Referat bestyrelsesmøde SBH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde SBH"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent: Birgit Friis Dagsorden: 1. Opfølgning på referat 2. Regionsrunde Herunder 110 boformsliste og medlemsliste, skal vi følge Ankestyrelsens 110 liste eller fortsætte etableringen af vores egen Bilag 1, 2 & 3 3. Fokuspunkter fra årsmødet. Gitte, Lone og Sus. 4. Repræsentantskabsmøde: programudkast og release. Bilag 4 5. Feantsa: up-date fra JM. 6. Økonomi: Regnskab, budget og opkrævninger 2015 m.v. 7. Hjemmesiden. Up-date. 8. Borups Højskole - emne. 9. Årsmødet. 10. Konference indkaldt af Real Dania, som Søren deltager i. 11. Servicelovsændring i 110 om orientering af kommuner. 12. Fremadrettede drøftelser om ydelsespakker eller minimumsydelser for 110 boformer. 13. Fællesmøde med Centerlederforeningen om den internationale konference for legalisering af stoffer i USA i 2016, og input til Danmarks repræsentanter. 14. Hotelbookninger for 2015 og Bestyrelsens opgaver i 2015 herunder fordeling af arbejdsopgaver 16. Hvem er på valg til bestyrelsen? og hvem genopstiller? 17. Sekretariatstimer/betjening 2015 (fra kl , Birgit deltager ikke under dette dagsordenspunkt) 1.Opfølgning på referat Ingen bemærkninger Regionsrunde herunder 110 boformsliste og medlemsliste, skal vi følge Ankestyrelsens 110 liste eller fortsætte etableringen af vores egen? Det afklares om følgende tilbud inviteres til medlemskab af SBH: CFMS Toftlund, Tønder Gitte Blå Kors Fredshavn, Vorbasse Jakob og Gitte Blå Kors Varmestue Herberg, Holstebro Jakob CFSU Vesterleet?, Holstebro - Jakob Nordbyen og Ungetilbuddet Grønnegade, Aarhus Jakob Medlemslisten er kun for de boformer, der er medlem, dvs. har betalt kontingent. Den ligger på hjemmesiden. Når Ankestyrelsens 110 liste er revideret, lægges den på SBHs hjemmeside, her opdateres den én gang årligt. SBHs egen liste over 110 i DK er pt. et arbejdspapir, som erstattes af Ankestyrelsens liste fremadrettet Lone/arbejdsgruppen og beslutninger 1

2 Sjælland: Havnen i Nakskov har betalt kontingent for 2014, ønsker ikke at deltage i SBHs arrangementer. Sus har haft kontakt til Karlsvognen og Roskildehjemmet omkring deltagelse i repræsentantskabsmødet. Hun mener, der nok kommer et par medarbejdere fra begge tilbud. Jakob udsender nyhedsbrev om valget på repr.mødet, da det er vigtigt, at de valgte har mandat bag sig. Hovedstaden: Søren mener, kontingentet for nogle af de nuværende tilbud nok er betalt centralt fra, tvivlsomt om disse tilbud fortsætter deres medlemskab i 2015 f.eks. Garvergården og Sundholm. Nikolaj Olsen, Gl. Køge Landevej, skal drive RG60, men Søren forventer fortsat det vil være to tilbud. Syddanmark: Gitte kontakter St. Dannesbo, de er medlem, men ikke aktive. Har kontakt til Ann-Britt Lilleøre, Esbjerg, som er interesseret. Nordjylland: Blå Kors Hobro mangler på 110 listen. Midtjylland: Jakob kontakter Blå Kors Herberg, Herning. Skovvang bliver opdelt, Christina? kommer til at stå for 110 tilbuddet. 3. Fokuspunkter fra årsmødet Arbejdsgruppen Lone, Sus og Gitte har kategoriseret fokuspunkterne fra årsmødet i 1. Emner til medarbejdernetværk, 2. Hjemløsestrategien & 3. SBH. Responsen fra bestyrelsen var bl.a., at punkterne afspejler forventninger til SBH, men er også udtryk for engagement. Vi kan ikke forpligte os på det hele, men vælge noget ud at arbejde med. Jakob udarbejder strateginotat på baggrund af de kategoriserede fokuspunkter til rundsending og drøftelse på repræsentantskabsmødet. 4. Repræsentantskabsmødet Der var stor interesse for emnet nejet s psykologi og enighed om at arbejde videre med programudkast B) Forebyggelse, suppleret med erfaringerne fra Saxenhøj på dag 2. Jakob og Birgit udarbejder program på baggrund af inputs. Medarbejdernetværket mødes kl dag 2 - Sus og beslutninger 5. Feantsa Freek Spinnewijn har orienteret Jakob om, at Feantsa fastholder perspektivet på vedtægtsændringen, så valgperioden forlænges. Jakob har tydeliggjort DKs standpunkt, og Kommissionen er orienteret, de vil undersøge sagen og komme med en offentlig udtalelse herom. 2

3 6. Økonomi Søren orienterede: Kassebeholdningen er på kr ,-, forventes på kr ,- efter betaling af div. udgifter. De store udgiftsposter er: - Rejser/overnatninger: kr ,- - It: kr ,- - Feantsa: kr ,- (der tjekkes op ift. evt. manglende refundering. Der er tre ubetalte kontingenter for 14, der er ikke rykket for dem, men de står som forventet indtægt. - Søren og Jakob tjekker op ift. evt. manglende refundering fra Feantsa. - Søren fremlægger nøgletal på det kommende repræsentantskabsmøde det samlede regnskab sendes elektronisk til medlemmerne inden repr.mødet. Der rykkes ikke for de tre ubetalte kontingenter i Åbo, RG60 og Mændenes Hjem. Da der var enighed om, at 2014 var særligt, fordi det var et overgangsår. 7. Hjemmeside Søren problematiserede, at hjemmesiden stort set ikke har rykket sig det seneste ½ år. Der var enighed om, at hjemmeside på sigt skal være dynamisk, men i første omgang gælder det om at få den opdateret med det grundlæggende: Links, lovgivning og vejledning, medlemsliste, datoer for arrangementer, pris for kontingent, dagsordner og referater. Lone besøger it-peter på Østervang i næste uge for konkret aftale om opdatering af ovennævnte. It-arbejdsgruppen skal fortsætte sit arbejde. På kommende bestyrelsesmøde aftales beløbsrammen for 2015 ift. at få skabt en dynamisk hjemmeside. 8. Borups Højskole emne Enighed om at arrangementet fortsat afholdes på Borups, SAND har 20 gratis pladser og SBH er primus motor i arbejdet. Udenlandske hjemløse med ophold i DK blev foreslået som emne. Jakob orienterede desuden om, at han har aftalt med Ask, at overskuddet går til et fælles arrangement SAND/SBH. Jakob taler med Ask om emnet for arrangementet 3

4 . 9. Årsmødet Medarbejderne skal være i centrum under overskriften arbejdsmiljø. Der var enighed om, at der er meget frygt og mange dilemmaer forbundet med brugere med bandebaggrund, og at dette skulle være årsmødets tema under en overskrift a la Arbejdsmiljø bomiljø latente trusler Sus efterspurgte mindre lokale end i 2014 til hygge om aftenen. Programmet skal være ude til udgangen af juni Jakob og Birgit 10. Konference indkaldt af Real Dania, som Søren deltager i. Søren orienterede om konferencen d. 20.jan., hvor 40 eksperter er inviteret til at kortlægge, hvad der skal gøres, hvis der skal gøres en væsentlig indsats ift. unge hjemløse. Søren vurderer, at der kan være tale om mange millioner til både anlæg og drift. Jakob problematiserede, hvilken betydning det kan få for 110 området, når både KL og ministerium har meldt ud at beløbsrammen er uændret. 11. Servicelovsændring i 110 om orientering af kommuner. Jakob orienterede om, at der er afgivet høringssvar. Emnet tages op på kommende ledernetværksmøde - Jakob 12. Fremadrettede drøftelser om ydelsespakker eller minimumsydelser for 110 boformer. Emnet tages op på kommende ledernetværksmøde - Jakob. 13. Fællesmøde med Centerlederforeningen om den internationale konference for legalisering af stoffer i USA i 2016, og input til Danmarks repræsentanter. 4

5 Jakob foreslog, at SBH kontakter Centerlederforeningen (misbrugsbehandlingen i DK), omkring fælles input til regeringen ift. dennes deltagelse i konferencen i Jakob kontakter Vinnie Thomsen, Centerlederforeningen. 14. Hotelbookninger for 2015 og 2016 Birgit følger op på booking af Nyborg Strand til årsmødet og Borups Højskole Jakob og Birgit kommer med datoforslag til arrangementer i 2016 der har været forespørgsel på, om årsmødet kunne rykkes til tors/fre. 15. Bestyrelsens opgaver i 2015 herunder fordeling af arbejdsopgaver Drøftes under pkt Hvem er på valg til bestyrelsen? og hvem genopstiller? Syddanmark: Både medarbejder og leder, Gitte forventer kampvalg blandt medarbejderne. Gitte genopstiller. Sjælland: Både medarbejder og leder. Sus genopstiller fornemmer ikke kampvalg blandt medarbejderne. John genopstiller forventer ikke kampvalg. Midtjylland: Valg af medarbejderrepr. 17. Sekretariatstimer/betjening 2015 (fra kl , Birgit deltager ikke under dette dagsordenspunkt) Referenten deltog ikke under dette punkt. Evt. SAND har problematiseret at brugerne betaler forskellig kost- og botakst afhængig af, hvilken kommune de kommer fra. Det er rigtigt, og knytter sig til en række forskellige forhold. Tages på Dialogmøde. 5

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere