Generalforsamling 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2008"

Transkript

1 Generalforsamling 2008 Formanden bød velkommen til de 34 medlemmer, der var mødt op i Sundby Sejlforenings lokaler den 24. februar Inden vi går i gang med den egentlige generalforsamling, vil jeg meget gerne sige nogle ord om en af klassens markante personligheder, der døde i Den 2. december 2007 døde Æresmedlem i Dansk Folkebådsklub Ejnar Christensen, Fredericia i en alder af 83 år. Ejnar sejlede folkebåd i langt størstedelen af sit lange sejlerliv, og han var i en periode også bestyrelsesmedlem i Dansk Folkebådsklub. Ud over at være en særdeles kendt folkebådssejler, var Ejnar også kendt som den danske OL -sejlerchef, der herskede i årene fra 1972 til 1980, hvor Poul Richard, Waldemar Bandolowski og Erik Hansen vandt guldmedaljer i Soling. For sin store indsats i dansk sejlsport modtog Ejnar Christensen hæderstegn fra Dansk Sejlunion, KDY, Dansk Idræts Forbund og Fredericia Sejlklub. Må jeg bede forsamlingen rejse sig og ære Ejnars minde. A. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kim Kristensen Jægerspris han blev valgt Kim konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. B. Formandens beretning: Tiden fra generalforsamlingen i 2007 til nu, hvor vi igen mødes til generalforsamling, har været meget hektisk for bestyrelsens medlemmer, og for de personer, der er og har været involveret i alumast projektet. Vi har ganske vist kun afholdt 3 bestyrelsesmøder, men mail og telefonkontakten har været intensiv. Som primære mål for 2007 satte vi blandt andet, 1. at forøge medlemstallet, 2. teste alumasten grundigt, 3. påvirke samarbejdet med og i NFIA, 4. øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse & kapsejladsregler, 5. finde arrangører til DM & GP stævnerne. DM i 2009 havde første prioritet, idet GP stævnerne vil finde sted uden for Danmark i 2009 og -10. Er det så lykkedes at opfylde de mål? Ad 1. Forøge medlemsantallet, både ja og nej. Vi har haft en naturlig afgang af bådejere, der sælger deres båd, eller gaster der holder med at sejle, og som derfor melder sig ud af klubben. Men vi har faktisk også formået at få fat i mange af de nye bådejere og deres gaster. Så stort set har vi bevaret vores medlemsantal på omkring Men der er stadig mange bådejere og gaster derude i klubberne, der går og venter på, at en af os, der er medlemmer tager fat i dem og opfordre dem til et medlemskab i den klub, der varetager folkebådssejlernes interesser. Ad 2. Test af den aluprofil, som også i 2007 blev stillet til rådighed for klubben, er gået tilfredsstillende. Vi har fået overbevist NFIA om, at projektet var seriøst nok til at blive vurderet i NFIA s tekniske komite. Dette er sket og samme komite har sagt ok til ordlyden og hensigterne i projektet. Det gør at bestyrelsen og masteudvalget på denne generalforsamling, med god samvittighed kan opfordre til, at vi endeligt godkender ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminiums mast. Der er en positiv stemning for det danske forslag i NFIA, men meget kan

2 ske før afstemningen i forbindelse med sommermødet i NFIA Projektet afhænger af de andre NFIA landes indstilling og specielt svenskernes holdning er vigtig. Vi har vist et initiativ og en indsats, vi kan være tilfredse med. Der er i foråret planlagt fortsat testsejlads med aluprofilen, idet vi mener at tiden skal udnyttes 100 % når muligheden er til stede. Finder vi mod forventning uhensigtsmæssigheder, er der stadig mulighed for ændringer. Ad 3. At påvirke samarbejdet med og i NFIA er en proces der kræver meget tid og tålmodighed. Mit temperament har ikke altid haft det let. Men nyvalg i NFIA har helt klart fremmet forståelsen i NFIA for hvilke opgaver, de ifølge egne vedtægter er sat til at løse. Så helt klart et fremskridt. Ad 4. Øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse & kapsejladsregler burde jo være en overskuelig opgave. Sådan er det bare ikke altid i den virkelige verden, og individuelle fortolkninger til egen fordel, vil nok altid forekomme. Så det er nok en kontinuerlig opgave, at opfordre til respekt for gældende klasse & kapsejladsregler. Ad 5. Arbejdet med at finde fremtidens arrangører til kommende Danmarksmesterskaber og Guld Pokaler foregår hele tiden. Vi forsøger efter bedste evne, at finde klubber, der vil påtage sig disse stævner. Både den geografiske placering og lokal interesse spiller meget ind, når vi retter henvendelse til de klubber, som vi har en formening om kan være interesseret i at afholde et sådant stævne. Indtil nu har Dansk Folkebådsklub altid været i stand til at finde en arrangør til vores store stævner. For tiden arbejder vi kraftigt på at finde en Øresundsklub til DM i 2009, og vi har meget positive tilbagemeldinger fra Kastrup Sejlklub, som jo har afholdt flere vellykkede danmarksmesterskaber for folkebåde. Så her er vi ikke helt på plads endnu, men vi håber selvfølgelig, at en aftale kan falde på plads inden længe, så vi kan få ro på det. Danmark har to år i træk afholdt Guld Pokalstævnet, så det stævne kommer tidligst tilbage til Danmark i 2010, hvilket vi allerede nu har rettet fokus på. Dette var et kort resume af vore mål fra starten af foregående sæson, samt vores egen vurdering af hvor vidt vi har nået dem. Naturligt vil de mål også være nogle af de mål, vi sætter os for kommende sæson. De skal blot opdateres med de fakta, som er relevante for sæson En sæson hvor vi, i lighed med 2007, fortsat skal fokuserer meget på klubbens økonomi. Porto og trykudgifter er meget store poster på regnskabet. Som ansvarlig bestyrelse må vi se på de muligheder, vi har i fremtiden for at orientere vore medlemmer på korrekt og forsvarlig vis, ud fra den kontingent og økonomi vi har i klubben. Bestyrelsen og redaktøren især, har i Folkebåds Nyt og på klubbens hjemmeside jævnligt gjort opmærksom på den kendsgerning, at vi endnu ikke har fundet en ny redaktør. Sker det ikke, betyder det, at vort klubblad ophører med at udkomme med udgangen af Da økonomien omkring tryk og udsendelse af Folkebåds Nyt er stram, ser bestyrelsen meget gerne at vi får en efterfølgende debat omkring bladets fremtid. Årbogen er også en dyr sag at udsende, men den produceres og udsendes jo ikke så ofte. Vi skal lykkes med at udsende en årbog i Men hele tiden skal vi sikre vi ikke laver udgifter vi ikke har indtægter til at dække. Årets Danmarksmesterskab der blev afholdt af Skive Sejlklub, var et godt og veltilrettelagt stævne, med masser af udfordringer for de 36

3 delagende både. Et lidt skuffende antal, men det koster at komme ud i yderkanterne af danmarkskortet. Det skal vi med jævne mellemrum, blandt andet for at markere, at vi er en landsdækkende klub, der godt vil vise standeren ude omkring. Skive Sejlklubs medlemmer tog deres opgave meget seriøst og vi oplevede en gæstfrihed af høj karat. Tak til Skive Sejlklub. I år skal vi til Assens Sejlklub, der jo fejrer deres 100 års jubilæum. Vi har før sejlet Danmarksmesterskab i Assens, nemlig i 1978, så vi har altså 30 års jubilæum. Det er meget vigtigt for klassen, at vi gør alt hvad vi kan for at øge deltagerantallet til vore mesterskaber. Det skaber tillid til klassen, når vi skal ud og finde arrangører i fremtiden. Planlæg allerede nu din deltagelse i årets Danmarksmesterskab. Dansk Juniorbådsklub afholder også deres mesterskab på samme tid i Assens, men selvfølgelig på deres egen bane. Det kan blive rigtigt hyggeligt at være sammen med en anden traditionsrig klasse. Guld Pokalsejladserne blev afholdt af Kerteminde Sejlklub der velvilligt, på trods af meget kort varsel, var klar da vi bad om deres hjælp. Som sædvanligt når Kerteminde Sejlklub er arrangør, var det et flot stævne med megen fokus på, at det skulle ha internationalt præg. Kertemindebugten er jo et dejligt sted at sejle, banerne kan blive af den korrekte længde. Strøm og klinter, samt de mærkelige bølgeformationer, udfordrer hele tiden sejlerne. Deltagerantallet var meget tilfredsstillende, idet 60 folkebåde stillede op til start. Meget flot, især var det glædeligt at så mange lokale både var med, samt at der deltog relativt mange tyske og svenske både. Tak til Kerteminde Sejlklub I år er der så Guld Pokalsejladser i Glucksburg. Flensborg Sejl Club vil gøre alt for at det bliver alle tiders, ingen tvivl om det. Datomæssigt ligger det snært på vores DM, men det kan lade sig gøre at nå fra det en til det andet, også hvis man skal ad søvejen. I fremtiden skal der planlægges lidt bedre når NFIA fastlægger dato for Guld Pokal. Ranglisten har også i 2007 været en sportslig succes, med et flot antal deltagere til alle de afholdte stævner. Ranglistens sponsere har været flinke og gavmilde til at støtte os med flotte præmier. Det har skærpet interessen for at deltage. Må jeg opfordre jer alle til at deltage ved præmieoverrækkelsen senere på dagen, nemlig kl på folkebådsklubbens stand i hal C Er alt så glæde og fornøjelse ved disse stævner. Ikke i 2007, hvor der under et stævne i Århus skete en tragisk hændelse, som fik alvorlige følger for et af vore medlemmer Hans Friis fra Jægerspris. Hans er meget langsomt ved at komme tilbage til bedre førlighed, men ser heldigvis meget positivt på udviklingen. Det er dejligt og en glæde at se Hans være til stede på denne generalforsamling og jeg vil ønske ham rigtigt godt fremskridt, så vi snart kan se ham på banen igen. Over året får vi som bestyrelse hvisket mange gode forslag i øret. Vi tager hånd om mange af dem. Men de, der har vidtrækkende betydning for klassen, tænker vi selvfølgeligt meget over, hvordan vi skal tackle. Et af de tilbagevendende er hvordan vi afvikler vores DM stævner. Her er rigtig mange meninger, og det vil der også være i fremtiden. Og som en af bidragsyderne rigtigt siger Vi bliver aldrig enige. Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi ikke vil lave nogen overilede ændringer i vores forskrifter for at afvikle DM, men vi kommer med et forslag, der giver bestyrelsen mulighed for at afprøve forskellige sammensætning af tidspunkt og antal sejladser. Erfaringerne kan så udmøntes i et konkret ændringsforslag. Vi har som ansvar, at et DM altid bliver afviklet ifølge DS forskrifter og på sportsligt korrekt måde.

4 Debat Begyndte omkring emnet kommunikation. Flere foreslog at vi bruger internet og mail. Lukke bladet og i stedet lægge det på nettet, så medlemmerne selv kan skrive det ud. Vi kan også få reklameindtægter fra hjemmesiden. Formanden efterlyste flere tilkendegivelser omkring bladet. Selv om vi lægger det på nettet, så skal vi have en redaktør, der kan varetage opgaven, og vi har endnu ikke fået en afløser. Peter Hviid: Nyt medlem, der fik mange gamle blade af ham, jeg købte båden af. Det var ganske interessant. Mener ikke, at folk skriver bladet ud fra hjemmesiden og mange skifter mail, så det bliver ikke let at holde styr på. Hans: I Jægerspris har vi erfaringer med klubbladet. Her kan man tilmelde sig en service, så man får mail, hvis der sker noget på hjemmesiden. Redaktøren: kom kort ind på det forslag han selv stillede for et par år siden, om at reducere antallet til tre numre. Men også det kræver en redaktør. Vi skal være realistiske, bestyrelsen vil gerne have et blad, men kendsgerningerne er, at vi ikke har fået nogle henvendelser om en redaktør, der vil afløse den nuværende. Indtil det er afklaret, er det omsonst at diskutere økonomi. Flere mente, at vi skal fastholde bladet. Det største problem er at få en ny redaktør. Økonomien kan vi altid løse. Michael Møller mente endda, at vi skal fastholde bladet med næb og klør. Ulrich Pedersen som er annoncør fortalte, at mange kommer og handler mast, og har set annoncen i bladet Flere var inde på, at reducere antallet af udgivelser, og foreslog at bestyrelsen kommer med et oplæg herunder økonomien. Formanden: Vi har hørt jeres synspunkter, og vi vil se på sagen, og fortsat søge at få en ny redaktør. Beretningen blev godkendt C. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse Helmuth Schwarz fremlagde regnskabet. (se på side x) Regnskabet udviser et overskud for 2007 på ,82 kr. Og der er ikke hensat penge til at trykke årbogen i Regnskabet godkendt. D. Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent Det blev vedtaget. E. Indkomne forslag Bestyrelsen havde fire forslag og havde ikke modtaget andre. Forslag 1: Bestyrelsen ønsker forsamlingens godkendelse til ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminium mast. Ændringsforslagets principper blev forelagt GF i 2006 og mere præcist formuleret i 2007, hvor forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet. Masten har i 2007 været testet med et tilfredsstillende resultat. Forslaget har været til behandling i NFIA s tekniske komite, der var enige i forslaget tekst, men foreslog en NFIA Licensed mast builder plakette, hvilket der er mulighed for ifølge forslagets

5 Forslag og relevante dokumenter, samt rapport om de opnåede testresultater findes tilgængelige på vores webside og er også omdelt på denne generalforsamling. Ændringsforslaget for regel 6.2 er indholdsmæssigt nøjagtigt det samme som to tidligere generalforsamlinger har sagt ok til. Vi er nu helt klar til at sende det endeligt videre i NFIA systemet, og det vil med 2/3 stemmeflertal på NFIA s årlige generalforsamling i 2008, samt godkendelse i S.Y.R.U.-DS være gældende fra 1. januar Vi vil i foråret 2008 fortsat teste masten for at udnytte alle muligheder for at finde eventuelle uhensigtsmæssigheder ved mast eller forslag. Findes der behov for væsentlige ændringer i forslaget, kan en ekstraordinær generalforsamling komme på tale. Forslag 1 blev vedtaget Forslag 2: Bestyrelsen ønsker forsamlingens opbakning til at testgruppe fortsætter sit arbejde i sæsonen 2008, nu muligvis med 2 testmaster. Masten er i lighed med tidligere stillet til rådighed for klubben under visse betingelser. Betingelser der skal sikre seriøs behandling og rapportering mellem testgruppen, producenter og organisationer. Bestyrelsen tilkendegiver i det omdelte skema plan for, hvordan vi ønsker at benytte masten i sæson Planen kræver selvfølgelig behørig godkendelse og dispensation fra S.Y.R.U. & DS i lighed med Dispensation vil ikke blive søgt eller givet til DM. Evaluering i løbet af forårets for evt. justeringer i regelforslag. Formålet med fortsat testforløb er primær t at teste masten for ikke at give så udprægede kapsejladsmæssige fordele, at det kræver en sådan mast for at hævde sig. Desuden er det meningen at finde brugervenlige løsninger til stor & fokkefald, agterhal, samt evt. nem justering af strutstag Her vores ansøgning til Dansk Sejlunion: Til Flemming Nielsen. Hermed den specifikke liste over kapsejladser, hvor vi har et stort ønske om at få mulighed for at deltage med to specifikke både, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort GF-vedtagne forslag til regelændring for alumasten 6.2. og er den samme profil vi med dispensation testede i Sejladser med mulig deltagelse af to både med dispensation for regel 6.2 Alu mast. Dette er listen over kapsejladser hvor vi har et stort ønske om, via dispensation fra DS, at få mulighed for at deltage med en eller to specifikke båd, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort forslag til regelændring for alumasten 6.2. De to både vil blive DEN 782, ejer Carsten Enger JSK & DEN 871, ejer Per Jørgensen KS. Forår 2008: EDC-Cup 3.-4/5 Jægerspris Sejlklub Heller Cup /5 Kastrup Sejlklub Nordea Cup /5 Kolding Sejlklub SMO /6 Aabenraa Sejl Club Amager Cup 14/6 Lynetten Sejlklub Kieler Woche /6 Kieler Yacht Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver tilladelse også) Guld Pokal /7 Flensburg Segel Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver tilladelse også) Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber

6 Efterår 2008: Skælskør Cup /8 Skælskør Amatør Sejlklub Århus Festuge 6.-7/9 Amager Cup 6./9 Århus Sejlklub Kastrup Sejlklub Klubmesterskab /9 Kolding Sejlklub Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber. Debat Der blev spurgt, om der er forandringer fra den første til den anden mast. Per Jørgensen forklarede, at vi vil prøve at faste stagene på samme højde som forstaget, og det ligger indenfor de tolerencer, der ligger i reglerne. Lars Jørgensen: Det er ikke en fordel med en alumast. Men vi vil godt bruge nogen tid, på at få tingene på plads, så John Mast kan lave en ordentlig mast, og sejlmagerne nogle ordentlige sejl. Forslaget blev vedtaget. Forslag 3: Bestyrelsen trak dette forslag, da den nuværende 11 i vedtægterne er dækkende. Forslag 4: Bestyrelsen ønsker i mulighed for i samarbejde med arrangøren af vort årlige Danmarksmesterskab, at afprøve andre muligheder for stævneafvikling, end der gives mulighed for i vore forskrifter for Danmarksmesterskaber. Muligheder vi vil forsøge afprøvet er et DM-arrangement afholdt i uge 27 eller 28. Et sejladsforløb med op til max. 7-8 sejladser over max. 4 sejladsdage med fratræk af dårligste placering. Begrundelsen for forslaget er, at mange har ønsket ændringer, men få har ytret sig og nogle ikke særligt konkret. Bestyrelsen ønsker ikke at lave årlige ændringer i vore forskrifter for DM, men vil hellere ved at prøve sig frem, finde en model der svarer til de flestes tilfredshed. Vi er selvfølgelig forpligtiget til fortsat at sikre sportsligt korrekte DM-stævner, der ikke er i konflikt med DS-statutterne for Danmarksmesterskaberne for kølbåde. Debat: Flere indlæg Gik på, at vi skal fastholde festen, og den skal ligge efter sidste sejlads. Derfor mente nogle, at stævnet skal være fra tirsdag lørdag. Stemningen var også at vi skal sejle flere sejladser, men overlade det til banelederen, så vi får det så fleksibelt som muligt. Dog sådan, at vi kun får mulighed for at trække 1 sejlads fra. Forslaget blev godkendt. F. Valg af formand Ikke på valg G. Valg af øvrig bestyrelse Brian Frisendahl ikke villig til genvalg I stedet blev Ditte Andreasen valgt Gitte Guldberg villig til genvalg Blev valgt. Formanden takkede Brian for hans indsats i bestyrelsen. H. Valg af suppleant Bestyrelsen foreslår Kjeld Skov Jægerspris Kjeld blev valgt I. Valg af to revisorer Vagn Olsen villig til genvalg

7 Lars Dalbøge villig til genvalg Begge blev valgt J. Eventuelt Intet Dirigenten afsluttede generalforsamlingen Formanden takkede dirigenten og der blev udbragt et trefoldigt leve for Dansk Folkebådsklub. Per Damm Redaktør

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag 7. marts 2009 kl. 10,00 i Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag 7. marts 2009 kl. 10,00 i Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding. Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag 7. marts 2009 kl. 10,00 i Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding. Formanden bød velkommen. Dagsorden ifølge Lovenes 10. a. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub den 25. august 2008 kl. 18.00, Kerteminde Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub den 25. august 2008 kl. 18.00, Kerteminde Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub den 25. august 2008 kl. 18.00, Kerteminde Sejlklub Side 1 af 5 Tilstede: Bent Nielsen, Helmuth Schwarz, Finn Hartvig, Ditte Andreasen, Per Damm, Heines

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2012 Afholdt i Sundby Sejlforening 25. februar 2012

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2012 Afholdt i Sundby Sejlforening 25. februar 2012 Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2012 Afholdt i Sundby Sejlforening 25. februar 2012 Dagsordnen: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 27. februar 2010 kl. 10.00 i Kastrup Sejlklub, Kastrup Strandpark 23, 2770 Kastrup.

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 27. februar 2010 kl. 10.00 i Kastrup Sejlklub, Kastrup Strandpark 23, 2770 Kastrup. Generalforsamling 2010 Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 27. februar 2010 kl. 10.00 i Kastrup Sejlklub, Kastrup Strandpark 23, 2770 Kastrup. Formanden bød velkommen og glædede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub Afholdt i Kerteminde Sejlklub, den 3. oktober 2009 kl. 11.00

Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub Afholdt i Kerteminde Sejlklub, den 3. oktober 2009 kl. 11.00 Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub Afholdt i Kerteminde Sejlklub, den 3. oktober 2009 kl. 11.00 Side 1 af 5 Tilstede: Bent Nielsen, Helmuth Schwarz, Finn Hartvig, Ditte Andreasen, Steen Weber, Heines

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 6. november 2016 kl Mødet afholdes på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 6. november 2016 kl Mødet afholdes på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 6. november 2016 kl. 10.00. Mødet afholdes på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Deltagere: Ditte Andreasen, Søren Kæstel, Michael Møller, Sonny Kallehave, Flemming Palm,

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren.

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren. VEDTÆGTER for Spækhugger Klubben Del 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Spækhugger Klubben. 1.2 Klubbens adresse er formandens. Del 2 Spækhugger Klubbens formål 2.1 Det er Spækhugger Klubbens

Læs mere

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Lørdag den 2. november 2002. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Godkende af sidste mødereferat 4. Beretning fra kreds-formanden 5. Klubbernes

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Laser Association Denmark

Laser Association Denmark Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 23. september 2011, Åbenrå Sejl Club Maiken Foght Schütt byder, i formandens fravær, forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Maiken

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere