook om en hjemløs, der er død i Aalborg. Det har han og Henrik Kromann undersøgt. Det må være en and. Vi skal være meget sikre på at der er hold i den slags historier, før vi bærer dem videre. Steen er sammen med Rebellen fra Langeland i gang med at sikre, at der kan laves noget tandpleje for hjemløse. Steen har kontaktet alle mulige mennesker. Side 2

3 Steen, Ole Skou og den lokale SANDmand Michael var til Udsatterådets åbning i Rønne. Steen benyttede lejligheden til at snakke lidt med Karen Ellermann. 2. Bo har trukket sig fra SAND Fyns bestyrelse, men ikke fra SANDs bestyrelse Der er flere SAND bestyrelsesmedlemmer, der undrer sig over at Bo har trukket sig fra SAND Fyn, men ikke fra SANDs bestyrelse. På den måde får han svært ved at være det bindeled mellem udvalget og SANDs bestyrelse, som det er meningen som organiseringen er tænkt. Bo har en række grunde til at trække sig fra sit udvalg. Han synes bl.a. det var svært at samarbejde med sekretariatet. Bo trak sig også for at give SAND Fyn en mulighed for at komme videre. Han synes han ved, hvad der sker på Fyn, og han synes han kan repræsentere dem uden problemer. Han vil stadig gerne bære punkter med fra SAND Fyn til SANDs bestyrelsesmøde. Bo siger, at Kim siger, at Ask har bedt Kim være observatør i SANDs bestyrelse. Ask siger, at SAND Fyn har holdt en afstemning om, hvem der skulle være deres observatør. De valgte Kim. Det står også i deres referat. Det mener Bo ikke er rigtigt. Kim fra SAND Fyn har trukket sig fra deres bestyrelse. Vi diskuterer hvad vores vedtægter siger, om det at være med. Ifølge dem er der ikke noget i vejen for at Bo sidder i SANDs bestyrelse uden at være med i SAND Fyn. Vedtægterne siger, at man skal udpeges af det lokale udvalg og opholde sig i deres område for at blives opstillet til SANDs bestyrelse. Hvis man efterfølgende flytter eller melder sig ud af udvalget, kan man stadig sidde i SANDs bestyrelse. Det betyder, at man kan repræsentere et helt andet udvalg, end der hvor man opholder sig. Og det kan betyde, at man ikke er med i det daglige udvalgsarbejde, men stadig med i SANDs bestyrelse, hvilket er stik imod den organisationsstruktur SAND har. Martin og Bettina mener vi bør lave vores vedtægter om, hvis vi gerne vil undgå sådanne situationer i fremtiden. Vi diskuterer, om vi skal lave vedtægtsændringer, og hvordan de skal laves. På den ene side skal de der vælges ind være medlem af det lokale udvalg, på den anden side skal vi passe på med ikke at få for snævre rammer, ved. f.eks. at stille krav om, at man skal være valgt ind i en lokal bestyrelse. Ask laver forslag til 2 modeller. I. Man skal være en del af et udvalg for at sidde i SAND bestyrelse. Der laves en løs model og en fast model. II. Man skal være bosiddende i området for at kunne repræsentere et udvalg. 3. Henvendelse fra tøjfirmaet SAND Ask er blevet kontaktet af Jeppe, der er advokat fra tøjfirmaet SAND. De vil gerne have os til at lave vores navn om. Problemet for dem er specielt tydeligt, når vi har vores logo trykt på vores tøj. Jeppe arbejder med varemærker og design, og for tøjfirmaet SAND. De er i gang med en stor global markedsføringsplan, hvor de vil fordoble deres omsætning på 3 år eller noget i den retning. De har fået henvendelser fra 3 amerikanske samarbejdspartnere, der undrer sig over, at de finder os, når de søger på nettet. Han håber vi har en forståelse for tøjfirmaets problem. Tøjfirmaet vil gerne have/beslaglægge alt gammelt tøj. De kan dog leve med, at vi ikke trykker vores vanlige logo på det nye tøj. De vil gerne have at vi markedsfører os med et andet navn. Vi må sådan set godt hedde SAND, men vi må ikke trykke det i store typer på vores tøj. De vil gerne have vi skifter domænenavn og fjerner billeder af folk i SANDtøj fra hjemmesiden. Side 3

4 Vi er meget kede af at skulle have et nyt navn. Vi synes også at det bliver svært at skulle hive tøjet af hjemløse. Hvis vi skal skifte navn, kommer det koster en masse penge. Jeppe kan her og nu tilbyde os kr. og et logo, som de betaler nogle designere for at lave. Designmæssigt har de fremhævet vores mælkebøtte og dét at vi er en hjemløseorganisation. De har lavet et udkast, som vi skal se som første udkast. Tøjfirmaet vil også betale for at vi søgeoptimerer vores nye domænenavn på Google. Vi diskuterer frem og tilbage, men når langt fra en afklaring. Vi skal ikke gå med til hvad som helst, siges det. Det har taget rigtig mange år at bygge vores navn op. Men vi vil fortsætte dialogen. Vi skal vende spørgsmålet i SAND udvalgene. Hvad er udvalgets holdning til at skifte navn? Her skal de praktiske og økonomiske konsekvenser ved at skifte navn listes op og diskuteres. Alle udvalg skal melde ind hvilke omkostninger, der er forbundet med det. Det kan være et krav til tøjfirmaet, at de skal dække omkostninger ved navneskiftet, hvis det ender med at være det vi gør. Vi snakker om et evt. nyt navn. Marie synes at De i De hjemløses landsorganisation skaber en barriere mellem foreningen og hjemløse. Hun synes bare vi skal hedde Hjemløses landsorganisation. Kan tøjfirmaet hjælpe med at promovere De hjemløses landsorganisation? Vi kan måske gå ind i en form for samarbejde. Hvis det her skal lykkes skal der laves en ny historiefortælling om vores organisation. Udvalgene holder møde disse datoer, og diskuterer. De udvalg der ikke er nævnt melder hurtigst muligt tilbage til Ask med en dato, for deres næste møde. Ask informerer tøjfirmaet via Jeppe. Århus: 8. dec. Sydvestjylland: d Sydfyn: d Nordvestsjælland. d Hovedstaden: den 1. mandag i december, d Nord: kl. 13. Svenstrupgaard 4. Økonomi og Folkemøde 2017 Ask siger at vi overholder budgettet for I næste uge skal han lave et revideret budget for resten af året, hvor han skal budgettere med kr. ekstra, som vi har overført fra Hvis vi har penge i overskud, vil han gerne have en prioriteret liste af bestyrelsen over hvad vi skal bruge penge på resten af året. Der kommer følgende forslag (ikke prioriteret): Lightere, I-pad eller bærbare pc ere til hvert udvalg. Telefoner til udvalgene. Side 4

5 Ask fortæller, at vi har brugt for mange penge på udenlandsrejser. Vi har brugt kr., før vi var på studietur til Skotland. Ask vurderer, at vi i hvert fald har brugt kr på studieturen til Skotland. Vi kan ikke bruge midler fra Socialministeriet. Vi må tage dem af egenkapitalen. Bestyrelsen accepterer at bruge ekstra penge på arbejdsgruppens rejseaktiviteter. De synes det er godt at komme ud og blive inspireret, men de savner at den inspiration bliver videregivet til dem. Christina vil gerne have mere at vide om, hvad deltagerne får ud af at være på studietur. Arbejdsgruppen er opmærksom på problematikken, siger Ask, og vil forsøge at forbedre tilbagemeldingerne. Vi snakker om, at det er ærgerligt, at folk ikke melder tilbage til deres udvalg, hvis de har været til konference, studieture el. lign. Her bør der strammes op. Budget for 2017 Ask deler et budget ud for 2017 på vores driftsbevilling og på Tips og Lotto. De løber begge fra d til d Sidste år godkendte bestyrelsen, at der blev brugt lønkroner på Arvid fra Tips og Lotto. Nu han har fastansat Arvid, tager han det stort set for givet, at de fortsat godkender den prioritering. Det nikkes der til. Derudover har vi to skæve bevillinger, der løber fra sommeren 16 til sommeren 17. Det er ungenetværket på kr og aktivitetsprojektet (idrætsprojektet) på kr Kvindenetværket løber som bekendt tør for midler i år. Alle muligheder er udtømt, mener Ask. Det er rigtigt vanskeligt at få penge til et projekt, der har kørt i 7 år. De fleste fonde mm. vil gerne støtte tiltag der har en nyhedsværdi. Den har vi mistet. Vi har bare vist, at deltagelse i kvindegruppen giver kvinderne en masse. Bestyrelsen skamroser June og hendes arbejde og erklærer hende uundværlig. Det foreslås at give ansvaret for gruppen tilbage til medlemmerne i gruppen, hvis June forsvinder. Man kan måske også gentænke konceptet og gå mere tilbage til at være en politisk gruppe, med det formål at skaffe nye midler til gruppen. Ask siger at han måske kan rykke om på to bevillinger der går fra sommeren 2016 til sommeren Hvis han kan få lov til at rykke dem til at skulle bruges i kalenderåret 2017, kan der findes lønkroner nok til at give June 30 timer om ugen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det kun halvdelen af det nødvendige beløb, vi kan hente fra de to puljer. Vi afsætter kr. fra egenkapitalen til at holde Kvindenetværket kørende i Hvis det ikke lykkedes Ask at få lov til at rykke rundt på bevillingerne, må der skrues ned for aktiviteterne, men Ask vurderer, at der er nok til at holde det kørende. Han taler med June, om hun er interesseret i en 30 timers stilling. Folkemødet 2017.: kr. i budget. Vi skal beslutte os for hvem, der skal med til FM17. Der er flere, der ikke synes Henning skal med. Der har været mange klager over ham, siges det fra flere bestyrelsesmedlemmer. Allan kan godkendes på forhånd. Bestyrelsen synes det er vigtigt, at der kommer både nogle gamle og nogle nye med, men kan ikke lægge sig fast på en model. Der nævnes både modellen fra sidste år, og der nævnes løsninger med at der skal en med fra hvert udvalg. Vi løber tør for tid. Vi arbejder videre med punktet på næste møde. Side 5

6 5. Evt. Christina og Steffen er laktose intolerante. Det skal nævnes i køkkenet. Christina beder om at få Grønlænderprojekt på som punkt på næste bestyrelsesmøde. Vi når ikke de sidste punkter på dagsordenen (Økonomi, fortsat; Julehjælp; SBH SAND konference; Klageretten er tilbage). Ask orienter bestyrelsen skriftligt, og vi følger op på punkterne på næste møde. Side 6

Bestyrelsesmøde d

Bestyrelsesmøde d Bestyrelsesmøde d. 13.12.16 Deltagere: Rani Henriksen, Steen Rosenquist, Bettina Sørensen, Sara Mortensen, Ole B Larsen, Sanne Moos, Leif Jensen, Steffen Jensen, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Ask introducerer Nancy og fortæller at hun starter på mandag, men er lokket til møde her i dag.

Ask introducerer Nancy og fortæller at hun starter på mandag, men er lokket til møde her i dag. Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.9.16 Deltagere: Steen, Per K, Christina, Nancy, Kim, Ole B, Sanna M, Leif J., Martin, Henrik Kromann, Sanne J, Steffen, Ask, Sofie. Afbud: Harald, Sara, Bo Ask introducerer

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Deltagere: Ewald Pohle, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Kristian Geisler, René Holmgren, Niels Poulsen, Birthe Poulsen, Ask

Læs mere

Afbud: Carsten Larsen (Nordvestsjælland), Gitte Schneidelbach (Nordsjælland), Rie Fink (Hovedstaden). Udeblevet: Flemming Meder (Sydfyn)

Afbud: Carsten Larsen (Nordvestsjælland), Gitte Schneidelbach (Nordsjælland), Rie Fink (Hovedstaden). Udeblevet: Flemming Meder (Sydfyn) SAND bestyrelsesmøde d. 10.11.20015 Deltagere: Steen Rosenquist, Martin T Christensen, Leif Jensen, Eluf Harring, Bo Skytte, Harald Gjersøe, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Christina Strauss, Steffen

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d

Bestyrelsesmøde i SAND d Bestyrelsesmøde i SAND d. 21.6.2016 Deltagere: Steen Rosenquist, Steffen Jensen, Bo Skytte, Susanne Jørgensen, Per Kragh, Leif Jensen, Susanne Moos (suppl. for René Køhn), Ole B Larsen, Henrik Kromann

Læs mere

Referat, Fælles SAND møde d. 22/9 2015

Referat, Fælles SAND møde d. 22/9 2015 Referat, Fælles SAND møde d. 22/9 2015 Deltagere: Eluf Harring (SAND Nordvestjylland), Rani Henriksen (SAND Nordsjælland), Jacob Vang Jacobsen (SAND Århus), Christina Strauss (SAND Århus), Eva Hald (SAND

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus, Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup. Afbud: Ole

Læs mere

Fraværende: SAND Sydfyn, SAND Nordsjælland, SAND Sydvestjylland

Fraværende: SAND Sydfyn, SAND Nordsjælland, SAND Sydvestjylland Referat, bestyrelsesseminar d. 1.-2. juni 2016 Deltagere: Per K, René K, Martin Chr., Leif J., Kim, Ole B., Harald, Sanne L, Steen, Fra sekretariatet; Ask (ref.), Susanne, June, Sofie (ref.), René Nielsen

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 Deltagere: Helle Madsen, Per Bonderup Søhus, Harald Gjersøe, Ewald Pohle, Leif Jensen, Ole B Larsen, Jørgen Brohus, Ole Skou, Ask Svejstrup (ref.) Vi holder 1 minuts stilhed

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 19. nov. 2014 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Esben Andresen, Dan Røn Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Deltagere: Per K, Per Søhus, René H, Stig B, Jesper L, Leif J. Ewald P, Jørgen J, Kim B, Ega, Birthe (Servicestyrelsen), Eva (Sekretariatet), Ask (Sekretariatet/ref.).

Læs mere

SAND bestyrelsesmøde d Deltagere: Anders M, Jonas, Helle, Henrik, Dannie, Ole B, Susanne M, Rani, Martin, Christina, Nancy, Ask.

SAND bestyrelsesmøde d Deltagere: Anders M, Jonas, Helle, Henrik, Dannie, Ole B, Susanne M, Rani, Martin, Christina, Nancy, Ask. SAND bestyrelsesmøde d. 4.5.17 Deltagere: Anders M, Jonas, Helle, Henrik, Dannie, Ole B, Susanne M, Rani, Martin, Christina, Nancy, Ask. Alle undtagen Ask og Nancy har stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtige.

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2009 Referat af generalforsamling 2009 Deltagere: I alt 38 stemmeberettigede Dirigent: Peder Larsen Referent: Sofie Bay- Petersen 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Sofie Bay- Petersen til

Læs mere

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015

Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Referat af generalforsamling SAND Fyn på Store Dannesbo d. 18-02-2015 Til stede: Rie, Jens, Isabella, Martin, Steen, Richardt, René, Andreas, Stig, Jensine, Gert, Jan, Michael, Bo, Hans, Michael, René,

Læs mere

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke.

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke. Møde, SAND Fyn, 27.05.16 Afholdt på Stenløsevej 213 B Til stede: Helle, Isabella, Kim, Bo, Gerth, Jens, Dorthe, Sanne Fra sekretariatet: Sanna, René Velkomst v. Bo. Referent: Sanna Ordstyrer: Gerth Klage

Læs mere

Bestyrelsesmøde d Punktet udgår, da Peter ikke er her til at blive budt velkommen 2. Flytning 3. Økonomi 4. Nyt fra sekretariatet.

Bestyrelsesmøde d Punktet udgår, da Peter ikke er her til at blive budt velkommen 2. Flytning 3. Økonomi 4. Nyt fra sekretariatet. Bestyrelsesmøde d. 15.6.2010 Deltagere: Ewald, Trine, Leif J., Jørgen J., Allan, René H, René K, Per K, Ega, Ole S, Ask (ref.) Afbud: Peter M., Stig B., Per E, Else mødte ikke op 1. Punktet udgår, da Peter

Læs mere

Fælles SAND møde d Tamu centeret, Odense

Fælles SAND møde d Tamu centeret, Odense Fælles SAND møde d. 07-12-2016 - Tamu centeret, Odense Til stede: Rasmus (oplægsholder, Mændenes Hjem); Susanne Jørgensen, Storstrøm; Betina, Fyn; Stig Sonne, Fyn; Rani, Nordsjælland; Henrik Kromann, Nordjylland;

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 Deltagere: Henrik Pedersen, Harald Gjersøe, Preben Madsen, Kurt G Andersen, Leif Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist, Ninna Beck Thornhal, René Køhn,

Læs mere

Referat fra brugerrådsmøde d

Referat fra brugerrådsmøde d 1. Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Steen Referanter: Johnny og Tanja 2. Tilstede: Steen, Linda, Johnny Lund, Johnny Jepsen og Tanja 3. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 4. Orientering

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Leif El (SAND Midtvest), Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvest), Ega (SAND Fyn), René Holmgren (SAND

Læs mere

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW).

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Pårørenderådsmøde torsdag den 8. januar 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Referent Anita

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Tirsdag d. 26/04/2016 Kl. 18 hos Kristoffer Brodersen, Strandboulevarden 123, 2.tv., 2100 København Ø Tilstedeværende medlemmer: Stine, Helena, Mathias, Emil,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Det Sociale Tilsyn, oprettet I 2014, fører tilsyn med kvaliteten af boformer, og de tilbud der stilles til rådighed fra de forskellige boformer.

Det Sociale Tilsyn, oprettet I 2014, fører tilsyn med kvaliteten af boformer, og de tilbud der stilles til rådighed fra de forskellige boformer. Dagsorden: 1.) Velkommen og navnerunde 2.) Det Sociale Tilsyn (Oplæg + spørgsmål) 3.) Nyt fra udvalgene + Boformer 4.) Nyt fra SAND 5.) Nyt fra Hus Forbi 6.) Solstrålehistorier 7.) eventuelt Deltagere

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Johnna E., Bjarne R. (Sydvestjylland), Stig B., Steen S.(Hovedstaden), Per K. (Midtvest), Ewald P. (Århus), Pia N. (Fyn),

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Deltagere: Pia, Stig, Jørgen, Torben C., Bjarne, Per, René, Ole Skou, Johnna, Ask. Ole fortæller om sig selv: Han er snart 60 og har lavet social arb. siden

Læs mere

Deltagere: Frederik, Leif, Ole S, Pia, Steen, Kurt, Martin, Bettina, René Holmgren, Per Kragh, Ask, Sofie (ref.)

Deltagere: Frederik, Leif, Ole S, Pia, Steen, Kurt, Martin, Bettina, René Holmgren, Per Kragh, Ask, Sofie (ref.) Bestyrelsesmøde, d. 21.10.14 Deltagere: Frederik, Leif, Ole S, Pia, Steen, Kurt, Martin, Bettina, René Holmgren, Per Kragh, Ask, Sofie (ref.) Afbud fra: Kim Brohus, Harald, René Køhn, Henrik, Kaffa, Preben

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Ellen Gudmundsen byder velkommen til faggruppen samt til Ulrich Frederiksen fra DS.

Ellen Gudmundsen byder velkommen til faggruppen samt til Ulrich Frederiksen fra DS. Referat af generalforsamling i faggruppen af socialrådgivere ved boformer eller væresteder for hjemløse. Torsdag d. 3. marts 2011. 1: Valg af dirigent: Hanne Gro Jacobsen valgt som ordstyrer. 2: Valg af

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

Fælles SAND møde, d. 15.12.15

Fælles SAND møde, d. 15.12.15 Fælles SAND møde, d. 15.12.15 Dagsorden 1. Præsentation af deltagere 2. SANDs bisidderkorps 3. Nyt fra boformer og udvalg 4. Nyt fra SAND 5. Nyt fra Hus Forbi 6. Solstråler 7. Evt. Deltagere Anders (SAND

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os.

Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os. Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os. Referat fra: Fælles SAND møde, d. 17.12.2013 Deltagere:

Læs mere

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 Deltagere: Per Kragh, Pia Nedergaard, Bettina Sørensen, Henrik S Pedersen, Kim Brohus, Rene Holmgren, Steen Rosenquist, Sabina Hvid, René Køhn, Ole Svendsen, Martin T.

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d Steen går af som formand til generalforsamlingen?

Bestyrelsesmøde i SAND d Steen går af som formand til generalforsamlingen? Bestyrelsesmøde i SAND d. 26.01.16 Deltagere: Steen Rosenquist, Eluf Harring, Martin T Christensen, Birgitte Schneidelbach, Bo Skytte, Christina Strauss, Harald Gjersøe, Bettina Sørensen, Martin Søndergaard,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde:

Referat fra bestyrelsesmøde: Referat fra bestyrelsesmøde: Dato: Torsdag den 19.5.2016 kl. 11 Sted: Deltagere: Afbud / Fraværende: Referent: Ordstyrer Næste møde: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg ØNH s konference,

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009

Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009 Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009 Ask bød velkommen og indledte præsentationsrunden! Deltagere: Ask (sekretariatet), Susanne (sekretariatet), Julie (sekretariatet), Svend (Karlsvognen Holbæk),

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmøde den 21/05 2013 Kl. 13.30-15.30

Referat fra Brugerrådsmøde den 21/05 2013 Kl. 13.30-15.30 Referat fra Brugerrådsmøde den 21/05 2013 Kl. 13.30-15.30 Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Jakob Referent: Mona og Jakob Tilstede: Jakob, Peter, Tanja, Thomas, Linda, Vera og Mona Godkendelse af

Læs mere

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle.

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle. Møde i kommunikationsudvalget, 30.03.09 Tilstede: Leif El, Kim, Per E, Leif J, Per K, Sofie Referent: Sofie Oplægsholder: Nickles M. Köhling, Københavns Universitet Nickles er retorikstuderende og skolelærer.

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015 Freddy Knudsen Vi er flyttet til Fyn Deltagere 35 kommuner To private entreprenører Fire leverandører Vintervagten i Aalborg I alt ca. 85 personer Udstilling

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Kathrine 10-7, Kenni 5-115

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Der afholdes et ekstraordinært møde med fokus på økonomi og renovering af fase 1 (3. og 4. sal).

Der afholdes et ekstraordinært møde med fokus på økonomi og renovering af fase 1 (3. og 4. sal). Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. marts 2014 kl. 16 Til stede: Jane Brøndum (JB), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Mette Overgaard (MO), Henrik Hougaard (Hou), Anders Gadkjær (AG), Michael

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere