Vejledning i Overfladebehandling af træfacader. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i Overfladebehandling af træfacader. juni"

Transkript

1 Vejledning i Overfladebehandling af træfacader juni

2 Forord er karakteristisk for det grønlandske byggeri, at der i er træ til facade- konstruktioner. som er udsat for udendørs klima vedligeholdelse for siden var det almindelige at i Erfaringer fra huse, som f.eks. nedtage: for at e er andet sled, viste, at trækonstruktionerne generelt velbevarede, og at der bortset de steder, hvor af fugtig jord. Der er flere disse gode erfaringer et af dem at husene har med malinger, det har en at træværk en dæk- kende eller med tjære I de seneste er der i udvendige træbeklædninger rådangreb er ob- serveret i ellers ud til at godt I de skal rådangrebene i at af de malinger er elastiske, at de ikke revner selv vedhæftningen til i vand og bag malingen. Den for rådangreb træbeklædning ellers hedder i fagsproget: B! Et andet fra fagsproget er: Hanelak! Betegnelsen det begreb. at bygningsfacaderne en for et dæklag uden den afrensning grunding af fuger samlinger etc.. Denne metode til maling af træbeklædninger med af malinger har en af for rådangreb

3 Endelig en af nar traditioner for godt håndværk alle trækonstruktioner skal regnvand kan og samlinger og i bag Endvidere skal facadekonstruktioner fugt ikke ophobes og konstruktionerne skal udformes, regnvand snesjap fra Til for de driftsherrer som har ansvaret for den almindelige af og Dansk TeknoIogisk Institut til i denne vejledning at samle uddrag af de vigtigste forudsætninger for en overaf træfacader

4 Indholdsfortegnelse Indledning.. Resume.. Tilstandsvurdering Generelt.. Tilstandskarakter Vurdering af TilsIandsvurderings-skema Generelt af overfladebehandling Beskrivelse af overfladebehandling Behandlings-annvisninger i i O Vedligehold.. Valg af træmaterialer I Generelt trækvalitet og

5 Indledning vejledning udarbejdet henblik at byggeriets bedre om overfladebehandling af side af træfacader lige fra udførelsen til og vedligeholdelse, omhandler og Indledningsvis gives et af ledningen: af eksisterende overflader: af vedligeholdelsesbehov samt afsnit om af og af denne. behandles træunderlaget med konstruktioner, som er en for dels dels ens vilkår. behandlingsanvisninger i Behandlings-Katalog er i materiale, ligesom af materiale kvalitetssikring Brug af vejledningen og dens anvisninger sker ansvar og risiko, helt linie med det, der er

6 Resume En malebehandling medvirker til. en træfacades gode mange men det er nok om en dårlig konstruktion bedre under en nok god facadebeklædning er oftest placeret udsat for vejrliget. Det skal der tages højde dels konstruktiv dels af beklædningsmateriale dels ved af imprægnering Udformning. Ved skærmet sol og nedbør og holdt at svampe og insekter ikke kan i det. træoverflade bliver for nedbør eller nedsivende skal en at vandet laber overfladen uden at opsuges i Endetræ suger krydsfiner er vandfast men med masser af sugende i af kanter profileringer revner i Er konstruktionsdetaljerne eksisterende facader i de ved udf.eks. krydsfiner med og store revner (brag). Hvor konstruktive kan sikre biologiske og der suppleres med kemisk træbeskyttelse imprægnering eller overfladebehandling Dette for kanter og udfræsninger krydsfiner Materialer. af plademateriale til konstruktioner, skal der tages hensyn til træart opskæring fugtindhold. og harpiksholdigt er end let Til de mest udsatte trædele derfor med mest kerneved Ren knastfrit og revner mindst ved skiftende fugtindhold og holder derfor Papirbeklædt krydsfiner hindrer revner i at overfladebehandlingen og en god malebehandling kan der lang holdbarhed. Overfladebehandling. malemateriale serie) med egenskaber efter den nordiske prøvningsmetode Er den eksisterende nedbrudi. afsmittende 'eller dertil inden Det kan f.eks. vise sig. at træoverflade er nedbrudt og ikke bæredygtig

7 Tilstandsvurdering De gode malematerialer holder og kan dermed skjule konstruktive fejl at den biologiske er lang fremskredet inden over- "brister". tilstandsvurdering med af træfugtighed derfor I de senere er der i grad set krydsfinerplader af ringe kvalitet, for ren. Yderfinerens kvalitet er helt for både pladen og overfladebehandling holdbarhed. For ringe kvaliteter er af overfladebehandlingen kort.

8 Tilstandsvurdering Generelt af overfladebehandling indledningsvis ske ud fra tilstandsvurdering. er vej ledningen af og af og anvendelig. Grundskemaet derfra den konkrete af hensyn sammenlignelighed andre opgaver, er det at sker måde i alle I vej er udarbejdet et tilstandsvurderings-skema Til skemaet sten under afsnit ved en mindre vedligeholdelsesaktivitet anbefales det at des at der altid er klarhed over behovet. såle- En af de eksisterende overflader mulighed for: holdelsen af og dens med tiden, resultatet af vedlige- overflader baggrund for prioritering af og budgetter for vedligeholdelsen Tilstandskarakter forbindelse med af skal driftspersonale og interview-es hidtidige erfaringer. med. er da der kan problemer, som umiddelbart kan ses. f.eks. og forhold. udtalelser at der problemer er, er at Registreringen ar vedligeholdelsesmæssige I gives skala. Karakterer og skrives i tilstandsvurderings-skemaet Tilstandskarakter O: e er i kunne is der vedligeholdelse og indenfor intervaller Eksempel: er tilsmudset falmet glansskjoldet Der afskalninger: huller og Enkelte

9 Eksempel: Der forekommer større afskalninger utilfredsstillende af overfladebehandlingen. Krydsfinerplader har yderste finerlag brædder er revnede eller deformerede. Tilstandskarakter 2: Opretning er skadet. Opretning skal ske for at kan bibeholdes. Eksempel: Fovitret forekommer med enkelte rådangreb og der er er skadet med huller og gennemslidninger Tilstandskarakter 3: Renovering Bygningsdelen er skadet, at fungerer efter Der skal ske eller totalreparation, hvis bygning skal bruges. Eksempel: Rådskader, forvitring og udtørring og mange revnedannelser Karaktererne og anvendes underlaget opret- Vurdering af tilstand Konstruktion og byggemateriale visuelt. ved træfugtighedsmåler og svampeskader kan analyseres Afsmitning fra overflade Yedhæftning ved ligeledes visuelt Endvidere anvendes følgende prøvemetoder De to metoder anvendes til vurdering af bæredygtigheden "Afsmitning fra overflade" gioplysning OM mulighed for vedhæftning af n? behandling eksisterende behandling: mens tapeprøve giver oplysninger behandlingens indre og vedhæftning til underlaget. af metoderne fremgår af tilstandsvurderings-skema skema er forslag; tilpasses den

10 Y navn eller logo: Byggeri: Tilstandsvurdering Facade/gavl mod: Dato Træfacader Skema rir.: Tegning fra bygningsdelsbeskriveisen Tilstand: Konstruktion byggemateriale Fugtniveau (vægt Rid-svamp I Intakt Mange fejl Limsvigt I fejl Mange fejl FA fejl Mange Ind- og Mange fejl fejl Mange Andet Mange fej I Tilstandskarakter Intet aktivitetsbehov O: vedligeholdelse : 2: Renovering Tiistand: Overflade Tilsmudset Ingen afskalninger ingen gennemslidninger Ingen Meget Ingen revne: ingen Brag (fra Ingen Afsmitning Ingen fra knaster Ingen Meget udsvedning af harpiks Ingen skimmelvækst Intet Meget in; Forventet restlevetid af overfladebehandlingen Foto:

11 Overfladebehandling Generelt og svare er beskrevet med typebetegnelser efter f.eks. plast-alkydgrundmaling De malevarer (fabrikater) der anvendes, skal disse typebetegnelser. Kvalitetssikring Dansk Teknologisk Institut, har udviklet et nordisk gram Nordtestmetode til undersagelse afmalevarers holdbarhed træværk sigter vedligeholdsintervaller mere end eks. : dokumentation for vigtige egenskaber hos maleproduktet som vedhæftning Glans UV-bestandighed Vanddampgennemtrængelighed mod skimmelvækst mod revner mod harpiksudsvedning Krav om dokumentation altid som led i

12 af overfladebehandling Grunding Træbeskyttelse I Ikke Farveløs træbeskyttelse til anvendelse. hvor åre. tegning og struktur Vandig O- Bevarer og nogenlunde Plast- o- som hvo: skjules: men strukturen bevares nogen- Holdbarhed: * og struktur i? Holdbarhed: * acrylplast Behandling af træoverflader grunding t id maling. laserende og træbeskyttelsesmidler i nogle tilfælde fungere både som egentlig overfladebehandling. Det er bindemidlet kombination af der giver overfladebehandlingen si- 3) kodenummer efter Tallet sikkerhedsforanstaltninger skal indånding af Tallet efter. bindesiregen angiver i og i =

13 De bindemidler er faste stoffer. De skal derfor bringes flydende enten ved i organiske opløsningsmidler eller ved fin fordeling (dispersion) som kugleformede i Flydende bindemidler og bindermiddelopløsning kan bringes vandfortyndbar form ved fin fordeling (emulsion) som i Bindemidlet danner film: de bestanddele opløsningsmiddel eller vand er fordampet. Vands i af giver langsom eller ingen langsom fordampning i af temperaturen: f.eks. giver men luftens fugtighed er af mindre betydning. Egenskaber. Bindemidlet er de egenskaber: såvel i flydende form som i film. For vandige korrekte filmdannelse bar (såvel for som for overfladen) komme under ved og det døgn. Luftens fugtighed bar For alkydholdige produkter (bide og ikke vandige) der ikke forekomme fugtnedslag hverken umiddelbart far, under eller døgnet efter For det kombinerede produkt synes for at mindre end for bindemidlerne enkeltvis. Plast-alkydprodukterne have tolerance overfor og ved underlaget eller den tidligere behandling. Grunding far overfladebehandling alt undtaget Grunding af er at overfladebehandlingen god levetid stabilisering af vedhæftning grundingsmidler til mod omfatter fugtbetingede bevægelser fra såvel eller træ god vedhæftning for bade vandige malevarer. Indeholder fungicider kombinere: med mod rad og svamp Har principielt er af fungicider a:, der er for svampeangreb

14 ._ I Træbeskyttelse er midler traditionelt baseret opløsningsmiddelholdig men som også findes i vandige udgaver. i tre med meget forskellig laserende Alkydolie pigment (farvestof), fungicid og opløsningsmiddel/vand Traditionel tynd konsistens: men også tixotropisk beskytter mod skimmel og i nogen mod sollysets nedbrydende ret hurtig. som for laserende men bedre pigment og konsistens som maling. Besk?-er træet nogenlunde. selv langsommere. Findes hovedsagelig i vandig med bindemiddel kombineret af alkyd-olie og Er således pigmenteret at fuld opnås: og med konsistens som maling, bliver af bedre og egen forvitring langsom. opnåede et par succes som udendørs maling, fast og fremmest pga. vej i til og maling) er der ikke er mange lag Med liden bliver for og til at kunne under skiftende med afskalning til Endvidere og alkydolieprodukterne under sollysets Acrylplastmaling efterhånden alkydoliemaling acrylplasten praktisk talt god (og hed og vanddamp-gennemtrængelighed har ar sig overlegen Plast-alkyd kombinationen er det sidste og meget vigtige fremskridt som og maling til Kombinationen af de bindemidler giver produkterne nogle vandets fordampning alkydolien stadig flydende, den kan ind i eller Dermed kan der den forankring. acrylplastdispersionen i for dannelsen af vejrbestandig som d- vandfast: men ikke vanddamptæt Generelt dog end ren acrylplast at tolerance overfor for af overfladebehandling es al fagligt B omfatter typiske b til og renol-ering.

15 af sker med til tilstand: udfald Vejledningen og behandlings-anvisningerne kun anvendt af For overfladebehandling af nye er forud sætter anvisningen krav til og overflade-egenskaber. Grønlands visningen den For vedligeholdelse og bevarende vedligeholdelse definition Grønlandsvinduer og tilstand. virkninger, og angår den for på- udfald. hensigten med den enkelte MBK-miljø det (de) for den enkelte behandling-anvisning, efter Forbehold. kun den situation for de forhold. Ved fra den konkret situation, kan det forventede udfald op- For reparation og kan reparationer synlige. Ved kan ekstra behandlinger Beskrivelse. nummer og dato den anvisning. der og kopi af hele som bilag. Husk de eventuelle f.eks. (ud som ved behandlingen. Ønsker skal beskrives skal markeres udfyldning af fuger samlinger kan fritstående ekstra maleoperarioner, som

16 Oversigt Vedligeholdelse bevarende Funktion Behandling Anvisning ELG II III Plast-aled maling C II EG b e III Acrylplastmaling massivt, II C savskåret E da e n d e maling C C E c E III dækkende Plast-alkyd al i c vand fast I i P d I III a in last

17 Generelt Malevarer Anvisninger. der omfatter flere malevarer i at disse malevarer er indbyrdes forligelige. er alle malevarer er fra samme Brugsanvisning. brugsanvisning skal e. eller anden tilpasning af f.eks. efter temperatur eller overfladens sugeevne, skal foretages inden for de af angivne laget for er for i og under- Acrylplast-baserede er for temperatur og luftfugtighed. samarbejde Ved arbejder der hvor parterne i udfaldet skal prøvebehandlingen er derefter norm for bar under hele entreprisens ArbejdsmiIjø skal i er tilladelig i henhold til vil normalt anvendes i overensstemmelse den konkret situation. Fagmæssigt korrekt de at deri behandling skal fri for fede kanter og samt ensartet uden knopper behandlinger skal tilfredsstillende og lag. Delbehandlinger i isninger referere:. vidt muligt til overenskomst. Referencen ydelser, grunding Overenskomst: Grunding facadepartier almindelig rensning: afstøvning shellakering af knaster og med

18 Til af træværk kun pensel med almindeligvis uensartet samt porer og krater i overfladen bør derfor ikke anvendes. anviser Klima Registrering af klimaforhold ved og hvor der stilles krav til temperatur, relativ og forekomst af overfladen. angiver arbejdsmetode, referencer, monogram og eksempel dagsrapport. For denne og andre henvises til afsnit vedligeholdelse er at (med pensel) arbejdes godt ind i revner og samlinger. Ligeledes skal selve arbejdes godt ind, og samlinger lukkes. Overflader af alkyd-baserede produkter er forvirret de skal vedligeholdes. Afvaskning udføres med for og forvitrede men MBK-anvisningen! om svarer til ikke er skal der vælges anden og passende

19 Valg af træmaterialer Generelt Ved valg af til facadebeklædning, der tages hensyn til de påvirkninger beklædningen udfor, både under og opbevaring, under drift. Eksempelvis har det sig, at overfladebehandling "almindelige" krydsfinerplader har en kort holdbarhed! kan tilskrives de påvirkninger. vedligeholdelse kan under hvor faktorer er og pladekvalitet konstruktioner, vejrmæssige og type af trækvalitet Krydsfiner. revner også kaldet "brag": krydsfinerens yderste er at neme I modsat fald bevirker revnerne kortere af overfladebehandlingen dog ingen fare for selve holdbarheden af vellimede plader. pladetyper som med fordel kan anvendes til facader. Beskrivelsen ornfatter specifikationer. der tilgodeser en overfladebehandling papirbeklædt krydsfinerplade hindre revner i at overfladebehandlingen hvilket pladen til udsatte overflader som stern og facader uden tagudhæng Bagsiden og kanter skal overfladebehandles far for at mindske fugtpåvirkning af pladen. krydsfinerplader er industribehandlet flader og kanter med mindst et del også med overfladebehandling er beklædning der er af f.eks. tagudhæng krydsfinerplader uden industribehandling kan at anvendelig facadebeklædning

20 Eksempler pladetyper Land Type og kvalitet Beskrivelse Canada Plywood side Forside kvalitet A Pudset. Kun en side: der kan indeholde træpropper eller er spartlede. Exterior Forside A Exterior Forside kvalitet A Pudset. Kun en i mange side. Sverige Normerad Svensk Plywood Pudset. Kun en side. Finland Forside uden fejl. Ex t P Bod ex papirbeklædt Pladetyperne er eksempler fra traditionelle producentlande. Pladerne kan leveres yderfinerer udvalgt og Overfladerne kan profilerede, børstede savskårne I de senere er der i grad set krydsfinerplader af ringe for ren. Yderfinerens er helt for både pladen og overfladebehandlingens holdbarhed. For de kvaliteter er holdbarheden af meget kort. Massivt træ. af rådskader kan ske anvendelse af salttrykimprægneret DS Saves der i imprægneret mættes/drænkes snitfladen med grundingsmiddel mod og svamp Sax-skiret facadebeklædning for høvlet træ idet er at opnå vedligeholdelsesintervaller Kerneved er end tungt harpiksholdigt er holdbart let

21 og beskrivelse : detaljer og medvirke til holdbarhed af overfladebehandlingen Krydsfiner underkanter alle skårne kanter slibes glatte alle kanter kantforsegles facadepladerne af etableres ventileret hulrum bag pladerne, til af fugt plader med lodret fiberretning vandrette pladesamlinger med metalprofil inkl. drypnæse fritliggende plader med metalprofil underkanter skråt bræddebeklædning kan med fordel vendes lodret fiberretning vende udad mod vejrliget vandrerte samlinger med metalprofil inkl. drypnæse samlinger I modsat fald forsegles fritliggende overdækkes med metalprofil

22

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt?

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? TEK BYG Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? Indkapsling af biocider - For miljøets skyld Kontrolmetode - Måling

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

SBi 2012:05. Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen

SBi 2012:05. Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen SBi 2012:05 Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER

REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER Træ er et organisk materiale, som i nedbrudt form indgår i naturens kredsløb og medvirker til dannelsen af nye planter. Som byggemateriale har træ de fordele, at det

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere