FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line"

Transkript

1 SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Boenheden Line Marie Stationsvej Slangerup Tlf Fax: Mail : Antal boliger 10 Nuværende aldersspredning år. Man skal være fyldt 18 år, men der er ingen øvre aldersgrænse for, hvor længe man kan bo på Line Marie. Det vurderes løbende om den støtte, der tilbydes på Boenheden Line Marie forsat matcher beboerens behov og om beboeren forsat har et ønske om et aktivt liv. Selvejende Boenheden Line Marie er en selvejende institution. Line Marie er med i paraplyorganisationen Fonden Mariehjemmene som rummer selvejende institutioner, der yder praktisk og personlig bistand til ældre mennesker og andre målgrupper. Fonden Mariehjemmene er en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde plejehjem til ældre og botilbud til mennesker med særlige behov. Der lægges vægt på, at alt samarbejde i forhold til/omkring borgeren foregår med værdighed, respekt, fleksibilitet og en individuel tilgang. Mariehjemmene har mere end 50 års erfaring med etablering, udvikling og drift af boliger. I dag er fonden paraplyorganisation for 18 selvejende Mariehjem over hele landet. Visitation I samarbejde med borgeren, pårørende, sagsbehandler og andre relevante samarbejdspartnere afdækkes borgerens ressourcer, støttebehov, ønsker for livet m.m. Ovenstående indgår i vurderingen af om borgeren vil have gavn af den boform og støtte, der tilbydes på Boenheden Line Marie. Tilbydes borgeren en bolig, er det borgerens hjemmekommune der laver den endelig indstilling til Boenheden Line Marie. Vi tilbyder ydelser efter Servicelovens 85, samt 83 (# se side 10) i det omfang, at borgeren med verbal eller let fysisk støtte kan udføre opgaverne selv.

2 MÅLGRUPPE Generel beskrivelse af målgruppe Line Marie er et permanent botilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade. Beboerne er færdige med den akutte behandling på sygehus og/eller rehabiliterings-/genoptræningssted. Beboerne har ikke medfødte hjerneskader, men skader, der er opstået senere i livet f.eks. grundet ulykke, hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, organiske skader mm Boenheden Line Marie kan tilbyde støtte til borgere der har behov for let støtte, men hovedvægten er på borgere med behov for kontinuerlig let støtte og/eller moderat støtte. * Borgeren kan også have sproglige handicaps og/eller lettere bevægelseshandicaps. (*Der tages udgangspunkt i Graduering af støttebehov udarbejdet af Frederikssund kommune (Vedlagt)) Der er personale i dag/aften timerne. Beboeren skal kunne være alene om natten og selv tilkalde hjælp ved behov. Beboeren skal have et ønske om et aktivt liv, hvor de blandt andet deltager i fællesskabet i huset og i samfundet omkring dem. Beboeren skal deltage i aktivitet ude af huset 4 dage om ugen. Dette kan være arbejde (f.eks. job på alm. betingelser, fleksjob, beskyttede beskæftigelse el. skånejob) uddannelse, dagcenter, frivilligt arbejde eller lign. Beboeren tilbydes en hjemmearbejdsdag om ugen, hvor de får støtte fra personalet til ex. rengøring, tøjvask, lægebesøg, indkøb, gennemgå post mm Boenheden har mulighed for at tilbyde bolig til max. 1 selvhjulpen kørestols-/ rollatorbruger ud af de 10 boliger. Ydelser der kan tilkøbes Ved forudgående aftale mellem Boenheden Line Marie og betalings kommune kan følgende tillægsydelser købes: Støtte til borgere der har behov for omfattende støtte.* Ekstra hjemmearbejdsdage til beboere, der ikke magter at arbejde ude 4 dage om ugen, og har brug for støtte til at skabe dagens struktur og igangsætte/fastholde aktiviteter. Ekstra støtte til borgere med f.eks. dobbelt diagnoser, uafklarede diagnoser mm. Ekstra støtte hvis beboeren f.eks. skal indlægges og har brug for øget støtte under indlæggelsen. Ekstra støtte, hvis beboeren har behov for tilsyn/støtte om natten. Ferie m. støtte Tilberedelse af kost efter særlig hensyn: diæter, sukkersyge mm Ydelser som tilbuddet ikke kan levere Vi har ikke mulighed for at tilbyde støtte til borgere der har brug for fuld støtte eller fuld støtte med mere en 1 medarbejder.* De nuværende fysiske rammer giver ikke mulighed for at støtte borgere der f.eks. har brug for at blive forflyttede med hjælpemidler eller blive sengeplejet. Støtte til borgere med f.eks. aktivt misbrug eller udad reagerende adfærd kan ikke ydes. Det er ikke muligt, at skærme disse personer eller husets øvrige beboerne, grundet de fysiske rammer. 2/10

3 Ønsker beboeren ikke selv at løse opgaver som rengøring eller tøjvask, med støtte fra personalet på Boenheden Line Marie, støttes beboeren til at få kontakt til andre professionelle, der kan varetage opgaven. Der er ikke mulighed for at personalet på Line Marie overtager opgaverne. Har beboeren behov for sundhedsfaglig støtte til f.eks. injektioner de ikke selv kan tage, sårpleje, sondemad, kateter mm, løses opgaven i samarbejde med hjemmeplejen/ hjemmesygeplejerskerne i Frederikssund kommune. BESKRIVELSE AF DE FYSISKE RAMMER Beskrivelse af de individuelle boliger Der er 10 etværelses lejligheder. Hver lejlighed har eget tekøkken, bad og toilet. Boligerne varierer i størrelse fra 60m2 til 84m2 inkl. fællesarealer. Fællesarealerne består af køkken/opholdsstue med udgang til have/terrasse, samt vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Til hver lejlighed stilles der et kælderrum til rådighed. Generel beskrivelse af de fysiske rammer Line Marie har til huse i Slangerups gamle stationsbygning. I 2004 blev stationsbygningen genopbygget til den stand den er i dag. Huset er i 3 etager. Der er elevator til alle etager. Der er ingen eller lave dørtrin. Øget dørbredde for kørestolstilgængelighed. Boenheden Line Marie ligger centralt placeret i Slangerup ved rutebilstationen og indkøbsmuligheder. Slangerup er en lille handelsby med et udvalg af butikker, aktivt foreningsliv og kulturhistorie. Som eksempel kan nævnes: 4 dagligvare butikker Slangerup Idrætscenter tilbyder bla. svømmehal, varmtvandsbassin, fitness, klatrevæg. Biblioteket ligger centralt i byen i det tidligere rådhusbygning. Slangerup Bio. Biografen drives som en foreningsbiograf af aktive, ulønnede og filmglade mennesker. Der vises de nyeste film og der er forestilling hver dag. Sundhed og velværetilbud: Lægehus med 7 læger, 3 sygeplejesker og 2 bioanalytiker 2 tandlæge klinikker Fysioterapi i privat og kommunal regi Ergoterapi i kommunal regi Fodterapeuter Massør Frisører INDHOLD OG YDELSE Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Beboerne tilbydes personlig-, praktisk- og pædagogisk støtte i dagligdagen, af en personalegruppe der møder beboerne med ligeværdighed, tillid og fokus på den enkelte beboers ønsker for livet. Fleksibilitet, humor og en positiv ja-tilgang er nøgleord i det daglige samarbejde med beboerne. Hver beboer tilbydes at have tilknyttet 2 fra personalegruppen som kontaktpersoner. Det vil være de primære personer, der samarbejder med beboeren om, at opnå det han/hun ønsker af livet. 3/10

4 Fælles, gives der en grundstøtte til alle beboere. Støtten består i at der skabes en overskuelig ydre struktur i dagligdagen, f.eks. indtages måltiderne indenfor en given tidsramme, det er overskueligt hvilket personale, der er på arbejde, rutiner gentages og er overskuelige, der gives relevant information om, hvad der skal ske både i situationen og forud mm. Denne fælles struktur er grobund for at den enkelte beboer kan have overskud i hverdagen til at vedligeholde og udvikle egne færdigheder og liv. Den individuelle støtte sammensættes med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, den kommunale bevilling og en faglig vurdering af beboerens behov. Sammen med beboeren afdækkes de måder beboeren indlærer bedst på og hvilken pædagogisk støtte der er nødvendig for at skabe en god ramme for at vedligeholde/indlære færdigheder. Støtten til den enkelte er individuel. Det kan f.eks. være; støtte til at få struktur på hverdagen, til at blive udfordret, passe på sig selv, overblik, planlægning, personlig udvikling, fastholdelse eller øgning af netværk mm. Der gives også støtte til praktiske ting som personlig hygiejne, rengøring, tøjvask, post, hverdags økonomi, medicin, indkøb af tøj/gaver, lægebesøg, undersøgelser mm. Støtten ydes løbende som behovene opstår, men ting der kan vente nedskrives til beboerens hjemmearbejdsdag og bliver taget hånd om der. Der er praktiske opgaver der pt. løses i fællesskabet for at give den enkelte beboer mere overskud. Rengøring af fællesarealer (varetages pt. af en servicemedarbejder) Madlavning. Personalet sørger for morgenmads buffet, frokostplatte og eftermiddagssnack. Aftensmåltidet indkøbes og tilberedes på skift af 1 beboer i samarbejde med 1 personale. Storindkøb 1 gang ugentlig i samarbejde med beboerne på skift. Beboerne støttes til at bruge lokalsamfundet eks. hvis de har brug for behandling hos fysioterapeut/ergoterapeut, talepædagoger, psykologer, psykiater mm Beboerne er styrende i deres eget liv og de har demokratisk indflydelse på ting der sker i fællesskabet. Beboerne tilbydes at; være med i en fælles kostordning. Ordningen omfatter de tre hovedmåltider, eftermiddagssnack, aftenkaffe og frugt. mulighed for at spare op til egen ferie, hvor pengene trækkes sammen med huslejen. være repræsenteret i Boenheden Line Maries bestyrelse med 1 beboer. 4/10

5 FERIEREJSE Ferierejse Betalingskommunen kan til vælge muligheden for ferie med støtte for beboeren. Antal feriedag pr. år aftales med betalingskommunen, alt efter deres service niveau på området. Feriedage afregnes pr. dag med en højere takst end grundtaksten. (Se takstbladet) En beboer rejser med støtte fra et personale. Dette giver mulighed for at støtte den enkelte beboer bedst muligt og fagligt forsvarligt under rejsen. To eller flere beboere kan vælge at rejse i fællesskab, hver med et personale. Beboeren tilbydes den støtte den enkelte har brug for til at planlægge og bestille ferie. Beboeren beslutter selvstændigt, hvordan ferien skal bruges. EGENBETALING Hvad skal beboeren betale for? Beboeren betaler; Husleje, el/vand/varme/grund TV pakke/antenne og fællesudgifter. Kost Udflugter som beboeren deltager i Egen ferie (herunder transport, ophold, mad, entreer mm) Egen transport Forsikring (ansvar og indbo) Medicin (evt. tilskud søges hos kommunen) Beboerne har mulighed for at søge om ledsager gennem kommunen. Bevilliges dette, betaler beboeren for alle ledsagerens omkostninger, når de er sammen. (der kan søges tilskud hos kommunen) PÆDAGOGISK GRUNDLAG Faglig tilgang 85 understøtter beboerens mulighed for at få hjælp, omsorg eller støtte til at udvikle og vedligeholde færdigheder. Beboeren tilbydes støtten grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. På Boenheden Line Marie arbejdes der ud fra det livssyn, at ethvert menneske er en kompetent beslutningstager, har ansvar for sit eget liv og er en del af det sociale fællesskab både i Boenheden Line Marie og samfundet omkring os. Beboernes individuelle ønsker og behov tages alvorligt, således at den enkelte får valgmuligheder som betyder, at beboerne kan udvikle sin egen måde at leve sit liv på. Beboerens beslutninger i eget liv respekteres og accepteres. Der arbejdes med konceptet hjælp til selvhjælp samt at læring sker gennem handling/aktivitet /gentagelser og at læring sker gennem hele livet. Personalet møder beboerne med ligeværdighed, tillid og med fokus på den enkelte beboers ønsker for livet. 5/10

6 Fleksibilitet, humor og en positiv ja-tilgang er nøgle ord i det daglige samarbejde med beboerne. Samarbejdet med den enkelte beboer tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, den kommunale bevilling og en faglig vurdering af beboerens behov. Inddragelse af f.eks. pårørende, aftales med den enkelte beboer. Den baggrundsviden personalet bruger i samarbejdet med den enkelte beboere er bl.a.: Neuropædagogiske principper. Viden om den enkelte beboers skade i hjernen og de udfordringer, det giver den enkelte. Læringsstile Social færdighedstræning Relations pædagogik ADL-teknikker Mulighedsorientering. Give beboeren reelle og konsekvensbeskrevet valg i dagligdagen og beslutningsprocesser. Kommunikation Netværk vedligehold/udvidelse af den enkeltes netværk Etik Pædagogiske metoder Neuropædagogik Neuropædagogik ikke er en fast fremgangsmåde, men en forståelsesramme, som benyttes kreativt og intuitivt. For at kunne arbejde neuropædagogisk skal man have viden om hjernens opbygning og funktion samt om hjerneskader og deres følgevirkninger. Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme beboerens kompetencer. Den optimale neuropædagogiske indsats giver beboeren værdighed og bevirker, at beboeren: Styrker sine funktioner og kompensationsmuligheder Øger sin selvhjulpenhed Øger de sociale kompetencer Får en bedre forståelse for sin egen og andres situation Beboerens hverdag skal, sammen med kontaktpersonen, tilrettelægges så beboeren trækker på sine stærke sider. Tilrettelæggelsen sker på baggrund af en grundig afdækning af beboerens ressourcer, vanskeligheder og kontekstuelle vilkår. Neuropædagogik bygger på neurologi og neuropsykologi. Neuropædagogik er individuelle pædagogiske tiltag på baggrund af: En generel viden om hjernen og hjerneskader En specifik viden om den givne hjerneskade En specifik viden om beboeren og beboerens kontekst Neuropædagogikken er i fokus hele tiden på Boenheden Line Marie både for den enkelte beboer og i fællesskabet. 6/10

7 Læringsstile Alle har deres egen individuelle måde at lære på. Hver enkelt person har visse præferencer, igennem hvilke de lærer bedst. Disse præferencer varierer fra person til person, og de kan i en vis udstrækning ændres med tiden samt med miljømæssige stimuli. Disse forcer eller præferencer er især vigtige for os, når vi skal lære nyt og vanskeligt stof. Især i disse situationer er det væsentligt, at læringsmiljøet er indrettet på en sådan måde, at det tilgodeser netop vores måde at lære på. Sker det, vil læring foregå lettere. Sammen med beboerne finder vi deres læringsstile for at kunne støtte dem i fremtidig læring. Social færdighedstræning Støtte og træning til at kunne agere hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge. Det gøres ved problembaseret læring* i det daglige, tilpasset den enkeltes beboers behov og ønsker. *Problembaseret læring - er et pædagogisk princip, hvor beboeren selv spiller en aktiv rolle i erhvervelsen af læringen, og der hele tiden er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Relations pædagogik Grundlaget for det pædagogiske arbejde bygger på den gode relation mellem beboere og personale. Via relationen opbygges gensidig tillid og tryghed, som danner grundlag for det videre samarbejdes fundament. Der arbejdes med relationen hver dag gennem kontaktpersonordning, samtaler, samvær, aktiviteter, samarbejdet om målene i samarbejdsplanerne og opgaveløsning på hjemmearbejdsdage ADL - Almindelig Daglig Levevis Støtte og træning i f.eks. daglig husførelse, personlig hygiejne, fritidog arbejdsliv mm Støtten kan ske ved verbal guidning let fysisk støtte - problembaseret læring* - vejledning - spejling - igangsættelse - brug af hjælpemidler- brug af skemaer mm Støtten gives dagligt når beboeren deltager i dialoger, møder, maddage, hjemmearbejdsdag, månedlige arbejdsdage, fysisk træning, massage, læge, tandlæge, frisør mm Mulighedsorientering Støtte beboeren i at få øje på reelle og forskellige valg i dagligdagen og i beslutningsprocesser. Støtte beboeren i at gennemskue konsekvenser af evt. valg. Alt for at beboeren så selvstændigt som muligt, kan træffe velovervejet valg om eget liv. Kommunikation Kommunikation er ofte grundlaget for socialt samvær og vigtigt når man ønsker at give andre information. 7/10

8 Det er derfor en væsentlig opgave at støtte den enkelte beboer i at udvikle evnen til at kommunikere med andre. Samtale støttende teknikker udvikles til den enkelte beboers behov. Elektroniske hjælpemidler afprøves og indarbejdes i dagligdagen. Netværksarbejde Mennesker er sociale væsener og styrkes af gode relationer til andre. Ofte oplever vores beboere, at deres forhenværende netværk falder fra, efter de er blevet skadet og dette er et afsavn. Beboeren tilbydes støtte til at genoptage, vedligeholde/udvide deres netværk. Der afklares, hvilke forventninger beboeren har til sig selv og sine relationer for at øge chancen for, at relationen kan bestå fremover. Etik Etikkens mål er at fremme det gode liv og dermed skabe livskvalitet og mening i menneskelige relationer. Etik handler om at kunne reflektere og undres over egne og andres handlinger. I samarbejdet opfordres både beboer og personalet til at reflektere og stille sig selv spørgsmålet: Hvordan bør jeg handle i en given situation? Hvordan kan jeg bidrage til at ting kan ændres til det bedre? BRUGERINDFLYDELSE Indflydelse på eget liv Samarbejdet med den enkelte beboer tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, den kommunale bevilling og en faglig vurdering af beboerens behov. Beboeren tilbydes årligt, at der udarbejdes en kommunal handleplan efter 141, i samarbejde med deres kommunale sagsbehandler. Handleplanen er en plan for, hvordan beboeren ønsker at leve sit liv og hvad der skal sættes i gang for at kunne opnå dette. Handleplanen kan således indeholde ønsker om at skifte arbejde, skifte bopæl, starte på en uddannelse, arbejde med kost/sundhed/motion, møde nye mennesker eller noget helt andet. Ud fra denne kommunale handleplan tilbydes beboeren, at der udarbejdes en samarbejdsplan for hvordan de ønskede mål opnås. Samarbejdsplanen vil indeholde konkrete mål, hvem gør hvad, tidsramme osv. og danner derved grundrammen om samarbejdet mellem beboeren og kontaktpersonerne i den kommende tid. Samarbejdsplanen bliver revideret løbende, i det interval der aftales med beboeren. Samarbejdet om udarbejdelsen af planen skal ske på beboerens præmisser og opleves som et tilbud. Der afholdes møder med pårørende, hvis beboeren ønsker det. Her kan der f.eks. drøftes hvad beboeren har fokus på lige nu, hvilken støtte beboeren modtager, drøftes om der er områder beboeren har efter drøftelse med de pårørende som ønsker i handleplanen osv. Der afholdes brugerrådsmøde min. 11 gange årligt. Her er der dialog og evt. afstemning om fælles områder som ex. kost, fællesture, husets fødselsdage, havens udseende mm. Her drøftes også om vi skal afholde temadage til fælleslæring (beboer og personale) f.eks. første hjælp, brandbekæmpelse, pension, kost mm Beboerne bliver en gang årligt spurgt om deres samarbejde med 8/10

9 deres kontaktpersoner fungerer og om de ønsker et skifte. Der foretages en brugertilfredshedsundersøgelse om forskellige områder ca. 1 gang årligt Der sidder en beboerrepræsentant i Boenheden Line Maries bestyrelse. Der afholdes valg hvert andet år blandt beboerne. En gang årligt foretages der et sikkerheds- og vedligeholdelsescheck i beboerens bolig. Dette foretages af beboeren og kontaktperson. Ved ansættelse af nyt personale drøftes det med beboerne hvordan de ønsker at være en del af ansættelsesproceduren. Ved sidste ansættelse valgte beboerne at møde ansøgerne ved anden samtalerunde og derefter give deres input. Samarbejde med pårørende Samarbejdet med de pårørende sker med respekt for i hvilken grad den enkelte beboer ønsker deres pårørende involveret. Personalet ønsker et godt og tæt samarbejde med de pårørende, som ofte udgør store ressourcer. Samarbejdet kan foregå via mange kanaler som ex. møder i beboerens lejlighed eller hos den pårørende, telefonsamtaler, mails, sociale medier, hjemmeside mm MEDARBEJDERNE Personalesammensætning Der er ansat tværfagligt personale med pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer. Nuværende er sammensætningen: 1 social og sundheds assistent 1 sygehjælper 1 plejer 1 pædagog 1 ergoterapeut 1 forstander (uddannet ergoterapeut) 1 uuddannet projektmedarbejder 1 servicemedarbejder i fleksjob Boenheden Line Marie har eget vikar team. Kompetencer Al personale der arbejder som kontaktpersoner er efteruddannet neuropædagoger De kompetencer personalet har i deres grunduddannelse trækkes der ligeledes på eks.; Medicin, træning, pædagogik mm Vi har særlig fokus på kostens betydning. Både almen sundhedsfremmende kost, men også særligt ift. hjernens behov efter en skade (Brain food) Andre områder personalet har uddannet sig indenfor og til stadighed arbejdet med: 9/10

10 o o o o o Etik Identitet hvordan skabes en identitet efter store livsforandringer, hvordan vedligeholdes identitet når man har nedsat hukommelse Kommunikation hvordan fremmes kommunikation Samtale støttende teknikker NADA (National Acupuncture Detoxification Association) Personalet modtager løbende kurser og supervision. Dokumentation Personalet laver løbende dokumentation vedr. samarbejde med den enkelte beboer. Der dokumenteres vedr. mål og delmål ud fra VUM (voksen udrednings modelen) Dokumentationen sker i journalsystemet Bosted Dokumentation bruges i samarbejdet med beboeren ved f.eks. evaluering af samarbejdsplanen. Hvad er prøvet, hvad virkede osv. Kvalitetssikring Kvalitetssikring har til formål at fastholde og udvikle kvaliteten af forskellige ydelser på Boenheden Line Marie. På Line Marie arbejder vi med kvalitetssikring bl.a. det neuropædagogiske arbejde, omkring medicin, hygiejne og madlavning. På Boenheden Line Marie bruger vi endvidere guidelines, som er detaljerede procedurebeskrivelser, der kan sammenlignes med en "kogebog", hvori det beskrives, hvordan personalet bør gøre bestemte ting. F.eks. ved magtanvendelse, dødsfald, ferie med beboerne osv. Guidelines bruges til at sikre, at hver beboer tilbydes ens kvalitet. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Beboer og personale samarbejder med en bred vifte af eksterne personer, som er relevante samarbejdspartner for den enkelte beboer. Eksempler herpå: pårørende, kommunale sagsbehandler, læger, speciale læger mm Herudover har personalet et tæt samarbejde med Fonden Mariehjemmene og de andre Mariehjem det er en fælles platform til udvikling, fordybelse og udveksling af viden. # : Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. 83. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter /10

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Neuropædagogisk fagspeciale. Næstved Kommune 1 Fagspecialet neuropædagogik - er Næstved Kommunes tilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskade og deraf

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere