SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 FOREBYGGELSESPAKKE SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ i plastindustrien Plast, glas og beton DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken

2 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 De 5 faser 6 Forberedelse 6 Opstart 7 Valg af løsninger 8 Arbejdet med løsningerne 10 Afslutning, evaluering og forankring 11 Oversigt over 4 faktaark 13 Faktaark 1: Rollen som ressourceperson 14 Faktaark 2: Katalog over løsninger 16 Faktaark 3: Handlingsplan 38 Faktaark 4: Henvisning til relevant materiale 39 2

3 Kort beskrivelse af pakken Formål Denne forebyggelsespakke kan hjælpe jer med at skabe en arbejdsplads med færre tunge løft, færre dårlige arbejdsstillinger og forbedret trivsel. I lærer, hvordan I sammen kan bruge forskellige løsninger, så I bliver mindre belastet af jeres arbejde. Drejebogen forklarer trin for trin, hvordan I gennemfører forløbet. Hvad får I ud af forløbet? Først og fremmest får I et bedre arbejdsmiljø og et sundere helbred. Samtidig lærer I, hvordan I kan løse jeres arbejdsmiljøproblemer. Tids- og aktivitetsoversigt Forløbet varer 4½ måned og består af følgende aktiviteter. Forberedelse Opstart Valg af løsninger Brug af løsninger Afslutning uger 2 uger 2 uger 12 uger 1 uge 3

4 Sådan gør I Den daglige leder skal samle en gruppe af medarbejdere (ressourcepersoner), der skal inddrage de øvrige medarbejdere og sørge for, at I sammen gennemfører konkrete løsninger for at forbedre jeres arbejdsmiljø og trivsel. I vælger, hvad I vil sætte i gang, ud fra et katalog med forskellige løsninger, som I kan vælge imellem (faktaark 2). I skal vælge mindst 3 løsninger, som f.eks. kan dreje sig om: at skåne ryggen ved at indstille jeres arbejdshøjde, f.eks. når I udfører pakkearbejde, maskinbetjening eller montagearbejde at skåne kroppen ved at bruge løftegrej, f.eks. når I håndterer værktøjer, folie eller sække med plastgranulat at forbedre kommunikationen mellem den daglige leder og medarbejderne at forbedre kommunikationen kollegerne imellem at træne med elastikker her kan I vælge imellem øvelser, der mindsker smerter i skuldre og nakke eller styrker kroppen. I skal holde et møde midtvejs i forløbet, så I har mulighed for at drøfte, hvordan det går og så I kan justere på de valgte løsninger, hvis der er behov for det. Deltagere i forløbet Lederen skal være initiativtager og tovholder på forløbet sammen med en gruppe ressourcepersoner. I deltager sammen i en arbejdsgruppe og er et vigtigt omdrejningspunkt for hele forløbet. 2 eller 4 ressourcepersoner skal hjælpe den daglige leder med at planlægge og gennemføre forløbet. Ressourcepersonerne deltager i arbejdsgruppen og skal fungere som bindeled mellem arbejdsgruppen og de øvrige medarbejdere. Det er oplagt, at arbejdsmiljørepræsentanten indgår i gruppen af ressourcepersoner. Men det kan også være andre medarbejdere, som f.eks. medarbejdere fra forskellige skiftehold. Faktaark 1 beskriver ressourcepersonernes opgaver og giver anvisning på metoder til at indarbejde løsningerne. Antallet af ressourcepersoner afhænger af antallet af medarbejdere se tabel. Antal medarbejdere Antal ressourcepersoner 2 4 De øvrige medarbejdere deltager i udførelsen af de løsninger, arbejdsgruppen beslutter. 4

5 Tidsplan og aktiviteter Forløbet varer i alt 4½ måned. FASE 1 Forberedelse FASE 2 Opstart FASE 3 Valg af løsninger FASE 4 Brug af løsninger FASE 5 Afslutning Daglig leder sætter sig grundigt ind i drejebog og faktaark. Daglig leder finder 2 eller 4 ressourcepersoner. Ressourcepersonerne sætter sig ind i drejebog og faktaark. Opstartsmøde for daglig leder og ressourcepersonerne. Daglig leder informerer medarbejderne om forløbet. Ressourcepersonerne taler med medarbejderne om deres ønsker til valg af løsninger. Planlægningsmøde (daglig leder og ressourcepersoner). Ressourcepersonerne informerer medarbejderne om det videre forløb. Alle medarbejdere bruger løsningerne. Midtvejsmøde (daglig leder og ressourcepersoner). Indhentning af medarbejdernes vurdering af forløbet. Afslutningsmøde (daglig leder og ressourcepersoner). Løber over ca. 2 uger Løber over ca. 2 uger Løber over ca. 2 uger Løber over ca. 12 uger Løber over ca. 1 uge Det nøjagtige antal timer, som I skal bruge, er angivet under beskrivelsen af de enkelte faser. NB: Hvis den foreslåede længde på møder eller intervallerne imellem møderne i en fase passer dårligt til dagligdagen på virksomheden, kan I planlægge forløbet, så det passer bedre. I kan f.eks. holde to møder af ½ times varighed i stedet for ét møde af 1 times varighed i opstartsfasen. Det samlede timeforbrug, der er angivet for hver fase, bør dog følges. 5

6 De 5 faser FASE 1 Fase 1. Forberedelse TIDSFORBRUG FASE 1 Forberede forløbet: 3 timer til daglig leder, 2 timer til hver af ressourcepersonerne. Det er vigtigt, at alle på virksomheden bliver tilstrækkelig orienteret og motiveret til at gennemføre forløbet. Lederen og ressourcepersonerne skal derfor forberede sig grundigt på hele forløbet, så de kan vejlede de øvrige medarbejdere. Daglig leder (3 timer) Daglig leder skal: lave en overordnet tidsplan for forløbet, der følger skemaet ovenfor med de 5 faser læse drejebog og faktaark grundigt igennem finde 2 eller 4 ressourcepersoner og præsentere dem for deres opgaver planlægge arbejdet, så alle kan deltage i møder beslutte, i hvilket omfang det vil være muligt at bruge løsninger, der medfører udgifter for virksomheden, f.eks. til indkøb af løftegrej eller andre nye tekniske hjælpemidler finde seneste arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) eller lignende frem, hvis I har det materialet formidles til ressourcepersonerne og kan bruges som inspiration ved valg af løsninger. Ressourcepersoner (2 timer) Ressourcepersonerne skal orientere sig i drejebogen og læse faktaarkene. 6

7 FASE 2 Fase 2. Opstart TIDSFORBRUG FASE 2 Opstartsmøde: 1 time til både daglig leder og hver af ressourcepersonerne. Information til medarbejdere om forløbet: 3 timer til daglig leder. Indhentning af medarbejdernes ønsker til løsninger: 6 timer til hver af ressourcepersonerne og 1 time til hver af medarbejderne. Forberedelse Læs faktaark 1-4. Opstartsmøde (1 time) Daglig leder inviterer ressourcepersonerne til møde. Her skal I fastsætte en tidsplan for forløbet og aftale, hvordan de øvrige medarbejdere skal informeres og inddrages, samt hvordan planlægningsmødet skal forløbe. Endvidere skal I aftale, hvem der tager sig af de praktiske opgaver som f.eks. at skrive en detaljeret plan for forløbet og indhente de informationer, som I eventuelt har brug for. I skal også aftale, hvem der skal printe løsningskataloget (faktaark 2) ud, så de øvrige medarbejdere kan se, hvilke løsninger I kan vælge imellem. Hvis nogle medarbejdere har svært ved at forstå og/eller læse dansk, skal I overveje, hvordan I bedst hjælper dem, så alle får tilstrækkelig viden om forløbet. Inddragelse af de øvrige medarbejdere Den daglige leder skal informere de medarbejdere, der skal deltage i forløbet, om: hvorfor I har valgt at arbejde med pakken, og hvad ledelsen forventer, der vil komme ud af forløbet at den daglige leder har udpeget ressourcepersoner, som vil samarbejde med de øvrige medarbejdere om det videre forløb at ressourcepersonerne vil kontakte medarbejderne, give dem flere oplysninger og inddrage dem i forløbet med valg og gennemførelse af løsninger at ressourcepersonerne vil vejlede og støtte medarbejderne under hele forløbet. Den daglige leder har 3 timer til dette. Ressourcepersonerne skal tale med medarbejderne om: hvilke løsninger fra løsningskataloget (faktaark 2) de ønsker at gennemføre i forløbet at den daglige leder og ressourcepersonerne vil holde et planlægningsmøde, hvor de vælger, hvilke løsninger der skal arbejdes med at ressourcepersonerne efter planlægningsmødet vil komme rundt til medarbejderne og tale med dem om de valgte løsninger samt instruere dem at ressourcepersonerne løbende vil vejlede og støtte medarbejderne i at gennemføre løsningerne. Ressourcepersonerne har 6 timer, og hver medarbejder har 1 time til dette. 7

8 FASE 3 Fase 3. Valg af løsninger TIDSFORBRUG FASE 3 Planlægningsmøde: 2 timer til daglig leder og hver af ressourcepersonerne. Forberedelse Læs faktaarkene 1-4 igen. Forslag til program for planlægningsmøde (2 timer) TID TIL PUNKTET PRÆSENTATION AF PROGRAM- MET VED LEDER 10 MINUTTER PROGRAMPUNKT Fortæl kort, at formålet med mødet er, at I: finder og vælger de løsninger, som I skal gennemføre de næste 3 måneder. VALG AF LØS- NINGER 50 MINUTTER Lederen beder ressourcepersonerne overveje og begrunde, hvilke løsninger der bør arbejdes med. I løsningskataloget (faktaark 2) er der beskrivelse og tegninger af de løsninger, som I kan vælge imellem. Det kan også være en hjælp at stille følgende spørgsmål: Hvilke problemer er det vigtigst at få løst? Hvilke medarbejdere har mest brug for hvilke løsninger? Ressourcepersonerne skal inddrage de informationer og ønsker, de har fået af medarbejderne. I skal sammen beslutte, hvilke af de foreslåede løsninger I skal gennemføre de næste 3 måneder. I skal vælge mindst 3 løsninger. Lederen tilkendegiver, om det kan lade sig gøre at bruge de løsninger, som der er mest stemning for at arbejde med, eller hvilke andre højt prioriterede løsninger der skal gennemføres. FORTSÆTTES 8

9 FASE 3 UDARBEJDELSE AF HANDLINGSPLAN 50 MINUTTER Når I udarbejder handlingsplanen for forløbet, kan I tage udgangspunkt i faktaark 3. Det er vigtigt, at I afklarer følgende spørgsmål: Er der noget, I skal gøre, inden I kan gennemføre de valgte løsninger? Er der noget, der kræver særlig forberedelse? Har I brug for at anskaffe nye redskaber eller tekniske hjælpemidler? Har I brug for mere information? (Se faktaark 4). Hvem skal gøre hvad, og hvornår? Hvem af de øvrige medarbejdere skal være omfattet af arbejdet med løsningerne? Hvem skal være ansvarlig for, at de enkelte løsninger bliver gennemført? Lederen aftaler med ressourcepersonerne, hvordan I kan sørge for, at alle dagligt bruger de nye løsninger. Skriv de løsninger, som I har valgt, ind i handlingsplanen (faktaark 3). Handlingsplanen skal hænges op et sted, hvor alle kan se den. AFRUNDING 10 MINUTTER Lederen runder mødet af ved at repetere det videre forløb. Husk at aftale, hvornår I vil holde de næste møder. 9

10 FASE 4 Fase 4. Arbejdet med løsningerne TIDSFORBRUG FASE 4 Information og instruktion til medarbejdere om de valgte løsninger samt det videre forløb: 4 timer til hver af ressourcepersonerne og 1 time til hver af medarbejderne. Arbejdet med løsninger: 18 timer til daglig leder, hver af ressourcepersonerne og hver af medarbejderne. Midtvejsmøde: 1 time til daglig leder og hver af ressourcepersonerne. Information til medarbejderne om de valgte løsninger Ressourcepersonerne skal gå rundt til de enkelte medarbejdere og informere dem om de valgte løsninger. Ressourcepersonerne skal også fortælle, at de løbende vil vejlede og støtte medarbejderne i at gennemføre løsningerne i de kommende 3 måneder. Gennemførelse Ressourcepersonerne og medarbejderne skal sørge for, at løsningerne bliver gennemført ud fra handlingsplanen over ca. 3 måneder. Ressourcepersonerne kan under hele forløbet tale med hinanden og den daglige leder om, hvordan det går med gennemførelsen af løsningerne. Den daglige leder skal således stå til rådighed for ressourcepersonerne under hele forløbet. Midtvejsmøde (1 time) Den daglige leder indkalder ressourcepersonerne til et midtvejsmøde. Det skal ske ca. 6 uger efter, at medarbejderne sammen med ressourcepersonerne er gået i gang med at bruge løsningerne i dagligdagen. Her gennemgår I hele forløbet og vurderer, om arbejdet med løsningerne skrider frem som planlagt, og om I eventuelt skal foretage justeringer. 10

11 FASE 5 Fase 5. Afslutning, evaluering og forankring TIDSFORBRUG FASE 5 Indhentning af medarbejdernes vurdering af forløbet og de opnåede resultater: 2 timer til hver af ressourcepersonerne. Afslutningsmøde: 1 time til både daglig leder og hver af ressourcepersonerne. Forberedelse Genlæs eventuelt faktaarkene. Indhentning af medarbejdernes vurdering af forløbet Ressourcepersonerne taler med de enkelte medarbejdere om, hvad de mener om forløbet og arbejdet med løsningerne. Ressourcepersonerne spørger til, hvilke ønsker de har til det fortsatte arbejde med løsningerne. Afslutningsmøde (1 time) Den daglige leder indkalder ressourcepersonerne til et afsluttende møde. Her diskuterer I forløbet og vurderer arbejdet med løsningerne. I skal aftale, hvordan I vil arbejde videre med de opnåede resultater. Forslag til dagsorden VELKOMST Den daglige leder byder velkommen og forklarer mødets forløb. ERFARINGS- OPSAMLING Den daglige leder og ressourcepersonerne taler om: hvad I har gennemført hvorvidt forventninger og formål med forløbet er opfyldt hvad I har lært. HANDLINGSPLAN FOR FORANK- RING AF LØSNINGER Den daglige leder og ressourcepersonerne taler om og aftaler: hvordan I kan hjælpe hinanden med fortsat at bruge de løsninger, som I har arbejdet med i forløbet om I skal give jer i kast med at afprøve nye løsninger hvordan I kan arbejde videre med at skabe de bedste rammer for et godt arbejdsmiljø om I vil evaluere, hvordan det går med de løsninger, I har valgt at bruge i forløbet, efter ½ år (det kan støtte jer, så I bliver ved med at tænke på arbejdsmiljøet). En af ressourcepersonerne noterer undervejs jeres aftaler. 11

12 FASE 5 Efter mødet Den daglige leder skriver aftalerne ned og hænger dem op på en plakat på synlige steder for medarbejderne se faktaark 3. Ressourcepersonerne orienterer de øvrige medarbejdere om de aftaler, der i fællesskab er indgået i forhold til det videre arbejde. Aftal, hvem der orienterer om hvad. 12

13 Oversigt over 4 faktaark Faktaark 1: Rollen som ressourceperson Dette faktaark hjælper den daglige leder og ressourcepersonerne med at forstå, hvad rollen som ressourceperson indeholder. Faktaark 2: Katalog over løsninger Dette faktaark beskriver typiske arbejdsmiljøproblemer inden for jeres branche med forslag til, hvordan I kan forbedre jeres fysiske arbejdsmiljø og psykiske arbejdsmiljø samt træne sammen. Faktaark 3: Handlingsplan Dette faktaark hjælper jer med at sikre, at I får indarbejdet og fastholdt de gode løsninger, som I har valgt at bruge. Faktaark 4: Henvisning til relevant materiale Her henvises der til en række relevante materialer fra Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø og Industriens Branchearbejdsmiljøråd. I kan eventuelt printe de relevante faktaark ud, laminere dem og hænge dem op, så I husker forebyggelsespakken i hverdagen. 13

14 Faktaark 1 Rollen som ressourceperson Som ressourcepersoner skal I ud fra de øvrige medarbejderes ønsker udvælge de løsninger, I skal bruge for at forbedre arbejdsmiljøet. I skal informere medarbejderne om, hvilke løsninger det er muligt at vælge. Når løsningerne er valgt, skal I instruere og vejlede de øvrige medarbejdere i at gennemføre løsningerne. Desuden skal I sikre, at de øvrige medarbejdere bruger de valgte løsninger. Hvis I vælger løsningen med træning, skal I sørge for, at der bliver indkøbt elastikker til træningen. I skal gennem hele forløbet kunne hente støtte og vejledning hos hinanden og hos den daglige leder. Instruktion til ressourcepersonerne Fase 1 Som forberedelse til forløbet skal I orientere jer i drejebogen og læse faktaarkene grundigt igennem, så I ved, hvilke faser I skal gennemføre, og så I kan vejlede og støtte de øvrige medarbejdere. Fase 2 I skal holde et møde med den daglige leder, hvor I aftaler en tidsplan for forløbet samt planlægger, hvordan planlægningsmødet, hvor I skal beslutte, hvilke løsninger I vil bruge, skal forløbe. Inden planlægningsmødet skal I tale med jeres kolleger om, hvilke løsninger fra faktaark 2 med løsningsforslag de ønsker at bruge i det videre forløb. I kan f.eks. spørge om, hvilke problemer det er vigtigt at få løst, og om de evt. har ondt nogen steder i kroppen. Fase 3 På planlægningsmødet skal I som ressourcepersoner sammen med lederen vælge, hvilke løsninger arbejdspladsen skal arbejde videre med. I skal også udarbejde en handlingsplan for arbejdet med løsningerne. Her er det vigtigt, at I tager udgangspunkt i jeres kollegers ønsker. 14

15 Faktaark 1 Fase 4 Efter planlægningsmødet er det vigtigt, at I forklarer handlingsplanen i detaljer, så jeres kolleger er klar over, hvad der skal ske, hvornår I går i gang, og hvem der gør hvad hvornår. Herefter har I ansvaret for, at arbejdet med løsningerne kommer godt i gang og forløber som aftalt. I kan f.eks. hjælpe kollegerne med at danne makkerpar, så de to og to kan støtte hinanden i at gennemføre løsningerne. I kan også vælge at danne lidt større arbejdsgrupper, der kan minde hinanden om at holde fokus på de nye løsninger. I skal også tilbyde hjælp og støtte, hvis medarbejderne eller andre ressourcepersoner løber ind i problemer. Midtvejs i forløbet skal den daglige leder og ressourcepersonerne holde et møde, hvor I vurderer, om arbejdet med løsningerne foregår som planlagt, og om I evt. skal foretage nogle justeringer. Fase 5 Ved afslutningen af forløbet skal I spørge medarbejderne om, hvad de har syntes har været godt og mindre godt ved forløbet. I skal derefter sammen med den daglige leder holde et afslutningsmøde, hvor I skal vurdere arbejdet med løsningerne. Aftal også, hvordan I vil arbejde videre med løsningerne og med at forbedre arbejdsmiljøet. Vær opmærksom på: at nogle løsninger kræver grundig instruktion og vejledning, for at kollegerne kan bruge dem, og nogle medarbejdere kan have brug for ekstra instruktion og vejledning at tage hensyn til de medarbejdere, som ikke er vant til at sige deres mening eller tale om deres arbejdsmiljø. 15

16 Faktaark 2 Katalog over løsninger Dette katalog viser 18 løsninger på arbejdsmiljøproblemer, som ofte ses i plastindustrien. Se kataloget igennem, og tænk over, hvilke løsninger du synes, du og dine kolleger skal bruge fremover. Sammen skal I finde mindst 3 løsninger fra kataloget, som I er enige om at bruge i løbet af de næste ca. 3 måneder. 16

17 Løsning 1 Faktaark 2 Skån ryggen indstil din arbejdshøjde Når flere personer, som har forskellig højde, arbejder ved samme station, er det vigtigt at sikre, at alle kan arbejde i en god arbejdshøjde. Dette kan være aktuelt ved forskelligt montagearbejde. Indstil jeres arbejdsplads, så I kan arbejde i en god opret stilling. Så undgår I at belaste ryggen. Brug f.eks. et saksebord, et arbejdsbord eller en palleløfter, som kan justeres i højden, så I hele tiden kan tilpasse højden til jeres arbejdsopgaver. 17

18 Løsning 2 Faktaark 2 Sørg for at arbejde i en god arbejdshøjde ved pakkearbejde Indstil jeres arbejdsplads, så I altid arbejder med skuldrene sænkede og overarmene ned langs kroppen. Så kan I undgå at få ondt i skuldrene og hovedpine. Det kan også være en god idé at kunne veksle mellem at sidde ned og stå op. Når I pakker kasser, kan det være en god idé at stille kassen skråt, så I undgår at skulle løfte armene højt for at nå over kanten. 18

19 Løsning 3 Faktaark 2 Undgå dårlige arbejdsstillinger ved små stationære maskiner Måske har I på virksomheden en eller flere maskiner, som er umulige at indstille, så I kan få en fornuftig arbejdsstilling, når I betjener dem. Hvis I arbejder i dårlige arbejdsstillinger, kan det slide på kroppen. Overvej, hvordan I bedst indretter jer, når I skal arbejde ved en af disse maskiner, og afprøv jeres løsning. I skal forsøge at undgå at: vride og bukke kroppen arbejde med armene over skulderhøjde arbejde med bøjet ryg arbejde med armene langt fra kroppen. Indret jer, så I kan nå de emner, I skal bearbejde, uden at skulle række langt efter dem. Skift f.eks. mellem at stå op og sidde på en ståstøttestol. 19

20 Løsning 4 Faktaark 2 Undgå dårlige arbejdsstillinger ved store stationære maskiner Måske har I på virksomheden en eller flere store maskiner, som er umulige at indstille, så I kan få en fornuftig arbejdsstilling, når I arbejder ved dem. Hvis I arbejder i dårlige arbejdsstillinger, kan det slide på kroppen. Tænk over, hvordan I bedst indretter jer, når I skal betjene en af disse maskiner, og afprøv løsningen. I skal forsøge at undgå at: vride og bukke kroppen arbejde med armene over skulderhøjde og langt fra kroppen arbejde med bøjet ryg. I Hvis I f.eks. arbejder ved en maskine, som er for høj til jer, så I har armene løftede, kan det løses ved hjælp af en platform, som man kan stå på. Hvis maskinen omvendt er for lav, og I arbejder med ryggen foroverbøjet, kan måske klodse maskinen op. 20

21 Løsning 5 Faktaark 2 Sørg for at have en god arbejdsstilling, når I plastsvejser Når I svejser, kan I ofte komme til at arbejde i arbejdsstillinger, som kan belaste ryggen, nakken og armene. Indret derfor jeres svejsearbejdsplads, så I kan arbejde i en god opret arbejdsstilling. Hvis de emner, I arbejder med, har forskellige størrelser, kan I f.eks. placere dem på stativer med forskellige højder, eller I kan have en arbejdsstation, som kan indstilles i højden. 21

22 Løsning 6 Faktaark 2 Brug løftegrej til de tunge byrder Brug altid løftegrej, når I skal løfte tunge og uhåndterlige emner. Så undgår I at belaste ryggen. Vær opmærksom på, at det sjældent er en god idé blot at være flere om at løfte. Der er nemlig større risiko for, at noget går galt, når flere løfter sammen. 22

23 Løsning 7 Faktaark 2 Brug løftegrej til de små, men tunge emner Brug løftegrej, så I undgår at belaste ryggen. Selvom byrden, eksempelvis værktøjer, ikke vejer mere, end at I godt kan løfte den, så vil løft af emner alligevel være med til at slide på ryggen i længden. 23

24 Løsning 8 Faktaark 2 Brug løftegrej, når emner skal ind og ud af maskiner Brug løftegrej eller andet egnet teknisk hjælpemiddel, når I f.eks. skal have værktøjer ind i/ud fra maskiner. Så undgår I at løfte og holde emnerne og skåner på den måde ryggen. 24

25 Løsning 9 Faktaark 2 Løft ikke under knæhøjde eller over skulderhøjde Løft under knæhøjde, hvor man kommer til at bøje ryggen forover, er særlig belastende for lænden. Ligeledes er løft over skulderhøjde belastende især for skuldrene. Brug løftegrej, eller indret jer, så I altid kan håndtere granulatsække, folieruller, beholdere eller andre emner i opret stilling. Så undgår I at belaste ryggen. 25

26 Løsning 10 Faktaark 2 Undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, når I fylder granulat i maskiner Påfyldning af granulat kan medføre tunge løft af sække under knæhøjde og over skulderhøjde, hvilket er hårdt for ryggen. Brug i stedet f.eks. sugeaggregat eller anden form for automatisk fødesystem. Hvis dette ikke er muligt, kan man bruge løftegrej til at få sækken op til tragten og snitte den, så granulatet løber ned af sig selv. 26

27 Løsning 11 Faktaark 2 Bær ikke kør det Bæring af emner belaster ryggen ekstra meget. Brug kørende materiel såsom palleløftere eller mobile sakseborde, når I skal transportere emner på virksomheden. Så skåner I ryggen ved at undgå at bære på emnerne. Bæring af emner belaster ryggen ekstra meget. 27

28 Løsning 12 Faktaark 2 Undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved kværnen Produktionsoverskud kan være tungt at håndtere. Det belaster både ryg og skuldre, når resterne skal i kværnen. Sørg for, at produktionsoverskuddet ikke bliver for stort, tungt og uhåndterligt. Brug tekniske hjælpemidler, når resterne skal i kværnen, herunder f.eks. transportbånd. 28

29 Løsning 13 Faktaark 2 Brug tekniske hjælpemidler, når I håndterer europaller Europaller er tunge og ekstra tunge, hvis de har ligget ude og suget fugt. I kommer derfor ofte til at belaste ryg, nakke og skuldre unødigt, når I håndterer dem. Find en god måde at håndtere pallerne på, så I undgår at løfte dem manuelt. Brug f.eks. altid en højdejusterbar palleløfter eller truck, når I stabler europaller. Så undgår I at belaste skuldre og ryg. 29

30 Løsning 14 Faktaark 2 Ryd op Rod på arbejdspladsen kan medføre dårlige arbejdsstillinger, fordi I er nødt til at række langt og vride kroppen for at komme til. Rod kan også gøre det mere besværligt for jer at få fat i de tekniske hjælpemidler, hvorfor man kan blive tilbøjelig til ikke at bruge dem. Indfør oprydning som en naturlig del af jeres faste arbejdsrutiner. Lav en plan over, hvor tingene skal være, så de ikke er i vejen og samtidig er nemme at komme til. Aftal også, hvem der er ansvarlig for oprydningen de forskellige steder på arbejdspladsen. 30

31 Løsning 15 Faktaark 2 Variér arbejdet skift mellem forskellige arbejdsopgaver Sørg for, at I skifter mellem forskellige opgaver i løbet af arbejdsdagen. Så undgår I at belaste kroppen ensidigt ved at arbejde lang tid i samme stilling. Jeres leder har ansvaret for, at ingen arbejder mange timer i træk i de samme arbejdsstillinger. Lav sammen en plan for, hvordan alle medarbejdere hver dag kan skifte mellem forskellige arbejdsopgaver. 31

32 Løsning 16 Faktaark 2 Skab bedre kommunikation mellem daglig leder og medarbejdere Dårlig eller mangelfuld kommunikation mellem daglig leder og medarbejdere kan være meget belastende. Find i fællesskab ud af, hvordan kommunikationen mellem leder og medarbejdere om udviklingen i virksomheden bedst muligt kan tilrettelægges på jeres arbejdsplads. Hold f.eks. nogle fællesmøder. Hvis I arbejder i skiftehold, kan I holde flere møder for en mindre gruppe medarbejdere. På møderne kan lederen f.eks. fortælle om, hvordan det går med at få nye ordrer ind, fortælle om nye leverandører og kunder eller fortælle om ændringer på virksomheden. I kan også bruge møderne til at tale om produktionen, ønsker til indkøb af nye hjælpemidler, udskiftning af gammelt udstyr, eller om nogen har brug for aflastning. 32

33 Løsning 17 Faktaark 2 Skab bedre kommunikation kolleger imellem Negativ kommunikation kolleger imellem og udelukkelse fra fællesskabet er meget belastende for dem, der oplever det. Find i fællesskab ud af, hvordan I sikrer god kommunikation imellem kolleger. Hold f.eks. nogle fællesmøder, og hav løbende samtaler om jeres samarbejde og om, hvordan I kan hjælpe hinanden, når der er brug for det. Hvis I arbejder i skiftehold, kan I holde flere møder for en mindre gruppe medarbejdere. Lav aftaler om fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og den adfærd, som ikke tolereres. Aftal, hvad I skal gøre, hvis en person udelukkes fra fællesskabet eller bagtales, eller der opstår en hård og sårende tone. Hvis I arbejder i skiftehold, så find ud af, hvordan I bedst muligt kan kommunikere med hinanden på tværs af forskellige skift, så konflikter, f.eks. om oprydning, rengøring af maskiner, eller hvordan en opgave skal løses, begrænses. 33

34 Løsning 18 Faktaark 2 Træn med elastikker Brug træningselastikker til at styrke kroppen og/eller mindske smerter i skuldre og nakke. Elastikkerne er nemme og effektive at bruge. I kan vælge mellem: elastikøvelser, som mindsker smerter i skuldre og nakke elastikøvelser, der styrker kroppen. Før I går i gang, skal I købe de træningselastikker, som kaldes tubes. Det er en rund elastik med et håndtag i hver ende. I bør anskaffe tubes i forskellige sværhedsgrader. De forskellige sværhedsgrader har forskellige farver, som varierer alt efter mærke. De forhandles på forskellige hjemmesider. Søg på internettet efter exercise tubes eller body tube træningselastik. Øvelserne er udviklet i forskningsprojektet Integreret Motion på Arbejdspladsen (IRMA), som er gennemført på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 34

35 Faktaark 2 Elastikøvelser, som mindsker smerter i skuldre og nakke Træn med elastikkerne én gang om dag. Brug 5-6 minutter på at træne. Der er 3 øvelser. Lav hver øvelse med så mange gentagelser, du kan, uden pause. Husk dog at holde 1 minuts pause mellem hver af de 3 øvelser. Hvis en øvelse føles mærkelig eller gør ondt i leddene, så prøv at nedsætte belastningen. Ellers spring øvelsen over. De 3 øvelser UDADDREJNING Øvelsen træner de muskler, der giver skulderen stabilitet. Sæt den ene ende af elastikken fast i f.eks. et tungt bord eller et dørhåndtag. Hold din albue bøjet 90 grader og armen en knytnæves bredde ude fra kroppen. Placér dig, så elastikken er spændt, og drej så underarmen ud til siden og tilbage igen. SKULDER OG BAGSIDE Armene skal være parallelle. Stræk armene bagud, så elastikken rammer brystkassen. SIDELØFT Øvelsen træner skuldermusklerne samt musklerne rundt om skulderbladene, der giver skulderen stabilitet. Stå på elastikken, og før armene ud til siden og op mod loftet. Løft ikke albuerne til over vandret. Sænk roligt armene til udgangsstillingen. Sørg for, at albuerne er let bøjede under hele bevægelsen. Du kan se en nærmere beskrivelse af øvelserne og elastikkerne på YouTube: 35

36 Faktaark 2 Elastikøvelser, der styrker kroppen Træn med elastikkerne 2 gange 15 minutter pr. uge eller 3 gange 10 minutter pr. uge. Der er 4 øvelser. Når du laver øvelserne, får du styrket dine ben, baller, ryg, mave og skuldre. Det er musklerne i de områder på kroppen, du er mest afhængige af i dit arbejde, hvis du f.eks. bøjer eller vrider kroppen mange gange dagligt. De 4 øvleser Skulderbladsklem Øvelsen hjælper dig med at holde skulderbladene i den rette position. Gør elastikken kortere, cirka til skulderbredde, og hold armene strakt frem foran kroppen. Træk armene vandret ud til siden og bagud, til elastikken rammer brystkassen. Fornem, at du klemmer skulderbladene sammen på ryggen. Før armene roligt tilbage. Hold dine albuer let bøjede under hele bevægelsen. Udaddrejning Øvelsen træner de muskler, der giver skulderen stabilitet. Sæt den ene ende af elastikken fast i f.eks. et tungt bord eller et dørhåndtag. Hold din albue bøjet 90 grader og armen en knytnæves bredde ude fra kroppen. Placér dig, så elastikken er spændt, og drej så underarmen ud til siden og tilbage igen. 36

37 Faktaark 2 Kropsdrejning Øvelsen træner de muskler, der giver din rygsøjle styrke og stabilitet. Sæt den ene ende af elastikken fast i f.eks. et tungt bord eller et dørhåndtag. Tag fat i elastikken med strakte arme, og placér dig med siden til elastikken. Rotér i underkroppen, og lad skuldrene være låst til kroppen. Benbøj Øvelsen træner dine muskler i benene, ballerne og den nederste del af ryggen. Placér dig, så du står oprejst med det ene ben foran det andet. Træd på elastikken med den forreste fod. Tag armen igennem elastikken, så den hviler på modsatte skulder. Hold den forreste fod i gulvet og kroppen oprejst, mens du skiftevis rejser og sænker dig, til det bagerste knæ rører gulvet. Du kan se en nærmere beskrivelse af øvelserne på YouTube: Skulderbladsklem Udadrejning Kropsdrejning Benbøj Elastikøvelser til at styrke kroppen 37

38 Faktaark 3 Handlingsplan: På vores arbejdsplads er vi blevet enige om, at vi gerne vil bruge disse løsninger i forløbet med forebyggelsespakken. Aftalerne, som står i denne handlingsplan, skal hjælpe os med at opnå et bedre arbejdsmiljø. Skemaet kan også bruges, efter at forløbet med forebyggelsespakken er slut. Det kan være et redskab til at hjælpe os med at holde fast i nye vaner eller arbejde med andre udfordringer på vores arbejdsplads. LØSNING, ARBEJDS- METODE, AFTALE MV. RESSOURCEPERSON (ANSVARLIG FOR PROCESSEN) BEMÆRKNINGER HVOR TIT VIL VI GØRE STATUS PÅ DETTE OMRÅDE? (F.EKS. UGENTLIGT) I HVILKEN FORBINDELSE VIL VI GØRE STATUS? (PERSONALEMØDER ELLER ANDET) Eksempel på tekst: Sørg for at skifte mellem forskellige arbejdsopgaver i løbet af dagen. Lars (Lars er ansvarlig for 5 medarbejdere, som bruger løsningen). Lars skal lægge en plan for instruktion af de forskellige medarbejdere, der skal indgå i rotationsordningen, samt lave en tidsplan for, hvornår der skiftes mellem de forskellige opgaver. Det er Lars opgave at sikre, at planen følges. Hver anden onsdag. Eftermiddagspausen (15 min.). Eksempel 38

39 Faktaark 4 Henvisning til relevant materiale Arbejdstilsynet har udarbejdet: Ergonomi: Løftetjek et værktøj, hvor du kan tjekke, om du løfter sundhedsskadeligt. Værktøjet henvender sig både til virksomheder og til medarbejdere. tjek-dine-loft Vejledning om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: Vejledning om ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde: Vejledning om løft, træk og skub: Publikation om arbejdsbetinget stress: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø: Vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø: Psykisk arbejdsmiljø: Vejledning om mobning:

40 Faktaark 4 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet: Anbefalinger om fysisk aktivitet: anbefalinger/18-64-aar Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet Kampagne til forebyggelse af smerter i muskler og led: Organisationer: Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) Pakkeudvikling: Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Tegninger: YogisStreg Fotos: Videncenter for Arbejdsmiljø Grafisk design: SAABYE Grafisk Design 40

SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ

SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ FOREBYGGELSESPAKKE SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ i betonindustrien Plast, glas og beton DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

UD MED TUNGE LØFT OG DÅRLIGE ARBEJDSSTILLINGER

UD MED TUNGE LØFT OG DÅRLIGE ARBEJDSSTILLINGER FOREBYGGELSESPAKKE UD MED TUNGE LØFT OG DÅRLIGE ARBEJDSSTILLINGER Træ og møbler DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Ud med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Forebyggelsespakken skal

Læs mere

UNDGÅ METALTRÆTHED I KROPPEN

UNDGÅ METALTRÆTHED I KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE UNDGÅ METALTRÆTHED I KROPPEN Metal og maskiner DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Hurtigt overblik 1. Hvor lang tid tager forløbet? Det tager 3½-4 måneder at gennemføre

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

MERE BEVÆGELSE I HVERDAGEN

MERE BEVÆGELSE I HVERDAGEN FOREBYGGELSESPAKKE MERE BEVÆGELSE I HVERDAGEN Træningspakke til elektronik DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 De 3 faser 6 Fase 1: Forberedelse

Læs mere

DYRK DET GODE ARBEJDSMILJØ

DYRK DET GODE ARBEJDSMILJØ FOREBYGGELSESPAKKE DYRK DET GODE ARBEJDSMILJØ Gartneri DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Praktisk information Med denne forebyggelsespakke får I hjælp til at få et bedre arbejdsmiljø på

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

SUNDT KLIP DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Frisører og anden personlig pleje. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken

SUNDT KLIP DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Frisører og anden personlig pleje. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken FOREBYGGELSESPAKKE SUNDT KLIP Frisører og anden personlig pleje DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse 5 Fase

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

REN TRIVSEL DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Sæt trivslen på dagsordenen. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken

REN TRIVSEL DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Sæt trivslen på dagsordenen. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken FOREBYGGELSESPAKKE REN TRIVSEL Sæt trivslen på dagsordenen DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Ren trivsel Forebyggelsespakken skal hjælpe jer med at finde løsninger til at forebygge og mindske

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I LANDBRUGET

GODE ARBEJDSRUTINER I LANDBRUGET FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I LANDBRUGET Forebyggelsespakke til Landbrug, skovbrug og fiskeri DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk.

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk. Side 1/6 Et enkelt lille program Træning med elastik er godt til at starte med - for dig som måske ikke har trænet styrketræning før eller skal igang efter lang tids pause. Vi vil foreslå at du vælger

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE TRÆNINGSDAGBOG SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE. - 5 TRÆNINGSPAS OM UGEN Navn: Ved spørgsmål eller hvis dine smerter forværres eller du på anden vis føler

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Du har fået syet supraspinatus-senen og må nu ikke bruge din skulder aktivt i 6 uger. Selvom du skal holde skulderen i ro, er det vigtigt,

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet Ortopædkirurgisk Afdeling Træningsprogram Pladsgørende operation i skulderleddet 1 Efter operationen Du må få dage efter operationen i princippet bruge din arm frit inden for smertegrænsen, med mindre

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Træningsprogram. Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation

Træningsprogram. Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation Træningsprogram Program titel: Lavet af: Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus med abduktionsbandage Du er blevet opereret i skulderen, hvor du har fået syet din supraspinatussene. De første 6 uger efter operationen må du ikke bruge

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0- uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Formålet er at vise, hvad små bygge- og anlægsvirksomheder med under 10 ansatte kan gøre for at undgå de mange tunge løft, som fører til, at kroppen bliver

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

I INDUSTRIEN. INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen

I INDUSTRIEN. INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen HVORFOR ARBEJDE MED DEN FYSISKE TRIVSEL? God fysisk trivsel på arbejdspladsen kan være med til at nedsætte sygefraværet,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

FORBEDRET KONDITION I GARTNERIERNE

FORBEDRET KONDITION I GARTNERIERNE FOREBYGGELSESPAKKE FORBEDRET KONDITION I GARTNERIERNE Træningspakke til Gartneri DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om træningspakken 3 Inspiration til træningen

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

Superman Overarm og øvre ryg

Superman Overarm og øvre ryg Inspirationshæfte Har du meget stillesiddende arbejde? Så vil blot få minutters motionspause nogle gange om dagen gøre dig mere effektiv og forbedre din sundhed. I dette inspirationshæfte finder du et

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

I I N D U S T R I E N

I I N D U S T R I E N I INDUSTRIEN I INDUSTRIEN INDHOLD Forord 3 Den gode nyhed 6 5 ømme punkter 10 Det nytter at forebygge 16 Den onde og den gode spiral 20 Balance mellem job og krop 28 Dansk Industri www.di.dk Tlf. 3377

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sådan laver du rygøvelser

Sådan laver du rygøvelser Lav de øvelser, som terapeuten har markeret, og lav det antal gentagelser, der står ved hver enkelt øvelse. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere