Forord. Kirsten Pedersen Due Redaktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kirsten Pedersen Due Redaktør"

Transkript

1 Årsskrift 2011

2

3 Af Kirsten Pedersen Due, lærer og redaktør af årsskriftet Forord 2011 rinder ud og julen står for døren. Julen og det nye års komme giver altid en kærkommen lejlighed til at se tilbage på året der gik. For Bygholm Landbrugsskole har der som altid været stor aktivitet på skolefronten og den tilhørende kostskole. I dette års udgave af årsskriftet kan du bl.a. læse om, hvordan kostskolen på Bygholm fungerer og om vores kursusafdeling. I oktober deltog to af vore virksomhedsledere i danmarksmesterskabet i dyrevelfærd, og Bygholm Landbrugsskole kan nu prale med at have to danmarksmestre på skolen. Bedre omtale kan vi vist ikke få, idet det viser, at vi har et højt fagligt niveau blandt vores elever. På Bygholm Landbrugsskole er det naturligvis vores ambition at uddanne faglige og økonomisk dygtige landmænd, og vi er derfor også meget optaget af den økonomiske situation i erhvervet. I august startede Erik Søndergaard som økonomilærer på Bygholm. Han er vendt tilbage til skolen efter fire års pause, hvor han har været driftsøkonomikonsulent i Landbomidtøst. Han har skrevet en artikel om den økonomiske situation i dansk landbrug set med hans øjne. I årsskriftet kan du desuden læse om, hvordan tre af vores tidligere elever er i fuld gang med at drive virksomhed ud fra de handlingsplaner, som de lavede her på Bygholm Landbrugsskole. Således har to tidligere elever travlt med at dyrke energipil, mens en anden er ved at implementere sæsonkælvning i praksis. Derudover kan du bl.a. se og læse om året der gik på Bygholm, høre om fordele ved at tage ud i verden og deltage i internationalisering og meget mere. Elevforeningens årsskrift har fået ny redaktør. Jens Jørgen Juelsgaard er stoppet som redaktør, men er stadig en del af lærerstaben på Bygholm. I stedet er jeg blevet ansvarlig for årsskriftet. Jeg hedder Kirsten Due, og har været ansat på Bygholm Landbrugsskole siden 1. februar I det daglige underviser jeg primært i økonomi, politik og strategi. Jeg har gennem flere år været ansat i Mejeriforeningen i Århus og sidenhen på Videnscentret for Landbrug. Det var derfor et stort spring at droppe karriereren bag skrivebordet til fordel for en plads bag katederet. Jeg har dog ikke et sekund fortrudt springet og nyder de nye udfordringer og samspillet med engagerede kolleger og elever. God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Kirsten Pedersen Due Redaktør 3

4 Udgivet af: Elevforeningen Redaktør: Kirsten Pedersen Due Layout og opsætning: ImageConsult Tryk: PrinfoVejle 4

5 Indholdsfortegnelse 3 Forord 6 Landbrugsskolerne udgør stadig en væsentlig forskel! 9 Det sker i elevforeningen Beretning fra elevforeningen 11 Danmarksmester i dyrevelfærd 12 Mere økologi på Bygholm Landbrugsskole landmænd til stormøde 16 Kulturelle oplevelser i Irland 20 Udlandsturene 26 Bygholm har Danmarks bedste kostskole 28 Hovedopgaven blev til virkelighed 30 Indtryk fra den virkelige verden 34 Glimt af året der gik 38 Bygholm Kursuscenter 40 Sæsonkælvning under danske forhold 42 Praktik i udlandet, hvorfor? 44 Bruxelles med virksomhedslederne Ny generation af FENDT 52 Breve fra jubilarer Billeder jubilarsammenkomst Nyansatte på Bygholm Elevforeningens bestyrelse 81 Elever på Bygholm

6 Af forstander Kaj Aage Højgaard Landbrugsskolerne udgør stadig en væ Hold da helt fast hvor tiden bare flyver af sted! 6 Det føles ikke, som om det er et år siden, jeg skrev indlægget til Årsskriftet 2010, og derfor husker jeg også, at jeg sidste år skrev, at landbrugsskolerne er blandt de allerbedste til at fastholde unge mennesker i uddannelse, når vi sammenligner os med landets øvrige erhvervsskoler. Sådan forholder det sig stadig, men på landbrugsskolerne må vi også sande, at vi står over for betydelige udfordringer i det målrettede arbejde med at hæve andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, til 95%. Det er et meget ambitiøst mål, som det bliver meget vanskeligt at opfylde, men det er målet, vi foreløbig går efter. I den sammenhæng er det særdeles positivt, at Bygholm sammen med en anden landbrugsskole deler en førsteplads i en omfattende trivselsundersøgelse blandt landets erhvervsskoleelever. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der i top 10 i denne undersøgelse befinder sig hele 7 landbrugsskoler. Nogle kan få den tanke, at landbrugsskoleelever generelt stiller mindre krav til deres omgivelser, herunder uddannelsesinstitutionerne, men sådan tror jeg nu ikke, det forholder sig. Det flotte

7 sentlig forskel! evalueringsresultat er nu nok alligevel et udtryk for det overskriften for mit indlæg signalerer, nemlig, at landbrugsskolerne fortsat udgør en væsentlig forskel takket være kulturen på skolerne. En kultur som fremmer en god portion kvalitet i de ydelser, som leveres i undervisningen og i kostskolesammenhænge. Alt sammen en kultur med underliggende faktorer, der er med til at fastholde de unge i deres bestræbelser på at gennemføre en uddannelse. Bygholm anno 2011 I 2011 havner antallet af årselever på ca I det første halvår var der 210 elever på skolen og her i det anden halvår er der 145 elever. Det giver desværre en noget skæv kapacitetsudnyttelse med lovlig mange elever i foråret og for få i efteråret. Det er der to væsentlige forklaringer på. Den første er, at vi i foråret har to trin af lederuddannelsen i gang i form af produktionslederog agrarøkonom-uddannelsen, mens vi i efteråret kun udbyder virksomhedslederuddannelsen, hvilket alene giver en forskel på ca. 30 elever. Den anden er, at vi på Bygholm har en ligelig fordeling af grundforløbs-elever i januar og august i modsætning til andre skoler, hvor størstedelen af elevoptaget finder sted i august. Mellem 80% og 85% af eleverne vælger heldigvis at bo på sko- 7

8 len, hvilket resulterer i en fuld belagt skole i specielt vinter- og forårsperioden. Finanskrisen er kommet for at blive en rum tid endnu Landbrugserhvervet står som bekendt over for store udfordringer, idet sporene efter finanskrisen stadig er der, og på centrale områder er disse spor også dybe, hvilket Erik Søndergaard kommer nærmere ind på i sin artikel i årsskriftet. Dog må vi ikke tvivle på, at der lys for enden af tunnelen, da Verdens stigende befolkning nu engang skal have brød på bordet. Det afgørende spørgsmål er selvfølgelig, om et nyvalgt folketing med en ny regering i spidsen vil kæmpe for, at der fortsat skal produceres fødevarer i Danmark? Det vil de kommende år vise, men mon ikke rammevilkårene bliver gjort mere spiselige, trods alt, hvis vi fra erhvervets side formår at fastholde og forbedre dialogen med politikerne på Christiansborg. Dertil kommer, at landbrugserhvervet historisk set altid har været dygtigt til at omstille sig og tilpasse sig nye udfordringer, og denne gang fordrer det grundlæggende strukturelle ændringer i vores selvopfattelse af erhvervet. På Bygholm må vi, som i alle andre virksomheder, også løbende tilpasse vores omkostningsniveau til de faktiske indtægter, som også i undervisningssektoren er vigende. Med bevidstheden herom bevarer Bygholm Landbrugsskole sit stærke og velkendte fundament, så skolen også i fremtiden kan drives videre som en betydelig spiller på landbrugsskoleområdet og området inden for uddannelsesindgangen Dyr, Planter og Natur. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi på Bygholm fortsat har en stærk tro på fremtiden! Goddag og farvel til fastansatte medarbejdere Kirsten Pedersen Due er ansat som økonomilærer og Erik Søndergaard er igen vendt tilbage som økonomilærer efter 4 års pause. På kontoret er Inga Gram Jensen blevet ansat som erstatning for Birgitte Broksø, som stoppede ved udgangen af oktober Tak for samarbejdet Jeg vil gerne takke skolens medarbejdere for en god indsats i 2011, og jeg vil også gerne rette en tak til de mange ungarbejdere, timelærere og andet løst tilknyttet personale, som hjælper til med at holde Bygholm i gang. En tak skal også lyde til skolens samarbejdspartnere, herunder elever, skolekreds, LRØ, Horsens Kommune, Videncentret for Landbrug, Landboungdom, besøgsværter, leverandører, landmænd, kursister og de mange andre forretningsforbindelser, interessenter og brugere af skolens faciliteter. Endelig vil jeg rette en tak til skolens bestyrelse og til repræsentanterne i skolens lokale uddannelsesudvalg for et godt samarbejde i det forgangne år. 8

9 Det sker i Elevforeningen 2012 Elevforeningens bestyrelse har planlagt følgende arrangementer i 2012: Torsdag 23. februar 2012: Elevforeningen indbyder til aktivitets-/debataften. Elevforeningens generalforsamling afvikles i kaffepausen i løbet af aftenen. Se dagsorden for generalforsamlingen på under elevforeningen. Lørdag 10. marts 2012: Jubilarsammenkomst for 5 (årgang 2007), 10 (årgang 2002) og 15 års (årgang 1997) jubilarer. Lørdag 2. juni 2012: Jubilarsammenkomst for 25 (årgang ), 40 (årgang ) og 50 års (årgang ) jubilarer. 9

10 Af Gregers Kristensen, formand for elevforeningen Formandsberetning Tiderne ænder sig - det har de altid gjort. Fra at det mest brugte ord i dansk landbrug var vækst, til i dag hvor det mere er ord som optimering og selvfinansiering der vinder indpas. Det er vi dog ikke mærket af i Bygholm Landbrugsskoles elevforening. Her har vi fået gang i væksten igen, stigende medlemstilslutning og flot tilslutning til vores arrangementer, takket været nogle aktive medlemmer. Se meget mere til de kommende arrangementer her i årsskriftet og mød op når du bliver inviteret til jubilarsammenkomst. Det er altid behageligt at snakke om gamle tider og den tid vi har oplevet. Husk på, at vi altid modtager gode ideer samt ris og ros. I er altid velkommen til at kontakte os. 10

11 Af Henrik Sund Christensen, Lærer Danmarksmester i dyrevelfærd Til svinekongressen i Herning var det lanceret et DM i dyrevelfærd som en konkurrence mellem skolerne: Bygholm, Dalum, Gråsten, Kjærdgård Nordjylland og JU Århus. BYGHOLM vandt og var i finalen med Kjærdgården. Alle spørgsmål blev stillet som i Jeopardy. Bygholm og Kjærdgården havde 3000 point og de svarede rigtigt på alt. Men til sidst var det Bygholm der på det afgørende sidste spørgsmål omkring pattegrisedødelighed svarede korrekt! Eleverne der stillede op fra Bygholm var Søren Kreutzfeldt og Jan Vennevold. Begge fra VL holdet. Super præstation af de to gutter som oven i købet havde overskud til at give de to tabende piger fra Kjærdgården blomsterne der fuldt med pokalen. Pokalen bliver indgraveret med Navne og skole, så får skolen den til ejendom et år. 11

12 Af Jens Jørgen Juelsgaard, Lærer Mere økologi på Bygholm Landbrugssk Undervisning i økologi er ikke noget nyt på Bygholm. Undervisningen har ligget inde i fagene og det medfører at den ikke har været særlig synlig. Nu føler vi der er et behov for at vægte økologi højere så det bliver mere fremtrædende i undervisningen. Ser man på udviklingen i landbruget bliver flere landmænd økologer og det medfører selvfølgelig at flere af vores elever skal i praktik på en økologisk gård. Vi oplever at en større andel af vores elever har været eller skal i praktik på økologiske bedrifter. Desuden er der fra politisk og fra forbrugersiden også øget fokus på økologisk landbrug som en driftsgren. Der har fra politisk side været meldt ud at undervisning i økologi skal være obligatorisk på landmandsuddannelsen. Udviklingen med flere der har økologi som driftsgren forventer vi fortsætter med at stige. Set på denne baggrund har vi udviklet flere tiltag i undervisningen vedrørende økologi - dels generelt for alle og dels specielt for dem som er mere interesserede i økologi. Det gør vi ved at alle elever lige fra de starter på Grundforløb og til 2. Hovedforløb skal 12

13 ole. præsenteres for økologi ved at besøge forskellige økologiske gårde og efterfølgende arbejde med det. På Grundforløb har alle eleverne et projekt over flere dage, hvor de efter besøg på økologiske gårde skal arbejde videre med det grundlæggende hjemme på skolen. Det er gennemført første gang her i efteråret 2011og eleverne var meget engagerede og tog ivrig del i projektet. Det er planen at vi også skal på økologiske bedriftsbesøg på 1. Hovedforløb. På 2. Hovedforløb i dette efterår kommer Økologisk Landsforening og lave et forløb over 2 dage med alle eleverne. Der er også mulighed for at vælge et valgfag om økologi på 2. hovedforløb et tilbud som er populært blandt mange elever. Desuden vil vi i højere grad benytte økologiske bedrifter som en mulighed når overbygningen laver projekter for eksempel om ejendomsovertagelse. Vi vil med disse tiltag give vores elever en større faglighed indenfor økologiske driftsmetoder og dermed bedre mulighed for at arbejde i et erhverv, hvor en større andel af bedrifterne drives økologisk. 13

14 Af Thomas Chr. Ryder, landmand, Borchsminde 650 landmænd til stormøde 650 landmænd fra nær og fjern strømmede fredag den 4. februar til stormøde på Bygholm Landbrugsskole for at markere deres utilfredshed med regeringens forslag om Grøn Vækst. En stor del af landmændene indledte mødet med en traktordemonstration, som satte sit præg på trafikken i og omkring Horsens. Ca. 300 traktorer deltog i demonstrationen, som forløb i god ro og orden. Mødet var arrangeret af en uafhængig initiativgruppe af landmænd samt de tre landboforeninger bag LRØ, Østjysk Landboforening, Landboforeningen Odder-Skanderborg og Vejle-Fredericia Landboforening. I panelet sad agronom Claus Madsen, AgroPro, planteproduktionskonsulent Børge Nielsen, LRØ, chefkonsulent Leif Knudsen, Videncenter for Landbrug, svineproducent Henrik Enderlein, studerende Anne Tværsig Olesen, forbundsformand i NNF, Ole Wehlast og transportminister Hans Christian Schmidt, Venstre. Folketingsmedlem Anders Samuelsen, Liberal Alliancen, skulle have været i panelet, men nåede ikke frem til tiden og blev i stedet afløst af sin søster, Mette Bock, folke- 14

15 tingskandidat for Liberal Alliance. Han deltog i den efterfølgende debat. Finn Pedersen, formand for Østjysk Landboforening, indledte med at sige, at dansk landbrug alt for længe har stået uden for kampen, når erhvervets fremtid har været til diskussion. - Det skal være slut nu. Vi vil ud af defensiven og selv være med til at sætte dagsorden for, hvad offentligheden og politikerne skal tale om, når de drøfter landbrug. Herefter var der indlæg ved paneldeltagerne og efterfølgende diskussion og spørgsmål fra salen. Diskussionen kom i høj grad til at dreje sig om, hvem der har det politiske ansvar for Grøn Vækst og hvordan der skal arbejdes for at påvirke tingene i en anden retning. Det var et gennemgående tema, at det er vigtigt at stå sammen og i fællesskab gøre en indsats for at få tingene ændret. Det var et særdeles vellykket og velorganiseret møde, hvor skolens nye spisesal/multisal for alvor kom til sin ret. 15

16 Kulturelle oplevelser i Irland Af Laura Schøder 1. HF (2011) Hvorfor vælge at tage til Irland i praktik, hvis man ikke kan engelsk? Alt dette om at skulle ud at rejse til udlandet for at arbejde, sagde mig ingenting, da der var nogle fra Travel to Farm på skolen, for at fortælle om hvor man kunne komme hen og hvad man ville få ud af det. For der var et stort problem i mit hoved på det tidspunkt, og det var engelsk! Tankerne kørte rundt med, hvor fedt det kunne være, men at jeg jo aldrig havde lært det engelske, og derfor syntes jeg ikke at jeg kunne tage nogen steder, for alle bruger det jo. Men mine tanker tog en drastisk ændring, den torsdag hvor der var nogen der startede for brandalarmerne på skolen. Det var den aften at Michael E havde vagt og i det, at han gik rundt til værelserne for at se om der var ro, kiggede han ind på min værelse og det endte med at vi sad og snakkede om at rejse ud. Hvis jeg var interesseret skulle jeg finde ud af det hurtig for der var en plads tilbage og hvis der var andre der kom og sagde at de ville have den ville de højest sandsynligt få den. Så med det samme jeg kom hjem om fredagen startede der en weekend med meget snak om det emne. En af de ting jeg stadig husker der blev sagt flest gange var, det er en god oplevelse, du får ikke muligheden for det senere og det vil nok også hjælpe dig med dit engelsk, selv om vi godt ved 16

17 at du ikke er meget for det sprog. Men det er kun 3 mdr." Da weekenden var over, måtte jeg finde og snakke med Michael om hvad jeg havde fundet ud af. Det blev til at jeg gerne ville af sted og prøve det. I de sidste dage inden jeg skulle flyve, ville jeg bare ønske at jeg kunne blive hjemme og at jeg aldrig havde meldt mig til, for jeg kunne ikke tænke på andet end at 3mdr. var lang tid og at jeg ville savne familien, kæresten og vennerne. Men jeg kunne jeg ikke melde fra, det vidste jeg jo godt inderst inde. Men jeg blev nød til at tænke på noget andet end det der hjemme. Så begyndte jeg at tænke på de mails jeg havde fået, kan jeg nu li maden, og hvordan er familien. Jeg kom heldigvis til en sød familie med to små drenge. Det endte med at drengen på 3,5 år viste mig rundt i hele huset og det viste sig at jeg fik mit eget store værelse med badeværelse på værelset. Det havde jeg ikke selv forestillet mig efter hvad man havde hørt om Irland. Det nye sted havde 60 køer, en hund og ca. 20 høns. Det gik meget hurtig med få afhjulpet min angst overfor køer, så det var næsten med det samme jeg kunne hente køerne ind selv, fordi det var sådan en rolig tyr. Vi startede alle dage halv otte og var færdig igen halv otte-otte om aften. Jeg 17

18 synes det var dejligt at tiden begyndte at gå lidt hurtigere i det der var så meget at lave. Det var godt nok malke maskiner man selv skulle tage af og så kom alt mælken om i et glas for at se hvor meget den havde givet, og så var der plads til 10 køer i hver side i sildeben. Næsten hele året går køerne ude, så de har mange marker for at det hele skal kunne gå op. Når køerne havde gået på en mark, skulle marken slås for at den ville blive så god som mulig til næste gang, for han fortalte at han havde ca. 21 dage imellem hver gang han brugte den samme mark. Vi havde snakket om at vi skulle finde et sted jeg kunne komme ud og ride, og han kendte en rideskole han før havde haft folk til at være ude. Men den aften da vi kørte der ud havde de lukket, så han ville bare køre hjem igen. Men i den tid jeg var inde og købe taletid og kom ud til bilen igen, sagde han at han havde en overraskelse og vi skulle køre et stykke i den anden retning. Det endte med at han kørte hen til et sted hvor det var mange heste, får, høns, gæs, kalkuner, grise, hunde og et æsel. Han havde ikke selv været der før, men det endte med at han spurgte om jeg kunne få lov til at komme og ride der en gang i mellem. Det fik jeg heldigvis lov til, jeg skulle bare være klar over at det ikke var normal ridning, men det var polo, som er en slags kroket bare på heste ryg og så er man delt op på 2 hold og så går alle efter bolden og det gælder om bare at få den i mål. Der var også en aften hvor jeg kom op for at se de lokale herre hold spille Gaelic fodbold hvor de bruger nogle træstave til at stå og kaste til en lille bold der ikke er større end en tennisbold og så bare lavet af læder. I de fleste af deres sportsgrene er der ikke ret mange regler og der er meget slåskampe i spillet. Da det blev den sidste weekend tog jeg op i Dromina den lille lokale by for at se det der svare til en gudstje- 18

19 neste. Præsten havde en grøn dragt på og havde 3 børn som hjælper, der havde et stort kors om halsen. Der blev samlet penge ind til kirken og når de skulle sige noget, kunne jeg slet ikke nå at følge med i hvad det var de sagde. Da de skulle havde nadver, drak han selv vinen og derefter, gik han om bag sig selv og åbnede et kors og tog brødet ud. Først tog han selv derefter fik hjælperne og derefter fik de folk som ville. Jeg troede at det var noget der tog lang tid men det tog lidt under en halv time. Da jeg var på vej tilbage til min familie begyndte jeg at snakke med en kvinde fra byen og det endte med at hun spurgte om jeg ikke ville med ind på pubben. Det gjorde jeg og blev præsenteret for næsten alle der var der den aften. En meget hyggelig aften og det endte med at jeg fik en klage over at jeg ikke havde været der oppe noget før for der var ingen der mente at de havde set mig før. Dagen efter var der en stor gælisk fodbold kamp for kvinder der var den afgørende i hele Cork. Jeg blev spurgt om jeg ville være med, hvis jeg ikke have andet jeg skulle, men kunne desværre ikke, i det jeg skulle mødes med nogle af de andre som var i praktik. En af de sidste dage, hvor jeg var alene inde på værelset, kom jeg til at tænke tilbage, på at de flere gange om dagen spiser sødesager og slik. Man kommer helt til at savne frugt, uanset om man spiste meget af det inden. For det er nok lige til den gode side. Det er underligt at tænke på, at man kan have palmer i et land som Irland, da jeg så det første gang tænkte jeg det er godt nok et underligt land, men det blev mere og mere normalt i hvert fald vest på. Når jeg kigger tilbage på de 3 mdr. synes jeg de er gået hurtig og jeg ville ikke have været foruden dem. For nu kan jeg engelsk og har set ting jeg ellers ikke ville have set og har mødt noget af det mest venlige folkekære folk. 19

20 Undervisning på sydafrikan Sydafrika 2011 For 12. år i træk gik en af årets studieture til Sydafrika. Og endnu engang fik vi mange oplevelser med hjem i form af fantastisk natur, spændende landbrug og interessant kultur og historie. Appelsinerne blev sprøjtet 20 Krokodillefarm

21 Kvinder planter ananas sk landbrugsskole På safari i Sydafrika 21

22 22 Kulturelle oplevelser i Kina

23 I år gik en af studieturene til Kina, hvor der ventede os en oplevelse ingen havde forestillet sig inden de tog af sted. Kina er et land som alle har hørt om, de producerer mange af de ting vi køber til dagligt, landbruget vil gerne eksportere mere dertil, de har vækst i en tid hvor andre dele af verden har store finansielle problemer og så har de en anden kultur end os. Det første indtryk vi fik af Kina var at det er et ret moderne land, de køre i nye biler, Audi, BMW, VW, Toyota mm, og at der er byggekraner over det hele. I de områder vi rejse til blev vi fortalt at der var en vækst på mellem %. Kina værner også om deres historie, den kinesiske mur er lige så storslået som man har hørt om, den forbudte by er enorm, med 9999½ værelser og en arkitektur vi ikke ser andre steder i verden. Tre dage inde i vores tur kom der gang i vores faglige indhold, i forhold til tidligere på turen oplever vi her det kulturelle fra mennesker og ikke bygninger. I Kina er alting meget officielt når man møder hinanden og især hvis man er fra f.eks. Danmark. Skal man lærer hinanden at kende for at f.eks. lave en handel, laver de ikke en handel med dig før de har set dig fuld, derfor invitere man hinanden ud at spise. De har en regel der siger hvis vi inviterer én gang invitere de to gange til spisning, hvor der serveres ca. 25 retter mad samt en del risvin, findes der så noget bedre end at få en gang kinesisk fodmassage efter sådan en to timers middag. 23

24 24 Efter at have lært vores venner fra Guanyung County at kende, viste de os rundt i Guanyung by, hvor vi fik set et forsknings/ undervisnings center, hvor landmænd fra lokalområdet kunne komme og lærer at få mere ud af deres afgrøder, aluminiumfælg fabrik, en fabrik hvor de lavede bomuld til sytråd, dambrug, salt farm og byggegrunde. Overalt hvor vi kom i Guanyung hang der banner og lystavler hvor de bød os velkommen, selv på fodbold stationen i byen, hvilket var meget fornem. Yangzhou University tog lige så godt i mod os som Guanyung County, her fik eleverne mødt nogle af de kinesiske studerende og udvekslet info om landbrug og kultur forskelle der er mellem vores lande. Universitet havde en størrelse på studerende hvor de ca boede på universitetsområdet. De fik vist os en malkekvægsbesætning og mejeri.

25 Landbrug i Kina er lidt anderledes end vi kender det fra Danmark. Der findes private gårde og statsejet gårde, hvor al overskud på de statsejede gårde gik til staten. Vi besøgte Shanghai farms som havde en stort landbrug, hvor de producerede svin og afgrøder som ris og hvede. I marken kunne der dyrkes afgrøder to gange årligt, hvede fra november til juni og ris fra juni til november. Deres svinebesætning have de ca søer som producerede ca slagtesvin om året og alle deres slagtesvin gik til byen Shanghai. Byen Shanghai er en by uden sammenligning, en bådtur og aftenen er nogen man skal opleve hvis man kommer derned. Har man lyst til at høre mere detaljeret beskrivelse af turen, vil der blive afholdt en foredragsaften på Bygholm Landbrugsskole, hold øje med hjemmesiden. Af Michael Ellermann, Lærer 25

26 Bygholm har Danmarks bedste kostskole Af Finn Gade Knudsen, Lærer Bygholm Landbrugsskole deltog i 2010 i en elevtrivselsundersøgelse, hvor vi scorede en klar førsteplads inden for det sociale miljø. Vi tror fortsat på, at kostskolen er en væsentlig del af landbrugsskolen, hvilket vi tolker som en af de væsentlige årsager til den flotte førsteplads. I disse krisetider ville det være oplagt, at svinge sparekniven på netop kostskolen, da det ikke umiddelbart kan aflæses, hvorvidt det påvirker elevernes faglige resultater. Den vej vil vi ikke gå. Hvorfor er eleverne så glade for vores kostskole? Jeg tror der er flere områder som gør, at eleverne trives på Bygholm. Blandt et af de væsentlige er, at vi vil vores elever. Der er ingen elever på Bygholm, som er ligegyldige eller overflødige. Alle vores elever betyder noget og er en vigtig del af det puslespil, der danner Bygholm Landbrugsskole. Man kan arrangere sjove og faglige aftenarrangementer, og man kan bygge fitnesscenter og idrætsfaciliteter som giver eleverne indhold og muligheder i deres fritid. Alt dette er en del af kostskolen, som vi alle kan. Derimod kan ikke alle skoler tilbyde tryghed, nærvær, grænser og almen dannelse. Det kræver nemlig at man vil ofre timer på dette og at man som skole har en fælles forståelse og en fælles ånd, der gennemsyrer dagligdagen på et niveau, hvor alle kollegaer ser det som naturligt, at være der for eleverne og lytte til dem, lige som alle kollegaer også tager ansvaret for de dannelsesmæssige aspekter, hvor vi skal sætte grænser for dem. Det tør vi på Bygholm. På Bygholm hedder vores mor Sonja I løbet af det sidste år, har man i medierne, kunne se at kostskolerne rundt i landet, har ansat flere ressourcer til at skabe tryghed for eleverne, samt tage de tunge og de glade snakke med eleverne. Det er fremlagt som en stor banebrydende nyhed, som selvfølgelig har til formål, at gøre forældre trygge, ved 26

27 at sende deres årige børn, af sted på skole. Det er kommet lidt bag på mig, at det blæses op som noget nyt og revolutionerende, da det jo er noget vi altid har gjort på Bygholm Landbrugsskole. Vi har ikke ansat socialpædagoger eller særlige personer der kun har til opgave at skabe den tryghed. Vi har enkelte som ved siden af deres egentlige job på skolen, bruger tid på at skabe tryghed, udenfor skoletiden. Derudover har alle den lyst til vores elever, som gør det til et trygt sted at være. Sonja som dog nu er pensioneret rengøringsdame, fungerer stadig som hele skolens mor. Hun er en hel legende i forhold til skolen og langt de fleste tidligere elever, kan huske hende som den altid søde og smilende rengøringsdame, som kunne finde tid til en snak om livets genvordigheder og som samtidig kunne redde en fra forstanderen, hvis man havde gjort noget dumt. Sonja vil nemlig helst løse spørgsmål med eleverne selv. Hun render ikke til forstanderen hver gang en elev har dummet sig, men tager selv snakken med eleven og forklarer at der gik grænsen. Det giver en utrolig respekt fra eleverne, som gør at ingen elever kan være sure på hende. Det er på ingen måde højlært psykologi eller pædagogik, blot almindelig livsklogskab og socialt engagement, som driver hende. Sonja er personen der tager snakken over en smøg, med de elever som har brug for at mærke nærvær men også de elever, som bare syntes at det er hyggeligt. For hende er alle eleverne lige gode mennesker. Hun er også typen der spiller brætspil med eleverne, hvis de keder sig, eller motiverer dem til at gøre rent på værelset. For hende er det ikke et job eller en opgave, men en glæde at få lov at være en del af de unge menneskers liv. Hvad er en god kostskole så? Hvis man spørger mig, så er det et sted, hvor der er nogle voksne personer, der formår at sætte sig ned og snakke med eleverne om det der interesserer dem, samt være der for dem når de har brug for vejledning i livet. Der er for mig ingen grænser for hvad jeg vil snakke med eleverne om, så længe jeg kan mærke at jeg udvikler og hjælper de unge mennesker og ikke sætter min egen respekt over styr. For mig er det vigtigt at man forstår, at vi i 5 dage om ugen, er substitutter for de forældre som ikke er til stede. Jeg skal kunne tage en morsom snak med en flok elever om fester og erobringer af det modsatte køn, lige som jeg skal kunne sidde over en kop kaffe og diskutere de aktuelle politiske forhold, eller økonomiske fagligheder. Jeg skal kunne sætte tiden i stå og vejlede dem med de ting og beslutninger som er svære i deres liv, men jeg skal også kunne sige fra og være ærlig, når de gør noget forkert og ikke respekterer fælleskabet. Jeg skal kunne lytte til de elever som er vrede og negative over forholdene på skolen, uden at jeg nødvendigvis skal bringe det videre eller reagere på det, men jeg skal også turde tage diskussionen med dem om rimeligheden i deres kritik. Alt i alt skal jeg turde være en autentisk person, som er villig til at give noget af min egen personlighed og erfaringer videre. Dette er en jobfunktion, der ved siden af mit job som underviser, bidrager med mange store og positive oplevelser, men også med hovedbrud og bekymringer. Jeg vil dog på ingen måde bytte opgaven væk, da glæden ved at udvikle mennesker, overstiger alt andet i mit nuværende liv. 27

28 Af Dannie Feldbak, Tidligere elev og i dag ejer af DanLing Growing Hovedopgaven blev til virkelighed Tanker og ideer fra agrarøkonom studiet blev til virksomheden Dan- Ling Growing. De meget høje jord- og ejendomspriser i 2007 og 2008 var skyld i at budgetterne på et såkaldt almindeligt landbrug fra mit synspunkt så meget negative ud. Det var nødvendigt, trods de i forvejen høje jordpriser stadig at regne med konjunktur stigninger på jorden for at det bare skulle se nogenlunde ud på bundlinjen. Derfor havde jeg ikke lyst til at skabe den store gæld, ved køb af egen gård når chancerne for det store afkast var minimale. Det var målet med uddannelsen at blive selvstændig, så der måtte tænkes i andre baner. Marginal jorde skulle udnyttes til produktion af biomasse i form af flis fra energipil. Sådan blev starten for DanLing Growing som drives af Anders Obling og Dannie Feldbak. Vi lejede jord og lavede pasningsaftaler og i dag driver vi ca. 180ha med energipil, samt poppel, som er kommet til som ny afgrøde i Derudover har vi kørt som entreprenører og plantet for andre landmænd som selv vil stå for pasningen. I dag er udfordringen at udvikle virksomheden. Det er målet at gå fra udelukkende at producere flis til varmeværkerne som er en bulkvare til at producere nogle mere højværdiprodukter. Salg af fint hugget tørt flis til private stokerfyr er noget vi arbejder med her i efteråret. Vi arbejder med prissætning for øjeblikket, vi skal kunne konkurrere med træpiller. Derudover er der me- 28

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere