R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II"

Transkript

1 H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf København, den R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II Torsdag den 14. oktober 2010 kl hos advokat H. Høgsbro Holm, Stockholmsgade 37, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Underskrift af referat nr. 26 og eventuelt referat fra internt møde. 2. Opgaver med Flemming -Gartneropgaver - Graffiti på facaden. Afregning gæste p-plads - Flasker - Gårdrengøring m.v. - Køkkenfaldstammer. - Cykeloprydning 3. Status - Sætningssagen 4. Budgetgennemgang pr. 30/9 5. Tømning af effekter 6. Etablering af port 7. Husdyr 8. Hobbyrum 9. Rengøring 10. Løbende sager: 11. Udlejning af kælderrum Side 1 af 6

2 -Besigtigelse Vinrosen -Indretning af pulterrum if. tilbud fra Poda. 12. Gæstelejlighed 13. Røgalarmer 14. Hjemmesid 15. Brandsikring af opgange 16. Gæsteparkering 17. Fælleslån: 18. Altaner 19. Nyhedsbrev 20. Næste møder Tilstede fra EF Strandbo II var Eva Kops, Gitte Nielsen, Peter Heller og Flemming delvist. Der var afbud fra Johan. Kristian Nørgaard repræsenterede administrationen. Ad. 1. Underskrift af referat nr. 26 og eventuelt referat fra internt møde. Referat nr. 26 blev underskrevet. Ad.2. Opgaver med Flemming. Gartneropgaver: Kristian opsummerede kort den aftale der er indgået med Flemming om, at han forsøger at passe de nye planter bedst muligt med vanding og beskæring, i det omfang han kan nå det. Graffiti på facaden: Flemming meddelte, at dette er fjernet. Afregning gæste p-plads: Det blev aftalt, at Flemming indsætter pengene sammen med vaskepengene og fremsender separat bilag for dette. Flasker: Flemming havde fremsendt tilbud fra Dansk Flaskegenbrug vedrørende fjernelse af flasker, som skulle deles mellem Strandbo I og Strandbo II. Udgiften vil for vores andel være ca. kr. 600,00 om måneden + moms. Det blev drøftet, om hvorvidt ejendommen skulle be- Side 2 af 6

3 tale for dette eller man skulle gå over til de offentlige flaskecontainere på Willemoesgade. Punktet blev ikke afklaret, men Flemming blev pålagt at tjekke R98, om hvorvidt de har en ordning for flasker og Peter ville tage kontakt til Strandbo I for at drøfte problemstillingen med dem. Gårdrengøring m.v.: Det blev aftalt, at Flemming skulle stramme op på rengøring af diverse kælderrum og kælderskakte. Køkkenfaldstammer: Der har været en større oversvømmelse som følge af en opstuvende køkkenfaldstamme. Flemmings opfattelse er generelt, at de er meget småt dimensioneret og at de flere steder er blevet forsnævret gennem mange års brug. Man bør derfor på længere sigt overveje en rensning eller begynde en udskiftning af køkkenstammerne. Der er ikke problemer med badeværelsesstammerne. Cykeloprydning: Det blev aftalt, at Flemming snarest skal forsøge at samle nogle af de cykler som tydeligvis ikke bruges, hvorefter der skal orienteres i både nyhedsbrev og ved separat opslag om, at disse vil blive bortskattet efter en passende periode og at beboerne kan henvende sig til Flemming, hvis de ønsker deres cykler udleveret. Ad.3. Status - Sætningsskadesagen. Udbedring hos beboere: Kristian meddelte, at der er påbegyndt udbedring i nogle af lejlighederne. Maling af trapper nr : Der er indhentet tilbud på dette, som ligger i størrelsesordenen kr ,00 + moms + eventuelt murerarbejde. Det blev aftalt, at trappemalingen skal have 1. prioritet, men at man bør sikre, at de fleste renoveringsarbejder i lejlighederne er overstået først og derfor vil det være godt vinterarbejde for maleren at lave det i f.eks. februar og marts måned. Ad.4. Budgetgennemgang pr. 30/9. Kristian redegjorde for budgettet, som blev gennemgået. Generelt overholdtes budgettet. Dog skal man være forsigtig med at bruge for meget til uforudsete omkostninger under vedligeholdelsen. Kristian orienterede om punktet erhvervsleje, som er budgetteret for højt, idet der ikke er korrigeret for det lejetab, som kommer fra Vinrosens lokale med ca. kr ,00 pr. måned. Ad.5. Tømning af effekter. Kristian blev bedt om at skrive til de beboere som endnu ikke har fjernet deres effekter fra fællesarealerne. Ad.6. Etablering af port. Sagen er overdraget fra Johnny, bestyrelsen var enige om at undersøge muligheden for at Side 3 af 6

4 benytte den gamle port. Det blev aftalt, at Flemming ville forsøge at spørge ejendommens elektriker, om der kan etableres noget automatik, som kan betjene porten, dog meddelte Flemming, at man skal være opmærksom på, at man ikke må formindske hverken brede eller højde i porten af hensyn til de store biler, som skal ind. Ad. 7. Husdyr Kristian redegjorde for sanktionsmuligheder i forbindelse med husdyr i ejendommen. Som udgangspunkt er det bestyrelsens opgave at sikre, at vedtægten overholdes og derfor må bestyrelsen reagere, når der kommer klager eller henvendelser over vedtægtsovertrædelser. Det blev derfor aftalt, at der skrives et brev til alle ejere omkring husdyrhold og at dette ikke er tilladt i henhold til vedtægten. Ad.8. Hobbyrum. Punktet afventer. Ad.9. Rengøring. Status nyt firma: Det nye firma er startet godt op og der er kommet ros fra beboerne. Ad.10. Løbende sager. Disse blev diskuteret og Flemming følger op med murer og tømrer. Ad.11. Udlejning af kælderrum. Peter blev orienteret om bestyrelsens tidligere drøftelser omkring indretning af rummet til lagerhotel. Det blev aftalt, at Kristian i første omgang etablerer en annoncering i Øbrobladet og eventuelt i fagskrifter for advokat og revisorer og tilbyde lokalet som arkivrum. Der er tale om et større lejetab og derfor er det hensigtsmæssigt at få det lejet ud hurtigst muligt. Ad.12. Gæstelejlighed. Lejligheden var endnu ikke besigtiget og vil blive det ved det interne bestyrelsesmøde. Eva ville påtage sig at ringe til Byg og Bolig for at forespørge om muligheden af at udnytte kælderlokaler til natligt ophold. Ad.13. Røgalarmer. Det blev aftalt, at Peter følger op overfor Flemming om, hvorvidt beboerne har henvendt sig til Flemming, som det fremgik af nyhedsbrevet. Såfremt der ikke har været henvendelser, blev det besluttet blot at få igangsat opsætningen. Ad. 14. Hjemmeside. Der arbejdes fortsat med den. Der er lavet et udkast til spørgsmål af praktisk karakter, som skal videreuddybes. Ad. 15. Brandsikring af opgange. Side 4 af 6

5 Punktet udestår indtil Johan kommer tilbage. Ad. 16. Gæsteparkering. Pladsen er nu aktiv og det blev aftalt, at Eva opsætter opslag i gården, så pladsen kan blive lejet ud. Det bør også tages med i et nyhedsbrev igen. Ad.17. Fælleslån. Punktet blev debatteret under punkt 4. Ad.18. Altaner. Der var ikke det store nye i sagen. Dog blev der drøftet muligheden af at afholde et møde med begge altanfirmaer, således at de kan forklare, hvor de forventer altanerne kan opsættes og tegninger m.v. kan gennemgås. Alle var villige til at deltage i et sådant møde, som Eva ville gå videre med. Ad.19. Nyhedsbrev. Gitte roste Kristian for, at referatet var kommet så hurtigt sidste gang. Indholdet af nyhedsbrevet blev drøftet, idet det bør laves så læsevenligt for beboerne som muligt. Af de emner som bør være med, kunne det være husdyr, cykeloprydning, p-pladsen m.v. Ad. 20. Næste møde. Det blev aftalt, at bestyrelsen forsøger selv at indkalde til et internt møde, gerne en torsdag hvor ejendommen kan gennemgås og kigge i gården m.v. Næste officielle bestyrelsesmøde hos Kristian blev aftalt til den 20/ kl på kontoret, Flemming tilsiges til kl Mødet hævet. *************** På bestyrelsens vegne: Eva Kops Gitte Nielsen Side 5 af 6

6 Peter Heller Side 6 af 6

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Tilstede var Ef. Overhuset v/heidi Bruhn og Bente Voss Ef. Brænderigården v/annette

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Side 1 af 1 København V d. Februar 2002 Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Sted: Navernes lokaler, Ingerslevsgade 108, kld, tv. Dato: Den 6. marts 2002

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere