ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af"

Transkript

1 Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan med fordel printe disse sider ud og havee dem ved siden af dig, når du udfylder det elektroniske ansøgningsskema. 1) Information om forskningsprojekter indenn for klinisk og basal biomedicinsk forskning 2) Generel information til ansøger 3) Information om Novo Nordisk Fondens ( NNF) elektroniske ansøgningssystemm 4) Vejledning i at udfylde en ansøgning 1) Information om Forskningsprojekter inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning Formål Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme dansk sundhedsvidenskabelig forskning af høj international kvalitet. Der lægges i bedømmelsen af ansøgningen vægt på, at ansøger har etableret sit eget forskningsfelt og demonstreret evne til at gennemføre original forskning på højt internationalt niveau. Herudover ønsker fonden at støtte forskere, som er ved at etablere sig som selvstændige forskere med egne forskningsprojekter og egen forskergruppe. Det følger heraf, at ansøgninger fra ph.d. studerende og post-docs som udfører r forskning under vejledning, ikke vil blive behandlet. Støtte Der kan søges om støtte til: Projekter af 1-3 års varighed Støttebeløb mellem kr og pr. budgetår Apparatur Materialer herunder forsøgsdyr Løn til videnskabelig og teknisk medhjælp samt forskningsårsstuderende Der kan ikke søges om støtte til: t Egen løn ( hovedansøger s) Løn til ph.d.-studerende Overhead Legatmidler 50 mio. kr. og dertil kommer 10 mio. kr. til et Tandem Program (see nedenfor). Tandem Program Den bedste translationelle ansøgning vil blive udvalgt til at skrive enn ansøgning til fondens Tandem Program, hvor en basal og en klinisk forsker etablerer et tværdisciplinært samarbejde. Den af komiteen udvalgte ansøger vil blive inviteret til at indsende et e udvidet 3-årigt forskningsprogram. Ansøgningstermin 25. september 2014 kl Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk.

2 2) Generel information til ansøgerr Regnskab og publikationer Bevillingenn gives til dett i ansøgningen angivne formål og medmindre andet er anført, er bevillingsbeløbet fastsat på baggrund af det i ansøgningen oplyste budget. Når projektet er afsluttet, skal eventuelt ikke anvendte midler returneress til NNF. Ved omtale af projektet anføres efter projektets titel, at det er e støttet af Novo Nordisk Fonden (engelsk betegnelse The Novo Nordisk Foundation). Dette gælder også alle publikationer, der udgår fra de delee af projektet, som fondenn har støttet.. Støtte fra anden side Ved modtagelse af støtte fra anden side til samme formål skal du straks give NNF s sekretariat besked med angivelse af beløbets størrelse. Betingelser og vilkår for bevilling Det forudsættes, at anvendelse af bevilgede beløb overholder alle gældende love, regler r og standarderr for forsøg, der involverer mennesker og dyr og for f håndtering af følsomme data samt følger NNF s standarder for god forskningspraksis. Enhver bevilling gives til det i bevillingsskrivelsen anførte formål, og bevillingsbeløbet er - medmindree andet er meddelt - fastsat på grundlag af det i ansøgningena n anførte budget. Såfremt projektets formål ønskes ændret, eller bevillingsbeløbet ønskess anvendt på anden måde, som væsentligt adskiller sig fra budgettet, skal fondens godkendelse heraf indhentes forudgående. NNF eller ansatte i selskaber i Novo Nordisk Fond-koncernen har ingenn rettigheder til ejerskab af de forskningsresultater, som er fremkommet af forskning støttet af NNF.. Forskningsresultater (IP-rettigheder) som er fremkommet aff forskning støttet af en bevilling fra NNF, er underlagt den samme IP-politik, som den institution hvor forskningen er blevet udført. Hjørnestene for NNF s uddelinger: 3) Information om NNF s elektroniske ansøgningssystem Novo Nordisk Fondens ansøgningssystem understøtter IKKE Google Chrome. Ansøger SKAL benyttee én af følgende browsere: MS Internet Explorer - download: Mozilla Firefox download: Det er nødvendigt at deaktivere pop-up blokering og at aktivere compatibility view ved brug af ansøgningssystemet. Udfyldelse af felter Alle felter i ansøgningen skal være udfyldt i overensstemmelse medd denne vejledning samt instruktionerne anført i det elektroniske ansøgningssystem. Forkortelser skal skrives fuldt første gang. Det maksimale karakteranslag må ikke overskrides. Antal karakteranslag inkluderer mellemrum, men ikke linjeskift. Sprogvalg Ordlyden i opslaget bestemmer, hvilket sprog man skal ansøge på (se opslag for det relevante støtteområde). Fremsendelse Ansøgningen skal i sin helhed sendes elektronisk vis NNF s elektroniske ansøgningssystem. Der kan ikke fremsendes noget som eller brev. Send IKKE manuskripter, særtryk eller abstrakts. Indsendt materialee vil ikke indgå i bedømmelsen og vil ikke blive returneret. Det t er ikke muligt at ændre i ansøgningen efter ansøgningsfristen. Side 2 af 5

3 Når ansøgningen er indsendt, vil du (ansøger) modtage en kvittering på den adresse, som er anført i ansøgningen. Hvis du (ansøger)( IKKE modtager en kvittering for modtagelsen, bør du kontakte NNF hurtigst muligt på adressen eller e på telefon Fortrolighed Alle ansøgere og ansøgningsinformationer vil blive behandlet fortroligt. Oprettelse af ny bruger Det elektroniske ansøgningssystem kan tilgås via linket på NNF s hjemmeside. Linket fører til log ind-siden, hvor linket til oprettelse af ny bruger findes (under log ind for eksisterende bruger). Ny brugerr oprettes ved at trykke Ny bruger? / New user?. For an kunne oprette en ansøgning, er det nødvendigt at være oprettet som bruger. Det er kun muligt at registreree én bruger per ansøgning. Vejledning til oprettelse af ny bruger: Brugernavn skal oprettes med fødselsdato efterfulgt af de too første bogstaver i dit fornavn efterfulgt af de to første bogstaver i dit efternavn (DDMMYY-XXXX) fx ( toha). Din vil blive brugt til al kommunikation. Anfør sprogpræferencee her. Efter oprettelse af password skal du trykke Fortsæt og du vil komme videre til ansøgningstrin Personlige oplysninger. Felterne med (*) er obligatoriske og skal udfyldes u før du trykker OK. De indtastede personlige oplysninger vil blive overført til ansøgningen, når den oprettes. Nye brugere bedes oplyse personlige og arbejdsrelaterede oplysninger med henblik på, at NNF entydigt kan identificere og kontakte en ansøger. Du vil modtage en bekræftendee på din brugeroprettelse. Rettelser til Personlige oplysninger (navn,, institution etc.) SKAL indtastes, inden en ansøgning oprettes. Personlige oplysninger -feltet findes i den blå toplinje på startsiden. Oprettelse og udfærdigelse af en ansøgning Når du har modtaget en , derr bekræfter din oprettelsee som ny bruger, opretterr du en ansøgningg ved at trykke på Opret ansøgning -ikonet på startsiden. Dette ikon skal kun benyttes én gang ved oprettelse af f en ansøgning. Det er nødvendigt løbende at gemme ansøgningen, mens du d arbejder på den. Gem - funktionen findes nederst på siden af hvert ansøgningstrin. Ved siden af Gem -knappen findes Frem og Tilbage -knapperne, som bruges til at navigere mellemm de forskellige ansøgningstrin. Ansøgningstrinnene kan udfyldes i vilkårlig rækkefølge.. Mens du arbejder på ansøgningen,, kan du logge ud af ansøgningen og systemet, ved at lukke vinduet. Ansøgningen findes nu under Igangværendee ansøgninger på startsiden. Når du vil arbejde videre på ansøgningen, vil den åbne på det ansøgningstra rin, du forlod sidst. For at indsende ansøgningen, skal alle obligatoriske felter være v udfyldt.. Tekst Kopieret tekst fra word-filer indsættes ved hjælp af copy-paste. Det er vigtigt, at tjekke at formatering, specialtegn og symboler er korrekt, da det kan være gået tabt i kopieringen.. Ansøger kan benytte de tilgængelige formateringsfunktionerr i værktøjslinjen over hvert tekstfelt. Specialtegn findes underr funktionen markeret med det græske bogstav Omega (Ω). Ansøger er ansvarlig for, at teksten er læsbar. 4) Vejledning i at udfylde en ansøgning trin for trin Det elektroniske ansøgningssystem består af syv trin. Trin 1 hvor støtteområde og sprog vælges Trin 2-6 omfatter fem trin af selve ansøgningenn Trin 7 viser en opsummering af hele ansøgningen og bruges til at ansøgningen. færdiggøre/ /indsende Side 3 af 5

4 Trin 1 Vælg støtteområde Vælg det ønskede støtteområde fra menuen. Vælg derefter sprog ud u fra kriterierne i opslaget. For at fortsætte og færdiggøre en ansøgning, er det nødvendigt at læse og acceptere NNF s standarder for god forskningspraksis. Dissee findes både på fondenss hjemmesidee samt via link på trin 1. Trin 2 Personlige oplysninger Indtastt personlige data og information om nuværende ansættelsess sted. Ansøgers Curriculum Vitæ (CV) Anfør kort dit CV - max karakterer. Sammenfatning af egne forskningsresultater Udfyld en sammenfatning af dine egne forskningsresultater inden for det aktuelle område for de seneste 3 år - max karakterer. De 10 vigtigste publikationerr De 10 vigtigste publikationer fra de senestee 3 år, som du er forfatter/medforfatter til - forfatternavne og artiklernes titel skal anføres - max karakterer. Supplerende personlige oplysninger Kan anvendes, såfremt der er særlige omstændigheder ved din ansøgning ellerr din situation, som bør medtages i vurderingen - max karakterer. Trin 3 Kort projektbeskrivelse Projektoplysninger Indtast projekt start og projekt slut datoer. Projektstart skal være påbegyndt senest et år efter modtagelse af en bevilling. Indtast projekttitel. Sted hvor projektet forventes at finde sted. Medansøgere Her anføres personer, som bidrager videnskabeligt til projektet og som s får del i bevillingen (en samarbejdspartnerr får ikke del i bevillingen og betragtes derfor IKKEE som en medansøger). Det er en forudsætning for at anføre medansøgere, at disse er informeret om projektet og har givet deres samtykke. Kort projektbeskrivelse Skal give en kort, videnskabelig og fyldestgørende beskrivelse af projektet - max karakterer. Kategorivalg Der skal vælges mindst én kategori, der kategoriserer projektets mest relevantee forskningstype, område(er) og disciplin(er) i både Kategorii 1, Kategori 2 og Kategori 3. Kategorierne vælges ved at benytte Tilføj -knappen, der kan vælges op til i hver enkelt kategori. k Trin 4 Detaljeret projektbeskrivelse, inkl. billeder Projektbeskrivelse Beskriv projektet i detaljer, baggrund, metoder og projektets mulige betydning (max karakterer, billeder medregnes ikke inden for maksimum). Figurer, tabeller og diagrammer m.v. kan uploades under teksten (der kan max.. uploades 4 illustrationer). Medtag kun billeder, dvs. tabeller, figurer mv. som er relevante for vurderingenn af din ansøgning. Illustrationer Der kan uploades 4 illustrationer, som skal være jpg eller jpeg format. Filnavnet på illustrationen må indeholde bogstaverne A-Å, mellemrum og tal (det må IKKE indeholde ikke-latin alfabet bogstaver). Side 4 af 5

5 For at uploade illustrationer 1. For hver enkelt illustration skal browseren benyttes til at finde filen på din computer. Det anbefales kun at uploade og gemme én illustration af gangen. 2. Når du har valgt din fil, skal du klikke OK for at overføre. Dette kan k tage et par minutter, hvis du har en langsom internetforbindelse. 3. Når illustrationenn er uploadet, kan du se den på siden. Klik "Gem" for at gemme alle ændringer. 4. Hver enkelt illustration må ikke overskride 1,5 MB. Trin 5 Litteraturreferencer Litteraturreferencer som omfatter den litteratur, der er relevant for projektbeskrivelsen max karakterer. Trin 6 Budget Her indtastes det forventede budget for projektet, inklusive de ansøgte beløb fraa Novo Nordisk Fonden, samt hvad der haves og søges fraa andet sted. Det totale budget for hvert år kan ses i bunden af hvert budgetår. Oven over Årr 1, kan totalen for alle år og poster ses. Vigtig informationn i budgettet: Alle beløb skal anføres i danske kroner (DKK) hele beløb, uden decimaler og mellemrum. Når du vælger en budgetpost, skal du også anføre detaljer samt et ansøgt beløb. Hvis du har foretaget en omregningg fra anden valuta, skal kursen k for denne omregning anføres. Den aktive celle i budgetarket vil være grå. Novo Nordisk Fonden giver ikke støtte til overhead. Supplerende budgetoplysninger Anvendes, hvis der er særlige forhold f knyttet til budgettet eller aflønning, som har betydning for vurderingen af din ansøgning. Modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden til dette eller lignende projekter de sidste 3 år Hvis du har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden de sidste 3 år, skal det anføres i dettee felt max karakterer. Statusrapport Såfremt du søger om midler til et igangværende projekt, som allerede støttes aff fonden, skal denne rubrik udfyldes, således at progressionen i projektet kan ses. Hvis du d i dette tilfælde undlader at udfylde feltet, vil ansøgningen blive afvist. Trin 7 Den samlede ansøgning På dette trin ses hele ansøgningen samlet, og du bedes således sikre dig at allee indtastede informationer er inkluderet. Dett er muligt at t gå tilbage til tidligere trinn og rette i alle informationer. Du gennemser din ansøgning ved at trykke Gennemse ansøgning herefter vil en pdf blive genereret. Pdf en findes over feltet Litteraturreferencer. Du bør gennemse denne pdf for at sikre, at din ansøgning ser ud, som den skal, og at alle informationer er med. Hvis ansøgningen er i orden trykkes Send for at indsende ansøgningenn eller Ret ansøgning for at kommee retur til trin 7, hvor ansøgningen kan rettes. Det err herefter muligt at indsende ansøgningen ved at trykke Send ansøgning. Når ansøgningen er sendt vil du (ansøger) modtage en kvittering indeholdende en pdf af din ansøgning. Hvis du (ansøger) IKKE modtager en kvittering for modtagelsen, bør du kontakte NNF hurtigst muligt på eller på telefon August 2014 Side 5 af 5

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Interdisciplinary Synergy Programme 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Dette dokument blev opdateret den 15. januar 2015 Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier til forskning i udlandet 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Information og vejledning til ansøgere Projektstøtte til kunsthistorisk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE...

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere PROJEKTSTØTTE TIL KLINISK SYGEPLEJEFORSKNING Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL. Information og vejledning for ansøgere

HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL. Information og vejledning for ansøgere HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL Information og vejledning for ansøgere PAGE 2/13 Indhold 1 HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 FORUDSÆTNINGER... 4 1.3 STØTTE... 4 1.4 SPROG... 4 1.5 ANSØGNINGSPROCES...

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Endokrinologisk forskning og eksperimentel fysiologi Norden Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere SAMFINANSIEREDE PH.D.-STIPENDIER INDEN FOR SYGEPLEJE Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt.

Læs mere

POSTDOC- STIPENDIEPROGRAM INDEN FOR ENDOKRINOLOGI/METABOLISME VED UDENLANDSKE ELITEFORSKNINGSMILJØER.

POSTDOC- STIPENDIEPROGRAM INDEN FOR ENDOKRINOLOGI/METABOLISME VED UDENLANDSKE ELITEFORSKNINGSMILJØER. INFORMATION OG VEJLEDNING TIL ANSØGERE: POSTDOC- STIPENDIEPROGRAM INDEN FOR ENDOKRINOLOGI/METABOLISME VED UDENLANDSKE ELITEFORSKNINGSMILJØER. Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning

Læs mere

FORUDSÆTNINGER Projektet skal være forankret ved og administreret af en vidensinstitution i Danmark.

FORUDSÆTNINGER Projektet skal være forankret ved og administreret af en vidensinstitution i Danmark. INFORMATION OG VEJLEDNING TIL ANSØGERE: POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan med

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM 2017

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM 2017 Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. Forskningsprogrammet: Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen det optimale patientforløb

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. Forskningsprogrammet: Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen det optimale patientforløb INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE Forskningsprogrammet: Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen det optimale patientforløb Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. ALMEN PRAKSIS I

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere CHALLENGE PROGRAMME 2016

Information og vejledning til ansøgere CHALLENGE PROGRAMME 2016 Information og vejledning til ansøgere CHALLENGE PROGRAMME 2016 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan med fordel printe

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORKSNING

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORKSNING INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORKSNING Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORSKNING... 4 1.1. FORMÅL... 4

Læs mere

POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET 2017

POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET 2017 Biovidenskab og basal biomedicin Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE STENO COLLABORATIVE GRANTS 2017

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE STENO COLLABORATIVE GRANTS 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE STENO COLLABORATIVE GRANTS 2017 Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. STENO COLLABORATIVE GRANTS... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. HALLAS-MØLLER STIPENDIUM Fase 1 - interessetilkendegivelse

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. HALLAS-MØLLER STIPENDIUM Fase 1 - interessetilkendegivelse INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HALLAS-MØLLER STIPENDIUM Fase 1 - interessetilkendegivelse Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. HALLAS-MØLLER STIPENDIUM - INTERESSETILKENDEGIVELSE...

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE...

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE CHALLENGE PROGRAMME 2017

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE CHALLENGE PROGRAMME 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE CHALLENGE PROGRAMME 2017 Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. CHALLENGE PROGRAMME 2017... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE... 4 1.3.

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X... 4 1.1. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond?

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond? D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T Vedr.: Vejledning til efond Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del II Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Opret en Google konto (punkt 1-4).. 3 Upload filer fra computeren til Google docs

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Notat Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Ansøgningsfrist mandag den 30. september 2013, kl. 12.00 Styrelsen for forskning og innovation har fået et elektronisk ansøgningssystem, (eansøgning)

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Kræftens Bekæmpelse Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 www.cancer.dk Vejledning til elektroniske

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den særlige Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere