Det nærværende fravær moderne kommunikation. Rollespil i undervisningen. Når der er mere på spil pengespil og ludomani

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nærværende fravær moderne kommunikation. Rollespil i undervisningen. Når der er mere på spil pengespil og ludomani"

Transkript

1 Det nærværende fravær moderne kommunikation Rollespil i undervisningen Når der er mere på spil pengespil og ludomani

2 psykologisk set Årgang 23, nummer 63, november 2006 ISSN: ISBN: Redaktionen, forfatterne og Frydenlund Illustrationer: Merete Høeg Lauersen Grafisk tilrettelæggelse: Vibe Skytte Grafisk produktion: Pozkal, Polen Redaktion Allan Westerling, cand.mag. og ph.d.-stipendiat på Roskilde Universitetscenter, Institut for Psykologi, Filosofi og Videnskabsteori, (ansvarshavende redaktør). Nina Armand, afspændingspædagog og cand. psych. Ansat ved EU-projektet School of Tomorrow, Local Learning in a Global World. Konsulent på Socialt Udviklingscenter SUS. Agnete Skov Husted-Andersen, cand.psych. Ansat ved det internationale HR konsulentfirma Cubiks. Rina Mai Mikkelsen, cand.psych. Ansat ved et dagbehandlingstilbud for børn i alderen 6-13 år og privatpraktiserende psykolog. Lars Paludan-Müller, stud.psych. Forfatter og freelance-underviser ved Roskilde Pædagogseminarium. Anfører for FC Zulu. Hjemmeside: Udgivelse Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. Abonnementspriser 2006: Normalabonnement: kr. 310,- (udland: kr. 410,-) Studenterabonnement: kr. 238,- (udland: kr. 338,-) Institutioner: kr. 440,- (udland: kr. 540,-) Medlemmer af forening, der har mere end 50 tilmeldte abonnenter: kr. 232,50 Alle abonnementspriser er inkl. moms. Porto udgør kr. 50,- af den samlede abonnementspris. Løssalg: kr. 95,- pr. nummer ekskl. porto. Abonnement og ekspedition Bogforlaget Frydenlund Hyskenstræde København K Tlf Fax Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra dette blad eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser.

3 Leder: Oplevelser skaber vort sind... Af Lars Paludan-Müller 2 Mobiltelefoner og det fraværende nærvær Af Kenneth J. Gergen 4 Teater, leg og læring Af Lars Henning Rossen 19 Når der er mere på spil! Af Gert Jessen 28 Bogomtale: Spil for livet dokumentarfilm og hæfte om ludomani Af psykolog Jørgen Bech Madsen

4 Oplevelser skaber vort sind 2 Mennesker udsættes for flere sanseindtryk end nogensinde før, men spørgsmålet er, hvilken betydning det har for den menneskelige psyke? Menneskelivet er oplevelsesbaseret. Vi lever og ånder med de oplevelser, som udfolder sig for vores sanser. De beriger vores liv, men oplevelser kan selvfølgeligt også have en mere negativ betydning for det menneskelige sind, i og med at ikke alle oplevelser er lige berigende. Som mennesker er vi til stede i virkeligheden med vores krop et sted ad gangen, som K.E. Løgstrup bemærker. Vores sanser er knyttet til kroppen, med den særlige evne at optage indtryk fra virkeligheden. Men vi både ser, hører og lugter forhold, som finder sted længere væk end vores krop rækker. Vi er dermed ikke direkte begrænsede af vores krops ydre grænse. Men vi er heller ikke begrænsede af vores sansers rækkevidde, idet en række mentale (kognitive) færdigheder gør det muligt for os at tage tidligere indtryk og oplevelser med os i vores hukommelse. Vi er i stand til at sætte vores oplevelser i perspektiv gennem evnen til at tænke. Vi kan blande oplevelserne med fantasi og knytte forestillinger til det, vi oplever. I det kognitive univers kan vi arbejde på tværs af tid og rum og lade tidligere oplevelser påvirke de nuværende. Sagt med andre ord, så bearbejdes vores oplevelser af vores egen individuelle hjerne. Allerede ved udvælgelsen af sanseindtryk påvirker vores tidligere erfaringer, vores hensigt, motiv og præference for det vi lægger mærke til i vores omgivelser. Sagt med andre ord vi ser ikke det samme, vi associerer heller ikke ens, vi fantaserer forskelligt, tænker forskelligt, og hver især danner vi forskellige forestillinger om den kommende fremtid ud fra de nuværende og nærværende oplevelser. Det udgangspunkt, vi har for at opleve verden, er netop et samlet produkt af tidligere oplevelser. Dermed er det ikke ligegyldigt, hvad fx børn udsættes for i deres barndom, oplever de gentagne gange at blive svigtet, så får det betydning for deres udgangspunkt for at opleve fx tryghed siden hen i tilværelsen.

5 De nye oplevelser, vi udsættes for, tilbyder nye retninger for vores liv. Vores tilstedeværelse i bestemte miljøer danner grundlag for, hvad vi kan blive udsat for at opleve. Er du medlem af en kriminel bande, så færdes du i et miljø, der medfører forholdsvis bestemte typer af oplevelser. Er du derimod balletdanser, så eksponeres du antageligvis for en helt anden type oplevelser. Friheden handler om at sikre mennesker relativt frie grader til at bestemme sine omverdensbetingelser, og dermed (til en vis grad) hvad vi kommer til at opleve. Jeg kan fx beslutte mig for at tage i teatret, i byen eller blive hjemme og læse Psykologisk Set. Uanset beslutningen er det et valg af kontekst, dvs. et valg af mine omgivelser, der får betydning for, hvad jeg siden hen kommer til at opleve, og dermed hvem jeg bliver. Mine valg af omgivelser indeholder dermed en konsekvens. Jeg kan selvfølgelig ikke forudbestemme fuldstændigt, hvad der kommer til at ske, og hvad jeg kommer til at opleve, men ved at vælge mine omgivelser med omhu, så kan jeg bringe mig i oplevelsessituationer med overvejende gode kvaliteter. Mine beslutninger om, hvad jeg vil lave i dag, bringer forskellige miljøer i fokus for min krop og mine sanser og dermed også forskellige begrænsninger og muligheder for, hvad jeg kan opleve. Livet handler om at omgive sig med en overvejende grad af gode muligheder for at opleve noget godt og nærende for sanserne. Livskvalitet beror på autentisk tilstedeværelse i miljøer med en overvejende god kvalitet. Det handler om at opprioritere tilstedeværelsen i gode kontekster, således at jeg kan udvikles i en gunstig og positiv retning. Og sådan skal vi også vælge de gode omgivelser for vores børn og samfundets unge indtil de har oplevet så meget godt, at de selvstændigt kan vælge og for den sags skyld skabe mere af det gode selv! Den første artikel i dette nummer omhandler netop, hvad de nye teknologier, såsom internettet og mobiltelefonen, betyder for vores mulighed for at være til stede i de forskellige sammenhænge, vi indgår i. Den handler bl.a. om det interessante begreb fraværende nærvær. Artiklen er skrevet af den anerkendte amerikanske psykolog Kenneth Gergen. Den næste artikel handler om den dominerende selvdestruktive afhængighedstilstand ludomani. Artiklen giver et overblik over tilstandens mange dimensioner, både på det personlige og det sociale plan. I denne sammenhæng kan man tale om, at ludomanen hænger fast i sin spillekontekst bl.a. pga. sin karaktersvaghed og det store begær for spillet. Artikelen er skrevet af Gert Jessen. I den tredje artikel af Lars Hennig Rossen kan du komme til at opleve, hvordan børn lærer gennem dramatiserede legekontekster. Bogstaveligt talt handler det om at spille og dramatiserer fx et eventyr fra en børnebog. Gennem indlevelse i eventyrets figurer udvikles et lærende legemiljø, der stimulerer en række forhold hos barnet, herunder interessen for at læse. På vegne af redaktionen Lars Paludan-Müller 3

6 Mobiltelefoner og det fraværende nærvær Af Kenneth J. Gergen 4 Vi befinder os på et plejehjem. Wilfred kommer ud på altanen. Han leder efter sine to gode venner. Han er heldig: De er der begge. Men ak, den ene er optaget af sin walkman, og den anden er helt opslugt af sin bog. Frustreret må Wilfred nøjes med at stirre ud i rummet. Sådan begynder Ronald Harwoods teaterstykke Quartet (Kvartet). Uanset om vi er unge eller gamle, så kan vi genkende scenen med det samme. Hvor tit er vi ikke kommet ind i en stue eller på et kontor for at finde familie, venner eller kollegaer helt optaget af computere, fjernsyn, cd er, telefonen, aviser eller endda en bog? Måske hilser de uden tøven, men nogle gange går der lidt tid, og pausen ledsages endda af et irriteret blik. Og nogle gange bemærkes vores tilstedeværelse slet ikke. Vi er til stede, men samtidig fraværende; vi er blevet udvisket af et fraværende nærvær. Det er det 20. århundredes vækst af fraværende nærvær, som jeg agter ud udforske i denne artikel. Jeg er optaget af den delte eller splittede bevidsthed et område, som kommunikationsteknologi, og navnlig mobiltelefoni, åbner op for. Man er fysisk til stede, men opslugt af en teknologisk formidlet verden et andet sted. Denne verden er ofte en verden af relationer, og inden for disse relationer skabes eller opretholdes der betydningsområder. Disse alternative betydningsområder trænger ind i den verden, hvor det fuldstændige nærvær foregår den verden, som man i øvrigt er en del af, og som udgøres af de konkrete ansigt-til-ansigt relationers umiddelbarhed. I det følgende vil jeg først udforske udviklingen af fraværende nærvær og dets omfattende kulturelle følger. Som vi skal se er de kulturelle følger både omfattende og flerdimensionelle. I og med disse følger også forstyrrer alment værdsatte traditioner, udgør de noget, som man næsten ikke kan forholde sig neutralt til. Efterfølgende vil jeg beskæftige mig med mobiltelefonens indtog i kulturen. I visse henseender udvider mobiltelefonen det fraværende nærværs område.

7 Men mobiltelefonen er samtidig ved at undergrave eller omvende nogen af de væsentligste følger af anden kommunikationsteknologi i kraft af dens særlige teknologiske opbygning. Til slut skal vi kort vende os mod fremtiden. Selvom mobiltelefoni på nuværende tidspunkt skaber interessante og vigtige kulturelle mønstre, er det uklart om udviklingen forsætter ad dette spor. Væksten af et fraværende nærvær og dets følger Klassiske studier af forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed har hovedsagligt drejet sig om, hvilken betydning bogtrykkerkunsten havde for menneskers psykiske liv, herunder hvad den betød for måden hukommelsen, den rationelle analyse og menneskers forståelse af deres omverden, er struktureret på.. Der blev ikke brugt mange kræfter på at undersøge bogtrykkerkunstens betydning for det sociale liv, som for eksempel hvordan denne teknologi påvirker sådan noget som tillid, intimitet, familieliv og tilhørsforhold. Men når det drejer sig om bogtrykkerkunsten, er der netop en vigtig måde, hvorved denne teknologi har været en af de mest betydningsfulde revolutionerende kræfter i de sidste 2000 år. For at forstå dette er det vigtigt at tage sprogets sociale udvikling og funktion i betragtning. Sprog bliver til (betydning) gennem menneskers indbyrdes forhold. Det er gennem sproget, at mennesker tilegner sig deres måde at forstå verden og sig selv på. I et samfund etableres der både en hverdagsontologi altså en dagligdags verdensopfattelse og en moralsk kode i sproget. Og disse sprog spiller en afgørende rolle både i forhold til at opbygge og begrunde fælles traditioner og institutioner. Det vil sige, at efterhånden som vi eksempelvis opbygger et sprog for retfærdighed, frihed og viden, og efterhånden som disse sprog er med til at forme vores institutioner, som for eksempel jura, politik og uddannelse, så opnår en gruppe herigennem muligheden for at forstå og anerkende sig selv som et identificerbart samfund. Uden indblanding udefra kan lokale verdensopfattelser og moralkodekser relativt let opretholdes. Uden kritiske stemmer, er der ikke noget at sammenligne med og kun begrænsede muligheder for at stille spørgsmål til det eksisterende. Såfremt alle er enige om, at jorden er flad, er der ikke noget formål i at råbe, at jorden er rund! En sådan påstand ville i sig selv være vrøvl uden mening. Det er præcis i denne sammenhæng, at bogtrykkerkunsten skaber muligheden for en omfattende revolution: Alle mulige stemmer fra fjerne egne kan når som helst trænge uopdaget ind og udfordre virkeligheden i nærsamfundet. Bogtrykkerkunsten kan således sammenlignes med den trojanske hest; når den først er inden for murerne, kan en hel hær af ubehageligheder myldre frem. På skrift er de fraværende stemmer nu nærværende, og efterhånden som de bliver opslugt, mindskes nærmiljøets særlige virkelighedsopfattelse. Som vi kan se på censur, lukning af aviser og afbrænding af bøger, så har stort set alle traditionalister og tyranner opdaget det oprør, som bogtrykkerkunsten gør muligt. Lokalaviser, bibelgrupper og den akademiske kanon er blot nogen få eksempler på, hvordan man benytter 5 Mobiltelefoner og det fraværende nærvær

8 6 den samme teknologi til at beskytte de etablerede sandheder og den etablerede moralske orden. På trods af bogtrykkerkunstens betydning, er denne teknologi dog kun begyndelsen på den historiske opblomstring af fraværende nærvær. Den teknologiske udvikling i det indeværende århundrede har på dramatisk vis udvidet dette område. Jeg taler ikke kun om udviklingen af elektriciteten, som har gjort det muligt for folk at læse døgnet rundt. Heller ikke om den massive vækst i udgivelser af skrifter aviser, romaner, fagbøger og lignende. Man siger, at omkring 90 % af den vestlige verdens skriftlige udgivelser er skabt i det 20. århundredet alene. Når jeg taler om en teknologisk udvikling, der har udvidet det fraværende nærværs område, så tænker jeg på stort set alle de former for teknologi, der gør det muligt for folk at kommunikere over store afstande. I første omgang tænker jeg på det, som vi kunne kalde det monologiske nærværs teknologier. Disse teknologier omfatter først og fremmest radioen, elektroniske optagelsesmedier (f.eks. vinylplader, kassettebånd og cd er), film og tv. Det gælder for dem alle, at det er folkelige medier radio og tv er en del af stort set alle husstande i dag og at de bliver opretholdt af store industrielle investeringer. Der er to forhold, der er værd at nævne, når det drejer sig om disse mediers bidrag til et fraværende nærvær. For det første rummer de et forholdsvis lille oprørspotentiale; det vil sige, de formår kun i begrænset omfang at opløse den lokale forpligtelse på det sande og det gode. Monologisk teknologi bidrager muligvis med informationer eller underholdning, men det er kun dem selv der taler, der bliver ikke talt til dem. De udgør alternative stemmer i dagligdagen, men der er kun få måder (bort set fra radioprogrammer, hvor lytterne kan ringe ind), som man kan svare disse stemmer på. Man kan ikke bede om yderligere forklaringer og uddybninger eller bede om eksempler eller stille spørgsmål. Det vil sige, at der faktisk kun er et lille potentiale for den form engagement, som en dialog kan skabe. Et engagement, som kan medføre mere grundlæggende forandringer af forståelsesmåder og forpligtelser. De personer, som fører monologen gennem medierne, har typisk heller ikke nogen viden om deres publikums personlige liv. De budskaber som modtages gennem radio, tv og film er i denne forstand upersonlige. Som følge heraf, er de stemmer, som denne teknologi formidler, typisk et skridt væk fra det liv, dets publikum lever. Stemmerne kan blive hørt eller overhørt, degraderet til baggrundsstøj, eller der kan slukkes for dem, blot ved et tryk på en knap. Det andet væsentlige aspekt ved de monologiske teknologier er den stigende privatisering. I begyndelsen rettede medierne sig mod en kollektiv modtagelse af deres materiale. Familien samlede sig rundt om radioen og senere tv et. Musik blev typisk spillet på familiens anlæg og var således tilgængelig for alle. Biografen blev brugt som en mulighed for en udflugt med venner, en kæreste eller familien. Mediernes stemmer og budskaber var således tilgængelige for alle. Det betød, at et publikum kunne sammen drøfte, hvad de havde hørt eller set. Der kunne være store meningsforskelle om det oplevede,

9 hvilket faktisk modvirkede mediets forstyrrende egenskaber. Som mange kommunikationsstudier viser, er der talrige situationer, hvor publikum tilpasser budskabet i det, de oplever, så det passer til publikummets eget formål. For eksempel viser en undersøgelse af tv-seriers publikum, at selvom serierne oftest har et meget patriarkalsk værdisæt, så bruger og forstår kvinderne serierne på måder, som styrker en modstand og et oprør mod patriarkatet. Gennem deres samtaler bruger kvinderne tv-mediets indhold på måder, der giver dem magt og styrke. Men efterhånden som omkostningerne ved de forskellige former for monologisk kommunikationsteknologi er blevet meget mindre, og efterhånden som medierne findes i flere og flere miniformater, er medierne i stadig stigende grad blevet fjernet fra det rum, hvor kollektive drøftelser finder sted. Mange hjem har flere tv er, så de forskellige familiemedlemmer kan dyrke det, de hver især har en forkærlighed overfor. På mange flyvemaskiner har hver passager deres egen tv-skærm med forskellige kanaler at vælge imellem. Videoen og dvd en giver folk mulighed for at se film i dit eget hjem, apparater som walkman en og ipod en giver folk mulighed for at dyrke deres musiksmag helt privat. Efterhånden som der bliver flere og flere radiostationer og tv-kanaler, er der ligeledes en mindre og mindre chance for, at andre vil have været udsat for de samme udsendelser, som man selv har. Alt i alt rummer de monologiske medier en relativ lav grad af forandringskraft, men de rummer et voksende potentiale for, at personer kan blive opslugt i en privat frem for en kollektiv verden. Der kan peges på en klar kontrast mellem monologiske og dialogiske kommunikationsteknologier. I den sidste kategori kan vi inkludere telefonen, computerspil og mest iøjnefaldende: internettet. Alle disse teknologier letter betydningsdannelsens interaktive bevægelse. Jeg forholder mig til telefonen i det senere afsnit, som handler om udviklingen af mobiltelefoni. Når det drejer sig om computerspil, så er de forholdsvis tomme for indhold, der er relevant for verdenen uden for dem selv, selvom de er dialogiske. Vi bekymrer os om volden i spillene, men sammenhængen mellem f.eks. krigsførelse i rummet og udfordringerne i vores almindelige hverdagsliv er meget tynd. Derimod er internettet meget mere væsentligt, når det handler om at forandre vores verdensopfattelse. Det ser ud til, at internettet får langt mere grundlæggende konsekvenser, hvad angår fraværende nærvær, end udviklingen af bogtrykkerkunsten fik. Med internettet har vi at gøre med en teknologi, der muliggør øjeblikkelige forbindelser mellem personer overalt i verden. Fremmede stemmer fra et hvilket som helst geografisk sted, på alle tider af døgnet kan i løbet af et øjeblik trænge ind i vores bevidsthed. Desuden lægger -kommunikation op til et højt niveau af dialogisk engagement. I modsætning til de monologiske medier, deltager man her i konstruktionen af verden, og denne konstruktion kan skræddersys til at give udtryk for ens egne individuelle livsbetingelser. Ulig mange monologiske medier er helt privat. Man kan nær- 7 Mobiltelefoner og det fraværende nærvær

10 8 mest sige, at det nærværende nu er udryddet af et dominerende fravær. Det fraværende nærværs kulturelle efterdønninger Internettet er dybt respektløst over for traditioner, det etablerede samfund og hierarkier. Fareek Zakaria, Editor, Foreign Affairs På grund af væksten i fraværende nærvær, som både er fremkommet gennem monologiske og dialogiske teknologier, er det vigtigt at se nærmere på, hvilken indflydelse fænomenet har på det kulturelle liv. Det er vigtigt, fordi vi skal undersøge om mobiltelefoni fungerer på en måde, så den ændrer eller giver disse tendenser en anden retning. Vi skal kort se på fire væsentlige ændringer i det kulturelle liv: Farlige forbindelser I Laclos novelle fra det 18. århundrede, Farlige forbindelser, indgår hovedpersonerne Valmont og Merteuil en pagt, som gør, at de konkurrerer om forførelsen af andre. Deres egne forhold forstærkes, idet de afslører deres begær og manipulationer over for hinanden, og idet de hjælper hinanden med at indfri deres begær. For hver forførelse

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Spejling af omsorgssvigtede børn. Selvet og spiritualitet. Tid til refleksion?

Spejling af omsorgssvigtede børn. Selvet og spiritualitet. Tid til refleksion? Spejling af omsorgssvigtede børn Selvet og spiritualitet Tid til refleksion? 65 2007 psykologisk set Årgang 24, nummer 65, juni 2007 ISSN: 0906-2483 ISBN: 978-87-7887-592-1 Redaktionen, forfatterne og

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Leg med sproget. 0-3 år

Leg med sproget. 0-3 år Leg med sproget 0-3 år At du giver sprog og ikke kræver sprog. Børn lærer ikke sprog ved at blive spurgt: hvad er det? eller kan du sige det?. Det er dig som voksen, der skal fortælle og sætte ord på.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Holdingterapi virker, virker ikke? Konfliktløsning brug din fornuft! Børn og Selv et

Holdingterapi virker, virker ikke? Konfliktløsning brug din fornuft! Børn og Selv et Holdingterapi virker, virker ikke? Konfliktløsning brug din fornuft! Børn og Selv et 66 2007 psykologisk set Årgang 24, nummer 66, oktober 2007 ISSN: 0906-2483 ISBN: 978-87-7887-593-8 Redaktionen, forfatterne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund Mette Bjørn Lynspeciale sådan gør du! Frydenlund Lynspeciale sådan gør du! 1. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7118-066-4 Forlagsredaktion: Vibe Skytte Korrektur:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere