Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen, 2500 Valby HTX Gastro-science Kommunikation/it C Kristina Margrethe Simonsen 1. u/y Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Introduktion til faget Grundlæggende kommunikationsteori Visuel kommunikation Planlægning og medieproduktion (+ tværfagligt samarbejde med engelsk B) Tekstproduktion Afsluttende opgave 1 af 6

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introduktion til faget Introforløbet præsenterer fagets genstandsfelt. Eleverne stifter bekendtskab til fagets indhold, formål og formalia. Kommunikation/IT C, Systime, 2006: Kap Uddrag fra HTX Bekendtgørelsen Kommunikation/IT C Særlige fokuspunkter August (4 lektioner) Eleverne får indblik i fagets indhold og struktur, samt de faglige forventninger der er til elevens arbejder og engagement i undervisningen. De får samtidig også indblik i hvilke former for emner der skal arbejdes med frem til jul og hvilke typer opgaver de kan forvente at blive præsenteret for. De bliver også præsenteret for udvalgte arbejdsmetoder og IT-værktøjer, som eleverne kommer til at arbejde med senere hen. Klasseundervisning Lærer-elev-dialog Titel 2 Grundlæggende kommunikationsteori Emner: Historisk udvikling inden for kommunikation Kommunikation og IT Kommunikationsmodeller Målgruppe og segmentering Litteratur: Kommunikation/IT C, Systime, 2006 Kap Kommunikation/IT A, Systime, 2009: Livsstilsanalyser side Keynotepræsentationer Elevresearch Oktober - november (15 lektioner) 2 af 6

3 Særlige fokuspunkter Eleverne stifter bekendtskab med udviklingen inden for kommunikation og teknologi/it. De bliver introduceret for hvordan kommunikationsformer i et moderne, kommercielt samfund, gennem en rivende teknologisk udvikling, har ændret sig. Eleverne ser også på hvordan nyere IT-værktøjer samt teknologi spiller ind i forbindelse med formidling og kommunikation - heriblandt med udgangspunkt i informationskampagner, præsentation af empiri og data, kommunikationsanalyse, analyseværktøjer mm. Eleverne stifter bekendtskab med kommunikationsmodellen som værktøj til analyse samt udarbejdelse af et kommunikationsprodukt. Eleverne skal forstå de sammenhænge der er mellem afsender og modtager i en kommunikationsproces. Der bliver kigget på: Simpel kommunikationsmodel (afsender - budskab - modtager) Laswells kommunikationsmodel (de fem h er) Udvidet kommunikationsmodel (støj) Eleverne bliver også introduceret til målgrupper og segmentering. Eleverne skal på baggrund af deres viden om målgrupper, segmentering og kommunikationsanalyse, kunne planlægge, analysere og udarbejde et kommunikationsprodukt fra a-z. Faget arbejder altså med at give eleverne et teoretisk fundament til at kunne arbejde med udarbejdelse af kommunikationsprodukter af forskellig art. Klasseundervisning Benyttelse af informationsteknologiske værktøjer til informationssøgning Gruppearbejde Gruppepræsentationer Titel 3 Visuel kommunikation Emner: Æstetik og layout Farveteori og symbolik Skrifter og typografi Skitser og skabeloner Brugervenlighed Ophavsret Skitser og skabeloner Billedbehandling 3 af 6

4 (fortsat) Litteratur: Kommunikation/IT C, Systime, 2006 Kap Kommunikation/IT A, Systime, 2009: Billedteori side Kommunikation/IT A, Systime, 2009: Farver side Uddrag fra Skrift og Skriftvalg, Dansk Designcenter, 1995 Uddrag fra hjemmesiden: Programvejledninger til relevante it-programmer Keynotepræsentationer Elevresearch Særlige fokuspunkter November - december (16 lektioner) Eleverne bliver præsenteret for visualiseringens infrastruktur. Det vil sige, eleverne bliver introduceret for sammenspillet mellem bl.a. farver, typografi og layout. Formålet er, at eleverne skal forstå vigtigheden i at arbejde grundigt og dybdegående med visuel kommunikation. Bl.a. skal eleverne forstå at farver ikke blot er flotte, og at fonttyper ikke skal vælges uden overvejelse. Derimod skal forståelse og viden inden for visuel kommunikation, danne teoretisk grundlag for elevernes udarbejdelse af diverse kommunikationsprodukter. Eleverne arbejder med IT-programmer i forbindelse med visuel formidling. Eleverne får derved kendskab til at arbejde med visualisering i praksis, samt praktisk kendskab til relevante it-programmer. Klasseundervisning Informationssøgning Gruppearbejde Gruppepræsentationer Titel 5 Planlægning og produktion + tværfagligt samarbejde med engelsk B Emner: Filmproduktion Idéudvikling Synopsis Storyboard Manuskript Litteratur: Kommunikation/IT A, Systime, 2009: side af 6

5 (fortsat) Særlige fokuspunkter Keynotepræsentationer Elevresearch Brugervejledninger Januar-marts (18 lektioner) Eleverne bliver præsenteret for opbygningen af en planlægningsproces med fokus på udvikling af et medieprodukt. Eleverne stifter bekendtskab med det tekniske og planlægningsmæssige arbejde bag en filmproduktion, deriblandt film- og billederedigering, komposition og historiefortælling. Derudover øver eleverne sig i at inddrage kommunikationsteori, samt omdanne teori (fx. kommunikationsmodellen) til praksis. Klasseundervisning Informationssøgning Gruppearbejde Gruppepræsentationer Titel 6 Tekstproduktion Emner: Tekst til nettet Printmediet vs online medie Journalistik og nyhedstrekanten Filformater Farvesystemer Brugervenlighed Litteratur: Kommunikation/IT C, Systime, 2006 Kap Keynotepræsentationer Elevresearch Særlige fokuspunkter Marts-april (11 lektioner) Formålet med forløbet er at introducere eleverne til tekstformater og dets forskellighed alt efter hvad teksten produceres til, og hvor den skal læses. Det vil sige at eleverne bliver gjort bekendt med tekstfremstilling til nettet versus print. Derudover bliver eleverne introduceret til journalistiske begreber og teksttyper. Klasseundervisning Informationssøgning Gruppearbejde Gruppepræsentationer 5 af 6

6 Titel 6 Afsluttende opgave (se vedhæftet opgavesæt) Eksempel på opgaveformulering: ADFÆRDSÆNDRENDE INFORMATIONSKAMPAGNE Tema: Sund livsstil Fremstil et medieprodukt, der formidler en sundhedsmæssig problemstilling til en veldefineret målgruppe. Formålet med kampagnen er at ændre adfærd. Beskrivelse Du skal lave en adfærdsændrende informationskampagne vedrørende sund livsstil. Sund livsstil kan både referere til kost, krop og motion, og mental sundhed. Der skal være fokus på et problemområde inden for sundhed og som er relevant for den valgte målgruppe. Afsenderen er Sundhedsstyrelsen (www.sundhedsstyrelsen.dk). Budskabet og målgruppen skal du selv definere. Medieprodukt Selvvalgt Særlige krav - Medieproduktet skal være passende i forhold til kommunikationssituationen. - Der skal i rapporten indgå et afsnit i indledningen omhandlende det valgte problemområde inden for sund livsstil. - Der skal argumenteres for alle kommunikative valg, deriblandt valg af medieprodukt. Al relevant kommunikationsteori vedr. produkt og kommunikationsproces skal inddrages. Særlige fokuspunkter April-maj (10 lektioner) + 10 elevtimer Til den afsluttende opgave har eleverne haft mulighed for at vælge mellem tre opgaver. Formålet er at eleverne viser hvad de har lært gennem skoleåret. Det vil sige, de bliver trænet i evnen til at koble teori til praksis. Informationssøgning Lærervejledning Selvstændigt arbejde 6 af 6

7 Kommunikation / It C 2015 A. Projektforslag 1 ADFÆRDSÆNDRENDE INFORMATIONSKAMPAGNE Tema: Sund livsstil Fremstil et medieprodukt, der formidler en sundhedsmæssig problemstilling til en veldefineret målgruppe. Formålet med kampagnen er at ændre adfærd. Beskrivelse Du skal lave en adfærdsændrende informationskampagne vedrørende sund livsstil. Sund livsstil kan både referere til kost, krop og motion, og mental sundhed. Der skal være fokus på et problemområde inden for sundhed og som er relevant for den valgte målgruppe. Afsenderen er Sundhedsstyrelsen (www.sundhedsstyrelsen.dk). Budskabet og målgruppen skal du selv definere. Medieprodukt Selvvalgt Særlige krav - Medieproduktet skal være passende i forhold til kommunikationssituationen. - Der skal i rapporten indgå et afsnit i indledningen omhandlende det valgte problemområde inden for sund livsstil. - Der skal argumenteres for alle kommunikative valg, deriblandt valg af medieprodukt. Al relevant kommunikationsteori vedr. produkt og kommunikationsproces skal inddrages. 4 af 10

8 Kommunikation / It C 2015 B. Projektforslag 2 KOMMERCIEL REKLAME Tema: Økologisk fødevareprodukt Fremstil et medieprodukt, der promoverer et økologisk fødevareprodukt til en veldefineret målgruppe. Opgavebeskrivelse Du skal lave en kommerciel reklame for et eksisterende økologisk fødevareprodukt. Afsender, budskab og målgruppe skal du selv definere. Medieprodukt Selvvalgt Særlige krav - Medieproduktet skal være passende i forhold til kommunikationssituationen. - Der skal i rapporten indgå et afsnit i indledningen omhandlende økologi og samfund (eller etik) samt baggrundsinformation om det valgte produkt og producent. - Der skal argumenteres for alle kommunikative valg, deriblandt valg af medieprodukt. Al relevant kommunikationsteori vedr. produkt og kommunikationsproces skal inddrages. 5 af 10

9 Kommunikation / It C 2015 C. Projektforslag 3 REKLAMEKAMPAGNE Tema: Et bæredygtigt Danmark Fremstil et medieprodukt, der markedsfører Danmark som et bæredygtigt land til en veldefineret målgruppe. Opgavebeskrivelse Du skal lave en reklamekampagne, hvor Danmark bliver markedsført som et bæredygtigt land. Afsender er VisitDenmark (www.visitdenmark.dk). Budskabet skal konkretiseres, og målgruppen skal du selv definere. Medieprodukt Selvvalgt Særlige krav - Medieproduktet skal være passende i forhold til kommunikationssituationen. - Der skal i rapporten indgå et afsnit i indledningen omhandlende bæredygtighed som en særlig værdi der tilskrives Danmark - et innovativt og konkurrencedygtigt land. - Der skal argumenteres for alle kommunikative valg, deriblandt valg af medieprodukt. Relevant kommunikationsteori vedr. produkt og kommunikationsproces skal inddrages. 6 af 10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-december 2014 Januar-juni 2015 Institution Htx Gastro-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution IBC HHX Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Multimedier C Kresten Toth

Læs mere

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx IT B Michael Ebbesen Schmidt STU-ITBhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere