Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen."

Transkript

1 Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Næstformand Mads Greve (MG) Bianca Balslev (BB) Sussie Tranekær (ST) Christian Hansen (CHH) Aase B: Stisen (AAS) Afbud fra Tina Laursen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10, samt beslutningsreferatet. Godkendt, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Bilag 1. Nabohjælp. Nabohjælp anno 2013 består af et digitalt nabohjælpssystem, samt nye skilte og klistermærker. I Brøndby Kommune har kommunalbestyrelsen bevilget kr. årligt i 3 år. I den forbindelse ønsker SSP koordinator Jens Ansbjerg oplysning om bestyrelsernes Mailadresse. Bestyrelsen godkender, at det bliver mailadressen fremadrettet de kan kontakte. Side 1

2 Bilag 2. Domænenavn. Tidligere bestyrelsesmedlem har stået som bruger af domænenavnet (FR) har på bestyrelsens vegne sendt en mail til (KP), hvor vi henstiller til at (KP) skriver under på overdragelsen af domænenavnet til Administrationen v/ Esbern Ott. (FR) har fået oplyst hos DK Hostmaster at der er (KP) der står som bruger. (KP) vil ikke underskrive, men stiller tvivl om det er juridisk bindende og lovligt. (MG) svarer på bestyrelsens vegne (KP). Meddelelser fra Varmemester v / Freddy Rasmussen. 1. Jan G. har undersøgt priserne på skraldespandstativer i den dyre kategori. De ligger på det samme niveau. Bestyrelsen afventer, grundet ekstra udgifter til elevatorspil, samt ny pumpe til varmecentralen. 2. (EO) og (FR) skal til møde torsdag 5. september hos beboer med beboerklagenævnet, vedr. sagen med renovering af bad. Bestyrelsen afventer. 3. Elevatorspillet i nr. 49 skal skiftes. Der er afgivet tilbud fra ThyssenKrup Firmaet Brøndums tilbud på elevatorspillet også servicearbejdet for begge firmaer. Bestyrelsen godkender at vi fortsætter aftalen med ThyssenKrup. 4. Pumpe i varmecentralen skal skiftes. 5. Der er indgået en aftale omkring prisen fremadrettet med malerfirmaet Wils pr. blok for maling af altanvæggen efter udskiftning af vinduerne. 6. Der er indhentet tilbud på priser på maling/tapet i lejemålet fra 2 firmaer. Bestyrelsen godkender at vi fortsætter samarbejdet med firmaet Wils. Malerfirmaet TM har også uopfordret afgivet tilbud på gulvarbejde. Bestyrelsen har taget det til efterretning. 7. Der er desværre en person eller flere der har åbnet for vandhanerne og ladet vandet løbe, hanerne er placeret udvendig på muren på sydsiden af husene. Dette er sket i flere af blokkene. Bestyrelsen godkender at disse vandhaner bliver lukket fremadrettet. Side 2

3 AD. 4 Gennemgang af beboermøde onsdag d. 18. september Bilag 3. bilag 4. a-b-c. Bestyrelsen gennemgik beboermødet ved brug af Power Point. Bestyrelsen godkender Årsberetningen for 2012/2013. Bestyrelsen bibeholder Forslag 1 vedr. Handicapparkering. Freddy Rasmussen meddeler at han går af som formand for bestyrelsen i afd. 3. Bestyrelsen vil hermed sige et stor tak for den tid og det store arbejde han har lagt i gennem årene med tanke om respekt og ærlighed for beboernes bedste. (FR) ønsker at fortsætte i bestyrelsen som medlem. Mads Greve stiller op til formand for bestyrelsen i afd. 3. på beboermødet. Bestyrelsen støtter (MG) i opstillingen til formand. Forslag 2. fra Niels Kofoed vedr. Handicapparkering. Forslag 3. fra Knud K. Petersen omhandler ny hjemmeside. Forslag 4. Kim Simonsen, fældning af lærketræ mellem blok 1 og 2. Forslag 5. Karin Vorgod, at flytte postkasserne ud på gaden, samt at omstille låsene på hoveddørene. Forslag 6. Niels Kofoed, indførelse af en parkerings licens. Foreslår yderligere at der kun kan udstedes 1. licens pr. lejemål. Forslag 7. Knud K. Petersen, Rygeforbud i opgange, elevatorer, kældertrapper, kælderrum, vaskerum, tørrerum, rum som benyttes af beboere. AD. 5 Gennemgang af budgetkontrol. Bilag 5. Bilag 5a og b. Bestyrelsen gennemgik budgetkontrollen, vedligeholdelsesplanen, istandsættelse ved fraflytning forbrug i alt til d. 23. august kr Ingen bemærkninger. AD. 6 Nyt fra diverse udvalg. Festudvalget: Busturen til BON BON LAND sammen med de to andre afdelinger forløb godt, vejret og stemningen var god. Legepladsudvalget: Intet nyt. Husdyrudvalget: Genregistrering af husdyr er afleveret. AD: 7 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (CHH) og (BB) starter deres undersøgelse på mandag omkring nye køkkener. Side 3

4 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer fortsat. (AAS) har forelagt bestyrelsen et ønske fra beboer omkring fældning af et fyrretræ. Grundet problemer med allergi. Bestyrelsen ønsker ikke at træet skal fældes. (AAS) giver beboer besked. AD. 8 Meddelelser fra kasserer v / Bianca Balslev. Bilag 6. Der indestår kr på kontoen d AD. 9 Organisationsbestyrelsen v / Freddy Rasmussen. Organisationsbestyrelsen afholder møde torsdag d. 19. september. Bestyrelsen godkender at (FR) møder for afd. 3. til Fjernvarmens generalforsamling. AD. 10 Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Bilag 7 og Bilag 8. Bilag 9. Orientering omkring verserende sager. Bilag 10 a og Bilag 10b. Orientering omkring brev fra administrationen til de to købmands butikker, med en henstilling til at der bliver ryddet op efter lukketid på fortovet udenfor butikkerne. Bilag 11. Orientering omkring henvendelse fra beboer til bestyrelsen vedr. generende lyd fra køleanlægget hos slagteren. Administrationen har talt med slagteren og han vil kontakte firmaet om de kan lave noget støjdæmpende. Bilag 12. Orientering om skrivelse fra beboer. (MG) svarer. Orientering omkring en rapport vedr. mistanke om Skimmelsvamp. Dette er blevet undersøgt og det viste sig at der ikke var nogen form for skimmelsvamp. AD. 11 Orientering omkring diverse byggesager. Renoveringen i Blok 6 kører planmæssigt. Blok 1 skal der foretages et 5 års Gennemsyn. Side 4

5 AD. 12 Forslag til orienteringsbrev / Dagsorden. Ingen bemærkninger. AD. 13 Eventuelt. Ingen bemærkninger. Dirigent til næste møde: Formanden Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase Birthe Stisen Side 5

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere