avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark December 2007 Nr. 69 KORT NYT: Landsmøde 2008 med temadage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark December 2007 Nr. 69 KORT NYT: Landsmøde 2008 med temadage"

Transkript

1 December 2007 Nr. 69 avisen ISSN KORT NYT: Landsmøde 2008 med temadage FAGLIG TALT: Dørmænd i vagtfirma skal passe de sindssyge på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland VÆRD AT VIDE: Frit sygehusvalg for psykiatriske patienter MIN MENING: En historie fra det virkelige liv LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark 1 LPD avisen

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Bestyrelsesmedlem Jan Labusz. Ad. hoc-medlemmer efter behov Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Isager Bogtryk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. januar 2008 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle, Vesterballevej 7, 5700 Svendborg, Tlf , Fax: Artikler til bladet bedes sendt på wordfil til redaktionens adresse. avisen Lederen... Julen står for døren og årets sidste nummer af LPD- avisen (nr. 69) sendes af sted. Nu skulle julen jo være en glædelig begivenhed for al verdens folkeslag. Sådan er det desværre ikke. Mange millioner af mennesker verden over lider af sult, udsættes for unødvendige krige, smittes med alvorlige sygdomme (bl.a. aids) og har i det hele taget et liv, som vi danskere slet ikke kan forstå, at noget menneske kan leve under. Det går altid værst ud over børnene og mange tusinder dør hvert år, som følge af ovenstående. Heldigvis lever vi i et samfund, hvor der ikke er krig, hvor der vaccineres mod alvorlige sygdomme og hvor ingen behøver at sulte. Et meget lille antal er smittet med alvorlig sygdom og forskerne finder hele tiden nye metoder til hjælp for de sygdomsramte danskere. Hvorfor er alle danskere så ikke bare glade, i godt humør og glæder sig til julen med alt hvad der hører denne til??? Måske skyldes det, at det nu er hver 4. dansker, der på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med psykiatrien. I 1989, da den nye psykiatrilov blev vedtaget, blev der sagt, at hver 10. dansker på et eller andet tidspunkt kom i berøringen med psykiatrien. Hvad er der sket i alle disse år??? Er det den lave arbejdsløshed, der er skyld i stigningen?? Er det de mange penge, som befolkningen har til rådighed i dag, der er skyld i stigningen?? Der kunne stilles mange flere spørgsmål op, men svarene på dem, ligger ikke»lige om hjørnet«. Jeg skal ikke her prøve at give svar på de nævnte spørgsmål, men blot konstatere, at selv om vi er et af verdenens rigeste lande, har vi stigende problemer med psykiske mennesker at slås for. Vi svigter vores psykisk syge ved ikke at give dem ordentlige behandlingsmuligheder, professionel pleje alle steder, gode bomuligheder, når de udskrives fra psykiatriske hospitaler ( desværre ofte for tidligt, så nogen nærmest tvinges ud i kriminalitet ) og en socialpsykiatri, der fungerer over hele landet. LPD kunne som juleønske have, at de ansvarlige politikere på alle niveauer i højere grad levede op til behovet for virkelig at gøre noget for de psykisk syge og ikke kun finde på»lappeløsninger«. Kære politikere og alle andre, der arbejder inden for psykiatrien, vær med til at give alle de psykisk syge en rigtig god julegave, så vi i 2008 og årene derefter gerne skulle kunne prale af, at vi i Danmark ikke kun hører til et af verdenens rigeste lande, men at vi også er det land i verden, der gør mest for de psykisk syge. Held og lykke med dette til os alle. Glædelig jul og godt nytår til alle med tak for samarbejdet i det forgangne år. På redaktionens vegne Ole Kølle Ansvarshavende redaktør Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Vesterballevej Svendborg tlf / fax Henry Sørensen, næstformand Solholmsvej 17, 4520 Svinninge tlf fax Per Møller Christensen kasserer Grebjerg Aabybro tlf Mogens Michaelsen medlem Guldborgvej Guldborg tlf / / fax Jan Labusz medlem Chr. Hansensvej Holbæk tlf / Niels Jørgen Schou medlem Thunøgade 1D 8000 Århus C tlf / Dorte Sørensen medlem Fabriciusvej Ålborg SØ. tlf Suppleanter og revisor Eva Krogh 1. suppleant Nyvej Allerød tlf Frank Hansen 2. suppleant Bagsværd Hovedgade 182, 2. th 2880 Bagsværd tlf Ida Kamp Revisor Ketilsvej Bagsværd tlf Gitte Lillelund Revisor suppleant Vedelsgade 22, 1 th 4180 Sorø 2 LPD avisen

3 I N D H O L D Kort nyt... Reflektioner efter udgivelsen af de første LPD-aviser med ny redaktion... 3 Indbydelse til den nye minister for Sundhed og Forebyggelse... 5 Landsmødet med temadage Grønlandsk dilemma om pige, hvis liv var for dyrt at redde... 7 Christiansborg-kritik af grønlandsk uansvarlighed... 9 Referat fra LPD s bestyrelsesmøde Besvarelse af spørgsmål nr. S 27, som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for Sundhed og Forebyggelse den 29. november Faglig talt... Dørmænd i vagtfirma skal passe de sindssyge på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland Bistandsværger mangler udbetaling af vederlag Værd at vide... Vedrørende frit sygehusvalg for psykiatriske patienter Lykkepiller er populære i Århus Nybagte mødre havner på psykiatrisk hospital Min mening / debat... En historie fra det virkelige liv Tilbud til LPD om samarbejde Vedrørende problematik omkring udbetaling af vederlag og kørselsgodtgørelse for bistandsværger Tillykke til den nye minister for Sundhed og Forebyggelse Portræt af Jakob Axel Nielsen avisen Reflektioner efter udgivelsen af de første LPD-aviser med ny redaktion Efter LPD-avisen i første nummer udkom i et nyt og mere spændende format og glittet stift papir m.m. udgav vi andet nummer i blødere papir og mindre antal sider. Dette skyldes en samlet bevilling fra Justitsministeriet som skal overholdes. En aftale der var sket nogle misforståelser om trykkeren og redaktionen imellem, idet vi var blevet garanteret samme pris fra trykkerens side også hvad angår portoen, som blev en ekstra byrde i første nummer, og det kun på grund af at bladet vejede 19 gram for meget og derfor steg betragteligt. Trykkeren har dog indrømmet, det var en fejl og garanteret at budgettet holder for sidste nummer af avisen også, som nu blot bliver på et mindre antal sider. Den samlede konklusion er stadig, at avisen er blevet langt mere læsevenlig og indbyder til at blive læst. Vi ser nu avisen ligge fremme langt flere steder end tidligere på de institutioner og sygehuse, vi kommer på. Første nummer har vi delt mange ud af på bl.a. diverse høringer, som LPD har været en naturlig del af samt diverse afdelinger. Herunder opfordret personale og klienter til at komme med indlæg, idet vi ønsker, der kommer et jordnært indhold, som vil gøre at alle parter inden for det psykiatriske system, kan læse bladet med interesse. Redaktionen vil især bestræbe sig på at få flere brugere til at give deres besyv med i avisen og ikke mindst få personalet på de enkelte afdelinger til at komme med indlæg, som kan belyse de praktiske sider, både gode og dårlige, man arbejder med i dagligdagen. Vi ønsker stadig de enkelte afdelinger på banen med ønsker om ekstra uddannelse, anderledes uddannelse, tiltag der hjælper på de enkelte afdelinger m.v. Reklamer vil vi stadig arbejde videre på at få flere af i vores avis og håber på idéer fra vores læsere eller hellere direkte annoncører og her tænker vi på fx medicinalfirmaer og advokater der arbejder med psykiatriske patienter m.fl. I sidste nummer valgte vi at vedlægge et girokort til brug for doneringer til LPD, der lider af en meget stram økonomi. Bladet vil fortsat blive leveret i en plasticpose, hvori girokortet er lagt. Vores kasserer oplyser, at der er kommet flere henvendelser fra offentlige instanser efter dette nummer om, at de ønsker at donere 300 kr. eller mere. Problemet er blot, at LPD så skal have elektronisk fakturering for at kunne få doneret disse penge, og det koster alene 900 kr. at få oprettet. Men måske en venlig læser kunne donere netop et beløb til dette! Husk i den forbindelse, hvis I er medlemmer og betaler jeres kontingent ad denne vej at påføre girokortet jeres medlemsnummer, som fremgår af bladets adresselabel. 3 LPD avisen

4 Stadig vil der være mulighed for at donere pengegaver til LPD med et frit beløb. Dette kan også gøres ved at indsætte penge direkte til vores netbank: SPAR NORD BANK Regnr.: 9190 Kontonr.: Som beskrevet tidligere går der lang til med at fremstille avisen, men denne gang er tiden reduceret i forhold til tidligere, idet vi allerede som forudset har oparbejdet rutiner. Dog er der stadig store transportudgifter, når den ene redaktionsmedarbejder skal til Fyn fra Sjælland for at lave avis, idet disse udgifter ikke bliver mindre, men tværtimod stiger. Husk endnu engang at indlæg er meget velkomne og helst sendes elektronisk på fil til en af os i redaktionen og gerne i word-format krydret med billeder. Tilsyneladende har sidste opfordring i bladet ikke ført til øgede henvendelser fra læserne til at komme med indlæg! Husk at ingen sag er for lille for LPD til at blive bragt i vores avis! Håber derfor at I vil sende os en masse indlæg om historier fra dagligdagen om både gode og dårlige oplevelser inden for psykiatrien historier som kan blive til gavn for os alle men i sidste ende til patienternes bedste. adresserne I skal sende jeres indlæg til fremgår af bladets side 2, hvor de kan ses under bestyrelsen. Redaktionen har valgt også at udgive dette blad nr. tre, selv om vi endnu intet har hørt fra ministeriet trods flere rykkere for om vi kan blive honoreret rimeligt for det arbejde vi lægger i at lave informationsnyheder for Justitsministeriet, og ikke stadig selv skal betale af egen kasse. Dette blad vil således blive årets sidste i LPD-regi rent bogstaveligt, hvis ikke redaktionen bliver betalt de udgifter, de har i forbindelse med udfærdigelsen af avisen. Vi finder det urimeligt at skulle betale af egen lomme for at Justitsministeriet kan opfylde det informationskrav, som de lovmæssigt har pligt til at informere patientrådgivere og bistandsværger om. LPDs kassebeholdning er p.t. negativ, idet LPDs kasserer har lagt nogle af pengene ud, som redaktionen har haft i forbindelse med redaktionsmøder. Redaktionsmedlemmerne har dog stadig lagt en del penge ud af egen lomme og opfordrer ministeriet til at få bragt de økonomiske forhold i orden, så avisen kan fortsætte til alles bedste. Selv ikke det beskedne honorar som for længst er bevilliget til en enkelt redaktør uden transportudgifter er udbetalt til de nu to nuværende redaktionsmedlemmer til deling! Det ligger hermed fast, at de to nuværende redaktionsmedlemmer har udgivet deres sidste avis for Justitsministeriet, hvis ikke forholdene bringes i orden! Vi håber dog på en fornuftig løsning for alle samarbejdspartneres skyld og ikke mindst patienternes. I læsere er de første, der vil blive orienteret, når der er en afklaring om avisens fremtid. Redaktionen vil hermed sige tak for året der gik, og de indslag der kom fra læserne med håbet om gensyn i det nye år. Rettelse! Under referatet af»høring«på Christiansborg den 30. oktober 2007 angående MENNESKERET- TIGHEDER og PSYKIATRI, som LPD var tilstede ved, vil vi på redaktionen gerne komme med en lille rettelse. I blad nr. 68 side 5 under dækningen af overlæge Anders Fink-Jensens indlæg har der indsneget sig en fejl. Fejlen skyldes, at redaktionen har skrevet artiklen på håndskrevne noter fra bestyrelsesmedlem Dorte Sørensen og således i pkt. 2 har gjort notatet om, at elektrochok, som en kvinde modtog, til sin egen glæde til foredragsholderens. Denne udtalelse er Dorte Sørensens egne oplevelser i forbindelse med en klient, der fik elektrochok og beskrivelsen af dette er Dorte Sørensens. Redaktionen håber ikke den har gjort overlæge Anders Fink-Jensen uret og dementerer hermed det skrevne i pkt. 2 som hans ord! I den forbindelse vil redaktionen endnu engang opfordre, de der kommer med indlæg til avisen om at fremsende dette elektronisk til redaktionens adresser på en vedhæftet fil, så misforståelser undgås og redaktionen ikke skal bruge tid på at skrive artiklerne, der kunne være skrevet på forhånd. LPD s Bestyrelsesmedlem Dorte Sørensen, som kom med notater til høringen på Christiansborg. 4 LPD avisen

5 Kort nyt... Indbydelse til den nye minister for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Jakob Axel Nielsen Folketinget, Christiansborg 1240 København K Kære Jakob Axel Nielsen Et stort tillykke med udnævnelsen til minister for Sundhed og Forebyggelse. Det glæder LPD, at området får en ung og energisk minister som»bannerfører«for så vigtigt et område som Sundhed og Forebyggelse. LPD glæder sig meget til et kommende samarbejde og ser frem til at møde ministeren engang i det nye år. LPD holder Landsmøde den april på Kryb i LY kro ved Taulov mellem Fredericia og Kolding. Det ville glæde LPD meget, hvis ministeren kunne komme til stede og bl.a. give sit bud på fremtidens psykiatri. Hvis ministeren har tid til at deltage i Landsmødet/ temadagene på et eller andet tidspunkt, vil vi planlægningsmæssigt rette os ind efter dette, idet selve tidsplanen for mødet endnu ikke er fastlagt. Vi ser frem til et forhåbentligt positivt svar og ønsker ministeren en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Ole Kølle Programmet for temadagene i forbindelse med Landsmødet vil bl.a. være: 1) Hvorfor stiger antallet af psykisk syge, der begår kriminalitet? 2) Gennemførelse af en autentisk sag i patientklagenævnet. 3) Konfrontationer mellem psykisk syge og politiet. 4) Hvad er god sygehusstandard? 5) Hvori består 71 udvalgets arbejde? Forhåbentlig ved formanden for udvalget.? 6) Evaluering af den nye psykiatrilov. Store og spændende temaer, som vi forventer os meget af. 5 LPD avisen

6 Landsmødet med temadage 2008 Landsmødet med temadage 2008 vil finde sted på Kryb I Ly kro ved Taulov, som ligger mellem Fredericia og Kolding. Kryb I Ly kro var en meget kendt landevejskro inden motorvejen mellem Kolding og Fredericia blev lavet. Kroen kaldes kroen over alle kroer og stammer fra Det er en flot stråtækt kro med alle moderne faciliteter. Temadagene starter fredag den 25. april kl og slutter søndag den 27. april kl Landsmødet finder sted lørdag den 26. april kl Debat om dagligdagens problemer samt erfaringsudveksling vil finde sted fredag aften. Temaerne vil starte fredag eftermiddag og fortsætte lørdag fra morgenstunden og søndag formiddag. Temaerne, der vil blive debatteret, er som følger : 1) Hvorfor stiger antallet af psykisk syge, der begår kriminalitet? 2) Gennemførelse af en autentisk sag i patientklagenævnet. 3) Konfrontationer mellem psykisk syge og politiet. 4) Hvad er god sygehusstandard? 5) Hvori består 71- udvalgets arbejde. 6) Evaluering af den nye psykiatrilov. Det er store og spændende temaer, der er sat på programmet og vi er sikker på at få spændende og gode indledere. Vi håber på, at få politikere med, der brænder for psykiatriområdet. Vi forventer også at få dygtige embedsfolk fra ministerierne til at deltage i nogle af områderne. Vi forventer i det hele taget, at deltagerne i temadagene og landsmødet vil blive berigede i deres viden om den psykiatriske verden. Da der er begrænset plads, kan man allerede nu tilmelde sig ved at maile til formanden. Vel mødt til det 18. Landsmøde. LPD 6 LPD avisen

7 Kort nyt... Grønlandsk dilemma om pige, hvis liv var for dyrt at redde 17-årige Pipaluks liv har en pris kroner. Alt for høj, mener Nanortalik Kommune i Grønland. Selv om pigen har forsøgt selvmord, siden hun var tre år, vil kommunen ikke hjælpe hende, fordi et efterskoleophold i Danmark er for dyrt. Et brud på FN s Børnekonvention, fastslår Grønlands Landsret. Pipaluk bliver hentet af politiet klokken 21.00, da hun er gået amok. Hun har sprøjtet sin mor med neglelakfjerner i øjnene. Få dage før har den 16-årige pige forsøgt at begå selvmord. Moren må aflevere hende på sygehuset, da hun opdager Pipaluks mærker i armene. En kniv har været pigens blodige instrument i forsøget på at komme væk fra livet. Og det er ikke første gang, Pipaluk forsøger selvmord. Den 4. juli blev Nanortalik Kommune dømt for brud på FN s Børnekonvention ved ikke at hjælpe den nu 17-årige pige. Advokat Henrik Karl Nielsen vandt sagen for de grønlandske pædagogers fagforening, PiP. Han mener, at Pipaluks sag blot er en ud af mange.»vi kunne godt finde endnu mere bloddryppende sager,«siger han. Sammen med PiP leder han nu efter flere eksempler, der kan tegne det billede af en fordærvet børnekultur, som de grønlandske pædagoger møder dagligt. Derefter vil advokaten rette henvendelse til FN s Børnekomite, der flere gange har bedt Danmark om at få styr på lillebror mod nord. I sidste ende kan FN s Børnekomite give Danmark en næse for ikke at sikre ordentlige forhold for børn i Grønland. For dyrt Historien om Pipaluk starter for alvor i 1990, da hun er tre år gammel. Af domsbogen fremgår det, at den lille pige»ofte forsøger selvmord ved at smide sig selv gennem vinduet og siden forsøger mange gange«. Da hun senere begynder i skole, får Pipaluks klasselærer øjnene op for hendes tilstand. Læreren omtaler i domsbogen pigen som»en lille psykopat, der er ligeglad, og opfører sig, som om hun sejrer, når hun føler, at nogen er bange for hende«. Kulminationen på Pipaluks selvdestruktive opførsel kommer i 2004, hvor hendes mor kontakter kommunen, efter at pigen har skåret sig i armene. Ved det efterfølgende besøg i hjemmet erfarer socialrådgiveren, at»pipaluk er total ligeglad med det hele, hvilket tyder på, at hun kan finde på at begå selvmord når som helst,«står der i domsbogen. Socialrådgiveren opfordrer derfor til, at Pipaluk bliver mentalundersøgt. Hun mener, at pigen er til fare for sig selv på grund af»psykiske tilstande«. Chefdistriktslægen vurderer samtidig, at Pipaluks mor»er fuldstændig ude af stand til at sætte grænser«for hende, og derfor beder han Nanortaliks Kommunalbestyrelse om at vurdere, hvorvidt kommunens sagsbehandling fungerer tilfredsstillende. Lægen har erfaringer med andre børn, som han mener, kommunen heller ikke tager sig nok af. Det afviser kommunen. Chefdistriktslægen prøver igen med at foreslå et efterskoleophold i Roskilde på Nanortalik Kommunes regning. Det beskriver socialrådgiveren som en»stor mulighed for at komme videre for Pipaluk«. Den løsning er både Pipaluk og hendes mor glade for. Den 16. september 2005 kommer kommunens svar på ansøgningen om efterskoleopholdet, som koster kroner. Penge, der kan løfte hende ud af»hund-og-kat-forholdet til moderen«, som skolepsykologn beskriver det. Men Nanortalik Kommune vil ikke betale:»sagen stoppet. Beløbet er alt for højt«. FN er håbet Det er for galt, at Nanortalik Kommune ikke gør noget for at hjælpe Pipaluk, når forvaltningen har en bred vifte af hjælpeforanstaltninger, som de kan tilbyde den selvmordstruede pige, siger advokat for PiP, Henrik Karl Nielsen. Han understreger, at argumentationen, som Nanortalik Kommune bruger, når den siger, at efterskoleopholdet koster for mange skattekroner, er i strid med FN s Børnekonvention, der er en del af grønlandsk lov.»kommunen tilbyder ingen konkret hjælp til pigen. 7 LPD avisen

8 Det eneste tilbud, der kommer, bliver lagt i en mølpose, fordi det koster for mange penge,«siger han. Advokaten ærgrer sig over, at Nanortalik Kommune har anket dommen. Sagen skal nu for Østre Landsret i Danmark, hvilket udskyder hjælpen til den selvmordstruede pige med cirka et år.»grønland kunne selv have klaret problemet internt, men nu skal danske dommere ind og bestemme, hvad der skal ske. Det koster mange af kommunens penge, som kunne bruges på de udsatte børn, sagen handler om.«henrik Karl Nielsen håber, at Danmark bliver mindet om, at sagerne om omsorgssvigt på Grønland ikke kan fortsætte. Når sagen er afgjort i Østre Landsret, vil han tage flere lignende sager op, der kan male det billede, som øens pædagoger ifølge Børn&Unges oplysninger fra PiP og Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) ser dagligt: At den grønlandske indsats over for de sociale problemer står stille. Sagen er politisk Nanortalik Kommunes advokat Niels Hansen Damm kalder PiP s sag om Pipaluk for»politisk«.»man beviser ikke noget ved at føre sagen. Vi begår vel alle fejl, og hvis der er noget galt, så er det et fejlskøn hos sagsbehandleren. Men det siger ikke noget generelt om tilstanden i Grønland for børn,«siger han.»det er lykkedes PiP at få en hel del opmærksomhed, men jeg synes, det er ærgerligt, at man vælger at gøre det på den måde. Familien skal for eksempel se sig omtalt igen og igen i forskellige medier«niels Hansen Damm forstår ikke, hvorfor Grønlands Landsret ikke har lagt mere vægt på moderens manglende samarbejdsvilje.»de tilbud, som moren fik, sagde hun ubestridt nej til. Hun møder ikke op til møderne, hvorfor man på et tidspunkt foreslår en anbringelse udenfor hjemmet. Det falder dog til jorden, fordi moren ikke vil,«siger Niels Hansen Damm. Han mener, at det er nemt for PiP at være bagklog og diskutere, hvad sagsbehandleren skulle have gjort. Og at gå til FN s Børnekomite er ifølge ham usmart.»den eneste grund til, at man har rodet FN s Børnekonvention ind i sagen, er, at man vil gøre sagen større og vigtigere. Der er ingen modstrid mellem de grønlandske regler og konventionen. Derfor opnår man intet ekstra ved at blande konventionen ind i sagen.«niels Hansen Damm benægter at efterskoleopholdet til Pipaluk blev afslået på grund af økonomiske hensyn, hvilket ellers i juli var kommunens argumentation for afslaget ifølge landsrettens domsbog. Pipaluk har ønsket at være anonym. Pigens rigtige navn er redaktionen bekendt. FN s børnekonvention FN s Børnekonvention påpeger, at børn og unge har ret til hjælp fra de offentlige myndigheder. Den konvention er Danmark og dermed også Grønland underlagt, idet grønlændere og danskere indgår i Rigsfællesskabet, som forvaltes af Danmark. Hvis Grønland ikke overholder konventionen, kan FN bede Danmark om at rette op på de grønlandske forhold. Børne- og ungeområdet, der hører under socialområdet, forvalter Grønland lige nu selv. Kilde: Børn & unge, Mads Orry 8 LPD avisen

9 9 LPD avisen

10 Kort nyt... Christiansborg-kritik af grønlandsk uansvarlighed Grønland bryder FN s Børnekonvention. For tyndt, mener ordførere fra Venstre, SF og EL Thi kendes for ret. Grønlandsk kommune har ladt den selvmordstruede pige Pipaluk på 17 år i stikken ved ikke at tilbyde hende hjælp. Sådan lød dommen den 4. juli mod Nanortalik Kommune i det sydlige Grønland. En dom der tager afsæt i FN s Børnekonvention. FN s Børnekomite kan uddele en næse til Danmark, hvis Grønland ikke lever op til Rigsfællesskabets konventioner. Line Barfod (MF), der er ordfører for Enhedslisten i Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold, er oprevet over hjemmestyrets manglende ansvarsfølelse.»det er klart et problem for de børn, der bliver svigtet, at kommunen ikke lever op til FN s Børnekonvention. Det er for dårligt, at ingen tager børnene i hånden og går op på rådhuset, så de ansvarlige bliver råbt op,«siger hun og opfordrer til en bredere nordisk dialog om børns forhold. Det er et synspunkt, som udvalgs-kollegaen, Kristen Touborg (SF), bifalder.»sagen er endnu et eksempel på øens tilstand, og jeg ser kun, at vi kan hjælpe ved en massiv dialog mellem de danske og grønlandske myndigheder om det sociale område, som Grønland selv råder over,«siger han. Den truende indblanding fra FN s Børnekomite bekymrer Kristen Touborg.»Det er et stort problem for Danmark, at vi kan komme i en situation, hvor FN s Børnekomite prikker os på skulderen. Der sker simpelthen alt for lidt,«siger Kristen Touborg, som bifalder dialogens vej.»vi skal lægge pres på grønlænderne fra højeste politiske plan, så vi gør det klart, at de skal overholde konventionen. Eksempelvis tog vi sagen op med Færøernes forbehold over for homoseksuelle i Nordisk Råd, hvilket fik konsekvenser. Det samme kunne vi gøre med Grønlands behandling af omsorgssvigtede børn.«venstres ordfører i udvalget, Lars Christian Lilleholt, er frustreret over, at de grønlandske brølere kan give Danmark skamfulde næser.»vi har ikke brug for, at Danmark får dårlig omtale. Børnerettighederne skal jo overholdes af Grønland,«siger han.»sagen er endnu et eksempel på øens tilstand, og vi kan kun hjælpe ved en massiv dialog mellem de danske og grønlandske myndigheder om det sociale område, som Grønland selv råder over.«det grønlandske videnscenter om børn og unge, MIPI, udgiver om få uger en rapport, der kortlægger, i hvor høj grad de grønlandske myndigheder sagsbehandler i strid med FN s Børnekonvention. Landsstyret lover øget indsats En særlig børneombudsmand, statsstøttet opsparing til alle børn og mere fokus på enlige forsøgere. Det er forslagene fra en række grønlandske politikere, der ønsker, at den ringe indsats på børne- og ungeområdet nu ændrer sig til det bedre. Per Berthelsen, formand for Demokraterne og landsstyremedlem, efterlyser handling i stedet for ord, hvis børnenes levestandard skal forbedres.»man ser bort fra problemstillinger i Grønland i misforstået stolthed. Der er bestemt tiltag, men kontinuiteten mangler. Måske på grund af de ustandselige ministerrokader,«siger han til Kristeligt Dagblad. Per Berthelsen bliver bakket op af medlem af Landstingets Familieudvalg for Siumut, Ruth Heilmann.»Landsstyret tager ikke problemerne alvorligt nok. Danmark har øremærket noget af bloktilskuddet til uddannelse og erhverv. Resten må vi selv forvalte. Det er op til os at vise, at vi kan klare os selv,«siger hun. Kilde: Børn & Unge, Mads Orry 10 LPD avisen

11 Kort nyt... Referat fra LPD s bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af dagsorden Valg af referent 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Landsmødet Evaluering på deltagelse i psykiatri ugen den 11. okt. OK Frank Ok dog tilføjelse vedr. telefonpenge, da der ved bestridelse af flere områder f.eks. formand og redaktør kan blive betalt abonnement 2 gange. Besluttes at uanset om det er telefon med eller uden abonnement betales der pr.»stilling.«forside uoverensstemmelse vedr. brug af bogstaver enes om at skrifttypen skiftes til de runde fra næste nummer. LPD logo skal være i ramme, som tidligere. Afholdes 25. april 2008 enten i Odense eller ved Fredericia. Søger ministeriet om at afholde tema dage over tre dage d.v.s. starte fredag eftermiddag. kl Tema dagene skal være med afsluttende temaer så der kan være tilmelding til enkeltdage. Landsmødet afholdes om lørdagen fra til OK står for tema valg. Aktuelt tema kan være politiets håndtering af psykiske syge, den nye psykiatrilov samt»god sygehusstandard«. Case med patient klagesag. Forslag om at adresser indsamles på landsmødet. Jan, Henry, Dorte og Ole deltog: Der er anmeldelse i LPD avisen samt fra høringen på Christiansborg. 5. LPD-avisen 6. Økonomi 7. Ministerier Se godkendelse af referat. Nr. 68 er gået i trykken nr. 69 (årets sidste) er Ole og Jan gået i gang med. Budget indsendes til ministeriet for 2008, hvilket betyder en stigning i udgifter i det nye år pga. et meget større timeforbrug ved manglende positivt svar fra ministeriet, vil det få betydning for afholdelse af temadage samt udgivelse af LPD avis. Resultatet for 2007 ser p.t. negativt ud men betaling fra Isager er på vej. Girokort udsendes med LPD-avisen, så der forventes større kontingentbetaling. Ole prøver at finde det manglende regnskab fra 2003 da det mangler fra tidligere kasserer. Ved manglede svar fra ministeriet vedr. forhøjelse i bevillingen vil LPD-avis nr. 69 blive den sidste. Irritation over langsommelighed i udbetaling af allerede bevilgede midler. 11 LPD avisen

12 Ærgrelse over manglende reaktion på sidste møde ( ) vedr. fordeling af midler. OK vil kontakte ministeriet for hurtigt møde. 8. Indkøb. 9a. Meddelelser fra formanden. Købt kamera, bærbar PCer og projektor mangler at få købt overhead og printer. Ønsker at invitere den nye sundhedsminister med til temadag samt nye formand for 71 udvalg. Arbejder på at få lavet ID kort til patientrådgivere og bistandsværger. 2 stationære PCere virker nu efter en grundig»rengøring«så LPD arbejdet kan gøres hurtigere og lettere. 9b. Meddelelser fra næstformanden. 9c. Meddelelser fra den øvrige bestyrelse. 10. Åbent for tilføjelser. 11. Evt. Herunder tid og sted for næste bestyrelsesmøde. Henry er involveret i klage over patientrådgiver den kan bruges i en udgave LPD. Oplagt emne til tema dag, da der sættes spørgsmål ved etik samt manglende indsigt i kompetence områder. Jan oplyser at»patienterne har ordet«kan hentes på ønsker også at modtage konkrete sager/klager til LPD-avisen. Kontingent-frihed for suppleanter foreslået af Per vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at sekretær Mogens Michaelsen kunne købe LPDs bærbare PCer for kr. 5000,- ud fra den betragtning, at den havde været brugt ganske få gange til LPDs referater og således blev solgt med en afskrivning på 50 %. Næste møde på Vesterballevej 7, Tåsinge, 5700 Svendborg. Lørdag den 19. januar 2008 kl På mødet indlagt møde med LPD-avisens tidligere redaktør angående uafklarede spørgsmål. Formanden tilsiger ham. 12 LPD avisen

13 Kort nyt... Besvarelse af spørgsmål nr. S 27, som medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 29. november 2007 Spørgsmål S 27:»Mener ministeren, at det er acceptabelt, at der stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger stadig sker en stigning i udskrivningen af antipsykotiske midler, og at næsten 50 pct. af patienterne får mindst to stoffer?«svar: Jeg går ud fra, at spørgeren har taget udgangspunkt i artiklerne i Nordjyske Stiftstidende den 24. og 25. november 2007, hvoraf det bl.a. fremgår, at nye tal fra Lægemiddelstyrelsen skulle vise, at forbruget af antipsykotisk medicin sætter nye rekorder. Det anføres i artiklerne, at omsætningen i første halvår af 2007 nåede 409 mio. kr., og at dette er det højeste niveau nogensinde i Danmark. Der er således i artiklerne i Nordjyske Stiftstidende taget udgangspunkt i omsætningen opgjort i kroner, og ikke i antallet af doser og antallet af brugere af antipsykotiske lægemidler, hvilket efter min opfattelse giver et mere retvisende billede af forbruget, idet stigningen i omsætningen i kroner i langt overvejende grad dækker over en prisstigning på visse antipsykotiske lægemidler. Jeg kan oplyse, at Lægemiddelstyrelsens tal viser, at forbruget af antipsykotika målt i såkaldte definerede døgndoser (DDD) i perioden fra 2. kvartal af 2006 til 2. kvartal af 2007 er steget med 1 pct. I samme periode er antallet af brugere af antipsykotiske midler steget med 0,7 pct. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport»forbruget af antipsykotika blandt årige patienter med skizofreni, mani eller bipolar affektiv sindslidelse«, at knap 50 pct. af patienterne i 2004 var i behandling med flere antipsykotiske midler samtidigt. Sundhedsstyrelsen har i»vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler«, som blev udsendt den 28. juni 2007, bl.a. anført følgende:»i langt de fleste tilfælde er der ikke indikation for behandling med flere antipsykotiske lægemidler samtidigt (polyfarmaci), hvorfor dette bør undgås. Dog kan behandling med to antipsykotiske lægemidler samtidig have en plads ved behandling af behandlingsresistente patienter.«denne vejledning er altså udsendt efter de omtalte forbrugsopgørelser. Derfor kan vejledningens effekt ikke aflæses i de omtalte opgørelser. Jeg kan i øvrigt henvise til besvarelsen af spørgsmål S LPD avisen

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67 LPD AVISEN August 2007 Nr. 67 FAGLIG TALT: Svar til patientrådgiver fra Statsforvaltningen Sjælland. Svar til patientrådgiver fra Sundheds- og Indenrigsministeriet DEBAT: Indlæg om beskyttelsesfiksering

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark November 2014 Nr. 97 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark I dette nr: Referat fra ekstraordinært landsmøde Ny formand for LPD Begynderkursus for bistandsværger, februar

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Downs syndrom. sikrer sikkerheden

Downs syndrom. sikrer sikkerheden ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7. nov. 2009 58. årgang Downs syndrom sikrer sikkerheden I USA kan man møde en person med udviklingshæmning, der arbejder i security i en stor international

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Retspsykiatrisk afdeling udvider igen! Læs mere på side 16. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Retspsykiatrisk afdeling udvider igen! Læs mere på side 16. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 -JANUAR 2009 Retspsykiatrisk afdeling udvider igen! Læs mere på side 16. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Fængselsforbundet September 2010 PSYKISK SYGE NEJ TAK! Nr. 9-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Få danskere sidder i fængsel 26 Efterlyser klar politik mod sexchikane fra indsatte

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10

Fængselsfunktionæren 10 Fængselsfunktionæren 10 Dansk Fængselsforbund Oktober 2006 Aalborg Arrest Randers Arrest Fængselsafd. Kærshovedgård Århus Arrest ved Horserød Helsingør Arrest i Nørre Snede på vej Renbæk på vej Vejle Arrest

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2004 Nr. 4-2004 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Pop, vælgertække og kaos 16 Psykiatriske patienter i fængsel 18 Lukket anstalt i Nuuk på vej Loven om

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Arresthus på anklagebænken 16 Sikkerhedsproblemer i arresthuse 18 Reform lukker arresthuse 19 Penge til

Læs mere

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET 2015 LEDER: GENNEMBRUDSPROJEKTET ER NU AFSLUTTET Så blev tredje fase af gennembrudsprojektet afsluttet med

Læs mere

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 2 - APRIL 2001 Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk Indlæg fra vores udsendte på Grønland, Lonni Thomassen, Nuuk, tidligere afsnit

Læs mere