Nr. 4 December 2013 Årgang 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 December 2013 Årgang 7"

Transkript

1 Nr. 4 December 2013 Årgang 7 Foreningen ønsker De konservative medlemmer en glædelig jul

2 Bestyrelsen: Formand ( ) Næstformand ( ) Poul-Erik Chortsen Peder Vester Henriksen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Kildebjerggård 38, 5690 Tommerup tlf , mobil tlf , mobil Sekretær (2013) Ena Kidholm Nørgaard (2013) Erling G. Knudsen Dyrhaugegårde 39, 5610 Assens Hesselbjergvej 6, Bohøj, 5620 Glamsbjerg tlf mobil tlf , mobil Jørgen Strøjer ( ) Kent Nymark ( ) Å Strandvej 42, Sønderby Bjerge Industrivej 12, 5492 Vissenbjerg 5631 Ebberup tlf , mobil tlf , mobil Michael Størzer ( ) Charlotte Juul Thomsen (2013) Skolevej 11, 5620 Glamsbjerg Kildebjerggård 50, 5690 Tommerup Tlf , mobil tlf , mobil Helle Melgaard (2013) Spangevej 18, 5683 Haarby tlf , mobil Suppleant Hans Frederik Larsen Skovvangsvej 9, Barløse 5610 Assens tlf Byrådsgruppen ( ): Folketingskandidat: Gruppeformand Truels Schultz Ole Møller Michael Størzer Bjørnemosevej 12, 5631 Ebberup. Akkerupvej 88, 5683 Haarby. Skolevej 11, 5620 Glamsbjerg tlf , mobil tlf , mobil tlf , mobil Fyns storkreds: Poul-Erik Chortsen (formand) Anne Steenfeldt (sekretær) Ole Andersen (økonomiansvarlig) Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Mølleløkken 53, 5300 Kerteminde Tårnvej 3, 5800 Nyborg tlf , mobil tlf , mobil tlf arbejde Revisorer: Ole Lindberg Knud Hansen Søren Christian Bonde (revisorsuppleant) Jasminvænget 14, 5631 Ebberup Egevej 10, 5620 Glamsbjerg Bodebjergvej 49, 5620 Glamsbjerg tlf , mobil tlf tlf , mobil Webmaster: Hans-Peder Hauge Fuglebakken 32, 5560 Aarup mobil

3 Kære konservative medlem. KV13 fik et skidt resultat for mig personligt. Stemmemæssigt gik det kun marginalt bedre end i 2009, hvor jeg var ny og ukendt. Jeg har derfor erkendt at jeg ikke kommer til at spille en rolle i partiet, og vælger derfor at trække mig ud af politik. Både som kandidat, bestyrelsesmedlem, og altså også som redaktør. Dette nummer af Cynspunkt er som konsekvens i reduceret udgave. Næstkommende generalforsamling bliver særlig vigtig. Her skal der vælges et nyt frisk hold, der kan træde ind i bestyrelsen og føre partiet videre, samt støtte Ena i byrådsarbejdet. Af Red. Michael Størzer Indholdsfortegnelse 1. Forside 2. Kontaktposter side 2 3. Redaktørens ord & Indholdsfortegnelse side 3 4. Formanden har ordet side 4 5. Invitation til generalforsamling d. 30. januar 2014 side 5 6. Indlæg Erling Knudsen side 6 5. Artikel Lene Espersen: Vækst kræver flere unge på erhvervsskoler side 7 Udgives af: DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I ASSENS KOMMUNE Foreningens webside: Redaktion: Michael Størzer, Hans-Peder Hauge og Erling G. Knudsen. Ansvarshavende redaktør: Michael Størzer Deadline for næste nummer udgår. Der skal findes en ny ansvarshavende redaktør på generalforsamlingen. Der henvises til bilag 9 i forretningsordenen mht. retningslinjer for bladet. Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger, men står alene for den enkelte forfatters egen regning. Forside illustration: Konservativt logo & Microsoft Word multimedieklip. 3

4 Resultatet af valget til Kommunalbestyrelsen & Regionsrådet. Af Poul-Erik Chortsen, formand for den Konservative Vælgerforening i Assens. Vi blev repræsenteret i det nye Byråd i Assens. Nyvalgt til Assens Byråd er Ena Kidholm Nørgaard. Stort tillykke du ønskes held med den nye opgave du må desværre klare opgaven alene i byrådet. Vælgerforeningen vil bakke dig op brug os, det bliver nødvendigt. Fra vælgerforeningen skal lyde en kæmpe tak til vore tre kandidater Ena K. Nørgaard, Jimmy Steen Eriksen og Michael Størzer for en prisværdig indsats. I et par andre kommuner på Fyn fik vi desværre ikke fodfæste ved valget. Der er kun én ting at sige til det: Se fremad og gå så i gang med at forberede jer til at komme tilbage med fuld kraft ved næste valg. Fyn fik to politikere i det nye Regionsråd. Fyn fik to politikere valgt til det nye Regionsråd i Syddanmark. Det blev Lasse Krull og Poul Sækmose som blev valgt. Dermed beholder Fyn sine to pladser. I ønskes stort tillykke. Vores egen Truels Schultz fik et flot valg, men desværre ikke nok til en plads i rådet. Generalforsamling den 30. januar Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. januar 2014 kl på Vissenbjerg Samlingshus (Bethesda), Vestergade 8 i Vissenbjerg. Der er mulighed for at deltage i fællesspisning inden generalforsamlingen på Bethesda kl. 1800, hvor dagens menu (forloren hare) koster 65 kr. Tilmelding til spisning bedes foretaget til Poul-Erik Chortsen på mail eller på mobil senest torsdag den 23. januar. Det er ikke nødvendigt at melde sig til selve generalforsamlingen - alle er hjerteligt velkomne. Under generalforsamlingen er vælgerforeningen vært ved en kop kaffe/the og et stykke kage. Der kan yderligere købes øl og vand hos vælgerforeningen. Indbydelse udsendes i løbet af december. Jeg ser frem til mødet i Vissenbjerg. I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende Nytår. 4

5 Kære medlemmer I indbydes til ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl på Vissenbjerg Samlingshus (Bethesda), Vestergade 8, 5492 Vissenbjerg (mobil ). Der er mulighed for at deltage i fællesspisning inden generalforsamlingen på Bethesda kl. 1800, hvor dagens menu (forloren hare) koster 65 kr. Tilmelding til spisning bedes foretaget til Poul-Erik Chortsen på mail eller på mobil senest torsdag den 23. januar. Det er ikke nødvendigt at melde sig til selve generalforsamlingen - alle er hjerteligt velkomne. Under generalforsamlingen er vælgerforeningen vært ved en kop kaffe/the og et stykke kage. Der kan yderligere købes øl og vand hos vælgerforeningen. På generalforsamlingen skal der vælges ny formand og et antal nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis det er noget for dig, så kontakt Poul-Erik Chortsen snarest på mail eller mobil. Vælgerforeningen har inviteret Mai Henriksen og Lasse Krull til at deltage i generalforsamlingen og bidrage med politiske indlæg og drøftelser under pkt. 12. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af næstformand. 8. Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse. 9. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse. 10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 11. Eventuelt. 12. Politisk drøftelse (byrådspolitik & regionspolitik). Bestyrelsen er lige nu sammensat således: Formand Poul-Erik Chortsen Næstformand Peder Vester Henriksen Økonomiansvarlig Ikke besat Sekretær Erling G. Knudsen Bestyrelsesmedlem Jørgen Strøjer Hansen Bestyrelsesmedlem Michael Størzer Bestyrelsesmedlem Ena Kidholm Nørgaard Bestyrelsesmedlem Helle Melgaard Bestyrelsesmedlem Charlotte Juul Thomsen Suppleant Hans Frederik Larsen Suppleant Ikke besat På bestyrelsens vegne Poul-Erik Chortsen Formand for Assens Konservative Vælgerforening 5

6 Af Erling Knudsen Kære medlemmer. Endnu et valg er overstået. Truslen mod det gamle, snart 100 årige parti var stor. Lå der en ydmygelse og ventede? Kunne der ske et stemmeskred, som ville sætte partiet uden for indflydelse? Vælgerforeningens bestyrelse har, siden sidste generalforsamling i januar og opstillingen af de gode kræfter, symboliseret af de 5 kandidater, arbejdet målrettet på at bevare indflydelse i Assens Byråd. Det lykkedes, trods et mandefald til kun 3 i kandidatrækken, og en mangelfuld dækning af alle centerbyer og opland i kommunen. Stort tillykke til Ena Nørgaard. Vi håber på et godt konstruktivt samarbejde i de kommende fire år. For at dette kan lykkes og udvikles, skal der gode kræfter til. Vi ved at en del af medlemsskaren er forsvundet i årene efter kommunalreformen, og vi bliver alle ældre, men en trofast skare af stadig bidragende medlemmer, er blevet tilbage i fællesskabet. Bestyrelsen synes derfor, at tiden er inde til at skaffe nye medlemmer, og at finde egnede personer, med friske kræfter, til at formidle bestyrelsens samarbejde med Ena Nørgaard og at påvirke kommunens fremtid. Kan du anbefale en person fra dit netværk, så lad os sammen hjælpe hinanden og arbejde mod en stærk og fornuftig bestyrelse. Spørg din nabo eller kollega, om det ikke var noget for vedkommende. Der er ordinær generalforsamling d. 30. januar Der bliver mulighed for at påvirke fremtiden, lad os gribe den mulighed sammen. Venlig hilsen og god julemåned Assens konservative vælgerforening 6

7 C-INFO FRA FOLKETINGET VÆKST KRÆVER FLERE UNGE PÅ ERHVERVSSKOLER Af erhvervspolitisk ordfører Lene Espersen Sverige har prøvet. Uden succes. Det var ganske enkelt ikke pengene værd. Alligevel er regeringen klar til at følge svenskernes massive indsats for at uddanne ufaglærte. Årligt kostede indsatsen 3,5 mia. svenske kroner, men resultaterne af den store milliardindsats fra 1997 til 2002 udeblev. Faktisk overgik omkostningerne ved kundskabsløftet fordelene. Den store investering havde ingen effekt på de ufaglærtes indkomstniveau. Kun for mænd i aldersgruppen 25 til 40 år kunne registreres øget beskæftigelse. For alle andre var det uden positiv effekt, men de svenske erfaringer preller tilsyneladende af på regeringen. Blandt andet vil den indføre en særlig to-årig fleksuddannelse på erhvervsskolerne med det mål at ufaglærte uddannes til kvalificerede ufaglærte. Det er tæt på at være en hån mod unge at foregøgle dem, at to år på skolebænken på de præmisser vil bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. En forbedring af erhvervsvejledningen i folkeskolen er bydende nødvendig Regeringen vil have flere unge til at vælge og gennemføre en faglig uddannelse. Det mål støtter Det Konservative Folkeparti. Men desværre mangler regeringen visioner og fravælger den række af de tiltag, som skal til, hvis det for alvor igen skal være in at gå på en erhvervsskole. Heldigvis har regeringen erkendt, at adgangskrav til erhvervsuddannelserne er en god ide. Men der er intet i regeringens udspil om bedre erhvervsvejledning i folkeskolen. Der er intet om en varedeklaration på uddannelserne. Intet om behovet for bedre fysiske rammer på skolerne. Desværre. For der er klart behov for at synliggøre, hvad der kræves af de unge, og hvad de kan bruge uddannelserne til. Med klare beskrivelser af krav, indhold og videreuddannelsesmuligheder bliver det lettere også for forældrene at guide de unge mod og gennem en faglig uddannelse. Især moderens skepsis til erhvervsskolerne får mange unge til at fravælge skolerne. I forvejen er erhvervsuddannelserne hæmmet af, at mange erhvervsvejledere i folkeskolen er langt mere fokuseret på gymnasiet end på de faglige uddannelser. 7

8 Erhvervsskolerne er blevet forsømt de seneste år, pointerede statsminister Helle Thorning-Schmidt forleden. Alligevel undlader regeringen helt at give bud på, hvordan nedslidte fysiske rammer på mange erhvervsskolerne kan gøres tidssvarende. Der er for store frafald og for ringe kvalifikationer i erhvervsskolerne Danmark har et uddannelsesproblem. Alt for mange unge går i gymnasiet, og af de få, der vælger erhvervsskolerne, falder næsten hver anden fra. På 15 år er andelen af unge, der afslutter en erhvervsuddannelse, styrtdykket. I 2020 kan vi forvente færre med en erhvervsfaglig uddannelse på det danske arbejdsmarked. Allerede i dag er virksomhederne ved at miste tålmodigheden med erhvervsuddannelserne og forsøger at få dækket deres behov for arbejdskraft eksempelvis ved at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Manglen på kvalificerede industriteknikere, kokke og håndværkere vil koste dyrt i tabt vækst og velstand. Det stiller store krav til erhvervsskolerne, der i dag typisk slås med relativt få ansøgere, for mange med ringe kvalifikationer/motivation og et deraf følgende lavt fagligt niveau. Økonomisk og menneskeligt er det spild af ressourcer, at kun hver femte vælger at gå i gang med en erhvervsuddannelse, mens tre ud af fire foretrækker gymnasiet. Det til trods for, at 40 % af de ansatte i den private sektor har en erhvervsuddannelse som baggrund. Alene omvalg og frafald koster samfundet 5,6 mia. kroner. Eksempelvis fortsætter 13 % af studenterne på en erhvervsuddannelse. Helt afgørende er det, at overgangen fra grundskolen forbedres. Vi skal se på, hvordan 10. klasse bedst sikrer de elever, der har brug for det, faglig opkvalificering og afklaring af, hvad de vil, og ikke mindst, hvad der forventes af dem. Her er det helt afgørende, at erhvervsskolerne ikke bliver en skraldespand. Derfor skal eleverne have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Mangler kvalifikationerne, skal der i samarbejde med skolerne udarbejdes en plan for, hvordan færdighederne forbedres, så det bliver muligt at gennemføre en faglig uddannelse. I det hele taget skal det være lettere at gennemskue, hvordan uddannelserne er skruet sammen og så skal eleverne på erhvervsskolerne i større omgang have mulighed for at komme videre i uddannelsessystemet. De basale mangler i folkeskolen skal indhentes før erhvervsskolestart Vi skal ingenlunde stille os tilfredse med, at så mange forlader folkeskolen uden at have de basale færdigheder på plads. Det skal der rettes op på. Hvis de mangler de nødvendige kvalifikationer til at gennemføre en faglig uddannelse, skal disse erhverves, inden de unge starter på en erhvervsskole. En plan skal udarbejdes for, hvordan det faglige efterslæb eller for den sags skyld manglende social kompetence kan indhentes, hvis erhvervsskolerne vurderer en elev som uegnet eksempelvis, fordi 8

9 vedkommende ikke har bestået folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik.. Det kan foregå på en produktionsskole, som har gode erfaringer og indgående kendskab til at løfte netop denne gruppe, og den indsats skal udbygges, eller i et særligt 10. klasses forløb. Men fokus skal hele tiden være på, at den unge selv skal yde en indsats. Vi må ikke falde i samme grøft som Assens Kommune, der for at få de unge af sted, har valgt at stille taxa til rådighed, hvis eleverne har mere end en kilometer til nærmeste busstopsted. Det er for alvor at gøre de unge en bjørnetjeneste, hvis deres eget ansvar for at yde på den måde reduceres. Derimod skal folkeskolens 10. klasse forbeholdes de ikke uddannelsesparate unge, ligesom der tidligt skal satses på bedre vejledning af eleverne, så det sikres, at flere vælger rigtigt i første omgang. Og så skal der være bedre styr på, om eleverne deltager i undervisningen. For Det Konservative Folkeparti er målet, at 40 % af de unge om fem år vælger en faglig uddannelse. Og at en fjerdedel af disse om ti år fortsætter på en videregående uddannelse. Det nødvendige løft af erhvervsskolerne hænger tæt sammen med en bedre folkeskole. Her er det vigtigt at være realistisk i forhold til, hvilke opgaver de pålægges. I dag forlader op mod hver femte elev folkeskolen med meget beskedne forudsætninger, som erhvervsskolerne hverken kan eller skal rette grundlæggende op på. Forhåbentlig er der nu tale om en relativt begrænset overgang, indtil de gennemførte og planlagte forbedringer af folkeskolen slår igennem, så flere elever er bedre rustet efter 10 års skolegang. Erhvervsskolernes udstyrsmæssige niveau skal svare til virksomhedernes Som i folkeskolen skal der arbejdes mere med niveaudeling, talentlinjer og innovative uddannelsesretninger. Samtidig skal faciliteter og udstyr opgraderes, så det svarer til det, som eleverne møder ude i virksomhederne. Heldigvis er alle elever i dag sikret en uddannelsespraktikplads, så de kan gennemføre uddannelsen, også selv om det ikke lykkes at finde en praktikplads i det private erhvervsliv. Jo, der er nok at gå i gang med, hvis det igen skal være prestigefyldt at tage en faglig uddannelse. Vejen til at løse Danmarks uddannelsesproblem viser vi gerne. Lad os komme i gang, inden det for alvor har udviklet sig til et vækstproblem. 9

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune s- nyt ynspunkt Det Konservative Folkeparti Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune Assens - Glamsbjerg - Haarby - Vissenbjerg - Tommerup - Aarup Nr. 4 December 2011 Årgang 5 OBS!

Læs mere

Nr. 4 December 2012 Årgang 6

Nr. 4 December 2012 Årgang 6 Nr. 4 December 2012 Årgang 6 HUSK GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2013 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg tlf.

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 De Konservative byrådskandidater er klar til valget tirsdag den 19. november Rundt om os er De konservative i fremgang. Tyskland og Norge har Angela Merkel og Erna Solberg.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 -

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - MEDLEMSBLAD Nr. 1 6. årgang 2007 Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - Formanden har ordet Med dette blad følger en indkaldelse til den årlige generalforsamling. Der skal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere