Bestyrelsesmøde kl. 19:00 22:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 2015.03.09 kl. 19:00 22:15"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde kl. 19:00 22:15 Indkaldte er: Bestyrelsesmedlem Maj, Morten, Louise, Mette, Lene og Franz. Suppleanter James, Michael og Mikkel Administrator Christian Formand Brian Afbud: James Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat blev underskrevet og lagt i mappen på bestyrelsens kontor Orientering fra formanden: OFF.1.: Stigestrenge, Spørgsmål fra Beboermøde, Rep af varmeanlæg jf. tilbud Brian orienterede om diverse. Opfølgning: CT. O.1.: Godkendelse af forretningsorden Se bilag 1 Forretningsorden og vedtægter med nyeste ændringer fra generalforsamlingen i januar 2015 blev underskrevet. O.2.: Tagprojektet Status Se bilagslisten Morten forlod mødet ved dette punkt. Brian var referent for punktet. Er alle opdateret vedr. Forretningsgangen mellem ABN, Rådgivere, ALFA, Enemærke og Petersen mm: o Ja alle kender proceduren., som er: Beboerspørgsmål og klager vedr. byggesange skal indberettes via mail, eller skriftligt til viceværterne. o Det er deres ansvar at viderebringe spørgsmålene til rette personer. Tidsplan afventer svar fra EogP o Bestyrelsen vil have en redigeret tidsplan nu. Det må være muligt at komme med et ca. bud på hvornår EogP forventer at påbegynde arbejdet i de forskellige faser. Vi har fuldforståelse for at der er usikkerheder jf forskellige årsager. o Med en revideret liste som den vi fik sidst, hvor der kun er taget stilling til tømning af loftrum, er ikke godt nok for bestyrelsen. o Vi beder om forståelse for, at bestyrelsen og viceværterne står i det daglige dilemma, hvor vi bliver nedringet af beboer med spørgsmål herom. o Dette er stærkt utilfredsstillende. o Vi vil også gerne have en tidsplan for hvornår beboerne i N (og viderefrem) kan benytte deres nye loftrum. Dette fremgår ikke af tidligere tidsplaner. o Bestyrelsen melder ud, via hjemmesiden, at vi gør alt hvad vi kan for at få en revideret tidsplan fra EogP. Samt at vi har fuld forståelse for de frustrationer dette måtte medføre hos beboerne og hos viceværterne. o Vi fortsætter med at presse på, og beder om beboernes forståelse for at vi gør hvad vi kan. Samt at vi også ser det som stærkt utilfredsstillede. o Bestyrelsen arbejder på, at få alle informationer ud, mindes 14 dage før arbejdet reelt går i gang. Kan vi orientere beboerne løbende? o Ja det prøver vi jf. ovenforstående. Side 1 af 6

2 Arbejdet med brystninger / Status o Skemaerne er ikke leveret endnu. Brian har bedt viceværterne om at gøre dem færdig snarrest, så vi ikke får yderligere forsinkelser herom. o Listerne er blevet lovet færdig, til overlevering senest torsdag d. 12. Marts. o Er de ikke færdige inden da, går renoveringsudvalget ind og træffe den endelige beslutning. Således at listernen kan overleveres til EogP. Kan vi gøre noget for at få fremdrift i isolering af brystnings sagen? o Ja jf. ovenforstående. Spørgsmål fra GF o På generalforsamling blev der sagt højt, at luftkanaler i nedlagte køkkener, ikke skal renses og derved ikke åbnes o Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen. Skader pga. byggeriet dækkes af forsikringen? o Ja. det er EogP forsikring der dækker skader opstået pga. byggeriet. o Der er registret en del gamle skade på nogle lejligheder pga. det gamle tag. o Disse skader skal ABN selv betale for. o Viceværterne er i gang med at danne et overblik herom. o Listen foreligges bestyrelsen når det er færdigt Asbest og bly fund i loftrum Status og mulig konsekvens Tid og økonomi o ALFA er på sagen og vender tilbage når de har overblikket Sikkerhed vedr. nedfaldende ting fra stillads Status o Er blevet påpeget over for EogP o Nye tilfælde skal meddelelse til Brian eller viceværterne. Rep af ødelagt murværk i kælderen Når vi nu er i kælderrum o Punkter blev ikke nået, kommer på igen til næste møde CT. O.3.: Kommunikation i bestyrelsen Se bilagslisten Punktet er ikke relevant O.4.: Elektronisk dørlås Se bilagslisten Franz orienterede om at der tidligere blev besluttet at lave en forsøgsordning med briklåse til kondirum og i vaskerier. Men arbejdet blev stoppet inden generalforsamlingen i januar Det besluttes ikke at genoptage emnet før der evt. er nyt om låsesystemer ved nye låger i Trægården. O.5.: APV for de ansatte, skal laves færdig Hvem gør det? O.6.: Vaskeri Se bilagslisten O.7.: Skybrud og beredskabet Se bilagslisten O.8.: Kameraovervågning af gårdene Se bilagslisten O.9.: Salg af areal ved Breslaugade Status O.10.: Hvem skal/har nøgler til bestyrelseslokalets kontor O.11.: Hegn og låger i Trægården Status O.12.: Nye hoveddøre Status Side 2 af 6

3 CT. O.13.: Redegørelses vedr. projekt nye altaner Se bilagslisten Morten redegjorde for hvordan sagen er forløbet det sidste års tid, og hvor sagen med nye altaner på alle vest- vendte facade og evt. trapper fra stuelejligheder til gårde står i dag. Kommunen vil ikke give yderligere svar/tilkendegivelser før foreningen indsender et officielt myndighedsprojekt om nye altaner og/eller adgang til gårde fra stuelejligheder. Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med projekt nye altaner (og evt. adgang til gårde fra stuelejligheder). Arbejdet med altaner er i tråd med den opbakning, som bestyrelsen fik på generalforsamlingen i januar Der er mange måder hvorpå foreningen fremadrettet kan vælge at arbejde videre med projektet. To af disse måder blev diskuteret og omhandlede enten at man kan benytte et altanfirma eller at foreningen kan bede et rådgiverfirma varetage myndighedsbehandlingen og byggesagen. Administrator anbefalede, at foreningen benytter et rådgiverfirma til at varetage foreningens interesser i en altansag og et projekt med adgang til gårde fra stuelejligheder. Herved varetager rådgiveren foreningens interesser over for en fremtidig entreprenør. Det besluttes, at foreningens videre arbejde med altaner og adgangsdøre mv. til gårde skal varetages af en rådgiver. Dertil blev det besluttet at ansøgning med adgang til gårde fra stuelejligheder skal medtages under det nye altanudvalg. Altanudvalg består af Lene og Louise, der får tidligere dokumenter om emnet sendt af administrator. Altanudvalget skal fremadrettet arbejde imod at afholde et udbud for rådgiver opgaven. CT. O.14.: Projekt Grønne gårde Se bilagslisten Foreningen afventer det videre forløb fra kommunen. Kontakt fra kommunen. O.15.: Fastelavn Regnskab for arrangementet fremlægges CT. O.16.: XXXXXX Skade på loft, væg og indbo Se bilagslisten Brian orienterede kort om sagen og skader der er sket hos beboer. Spørgsmålet er om foreningen skal dække skaden. Brian undersøger hvilke beløbsstørrelse skader har forvoldt. Beslutning tages pr. mail mellem bestyrelsesmedlemmer. O.17.: Arkivrum er etableret Orientering Nye sager: N.1.: Ændre koder på bestyrelsens Gmail N.2.: Brug af ejendommes fælleslokaler Se bilagslisten N.3.: Nye hoveddøre Se bilagslisten N.4.: Brugen af Social medier CT. N.5.: Fremleje af lejlighed og reglerne hertil. Gennemgås Side 3 af 6

4 Christian redegjorde for hvilke regler, som er gældende i foreningen for at leje lejligheder. Leje sker iht. 11 i foreningens vedtægter. Begrundelser som skal være overholdet for at kunne fremleje lejligheder fremgår at vedtægter. Mette og Maj: Vi har rigtig mange beboere der tilsyneladende bor her ulovligt (ikke overholder vedtægter). Siden d. 1. marts 2015 gælder den midlertidige vedtægt om fremleje af lejligheder under 11 stk. 2 ikke længere. Det blev vendt, hvordan foreningen og administrator får fulgt op på de lejligheder, som har benyttet denne midlertidige paragraf og ikke er flyttet tilbage endnu (d. 1. marts 2015). Dertil hvad foreningen gør med andre lejligheder, som tilsyneladende er ulovligt udlejet. Nogle emner vil kræve generalforsamlings beslutning. Christian udarbejder en liste over hvilke beboere (i samråd med gårdmænd), der har fremlejekontrakt, og bestyrelsesmedlemmer der har kendskab til lejligheder, der bebos ulovligt tilkendegiver disse adresser. CT. N.6.: Procedure ved klagesager skal laves Christian ville komme med noget her. Christian udleverede en beskrivelse af hvordan proceduren er ved en klagesag. Det er ikke muligt at udfører en 100% ens procedure for de forskellige sager. Men det er opliste hvilke forhold som bestyrelsesmedlemmer skal være bevidste om. Administrator anbefaler, at foreningens bestyrelsesmedlemmer altid beder beboere om at sende klager/indsigelser på skrift til bestyrelsen. Så er forklaringen for klager altid fast og det er klart for bestyrelse, hvem der klager. Klager offentligøres ikke til andre beboere. Maj og Mikkel laver et oplæg til en klageprocedure, som kan ligges på foreningens hjemmeside. N.7.: Rammerne for traditioner i bestyrelsen Se bilagslisten CT. N.8.: Oprydning af cykler (Mikkel) Se bilagsliste Brian orienterede om hvornår der sidst er indsamlet cykler og hvordan proceduren er for dette. Det vedtages, at gårdmænd igangsætter indsamling af cykler hurtigst muligt og der fremadrettet fastsættes en årlig periode, hvor dette arbejde foregår. Dato besluttes i samråd med gårdmænd. Brian koordinere dette med gårdmænd. Når årlig dato/periode for cykeloprydning ligger fast, skal denne oplysning ligges på foreningens hjemmeside. N.9.: Rep. Af sætterevne i gavl. Er igangsat. CT. N.10.: Arbejdsgiver ansvaret over for ABN s ansatte Se bilagslisten Brian orienterede ud fra punkter i bilagslisten. Når ny gårdmand er faldet til og Torsten er stoppet vil Brian (og evt. Maj) tage en samtale med de enkelte ansatte og en samtale med alle sammen samlet. Emner ved samtaler er fx arbejdsmiljø, forventninger (fra begge parter), ansættelsesforhold og arbejdsbeskrivelser mv. Samtaler bliver gennemført i april CT. N.11.: Hunde Se bilagslisten Det fremgår af hjemmesiden hvilke regler der gælder, hvis beboere skal passe en hund. Det pointeres, at det forsat ikke er tilladt at have hund boende permanent i foreningen. Dette er en generalforsamling beslutning. Bestyrelsen beslutter at specificerer over for beboere, at de maksimalt må passe en hund i ialt 3 uger på et kalender år. Dertil skal foreningens gårdmænd være orienteret skriftligt om at der passes hund minimim en uge før hunden passes. Side 4 af 6

5 Brian sikre, at denne information kommer på foreningens hjemmeside. N.12.: Procedure ved udvalgsarbejde Se bilagslisten CT. N.13.: Forslag Ipad mini til bestyrelsesmedlemmer Se bilagslisten Brian redegjorde for ideen om at en Ipad mini ift. de mængder af dokumenter, som bestyrelsesmedlemmer skal igennem på månedlig basis. Mikkel og Lene redegjorde for at en smartphone måske vil være mere smart. Der blev vendt for og imod tablet størrelsen vs. Smartphone størrelsen. Administrator undersøger de skattetekniske emner med dette. Dertil undersøge administrator om det er muligt at bestyrelsesmedlemmer kan få en foreningstelefon, da ikke alle ønsker privatnummer offentligt. N.14.: XXXXX ønsker at fortsætte kvindeklubben. N. 15.: Bestyrelsens leje af ekstra kælderrum. Se bilagslisten N. 16.: Planlæg afskedsreception for Torsten og Søren mm Se bilagslisten Receptionen afholdes tirsdag d. 31. marts fra kl i bestyrelseslokalet. Dette koordineres af Maj. Det bliver et lettere arrangement med fx pindemadder og lidt drikke. Franz sikre, at der er drikkevarer, da han er kasserer. Gavebudget for Søren og Aysel er som i tidligere tilfælde for bestyrelsesmedlemmer, som har siddet i over 3 år i streg får en gave for maksimalt Kr. xxxx pr. person. Det skal huskes, at modtager skal gøres opmærksom på at gavens størrelse skal oplyses til Skat. Gavebudget for den afgående gårdmand Torstens hæves til Kr. xxxx. Begrundelsen er Torstens 10 årige tro tjeneste i foreningen. Det skal huskes, at modtager skal gøres opmærksom på at gavens størrelse skal oplyses til Skat. Fremtidige gavebeløbsstørrelse skal vendes ved et af de næste bestyrelsesmøder, da nogle bestyrelsesmedlemmer finder beløbsgrænse for afgående bestyrelsesmedlemmer lidt høj. N. 17.: Spørgsmål fra Beboer vedr. økonomien ifht. byggesagen Se bilagsliste Brian koordinerer med administrator om at få sendt de økonomiske tal til xxxx som han forespørger. Klager: CT. K.1.: XXXXXX Hvilke aftale ligger der på det lejemål? Der er sendt et påbud til kommunen, da den står til ansvar over for foreningen. Maj og Lene holder møde med beboere i opgangen mandag d. 16. marts og skriver/formulerer Deres klager på skrift, da flere af dem ikke skriver dansk. CT K.2.: XXXX Status Den videre proces? Evt. vagtværn i kælderen? Administrator forklarede hvordan procedurer er, og det kan ofte tage ca. 6 måneder med den offentlige sagsbehandling. Udflytningsfristen på 10 dage fra påbud er overskredet og udsættelsessag er igangsat over for myndigheder. Emnet om vagtværn tages op igen, hvis vi registrerer aktivitet om beboelse i kælder igen. K.3.: XXXXXx Se billagslisten Side 5 af 6

6 Eventuel: E.1.: Punkter til kommende dagsordner Se bilagslisten Stående udvalg: SU.1.: Forslag: Listen rundsendes til alle i bestyrelsen, og forefindes i bestyrelses lokalet. Punktet kommer på dagsordnen ved behov fremover, og foreslås derved at udgår som fast punkt på dagsordnen. SU.2.: Adgang mm. til hjemmesiden. Er det i orden? Lene og Mikkel orienterer om at der kan tilkøbes en webadgang, så hjemmesiden kan blive mere brugervenlig. Det er vedtaget at hjemmesiden årligt må benytte Kr om året på hjemmeside og mails (ikke domæne). Herved er der også mulighed for at tilkøbe den omtalte webadgang. Det besluttes at der oprettes selvstændige e- mails under foreningens domæne. Herved kan bestyrelsesmedlemmer få en foreningsmail når de sidder i bestyrelsen. Det koster ca. Kr. 200 pr. år at have disse mailadresser iht. Lene og Mikkel. Kontortid: KT.1.: Næste kontortid er d. 23. Marts. Hvem tager denne. Lene, louise og evt Franz tager næste kontortid. KT.2.: Udarbejde en Kontortid liste Se bilag 3 Kontortider. Side 6 af 6

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 257 i E/F Søllerød Park, onsdag den 19. november 2014 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde nr. 257 i E/F Søllerød Park, onsdag den 19. november 2014 kl. 19.30 Referat af bestyrelsesmøde nr. 257 i E/F Søllerød Park, onsdag den 19. november 2014 kl. 19.30 Til stede: Tom Bosarp, Bent Rasmussen, Kirsten Rud, Thomas Worm, Warny Munch, Beate Warberg (referent) Afbud:

Læs mere