FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line"

Transkript

1 SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Boenheden Line Marie Stationsvej Slangerup Tlf Fax: Mail : Antal boliger 10 Nuværende aldersspredning år. Man skal være fyldt 18 år, men der er ingen øvre aldersgrænse for, hvor længe man kan bo på Line Marie. Det vurderes løbende om den støtte, der tilbydes på Boenheden Line Marie forsat matcher beboerens behov og om beboeren forsat har et ønske om et aktivt liv. Selvejende Boenheden Line Marie er en selvejende institution. Line Marie er med i paraplyorganisationen Fonden Mariehjemmene som rummer selvejende institutioner, der yder praktisk og personlig bistand til ældre mennesker og andre målgrupper. Fonden Mariehjemmene er en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde plejehjem til ældre og botilbud til mennesker med særlige behov. Der lægges vægt på, at alt samarbejde i forhold til/omkring borgeren foregår med værdighed, respekt, fleksibilitet og en individuel tilgang. Mariehjemmene har mere end 50 års erfaring med etablering, udvikling og drift af boliger. I dag er fonden paraplyorganisation for 18 selvejende Mariehjem over hele landet. Visitation I samarbejde med borgeren, pårørende, sagsbehandler og andre relevante samarbejdspartnere afdækkes borgerens ressourcer, støttebehov, ønsker for livet m.m. Ovenstående indgår i vurderingen af om borgeren vil have gavn af den boform og støtte, der tilbydes på Boenheden Line Marie. Tilbydes borgeren en bolig, er det borgerens hjemmekommune der laver den endelig indstilling til Boenheden Line Marie. Vi tilbyder ydelser efter Servicelovens 85, samt 83 (# se side 10) i det omfang, at borgeren med verbal eller let fysisk støtte kan udføre opgaverne selv.

2 MÅLGRUPPE Generel beskrivelse af målgruppe Line Marie er et permanent botilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade. Beboerne er færdige med den akutte behandling på sygehus og/eller rehabiliterings-/genoptræningssted. Beboerne har ikke medfødte hjerneskader, men skader, der er opstået senere i livet f.eks. grundet ulykke, hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, organiske skader mm Boenheden Line Marie kan tilbyde støtte til borgere der har behov for let støtte, men hovedvægten er på borgere med behov for kontinuerlig let støtte og/eller moderat støtte. * Borgeren kan også have sproglige handicaps og/eller lettere bevægelseshandicaps. (*Der tages udgangspunkt i Graduering af støttebehov udarbejdet af Frederikssund kommune (Vedlagt)) Der er personale i dag/aften timerne. Beboeren skal kunne være alene om natten og selv tilkalde hjælp ved behov. Beboeren skal have et ønske om et aktivt liv, hvor de blandt andet deltager i fællesskabet i huset og i samfundet omkring dem. Beboeren skal deltage i aktivitet ude af huset 4 dage om ugen. Dette kan være arbejde (f.eks. job på alm. betingelser, fleksjob, beskyttede beskæftigelse el. skånejob) uddannelse, dagcenter, frivilligt arbejde eller lign. Beboeren tilbydes en hjemmearbejdsdag om ugen, hvor de får støtte fra personalet til ex. rengøring, tøjvask, lægebesøg, indkøb, gennemgå post mm Boenheden har mulighed for at tilbyde bolig til max. 1 selvhjulpen kørestols-/ rollatorbruger ud af de 10 boliger. Ydelser der kan tilkøbes Ved forudgående aftale mellem Boenheden Line Marie og betalings kommune kan følgende tillægsydelser købes: Støtte til borgere der har behov for omfattende støtte.* Ekstra hjemmearbejdsdage til beboere, der ikke magter at arbejde ude 4 dage om ugen, og har brug for støtte til at skabe dagens struktur og igangsætte/fastholde aktiviteter. Ekstra støtte til borgere med f.eks. dobbelt diagnoser, uafklarede diagnoser mm. Ekstra støtte hvis beboeren f.eks. skal indlægges og har brug for øget støtte under indlæggelsen. Ekstra støtte, hvis beboeren har behov for tilsyn/støtte om natten. Ferie m. støtte Tilberedelse af kost efter særlig hensyn: diæter, sukkersyge mm Ydelser som tilbuddet ikke kan levere Vi har ikke mulighed for at tilbyde støtte til borgere der har brug for fuld støtte eller fuld støtte med mere en 1 medarbejder.* De nuværende fysiske rammer giver ikke mulighed for at støtte borgere der f.eks. har brug for at blive forflyttede med hjælpemidler eller blive sengeplejet. Støtte til borgere med f.eks. aktivt misbrug eller udad reagerende adfærd kan ikke ydes. Det er ikke muligt, at skærme disse personer eller husets øvrige beboerne, grundet de fysiske rammer. 2/10

3 Ønsker beboeren ikke selv at løse opgaver som rengøring eller tøjvask, med støtte fra personalet på Boenheden Line Marie, støttes beboeren til at få kontakt til andre professionelle, der kan varetage opgaven. Der er ikke mulighed for at personalet på Line Marie overtager opgaverne. Har beboeren behov for sundhedsfaglig støtte til f.eks. injektioner de ikke selv kan tage, sårpleje, sondemad, kateter mm, løses opgaven i samarbejde med hjemmeplejen/ hjemmesygeplejerskerne i Frederikssund kommune. BESKRIVELSE AF DE FYSISKE RAMMER Beskrivelse af de individuelle boliger Der er 10 etværelses lejligheder. Hver lejlighed har eget tekøkken, bad og toilet. Boligerne varierer i størrelse fra 60m2 til 84m2 inkl. fællesarealer. Fællesarealerne består af køkken/opholdsstue med udgang til have/terrasse, samt vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Til hver lejlighed stilles der et kælderrum til rådighed. Generel beskrivelse af de fysiske rammer Line Marie har til huse i Slangerups gamle stationsbygning. I 2004 blev stationsbygningen genopbygget til den stand den er i dag. Huset er i 3 etager. Der er elevator til alle etager. Der er ingen eller lave dørtrin. Øget dørbredde for kørestolstilgængelighed. Boenheden Line Marie ligger centralt placeret i Slangerup ved rutebilstationen og indkøbsmuligheder. Slangerup er en lille handelsby med et udvalg af butikker, aktivt foreningsliv og kulturhistorie. Som eksempel kan nævnes: 4 dagligvare butikker Slangerup Idrætscenter tilbyder bla. svømmehal, varmtvandsbassin, fitness, klatrevæg. Biblioteket ligger centralt i byen i det tidligere rådhusbygning. Slangerup Bio. Biografen drives som en foreningsbiograf af aktive, ulønnede og filmglade mennesker. Der vises de nyeste film og der er forestilling hver dag. Sundhed og velværetilbud: Lægehus med 7 læger, 3 sygeplejesker og 2 bioanalytiker 2 tandlæge klinikker Fysioterapi i privat og kommunal regi Ergoterapi i kommunal regi Fodterapeuter Massør Frisører INDHOLD OG YDELSE Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Beboerne tilbydes personlig-, praktisk- og pædagogisk støtte i dagligdagen, af en personalegruppe der møder beboerne med ligeværdighed, tillid og fokus på den enkelte beboers ønsker for livet. Fleksibilitet, humor og en positiv ja-tilgang er nøgleord i det daglige samarbejde med beboerne. Hver beboer tilbydes at have tilknyttet 2 fra personalegruppen som kontaktpersoner. Det vil være de primære personer, der samarbejder med beboeren om, at opnå det han/hun ønsker af livet. 3/10

4 Fælles, gives der en grundstøtte til alle beboere. Støtten består i at der skabes en overskuelig ydre struktur i dagligdagen, f.eks. indtages måltiderne indenfor en given tidsramme, det er overskueligt hvilket personale, der er på arbejde, rutiner gentages og er overskuelige, der gives relevant information om, hvad der skal ske både i situationen og forud mm. Denne fælles struktur er grobund for at den enkelte beboer kan have overskud i hverdagen til at vedligeholde og udvikle egne færdigheder og liv. Den individuelle støtte sammensættes med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, den kommunale bevilling og en faglig vurdering af beboerens behov. Sammen med beboeren afdækkes de måder beboeren indlærer bedst på og hvilken pædagogisk støtte der er nødvendig for at skabe en god ramme for at vedligeholde/indlære færdigheder. Støtten til den enkelte er individuel. Det kan f.eks. være; støtte til at få struktur på hverdagen, til at blive udfordret, passe på sig selv, overblik, planlægning, personlig udvikling, fastholdelse eller øgning af netværk mm. Der gives også støtte til praktiske ting som personlig hygiejne, rengøring, tøjvask, post, hverdags økonomi, medicin, indkøb af tøj/gaver, lægebesøg, undersøgelser mm. Støtten ydes løbende som behovene opstår, men ting der kan vente nedskrives til beboerens hjemmearbejdsdag og bliver taget hånd om der. Der er praktiske opgaver der pt. løses i fællesskabet for at give den enkelte beboer mere overskud. Rengøring af fællesarealer (varetages pt. af en servicemedarbejder) Madlavning. Personalet sørger for morgenmads buffet, frokostplatte og eftermiddagssnack. Aftensmåltidet indkøbes og tilberedes på skift af 1 beboer i samarbejde med 1 personale. Storindkøb 1 gang ugentlig i samarbejde med beboerne på skift. Beboerne støttes til at bruge lokalsamfundet eks. hvis de har brug for behandling hos fysioterapeut/ergoterapeut, talepædagoger, psykologer, psykiater mm Beboerne er styrende i deres eget liv og de har demokratisk indflydelse på ting der sker i fællesskabet. Beboerne tilbydes at; være med i en fælles kostordning. Ordningen omfatter de tre hovedmåltider, eftermiddagssnack, aftenkaffe og frugt. mulighed for at spare op til egen ferie, hvor pengene trækkes sammen med huslejen. være repræsenteret i Boenheden Line Maries bestyrelse med 1 beboer. 4/10

5 FERIEREJSE Ferierejse Betalingskommunen kan til vælge muligheden for ferie med støtte for beboeren. Antal feriedag pr. år aftales med betalingskommunen, alt efter deres service niveau på området. Feriedage afregnes pr. dag med en højere takst end grundtaksten. (Se takstbladet) En beboer rejser med støtte fra et personale. Dette giver mulighed for at støtte den enkelte beboer bedst muligt og fagligt forsvarligt under rejsen. To eller flere beboere kan vælge at rejse i fællesskab, hver med et personale. Beboeren tilbydes den støtte den enkelte har brug for til at planlægge og bestille ferie. Beboeren beslutter selvstændigt, hvordan ferien skal bruges. EGENBETALING Hvad skal beboeren betale for? Beboeren betaler; Husleje, el/vand/varme/grund TV pakke/antenne og fællesudgifter. Kost Udflugter som beboeren deltager i Egen ferie (herunder transport, ophold, mad, entreer mm) Egen transport Forsikring (ansvar og indbo) Medicin (evt. tilskud søges hos kommunen) Beboerne har mulighed for at søge om ledsager gennem kommunen. Bevilliges dette, betaler beboeren for alle ledsagerens omkostninger, når de er sammen. (der kan søges tilskud hos kommunen) PÆDAGOGISK GRUNDLAG Faglig tilgang 85 understøtter beboerens mulighed for at få hjælp, omsorg eller støtte til at udvikle og vedligeholde færdigheder. Beboeren tilbydes støtten grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. På Boenheden Line Marie arbejdes der ud fra det livssyn, at ethvert menneske er en kompetent beslutningstager, har ansvar for sit eget liv og er en del af det sociale fællesskab både i Boenheden Line Marie og samfundet omkring os. Beboernes individuelle ønsker og behov tages alvorligt, således at den enkelte får valgmuligheder som betyder, at beboerne kan udvikle sin egen måde at leve sit liv på. Beboerens beslutninger i eget liv respekteres og accepteres. Der arbejdes med konceptet hjælp til selvhjælp samt at læring sker gennem handling/aktivitet /gentagelser og at læring sker gennem hele livet. Personalet møder beboerne med ligeværdighed, tillid og med fokus på den enkelte beboers ønsker for livet. 5/10

6 Fleksibilitet, humor og en positiv ja-tilgang er nøgle ord i det daglige samarbejde med beboerne. Samarbejdet med den enkelte beboer tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, den kommunale bevilling og en faglig vurdering af beboerens behov. Inddragelse af f.eks. pårørende, aftales med den enkelte beboer. Den baggrundsviden personalet bruger i samarbejdet med den enkelte beboere er bl.a.: Neuropædagogiske principper. Viden om den enkelte beboers skade i hjernen og de udfordringer, det giver den enkelte. Læringsstile Social færdighedstræning Relations pædagogik ADL-teknikker Mulighedsorientering. Give beboeren reelle og konsekvensbeskrevet valg i dagligdagen og beslutningsprocesser. Kommunikation Netværk vedligehold/udvidelse af den enkeltes netværk Etik Pædagogiske metoder Neuropædagogik Neuropædagogik ikke er en fast fremgangsmåde, men en forståelsesramme, som benyttes kreativt og intuitivt. For at kunne arbejde neuropædagogisk skal man have viden om hjernens opbygning og funktion samt om hjerneskader og deres følgevirkninger. Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme beboerens kompetencer. Den optimale neuropædagogiske indsats giver beboeren værdighed og bevirker, at beboeren: Styrker sine funktioner og kompensationsmuligheder Øger sin selvhjulpenhed Øger de sociale kompetencer Får en bedre forståelse for sin egen og andres situation Beboerens hverdag skal, sammen med kontaktpersonen, tilrettelægges så beboeren trækker på sine stærke sider. Tilrettelæggelsen sker på baggrund af en grundig afdækning af beboerens ressourcer, vanskeligheder og kontekstuelle vilkår. Neuropædagogik bygger på neurologi og neuropsykologi. Neuropædagogik er individuelle pædagogiske tiltag på baggrund af: En generel viden om hjernen og hjerneskader En specifik viden om den givne hjerneskade En specifik viden om beboeren og beboerens kontekst Neuropædagogikken er i fokus hele tiden på Boenheden Line Marie både for den enkelte beboer og i fællesskabet. 6/10

7 Læringsstile Alle har deres egen individuelle måde at lære på. Hver enkelt person har visse præferencer, igennem hvilke de lærer bedst. Disse præferencer varierer fra person til person, og de kan i en vis udstrækning ændres med tiden samt med miljømæssige stimuli. Disse forcer eller præferencer er især vigtige for os, når vi skal lære nyt og vanskeligt stof. Især i disse situationer er det væsentligt, at læringsmiljøet er indrettet på en sådan måde, at det tilgodeser netop vores måde at lære på. Sker det, vil læring foregå lettere. Sammen med beboerne finder vi deres læringsstile for at kunne støtte dem i fremtidig læring. Social færdighedstræning Støtte og træning til at kunne agere hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge. Det gøres ved problembaseret læring* i det daglige, tilpasset den enkeltes beboers behov og ønsker. *Problembaseret læring - er et pædagogisk princip, hvor beboeren selv spiller en aktiv rolle i erhvervelsen af læringen, og der hele tiden er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Relations pædagogik Grundlaget for det pædagogiske arbejde bygger på den gode relation mellem beboere og personale. Via relationen opbygges gensidig tillid og tryghed, som danner grundlag for det videre samarbejdes fundament. Der arbejdes med relationen hver dag gennem kontaktpersonordning, samtaler, samvær, aktiviteter, samarbejdet om målene i samarbejdsplanerne og opgaveløsning på hjemmearbejdsdage ADL - Almindelig Daglig Levevis Støtte og træning i f.eks. daglig husførelse, personlig hygiejne, fritidog arbejdsliv mm Støtten kan ske ved verbal guidning let fysisk støtte - problembaseret læring* - vejledning - spejling - igangsættelse - brug af hjælpemidler- brug af skemaer mm Støtten gives dagligt når beboeren deltager i dialoger, møder, maddage, hjemmearbejdsdag, månedlige arbejdsdage, fysisk træning, massage, læge, tandlæge, frisør mm Mulighedsorientering Støtte beboeren i at få øje på reelle og forskellige valg i dagligdagen og i beslutningsprocesser. Støtte beboeren i at gennemskue konsekvenser af evt. valg. Alt for at beboeren så selvstændigt som muligt, kan træffe velovervejet valg om eget liv. Kommunikation Kommunikation er ofte grundlaget for socialt samvær og vigtigt når man ønsker at give andre information. 7/10

8 Det er derfor en væsentlig opgave at støtte den enkelte beboer i at udvikle evnen til at kommunikere med andre. Samtale støttende teknikker udvikles til den enkelte beboers behov. Elektroniske hjælpemidler afprøves og indarbejdes i dagligdagen. Netværksarbejde Mennesker er sociale væsener og styrkes af gode relationer til andre. Ofte oplever vores beboere, at deres forhenværende netværk falder fra, efter de er blevet skadet og dette er et afsavn. Beboeren tilbydes støtte til at genoptage, vedligeholde/udvide deres netværk. Der afklares, hvilke forventninger beboeren har til sig selv og sine relationer for at øge chancen for, at relationen kan bestå fremover. Etik Etikkens mål er at fremme det gode liv og dermed skabe livskvalitet og mening i menneskelige relationer. Etik handler om at kunne reflektere og undres over egne og andres handlinger. I samarbejdet opfordres både beboer og personalet til at reflektere og stille sig selv spørgsmålet: Hvordan bør jeg handle i en given situation? Hvordan kan jeg bidrage til at ting kan ændres til det bedre? BRUGERINDFLYDELSE Indflydelse på eget liv Samarbejdet med den enkelte beboer tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, den kommunale bevilling og en faglig vurdering af beboerens behov. Beboeren tilbydes årligt, at der udarbejdes en kommunal handleplan efter 141, i samarbejde med deres kommunale sagsbehandler. Handleplanen er en plan for, hvordan beboeren ønsker at leve sit liv og hvad der skal sættes i gang for at kunne opnå dette. Handleplanen kan således indeholde ønsker om at skifte arbejde, skifte bopæl, starte på en uddannelse, arbejde med kost/sundhed/motion, møde nye mennesker eller noget helt andet. Ud fra denne kommunale handleplan tilbydes beboeren, at der udarbejdes en samarbejdsplan for hvordan de ønskede mål opnås. Samarbejdsplanen vil indeholde konkrete mål, hvem gør hvad, tidsramme osv. og danner derved grundrammen om samarbejdet mellem beboeren og kontaktpersonerne i den kommende tid. Samarbejdsplanen bliver revideret løbende, i det interval der aftales med beboeren. Samarbejdet om udarbejdelsen af planen skal ske på beboerens præmisser og opleves som et tilbud. Der afholdes møder med pårørende, hvis beboeren ønsker det. Her kan der f.eks. drøftes hvad beboeren har fokus på lige nu, hvilken støtte beboeren modtager, drøftes om der er områder beboeren har efter drøftelse med de pårørende som ønsker i handleplanen osv. Der afholdes brugerrådsmøde min. 11 gange årligt. Her er der dialog og evt. afstemning om fælles områder som ex. kost, fællesture, husets fødselsdage, havens udseende mm. Her drøftes også om vi skal afholde temadage til fælleslæring (beboer og personale) f.eks. første hjælp, brandbekæmpelse, pension, kost mm Beboerne bliver en gang årligt spurgt om deres samarbejde med 8/10

9 deres kontaktpersoner fungerer og om de ønsker et skifte. Der foretages en brugertilfredshedsundersøgelse om forskellige områder ca. 1 gang årligt Der sidder en beboerrepræsentant i Boenheden Line Maries bestyrelse. Der afholdes valg hvert andet år blandt beboerne. En gang årligt foretages der et sikkerheds- og vedligeholdelsescheck i beboerens bolig. Dette foretages af beboeren og kontaktperson. Ved ansættelse af nyt personale drøftes det med beboerne hvordan de ønsker at være en del af ansættelsesproceduren. Ved sidste ansættelse valgte beboerne at møde ansøgerne ved anden samtalerunde og derefter give deres input. Samarbejde med pårørende Samarbejdet med de pårørende sker med respekt for i hvilken grad den enkelte beboer ønsker deres pårørende involveret. Personalet ønsker et godt og tæt samarbejde med de pårørende, som ofte udgør store ressourcer. Samarbejdet kan foregå via mange kanaler som ex. møder i beboerens lejlighed eller hos den pårørende, telefonsamtaler, mails, sociale medier, hjemmeside mm MEDARBEJDERNE Personalesammensætning Der er ansat tværfagligt personale med pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer. Nuværende er sammensætningen: 1 social og sundheds assistent 1 sygehjælper 1 plejer 1 pædagog 1 ergoterapeut 1 forstander (uddannet ergoterapeut) 1 uuddannet projektmedarbejder 1 servicemedarbejder i fleksjob Boenheden Line Marie har eget vikar team. Kompetencer Al personale der arbejder som kontaktpersoner er efteruddannet neuropædagoger De kompetencer personalet har i deres grunduddannelse trækkes der ligeledes på eks.; Medicin, træning, pædagogik mm Vi har særlig fokus på kostens betydning. Både almen sundhedsfremmende kost, men også særligt ift. hjernens behov efter en skade (Brain food) Andre områder personalet har uddannet sig indenfor og til stadighed arbejdet med: 9/10

10 o o o o o Etik Identitet hvordan skabes en identitet efter store livsforandringer, hvordan vedligeholdes identitet når man har nedsat hukommelse Kommunikation hvordan fremmes kommunikation Samtale støttende teknikker NADA (National Acupuncture Detoxification Association) Personalet modtager løbende kurser og supervision. Dokumentation Personalet laver løbende dokumentation vedr. samarbejde med den enkelte beboer. Der dokumenteres vedr. mål og delmål ud fra VUM (voksen udrednings modelen) Dokumentationen sker i journalsystemet Bosted Dokumentation bruges i samarbejdet med beboeren ved f.eks. evaluering af samarbejdsplanen. Hvad er prøvet, hvad virkede osv. Kvalitetssikring Kvalitetssikring har til formål at fastholde og udvikle kvaliteten af forskellige ydelser på Boenheden Line Marie. På Line Marie arbejder vi med kvalitetssikring bl.a. det neuropædagogiske arbejde, omkring medicin, hygiejne og madlavning. På Boenheden Line Marie bruger vi endvidere guidelines, som er detaljerede procedurebeskrivelser, der kan sammenlignes med en "kogebog", hvori det beskrives, hvordan personalet bør gøre bestemte ting. F.eks. ved magtanvendelse, dødsfald, ferie med beboerne osv. Guidelines bruges til at sikre, at hver beboer tilbydes ens kvalitet. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Beboer og personale samarbejder med en bred vifte af eksterne personer, som er relevante samarbejdspartner for den enkelte beboer. Eksempler herpå: pårørende, kommunale sagsbehandler, læger, speciale læger mm Herudover har personalet et tæt samarbejde med Fonden Mariehjemmene og de andre Mariehjem det er en fælles platform til udvikling, fordybelse og udveksling af viden. # : Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. 83. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter /10

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold 1 of 5 Tendrup Møllevej Organisatoriske forhold Den 1. september 2013 åbner Botilbuddet Tendrup Møllevej i Hornslet. Botilbuddet er en del af Syddjurs Kommune v/ Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Boligerne

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SENHJERNESKADEOMRÅDET. Hjemmevejleding for mennesker med erhvervet hjerneskade.

KVALITETSSTANDARD FOR SENHJERNESKADEOMRÅDET. Hjemmevejleding for mennesker med erhvervet hjerneskade. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR SENHJERNESKADEOMRÅDET Hjemmevejleding for mennesker med erhvervet hjerneskade. Overordnet formål med hjemmevejledning: Hjemmevejledning 1 til voksne i alderen 18-65

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere