Smart Wireless THUM -adapter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Wireless THUM -adapter"

Transkript

1 Installationsvejledning Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Vigtigt vedr. trådløs tilslutning Konfiguration til brug i testbænk Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Bekræftelse af funktion Referenceoplysninger Produktcertificeringer EF-overensstemmelseserklæring Slut

2 Smart Wireless Installationsvejledning 2011 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Emerson Process Management Rosemount Division 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (US) (800) Tlf. (intl.) +1 (952) Fax +1 (952) Rosemount Temperature GmbH Frankenstrasse Karlstein Tyskland Tlf. +49 (6188) Fax +49 (6188) Emerson Process Management Hejrevang Allerød Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / VIGTIG MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless THUMadapteren. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlsøgning eller installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til en (dokumentnummer ). Manualen og denne vejledning findes også i elektronisk udgave på ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om produktcertificeringer vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation. Inden en Field Communicator i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Dette apparat overholder kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens. Apparatet skal acceptere den interferens, det måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Apparatet skal installeres, så antennen er mindst 20 cm (7.87 in.) fra alle personer. VIGTIG MEDDELELSE Ved normal drift eller i fejltilstand forårsager en et fald på 2,5 V i den forbundne loop. Strømforsyningen skal kunne levere mindst 2,5 V mere end det ledningsførte apparats minimumskrav for at være sikker på, at det vil fungere korrekt, når en er installeret. Minimumskravet til det ledningsførte apparats strømforsyning kan findes i apparatets betjenings- og installationshåndbog. 2

3 Installationsvejledning Smart Wireless VIGTIGT VEDR. TRÅDLØS TILSLUTNING Opstartssekvens Der må ikke sættes strøm til noget trådløst apparat, før Smart Wireless-gateway en ( gateway en ) er installeret og fungerer korrekt. De trådløse apparater skal ligeledes startes op i den rækkefølge, de er nærmest gateway en. Der startes med det apparat, der er tættest på. Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. Ved at aktivere Active Advertising på gateway en tilsluttes nye apparater netværket hurtigere. Se manualen til Smart Wireless-gateway en (dokumentnummer ) for at få yderligere oplysninger. ens placering Om muligt skal en anbringes lodret opad, og den skal være ca. 1 m (3 ft) væk fra større konstruktioner, bygninger eller strømførende overflader, så der er fri kommunikation med andre apparater. Vandret montering af en kan medføre nedsat trådløs kommunikationsafstand. en må ikke monteres lodret nedad. Se yderligere oplysninger i ens referencemanual ( ). Figur 1. ens placering Indgang til installationsrør Ved installation af en i installationsrørsåbningen på et ledningsført apparat skal der anvendes godkendt gevindforsegling. Gevindforsegling sikrer, at forseglingen er vandtæt. Gevindforseglingen har også en smørende effekt, så en er nem at fjerne. M20 installationsrøradapter Hvis der anvendes en M20 installationsrøradapter sammen med en, skal der anvendes godkendt gevindforsegling, og M20 adapteren skal spændes fast på en med en skruenøgle. Når M20 installationsrøradapteren installeres i et installationsrør, skal den strammes med 32,5 Nm/25 ft-lb., så den er helt vandtæt. Forbindelser for Field Communicator en For at Field Communicator kan forbindes med en, skal der sættes strøm til det ledningsførte apparat. Field Communicator skal sættes i poll-tilstand og skal bruge adressen 63. 3

4 Smart Wireless Installationsvejledning Strømforsyning Minimum loopbelastning på 250 ohm. en kommunikerer med og får strøm fra en standard 4 20 ma/hart -loop. en forårsager et lille lineært spændingsfald i loopen fra 2,25 V ved 3,5 ma til 1,2 V ved 25 ma. I fejltilstand falder spændingen højst 2,5 V. en påvirker ikke 4 20 ma signalet under normal drift eller i fejltilstand, så længe loopen har en margin på 2,5 V ved den maksimale loopstrøm (25 ma for et typisk 4 20 ma/hart apparat). Strømforsyningen og spændingen skal begrænses til hhv. 0,5 A og 55 VDC. Loopstrøm Spændingsfald forårsaget af en 3,5 ma 2,25 V 25 ma 1,2 V Belastningsmodstand Hvis det er påkrævet, tilføjes en belastningsmodstand som vist på figur 8, 12 og 16. Modstanden skal have en tilstrækkelig nominel effekt i forhold til anvendelsen (min. 1W) og være kompatibel med den medfølgende samlemuffe, som kan rumme ledningsstørrelserne 14 til 22 AWG. Loop For at sikre at en fungerer efter hensigten, må den ikke installeres i en HART-loop med andre aktive HART-masters. HART-masters, som er periodisk aktive som eksempelvis en Field Communicator, kan anvendes i en loop med en. KONFIGURATION TIL BRUG I TESTBÆNK Ved konfiguration til brug i testbænk anbefales det, at en tilsluttes et ledningsført apparat. Hvis det ikke er muligt, kan følgende ledningsføringsdiagrammer bruges. Ved konfiguration til brug i testbænk skal det sikres, at strømforsyningen er begrænset til maks. 0,5 A. Figur 2. Kun, forsynet fra en strømkilde (som f.eks. en Fluke 744) Der er ikke krav om 250 ohm modstand, men kan anvendes til at verificere strømmen + 20 ma strømkilde HARTmodem 4

5 Installationsvejledning Smart Wireless Figur 3. Kun, med strøm fra en 24 V spændingsforsyning med 1200 ohm modstand for at begrænse strømmen til 20 ma 1200 ohm modstand påkrævet + 20 ma strømkilde HARTmodem TRIN 1: FYSISK INSTALLATION en kan installeres på følgende to måder: Direkte montering: en forbindes direkte med installationsrøråbningen på det ledningsførte apparat. Figur 4. Direkte montering Direkte montering 1. Installer HART-apparatet i henhold til gængs installationspraksis og producentens anvisninger. Der skal smøres godkendt gevindforsegling på alle forbindelser. 2. Tilslut en til det ledningsførte apparat som vist på figur Tilslut en til det ledningsførte HART-apparat vha. ledningsføringsdiagrammerne nedenfor. Se figur 21, 8, 10 og 12 på de næste sider. 4. Luk husdækslet på det ledningsførte HART-apparat, så metal er i berøring med metal. Dækslet må ikke lukkes for stramt, da enheden kan tage skade. BEMÆRK: en leveres med to samlemuffer. Den første er en muffe med to tilslutninger. Den anden er en muffe med tre tilslutninger. Denne muffe skal bruges sammen med en modstand, hvis der ikke er nok modstand i loopen. Begge disse muffetilslutninger kan rumme ledningsstørrelserne gauge. For påkrævet loopmodstand, se referencemanualen til det ledningsførte apparat. 5

6 Smart Wireless Installationsvejledning Ekstern montering Ekstern montering: en monteres adskilt fra det ledningsførte apparats hus og forbindes derefter med det ledningsførte apparat vha. installationsrør eller anden passende anordning. Figur 5. Ekstern montering 1. Installer HART-apparatet i henhold til gængs installationspraksis og producentens anvisninger. Der skal smøres godkendt gevindforsegling på alle forbindelser. 2. en skal monteres som vist på figur 5 på side Tilslut det eksterne monteringssæt i henhold til lokal praksis. 4. Tilslut en til det ledningsførte apparat ved brug af gængs praksis. Ledninger, der løber fra en til det ledningsførte apparat, skal være afskærmede eller i et installationsrør ved installation i omgivelser med elektrisk støj. 5. Tilslut en til det ledningsførte HART-apparat vha. ledningsføringsdiagrammerne nedenfor. Se figur 21, 8, 10 og 12 på de næste sider. 6. Luk husdækslet på det ledningsførte HART-apparat, så metal er i berøring med metal. Dækslet må ikke lukkes for stramt, da enheden kan tage skade. BEMÆRK: en leveres med to samlemuffer. Den første er en muffe med to tilslutninger. Den anden er en muffe med tre tilslutninger. Denne muffe skal bruges sammen med en modstand, hvis der ikke er nok modstand i loopen. Begge disse muffetilslutninger kan rumme ledningsstørrelserne gauge. For påkrævet loopmodstand, se referencemanualen til det ledningsførte apparat. 6

7 Installationsvejledning Smart Wireless Ledningsføringsdiagrammer Herunder er en liste over figurer og sidetal for ledningsføringsdiagrammerne for alle direkte og eksterne monteringer: Figur 6 Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger på side 8 Figur 7 Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger på side 8 Figur 8 Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger og modstand på side 9 Figur 9 Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger og modstand på side 9 Figur 10 Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger på side 10 Figur 11 Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger på side 10 Figur 12 Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger og modstand på side 11 Figur 13 Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger og modstand på side 11 Figur 14 Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger på side 12 Figur 15 Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger på side 12 Figur 16 Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand på side 13 Figur 17 Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand på side 13 Figur 18 Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden 4 20 ma loop på side 14 Figur 19 Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden 4 20 ma loop på side 14 Figur 20 Kun, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm modstand for at begrænse strømmen til 20 ma på side 15 Figur 21 Kun, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm modstand for at begrænse strømmen til 20 ma på side 15 7

8 Smart Wireless Installationsvejledning Figur 6. Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger Ledningsført apparat STRØM / KOMM + STRØM / KOMM 4 20 ma loop ma loop Samlemuffe + Strømforsyning Modstandsbelastning 250 Ω BEMÆRK: Der skal være 250 ohm modstand i loopen for, at en kan virke korrekt. Hvis der ikke er tilstrækkelig modstand i 4 20 ma loopen, er det nødvendigt at tilslutte en modstand med ledning som vist på hhv. Figur 8, 12 eller 16. Figur 7. Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger Eksternt monteret hus 4 20 ma loop ma loop + Strømforsyning Skærmet ledning Modstandsbelastning 250 Ω + KOMM KOMM Til ledningsført apparat 8

9 Installationsvejledning Smart Wireless Figur 8. Ledningsføring for direkte monteret apparat med 2 ledninger og modstand Ledningsført apparat STRØM / KOMM + STRØM / KOMM 4 20 ma loop ma loop Samlemuffe + Strømforsyning Modstandsbelastning 250 Ω Figur 9. Ledningsføring for eksternt monteret apparat med 2 ledninger og modstand Eksternt monteret hus Modstandsbelastning 250 Ω 4 20 ma loop ma loop + Strømforsyning Skærmet ledning + KOMM KOMM Til ledningsført apparat 9

10 Smart Wireless Installationsvejledning Figur 10. Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger Ledningsført apparat Samlemuffe 4 20 ma loop ma loop + Strømforsyning Modstandsbelastning 250 Ω KOMM+ KOMM Strøm + Strøm BEMÆRK: Når det ledningsførte apparat ikke leverer strøm til 4 20 ma loopen, er der en passiv loop. Det er vigtigt at få kontrolleret, om det ledningsførte apparat kører i aktiv eller passiv tilstand. Figur 11. Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger Eksternt monteret hus 4 20 ma loop ma loop + Strømforsyning Skærmet ledning Modstandsbelastning 250 Ω + KOMM KOMM Til ledningsført apparat 10

11 Installationsvejledning Smart Wireless Figur 12. Ledningsføring for direkte monteret passivt apparat med 4 ledninger og modstand Ledningsført apparat Samlemuffe 4 20 ma loop ma loop Modstandsbelastning 250 Ω + Strømforsyning KOMM+ KOMM Strøm + Strøm Figur 13. Ledningsføring for eksternt monteret passivt apparat med 4 ledninger og modstand Eksternt monteret hus Modstandsbelastning 250 Ω 4 20 ma loop ma loop + Strømforsyning Skærmet ledning + KOMM KOMM Til ledningsført apparat 11

12 Smart Wireless Installationsvejledning Figur 14. Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger Ledningsført apparat Samlemuffe 4 20 ma loop ma loop Inputkort Modstandsbelastning 250 Ω KOMM+ KOMM Strøm + Strøm BEMÆRK: Når det ledningsførte apparat leverer strøm til 4 20 ma loopen, er der en aktiv loop. Det er vigtigt at få kontrolleret, om det ledningsførte apparat kører i aktiv eller passiv tilstand. Figur 15. Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger Eksternt monteret hus + KOMM KOMM Til ledningsført apparat Skærmet ledning 4 20 ma loop ma loop Inputkort Modstandsbelastning 250 Ω 12

13 Installationsvejledning Smart Wireless Figur 16. Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand Ledningsført apparat Samlemuffe 4 20 ma loop ma loop Modstandsbelastning 250 Ω Inputkort KOMM+ KOMM Strøm + Strøm Figur 17. Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger og modstand Eksternt monteret hus Modstandsbelastning 250 Ω + KOMM KOMM Til ledningsført apparat Skærmet ledning 4 20 ma loop ma loop Inputkort Modstandsbelastning 250 Ω 13

14 Smart Wireless Installationsvejledning Figur 18. Ledningsføring for direkte monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden 4 20 ma loop Ledningsført apparat Samlemuffe Modstandsbelastning 250 Ω KOMM+ KOMM Strøm + Strøm Figur 19. Ledningsføring for eksternt monteret aktivt apparat med 4 ledninger uden 4 20 ma loop Eksternt monteret hus Modstandsbelastning 250 Ω + KOMM KOMM Til ledningsført apparat 14

15 Installationsvejledning Smart Wireless Figur 20. Kun, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm modstand for at begrænse strømmen til 20 ma 250 ohm modstand 1200 ohm modstand påkrævet + 24 V strømforsyning Forgreningsdåse Figur 21. Kun, forsynet fra en 24 V strømforsyning med 1200 ohm modstand for at begrænse strømmen til 20 ma Eksternt monteret hus 1200 ohm modstand påkrævet + 24 V strømforsyning 250 ohm modstand 15

16 Smart Wireless Installationsvejledning Konfiguration af apparatets netværk For at transmitteren skal kunne kommunikere med Smart Wireless Gateway og i sidste ende informationssystemet, skal transmitteren konfigureres til at kunne kommunikere med det trådløse netværk. Dette er den trådløse udgave af at tilslutte kabler fra en transmitter til informationssystemet. Indtast Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle) via en Field Communicator eller AMS, så de matcher Network ID og Join Key for gateway en og andre apparater i netværket. Hvis Network ID og Join Key ikke matcher, vil en ikke kunne kommunikere med netværket. Network ID og Join Key kan hentes via Smart Wireless- gateway på siden Setup>Network>Settings (Opsætning/Netværk/ Indstillinger) på webserveren (se figur 22). Figur 22. Netværksindstillinger for gateway en AMS Højreklik på en, og vælg Configure (Konfigurer). Når menuen åbner, skal du vælge Join Device to Network (Tilslut apparat til netværk) og følge anvisningerne for at indtaste Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle). Field Communicator Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle) kan ændres i det trådløse apparat vha. følgende genvejstastesekvens. Indstil både Network ID og Join Key. Funktion Tastesekvens Menupunkter Trådløs opsætning 1,4 Smart Power, Network ID (Netværks-id), Set Join Key (Indstilling af tilslutningsnøgle), Radio State (Radiotilstand) 16

17 Installationsvejledning Smart Wireless Test af loopstrøm Der bør udføres en test af loopstrømmen for at kontrollere, om en vil kunne fungere under alle forhold. Denne test vil udsætte loopen for de størst mulige spændingsfald. 1. Anbring loopen i manuel betjeningstilstand. 2. Kør loopen op til højt alarmniveau. Se nærmere detaljer i instruktionsbogen til det ledningsførte apparat. Hvis en er tilsluttet en ventil, skal ovennævnte udføres fra strømkilden, ikke ventilen. Hvis en er tilsluttet en transmitter, skal ovennævnte udføres ved transmitteren. 3. Sæt en i en tilstand med fast spændingsfald. AMS Højreklik på en, og vælg Configure (Konfigurer). Når menuen åbner, skal du vælge Manual Setup (Manuel opsætning) i vinduet til venstre og vælge fanen Wired Device (Ledningsført apparat) øverst. Punktet Current (Aktuel) skal være markeret på rullemenuen Time (Tid) nederst på siden. Vælg Fixed Voltage Drop (Fast spændingsfald) under rullemenuen Voltage Drop (Spændingsfald) i kassen Smart Power Options (Indstillinger for Smart Power). Tryk på Apply (Anvend) for at gemme ændringerne. Se figur 23 på side 18. Field Communicator Ved kommunikation med en vælges: Configure Manual setup Wired Device Voltage Drop Mode (Konfigurer Manuel opsætning Ledningsført apparat Tilstand med spændingsfald). Vælg så Fixed Voltage Drop (Fast spændingsfald). Funktion Tastesekvens Menupunkter Voltage Drop (Spændingsfald) 2,2,2,2 Voltage Drop (Spændingsfald) 4. Kontrollér, om strømmen i loopen når de høje alarmniveauer. 5. Sæt en i en tilstand med variabelt spændingsfald. AMS Højreklik på en, og vælg Configure (Konfigurer). Når menuen åbner, skal du vælge Manual Setup (Manuel opsætning) i vinduet til venstre og vælge fanen Wired Device (Ledningsført apparat) øverst. Punktet Current (Aktuel) skal være markeret på rullemenuen Time (Tid) nederst på siden. Vælg under rullemenuen Voltage Drop (Spændingsfald) Variable Voltage Drop (Variabelt spændingsfald) i kassen Smart Power Options (Smart Power-muligheder). Tryk på Apply (Anvend) for at gemme ændringerne. Se figur 23. Field Communicator Ved kommunikation med en vælges: Configure Manual setup Wired Device Voltage Drop Mode (Konfigurer Manuel opsætning Ledningsført apparat Tilstand med spændingsfald). Vælg så Variable Voltage Drop (Variabelt spændingsfald). Funktion Tastesekvens Menupunkter Voltage Drop (Spændingsfald) 2,2,2,2 Voltage Drop (Spændingsfald) 17

18 Smart Wireless Installationsvejledning 6. Reducer loopens værdi, så den ikke længere er på højt alarmniveau. Figur 23. Skærmbilledet til AMS-konfiguration 18

19 Installationsvejledning Smart Wireless TRIN 2: BEKRÆFTELSE AF FUNKTION Driften kan kontrolleres tre steder: Ved brug af Field Communicator en, ved gateway en via Smart Wireless-gateway ens integrerede webserver eller via AMS Wireless Configurator. Field Communicator For at muliggøre kommunikation med en trådløs HART-transmitter skal der anvendes en model DD. Field Communicator en skal sættes i pollingtilstand vha. ens adresse (63). Anvisninger til tilslutning af Field Communicator en og en findes i instruktionsbogen til det ledningsførte apparat. Figur 24. Forbindelser for Field Communicator en Funktion Tastesekvens Menupunkter Meddelelser 3, 3 Join Status (Tilslutningsstatus), Wireless Mode (Trådløs tilstand), Join Mode (Tilslutningstilstand), Number of Available Neighbors (Antal naboer til rådighed), Number of Advertisements Heard (Antal hørte annonceringer), Number of Join Attempts (Antal tilslutningsforsøg) Smart Wireless-gateway Hvis en er blevet konfigureret med Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle), og netværket har haft tilstrækkelig tid til at polle, vil transmitteren være tilsluttet netværket. Kontrollér apparatets drift og forbindelse til netværket via Smart Wireless-gateway ens integrerede webserver, åbn Smart Wireless-gateway ens integrerede webinterface, og naviger hen til siden Explorer. BEMÆRK: Tilslutning til netværket kan tage flere minutter. AMS Wireless Configurator Når apparatet er koblet til netværket, vises det i Wireless Configurator som vist nedenfor. 19

20 Smart Wireless Installationsvejledning Fejlfinding Der henvises til afsnittet om fejlfinding i manualen, hvis apparatet ikke fungerer korrekt. De mest almindelige årsager til ukorrekt drift er Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle): Apparatets Network ID og Join Key skal være de samme som for Smart Wireless-gateway. Network ID og Join Key for Smart Wireless Gateway kan findes på siden Setup>Network> Settings (Opsætning/Netværk/Indstillinger) på webserveren. Network ID og Join Key kan ændres i det trådløse apparat vha. følgende genvejstastesekvens. Funktion Tastesekvens Menupunkter Trådløs opsætning 1, 4 Smart Power, Network ID (Netværks-id), Set Join Key (Indstilling af tilslutningsnøgle), Radio State (Radiotilstand) REFERENCEOPLYSNINGER BEMÆRK: Det ledningsførte apparat skal være tændt for at kunne kommunikere med en Field Communicator. Tabel 1. Genvejstastsekvens for en Funktion Tastesekvens Menupunkter Apparatinfo 2, 2, 4, 3 Manufacturer (Fabrikant), Model, Final Assembly Number (Endeligt montagenummer), Universal, Field Device (Feltapparat), Software, Hardware, Descriptor (Deskriptor), Message (Meddelelse), Date (Dato), Model Number I, II, III (Model nummer, I, II, III), SI Unit Restriction (SI-enhedsbegrænsning), Country (Land) Opsætningsvejledning 2, 1 Configure (Konfigurer), Guided Setup (Opsætningsguide), Join Device to Network (Tilslut apparatet til netværket), Configure Update Rate (Konfigurer opdateringshastighed), Zero Trim (Nulpunktsindstilling), Configure Device Display (Konfigurer apparatets display), Configure Process Alarms (Konfigurer procesalarmer) Manuel opsætning 2, 2 Configure (Konfigurer), Manual Setup (Manuel opsætning), Wireless (Trådløs), Pressure (Tryk), Device Temperatures (Apparattemperaturer), Device Information (Apparatinformation), Display (Display), Other (Andet) Trådløs 2, 2, 1 Network ID (Netværks-id), Join Device to Network (Slut apparat til netværk), Configure Update Rate (Konfigurer opdateringshastighed), Configure Broadcast Power Level (Konfigurer senderstrømniveau), Power Mode (Strømindstilling), Power Source (Strømkilde) 20

21 Installationsvejledning Smart Wireless PRODUKTCERTIFICERINGER Godkendte fremstillingssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Karlstein, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen fra producenten for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt kan findes på En papirkopi kan fås ved at kontakte en repræsentant fra Emerson Process Management. ATEX-direktivet (94/9/EF) Emerson Process Management overholder ATEX-direktivet. EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EF) Emerson Process Management overholder EMC-direktivet. R&TTE-direktivet (radio- og teleterminaludstyr) (1999/5/EF) Emerson Process Management overholder R&TTE-direktivet. Overholdelse af regler i forbindelse med telekommunikation Alle trådløse apparater kræver certificering for at sikre, at de overholder regler vedrørende brugen af RF-spektret. Næsten alle lande kræver denne type produktcertificering. Emerson samarbejder med statslige myndigheder i hele verden for at kunne levere produkter, der overholder alle regler, og for at eliminere risikoen for at overtræde de direktiver og love, der gælder for brug af trådløse apparater. FCC og IC Dette apparat overholder kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser: Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens. Apparatet skal kunne acceptere eventuel interferens, inklusive interferens som måtte resultere i uønsket drift. Apparatet skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Certifikat vedrørende almindelig placering ved FM (Factory Mutual) Transmitteren er som standard blevet undersøgt og testet for at kunne afgøre, om designet overholder FM s krav vedr. el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er et prøvelaboratorium godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 21

22 Smart Wireless Installationsvejledning Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø Nordamerikanske certificeringer Factory Mutual (FM)-godkendelser I5 FM egensikre og ikke antændingsfarlige Egensikker for klasse I/II/III, division 1, gruppe A, B, C, D, E, F og G. Zonemærkning: Klasse I, zone 0, AEx ia IIC Temperaturkode T4 ( 50 C T omg 70 C) Ikke-antændingsfarlig for klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D. Egensikker og ikke antændingsfarlig når installeret ifølge Rosemount-tegning Indkapslingstype 4X / IP66 CSA Canadian Standards Association I6 CSA egensikker Egensikker for klasse 1, division 1, gruppe A, B, C og D. T3C ( 50 C T omg 70 C) Egensikker når installeret ifølge Rosemount-tegning Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Indkapslingstype 4X / IP66 Europæiske certificeringer I1 ATEX egensikkerhed Certifikat nr.: Baseefa09ATEX0125X Ex ia IIC T4 ( 50 C T omg 70 C) IP Tabel 2. Indgangsparametre Loopstrøm Ui = 30 V Ii = 200 ma Pi = 1,0 W Ci = 0 Li = 0 II 1G Særlige betingelser for sikker brug (X) Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. Indkapslingen er fremstillet af en aluminiumslegering og er afslutningsvist behandlet med en beskyttende polyuretan-maling. Apparatet skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. N1 ATEX type n Certifikat nr.: Baseefa09ATEX0131 II 3 G Ex na IIC T4 ( 50 C T omg 70 C) Ui = 45 VDC maks. IP

23 Installationsvejledning Smart Wireless IECEx certificeringer I7 IECEx egensikkerhed Certifikat nr.: IECEx BAS X Ex ia IIC T4 ( 50 C T omg 70 C) IP66 Tabel 3. Indgangsparametre Loopstrøm Ui = 30 V Ii = 200 ma Pi = 1,0 W Ci = 0 Li = 0 Særlige betingelser for sikker brug (X) Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. Indkapslingen er fremstillet af en aluminiumslegering og er afslutningsvist behandlet med en beskyttende polyuretan-maling. Apparatet skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. N7 IECEx Type n Certifikat nr.: IECEx BAS Ex na IIC T4 ( 50 C T omg 70 C) Ui = 45 VDC maks. IP66 INMETRO-certificeringer I2 Egensikkerhed BR-Ex ia IIC T4 ( 50 C T omg 70 C) Ga N2 INMETRO Type n BR-Ex na IIC T4 Gc ( 50 C T omg 70 C) Kina (NEPSI) certificeringer I3 Kina (NEPSI), egensikkerhed Ex ia IIC T4 CCoE-certificeringer IW Egensikkerhed Ex ia IIC T4 KOSHA-certificeringer IP Egensikkerhed Ex ia IIC T4 GOST certificeringer IM Egensikker Ex ia IIC T4 ( 50 C T omg 70 C) Ex na IIC T4 ( 50 C T omg 70 C) IP66 23

24 Smart Wireless Installationsvejledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1077 Rev. B We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA declare under our sole responsibility that the product, manufactured by, Model 775 Rosemount Inc Technology Drive and 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) 02/10/2010 (date of issue) Timothy Layer (name - printed) Vice President Global Quality & Customer Care (function name - printed) 24

25 Installationsvejledning Smart Wireless EMC Directive (2004/108/EC) EC Declaration of Conformity No: RMD 1077 Rev. B EN : 2006 R&TTE Directive (1999/5/EC) EN : V1.3.2 (2007-6) EN : 2001 (Second Addition) EN V ( ) ATEX Directive (94/9/EC) Model 775 Certificate: Baseefa09ATEX0125X Intrinsically Safe - Group II Category 1 G Ex ia IIC T4 (Ta =-50 C to +70 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2007 Certificate: Baseefa09ATEX0131 Type n - Group II Category 3 G Ex na IIC T4(Ta =-50 C to +70 C) Harmonized Standards Used: EN :2006; EN :2005 File ID: 775 CE Marking Page 2 of 3 K:\prodappr\EUCDOCS\775_RMD1077B.doc 25

26 Smart Wireless Installationsvejledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1077 Rev. B ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom File ID: 775 CE Marking Page 3 of 3 K:\prodappr\EUCDOCS\775_RMD1077B.doc 26

27 Installationsvejledning Smart Wireless EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1077 Rev. B Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet der er fremstillet af Model 775 Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. 10. februar 2010 (udstedelsesdato) Timothy Layer (navn trykte bogstaver) Vice President Global Quality & Customer Care (funktion trykte bogstaver) 27

28 Smart Wireless Installationsvejledning EMC-direktivet (2004/108/EF) EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1077 Rev. B EN : 2006 R&TTE-direktivet (1999/5/EF) EN : V1.3.2 (2007-6) EN : 2001 (Andet tillæg) EN V ( ) ATEX-direktivet (94/9/EF) Model 775 Certifikat: Baseefa09ATEX0125X Egensikker gruppe II, kategori 1 G Ex ia IIC T4 (To = 50 C til +70 C) Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2006; EN : 2007 Certifikat: Baseefa09ATEX0131 Type n gruppe II, kategori 3 G Ex na IIC T4 (To = 50 C til +70 C) Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2006; EN : 2005 Fil-id: 775 CE Marking Side 2 af 3 775_RMD1077B_dan.doc 28

29 Installationsvejledning Smart Wireless EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1077 Rev. B Bemyndigede organer til ATEX-godkendelse af EF-typecertifikat Baseefa. [Bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ England ATEX bemyndiget organ til kvalitetssikring Baseefa. [Bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ England Fil-id: 775 CE Marking Side 3 af 3 775_RMD1077B_dan.doc 29

30 Smart Wireless Installationsvejledning 30

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0208-4802, rev GA Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med WirelessHART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420 Installationsvejledning August 2009 Trådløs gateway 1420 Trådløs gateway 1420 Start Trin 1: Indledende opkobling til konfiguration Trin 2: Grundlæggende sikkerhed og tidskonfiguration Trin 3: Grundlæggende

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Installationsvejledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 tryktransmitter med PROFIBUS PA Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016 Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter 00825-0208-4248, Rev EA Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Trådløs Rosemount 248, hardwareversion HART enhed, version Installationssæt/drivere til enheden

Læs mere

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, producenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for,

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount trådløs trykmåler

Rosemount trådløs trykmåler 00825-0108-4045, vers. AC Rosemount trådløs trykmåler med trådløs HART -protokol FORSIGTIG Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount trådløse trykmålere. Den indeholder ikke

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 00825-0108-4840, Rev CA Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for ultralydsniveautransmittere,

Læs mere

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF 00825-0108-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA December 2014. Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel

Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA December 2014. Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning yder grundlæggende anvisninger

Læs mere

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev.

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev. Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol 00825-0108-4834, Rev. CA MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017 Rosemount føler Volume 1 00825-0308-2654, Rev CB BEMÆRK Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere model 0068, 0078 og 0183. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk August 2015 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP 00825-0108-4100, Rev BA Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP med WirelessHART -protokol MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Installationsvejledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Start Trin 1: Placering af måleføler Trin 2: Orientering af måleføler Trin 3: Installation af måleføler

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0108-4408, re v. AB Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Kegleantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter. Installationsvejledning , rev. FB December 2014

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter. Installationsvejledning , rev. FB December 2014 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter 00825-0208-4702, rev. FB MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 702. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien Installationsvejledning 00825-0108-4007, Rev. CB Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien med 4-20 ma HART -protokol, revision 5 og 7 Bemærk Inden transmitteren installeres,

Læs mere

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter Vejledning til hurtig installation MultiVariable -masseflowtransmitter Trin 1: Installer transmitteren Trin 2: Tilslut ledninger Trin 3: Indstil kontakter og sæt strøm til Trin 4: Opret forbindelse Trin

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning Installationsvejledning 00825-0208-4101, rev FA Rosemount tryktransmitter i 2051-serien og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien med FOUNDATION Fieldbus-protokol Inden transmitteren installeres, skal det

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter F MultiVariable temperaturtransmitter Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Tilslut ledningerne og sæt strøm til Trin 3: Kontrollér mærkaterne Trin 4: Bekræft transmitterkonfiguration Slut www.rosemount.com

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232)

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) BRUGSANVISNING Rev 20110525 Patentanmeldt GENERELT Tak, fordi du har købt dette produkt. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4022, Rev. EA Juni 2013. Rosemount 4600 tryktransmitter til olie- og gaspaneler

Installationsvejledning 00825-0108-4022, Rev. EA Juni 2013. Rosemount 4600 tryktransmitter til olie- og gaspaneler 00825-0108-4022, Rev. EA Rosemount 4600 tryktransmitter til olie- og gaspaneler MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 4600 transmitteren.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere