Gulvbranchen. 14 Gulvbranchen mangler syns- og skønsmænd 14 Flere stiller krav om GVK-medlemskab 15 Jeg er meget entusiastisk på elevernes vegne...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvbranchen. 14 Gulvbranchen mangler syns- og skønsmænd 14 Flere stiller krav om GVK-medlemskab 15 Jeg er meget entusiastisk på elevernes vegne..."

Transkript

1 Indhold God udbudsskik øger konkurrencen 4 Tema: Udbud 4 Dårlige udbud fører til usikre priser 6 Efterlyser regler for god udbudsskik 8 Gulv uden blødgørere guldcertificeret 8 Tæppet som et møbel 9 Rundt om Gulvet 9 Sådan vil Gulvbranchen få flere GVK-medlemmer 9 Valg på generalforsamlingerne 11 Kursuskalender 2. halvår m stor stjerne i linoleum 12 Årets Arne til sal med egeparket Dårlige udbud fører til usikre priser Tema: Mange gulventreprenører oplever, at udbudsgivere på kontraktmarkedet ikke udviser god udbudsskik. Det er behov for et sæt etiske spilleregler, mener Gulvbranchen. side 4 14 Gulvbranchen 14 Gulvbranchen mangler syns- og skønsmænd 14 Flere stiller krav om GVK-medlemskab 15 Jeg er meget entusiastisk på elevernes vegne Svensk skumbeton får dansk datterselskab 18 Nye sikkerhedsgulve fra Altro 18 Naturkork tilbage i lækker udgave Svensk skumbeton får dansk datterselskab NFM Flytgolv fra Oxie ved Malmø opererer nu i Danmark fra egen adresse i København. Efterspørgslen på især skumbeton er stejlt stigende. side 16 ANDERS HJORTH JENSEN, BRANCHECHEF Gulvbranchen har til dette nummer af magasinet Gulv foretaget en miniundersøgelse blandt medlemmerne om, hvordan de oplever udbudsprocessen med de professionelle bygherrer. Et gennemgående træk er, at mange af de gulventreprenører, der medvirker i undersøgelsen, oplever, at dårligt udbudsmateriale og bygherrernes brug af gratis pristjek fører til ineffektive arbejdsprocesser. Endvidere er oplevelsen, at bygherrer tit undlader at indgå kontrakt med gulventreprenøren i umiddelbar forlængelse af udbudsgivernes tildeling af entreprisens øvrige opgaver. Det skaber unødigt merarbejde for vores medlemmer, at de bliver bedt om nye priser kort før tiden er inde til, at gulventreprisen skal udføres. Mange af vores medlemmer oplever således, at bygherre blot er ude på at kontrollere priserne for en gulventreprenør, de allerede har bestemt skal have opgaven. Det er reelt gratis beregningsarbejde, hvilket er uetisk. Det fører til, at mange entreprenører i god tro gør deres bedste i håb om at få opgaven. Undersøgelsen indikerer, at der er behov for et sæt spilleregler for en etisk udbudsproces, og her kan vi måske lade os inspirere af andre sektorer og brancher, der har tilsvarende udfordringer. I Gulvbranchen mener vi, at konkurrence er en vigtig forudsætning for et effektivt og innovativt marked. Men når udbudsmaterialet og proces er så ringe, at vores medlemmer afholder sig fra at byde ind på opgaver på kontraktmarkedet, så undergraver det den frie konkurrence. Herfra skal lyde en opfordring til bygherrer om i højere grad at udvise god udbudsskik både for at få en mere sikker prissætning på opgaven og for at få flere tilbudsgivere til gavn for konkurrencen. Magasinet Gulv nr. 2 Tillæg til Byggeplads.dk nr. 3, juni Udgiver Hugin Media ApS, Huginsvej 2b, 3400 Hillerød, Danmark, Forsidefoto Wikanders/Timberman A/S Redaktion Kim Sejr, ansvh. redaktør Susanne Lundbeck, journalist Poul Sabroe, journalist Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen Redaktionssekretær Marianne Hald, Grafisk tilrettelægning Ian Petersen, Annoncer Steffen Aunø, Finn Chortsen, Annoncekoordinator Charlotte Glud Lene Lykke, Tryk Scanprint A/S Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i artikler og produktoplysninger, ligesom redaktionen ikke hæfter for manuskripter, fotografier og tegninger, der indsendes uopfordret. Artikler og billeder i magasinet Gulv må ikke benyttes kommercielt uden udgiverens tilladelse. Erhvervsmæssigt udlån og udlejning af bladet er forbudt. ISSN: MAGASINET GULV MARTS

2 TEMA UDBUD TEMA UDBUD Gulvbranchens undersøgelse Vundne udbud i % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel af omsætning, der kommer fra kontrakter vundet i udbudsrunder Andel af kontraktudbuddene, der vindes En lille del (under 10 %) Ca. en fjerdedel Ca. halvdelen Størstedelen Får du hjælp og rådgivning med tilbudsgivningen (f.eks. fra Dansk Byggeri) i forbindelse med udbud? 37 % 4 % 4 % 56 % Altid Indimellem Sjældent Aldrig Hvad betyder det for dig, hvis udbudsmaterialet er af dårlig kvalitet? Når udbudsmaterialet er for dårligt, skaber det i mere end ni ud af ti tilfælde unødigt merarbejde for gulventreprenøren. Foto: Ricky John Molloy. Dårlige udbud fører til usikre priser Mange gulventreprenører oplever, at udbudsgivere på kontraktmarkedet dvs. de professionelle bygherrer ikke udviser god udbudsskik. Det er behov for et sæt etiske spilleregler, mener Gulvbranchen. TEKST: SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST Dårlige udbudsmaterialer og -proces resulterer i ineffektivitet og usikker prissætning. Det gavner hverken bygherrer eller entreprenører, og derfor efterlyser Gulvbranchen højere etik og disciplin i hele udbudsprocessen. Når udbudsmaterialet er for dårligt, skaber det i mere end ni ud af ti tilfælde unødigt merarbejde for gulventreprenøren. I næsten hvert tredje udbud beder bygherren om yderligere tilbud efter, at udbudsfristen er udløbet. Beskrivelserne i det udbudsmateriale, de modtager, er i stort omfang irrelevant for den opgave, de vil byde ind på, og de får ikke tilstrækkelig tid til at udarbejde tilbuddet. Sådan svarer Gulvbranchens medlemmer i en ny miniundersøgelse, der kun dækker en mindre del af medlemskredsen. Resultaterne skal derfor tages med et vist forbehold. Undersøgelsen er en indika tion af, at der er behov for et sæt spilleregler for, hvorledes en udbudsproces bør for løbe for at skabe effektivitet og optimale konkurrencebetingelser. Dette vil være til gavn for både bygherrer og entreprenører, siger Anders Hjorth Jensen, branchechef i Gulvbranchen i Dansk Byggeri. Kvaliteten er altafgørende Den ringe kvalitet af udbudsmateriale har store konsekvenser for Gulvbranchens medlemmer, der medvirker i undersøgelsen. Tre fjerdedele fortæller, at deres tilbudspris bliver usikker. Mens tre fjerdedele mener, at de på tager sig større risiko i deres til buds pris. For de fleste skaber det dårlige udbudsmateriale unødigt merarbejde, og de er tvung et til at stille opklarende spørgsmål til udbudsgiver. Omkring 60 pct. vælger at tage en række forbehold i deres tilbud, og for hver fjerde betyder dårligt udbudsmateriale, at de simpelthen afholder sig fra at afgive tilbud. Indimellem har gulventreprenørerne en fornemmelse af, at bygherre beder om tilbud for at kontrollere priserne på en entreprise, som en konkurrent har fået. En sådan mistanke om, at det er bygherrens hensigt at indhente kontrolpriser, får ifølge undersøgelsen i langt de fleste tilfælde entreprenøren til at undlade at afgive priser. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Skaber unødigt merarbejde Over for udbudsgiver må jeg stille opklarende spørgsmål Hvis udbudsmaterialet er af dårlig kvalitet, hvad betyder det så for din prissætning? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Min tilbudspris bliver usikker Jeg påtager mig større risiko ved min tilbudspris Hvor ofte oplever du følgende? 60 % 40 % 20 % 0 % Modtager udbudsmateriale, irrelevant for den del af udbuddet, der skal gives tilbud på Anbefalingen om, at jeg har 21 dage til at afgive tilbud, bliver overholdt Bygherre beder om yderligere tilbud, efter udbudsrunden er slut Min tilbudspris bliver højere Andre faktorer end blot prisen afgør, hvem der tildeles opgaven Nødt til at tage en række forbehold i tilbud Det har ingen betydning for min tilbudspris Får en tilbagemelding på den tilbudte pris, hvis jeg ikke får opgaven Undlader at afgive tilbud Jeg deltager ikke i udbuddet Altid Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undlader du at afgive tilbud, hvis du har en formodning om, at bygherren blot er ude på at indhente kontrolpriser i forhold til en anden entreprenør, som han har tilbudt opgaven? 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Ja, altid Ja, indimellem Nej, aldrig Ved ikke Mener du, at der behov for regler eller retningslinjer for bedre udbudsskik for private udbud lige som ved offentlige udbud? 7 % 26 % 67 % Nej Ved ikke Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget blandt 149 medlemmer af Gulvbranchen i perioden 18. april til 3. maj 2016 som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse. 27 har gennemført undersøgelsen, hvilket svarer til 18 pct. Resultaterne giver derfor kun en indikation af det virkelige billede. Ja 4 MAGASINET GULV JUNI 2016 MAGASINET GULV JUNI

3 TEMA UDBUD TEMA UDBUD Efterlyser regler for god udbudsskik Tjekliste for det gode udbud Der er mængdeangivelse uden forbehold, der Træsektionen i Dansk Byggeri har udarbejdet nedenstående tjekliste for det gode udbudsgrundlag. efter mængder reguleres begge veje i udførelses kræver, at den enkelte entreprenør måler/regner fasen. Udbudsmaterialet: Der er foretaget nødvendige forundersøgelser f.eks. i forbindelse med renovering i forhold til miljøfarlige stoffer, fugtforhold og bygningens stabilitet mv. Der er projekteret færdigt eller evt. efterfølgende medprojektering fremgår tydeligt og der er tænkt på bygbarhed og sikkerhed. Udbudsmaterialet er tydeligt opdelt i entrepriser. Det fremgår klart, hvilke tegninger der berører eller er relevante for de forskellige entrepriser. Den enkelte tegnings indhold fremgår af tegningslisten plantegning, snit, detailtegning af knudepunkt osv. Tegninger er i videst muligt omfang i A3 de er nemme at kopiere og sidenhen til at laminere og til at håndtere på byggepladsen. Det fremgår tydeligt, hvad der skal laves med ord ikke som en henvisning til f.eks. en vejledning eller lignende. Ved rettelser/revisioner i udbudsmaterialet i tilbudsfasen skal ændringer fremgå tydeligt f.eks. ved indramning. Der er tid til at regne inkl. tid til at indhente underhåndsbud min. 21 dage. Der er altid en klar deadline for, hvor sent rådgiveren må komme med rettelser/revisioner af tekst, tegninger og tilbudslister dvs. ikke senere end seks arbejdsdage før aflevering af tilbud/licitationstidspunktet. Og når sagen er i hus, skal der være: Tid til projektgranskning det er her, det er muligt at optimere projektet og dermed det færdige resultat det handler også om sikring af kvalitet. Tid til at forberede byggeriet medprojektering egenproduktion. Tid til at bygge. Indtjeningen på gulventrepriser på kontraktmarkedet er så ringe, at Jan Overgaard, Ribergaard Gulv, har fravalgt at deltage i de fleste slags udbud. Foto: Ricky John Molloy. Direktør Jan Overgaard, Ribergaard Gulve i Glostrup, har fået nok af bygherrer, der laver dårligt udbudsmateriale og opfører sig uetisk i udbudsprocessen. Det fører nemlig til dårligt håndværk, fordyrelse af byggeriet og spild af ressourcer TEKST: SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST Udbudsloven er så liberal, at hovedentreprenører kan gøre, som det passer dem. Der er rigtig mange bygherrer, der slet ikke har nogen etik, mener Jan Overgaard. Hans virksomhed, Ribergaard Gulve i Glostrup, har i flere tilfælde været billigste udbudsgiver og alligevel ikke fået kontrakten. Nu efterlyser han regler eller retningslinjer for god udbudsskik på området. Selv om tilbuddet for længst er afgivet, og byggeriet har været i fuld gang i måske et helt år, så bliver der ikke indgået kontrakt med gulventreprenøren. Først to-tre måneder inden byggeriet er helt færdigt bliver vi kontaktet og opfordret til at give en pris. I princippet bliver arbejdet udbudt igen, da udbudsfristen for længst er løbet ud. Typisk uddelegerer hovedentreprenøren opgaven med at indhente pris hos gulventreprenørerne til konduktøren. Har han en god samarbejdspartner, går han til ham og siger: Jeg har en opgave, der står til en million kroner, kan du løse den for kr.? I dag er markedet så presset, så det siger ingen nej til. Desværre betyder det også, at arbejdet bliver udført nødtørftigt og med billige materialer af ringe kvalitet. Det har jeg set mange tilfælde af igennem mine snart 20 år som syns- og skønsmand, siger Jan Overgaard. Drastisk fald i omsætningen I de seneste år har Ribergaard Gulve fravalgt at byde ind på det private kontraktmarked for i stedet at koncentrere sig om at servicere de gode, faste kunder. Det betød et drastisk fald i omsætningen, men omvendt havde det ikke den store betydning på indtjeningen. Min vurdering er, at dækningsprocenten ved kontraktudbud for mellemstore virksomheder i vores branche er på et meget lavere niveau end i mange andre brancher. Det hænger sammen med, at markedet er så presset, at vi kalkulerer lige til stregen, og dermed er branchen med til at ødelægge prissætningen og hive kvaliteten ned. Vi vil alle sammen gerne lave et flot kvalitetsarbejde og aflevere det til tiden, men det lader sig ikke gøre, siger Jan Overgaard og fortsætter: Selvfølgelig jagter bygherrer de laveste tilbud, men prisen kan også blive så lav, at det ikke kan undgå at gå ud over kvaliteten både materialeog håndværksmæssigt. Jeg er varm tilhænger af en stærk konkurrence, men det skal være på fair og sammenlignelige vilkår. Løsningen er udformningen af et sæt etiske spilleregler, som branchen bredt bakker op om. Det vil nok kræve et langt sejt træk med holdningsændringer osv., men frivillige ordning er er at foretrække frem for decideret lovgivning på området. Unødig brug af ressourcer Jan Overgaard mener også, at der bru ges alt for mange ressourcer ved besigtigelse i forbindelse med kontraktudbud. Når vi er ude på besigtigelser for at byde ind på nye opgaver, kommer der måske fem hovedentreprenører, som hver har underleverandører med, selv på mindre opgaver til en samlet entreprisesum på under en million. I den fase bliver der brugt alt for mange ressourcer, og det bliver altid underentreprenørerne, der kommer til at betale. Faktisk kunne byggeriet blive billigere, hvis man ikke brugte en hel masse unødvendige ressourcer i tilbudsfasen, mener Jan Overgaard. Tilbagemelding burde være et krav En anden anke, som Jan Overgaard har imod bygherrer, er, at de stort set aldrig giver tilbagemelding på gulventreprenørens tilbud: Det er utrolig sjældent, at vi får at vide, hvordan vi ligger i forhold til de andre tilbudsgivere. Tilbagemelding bruger de ikke tid på, og det betyder, at vi ikke ved, hvordan markedet bevæger sig. Jeg synes, tilbagemelding burde være et krav. Prisen er vigtig, men bør ikke være det eneste parameter at konkurrere på. Jeg ser mange løsninger og produkter, man ikke skulle have valgt. Med den nuværende lovgivning er det ikke lovligt, at bygherren angiver, hvilke materialer der skal vælges. Men jeg mener, at det kan lade sig gøre at udarbejde en beskrivelse, uden at nævne materialer. Det kræver tid for bygherren, men omvendt kan man undgå håndværksmæssige fejl og mangler samt valg af for ringe materialer, siger Jan Overgaard. 6 MAGASINET GULV JUNI 2016 MAGASINET GULV JUNI

4 TARKETT A/S EGETÆPPER A/S iq One er nu guldcertificeret af Cradle to Cradle. Gulv uden blødgørere guldcertificeret Verdens førende inden for udvikling af innovative og bæredygtige gulve, Tarkett, lancerer nu iq One i Danmark. Gulvet er certificeret på guldniveau i henhold til Cradle to Cradle, den globale certificeringsordning med nogle af de strengeste krav til produkters miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. Gulvet iq One er den nyeste generation af homogene gulve uden PVC og blødgørere. Med en høj slidstyrke er iq One et godt gulv til stærkt trafikerede områder som industriens produktioner, børneinstitutioner, omsorgsfaciliteter og sundhedspleje, hvor kravene til gulvets funktion og bæredygtighed er ekstremt høje. Tarkett kalder sig selv dedikeret til at udvikle bedre og sundere omgivelser i indretningerne. Med iq One er der skabt et gulv, der opfylder kravene til slidstyrke uden at give afkald på design og fleksibilitet. Det patentanmeldte materiale uden PVC har de samme gode egenskaber som Tarketts øvrige velrenommerede iq-gulve. iq One fås i 38 farver og tre retningsfrie mønstre: Dusty, Classic og Misty. Farveskalaen går fra milde til kraftige toner, og farverne kan matches med hinanden med den hensigt at skabe harmoniske og hyggelige miljøer. RUNDT OM GULVET Sådan vil Gulvbranchen få flere GVKmedlemmer Gulvbranchen arbejder med en ny struktur for økonomien i Gulvbranchens Vådrumskontrol. Principperne vil betyde billigere medlemskab og forudsætter flere medlemmer AF SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST Gulvbranchens bestyrelse har udtænkt en ny kontingentstruktur for Gulvbranchens Vådrumskontrol. Målet er at fastholde og styrke GVK som markedets eneste og betydende vådrumsordning med ekstern kvalitetskontrol. Principperne for en ny struktur om GVK s økonomi blev fremlagt på GVK s årsmøde og Gulvbranchens generalforsamling i april af branchechef Anders Hjorth Jensen på vegne af Gulvbranchens bestyrelse. Medlemmerne tog godt imod den skitserede løsningsmodel, og næste skridt er, at bestyrelsen sammen med GVK-leverandørerne sætter sig sammen og får en endelig aftale på plads. Målet er, at den nye kontingent struktur skal gælde fra næste årsskifte. Leverandørerne dækker GVK s faste udgifter De nuværende syv leverandører af GVK-godkendte belægninger skal dække de faste udgifter til driften af den uvildige kontrolordning, Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Mens E-medlemmernes kontingent skal dække ordningens variable omkostninger, der svinger i takt med de eksterne kontrolbesøg og medlemstal. Samlet set vil entreprenørmedlemmernes kontingent formentlig blive ca. halveret. Leverandørernes kontingent vil blive fastsat efter virksomhedens egen andel af det totale antal solgte kvadratmeter GVK-godkendt belægning. Denne fordelingsnøgle bliver baseret på indberetningerne til Markedsdata, der håndteres af revisionsvirksomheden Deloitte. Forudsætninger og succeskriterier Før den nye kontingentstruktur kan indføres, skal en række forudsætninger være opfyldt. Dels Valg på generalforsamlingerne skal den opfylde de konkurrenceretlige regler, dels skal gulventreprenører kunne optages som medlemmer, uden krav om, at de også er medlem af Gulvsektionen og Gulvbranchen. Og endelig skal alle leverandører give tilsagn om, at de kan tilslutte sig ordningen for en treårig periode fra 2017 til udgangen af Der er opsat en række succeskriterier for den nye struktur. Dels skal antallet af GVK-virksomheder stige til 100 inden udgangen af Dels skal GVK-medlemmers markedsandel svare til 80 pct. af udførte vådrumsopgaver. Og endelig skal GVK integreres med Gulvbranchens Digitale Kvalitetssikring, og GVK Portalen skal moderniseres. Gulvsektionen På Gulvsektionens generalforsamling den 8. april på Gl. Skovridergaard i Silkeborg blev Tonny Kruse, Burcharth A/S, og Michael Nielsen, Em. Meyer Gulve, genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Larry Eriksen blev genvalgt som 1. suppleant og Lars Høi som 2. suppleant. Jan Overgaard, Ribergaard Gulve A/S, blev genvalgt som revisor og Mogens Hammelsvang som revisorsuppleant. Figura i rektangel, lagt som plankemønster, hos Radius A/S i Randers. Tæppet som et møbel Arkitekter har taget vel imod Egetæppers Figura-kollektion, der er en ny fortolkning af gulvbelægningens rolle i indretningen Gulvet har historisk været opfattet som den stille flade og den passive bygningskomponent, hvis rolle primært er at indramme og støtte indretning og dagligdagens aktiviteter. Sådan behøver det ikke at være, lyder et udsagn fra Egetæpper A/S, der med den tekstile belægning, Figura, har leveret helt nye værktøjer til indretningen. Med Figuras kollektion af tæppefliser i otte forskellige geometrier kan gulvet blive toneangivende i indretningen. Gulvets belægning bliver et aktiv og et dekorationselement i sig selv, forklarer Egetæppers brand- og marketing manager, Jan Magdal Poulsen. Efter få måneder på markedet har Figura fået et godt fodfæste på et ellers hårdt marked, oplyser Egetæpper. Det er sket, fordi arkitekter og designere har taget vel imod tilbuddet om at give deres kreative evner frit løb med de mange muligheder, der åbner sig med Figuras 15 kvaliteter og 370 farver. De otte forskellige figurer begynder med to kvadrater ( og mm) og to rektangler ( og mm), men fortsætter med bølgen, sekskanten, dragen og kurven. Nogle emner fra Figura-kollektionen kan fås med Econyl-garner, der er 100 pct. genanvendelse. Bagsiden af fliserne er altid Ecotrust, af genanvendt PET fra plastflasker. -sab Gulvbranchen På Gulvbranchens generalforsamling den 8. april på Gl. Skovridergaard i Silkeborg blev formanden Christian Strøm, Charles Christensen A/S, genvalgt. Det samme blev bestyrelsesmedlemmerne Rene Pedersen, A10 Gulve & Gardiner A/S, og Jan Georgsen, Dana Lim A/S. Michael Nielsen, Ardex Scandinavia A/S, og Claus Winther, Auns lev Tæppe- og Gulvbranchens bestyrelse, fra venstre: Jan Georgsen, Dana Lim; Rene Krogh Petersen, A10 tæpper; Jens Christian Iversen, Forbo; Christian Strøm, Charles Christensen; Henrik Ancher, Ancher s Gulvservice; og Mads Lindegaard, Egetæpper. Gulvbelægning, blev genvalgt som suppleanter. Følgende leverandører blev genvalgt: Belægningsleverandører: Mads Skak Lindegaard, Ege Contract A/S. Bimaterialeleverandører: Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia. Entreprenører: Carsten Vilhelmsen, Anchers Gulvservice A/S. GVK Keld Hummel, Hummels Gulvservice ApS, blev genvalgt som entreprenørmedlem til Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) på årsmødet den 8. april på Gl. Skovridergaard i Silkeborg. 8 MAGASINET GULV JUNI 2016 MAGASINET GULV JUNI

5 RUNDT OM GULVET RUNDT OM GULVET Andet gulvmodul: Kvalitetssikring og aftaleforhold I forlængelse af kurset Gulvmodulet Entreprisestyring udbyder Gulvbranchen og Gulvsektionen i Dansk Byggeri også kurset Gulvmodulet Kvalitetssikring og aftaleforhold i 2. halvår. Det bliver den 20. og 21. september. Formålet med gulvmodulerne er at give gulventreprenører et ledelsesmæssigt løft. På kurset går vi 360 grader rundt om kvalitetssikring fra start til slut på en gulventreprise. Du får også undervisning i Gulvbranchens nye digitale KTS skifter navn til NEXT Uddannelse Københavns Tekniske Skole (KTS) har skiftet navn til NEXT Uddannelse. Det sker som led i, at KTS er fusioneret med CPH West. De to store aktører på erhvervs- og gymnasieuddannelsesområdet i hovedstaden har fundet sammen i en fælles vision om kvalitetssikringsværktøj, der er omtalt indgående her i magasinet. Anden dag sættes der fokus på de aftaleforhold, som gælder inden for byggebranchen, dvs. AB92, købeloven, udbudsret og forbehold. Gulvsektionen og Gulvbranchen kan med midler fra fonde og uddannelsespuljer yde medlemmerne et attraktivt tilskud på kr. Den samlede pris bliver kr., der omfatter et todageskursus med undervisning, materialer, forplejning og overnatning. at skabe et bedre og bredere uddannelsesudbud til de unge i Storkøbenhavn. Fusionen skete ved årsskiftet og er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Læs mere på Følg Gulvbranchen på LinkedIn Gulvbranchen har nu 166 følgere på LinkedIn. Bliv følger, hvis du arbejder professionelt med gulve, så kan du hele tiden holde dig ajour med Gulvbranchens aktiviteter og fagteknisk arbejde mellem leverandører og entreprenører, der arbejder professionelt med montering og vedligeholdelse af gulve. Videncenter for miljøfarlige stoffer er en realitet Miljøfarlige stoffer og materialer som PCB, asbest og bly udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker og miljø. Dansk Byggeri har derfor arbejdet for at samle interessenterne om et videncenter for genanvendelse af byggeog anlægsaffald. Videncentret vil blive målrettet byggeriets parter bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner med det formål at yde gratis vejledning i, hvordan gældende miljøregler overholdes. De første 2½ år er vidensformidlingen gratis, og herefter skal der udvikles en forretningsmodel, der sikrer, at centret kan køre videre på markedsmæssige betingelser. GI, Realdania og Miljøstyrelsen har skabt det nødvendige budget for et videncenter på omkring 6,8 mio. kr. Hertil skal lægges 1,2 mio. kr., som det konsortium, der har vundet opgaven ved et EUudbud, skyder i projektet, så der i alt er 8 mio. kr. Pengene skal gå til opstart og udvikling af videncentret, produktion af vejledninger til byggeriets parter, sekretariatsbetjening og udvikling af en forretningsmodel for videreførelse af centret på bæredygtige forretningsvilkår. Det vindende konsortium består af Teknologisk Institut, Golder Associates og KommunikationsKompagniet A/S. De skal sikre den nødvendige indsigt og service til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner i forhold til udfordringer med miljøfarlige stoffer og materialer i byggeriet. Ny KS-Håndbog og andre GVKmaterialer Den nye KS-Håndbog er nu klar. Den tager udgangspunkt i den tidligere håndbog og er rettet til i forhold til arbejdsområderne for Byggeriets Kvalitetskontrol (BK). Desuden er revision af følgende GVK-materialer under udarbejdelse: Revision af Vådrumsfakta forventes klar ultimo 1. kvartal Infofoldere omkring vvs fokusplaceringer af rør, afløb m.v. og hvilke komponenter, der kan anvendes (2. kvartal 2016). Infofoldere omkring strøgulve og vådrum fokus på gulvvarme og fald. Vis os dine spændende gulvopgaver Redaktionen for magasinet Gulv efterlyser gode historier om spændende gulvopgaver. Skal du lægge et helt unikt gulv, vil vi meget gerne fortælle om det og vise billeder af det i magasinet Gulv. Uanset om det er en løsning med tæpper, sildebensparket, vinyl eller linoleum, er vi interesseret i at høre fra dig. Det kan også være, at du har løst en opgave i en særlig bygning, butik eller virksomhed, der er særlig interessant. Vi efterlyser også trappeløsninger i stil med denne flotte trappe på Bredgade i København på billedet. Det er Hammelsvang Erhvervsgulve, der har stået for arbejdet. Skriv en mail til Anders Hjorth Jensen på Kursuskalender 2. halvår 2016 Efteruddannelse på Gulvskolen i Viborg, 2. halvår 2016 Vådrumskursus Start Slut Vådrumskursus 1 dag 12/10/ /10/2016 Vådrumskursus 1 dag 03/11/ /11/2016 Vådrumskursus 3 dage 28/11/ /11/2016 Vådrumskursus 1 dag 01/12/ /12/2016 Vådrumskursus udførelse 10 dage 05/12/ /12/2016 af Gulvkonstruktioner Trægulve Start Slut Montering af parket- og 5 dage 15/08/ /08/2016 bræddegulve (5 fag) Underlag og belægninger (4 fag) 3,5 dage 03/10/ /10/2016 Underlag og belægninger (2 fag) 1,5 dage 06/10/ /10/2016 Se også Efteruddannelse på Gulvskolen på NEXT i Glostrup, 2. halvår 2016 Vådrumskursus Start Slut Vådrumskursus 1 dag 17/08/ /08/2016 Vådrumskursus 3 dage 17/08/ /08/2016 Vådrumskursus 1 dag 02/11/ /11/2016 Vådrumskursus 3 dage 02/11/ /11/2016 Hold øje med Gulvbranchens hjemmeside, og/eller tilmeld dig Gulvbranchens nyhedsbrev. Tilmeld dig Gulvbranchens nyhedsbrev Gulvbranchen udgiver seks gange om året et nyhedsbrev, hvor du kan følge med i, hvad der rører sig i branchen. Du kan tilmelde dig på gulvbranchen.dk. 10 MAGASINET GULV JUNI 2016 MAGASINET GULV JUNI

6 BURCHARTH GULVENTREPRISE A/S JUNCKERS INDUSTRIER A/S Burchart Gulventreprise A/S er i gang med en unik linoleumsopgave i modtageområdet på skadestuen på Kolding Sygehus: En ledestjerne, der i diameter måler 25 m fra tak til tak. 25 m stor stjerne i linoleum Gulvvirksomheden Burcharth Gulventreprise A/S står bag lægningen af en stjerne i linoleum på Kolding Sygehus udført efter idé fra kunstneren Kirstine Roepstorff AF SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST En stor stjerne i linoleum er ved at blive født i modtageområdet på skadestuen på Kolding Sygehus. I tæt samarbejde med kunstneren Kirstine Roepstorff har gulventreprenøren skåret stjernen ud i linoleum i fire farver. Fra tak til tak måler stjernen 25 m i diameter, og det har været nødvendigt at have en landmåler med på opgaven for at sikre nøjagtighederne. Der er langt imellem den slags sjove og udfordrende opgaver, som man ikke får hver dag; det er den største stjerne, vi har lavet til dato, fortæller Tonny Kruse, Burcharth Gulventreprise A/S. Udfordringen er, at stjernen skal måles op for at blive helt præcis, og så skal belægningerne skæres sammen. Det svære er, at den er så stor, så man ikke kan lave en skabelon. Derfor har vi haft en landmåler med på opgaven. Han har været behjælpelig med afsætning af punkter, således at vi kunne snøre stjernen op på de spartlede gulve, inden vi lagde linoleum. Alene punktafsætningen og opstregningen tog to mand to uger, fortæller Tonny Kruse. Ledestjerne Det er den danske kunstner Kirstine Roepstorff, der bor i Berlin, der har fået idéen til den store stjerne i modtagereceptionen. Tanken er, at den er en ledestjerne for patienter og besøgende, der henvises til teamstationer, hvor der er mindre linoleumsstjerner. Arbejdet kræver, at de gulvfolk, der er på opgaven, kan arbejde tæt sammen og kommunikere med hinanden. Og så skal de stole på opmålingerne og være tro mod punkterne på gulvet. Når linoleummet skal skæres sammen, kræver det omhyggelighed, siger Tonny Kruse, der har mødt kunstneren flere gange. Arbejdet med stjernen er en del af en større renoveringsopgave, som Burcharth Gulventreprise A/S vandt i licitation helt tilbage i starten af Gulventreprenøren har lagt i alt kvm linoleum på sygehuset, og først efter sommerferien er hele arbejdet færdigt. Stjernen udføres i en grå grundfarve og med takker i lys blå, grå-hvid og endnu en grå farve. Årets Arne til sal med egeparket Junckers Industrier står bag gulvløsningen til ny prisbelønnet multisal Hvor højt prioriterer du dine trægulve? Du vil sikkert være enig i, at trægulve af høj kvalitet kræver træ- plejeprodukter af høj kvalitet. Hos Trip Trap WoodCare besluttede vi at lave den ultimative produktserie, hvor vi kombinerer vores viden og erfaring med den nyeste teknologi. Målet var at lave den stærkeste olie, du kan få til dit gulv. Og en lak med neutral, mat No1: Det mest eksklusive træplejesystem i verden Trip Trap WoodCare Tværvej 6, 6640 Lunderskov Tel: finish og dog med en fantastisk blødhed. Resultatet er verdens mest eksklusive træplejesystem. Læs mere triptrapwoodcare.dk/no1 Kontakt Trip Trap WoodCare på telefon , eller sælger Mads Nielsen på telefon , for nærmeste forhandler. Multisalen på Falkonergårdens Gymnasium med Junckers Eg Parket Classic på DuoBAT Falkonergårdens Gymnasium, projekteret af Falko Arkitekter, modtog tidligere i år arkitekturprisen Årets Arne. Prisen uddeles af Arkitektforening en i Danmark, som motiverede valget af projektet med en indlevet tilgang til det at bygge på et følsomt sted, med forståelse og respekt for ens omgivelser. Den nye tilbygning roses for sit vellykkede arkitektoniske greb, hvor nyt og gammelt understøtter hinanden, og hvor stædighed og omtanke skinner igennem. Fra det store programmatiske greb og ned til den mindste detalje er der tale om et overbevisende og gennemført stykke arkitektur med velovervejede materialevalg og en gennemtænkt plan. Til projektet valgte Falko Arkitekter Junckers massiv Eg Parket Classic som gulv og til tilskuerpladser i den nye multisal. Gulvet er installeret på konstruktionen DuoBAT 120+, og banemarkering er udført med Junckers HP SportsLine. 2 nye EC1 Plus lime fra ARDEX: Perfekt klæbning af enhver belægning ARDEX AF 145: Hurtig vinylklæber til krævende opgaver på gulv og væg. Udover vinyl i baner og fliser kan AF 145 også anvendes til kvartsvinylfliser, PVC-designbelægninger og gummibelægninger op til 4 mm i tykkelsen på både sugende og ikke sugende underlag. ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej Herlev tlf ARDEX AF 270: Linoleums- og tekstillim med højt monteringshug. Til linoleum i baner og fliser, korkment, nålefilt og tæpper af enhver slags. God begyndelses- og slutstyrke og højt monteringshug. SOLIDE FORBINDELSER 12 MAGASINET GULV JUNI 2016 MAGASINET GULV JUNI

7 GULVBRANCHEN Gulvbranchen mangler syns- og skønsmænd Jeg er meget entusiastisk på elevernes vegne... GULVBRANCHEN Gulvbranchen ønsker at øge korpset af syns- og skønsmænd. Hvervet kræver både faglige kvalifikationer og særlige personlige egenskaber. Magasinet Gulv har talt med en af dem Anders Kjeldsen blev 1. marts ansat som ny faglærer på gulvlæggeruddannelsen på NEXT Uddannelse (tidligere KTS) arbejdsglæde er et nøgleord Jo bedre dokumentation, jo mere skarp og enkel bliver en afgørelse, siger Henning Rasmussen, Jul Nielsen Entreprise A/S i Frederikshavn, der en af de otte syns- og skønsmænd inden for gulvfaget. AF SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST Indimellem opstår der konflikter imellem bygherre og gulventreprenør tvist er, som de ikke selv kan løse og her kommer syns- og skønsmanden ind i billedet. Når jeg bliver indkaldt til uvildigt syn og skøn, tjekker jeg først, om jeg har haft et samarbejde med en af parterne. Hvis ikke, siger jeg ja til at på tage mig sagen. Herefter har parterne 14 dage til at gøre indsigelse mod mig som synsog skønsmand og uddybe sagen. Herefter indkalder jeg de berørte parter til syn og skøn på adressen, hvor tvisten er. Jeg beder dem altid hver især møde op med relevante bilag og opfordrer dem til at tage deres advokat med for at sikre, at der ikke opstår misforståelser, siger Henning Rasmussen, Jul Nielsen Entreprise A/S i Frederikshavn, der er en af de otte syns- og skønsmænd inden for gulvfaget. Dokumentation en fordel Forud for syns- og skønsmandsforretningen har parterne skriftligt fremsendt et antal punkter, som de ikke er enige om. Det er de punkter, jeg forholder mig til. Det gør jeg ud fra de gængse vejledninger, AB92 og leverandørens læggevejledning. Jo bedre dokumentation, der er i form af billeder, leverandøranvisning og AB92, jo mere skarp og enkel bliver afgørelsen, siger Henning Rasmussen, der har imellem fem og 15 sager på årsplan over hele landet og sågar også i Grønland. Når syns- og skønsmandsforretningen har fundet sted, skriver Henning Rasmussen en rapport med sin vurdering af syns- og skønssagen. Hvis en af parterne ikke er enig i afgørelsen, kan han indbringe sagen for Byggeriets Ankenævn, og i sidste ende kan sagen blive endelig afgjort i retten. Her bliver syns- og skønsmanden typisk indkaldt som vidne. Krav til syns- og skønsmænd Hvad kræver det at blive syns- og skønsmand inden for gulvfaget? Du skal have nogle års erfaring med gulvbranchen og have en naturlig interesse for at følge med i, hvad der sker inden for faget have en stolthed for dit fag. Du skal både være ajour med nye regler og krav, være opdateret uddannelsesmæssigt og på arbejdsmiljøområdet. Og så skal du have kendskab til mange produkter og indstillet på at sætte dig ind i regler og vejledninger, siger Henning Rasmussen. Særlig vigtigt er det også, at du besidder evnen til at lede syns- og skønsmandsforretningen, da det er dig, der sætter dagsordenen og kører mødet. Du skal forholde dig til de konkrete tvister og kunne skære igennem. Ofte er tingene kørt op i en spids, og så nytter det ikke noget, at du som mødeleder lader følelserne løbe af med dig. Du skal have tålmodighed, være neutral og vise interesse for at høre begge parters synspunkter, siger Henning Rasmussen, der har mere end 20 års erfaring i gulvbranchen. Mener du, at du har de faglige og personlige egenskaber til at være syns- og skønsmand, og har du lyst til at være en del af korpset, så henvend dig til Gulvbranchens branchechef Anders Hjorth Jensen. En impulsiv ansøgning på nogle få linjer, skrevet sent på natten, banede vejen for en jobsamtale og et tilbud om ansættelse for 44-årige Anders Kjeldsen. Den 1. marts tiltrådte han som ny faglærer på gulvlinjen, Københavns Tekniske Skole, der nu hedder NEXT Uddannelse. Det er første gang, jeg skal møde på arbejde det samme sted hver dag. Det er det perfekte job for mig, og mit sidste job, medmindre min chef siger op, siger Anders Kjeldsen, der er udlært gulvlægger hos Jensen Gulvbelægning i København i 1992, med et glimt i øjet. Tidligere arbejdspladser har der været mange af for Anders Kjeldsen, heriblandt P. Rasmussen og sønner, BT Gulve og Ravn Gulve. Helt tilfældigt Jeg så helt tilfældigt annoncen om, at de søgte en faglærer til gulvlæggeruddannelsen. I første omgang droppede jeg at søge stillingen, fordi jeg tænkte, jeg ikke havde en chance. Men for at lukke munden på min mor, der altid har prikket til mig for, at jeg skulle finde et fast job, sendte jeg alligevel en kort ansøgning. Jeg drømte ikke om, at jeg ville blive kaldt til samtale, siger Anders Kjeldsen. I ansøgningen skrev Anders Kjeldsen blot, at han havde lavet meget flot gulvarbejde, er god til at lære fra sig, aldrig er sur og heller aldrig er syg. Jobsamtalen gik forrygende, og inden Anders Kjeldsen var stået af metroen ved hjemmet på Amager, blev han tilbudt jobbet. Springer ud af sengen Hver dag glæder jeg mig så meget til at komme på arbejde, at jeg springer ud af sengen, før vækkeuret ringer. Jeg Vores nye marmoleum Striato har netop vundet IF design prisen har haft mange lærlinge igennem tiden, er glad for unge mennesker og meget entusiastisk på deres vegne. Der er ikke noget bedre end at se deres glæde, når de består, og det gør jeg alt for, at de gør, siger Anders Kjeldsen, der før har afholdt kurser for sine tidlig ere kolleger. Bagefter kom fem af kollegerne hen og gav mig hånden. Det bekræftede mig i, at jeg er havnet det rigtige sted. Jeg elsker den menneskelige interaktion. Min største udfordring bliver, at der skal lægges en uddannelsesplan for mig, hvor jeg skal tage pædagogikum, samfundsfag og måske dansk inden for de kommende år. Jeg er frisk på det, og det skal nok gå, selv om det er lang tid siden, jeg selv har været på skolebænken, siger den nye faglærer, der har en 10. klasse og gulvlæggeruddannelsen fra gulvskolen i Viborg. Jeg elsker den menneskelige interaktion, siger Anders Kjeldsen, der har fundet sit drømmejob som faglærer på gulvlæggeruddannelsen. Flere stiller krav om GVK-medlemskab Marmoleum Striatos lineære design giver en ekstra dimension til store, høje og åbne rum. Ved at spille med farver og udforske grænserne for en 150-årig proces, har vi skabt nye designs og farvekombinationer med det bæredygtige materiale. Vi laver omkring vådrum om året. Så derfor har vi nu meldt os ind i GVK, siger direktør Martin Fyhn, Garant Støcbo Esbjerg A/S. Både kommuner, private forbrugere, bygherrer og arkitekter er i højere grad begyndt at stille krav til, at gulventreprenører, der udfører vådrum, er tilknyttet Gulvbranchens uvildige kontrol GVK. Det fik Garant Støcbo Esbjerg A/S til at melde sig ind. Gulvbranchens kampagne for at gøre bygherrer opmærksomme på fordelene ved at vælge en gulventreprenør, der er med i Gulvbranchens Vådrumskontrol, ser for alvor ud til at slå igennem. Vi har på det seneste oplevet, at der både fra kommuner, byggefirmaer, ingeniører og arkitekter bliver stiller krav om, at vi er underlagt uvildig kontrol. Samtidig har vi netop overtaget Garant i Varde og dermed er vores vådrumsafdeling forholdsvis stor. Vi laver omkring vådrum om året. Så derfor har vi nu meldt os ind i GVK, siger direktør Martin Fyhn, Garant Støcbo Esbjerg A/S, der også forventer, at det vil give flere ordrer på vådrum. GVK giver sikkerhed for, at vi monterer vådrummene ordentligt og efter alle gældende regler, siger Martin Fyhn. Garant Støcbo Esbjerg har ti svende og to snart tre lærlinge. Alle montører har vådrumscertifikat og bliver løbende opdateret om nye materialer og vejledninger. Vådrumsarbejdet udfører virksomheden fortrinsvis i Esbjerg, Ribe og Herning. Gulvbranchen får nu også direkte forespørgsler fra forbrugere om, hvorvidt konkrete virksomheder er med i GVK. Inden jeg får lagt vinyl i mit badeværelse, vil jeg sikre mig, at jeg får en GVK-garanteret vinylpålægger, skrev en forbruger til Gulvbranchen i forbindelse med, at hun forespurgte om, hvorvidt to konkrete gulvvirksomheder var med i Gulvbranchens Vådrumskontrol. 14 MAGASINET GULV JUNI 2016 MAGASINET GULV JUNI

8 NFM FLYTGOLV AB Udlægning af skumbeton sker med pumpe, mens betonen er tyktflydende, hvorefter den er nem at nivellere. Hurtig udførelse er en konkurrenceparameter. Svensk skumbeton får dansk datterselskab NFM Flytgolv fra Oxie ved Malmø opererer nu i Danmark fra egen adresse i København. Efterspørgslen på især skumbeton er stejlt stigende Siden 1980 har svenske NFM Flytgolv været en kendt entreprenør og leverandør af støbte gulve til det danske marked; gennem tre årtier med bl.a. skumbeton som et af de vigtigste produkter på hylderne. Aktiviteterne har hidtil været styret fra hovedkvarteret i Oxie uden for Malmø, men nu er forretningen vokset så betydeligt, at det er blevet tid til at etablere sig i Danmark, oplyser direktør Leif Gustavsson. Leif Gustavsson har derfor ansat en kendt profil i gulvbranchen, Tim Exbøl (tidligere Dahls Gulve), til at lede den danske afdeling. Det sker nu fra en adresse på Amager, hvor NFM Flytgolv samtidig har fået god plads til et større varelager. Nemmere hverdag Vi får hurtig ere reaktionstider, og vi undgår det danske bureaukrati, der kan være en prøvelse af de helt store over for især virksomheder med adresse uden for Danmark, påpeger Leif Gustavsson som gode grunde til at etablere sit danske datterselskab. Af stor betydning er det også, at NFM Flytgolv parallelt øger sin pumpevognskapacitet fra en til fire biler, som alle kan tilgås for ordrer i Danmark. Vi er sikre på, at vi med dansk adresse får en nemmere hverdag, og vi kan se tilsvarende store fordele for vores kunder, når lageret befinder sig her og styres lokalt. En af de store fordele ved den færdigtblandede skumbeton er netop, at den er hurtig at udlægge, og at vi kan arbejde autonomt med den fra biler, der kan sammenlignes med NFM Flytgolv har netop sat tre nye pumpebiler i drift. Det er kørende fabrikker med alle materialer til fremstilling af f.eks. skumbeton. en slags mobile fabrikker, forklarer Tim Exbøl. Bilerne har selv alle materialer med og blander dem på stedet til skumbeton, som derefter pumpes ind på byggepladsen og udlægges på etagerne. Overfladen er gangbar efter tre timer, og der kan arbejdes videre på det hærdede gulv næste dag, oplyser Leif Gustavsson, som har erfaringer med skumbeton gennem 30 år. At hele processen foregår in situ giver store fordele, tidsmæssigt og i forhold til kvaliteten, lyder vurderingen fra Leif Gustavsson: Forholdene er de samme under både fremstilling og udlægning. Stigende krav På basis af et bygningsreglement med stigende krav til både akustisk og termisk isolering er skumbeton blevet et meget efterspurgt og ombejlet materiale til etablering af etageadskillelser. Det gælder i kontor- og institutionsprojekterne, men ikke mindst i de mange boligejendomme, der aktuelt opføres i Danmark, konstaterer Tim Exbøl. Skumbeton udpumpes i flydende form og er selvnivellerende. Gulvet er hærdet op efter et døgn. Der findes eksempler på, at betydelige byggeprojekter ikke har kunnet godkendes, fordi utilstrækkelig omhu med de støbte gulve har medført en ringe trinlydsdæmpning. Den type undladelsessynder kan koste mange millioner i et i forvejen prispresset projekt, når andre f.eks. NFM Flytgolv siden skal rette op på forsømmelsen. Det er også en faktor, at skumbeton bruges lige så vel i renovering som i nybyggeri. Netop skumbetonens lavere vægt er ofte en afgørende faktor. Densiteten kan styres, så vægten svinger mellem 350 til 900 kg pr. kbm, oplyser Tim Exbøl. Densitet Målet for densitet styres af kravene til akustisk og termisk isolering: Lav densitet giver en bedre termisk isolering, mens høj densitet giver en bedre trinlydsdæmpning. Det er et vigtigt argument for at vælge skumbeton, at merprisen på bare 150 kr. pr. kvm for at få den optimale akustiske dæmpning for fremtidige ejere og brugere er forsvindende lille, observerer Leif Gustavsson. Det er jo noget nemmere at sælge boliger til kr. pr. kvm, hvis kvaliteten er i top også den kvalitet, der befinder sig under gulvet, mener Tim Exbøl med reference til de ekstreme priser på Københavns bedste adresser. Ud over skumbeton markedsfører NFM Flytgolv flydespartel, håndspartel og EPS-beton (med flamingokugler). - sab JUNCKERS TOTALLØSNING Totalløsning med sikkerhed for funktionalitet Dokumenteret dæmpning af trinlyd Ingen utilsigtet nedbøjning af gulvet KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFORMATION JUNCKERS PROJEKTSALG TLF ELLER Let montering og mindre tidsforbrug Kiler fastholdes automatisk uden brug af søm = langtidsholdbar løsning med sikkerhed for at kiler ikke skrider fra hinanden pga. forkert sømning 16 MAGASINET GULV JUNI 2016 CREATING MAGASINET EXCEPTIONAL GULV SPACES JUNI FAKTA Anvendelse Gulvtype Underkonstruktion Krav til undergulv Strøafstand c/c Konstruktionshøjde inkl. kile, strø og 22 mm gulvbræt. Ekskl. 4,5 mm Trinlyd-dæmper Trinlyddæmper Forhøjere* * Maks 2 stk. forhøjere pr. kile. Bolig/Erhverv 20,5 mm massiv plank eller 22 mm massivt parketgulv Enkeltlags strøsystem Jævnt/ujævnt 400/500/600 mm 39x40 mm strø: Min. 78 mm / max. 100 mm 63x40 mm strø: Min. 102 mm / max. 124 mm Bidrager med 4,5 mm til konstruktionshøjde 20, 30, 40 og 50 mm SIDETITEL LEVEL 78+ Strø- og opklodsningssystem med indbygget dæmpning af trinlyd SELVBÆRENDE GULVLØSNING BESTÅENDE AF MASSIVE BRÆDDER SØMMET TIL STRØER UDLAGT PÅ FAST UNDERLAG Level 78+ er et strø- og opklodsningssystem til montage af trægulve, med mulighed for indbygning af trinlydsdæmpning. Løsningen er udviklet som et svar på de voksende lovkrav om lydisolering i etagebyggeriet. Med Level 78+ og Junckers TrinlydDæmper opnås en dokumenteret dæmpning af trinlydstransmissionen mellem etagerne på db, afhængig af strøhøjden. Dæmperen monteres på opklodsningerne, som efterfølgende let klikkes på strøerne; nivellering til ønsket højde og rethed udføres uden brug af søm og værktøjer. Til kilesystemet findes et udvalg af forhøjere, der giver mulighed for øgning af konstruktionshøjde op til 100 mm.

9 ALTRO A/S WIKANDERS/TIMBERMAN A/S Nye sikkerhedsgulve fra Altro Altro har kombineret to af sine populære 2,5-mm-sikkerhedsgulvløsninger for at skabe Altro Reliance 25 Altro Designer 25 og Altro Unity 25 er samlet under det nye navn Altro Reliance 25 og omfatter 27 farver. Løsningen inkluderer også Altro Easyclean Maxis PUR -teknologi, der gør gulvene lettere at rengøre og vedligeholde, skriver virksomheden. Den ekstra 25 % tykkelse gør gulvet markant mere robust end 2-mm-sikkerhedsgulve, og det er således modstandsdygtigt over for både stød og slag, mekaniske og fysiske påvirkninger samt punktbelastninger. Vedvarende skridsikkerhed Gulve, der er tykkere end 2,0 mm, fordeler energien mere effektivt, så risikoen falder for, at belægning en bliver løs. På den måde minime res og forebygges det endda, at undergulvet tager skade. Gulvene har samtidig forstærket kemisk modstandsdygtighed og kan fint håndtere ekstreme fugtgrader og temperaturer. Det gør dem perfekte til områder, der skal holde til store belastning er under mange forskellige forhold, siger Michael Persson, der er områdeleder for Altro i Danmark, Sverige og Norge. Den ekstra tykkelse på gulvet gør det mere modstandsdygtigt over for både stød og slag, mekaniske og fysiske påvirkninger samt punktbelastninger. Naturkork tilbage i lækker udgave Med Wicanders Naturecork Double Side fra Timberman, produceret af 100 pct. naturlig, bæredygtig kork, er naturkork synligt tilbage på markedet Gulvfliserne leveres tosidet, hvor hver side har sin egen farve: Originals Dark kombineret med Traditionel eller Originals Medium Light kombineret med Traditionel. Wicanders Naturecork Double Sidekorkfliser er et perfekt gulvvalg til bolig og erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, forbedret akustik, en lun og ergonomisk korrekt gulvflade samt en bæredygtig og miljøforbedrende gulvløsning til større rum, hvor gulvet gerne må komme i fokus, siger Kim Dyhr Jørgensen fra Timberman og fremhæver, at mulighed en for at anvende begge sider af flisen giver stor designfrihed. Gulvfliserne leveres to sidet, hvor hver side har sin egen farve: Ori ginals Dark kom bineret med Traditionel eller Originals Medium Light kombineret med Traditionel. Man kan lægge fliserne traditionelt med samme side opad eller kombinere efter eget design og i spændende unikke mønstre, siger Kim Dyhr Jørgensen. Råmateriale dæmper stød og støj Wicanders korkflise er ret stødabsorberende en egenskab, som der ofte lægges stor vægt på: Hemmeligheden ligger i korkens cellestruktur, som ligner biernes honningceller. Hver celle fungerer som en naturlig termisk isolator, der giver en lun gulvflade. Naturkorken giver samtidig en markant dæmpning af både rum- og trinstøj. Den har støddæmpende egenskaber, hvor sidstnævnte især giver en ergonomisk korrekt og behagelig gangkomfort, siger Kim Dyhr Jørgensen. Bæredygtig ressource Wicanders Naturecork Double Side kommer fra barken på de op til 200 år gamle portugisiske korkege. Når korken er høstet, vokser et nyt lag korkbark ud, og efter ni år er kork egen igen klar til en ny høst. Den regelmæssige udvinding af kork er samtidig af stor vigtighed for den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed i landdistrikterne i middelhavsregionen, hvor korkegen vokser. Set på messen Architect at Work i Forum, København, den maj MAGASINET GULV JUNI 2016

10 SIDETITEL Flytgulve A/S New Yorker Designgulve i flere farver Tyndpudsgulve Ronasil Alfagips Skumbeton Epoxygulve Lydgulve Akustikgulve Soundseal-konstruktioner DTI kontrollerede produkter Salg af NFM produkter Sække à 25 kg eller 15 kg til fordelagtige priser Ring for tilbud Leif Tim Se mere på EGE NÅR STOR MILEPÆL MED NYE CRADLE TO CRADLE CERTIFIKATER Med i alt 35 Cradle to Cradle certificerede produkter ligger ege miljømæssigt aftryk som muligt, men hvor ressourceforbruget i helt i top på den internationale liste over tæppeproducenter med stedet efterlader et positivt fodspor. Målet er at fremstille produkter flest Cradle to Cradle certifikater. Cradle to Cradle er visionen om udelukkende bestående af materialer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og en verden, hvor forbrug af ressourcer ikke bare sætter så lille et miljø. NFM Flytgulve A/S Raffinaderivej København S MAGASINET GULV JUNI

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER NU VIL VI OGSÅ VÆRE MED PÅ DIT BYGGERI FLISEPARTNEREN partnerskab og stærk efteruddannelse Denne folder er et tilbud til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL September 2017 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold

Læs mere

12 Et gulv til at ligge på og kigge på 13 Philip er på vej til EM i gulvlægning 14 Her kan du lege med gulvets designudtryk 16 Funky New York i den

12 Et gulv til at ligge på og kigge på 13 Philip er på vej til EM i gulvlægning 14 Her kan du lege med gulvets designudtryk 16 Funky New York i den Indhold 4 Tema: Uddannelse 4 Uddannelser på charmeoffensiv 5 Tag nu bare de lærlinge 6 Håndværk på skoleskemaet 7 Her kan jeg bruge mine hænder 8 Kvik reaktionstid på fugefrie designgulve 8 Terrazzotendens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone Bambus Bambus er et produkt,

Læs mere

MAGASINET GULV MEDIAINFORMATION 2016

MAGASINET GULV MEDIAINFORMATION 2016 MAGASINET GULV / MEDIAINFORMATION 2016 / 1 MAGASINET GULV MEDIAINFORMATION 2016 MAGASINET GULV / 02 Bannerformater og teknik / 03 Annoncepriser og -formater / 05 MAGASINET GULV / MEDIAINFORMATION 2016

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve 17 www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone 2 Bambus Bambus er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

iq ONE UDEN PVC HOMOGENT GULV

iq ONE UDEN PVC HOMOGENT GULV HOMOGENT GULV UDEN PVC iq ONE iq One har en perfekt balance mellem design, fleksibilitet og holdbarhed, og er velegnet til områder, der stiller høje krav. Den unikke og innovative produktsammensætning

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve Bambus Bambus er et produkt, hvis styrke er kendt verden over. Styrken gør bambus velegnet til bl.a. stilladser, bærende konstruktioner i huse, både, møbler og meget andet.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-7/96-23.166 4. juni 1996 (Rosenmeier, Bente Madsen, Viggo Olesen) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-7/96-23.166 4. juni 1996 (Rosenmeier, Bente Madsen, Viggo Olesen) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-7/96-23.166 4. juni 1996 (Rosenmeier, Bente Madsen, Viggo Olesen) K E N D E L S E Dansk Industri (advokat Jens Auken) mod Kolding Kommune (advokat Jon Stokholm) Denne sag er

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 Det handler om netværk - på messen for fagfolk i MCH Herning Kongrescenter GULV10 handler om inspiration, nye materialer og trends inden for gulvbelægning, men

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

HOLME aps.dk. Solafskærmning. Gardiner. Markiser. Gulve. Et professionelt erhvervsindretningsfirma

HOLME aps.dk. Solafskærmning. Gardiner. Markiser. Gulve. Et professionelt erhvervsindretningsfirma Et professionelt erhvervsindretningsfirma HOLME aps.dk Solafskærmning Gardiner Markiser Gulve HOLME aps.dk Solafskærmning Lamelgardiner Har du store vinduer, glasdøre og åbne arealer? Så er lamelgardiner

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET NYT NORDISK LANDKØKKEN FORM 12 NYT NORDISK LANDKØKKEN DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET Vi har klædt vores snedkerkøkkener i klassisk

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil! Plank Eg Rustik matlak RW03130

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil!  Plank Eg Rustik matlak RW03130 Eksklusive trægulve Zagawood det tidsløse design i moderne stil! www.zagawood.dk Plank Eg Rustik matlak - 0614RW03130 2 Træets oprindelse Nordisk tradition forenet med den nyeste teknologi Zagawood er

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Skandinavisk design på gulvet

Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet En fryd for øjet Gulvet anses ofte for det element, der danner fundamentet for bygningens indretning. Gulvet kan derfor også betragtes som et

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd.

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd. s r. r li 'a- :, i:. Eftex ApS har i samarbejde med de førende producenter af lyd reducerende materialer sammensat et unik sortiment til den danske byggebranche, og er i stand til at designe en etageadskillelse

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit Design Grinded Stone og Design Colour Fremtidens gulv Et weber.floor designgulv er

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Bølgeplader i fibercement

Bølgeplader i fibercement Bølgeplader i fibercement En ny generation og en stærk løsning til klassisk eller moderne byggeri En ny generation Den nye generation af fibercement bølgeplader fra Cembrit er fremstillet af naturlige,

Læs mere

Risiko ved renovering

Risiko ved renovering Risiko ved renovering Arbejdet med risikomodeller er projektlederens vigtigste redskab til at imødekomme de mange uforudsete hændelser og byggetekniske udfordringer der altid opstår i renoveringsprojekter.

Læs mere

TÆPPER. Kvalitetstæpper - til kontorer og hoteller mv.

TÆPPER. Kvalitetstæpper - til kontorer og hoteller mv. TÆPPER Kvalitetstæpper - til kontorer og hoteller mv. Royal Royal er en elegant velour kollektion i 40 farver, som er meget velegnet til brug i blandt andet hotel- eller kontormiljøer, hvor der stilles

Læs mere

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika.

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika. Firmaprofil (CVR: 30564294) er et 100 procent dansk ejet firma med opstart i 2007 og udspringer af Nørresundby VVS, hvor VVS installatør Lars Christensen igennem mere end 25 år har haft fokus på energioptimering.

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning Fleksible og funktionelle løsninger til opdeling af rum Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt af en udfordring

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Parketgulve med klassiske mønstre

Parketgulve med klassiske mønstre Indhold Gør det rigtigt, når du søger en praktikant ANDERS HJORTH JENSEN, BRANCHECHEF, GULVBRANCHEN 4 Elever har pligt til at søge ledige praktikpladser 5 Årets Gulvmand tænker på gulve 24-7 6 Nyt GVK

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Eminent VINYL HOMOGEN GULVBEL ÆGNING

Eminent VINYL HOMOGEN GULVBEL ÆGNING Eminent HOMOGEN GULVBEL ÆGNING VINYL > Bred og ny kollektion med et unikt design koncept > Ikke retningsbestemt mønster med 3D effect > iq intelligent kvalitet PUR forstærket overflade > Ingen brug af

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere