Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 3 17 Årgang Februar 2012"

Transkript

1 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012

2 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf Kristian Hoffmann Kikkenborgvej 25, 7400 Herning / Krhoffmann2tele.mail.dk Ejner Jørgensen Slåenvej 13, 7400 Herning / Jens Arne sand, Storåvej 38, 7400 Herning Tlf.: Mary Merrild, Fællestoften 20, Tjørring, 7400 Herning Tlf,: Ingelise Pedersen, Bellisvej 15, 7400 Herning Tlf.: Send dit indlæg til dansemyggen til Jytte.

3 Generalforsamling Referat fra generalforsamling i Herning og Omegns Folkedanser Forening den 26. februar 2012 kl. 14:00 i Folkedanserhuset, Bornholmsvej. Fremmødt var: 23 medlemmer incl. bestyrelsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Birger Jørgensen blev valgt 2. Valg af referent Tina Hansen blev valgt 3. Formandens beretning Formanden startede med at byde velkommen. Den skriftlige beretning (se bilag 1)var allerede fremlagt, så der var blot en hurtig gennemgang af det forgangne år og hvad der ellers byder sig i fremtiden. Formanden fremhævede enkelte arrangementer. Takkede i samme omfang leder og spillemænd for godt samarbejde. Forsamlingen kunne herefter knytte deres kommentarer hertil: Der var ingen yderligere kommentar til beretningen, hvorefter den blev godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab Efter ønske fra de fremmødte læste kasser John Nielsen regnskabet op. Der er et overskud på kr Der er en taste fejl ved aktiver og passiver hvor beløbene ikke er ens. Det vil blive tilrettet. Regnskabet blev hermed sat til afstemning og godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag Der var indkommet følgende forslag til ændring i foreningens vedtægter: 3 ændres til foreningen er medlem af IRHK og DGI Begrundelse: Foreningen er ikke medlem af Danske Folkedansere mere og så har SIKH skiftet navn. og 10 ændres til meddelelse om afholdelse af generalforsamling bekendtgøres i forening senest 14 dage varsel og med angivelse af dagsorden. Begrundelse: vi kan spare penge på annonce ved at ændre til ovenstående ordlyd.

4 generalforsamling Kommentar: Pas på at de passive medlemmer ikke tabes. Tove Christiansen: Når der sendes mail bør der sendes brev ud til dem der ikke har mail. Begge forslag blev herefter godkendt. 6. Valg af kasserer: På valg var: John F. Nielsen John blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var: Inge Lise Pedersen Jens Arne Sand Mary Merrild Alle 3 blev genvalgt. 8. Valg af suppleanter På valg var: Tina Hansen Bent Nyby Begge blev genvalgt. 9. Valg af medlemmer til udvalg Eftersom der ingen udvalg er lige pt., skulle der heller ikke vælges nogen. Bliver der behov for det, - hjælper folk til i det omfang der er behov for det. 10. Valg af revisor På valg var: Vagn Korsholm Vagn var ikke til stede, men han har indvilget i at opstile igen. Så genvalg til Vagn. Revisorsuppleant: Erhard Godsk blev valgt. 11. Valg af PR repræsentant Jytte Holt: Ingen kommer med noget til Myggen. Bestyrelsen har snakket om at lave et nyhedsbrev. Det skal så udkomme når der er behov for det. Ikke på måneds basis, som det gør i dag. Det skal beholde navnet: Danse Myggen og man må jo selvfølgelig godt stadig komme med indlæg. 12. Evt. Jytte Holt: I 18 stk 3 står der at alle værdier skal tilfalde Landsforeningen hvis for-

5 Generalforsamling eningen ophører. Når vi nu ikke er medlem der længer hvorfor skal det så det. Det må ændres til at midler tilfalder Folkedanserhuset. Bestyrelsen skal undersøge om det er lovligt at ændre. Betyder det så også at anparterne skal det? Ove Jakobsen: Hvis folkedanser foreningen bliver nedlagt, kan man så beholde Huset? Skal det sælges? Jytte Holt: Nej det skal det ikke. Annette Kjærsgaard: Hvad er det vi gør når andre foreninger lukker? Hvor tager folk hen og danser? Jens Arne Sand: Ofte bliver foreningerne kørt så langt ned at der til sidst kun er 4-5 par tilbage. Så forsvinder de ud til andre foreninger, dog bare ikke her. I Give har de slået 5 foreninger sammen. Erhard Godsk: Jeg har fået John til at optage noget dans en aften til træning. Ville det ikke være en god ide at få det lagt ud på hjemmesiden. Vores hjemmeside ligner en adgang til et museum. Vi bør lave den om så folk kan se hvad der sker. Jytte Holt: Tina har haft en snak med Flemming. Der skal laves så vi selv kan gå ind og ligge noget ind. Jeg ved godt at vi ikke har været for gode til at sende materiale til Flemming. Der skal laves en side der henvender sig til moderne mennesker. Jens Arne Sand: Det skal være godt før det ligges ind. Der ligger meget på inter nettet, - også noget der ikke er så heldigt. Jytte Holt: Hvad med Facebook? Erhard Godsk: Rigtig god idé. Dorthe Hyldgaard: Jeg kunne da godt tænke mig, at planlægge noget dans der ser ordentligt ud inden det ligges på nettet. Dirigenten: Der arbejdes videre, - men af hvem? Erhard har du lyst? Erhard Godsk: Ja! Jytte Holt: Få koderne af Flemming, så vi kan ligge noget ind. Jytte Holt: Værdierne - skal vi arbejde videre med det? Generalforsamlingen: Ja! Jytte Holt: Skal vi købe flere anparter i Huset? Vi har på en konto. Knud Kusk-Hansen: Hvad med at bruge overskuddet hvert år til at købe anparter? John Nielsen: Birger og Dorthe fik ikke deres december løn før i januar, da der ikke var penge nok.

6 generalforsamlingen Annette Kjærsgaard: Når der har været anparter har de været i udbud og blevet solgt. Dorthe Hyldgaard: Hvis man vil sælge giver man besked til formanden og de sælges så i den rækkefølge de bliver indmeldt som. Bent Nyby: Er det bestyrelsen der afgør om der skal købes anparter.? Jytte Holt: Ja det er det. Det er bestyrelsen der bestemmer. Men derfor er det rart at alle medlemmer har indflydelse. Jytte Holt: Tak til bestyrelsen. Det har været dejligt at arbejde sammen med jer. Tak til Birger og Tina for hjælpen i dag. Generalforsamlingen sluttede kl. 15:00 Herning den 02. marts 2012 Tina Hansen Referent Informationer Fødselsdage: En forsinket lykønskning til Hilda Jørgensen med de 70 d. 3 marts Tillykke til Hakon Larsen 60 år d. 23 april Og til Helle Riisgård 60 år d. 1 maj Sølvbryllup Anette og Bjarne Kjærsgård d. 13 juni.

7 Huset Referat fra generalforsamling i Folkedanserhuset 2008 ApS den 29. februar 2012 kl i Folkedanserhuset, Bornholmsvej 8, Herning. Der var fremmødt 18 personer med i alt 65 stemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent Henning Lund blev valgt. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Valg af referent Tina Hansen blev valgt 3. Bestyrelsens beretning Dorthe startede med at byde velkommen. Og læste herefter bestyrelsens beretning op: Udlejning af Folkedanse huset forløber tilfredsstillende. Folkedanse huset har været lejet ud for godt kr. Depot rummene har været lejet ud for kr. Vi har i år købt ny brandslange, da den gamle efterhånden var temmelig mørnet, og sikkert ikke kunne klare et brandeftersyn. Desuden har vi købt en ny gulvvaskemaskine til kr. Det har virkelig lettet rengøringen af gulvene, så det er et godt køb. Med den store udlejning, er der selvfølgelig både større slidtage, og mere vedligeholdelse end der ellers ville være. Derfor har vi også haft 2 gange hovedrengøring siden sidste generalforsamling. Vi havde første runde i uge 23, men der var ikke så mange, som havde mulighed for at hjælpe, så flere planlagte projekter måtte udskydes. Anden runde er lige løbet af stablen lørdag d. 18. februar, hvor vi var rigtig mange, så TAK FOR DET, til alle jer der gjorde en stor indsats. Mht. vedligeholdelse af bygninger, har der været foretaget et par små ændringer i beboelsen. Der er fortsat 8 anparter til salg, så vil nogen købe, må de henvende sig til formanden. Der var ingen yderlige kommentarer til beretningen hvorefter den blev godkendt. 4. Fremlæggelse af årsrapporten Revisor Henning Lund gennemgik regnskabet. Birger Jørgensen: Hvorfor stiger EUR lånet? Henning Lund: Det er pga kursen. Beløbet overføres til næste år. Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Eftersom der er underskud fragår det.

8 6. Forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere. Der var ingen forslag indkommet. 7. Valg af bestyrelse. På valg er: Anette Kjærsgaard,Kristian Hoffmann, Knud Kusk-Hansen Alle 3 blev genvalgt. 8. Valg af formand for bestyrelsen Genvalg til Dorthe Hyldgaard. 9. Valg af suppleant. På valg er : Jens Arne Sand - genvalgt 10. Valg af revisor På valg er: Henning Lund - genvalgt 11. Evt. Jytte Holt: Henning og jeg har talt om, at komme over i en fond. Det vil dog koste omkring kr. Folkedanser foreningen køber anparter når der er råd til der. Der blev spurgt hvor mange anparter der har været til salg. Hertil var svaret 88 stk i alt. Jens Arne Sand: Hvad er fordelen ved at være selvejende? Jytte Holt: Der er større chancer for at kunne søge penge hjem fra diverse fonde. Vi overvejer at sætte solceller op på taget for at spare noget energi. Men det koster jo også at etablerer. Generalforsamlingen sluttede kl. 19:57. Herning den 02. marts 2012 Tina Hansen Referent Huset En forårsdag på heden Jah, godt nok er det midt i februar og på heden er det heller ikke. Men vi var 16 morgenfriske og en enkelt forkølet formand M/K som mødte op kl. 9 på en lørdag i februar. Til kaffe og rundstykker. Helt uden arbejde var det nu ikke. Der var hovedrengøring i folkedanserhuset. Der var lånt en elektrisk møbelrenser til vores stole. 220 stole har vi, som skulle renses. Vore stole er nu til UG og man kunne se at det var en god øvelse. Et andet hold var sat til at vaske stole og bordben af, og alle borde fik en tur på begge sider. I forgangen var der 3 mand som vaskede vægge, døre og gerigter af og så fik det hele en gang maling. Jeg har på fornemmelsen at de hyggede sig. Hele huset fik en grundig rengøring. Til middag havde Tove lavet frikadeller og kartoffelsalat. Vi fleste blev ved til kl , kun afbrudt af kaffepause. Vi nåede så langt at vi ikke skulle i gang om søndagen. Kun Jytte, Knud og Kristian havde opgaver søndag. John

9 Huset Forsamlingslokaler Bornholmsvej 8, Herning Skal i holde en fest eller et møde eller mangler i bare et sted at samles har vi lokalerne. Store flotte lyse lokaler, der er 2 sale, den ene på 200 m2 med højt til loftet og en scene, den anden er på 250 m2 lyst og lavt til loftet. Der er et stort anretter køkken med kaffemaskiner og storkomfur m/ ovn, et grovkøkken m/industriopvasker. Handicaptoilet. Der er borde, stole og service til 150 personer. Der må være 150 prs i lokalerne. Priser: Dagaktiviteter (Hverdage) 100,00 kr. i timen Aftenaktiviteter (Hverdage) 150,00 kr. i timen min kr. Fester 2000,00 kr. pr døgn Pulterrum udlejes Vil du vide mere eller gerne se lokalerne så kontakt Jytte Holt Nielsen Anette Kjærsgård Folkedanserhuset 2008 ApS

10 Opvisning Herning og Omegns Folkedanserforening Bornholmsvej 8, Herning Fredag 23 marts 2012 Program: Kl Indmarch Opvisning: Torsdagsholdet begyndere/let øvede Mandagsholdet øvede Kl Spisning Menu: Kineser buff e Kl Liegstouw Pris: Spisning (Tilmel.s. 17 marts tlf ) Entre opvisning Entre Liegstouw incl. kaffe Kaffe, øl og vand kan købes til fordelagtige priser. Alle er velkommen

11 Arrangementer Uge 7 Ferie 26 februar Generalforsamling bemærk det er en søndag. 23 marts Opvisning Hold Ugedag Leder Spillemænd Voksen fort. mandag Jens Arne Sand Kaj og Erhardt Kl Voksen beg./ Torsdag fortsætter kl Dorthe Hyldgård Birger, Erhardt Gerda og Jens Arne Børn Søndag Kirsten og Birger og Jens Arne Birthe Jørgensen Holdansvarlige Mandag : Mary og Ejner Torsdag: Kristian og IngeLise

12

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere