Referat fra LOKKs generalforsamling den 19. marts 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra LOKKs generalforsamling den 19. marts 2016"

Transkript

1 Referat fra LOKKs generalforsamling den 19. marts 2016 Sted: Comwell, Middelfart Deltagere: Danner, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter, Fredericia Krisecenter, Frederiksværk Krisecenter, Haderslev Krisecenter, Hera Døtrene Kalundborg, Herfølge Krisecenter, Herning Krisecenter, Hillerød Kvindecenter, Hjørring Krisecenter, Holbæk Krisecenter Medusa, Holstebro Krisecenter, Horsens Krisecenter, Kolding Krisecenter, Krisecenter for Kvinder i Aalborg, Krisecenter Hjemmet, Krisecenter Odense, Krisecenter Røntofte, Kvindehjemmet, Kvindekrisecenter Bornholm, Lolland Krisecenter, Næstved Krisecenter, Randers Krisecenter, Reden International/ KFUKs Sociale Arbejde, Ringsted Krisecenter, Roskilde Kvindekrisecenter, Silkeborg Krisecenter, Sønderborg Krisecenter, Vejle Krisecenter, Viborg Krisecenter, Aabenraa Krisecenter, Aarhus Krisecenter Bestyrelsen: Birgit Søderberg, Birgitte Bruun, Karin Houmann, Jacob Lindegaard Knudsen, Lise von Seelen, Pia Deleuran Sekretariatet: Cecilie Frederikke Kyø Hermansen, Dianna Bomholt, Karina Grimstad Svenningsen, Katja Ilsøe Moreno, Maria Stetter Rubin, Mette Tegtmeier Olsen, Sarah Vaabengaard, Susanne Fabricius Dagsorden: Punkt 1 Velkomst ved formand Birgit Søderberg Punkt 2 Valg af dirigent bestyrelsen foreslår advokat Charlotte Szocska Punkt 3 Valg af referenter Punkt 4 Valg af stemmeudvalg Punkt 5 Valg af presseudvalg (generalforsamlingens godkendelse af punktet) Punkt 6 Bestyrelsens årsberetning 2015 og mundtlige beretning - til debat og godkendelse Punkt 7 Videns- og udviklingsgruppernes beretning 2015 til debat og godkendelse Punkt 8 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2015 til godkendelse Punkt 9 Forelæggelse af budget for 2016 til godkendelse, herunder evt. kontingentforhøjelse Punkt 10 Indkomne forslag Punkt 11 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ingen medlemmer er på valg i 2016 Punkt 12 Valg af 2 interne suppleanter for 1 år samt valg af 1 ekstern suppleant for 1 år Punkt 13 Nedsættelse af og valg til videns- og udviklingsgrupper Punkt 14 Valg af delegerede til Kvinderådet Punkt 15 Eventuelt Punkt 16 Afslutning ved formand Birgit Søderberg Punkt 17 Oplæsning af pressemeddelelse 1

2 Referat: Punkt 1: Velkomst ved formand Birgit Søderberg Punkt 2: Charlotte Szocska vælges som dirigent. Dirigenten konstaterer, at den første indkaldelse til Generalforsamling er kommet for sent, mens det andet varsel er kommet rettidigt ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen har ingen indsigelser. Generalforsamlingen antages rettidigt indkaldt og beslutningsdygtige. Dirigenten laver opråb over tilmeldte krisecentre. 32 krisecentre er repræsenterede ved start. Efter frokost var 33 krisecentre repræsenterede. En repræsentant fra hvert krisecenter får udleveret stemmeseddel. Anne Mau, Hillerød: Gør opmærksom på, at krisecentrene har fået regnskabet for sent. Anne Mau foreslår, at behandling af regnskab og budget udsættes til en ekstraordinært generalforsamling, så krisecentrene har tid til at se regnskabet igennem. Dirigent noterer bemærkning og informerer, at der tages stilling til dette under punkt 8. Punkt 3: Referenter vedtaget: Mette Tegtmeier Olsen og Sarah Vaabengaard (sekretariatet). Punkt 4: Stemmeudvalg vedtaget: Dirigent, Lise Lotte Bjerge (Herning), Lene Sander (Dansk Kvindesamfunds Krisecenter), Helle Jensen (Esbjerg), Dorthe Kracht (Vejle). Punkt 5: Presseudvalg vedtaget: Mette Tegtmeier Olsen og Maria Stetter Rubin (sekretariatet) samt Hanne Willemoes (Randers), Gitte Thomsen (Esbjerg). Punkt 6: Birgit Søderberg præsenterer souschef Maria Stetter Rubin, der blev ansat i sekretariatet i Maria deltager i stedet for Ditte, som er sygemeldt med en overbelastning. Birgit Søderberg fremlægger bestyrelsens beretning for (Den mundtlige beretning kan kan findes på LOKKs intranet: Bemærkninger, der supplerer den skriftlige beretning: Om regnskab og budget: Bestyrelsen melder klart ud, at situationen er usædvanlig, og det er vigtigt for bestyrelsen at pointere. Bestyrelsen anerkender det hårde arbejde, som der er blevet lagt fra sekretariatet. De sociale tilsyn: Bestyrelsen er opmærksom på, at det kan være frustrerende at blive målt på et parameter som beskæftigelse, der ikke er relevant for krisecenterarbejdet. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann er blevet gjort opmærksom på problematikken, og hun har tilkendegivet, at der vil blive set på muligheden af at få ændret på kvalitetsmodellen, så områder der ikke er relevante for ex. 2

3 kvindekrisecentrene at blive målt på, kan blive taget ud af modellen. Diskussionerne vil foregå i næste lovsamling til efteråret. Ministermøder: En repræsentant fra sekretariatet deltog i møde med Social- og indenrigsministeren den 18. marts, og vi har gjort opmærksom på det beklagelige i, at vold mod kvinder er skrevet ud af 2020-målene. Vi arbejder videre på at få ministeren med på, at vold mod kvinder skal indskrives som et væsentligt 2020-mål. Kommentarer til beretningen: Jane Lindhardt, Viborg: Bakker op om Anne Maus forslag om at udskyde godkendelse af regnskab og budget på ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten bemærker, at der er krav om en ekstraordinær generalforsamling, da regnskab og budget er så meget forsinket. Anne Mau, Hillerød: Takker bestyrelsen for en flot indsats og en flot beretning. Anerkender arbejdet i sekretariatet. Påpeger at det er svært at forholde sig til teknikken omkring regnskabet. Peter Michael Toft, Røntofte: Efterspørger ekstraordinær generalforsamling. Påpeger, at man ikke kan godkende bestyrelsens beretning, før regnskabet er godkendt. Roser beretningen. Dirigent: Påpeger, at bestyrelsens beretning og regnskabet er to adskilte ting. Hvis beretningen ikke kan godkendes, er der tale om mistillid til bestyrelsen. Anne Mau, Hillerød: Spørger, om man kan udskyde beretningen. Dirigent: Afviser. Bestyrelsen skal vide, om der er opbakning til deres arbejde eller ej. Lise Von Seelen, bestyrelse: Bestyrelsen bakker op om en ekstraordinær generalforsamling. Påpeger at det er godt, at deltagerne forholder sig konkret til regnskabet, og at det fortjener en debat. Lise Lotte Bjerge, Herning: Kommentar til punkt om belægningsprocent. Spørger om krisecentrene generelt er for dårlige, eller om rammerne for statistikken er forkerte. Birgit Søderberg, formand: Præciserer, at belægningsprocenten for de sidste par år har ligget på 88 %. Vi har ikke statistisk kunne dokumentere presset på krisecentene, men der er ikke noget i vejen med den måde, informationerne indsamles på. Hanne Steenberg, Silkeborg: Roser beretning og disposition, hvor økonomien nævnes som det første. Anerkender det ansvar bestyrelsen påtager sig. Spørger dirigent, om man kan gennemgå regnskab og budget stringent uden at tage stilling. Dirigent: Imødekommer forslaget. 3

4 Jane Lindhardt, Viborg: Kommentar til statistik og belægningsprocent: Opfordrer til, at vi skal se på, hvor mange, krisecentrene afviser og ikke belægningsprocent. Anne Mau, Hillerød: Anmoder om, at budgettet kommer på ekstraordinær generalforsamling og ikke kun regnskabet. Dirigent bekræfter, at begge dele vil blive taget op på ekstraordinær generalforsamling. Gitte Thomsen, Esbjerg: Kommentar til manglende psykologhjælp til kvinder på krisecenter: Efterspørger mere synlighed i landsdækkende medier samt lobbyarbejde. Birgit Søderberg, formand: Enig. Påpeger, at det store arbejde ligger i at overbevise ministre om, at det er en dårlig ide ved bl.a. at henvise til evalueringens gode resultater. Fremhæver to politiske løsninger: Kommunerne kan umiddelbart selv prioritere at lønne en psykolog det kan de krisecentre, der har driftsaftaler, bede om en forhandling om. Den anden mulighed er, at tilbuddet om en psykolog gøres til en fast del af 109. På den måde tvinges kommunerne til at betale. Maria Stetter Rubin, sekretariatet: Vedr. mediesynlighed, så opfordres krisecentrene til at trække på lokale og regionale medier med en aktuel historie. De bliver læst meget. Der skal et meget bredt pres på alle steder i landet. Vi kan hjælpe hinanden. Birgitte Moos Laursen, Fredericia: Bakker op. Kommer med et eksempel på, hvordan Fredericia Krisecenter gjorde opmærksom på det nedsatte skilsmisse- og separationsgebyr, som har skabt opmærksomhed fra bl.a. politikere samt i lokalradio og aviser. Mie Thomsen, Esbjerg: Kommentar til belægningsprocent: Esbjerg Krisecenter har haft over 75 procent stigning i afvisninger fra 2014 til Nogle gange er der pres på, andre gange ikke. Påpeger at de kan se, hvor mange, de afviser. Kirsten Hejnfelt, Ringsted: Roser beretningen og redegørelsen om regnskab og økonomi. Opfordrer til, at problematikken omkring psykologordningen kommer med i pressemeddelelsen. Er glad for besøg fra sekretariatets jurister. Foreslår at man bruger regionsgrupperne mere aktivt bl.a. ved at få besøg af juristerne og rådgiver fra Etnisk Ung på regionsgruppernes fællesmøder. Trine Hacke, Roskilde: Spørger til psykologordning: Må man ansætte en psykolog inden for taksten? Birgit Søderberg, formand: Påpeger, at Trine kommer fra et kommunalt kvindekrisecenter. Påpeger at man som privat selvejet krisecenter inden for den lovgivningsmæssige ramme kan ansætte det personale, man mener, fremmer organisationen og dens virke. Hvis man har samme frie hænder i kommunalt regi, så er det selvfølgelig i orden at ansætte en psykolog fra LOKKs side. Peter Michael Toft, Røntofte: Spørger til, hvilke tanker og overvejelser bestyrelsen har til fremtidens kvindekrisecentre. Skal der være almindelige, specialiserede samt længerevarende centre? 4

5 Birgit Søderberg, formand: Hilser specialiserede kvindekrisecentre velkomne, der hvor vi ved, at der er brug for den. Påpeger at det er en del af LOKKs politik, at man laver specialiserede KC, der hvor det kan lade sig gøre. Ikke flere kommentarer. Dirigenten kalder til afstemning: 31 stemmer for 1 blank Beretningen godkendes. Punkt 7: Børnegruppen Martha Petersen, Randers, fremlægger beretning: I 2015 har Børnegruppen arbejdet på at udvikle et sæt rettigheder og en plakat til børn på krisecenter. Det er blevet til en plakat og 10 rettighedspunkter med afsæt i FNs børnekonvention. Kunstneren Kasper Køpke har tegnet plakaten, der er klar til at gå i trykken. Der er også blevet designet et puslespil. Børneplakaten skal bruges som en levende del af arbejdet ude på KC. Der er søgt fonde og midler til workshops i regioner. Årsagen til at projektet med rettighedsplakaten er startet er, at børn på krisecenter sjældent kender til deres rettigheder. På børneseminar i september var der besøg af klinisk psykolog Ida Møller, der fortalte om resiliens og modstandsdygtighed. Hun argumenterede for, hvordan et styrket kendskab til rettigheder forstærker børns modstandsdygtighed. Opfordring fra gruppen til, at alle krisecentre arbejder aktivt med at give børnene en indsigt i deres rettigheder med udgangspunkt i plakaten. Oplæsning af de 10 rettighedspunkter. Beretningen godkendes. Statistikgruppen Bente Kongerslev, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, fremlagde den skriftlige beretning (henvisning til bilag 2). Beretningen godkendes. Socialfaglig videns- og udviklingsgruppe Hanne Barløse, Ringsted, fremlægger beretning: Gruppen havde lovet at afholde to seminarer i løbet af Det første seminar blev afholdt i efteråret 2015, men der var kun omkring 25 deltagere, og derfor drøftede gruppen, om det var 5

6 forsvarligt at holde et seminar mere. Gruppen spørger generalforsamlingen, om det er den rette form for seminar, der er blevet tilbudt, samt hvorvidt hele gruppen skal fortsætte. Beretningen godkendes. Den internationale videns- og udviklingsgruppe Vibeke Jørgensen, Århus, fremlægger beretning: Gruppen har været præget af, at Mette Volsing fra LOKKs sekretariat har skiftet job. Hun trak et stort læs med sin store viden om det internationale område. Vi har set på nye arbejdsmetoder, og hvordan vi kommer videre. Vi har udvalgt to temaer med afsæt i Istanbulkonvention: Vold mod ældre og efterværn. Omkring vold mod ældre fik vi noget materiale fra de nordiske lande. Vi opdagede, at emnet blev lidt for bredt ift. arbejdet på krisecentrene. Ift. efterværn tog vi kontakt til vores nordiske netværk i Island, Sverige, Norge og Finland samt Holland. Det har været sporadiske tilbagemeldinger, der viser, at efterværn bruges forskelligt: I nogle lande er efterværn noget, der bliver tilpasset hvert enkelt krisecenter. I andre lande er der både rådgivningscentre og centre for efterværn. Vi vurderede, at der ikke var nok viden at komme efter. Efterværn bliver i fremtiden nok i meget høj grad CTI-orienteret. Derfor er de to temaer blevet lukket ned. Gruppen efterspørger nye medlemmer med erfaring og/eller interesse i internationalt arbejde. I det fremtidige arbejde udtrykker gruppen ønske om at se på Women Against Violence Europe (WAVE) og Global Network of Women s Shelters (GNWS). Måske der er noget best practice, vi kan lade os inspirere af her og som kan hjælpe med at definere kommissoriet. Kommentarer til beretningen: Anne Mau, Hillerød: Spørger til, hvorvidt gruppen kan lade sig inspirere af det nordiske samarbejde. Vibeke Jørgensen, Århus: Fortæller, at gruppen har overvejet det ift. de temaer, de skulle udvælge. Gruppen har også kontaktet Nordiske Kvinder mod Vold. Der kom meget lidt tilbage, og det blev ikke helt relevant for LOKK. Beretningen godkendes. Videns- og udviklingsgruppen til kompetenceudvikling af bestyrelserne i de private, selvejende krisecentre Helle Jensen, Esbjerg, fremlægger beretning: 6

7 Gruppens eneste formål har været at udarbejde et forslag til at opkvalificere bestyrelsesmedlemmers arbejde på de enkelte krisecentre. Gruppen er kommet med et konkret forslag, som vil blive fremlagt under punkt Udover det, ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen godkendes. Etikgruppen Mette Melby Bak, Kvindehjemmet, fremlægger beretning: Forslag til nye etiske retningslinjer kommer på punkt til afstemning. Beretning godkendt. Udover det, ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen godkendes. Punkt 8: Bente Schwartz fra sekretariatet forelægger det reviderede regnskab. Det er ikke til afstemning i dag, men blot til orientering. Regnskabet vil i stedet blive godkendt på ekstraordinær generalforsamling. Dirigent: Foreslår at punkt 9 helt udgår i dag, og at det tages på ekstraordinær generalforsamling. Bente fortæller, at hun har bistået LOKK og bogholderi med at få bogholderiet ajourført og moderniseret samt samarbejdet med revisor. Bente oplyser, at alt har været gennemgået med revisoren, og at det foreliggende regnskab er godkendt af revisoren. Om slutresultatet fortæller Bente: Da jeg startede i slut september, forventede Ditte Wenzel, at LOKK nok kommer ud med et overskud på kr , da vi regnede med at få en vigtig driftsbevilling fra Socialstyrelsen. Midt i januar, da jeg overtog bogholderiet, viste balancen imidlertid et underskud på kr. 2,2 mio. bl.a. pga. den manglende driftsbevilling, men samtidig var bevillingerne ikke endeligt gennemgået og bogført på plads, herunder også afstemningen mv. af Slutresultat er et underskud på kr Underskuddet skyldes primært, at LOKK ikke har fået ovennævnte bevilling. Andelen vedr var forventet på kr , idet Socialstyrelsen fejloplyste LOKK om ansøgningsfrist - samt at der har været ekstra udgifter på regnskabsassistance på Set i det lys er slutresultatet fornuftigt. Resultatopgørelse bliver gennemgået. Kommentarerer: Lis Bertelsen, Aalborg: Spørger til s. 8 i årsrapporten punkt 4: De kr , der er listet som øvrige aktiviteter hvad dække de over? 7

8 Bente Schwartz: De kr er nettoresultatet på projektporteføljen samt aktiviteterne i videns- og arbejdsgrupperne og det internationale arbejde [svar indsat efter GF]. Anne Mau, Hillerød: Efterspørger, om redegørelsen, som Bente giver, også kan komme med på ekstraordinær generalforsamling. Bente Schwartz: Bente vil fremlægge på den ekstraordinære generalforsamling og opfordrer til, at spørgsmål omkring regnskabet sendes til sekretariatet inden. Gitte Thomsen, Esbjerg: Spørger til, hvorfor man ikke har opdaget problemerne tidligere. Opbakning fra salen. Bente Schwartz: Fortæller, at sekretariatet har haft vanskelige arbejdsforhold. Det har vist sig, at bogholderiet fra august har været bagud. Gitte Thomsen, Esbjerg: Udtrykker utilfredshed med ikke at få mere at vide og efterspørger uddybende forklaring. Birgit Søderberg, formand: Forklarer, at den måde regnskabet har været ført på de andre år ikke har været forkert. Hvert eneste år, har der været et retvisende regnskab. Pointerer, at måden man kan føre regnskab på kan være meget forskellig, alt efter hvem man er som regnskabsansvarlig. Revisor har ikke forholdt sig til formen. Siger også, at der i de senere år ved hver eneste generalforsamling har været udtrykt ønske fra medlemmer om modernisering af regnskabspraksis. Trine Hacke, Roskilde: Synes, at tonen er for hård og efterspørger en ordentlig kommunikation i salen. Bente Schwartz: Pointerer at alt nu er gennemgået og organiseret på ny, og at det har der været behov for. De poster, man ikke har vidst noget, om er blevet indtægt- eller udgiftsført. Det har været en vigtig prioritering. Alt er gennemgået med LOKK s revisor. Det er årsagen til, at regnskabet er så forsinket. Gennemgang af aktiver og passiver. Kommentarerer: Anne Mau, Hillerød: Spørger til hvor mange af de likvide beholdninger, der er øremærkede også ift. Feriehuset Laurine. Bente Schwartz: Fortæller, at hvis vi sælger Laurine, så giver det penge i kassen men kun hvis fonden vil donere det til LOKK. I forhold til den kortfristede gæld (under Passiver på side 9 i årsrapporten) på , så er 6,5 mio. af dem psykologpuljen plus øvrige projekttilskud på ca , som skal tilbagetales. De midler er båndlagt. I forhold til kr er der specifikationer i note 12, 13 og 14. Derudover er der gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser på kr , herunder bl.a. skyldig revision og regnskabsassistance [svar indsat efter GF] 8

9 Lis Bertelsen, Aalborg: Spørger til s. 9 punkt 12: Diverse tilgodehavender på hvad står det for? Bente Schwartz: Det drejer sig om debitorer for i alt kr , herunder projekttilskud som var faktureret med forkert EAN-nr. i forbindelse med sammenlægning af ministerier. Derudover tilgodehavende sygedagpenge- og barselrefusion på kr samt overførsel vedr. ALS-projektet på kr samt mindre forskellige beløb. Alt skulle være indbetalt i [svar indsat efter GF]. Lis Bertelsen, Aalborg: Påpeger, at det er lidt kritisk, at vi ikke ved, om LOKK er købt eller solgt. Understreger at det er godt at vide, hvad tallene i regnskaber dækker over. Kirsten Hejnfelt, Ringsted: Ringsted har været en del af HUK-projektet (Handicap Udvikling Krisecentre). Spørger, om de nogen penge tilbage. Birgit Søderberg, formand: Siger, at Ringsted og andre krisecentre har nogle penge til gode. Sekretariatet vil tjekke op på, om pengene er udbetalt til LOKK, eller om de stadig ligger i ministerierne. Det vil endvidere blive undersøgt, om ministeiret har givet tilladelse til, at midlerne udbetales til krisecentrene. [svar indsat efter GF] Jane Lindhardt, Viborg: Roser overskueligheden i regnskabet og tror, at alle bliver godt tilfredse med det efter den ekstraordinære generalforsamling. Hanne Willemoes, Randers: Roser, at bestyrelsen har lyttet til generalforsamlingen og har moderniseret regnskabet. Bente Schwartz: Indskyder, at sekretariatet er meget velfungerende, og at hvis barren kan løftes 5 cm, så kan vi få endnu mere ud af sekretariatet. Dirigent: Resten af budget og regnskab udskydes til ekstraordinær generalforsamling. Punkt 9: Punktet udgår. Punkt 10: Indkomne forslag forelægges Punkt. 10.1: Birgit Søderberg, formand, redegør for optagelse af Rosenly som nyt medlem i LOKK: Rosenly er blevet godkendt som 109 specialkrisecenter og anmoder om optagelse som medlem af LOKK. Rosenly har hidtil været medlem af LOKK som bofællesskab under Servicelovens 85. Dette ønsker de i samme forbindelse at melde sig ud af. Birgit fortæller, at Rosenly opfylder betingelserne for medlemskab. Kommentarerer: Pia Strøh, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter: Spørger, om de bliver et kvindekrisecenter, hvis de optages i LOKK. 9

10 Birgit Søderberg, formand: Pointerer, at man er et kvindekrisecenter, hvis man oprettes i henhold til 109. Derefter kan man være specialiseret indenfor et givent område. Afstemning: Rosenly er godkendt og optaget. Punkt 10.2: Birgit Søderberg, formand, præsenterer organisationsstrategien, der er gennemarbejdet på lederseminar og efterfølgende justeret. Der skal afstemmes om dette endelige forslag fra bestyrelsen. Kommentarerer: Peter Michael Toft, Røntofte: Trækker Røntoftes forslag til ændring tilbage. Lis Augustenborg, Sønderborg: En organisationsstrategi må være en strategi for organisationen. Det handler om at være en ordentlig arbejdsplads, om arbejdsmiljø, karriere, ledelse og menneskesyn. Og der må være noget om styring, måling og effekt, samt noget om værdier, der ligger bag. Efterspørger klar adskillelse om, hvad der er mål, midler, metoder og resultat. Derudover mangler hun en klar identificering af, hvornår der tales om frivillige og ansatte. Hvad er det præcis LOKK vil gøre, og hvad forventer LOKK præcis af KC? Mht. til punkt 1 i strategien om LOKK som fortalervirksomhed, står der at krisecentrene arbejder systematisk med socialfaglige metoder (se s. 8 i strategien). Hvad er det præcist? Det er vel ikke den narrative tilgang og empowerment som bliver hevet op på elfenben-niveau? Og er det rigtigste valg at ansætte uddannet personale? Det frivillige føles som et appendix. Spørger til, hvad LOKK mener med, at kvinder kommer i klemme i vores retssystem? Hvorfor er det, at voldsudsattes børns tarv ikke bliver tilgodeset i forældreansvarsloven? Hun synes, at der står mange ting på samme sted i strategien, hvilket gør den utydeligt. Trine Hacke, Roskilde: Påpeger, at der var mange ledere på lederseminar, der arbejdede hårdt med strategien i to dage. Opfordrer til at man deltager i høringsprocessen, hvis man vil have lavet ændringer. Ruth Malle, Sønderborg: Siger, at det ikke er ment som en kritik, men en opfordring til en løbende proces. Siger, at hun har skriftlige kommentarer til stratgien, som hun gerne vil aflevere. Mener ikke organisationsstrategien er klar til at blive offentliggjort. Anne Mau, Hillerød: Roser arbejdet, men synes ikke det er færdigt endnu. Hanne Willemoes, Randers: Udtrykker overraskelse over, at strategiens indhold diskuteres sådan på generalforsamlingen, da hun mener, at der har været en fin proces forud, hvor alle også personalet - er blevet inddraget. Kirsten Hejnfelt, Ringsted: Er enig med Hanne Willemoes. Udtrykker, at der har været samme inddragende proces af både bestyrelse og personale på Ringsted Krisecenter. 10

11 Birte Lundgren, Danner: Roser strategien. Udtrykker bekymring for, om der er ressourcer i LOKK til de ambitioner, der er i strategien. Opfordrer til dialog med Danner ift. etablering af tænketank. Ikke flere kommentarer. Dirigenten kalder til afstemning: 24 stemmer for 9 blanke Strategien vedtages. Punkt 10.3: Birgit Søderberg, formand, fortæller at formålet med kommunikationsstrategien er at tydeliggøre, hvordan kommunikationen i LOKK skal fungere, og hvad den skal styres efter. Det er første gang, at vi har en kommunikationsstrategi, som gælder for LOKK. Det er et arbejdsredskab og kan løbende justeres. Kommentarer: Peter Michael Toft, Røntofte: Redegør for Røntoftes forslag til ændring, der drejer sig om fordeling af ansvaret for kommunikationen på de enkelte centre og LOKK. Hvis det er indarbejdet, så kan forslaget trækkes tilbage. Maria Stetter Rubin, sekretariat: Henviser til side 4 i kommunikationsstrategien, hvor kommunikationen fra krisecentre og fra LOKK tydeliggøres. Peter Michael Toft, Røntofte: Frafalder ændringsforslag. Hanne Steenberg, Silkeborg: Spørger, om der så skal stå, at strategien primært er en kommunikationsstrategi for LOKK, hvis det kun er et internt redskab. Lis Augustenborg, Sønderborg: Opfordrer til, at kommunikationsstrategien bliver mere forbundet med organisationsstrategien, og at formålet med dem skal være mere tydelige. Medlemmerne skal have ejerskab over strategierne, og der skal arbejdes videre med dem. Jane Lindhardt, Viborg: Påpeger, at der i kommunikationsstrategien kobles til organisationsstrategien (s. 3). Synes vi trænger til at få besluttet noget i det her forum. Opfordrer til opbakning af kommunikationsstrategien. Ikke flere kommentarer. Dirigenten kalder til afstemning: 30 stemmer for 3 blanke Strategien vedtages. 11

12 Punkt 10.4: Birgit Søderberg, formand, fortæller, at Laurine, trods mange forsøg på besparelser, fortsat er en underskudsforretning: Det bliver ikke brugt nok af krisecentrene, som det var tiltænkt. Bestyrelsen indstiller til afvikling af huset. Der afventes endnu svar fra fonden om, hvordan indtægten kan anvendes ved eventuelt salg. Hvis huset skal afvikles, så indstilles det endvidere, at huset lukkes ned for at gøre salgsomkostningerne minimale. Ingen kommentarer. Afviklingen af Laurine vedtages. Punkt 10.5: Jane Lindhardt, Viborg, fortæller, at arbejdet med revision af grundpakken er blevet udsat på grund af arbejdet med organisationsstrategi. Kommentarer: Cecilie Frederikke Kyø Hermansen, sekretariatet: Uddyber, at der er tale om en ad-hoc gruppe, og bakker om, at det ikke giver mening at påbegynde arbejdet før organisationsstrategien er vedtaget. Generalforsamlingen godkender at arbejdet fortsættes i Punkt 10.6: Gitte Nørvang, Kolding, præsenterer Task Force vedr. revision af krisecentererklæringen. Forklarer at krisecentrene har forskellig praksis og proces ift. krisecentererklæringer. Task Forcen forventer at fortsætte arbejdet og har besluttet at drøfte med Statsforvaltningen og Udlændingestyrelsen, hvad der er brugbart i erklæringerne, relevans i lovgivning mv. Sekretariatet varetager den endelige udformning af erklæringerne. Bestyrelsen foreslår, at gruppen fortsætter. Generalforsamlingen godkender. Punkt 10.7: Birgitte Bruun, bestyrelse, præsenterer forslag til kommissorium fra Videns- og udviklingsgruppen til kompetenceudvikling af bestyrelserne i de private, selvejende krisecentre. Kommissoriet er kun for private selvejende krisecentre, så det er ikke i overensstemmelse med den intention, der var med nedsættelsen af arbejdsgruppen på sidste generalforsamling. Derfor anbefaler bestyrelsen, at kommissoriet ikke oprettes, fordi man ikke har taget hensyn til den forrige generalforsamlings intentioner. LOKK er en landsorganisation, som retter sine initiativer mod alle de medlemmer, der er med. Dorte Fritzemeier, Silkeborg, fremlægger kommissoriet: Forklarer at udgangspunktet var, at bestyrelserne har mange komplicerede opgaver - særligt for de private, selvejende krisecentre, da det for kommunale er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar. Derfor var der fokus på, at de selvejende bestyrelser fik mulighed for større opbakning og mulighed for seminarer. Kommentarer: Birgit Søderberg, formand: Har forstået forslaget som kun gældende for private selvejende krisecentre, hvilket kun er en mindre del af LOKKs medlemmer. Dvs. at kommissoriet ikke skulle 12

13 gælde for de selvejende krisecentre, som har driftsoverenskomst. Derfor var bestyrelsen imod forslaget. Dorte Fritzemeier, Silkeborg: Præciserer, at det er meningen, at det skulle gælde for alle de krisecentre, som ikke er kommunale. Dvs. at det også skal gælde for de semi -versioner, der er dækket af driftsoverenskomst mv. Mener LOKK er et fælles sted at gå hen. Trine Hacke, Roskilde: Spørger, om man ikke kan lave et forslag, som også tager hensyn til kommunale krisecentre, da de også har udfordringer, som vil være relevante. Anne Mau, Hillerød: Pointerer, at det er bestyrelsesarbejdet, der gerne skal understøttes og kompetenceudvikles. De kommunale krisecentre er velkomne til at være med, men det er ikke krisecenterarbejdet der er i fokus, men bestyrelsesarbejdet. Lise Von Seelen, bestyrelse: Nævner, at der i kommunernes frivillighedscentre er mulighed for uddannelse i bestyrelsesarbejde, hvis ikke det skal være krisecenterspecifikt. Synes det er hensigtsmæssigt, at de kommunale krisecentre er med, hvis man gerne vil have faglig sparring. Der diskuteres om navnet på kommissoriet kan ændres fra private, selvejende til private og selvejende. Trine Hacke, Roskilde: Pointerer, at de kommunale krisecentre endnu glemmes. Dirigenten kalder til afstemning om et kommissorium for private og selvejende krisecentre. 26 stemmer for 7 blanke Forslaget vedtages. Punkt 10.8: Peter Michael Toft, Røntofte, redegør for forslag om, at der etableres et årligt seminar for bestyrelserne for de private, selvejende krisecentre i 2016 efter samme vilkår som LOKKs andre seminarier. Arbejdsgruppen fra 10.7 skal stå for indholdet. Kommentarer: Birgit Søderberg, formand: Præciserer, at efter samme vilkår betyder, at alle omkostninger lægges ind i deltagerprisen plus administration. Trine Hacke, Roskilde: Spørger til, hvad der menes med, at det ikke er hensigtsmæssigt og klogt, at kommunale krisecentre kan deltage i seminarerne. Peter Michael Toft, Røntofte: Siger, at de private og de selvejende med driftsaftaler har særlige vilkår ift. kommunale. Hanne Barløse, Ringsted: Opfordrer til, at Røntofte trækker deres forslag tilbage, da det skaber ny forvirring omkring private, selvejende krisecentre. 13

14 Jane Lindhardt, Viborg: Støtter op om Hannes kommentar. Kan ikke forstå Røntoftes forslag. Anne Mau, Hillerød: Foreslår at strege side 36 (bilag 11). Peter Michael Toft, Røntofte: Trækker side 36 tilbage. Trine Hacke, Roskilde: Udtrykker bekymring over, om vi beslutter noget, som vi fortryder i morgen, da der er så stor forvirring. Hanne Stenberg, Silkeborg: Opfordrer til, at et lignende forslag fremsættes for kommunale krisecentre. Pointerer at vi har et fælles ærinde og et interessefællesskab omkring LOKK. Synes godt vi kan gøre det i fællesskab og mener ikke, at det ene udelukker det andet. Dirigent: Opsummerer, at der stemmes om forslag, om at der afholdes et årligt seminar for de private og selvejende krisecentre. Jacob L. Knudsen, bestyrelsen: Påpeger, at seminarene ikke er udgiftsneutrale, hvorfor kommunale krisecentre kommer til at betale for noget, de må ikke være en del af. Dirigenten kalder til afstemning om et årligt seminar for bestyrelserne for de private og selvejende krisecentre efter samme vilkår som LOKKs andre seminarier. Arbejdsgruppen fra 10.7 skal stå for indholdet. 19 stemmer for 4 imod 10 blanke Forslaget vedtages. Punkt 10.9: Vibeke Jørgensen, Århus, præsenterer kommissorium for Videns- og Udviklingsgruppen for Internationalt arbejde. Har ingen yderligere kommentarer end den skriftlige beretning (se bilag 12). Forklarende note: Grundet uklarhed om hvorvidt gruppens kommisorium var indsendt i tide på sidste års generalforsamling i 2015, var kommisoriet oppe at vende igen i år for at blive endeligt vedtaget. Ingen kommentarer. Forslaget vedtages. Punkt 10.10: Mette Melby Bak, Kvindehjemmet præsenterer baggrund og forslaget fra Etikgruppen. Det har været ønsket, at vi går fra at tale om regler til retningslinjer. Vi skal ikke forpligte, men tilstræbe. De etiske retningslinjer skal give overordnet inspiration til krisecentrene. 14

15 Pointerede, at der ikke eksisterer et værdigrundlag i LOKK. Det har ikke været gruppens rolle at tage stilling til, om et sådan skal udarbejdes. Forslaget om de etiske retningslinjer var til høring på lederseminariet i efteråret Flere ledere gav udtryk for, at de etiske retningslinjer bliver brugt som dialogredskab. Der er formuleringer fra de gamle retningslinjer, som skal med i det nye. Det er blevet inkorporeret. Gruppen har haft forslaget til høring i børnegruppen. Det nye ved retningslinjerne er, at børnene er skrevet ind som noget generelt, dvs. børnene har ikke længere kun sit eget punkt. Børnegruppen havde forslag om, at rettighedspunkter skulle skrives ind. Gruppen foreslår, at børnerettighedspunkter får sin helt egen status i LOKK bl.a. på hjemmesiden. Præciserer at rettighed og etik ikke er det samme. Gruppen har arbejdet en del med formålet for retningslinjerne og tydeligøre deres status. Pointerer, at tiden har ændret sig meget siden Vi har fået et socialtilsyn, der bl.a. kræver stillingtagen fra det enkelte kvindekrisecenter om, hvad der er af etik og værdier i institutionerne. Det er betryggende. Kommentarer: Gitte Thomsen, Esbjerg: Eftersørger uddybning af ordet livsstrategi. Birgit Søderberg, formand: Siger, at livsstrategi hænger sammen med, hvilken vej man vælger ift., hvem man er, og hvilke udfordringer man har. Lise Von Seelen, bestyrelse: Pointerer, at det er en kvalitet, at retningslinjer ikke sætter sig som overdommer for andre menneskers handlinger. Sproget skal være så neutralt, at ingen føler sig ramt. Roser udspillet. Lis Augustenborg, Sønderborg: Mener, det er endnu et godt udkast, der skal arbejdes videre på. Pointerer at etik er kompliceret. Synes, der mangler en beskrivelse af værdier eller værdisæt. Læser retningslinjerne som resultater. Værdier er baggrund for etik ikke retningslinjerne. Sabine, Hjemmet: Pointerer, at gruppen ikke har skulle forholde sig til værdisæt, men modernisere de etiske retningslinjer. Anser ikke retningslinjerne som stationære beskrivelser. Det er et sæt af regler, vi kan tage udgangspunkt i. Ruth Malle, Sønderborg: Spørger, hvad gruppen tænker, hvis vi erstattes med LOKK? Synes desuden, at der er noget kulturelt inde over, der ikke er transformeret til etik. Spørger om man kunne forestille sig supervision fra en filosof. Anne Mau, Hillerød: Pointerer, at etiske retningslinjer er som en grundlov, der ikke ændres fra dag til dag. Spørger hvor langtidsholdbart de er. Jane Lindhardt, Viborg: Opfordrer til, at der skal stå vi og ikke fra LOKK, da de etiske retningslinjer er skrevet på vegne af krisecentrene. Gitte Thomsen, Esbjerg: Opfordring til at tænke race ind. 15

16 Pia Deleuran, bestyrelse: Roser resultatet. Opfordrer til, at alle aktivt skal trække på retningslinjerne ved fx ansættelse af ny medarbejder. Ikke flere kommentarer. De etiske retningsliner vedtages. Punkt 11: Ingen medlemmer på valg. Punkt 12: Leif Aarup, Fredericia, genopstiller som intern suppleant for 1 år. Lisa Holmfjord, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, nyopstiller som intern suppleant for 1 år Afstemning: Lisa Holmfjord vælges som 1. suppleant. Leif Aarup vælges som 2. suppleant. Punkt 13: Børnegruppen: 4-6 møder om året. Fortsætter Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet Fie Møller, Viborg Susanne Larsen Dansk kvindesamfund Malene Nielsen, Danner Lone Dorph-Petersen, Ringsted Marta Pedersen, Randers Stopper Charlotte Stenbjeg, Silkeborg Nye medlemmer Lis Hølzer, Holbæk Statistikgruppen: 2-3 møder om året. Fortsætter Annette Pollas, Hellerup Ane Voss, Holbæk Lone Skov Møller, Aalborg Bente Kongerslev, Dansk Kvindesamfund Ingen medlemmer stopper Ingen nye medlemmer 16

17 Socialfaglig videns- og udviklingsgruppe: Ingen medlemmer Stopper Hanne Barløse, Ringsted Lise Holmfjord, Dansk Kvindesamfund Annette Linaa, Hera Døtrene Bestyrelsen overvejer om gruppen skal nedlægges eller sættes op igen på ekstraordinær generalforsamling. Den internationale videns- og udviklingsgruppe: 4 møder om året hos LOKK sekretariatet. Fortsætter Vibeke Jørgensen, Aarhus Karen Conrad, Dansk Kvindesamfund Helle Frandsen, Horsens Stopper Karin Juhl, Kolding Inge Bergsted Jensen, Frederikshavn Anna Zacho Møller, Danner Nye medlemmer Lis Hølzer, Medusa Kira West, Reden International Birte Lundgren, Danner Birgitte Kjær Hansen, Kolding Videns- og udviklingsgruppen til kompetenceudvikling af bestyrelser: Fortsætter Lene Jackobsen, Aalborg Helle Jensen, Esbjerg Charlotte Bruun, Røntofte Rita Paldup, Hjemmet Lene Sander, Dansk Kvindesamfund Stopper Birgitte Moos Laursen, Fredericia Dorte Fritzemeier, Silkeborg Nye medlemmer Anne Mau, Hillerød Anne Stenberg, Silkeborg Ad hoc for revision af grundpakken: Fortsætter Ane Voss, Holbæk Stopper Ingelise Allentoft, Aarhus 17

18 Kirsten Hejnfelt, Ringsted Mie Thomsen, Esbjerg Birte Lundgren, Danner Jane Lindhardt, Viborg Nye medlemmer Lone Skov Møller, Aalborg Gitte Nørrevang, Kolding Task force vedr. krisecentererklæring: Fortsætter Vivian Olsen, Frederikshavn Gitte Nørrevang, Kolding Karina Pedersen, Esbjerg Birgitte Hauerslev, Kolding Susanne Larsen, Dansk Kvindesamfund Hanne Barløse, Ringsted Ingen stopper Ingen nye medlemmer Punkt 14: Valg af delegerede til Kvinderådet Birgit Søderberg (genopstiller og genvalgt) Birgitte Bruun (genopstiller og genvalgt) Pia Deleuran (genopstiller og genvalgt) Punkt 15 Pia Deleuran under eventuelt: CEDAW-komiteen har besluttet i en afgørelse fra 14. marts, at Danmark skal stramme op ift. forældreansvarsloven. Det er fantastisk, og de går meget specifikt ind og siger, hvad Danmark skal gøre. Der skal laves en aktionsplan inden for det næste halve år, og her ser hun, LOKK komme ind i billedet. Der er 7 punkter: 1. Danmark skal sørge for, at den konkrete sag ikke gentages. 2. Danmark skal sikre os, at definitionen af barnets interesse skal være barnets interesser. Det er vigtigt, at der kommer en definition af, hvad der menes med barnets bedste. Vi skal gennemgå alle professionelle forskrifter, og det skal være den forståelse af barnets interesser, der er gældende. 3. Danmark skal udvikle principper, der er i overensstemmelse med fundamentale retsplejeregler. Problemet er, at vi ikke kan høre vidner eller børnesagkyndige. Dertil at man ikke kan få offentlig retshjælp ved Statsforvaltningen. Det er i strid med grundrettigheder. 18

19 4. Danmark skal sikre, at der er et appelsystem, der er robust, som både opfanger juridiske og faktuelle fejl. 5. Komitéen har særlig fokus på rettigheder for udenlandske forældre. Særligt mødre bliver diskrimineret i Danmark. 6. Alle former for negative attituder mm. der ansporer til diskrimination, skal der rettes op på. 7. Der skal udvikles specialdesignede og obligatoriske træningsprogrammer for dommer, advokater mm. hvor temaerne skal være: Voldsdynamikker, barnets bedste, sex/genstereotyper mm. Der har man et halvt års frist til at vende tilbage til komiteen med forslag. Afgørelsen skal oversættes, og der skal oplyses om den. LOKK kan komme ind ift. punkt 7. Samtidig samles sager også ind til GREVIO, så de har mulighed for at få deres sag med derover. Der er gode takter i forældreansvarsloven. Der skal bare mere beskyttelse, og vi skal være klar til at opfange dem, der ikke er gode forældre. Pia foreslår, at der nedsættes en ad hoc gruppe om, hvordan LOKK skal indblandes her. Det kunne være smart at lave en strategi for, hvordan vi brander os selv. Afgørelsen sendes ud til sekretariatet, som kan videresende den til medlemmerne. Kommentarer: Cecilie Frederikke Kyø Hermansen, sekretariatet: Supplerer, at LOKK allerede er repræsenteret i Statsforvaltningens interessantforum samt i Rigspolitiets rådgivningsforum for voldtægt. Desuden har LOKK også planer om at blive repræsenteret i Rigspolitiets rådgivningsforum for stalking. Pointerer, at vi godt kan gøre mere, men at der så skal ressourcer til. Ulla Kehlet Merrild, Holstebro: Pointerer, at der er et problem med at få kvinder med anden etnisk minoritet til at forstå, hvilke rettigheder de har i Danmark. Holstebro krisecenter har lavet en pjece, der er oversat til arabisk. Opfordring til alle om at tage en pjece med hjem. Punkt 16: Afslutning v. formand Birgit Søderberg. Punkt 17: Det foreslås, at pressemeddelelsen læses op til aftensmaden og godkendes. Forslag imødekommet. Pressemeddelelsen godkendes ved aftensmaden. 19

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Referat af LOKKs generalforsamling lørdag den 23. marts 2013.

Referat af LOKKs generalforsamling lørdag den 23. marts 2013. Referat af LOKKs generalforsamling lørdag den 23. marts 2013. Sted: Kobæk Strand Konferencecenter, Skælskør Deltagere: Krisecentre: Aabenraa, Aarhus, Bornholm, Danner, Dansk Kvindesamfund, Esbjerg, Fredericia,

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget Referat af generalforsamling Region Midt, 10.5.2016 Himmelbjerget 1. Valg af dirigent, samt uvildig referent. Dirigent: Tanja Midtgaard Poulsen Referent: Ulla Bak 2. Aflæggelse af årsberetning ved Tanja

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 2 Indholdsfortegnelse: Indkaldelser til generalforsamling... side 5 Weekendens program. side 9 Dagsorden.. side 11 Vedtægter.. side 13 Forretningsorden for generalforsamlingen. side

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere