STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 5. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 5. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører"

Transkript

1 STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 5 Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører

2 Forside: SkateCity ved Haderslev havn / Foto: Lene Esthave VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er udviklet og drevet af Dansk Arkitektur Center (DAC) for et partnerskab bestående af Realdania, Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR). DAC og styregruppen bag STRATEGISK BYLEDELSE er ansvarlige for det faglige indhold, mens DAC står for programlægning og facilitering. STRATEGISK BYLEDELSE har eksisteret siden 2011 og udbydes desuden til kommunale toppolitikere og fagchefer. Styregruppen består af Thorkild Ærø direktør, Statens Byggeforskningsinstitut Ulrik Winge by- og miljødirektør, Frederiksberg Kommune Per Ullerichs kommunaldirektør, Rødovre Kommune Astrid Bruus Thomsen programchef, Realdania Arrangører fra DAC Lars Fjendbo Møller geograf, projektleder Mikkel Schønning Sørensen arkitekt og geograf, ph.d., seniorprojektleder Eva Fabricius byplanlægger og ingeniør, seniorprojektleder Anna Esbjørn byantropolog, netværkschef Nikolaj Sveistrup geograf, CITIES programchef 2

3 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE FOR DIREKTØRER er et kompetenceudviklingsprogram med fokus på byers og kommuners strategiske udvikling, omstilling og lederskab i en tid præget af global konkurrence, klimaforandringer, urbanisering og en lang række andre politiske, økonomiske og sociale udfordringer. STRATEGISK BYLEDELSE er designet til kommunale direktører, som ønsker at blive bedre rustet til at håndtere den langsigtede kommunale udvikling. Programmet styrker deltagernes forudsætninger for at foretage analyser af de udfordringer og muligheder, som deres kommuner og byer står over for, og deltagerene bliver klædt på i forhold til at lægge de strategiske udviklingsspor. Det sikres gennem hele forløbet, at både teoretiske og case-orienterede oplæg fra ind- og udland bliver holdt op mod deltagernes virkelighed i en dansk kommune. Programmet for hold 5 er målrettet land- og yderkommuner og tager afsæt i deres forudsætninger for udvikling. Mål Hensigten er gennem viden og netværk at understøtte og styrke kommunale direktører i strategisk by- og kommuneledelse, herunder samspillet med land og by, kommunens rolle i den regionale og internationale udvikling samt netværksledelse på tværs af sektorer og brancher. Udbytte Kompetenceudvikling for topledere i arbejdet med den kommunale udvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er centrale emner. Indsigt i redskaber til ledelse og opbygning af strategiske udviklingsprojekter. Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter. Netværk med direktører fra andre danske kommuner. Dialog og videndeling med udgangspunkt i casebaseret læring og sparring på egne udfordringer. Målgruppe STRATEGISK BYLEDELSE for direktører er målrettet kommunaldirektører, tekniske direktører, udviklingsdirektører og lignende. Det 3-årige forløb er en del af et langsigtet program, som også tæller kompetenceudviklingsforløb for fagchefer og politikere. De to sidstnævnte forløb starter ultimo 2015 og primo

4 DET FÅR DIREKTØRERNE MED HJEM Ny faglig viden Deltagerne præsenteres for udvalgte cases fra ind- og udland med fokus på strategisk byledelse inden for en række konkrete temaer som partnerskaber, udvikling af stedbundne kvaliteter, finansieringsmodeller, erhvervsudvikling, dialog og samskabelse,opgradering og transformation af det fysiske miljø og smart cities. Udenlandske cases vil have vægt på relevans, realisme og overførbarhed til en dansk kontekst. Om programmet STRATEGISK BYLEDELSE åbner for inspiration fra beslutningstagere, bypolitiske strateger og byudviklere rundt i verden og skaber derved værdi i danske kommuner. Samtidig skaber STRATEGISK BYLEDELSE et netværk blandt danske kommuner og fungerer som en vigtig platform for dialog og videndeling. Erfaringsudveksling STRATEGISK BYLEDELSE skaber gode rammer for erfaringsudveksling og sparring på opgaver i egen kommune. Dette sker bl.a. ved oplæg, dialog og reflektion i mindre grupper. 4

5 KURSUSFORMAT Et seminar vil typisk have følgende indhold Introduktion til de temaer og problemstillinger, som seminaret har fokus på. Oplæg med ekspertise og/eller erfaringer inden for seminarets tema. Debat med oplægsholdere og mulighed for sparring på håndtering af udfordringer og muligheder i hjemkommune. Gruppediskussioner faciliteret af DAC. Evt. besøg til relevante projekter i den by, hvor seminaret foregår. Skriftlig opsamling med læringspunkter fra seminarer og studieture. Der lægges stor vægt på at skabe de bedste rammer for, at der opstår et tillidsbaseret og fortroligt rum på seminarer og studieture. DAC vil i sin facilitering sikre mulighed for at deltagerne kan afprøve egne overvejelser og udfordre deltagerne i forhold til nuværende praksis og vanetænkning. Inspirationsmateriale I forbindelse med hver STRATEGISK BYLEDELSE-aktivitet modtager deltagerne på forhånd relevant inspirationsmateriale, der har til formål at give deltagerne baggrundsviden og nye perspektiver på de udvalgte temaer. 5

6 STUDIETURE Hvert år er der en studietur til en europæisk destination, som er udvalgt i forhold til læringspotentialet for danske land- og yderkommuner. Vi besøger mellemstore byer eller byregioner i en sammenlignelig kontekst, der har formået at skabe en positiv udvikling på trods af forudsætningerne. Studieturene har fokus på at give deltagere en dybdegående indsigt i byernes og regionernes udvikling samt de strategiske beslutninger og processen, som ligger til grund for den. Studieturene ser også nærmere på nøgleprojekter og -tiltag i den udvalgte by og byregion og giver adgang til aktørerne bag udviklingen. Studietursprogrammerne indeholder oplæg fra nøglepersoner, som har dybtgående kendskab til byens og regionens udvikling, planlægning og beslutningsprocesser. Programmerne omfatter faglige oplæg, muligheder for debat med oplægsholdere, gruppediskussioner mellem deltagerne og guidede ture for at opleve konkrete projekter. For at målrette læringen bedst muligt skræddersyes destinationen for den tredje studietur, som finder sted i maj 2019, på baggrund af deltagernes specifikke interesseområder og videnbehov. 6

7 KURSUSFORLØB ÅR 1 SEMINAR 1 4. maj 2017 OPSTART BEHOVET FOR STRATEGISK BYLEDELSE STUDIETUR august 2017 BODØ, NORGE SEMINAR november 2017 PARTNERSKABER I UDVIKLINGSPROCESSER SEMINAR 3 8. marts 2018 RAMMER FOR PROAKTIV ERHVERVSUDVIKLING ÅR 2 STUDIETUR maj 2018 SEMINAR august 2018 SEMINAR november 2018 SEMINAR 6 7. marts 2019 EXETER & DEVON- REGIONEN, ENGLAND STEDBUNDNE KVALITETER SOM DYNAMO DELTAGELSE OG DIALOG INNOVATIV FINANSIERING OG ORGANISERING ÅR 3 STUDIETUR maj 2019 SEMINAR august 2019 SEMINAR november 2019 SEMINAR 9 5. marts 2020 EUROPA REVITALISERING AF YDEROMRÅDER DEN SMARTE KOMMUNE OPSAMLING PÅ FORLØB OG OPSTILLING AF LÆRINGSPUNKTER 7

8 KURSUSÅR 1 SEMINAR 1 4. maj 2017 STUDIETUR august 2017 OPSTART BEHOVET FOR STRATEGISK BYLEDELSE Introduktionsseminaret indledes med et 360 graders overblik over de mest markante megatrends i Danmark og internationalt, som skaber udviklingsbetingelserne for danske byer, kommuner og regioner. Der sættes fokus på ledelse i forhold til kommunernes mange opgaver og udfordringer: såvel økonomiske, sociale som miljømæssige udfordringer og muligheder, heriblandt presset på velfærdsstaten, storbyvækst vs. yderområdernes affolkning, grøn omstilling og den digitale revolution. Med denne indledende omverdenanalyse præsenteres behovet for strategisk byledelse og det diskuteres, hvilke krav der stilles til topledelsen i kommunerne, når opgaverne skal løses. Som afslutning på dagen introduceres programmet for studieturen til Bodø. BODØ, NORGE Trods sin beliggenhed umiddelbart nord for polarcirklen er Bodø blandt Norges hurtigst voksende byer og har udviklet sig til at have betydning for hele Nordnorge. Bodø ligger ud til kysten og har indbyggere. Byens positive udvikling er et resultat af en klar og proaktiv bypolitik og -strategi. I 2016 vandt byen den norske stats pris Attraktiv by for sin evne til at udnytte en delvis nedlæggelse af lufthavnen til at skabe rammerne for et nyt ambitiøst byudviklingsprojekt. Samtidig satser byen på udvikling af bymidten, hvilket har påvirket den øvrige byog erhvervsudvikling markant. Strategien og indsatserne har skabt stolthed blandt indbyggerne, som gør at flere vil bo og arbejde i området. Prisen belønner planlægning og gennemførelse af bæredygtig udvikling af høj kvalitet både i forhold til økonomi, det sociale og miljømæssige. Foto: Kjetil Iversen / / Bodø 8

9 SEMINAR november 2017 SEMINAR 3 8. marts 2018 PARTNERSKABER I UDVIKLINGSPROCESSER Seminaret har fokus på strategiske partnerskaber som drivkraft i omdannelses- og udviklingsprocesser. Formålet er at inspirere til nye måder kommuner kan indgå partnerskaber på, når der er fælles interesser for områdets udvikling. Under seminaret debatteres udfordringer, løsninger og dilemmaer i forbindelse med etablering af partnerskaber. Emnet belyses ved en række danske cases. Du vil møde oplægsholdere, der hver især har stor erfaring med orkestrering af partnerskaber i relation til byudviklingsprojekter. Blandt de spørgsmål som tages op er: I hvilke sammenhænge kan kommuner indgå i udviklingsprojekter og byggeri opført i regi af et offentligt privat partnerskab og hvordan organiseres partnerskaber bedst? Hvordan etableres rammerne for OPP-selskaber og hvordan tilrettelægges den optimale finansieringsstruktur? RAMMER FOR PROAKTIV ERHVERVSUDVIKLING Hvordan kan kommunerne understøtte og stimulere iværksættere og forskellige erhvervstyper, for eksempel de kreative erhverv, der er en af fremtidens vækstmotorer i Danmark? Hvis disse i endnu større grad skal levere innovationskraft til Danmark og bidrage til løsninger på vores samfundsmæssige udfordringer, skal kommunerne arbejde strategisk og sikre de rette betingelser og rammevilkår for de kreative erhverv. Gennem seminaret sættes der fokus på udviklingsbetingelserne for forskellige erhvervstyper samt hvordan forskellige erhverv kan indgå i symbioser eller på anden vis bruge hinanden aktivt. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvordan kan kommunen skabe de bedste rammer for iværksættere og understøtte eksisterende erhverv og klynger? Hvad kan kommunerne gøre for at tiltrække nye erhverv og investeringer? Hvordan etableres samarbejde og vidensbroer mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder? Som afslutning på dagen introduceres programmet for studieturen til Exeter og Devon-regionen. 9

10 KURSUSÅR 2 STUDIETUR maj 2018 SEMINAR august 2018 EXETER & DEVON-REGIONEN, ENGLAND Exeter er hovedby i Devon-regionen og tæller knap indbyggere. Ca. 20% af Devons befolkning bor i Exeter, selv om regionen overvejende er et landdistriktsområde. Byen og regionen er kendt for sin historie, stor naturskønhed og er et yndet turistmål, men den bagvedliggende økonomi er udfordret. Finanskrisen har bidt sig fast og bankerne er uvillige til at låne til entreprenører og små virksomheder, hvilket er årsagen til at Exeter arbejder hårdt på sin vækststrategi Dette gøres i tæt samarbejde med the Heart of the South West Local Enterprise Partnership (LEP), der er et samarbejde mellem den private sektor, lokale myndigheder og uddannelsesinstitutioner i regionen. Partnerskabet har lanceret en ambitiøs økonomisk strategi , der arbejder for at fremme entreprenørskab, jobskabelse og skabe en langsigtet vækst i det sydvestlige hjørne af England. STEDBUNDNE KVALITETER SOM DYNAMO Seminaret sætter fokus på kommunernes rolle og tilgang i udviklingsprocesser, der tager afsæt i stedbundne kvaliteter. Der vil være fokus på tiltag i områder, hvor udviklingen ikke kommer af sig selv. Hvordan kan den kommunale planlægning understøtte og aktivere de ressourcer, der findes lokalt? Hvordan skabes rammerne for en proaktiv by-, kultur- og erhvervsplanlægning, der formår at opfange nybrud og innovation i civilsamfundet og erhvervslivet i stedet for alene de klassiske temaområder i planstrategierne? Deltagerne vil blive præsenteret for eksempler på projekter, hvor de organisatoriske, processuelle og økonomiske forhold belyses Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvordan sikres samspillet mellem software (kompetenceløft, potentialeplaner, produktudvikling) og hardware (opgradering af det fysiske miljø)? Hvordan gøres det ikke-stedbundne stedbundent? Trods krisetider er der en lang række både offentlige og private investeringer, som påvirker vores byer. Disse kan gøres stedbundne, hvis kommuner håndterer processerne rigtigt. Hvordan klædes embedsmændene på til at kunne brænde igennem på tværs af forvaltninger og opbygge tillidsbaserede samarbejder med de aktører i civilsamfundet og erhvervslivet, som får ideerne, får tingene til at ske og binder en udvikling til et sted? 10

11 SEMINAR november 2018 SEMINAR 6 7. marts 2019 DELTAGELSE OG DIALOG Seminaret sætter fokus på værdien af deltagelse og dialog. Kommunernes rolle i samfundet har ændret sig markant især siden reformen i Fra en udvikling hvor kommunen har været opfattet som myndighed og serviceenhed, er der i dag flere kommuner, der ser sig selv som facilitator af fællesskaber og har opnået gode resultater med at invitere omverdenen til samskabelse og fælles løsning af traditionelle velfærdsopgaver. I forbindelse med byudviklingsprojekter kan dialog med byens aktører og aktiv deltagelse fra de tidligste faser være en afgørende forudsætning for at kunne udvikle attraktive, levende og mangfoldige byer, hvor menneskers liv og udfoldelse er i fokus. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvad er erfaringerne med omverdeninddragelse fra danske kommuner? Hvilket mindset kræver moderne aktørinddragelse, hvad er faldgruberne og værdiskabelsen af åbne processer? Hvilken betydning har digitale platforme i forhold til borgeres mobilisering og deres indflydelse på udviklingen? INNOVATIV FINANSIERING OG ORGANISERING Hvordan kan kommuner etablere eller indgå i selskabsdannelser, der kan igangsætte en udvikling? Hvad er mulighederne i forhold til at erhverve, byggemodne og videresælge grunde? Og hvad er faldgruberne i komplekse kontrakter, risikomæssigt og i forhold til at kunne stille krav til eksempelvis miljø og arkitektonisk kvalitet? I Danmark har vi tradition for, at kommunerne alene har ansvaret for at etablere og drive de offentlige byrum. Men i de senere år har private parter i stigende grad været med til at finansiere etablering af byrum, fordi de oplever, at kvalitet i byrummet betaler sig. Et Business Improvement District (BID) er en model, der giver private aktører mulighed for at tage mere ansvar for de byrum, som de bor og driver forretning i. Endelig er crowdfunding en alternativ mulighed for finansiering af projekter, som hjælpes godt på vej af nye digitale muligheder. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvad er danske kommuners erfaringer med selskabsmodeller, udbudsstrategier og alternative finansieringsmodeller? Hvad er mulighederne for BID i danske kommuner sammenholdt med erfaringerne fra ind- og udland? Hvordan understøttes private aktørers engagement i områders udvikling? 11

12 KURSUSÅR 3 STUDIETUR maj 2019 SEMINAR august 2019 EUROPA REVITALISERING AF YDEROMRÅDER Den tredje studietursdestination udvælges og tilrettelægges på baggrund af deltagersammensætningens interesseområder og videnbehov. Destinationen skal komplementere de to tidligere ture i forhold til strategiske fokusområder. Som de tidligere ture vil det være en destination, der kan sammenlignes med en dansk kontekst, som med strategiske greb og konkrete indsatser har formået at vende en negativ udvikling, har udnyttet sine styrkepositioner og har skabt vækst på trods af forudsætningerne Seminaret sætter fokus på, hvordan kommunerne på et strategisk niveau kan arbejde med kvaliteten af det byggede miljø i byerne og det åbne land. Omdrejningspunktet vil være arkitekturens værdiskabelse, bl.a. i forhold til bosætning, erhvervsudvikling, branding og identitet. Med afsætning i befolkningsfremskrivning diskuteres det, hvordan man arbejder med differentieret vækst og kan bruge afvikling som strategi for en positiv udvikling. Centralt for seminaret er samtænkning og synergi mellem udvikling af det fysiske miljø og den sociale, kulturelle og erhvervsmæssige udvikling. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvilken rolle spiller æstetik og arkitektonisk kvalitet for kommunernes udvikling, velfærden og borgernes livskvalitet? Hvad er mulighederne i forhold til byfornyelse, og hvordan kan kommunerne påbegynde en fysisk transformation af bymiljøerne? Hvilke greb og overordnede politikker kan kommunerne anvende, og hvordan tilrettelægges processerne? 12

13 SEMINAR november 2019 SEMINAR 9 5. marts 2020 DEN SMARTE KOMMUNE Seminaret sætter fokus på mulighederne med ny teknologi, digitalisering og big data. Mange kommuner og byer er ved at lære at kommunikere med sig selv og med borgerne digitalt. Bygninger optimerer selv energiforbruget. Skraldespanden fortæller når den er fyldt og bestiller en skraldemand. Lygtepælen registrerer om det er en fodgænger eller en bil, der passerer og tilpasser lyset. Om 10 år taler bilerne med hinanden og undgår sammenstød, køer og trafikpropper. Bilerne kan være førerløse og varetage kollektiv transport og forskellige velfærdsopgaver. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvilke muligheder giver ny teknologi i forhold til kommunal drift og udvikling? Hvad er andre kommuners erfaringer med investeringer i ny teknologi og digitalisering? Hvad er de konkrete erfaringer i forhold til ressourceeffektivisering, Internet of Things (IoT), Big Data og digital borgerservice og -dialog? OPSAMLING PÅ FORLØB OG OPSTILLING AF LÆRINGSPUNKTER På afslutningsseminaret sætter vi fokus på, hvordan deltagerne i hverdagen arbejder med strategisk byledelse. Med baggrund i de seneste tre års seminarer og studieture bruger vi tid på at stille skarpt på begrebet strategisk byledelse og hvordan I hver især arbejder med det i jeres kommune. Vi sætter fokus på fælles læring og forståelse af strategisk byledelse og præsenterer cases fra de andre SBL-hold, som arbejder målrettet med strategisk byledelse i forhold til kommunens udvikling og byudviklingsprojekter. Blandt de spørgsmål der rejses er: Hvor er din kommune i forhold til at praktisere strategisk byledelse? Hvilke udfordringer og muligheder møder du i forhold til implementering af strategiske beslutninger? 13

14 PRAKTISK MERE INFORMATION OG TILMELDING Dansk Arkitektur Center Projektleder Lars Fjendbo Møller Strandgade 27B 1401 København K M: Pris kr. pr. deltager pr. år i tre år. Tilmelding Den kommune, som melder en medarbejder til STRATEGISK BYLEDELSE FOR DIREKTØRER, forpligter sig til hele forløbet, herunder betaling. Såfremt deltageren melder sig ud af forløbet, hæfter kommunen fortsat for betaling af hele forløbet. Dog kan kommunen efter ansøgning til DAC få godtgjort ikke-afholdte og for DAC ikke-forpligtede rejse- og diætudgifter. Deltagergebyret på Strategisk Byledelse for direktører dækker følgende: Ni seminarer og tre studieture. Alle generelle udgifter til studieture på de fastsatte dage, dvs. fly, hotel og forplejning i grupperegi. Forplejning, deltagergebyr og -materiale på seminarer. Deltagergebyret dækker ikke: Flyrejser og/eller anden transport i forbindelse med deltagelse i seminarer i Danmark (betales af deltagerne selv). Tilslutningstransport til afgang fra lufthavn ved studieture. Hvis deltagere ønsker at overnatte flere dage på hotel end de fastsatte ved studieture. Tilmeldingsfrist d. 10. februar 2017 Hold 5 starter torsdag d. 4 marts 2017 og slutter torsdag d. 5 marts Der er plads til 25 deltagere på holdet. Hurtig tilmelding tilrådes. 14

15 Nyt byrum i Holstebros bykerne / Foto: Schul + Okra 15

16 INDSIGT OG VIDEN OM STRATEGISK UDVIKLING STRATEGISK BYLEDELSE FOR DIREKTØRER er et treårigt kompetenceudviklingsforløb for direktører i danske kommuner. Forløbet med plads til 25 deltagere er en masterclass, et netværk og et læringsrum, som gør dig i stand til at handle strategisk i forhold til de udfordringer, som din kommune står overfor. Forløbet giver dig et fortroligt rum med andre direktører, hvor udfordringer og løsninger deles igennem fælles sparring, diskussion og refleksion 16

STRATEGISK BYLEDELSE. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører HOLD 5 OPSTART 30. NOVEMBER 2017

STRATEGISK BYLEDELSE. Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører HOLD 5 OPSTART 30. NOVEMBER 2017 STRATEGISK BYLEDELSE Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale direktører OPSTART 30. NOVEMBER 2017 HOLD 5 VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er udviklet og drevet af Dansk Arkitektur Center

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

HOLD 2. STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer

HOLD 2. STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer HOLD 2 STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER strategisk byledelse for fagchefer er et tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på det strategiske bylederskab

Læs mere

HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE

HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER strategisk byledelse for fagchefer er et tværfagligt inspirations- og kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på det strategiske

Læs mere

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale fagchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Indhold STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et kompetenceudviklingsforløb,

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER OM NETVÆRKET Finanssektorens Uddannelsescenter startede i foråret 2015 et strategisk netværk, der bringer

Læs mere

HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER?

HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER? HVAD BETYDER POLITISK LEDERSKAB FOR BYUDVIKLINGSPROJEKTER? BYPLANMØDET 2016 PETER ANDREAS NORN, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING Hvad er politisk lederskab? Det er noget, som vi skaber sammen HVORDAN MOBILISERER,

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse

Læs mere

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE Agenda Case 1: Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Case 2: Ringby-letbanesamarbejdet

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse

Læs mere

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune StyringsAgenda 2014 Session 1: Eksekvering Torsdag 18. september 2014 Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Reformtid i den offentlige sektor Udgangspunktet Reformerne er vigtige og nødvendige

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER FINDE DE FÆLLES UDFORDRINGER OG LANGSIGTEDE LØSNINGER Demensalliancen kæmper for et demensvenligt Danmark. Vi

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere