ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af"

Transkript

1 Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan med fordel printe disse sider ud og havee dem ved siden af dig, når du udfylder det elektroniske ansøgningsskema. 1) Information om forskningsprojekter indenn for klinisk og basal biomedicinsk forskning 2) Generel information til ansøger 3) Information om Novo Nordisk Fondens ( NNF) elektroniske ansøgningssystemm 4) Vejledning i at udfylde en ansøgning 1) Information om Forskningsprojekter inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning Formål Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme dansk sundhedsvidenskabelig forskning af høj international kvalitet. Der lægges i bedømmelsen af ansøgningen vægt på, at ansøger har etableret sit eget forskningsfelt og demonstreret evne til at gennemføre original forskning på højt internationalt niveau. Herudover ønsker fonden at støtte forskere, som er ved at etablere sig som selvstændige forskere med egne forskningsprojekter og egen forskergruppe. Det følger heraf, at ansøgninger fra ph.d. studerende og post-docs som udfører r forskning under vejledning, ikke vil blive behandlet. Støtte Der kan søges om støtte til: Projekter af 1-3 års varighed Støttebeløb mellem kr og pr. budgetår Apparatur Materialer herunder forsøgsdyr Løn til videnskabelig og teknisk medhjælp samt forskningsårsstuderende Der kan ikke søges om støtte til: t Egen løn ( hovedansøger s) Løn til ph.d.-studerende Overhead Legatmidler 50 mio. kr. og dertil kommer 10 mio. kr. til et Tandem Program (see nedenfor). Tandem Program Den bedste translationelle ansøgning vil blive udvalgt til at skrive enn ansøgning til fondens Tandem Program, hvor en basal og en klinisk forsker etablerer et tværdisciplinært samarbejde. Den af komiteen udvalgte ansøger vil blive inviteret til at indsende et e udvidet 3-årigt forskningsprogram. Ansøgningstermin 25. september 2014 kl Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk.

2 2) Generel information til ansøgerr Regnskab og publikationer Bevillingenn gives til dett i ansøgningen angivne formål og medmindre andet er anført, er bevillingsbeløbet fastsat på baggrund af det i ansøgningen oplyste budget. Når projektet er afsluttet, skal eventuelt ikke anvendte midler returneress til NNF. Ved omtale af projektet anføres efter projektets titel, at det er e støttet af Novo Nordisk Fonden (engelsk betegnelse The Novo Nordisk Foundation). Dette gælder også alle publikationer, der udgår fra de delee af projektet, som fondenn har støttet.. Støtte fra anden side Ved modtagelse af støtte fra anden side til samme formål skal du straks give NNF s sekretariat besked med angivelse af beløbets størrelse. Betingelser og vilkår for bevilling Det forudsættes, at anvendelse af bevilgede beløb overholder alle gældende love, regler r og standarderr for forsøg, der involverer mennesker og dyr og for f håndtering af følsomme data samt følger NNF s standarder for god forskningspraksis. Enhver bevilling gives til det i bevillingsskrivelsen anførte formål, og bevillingsbeløbet er - medmindree andet er meddelt - fastsat på grundlag af det i ansøgningena n anførte budget. Såfremt projektets formål ønskes ændret, eller bevillingsbeløbet ønskess anvendt på anden måde, som væsentligt adskiller sig fra budgettet, skal fondens godkendelse heraf indhentes forudgående. NNF eller ansatte i selskaber i Novo Nordisk Fond-koncernen har ingenn rettigheder til ejerskab af de forskningsresultater, som er fremkommet af forskning støttet af NNF.. Forskningsresultater (IP-rettigheder) som er fremkommet aff forskning støttet af en bevilling fra NNF, er underlagt den samme IP-politik, som den institution hvor forskningen er blevet udført. Hjørnestene for NNF s uddelinger: 3) Information om NNF s elektroniske ansøgningssystem Novo Nordisk Fondens ansøgningssystem understøtter IKKE Google Chrome. Ansøger SKAL benyttee én af følgende browsere: MS Internet Explorer - download: Mozilla Firefox download: Det er nødvendigt at deaktivere pop-up blokering og at aktivere compatibility view ved brug af ansøgningssystemet. Udfyldelse af felter Alle felter i ansøgningen skal være udfyldt i overensstemmelse medd denne vejledning samt instruktionerne anført i det elektroniske ansøgningssystem. Forkortelser skal skrives fuldt første gang. Det maksimale karakteranslag må ikke overskrides. Antal karakteranslag inkluderer mellemrum, men ikke linjeskift. Sprogvalg Ordlyden i opslaget bestemmer, hvilket sprog man skal ansøge på (se opslag for det relevante støtteområde). Fremsendelse Ansøgningen skal i sin helhed sendes elektronisk vis NNF s elektroniske ansøgningssystem. Der kan ikke fremsendes noget som eller brev. Send IKKE manuskripter, særtryk eller abstrakts. Indsendt materialee vil ikke indgå i bedømmelsen og vil ikke blive returneret. Det t er ikke muligt at ændre i ansøgningen efter ansøgningsfristen. Side 2 af 5

3 Når ansøgningen er indsendt, vil du (ansøger) modtage en kvittering på den adresse, som er anført i ansøgningen. Hvis du (ansøger)( IKKE modtager en kvittering for modtagelsen, bør du kontakte NNF hurtigst muligt på adressen eller e på telefon Fortrolighed Alle ansøgere og ansøgningsinformationer vil blive behandlet fortroligt. Oprettelse af ny bruger Det elektroniske ansøgningssystem kan tilgås via linket på NNF s hjemmeside. Linket fører til log ind-siden, hvor linket til oprettelse af ny bruger findes (under log ind for eksisterende bruger). Ny brugerr oprettes ved at trykke Ny bruger? / New user?. For an kunne oprette en ansøgning, er det nødvendigt at være oprettet som bruger. Det er kun muligt at registreree én bruger per ansøgning. Vejledning til oprettelse af ny bruger: Brugernavn skal oprettes med fødselsdato efterfulgt af de too første bogstaver i dit fornavn efterfulgt af de to første bogstaver i dit efternavn (DDMMYY-XXXX) fx ( toha). Din vil blive brugt til al kommunikation. Anfør sprogpræferencee her. Efter oprettelse af password skal du trykke Fortsæt og du vil komme videre til ansøgningstrin Personlige oplysninger. Felterne med (*) er obligatoriske og skal udfyldes u før du trykker OK. De indtastede personlige oplysninger vil blive overført til ansøgningen, når den oprettes. Nye brugere bedes oplyse personlige og arbejdsrelaterede oplysninger med henblik på, at NNF entydigt kan identificere og kontakte en ansøger. Du vil modtage en bekræftendee på din brugeroprettelse. Rettelser til Personlige oplysninger (navn,, institution etc.) SKAL indtastes, inden en ansøgning oprettes. Personlige oplysninger -feltet findes i den blå toplinje på startsiden. Oprettelse og udfærdigelse af en ansøgning Når du har modtaget en , derr bekræfter din oprettelsee som ny bruger, opretterr du en ansøgningg ved at trykke på Opret ansøgning -ikonet på startsiden. Dette ikon skal kun benyttes én gang ved oprettelse af f en ansøgning. Det er nødvendigt løbende at gemme ansøgningen, mens du d arbejder på den. Gem - funktionen findes nederst på siden af hvert ansøgningstrin. Ved siden af Gem -knappen findes Frem og Tilbage -knapperne, som bruges til at navigere mellemm de forskellige ansøgningstrin. Ansøgningstrinnene kan udfyldes i vilkårlig rækkefølge.. Mens du arbejder på ansøgningen,, kan du logge ud af ansøgningen og systemet, ved at lukke vinduet. Ansøgningen findes nu under Igangværendee ansøgninger på startsiden. Når du vil arbejde videre på ansøgningen, vil den åbne på det ansøgningstra rin, du forlod sidst. For at indsende ansøgningen, skal alle obligatoriske felter være v udfyldt.. Tekst Kopieret tekst fra word-filer indsættes ved hjælp af copy-paste. Det er vigtigt, at tjekke at formatering, specialtegn og symboler er korrekt, da det kan være gået tabt i kopieringen.. Ansøger kan benytte de tilgængelige formateringsfunktionerr i værktøjslinjen over hvert tekstfelt. Specialtegn findes underr funktionen markeret med det græske bogstav Omega (Ω). Ansøger er ansvarlig for, at teksten er læsbar. 4) Vejledning i at udfylde en ansøgning trin for trin Det elektroniske ansøgningssystem består af syv trin. Trin 1 hvor støtteområde og sprog vælges Trin 2-6 omfatter fem trin af selve ansøgningenn Trin 7 viser en opsummering af hele ansøgningen og bruges til at ansøgningen. færdiggøre/ /indsende Side 3 af 5

4 Trin 1 Vælg støtteområde Vælg det ønskede støtteområde fra menuen. Vælg derefter sprog ud u fra kriterierne i opslaget. For at fortsætte og færdiggøre en ansøgning, er det nødvendigt at læse og acceptere NNF s standarder for god forskningspraksis. Dissee findes både på fondenss hjemmesidee samt via link på trin 1. Trin 2 Personlige oplysninger Indtastt personlige data og information om nuværende ansættelsess sted. Ansøgers Curriculum Vitæ (CV) Anfør kort dit CV - max karakterer. Sammenfatning af egne forskningsresultater Udfyld en sammenfatning af dine egne forskningsresultater inden for det aktuelle område for de seneste 3 år - max karakterer. De 10 vigtigste publikationerr De 10 vigtigste publikationer fra de senestee 3 år, som du er forfatter/medforfatter til - forfatternavne og artiklernes titel skal anføres - max karakterer. Supplerende personlige oplysninger Kan anvendes, såfremt der er særlige omstændigheder ved din ansøgning ellerr din situation, som bør medtages i vurderingen - max karakterer. Trin 3 Kort projektbeskrivelse Projektoplysninger Indtast projekt start og projekt slut datoer. Projektstart skal være påbegyndt senest et år efter modtagelse af en bevilling. Indtast projekttitel. Sted hvor projektet forventes at finde sted. Medansøgere Her anføres personer, som bidrager videnskabeligt til projektet og som s får del i bevillingen (en samarbejdspartnerr får ikke del i bevillingen og betragtes derfor IKKEE som en medansøger). Det er en forudsætning for at anføre medansøgere, at disse er informeret om projektet og har givet deres samtykke. Kort projektbeskrivelse Skal give en kort, videnskabelig og fyldestgørende beskrivelse af projektet - max karakterer. Kategorivalg Der skal vælges mindst én kategori, der kategoriserer projektets mest relevantee forskningstype, område(er) og disciplin(er) i både Kategorii 1, Kategori 2 og Kategori 3. Kategorierne vælges ved at benytte Tilføj -knappen, der kan vælges op til i hver enkelt kategori. k Trin 4 Detaljeret projektbeskrivelse, inkl. billeder Projektbeskrivelse Beskriv projektet i detaljer, baggrund, metoder og projektets mulige betydning (max karakterer, billeder medregnes ikke inden for maksimum). Figurer, tabeller og diagrammer m.v. kan uploades under teksten (der kan max.. uploades 4 illustrationer). Medtag kun billeder, dvs. tabeller, figurer mv. som er relevante for vurderingenn af din ansøgning. Illustrationer Der kan uploades 4 illustrationer, som skal være jpg eller jpeg format. Filnavnet på illustrationen må indeholde bogstaverne A-Å, mellemrum og tal (det må IKKE indeholde ikke-latin alfabet bogstaver). Side 4 af 5

5 For at uploade illustrationer 1. For hver enkelt illustration skal browseren benyttes til at finde filen på din computer. Det anbefales kun at uploade og gemme én illustration af gangen. 2. Når du har valgt din fil, skal du klikke OK for at overføre. Dette kan k tage et par minutter, hvis du har en langsom internetforbindelse. 3. Når illustrationenn er uploadet, kan du se den på siden. Klik "Gem" for at gemme alle ændringer. 4. Hver enkelt illustration må ikke overskride 1,5 MB. Trin 5 Litteraturreferencer Litteraturreferencer som omfatter den litteratur, der er relevant for projektbeskrivelsen max karakterer. Trin 6 Budget Her indtastes det forventede budget for projektet, inklusive de ansøgte beløb fraa Novo Nordisk Fonden, samt hvad der haves og søges fraa andet sted. Det totale budget for hvert år kan ses i bunden af hvert budgetår. Oven over Årr 1, kan totalen for alle år og poster ses. Vigtig informationn i budgettet: Alle beløb skal anføres i danske kroner (DKK) hele beløb, uden decimaler og mellemrum. Når du vælger en budgetpost, skal du også anføre detaljer samt et ansøgt beløb. Hvis du har foretaget en omregningg fra anden valuta, skal kursen k for denne omregning anføres. Den aktive celle i budgetarket vil være grå. Novo Nordisk Fonden giver ikke støtte til overhead. Supplerende budgetoplysninger Anvendes, hvis der er særlige forhold f knyttet til budgettet eller aflønning, som har betydning for vurderingen af din ansøgning. Modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden til dette eller lignende projekter de sidste 3 år Hvis du har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden de sidste 3 år, skal det anføres i dettee felt max karakterer. Statusrapport Såfremt du søger om midler til et igangværende projekt, som allerede støttes aff fonden, skal denne rubrik udfyldes, således at progressionen i projektet kan ses. Hvis du d i dette tilfælde undlader at udfylde feltet, vil ansøgningen blive afvist. Trin 7 Den samlede ansøgning På dette trin ses hele ansøgningen samlet, og du bedes således sikre dig at allee indtastede informationer er inkluderet. Dett er muligt at t gå tilbage til tidligere trinn og rette i alle informationer. Du gennemser din ansøgning ved at trykke Gennemse ansøgning herefter vil en pdf blive genereret. Pdf en findes over feltet Litteraturreferencer. Du bør gennemse denne pdf for at sikre, at din ansøgning ser ud, som den skal, og at alle informationer er med. Hvis ansøgningen er i orden trykkes Send for at indsende ansøgningenn eller Ret ansøgning for at kommee retur til trin 7, hvor ansøgningen kan rettes. Det err herefter muligt at indsende ansøgningen ved at trykke Send ansøgning. Når ansøgningen er sendt vil du (ansøger) modtage en kvittering indeholdende en pdf af din ansøgning. Hvis du (ansøger) IKKE modtager en kvittering for modtagelsen, bør du kontakte NNF hurtigst muligt på eller på telefon August 2014 Side 5 af 5

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 Vejledning til e-grant Ansøgninger om store projekter - fase 2-2015 Indhold 1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 1.1 Adgang til e-grant... 1 1.2 Brugeroprettelse... 2 1.3 Velkomstsiden (Home) Find

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Friiikalenderens guide Kom godt i gang

Friiikalenderens guide Kom godt i gang Friiikalenderens guide Kom godt i gang Velkommen til Friiikalenderens guide Systemet hvor du opretter dine arrangementer findes på http://webeventlite.nordjyske.dk. Klik på Registrer og indtast din emailadresse

Læs mere

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning?

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Når du skal logge på ansøgningssystemet for at tjekke dine beskeder, ansøgningens status eller eventuelt acceptere et tilbud om optagelse,

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere