Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009"

Transkript

1 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til den nye adresse. Det indgik derfor i planerne, at der skulle bygges nyt magasin i tilknytning til huset i Vestergade. Køge Kommune bevilgede midler til at gennemføre et forprojekt, hvor forskellige muligheder for at opføre et nyt magasin skulle afprøves. Undersøgelsen konkluderede, at det ville blive alt for dyrt og risikabelt at satse på et underjordisk magasin. I stedet blev der fremlagt forskellige forslag til et nyt magasin over jorden. Køge Fonden vedtog at arbejde videre med et forslag til en kubeformet bygning, der kan rumme forholdsvis flest hyldemeter, og tilmed er den billigste af de foreslåede løsninger. Forprojektet blev præsenteret for Kulturudvalget i marts Den endelige udformning af magasinet fastlægges dog først, når der er bevilget midler til projektet og en egentlig projektering skal finde sted. I forbindelse med budgettet for 2010 blev der ansøgt om midler til byggeriet, men desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Køge Fonden og arkivet havde også ønsket at fremskynde en arkæologisk forundersøgelse på grunden, men den har måttet opgives, da udgifterne hertil viste sig at være større end først antaget. Den arkæologiske undersøgelse er herefter udskudt til det tidspunkt, hvor et nybyggeri kan gå i gang. Arkivet havde håbet at kunne iværksætte undersøgelsen tidligere for at udnytte tiden optimalt. Køge Fonden undersøger sammen med Kulturforvaltningen, hvilke alternative muligheder der er for at realisere planerne om et nyt magasin. Da arkivets lokaler er i en kommunalt ejet bygning, og kommunen vil være bygherre i forbindelse med opførelse af nyt magasin, kan det være vanskeligt at rejse private midler til formålet. Køge Fonden håber at kunne finde en løsning på denne problemstilling, således at der også kan søges midler fra privat side. Hovedparten af arkivets arkivalier, den unikke lokale kulturarv, er således fortsat placeret i magasinerne på Torvet. De er ikke opført til formålet og lever ikke op til blandt andet kravene til klimastyring. Gode tidssvarende magasiner beskytter arkivalierne og modvirker skader, der senere skal repareres gennem omkostningstunge konserveringsarbejder. Arkivet har naturligvis sikret arkivalierne bedst muligt under de eksisterende forhold. Adskillelse af magasiner og øvrige lokaler medfører mange ulemper for personalet, gæsterne og arkivalierne. Transporten af arkivets materiale frem og tilbage mellem Torvet og Vestergade er et tidskrævende og tungt arbejde. Det er fysisk belastende for personalet, og der spildes tid, som kunne udnyttes til andre formål. Arkivet har i forvejen kun sparsomme personaleressourcer. For gæsterne er det ligeledes forbundet med besvær, da de skal bestille materialet inden, de besøger arkivet. Selv om vi forsøger at hjælpe via hjemmesiden, mail eller telefon, bliver det ofte nødvendigt at komme en ekstra gang, inden det ønskede materiale kan findes frem. Dette er i modstrid med arkivets bestræbelser i øvrigt på at lette adgangen til materialet og fremme impulsive henvendelser. Arkivets materiale, den unikke kulturarv, har heller ikke godt af transporten. Det bliver bl.a. udsat for store udsving med hensyn til temperatur og luftfugtighed. Et tidssvarende nærmagasin ville forbedre bevaringen og håndteringen af materialet og modvirke nedbrydning. Når man tænker på de mange ressourcer, arkivet anvender på at indsamle, registrere og pakke materialet, må man håbe, at der snarest muligt sikres bedre magasinforhold. 1

2 Formidling Publikum Køge Byhistoriske Arkiv bestræber sig på at nå borgerne der, hvor de befinder sig. Det betyder, at en stor del af vores formidling finder sted uden for arkivets fysiske rammer, ude i byrummet, i foreningslokaler eller på nettet. Arkivet har fortsat sin satsning på hjemmesiden, som hele tiden opdateres og udvides. Her finder historisk interesserede borgere svar på mange spørgsmål på det tidspunkt, hvor spørgsmålet melder sig, eller det passer bedst ind i deres program. Der ligger artikler om historiske emner, film, billeder og meget andet. For eksempel er der på Historieskolen Clios hjemmeside meget materiale, som kan benyttes af børnefamilier, der vil gå eller cykle en tur i området og samtidig lære noget på en sjov måde. Køge Byhistoriske Arkiv er desuden på facebook og twitter. Væksten i arkivets brugere ligger således på nettet, hvor mange flere kan få glæde af vores tilbud. I dag er det typisk således, at brugerne først undersøger oplysninger på nettet og derefter besøger arkivet for at gå mere i dybden med undersøgelserne. Samme fleksibilitet rummer muligheden for at stille spørgsmål til arkiverne via mail og hjemmesidens kontaktboks. Der kommer hvert år et stort antal af sådanne forespørgsler. Formidlingen har stor fokus på børn og unge. Arkivet udvikler nye tilbud til børn og deres familier i og uden for skolen. Vi bestræber os meget på at nå ud til lærerne og skolerne med budskabet om de tilbud, der stilles til rådighed fra arkivernes side. Vi har et fint samarbejde med PUC i Køge om kurser for lærere, hvor vi fortæller om de ressourcer, der frit stilles til rådighed på vore sites på nettet, i bøger, byvandringer med mere. Ligeledes har vi et fint kontaktnetværk til skolerne, der jævnligt modtager informationer fra Historieskolen Clio og de fire arkiver. Også andre aldersklasser er interesseret i lokalhistorie. Hvert år besøger arkivleder Birte Broch klubber, foreninger og dagcentre for at vise gamle Køgefilm eller billeder og fortælle om Køges historie. Arkivet står også for byvandringer i årets løb. For eksempel stod Birte Broch i spidsen for en vandring på Søndre Havn for projektet Køge Kyst i oktober 2009, hvor der deltog omkring 100 personer. Arkivar Lars Kjær har varetaget populære sms- og gps- jagter for grupper af børn, forældre og lærere. Endelig har arkivet udarbejdet en folder med forslag til cykelture rundt i kommunen, hvor man samtidig besøger og lærer om historiske monumenter og skulpturer. Formidlingen foregår også gennem Køge Studier, lokalhistoriske bøger og artikler i den lokale presse. Bøgerne fra de fire arkiver har mange læsere. Det er således vort håb, at vi med en bred vifte af tilbud når ud til flest mulige brugere. Arkivets samlinger formidles også til brugerne i arkivets lokaler i Vestergade 26. Her får gæsterne materialet stillet til rådighed og modtager den fornødne hjælp fra arkivets personale. Åbningstiderne er de samme som de senere år. Der er stadig åbent hver onsdag aften til kl. 20 undtagen i de tre sommermåneder af hensyn til dem, der ikke kan komme inden for dagtimerne. Kulturjagt Køge Bugt Gennem hele 2009 har vi arbejdet med det meget spændende projekt Kulturjagt Køge Bugt. Det er et projekt finansieret af Kulturregion København Syd, og der er deltagere fra Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner. Deltagerne i projektet Kulturjagt Køge Bugt har samarbejdet om at udvikle formidlingen af kulturarven ved hjælp af nutidens medier, de medier børn færdes hjemmevante i. På sitet ankommer man til kulturjagten flyvende i et luftskib. I hver af de 4 kommuner er der 6 kulturmiljøer, som man kan gå på opdagelse i. Det er helt frit, hvilken vej, man vælger. Man kan gå systematisk frem eller springe lidt rundt mellem de steder, der ser spændende ud. Der kan skabes utallige sammenhænge på tværs af kulturmiljøerne og kommunerne. 2

3 Hvert kulturmiljø er forsynet med korte tekster, faktabokse, quizzer, såkaldte imagoskoper og mange billeder. Lokalarkiver har jo en skat af billeder i samlingerne. Resultatet af Kulturjagt Køge Bugt er altså en moderne skattejagt i historien. Kulturjagt Køge Bugt er tænkt som en opfordring til at bevæge sig ud og gå på opdagelse i lokalområdet. Man kan også besøge det lokale arkiv, museum eller bibliotek for at få mere at vide. Kulturregion København Syd lægger vægt på tværgående samarbejde. I gruppen bag Kulturjagt Køge Bugt kendte nogle af os hinanden i forvejen, andre ikke. Vi skulle altså ikke blot fremstille et produkt, men også have en gruppe etableret. Det lykkedes at skabe et rigtigt velfungerende samarbejde med en god og munter stemning. Der blev skabt smidige og anvendelige løsninger, gode idéer og fælles udvikling. Alle i projektgruppen har bidraget med både arbejdstid og fritid, fordi det har været så spændende og anderledes. Malene Erkmann har været IT-koordinator på projektet. Hun er både lærer, IT-ekspert og ildsjæl, hvilket har betydet meget for projektets fine resultat. Køge Byhistoriske Arkiv har stået for koordineringen af projektet og varetaget regnskabsfunktionen. Arkivleder Birte Broch har været medlem af projektets styregruppe, og Historieskolen Clio ved arkivar Lars Kjær har været tovholder. Begge har bidraget til det faglige indhold. Glen Sarka har stået for regnskabet. Opgaven har været en aktivitet under Historieskolen Clio ved Køge Byhistoriske Arkiv. Resultatet kan ses på Hit med Historien På Grundlovsdag i 2009 blev den nyeste bog i serien Hit med Historien præsenteret ved et festligt arrangement på Køge Torv. Denne bog med tilhørende hjemmeside omhandler Køge i perioden Bogen har titlen Køge Frihed, folkestyre og fremskridt og er skrevet af arkivleder Birte Broch. Der er nu udgivet fire bøger i serien, hvor der planlægges syv bøger i alt. Arrangementet på Torvet var et samarbejde mellem Teknisk Forvaltning, Køge Museum og Hit med Historien. Det var nemlig så heldigt, at den nyrenoverede statue af Frederik VII skulle tilbage på sin plads på Torvet på Grundlovsdag, og med den centrale placering, Grundloven har i den nye bog fra Hit med Historien, var det en oplagt mulighed at markere udgivelsen samtidig med statuens tilbagekomst. Køge Museum har varetaget opgaven med at renovere statuen, der har stået på Torvet siden 1869 og derfor trængte til en grundig gennemgang. Det blev en festlig dag på Torvet med mange mennesker forsamlet. Der blev holdt taler af Michael Mogensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, af borgmester Marie Stærke og arkivleder Birte Broch, bogens forfatter. Efterfølgende var der en reception på Køge Bibliotek i Kirkestræde. Alle medlemmer af gruppen bag Hit med Historien var udklædt i hvide kjoler, inspireret af kvindetoget til Amalienborg i 1915, hvor danske kvinder takkede for valgretten som følge af Grundloven af Bogen fik en fin omtale i pressen, og der er siden blevet solgt en del af alle projektets udgivelser. Hit med Historien har stor fokus på, at de publicerede ressourcer bliver benyttet i skolernes undervisning. På hjemmesiden ligger der gennemarbejdede forslag til undervisningsforløb, der tager hensyn til fælles mål og kanonpunkter, netop med det formål at lette lærerens arbejde med stoffet. Der har ligeledes i samarbejde med PUC i Køge været afholdt et vellykket kursus for lærere med udgangspunkt i Køge Frihed, folkestyre og fremskridt. Arkivleder Birte Broch og konsulent Karin Larsen var undervisere på kurset. Hit med Historien arbejder videre med næste del, som omhandler Køge i Renæssancen. Der vil som tidligere blive knyttet børnekonsulenter til arbejdet. Forfatteren bliver Thomas Meloni Rønn, der har stor erfaring med udarbejdelse af undervisningsmateriale. Denne del af projektet har 3

4 fået støtte fra Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Carlsen-Langes Legatstiftelse og Nordea-fonden. Køgedatabasen Den mest besøgte del af vores hjemmeside er Køgedatabasen. Her findes et væld af oplysninger om Køges historie, som man kan søge i via fritekstsøgning, emne og tid. Det er arkivets frivillige medarbejder Vagn Gulbrandsen, der varetager denne store opgave. Der er nu lagt oplysninger ind til og med Der er tale om forholdsvis kortfattede oplysninger, som kan udbygges gennem et besøg i arkivet. Folketællinger Gennem mange år har arkivets frivillige medarbejder Ole Søndergaard indtastet folketællinger fra Køge Købstad og Landdistrikt, således at der kan søges i dem på Dansk Demografisk Databases hjemmeside De ligger på denne hjemmeside, fordi de indgår i et landsdækkende projekt, kildeindtastningsprojektet KIP, hvortil et stort antal personer leverer data. Senest er folketællingen for 1916 blevet lagt på. Ole Søndergaard er nu kommet langt med den omfangsrige folketælling for Historieskolen Clio Formålet med Historieskolen Clio er at udvikle tilbud til børn i og uden for skoletiden, der skal formidle viden om den lokale historie. Arkivar Lars Kjær er tovholder på projektet. Der er etableret et netværk af kontaktpersoner i skoleverdenen, som videreformidler informationer vedrørende projektet. Desuden er der tilknyttet en idégruppe, der mødes jævnligt for at drøfte projektets udvikling og komme med forslag til nye tiltag. I gruppen er der repræsentanter fra skolerne, bibliotekerne og arkiverne. Historieskolen Clio udsender et nyhedsbrev. En af årets helt store opgaver har været at udarbejde materiale til Kulturjagt Køge Bugt, der nu ligger klar med tilbud til alle børn, familier og skoler. Arkivar Lars Kjær har desuden fungeret som tovholder på dette tværkommunale projekt, som er omtalt ovenfor. Blandt de øvrige tilbud kan nævnes udviklingen af en sms-baseret byvandring i Køge, hvor deltagerne ved at sende en sms straks kan få svar på, hvorfra gaderne har deres navne. Endnu et eksempel på fleksibel formidling i byrummet uafhængigt af åbningstider med mere. Mange af tilbudene fra Historieskolen Clio består af aktiviteter og ressourcer, som frit kan benyttes af skoler, børn og forældre, når de har tid og behov for det. Historieskolen Clio er også på facebook og twitter. Kyndelmisse Køge Byhistoriske Arkiv deltog som altid i Kyndelmisse i Køge. Årets tema var sort-hvid. Programmet bestod af åbent hus i lokalerne i Vestergade. Alle var velkomne til at stille spørgsmål til arkivets materiale og virksomhed. Desuden vistes en fotoudstilling med portrætter fra fotografiets barndom samt en udstilling med ældre fotoapparater. Hele aftenen var der mulighed for at se gamle film fra Køge og omegn. Byarkivets medarbejder Ole Søndergaard stod for en aftenvandring i Køge by med titlen Myter, halve løgne og sandheder om Køges historie. Der var stor tilslutning til vandringen, der tog fat på nogle sejlivede historiske myter. Desuden havde Byarkivet et arrangement i rådhusets kantine. Her fortalte Jesper Stub Johnsen, bevaringschef ved Nationalmuseet, om sikring af fotografier, video, smalfilm og portrætter hos private. 4

5 Køge Studier 2008 Arkivernes årsskrift Køge Studier udkom i 2009 for 21. gang, med Birte Broch som redaktør af alle årgange. Årsskriftet indeholdt tre lokalhistoriske artikler. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs medarbejdere Erik Augustinussen og Lone Rasmussen indledte med en artikel om Grønholt Legatskole. Herefter berettede tidligere udgaveredaktør ved Dagbladet, Palle Christensen, om sin barndom og opvækst i stationsbyen Herfølge. Den 3. artikel var skrevet af formanden for Dansk Vestindisk Selskab, Anne Walbom. Hun fortalte om Emilie Langkjær fra Køge, der boede på St. Croix, hvor hun tog en række fine fotografier. Desuden kunne man læse de fire arkivers årsberetninger om de mange aktiviteter i årets løb. Rachel Kollerup Fabricius havde atter udarbejdet Køge Studiers fine omslag. Fælles logo og hjemmeside For at markere samhørigheden fik Køge Arkiverne i 2008 udarbejdet et fælles logo. Dette logo anvendes nu på det fælles brevpapir, hjemmeside og andet materiale fra arkiverne. I løbet af 2009 har de fire arkiver fået en ny fælles hjemmeside på adressen Her kan man finde et væld af oplysninger om de fire arkiver og deres samlinger. Hjemmesiden viser mange fotografier fra samlingerne og rummer en rig samling af historiske oplysninger og fortællinger om Køge og omegn. Der gøres en stor indsats for at opdatere og udvide siden. Digitalisering af båndoptagelser Alle fire arkiver har gennem årene foretaget båndoptagne interviews med lokale borgere. Disse båndoptagelser består af gamle spolebånd og kassettebånd, der efterhånden er truet af nedbrydning og derfor bør overføres til et digitalt format. Desuden betyder den tekniske udvikling, at det bliver stadigt vanskeligere at kunne afspille båndene. Derfor har vi taget initiativ til at iværksætte en digitalisering af de gamle bånd. Da det er meget omkostningstungt, gennemføres projektet i etaper, efterhånden som vi kan skaffe midler til det. I 2009 har vi modtaget støtte til opgaven fra Danske Initiativpuljer og fra Køge Fondens Venner. Vi er meget taknemmelige over denne støtte. Den første portion båndoptagelser er nu ved at blive digitaliseret, og vi håber, det lykkes os at få midler til resten af projektet. Det er Ålborg Stadsarkiv, der foretager digitaliseringen, således at den tekniske kvalitet skulle være sikret. Digitaliseringen betyder for det første en sikring af optagelserne. For det andet giver det bedre muligheder for at formidle materialet til en bredere kreds, for eksempel via arkivernes hjemmeside. Også registreringen af arkivets materiale er gennem mange år blevet foretaget digitalt ved hjælp af programmet Arkibas. I 2009 har vi arbejdet med at konvertere registreringerne til den nyeste version af Arkibas. Det har været en arbejdskrævende proces, der endnu ikke er afsluttet. Fra indkomstjournalen Køge Byhistoriske Arkiv modtager hvert år en lang række større og mindre afleveringer, som alle er med til at kaste lys over den lokale historie. Blandt indleveringerne i 2009 skal nævnes forhandlingsprotokollen fra Køge Børneasyl i Kirkestræde 10. Børneasylet blev etableret i 1856, og lige siden har bestyrelsen skrevet referater i den samme protokol. Nu var siderne brugt op, og bestyrelsen overlod protokollen til Byarkivet. Det foregik i Køge Børneasyl, hvor børnene overrakte den fint indpakkede protokol til arkivleder Birte Broch. Det er en fornøjelse at opleve en sådan bevidsthed om betydningen af den historie, der ligger bag den daglige og nutidige virksomhed. Også andre børn og unge spiller en aktiv rolle i Køges historie. Siden 1981 har der i Køge været et Fælleselevråd, hvor repræsentanter for eleverne har drøftet aktuelle problemstillinger og iværksat forskellige projekter. Eleverne har også været aktive i forbindelse med Køges børn- og 5

6 ungebyråd. Der er nu indleveret materiale vedrørende Fælleselevrådet, der kan belyse rådets historie i perioden Der er vedtægter, elevrådets avis, billeder, en gæstebog og materiale om projekter. De Samvirkende Idrætsklubber i Køge (DSIK) har nu opløst sammenslutningen. Byarkivet har allerede ældre materiale om DSIK, og i 2009 er der blevet indleveret yderligere materiale. Det drejer sig om mødereferater m.m. fra årene Samtidig har vi aftalt, at der senere kommer mere, således at sammenslutningens historie vil være fuldt belyst. Arkivleder Birte Broch havde i 2009 den fornøjelse, at medarbejderne i Kjøge Mini-By valgte hende som borgmester i minibyen. Det foregik ved et festligt arrangement i maj 2009, hvorfra der er blevet indleveret en DVD som dokumentation. Senere på året deltog Birte Broch ved søsætningen af minibyens skib Enigheden. Det skete under minibyens sommerfest, som ligeledes er blevet optaget på DVD og doneret til Byarkivet. Kjøge Mini-By har i årets løb fortsat afleveringen af det materiale, der ligger til grund for opførelsen af husene. Blandt indleveringerne kan desuden nævnes materiale vedrørende Køge Museums Venner, Køge Windsurfing Klub, Køge Boldklub, Socialdemokratiet i Køge, Foreningen af 2. April samt slægtshistorisk materiale vedrørende familien Feigh. Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat digitaliseringen af nogle af arkivets gamle videoer. Det er vort håb, at det senere kan lade sig gøre at få digitaliseret de gamle originalfilm i arkivets samlinger. Historieskolen Clio ved Køge Arkiverne har blandt andet stået for et spændende projekt i Ellemarken. Her har børn fra fritidscenteret Spidsen selv optaget en film om livet i Ellemarken og bebyggelsens historie. Resultatet er blevet afleveret på en DVD til Byarkivet. Hvert år bliver der indleveret et stort antal fotografier, negativer, dias og postkort. Blandt fotografierne kan nævnes et album med fotografier fra Køge Havn i 1930 erne og nogle fotografier af Junckers Savværk fra samme periode. Alle indleveringer til arkivet er gaver fra personer, virksomheder eller institutioner, der ønsker at støtte vores arbejde med at bevare kilderne til den lokale historie for eftertiden. Vi er meget taknemmelige over disse gaver og bestræber os på at bevare dem bedst muligt. Det meste af vores materiale er umiddelbart tilgængeligt for arkivets gæster. Man kan dog roligt aflevere også mere følsomt materiale til arkivet, da det kan aftales, at materialet skal være lukket i en bestemt årrække. Man kan henvende sig i arkivet og aftale nærmere. Tak til alle, der har skænket arkivalier til arkivet i Personale Byarkivets ansatte personale består af kontorassistent registreret revisor Glen Sarka, kontorassistent og lærer Kirsten Søndergaard Nielsen, arkivar mag. art. Lars Kjær og arkivleder cand. mag. Birte Broch, der tillige er leder af arkiverne i Skovbo, Herfølge og Højelse. Desuden er arkivar og bibliotekar Lone Rasmussen ansat med dagligt ansvar for Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Det ansatte personale varetager opgaver og yder faglig støtte ved alle fire arkiver. De frivillige medarbejdere er Raymond Brix, Ole Struer, Susan Hansen, Vibeke Laursen, Helene Binzer, Ole Søndergaard, Anita Ambjørn, Vagn Gulbrandsen, Jørgen R. Poulsen, Esther Hald og Jytte Sørensen. Det er en stor glæde, at arkivet i det daglige kan trække på en stab af frivillige medarbejdere, der tilfører det lokalhistoriske arbejde helt nødvendige ressourcer. Det er fortsat hensigten at bevare kombinationen af lønnede ansatte og ulønnede frivillige medarbejdere. Ikke blot på grund af det store arbejde, der ydes af de frivillige medarbejdere, men i lige så høj grad på grund af den entusiasme og store berøringsflade, arkivet hermed beriges med. Samtidig skal det understreges, at fordelingen mellem ansatte og frivillige naturligvis skal være rimelig i forhold til arbejdsopgavernes art og omfang. 6

7 Arkiverne har et fantastisk personale, der med et godt humør når rigtig meget. Der er et stort pres på personaleressourcerne, og mange opgaver må vente. Der er eksempelvis et stort efterslæb, hvad angår arkivering af indleveret materiale. For at løse dette problem har Køge Fonden ansøgt om flere ressourcer til denne opgave. Mange tak til alle medarbejdere for et frugtbart og godt samarbejde i årets løb. Støtte Den økonomiske basis for arkivets virksomhed skyldes først og fremmest tilskud fra Køge Kommune. Vi takker varmt for hjælpen og for den imødekommenhed, som kommunen viser over for vort arbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Køge Fonden har igen i 2009 ydet et værdifuldt bidrag til arkivernes drift, herunder til øget sekretærhjælp, servicejob samt IT-udgifter. Undertegnede vil gerne på personalets vegne rette en hjertelig tak til Køge Fondens bestyrelse for dens positive indstilling til arbejdet i arkivet. Vi har fortsat det gode og positive samarbejde med Alm. Brand vedrørende lokalerne. Desuden takker vi Dagbladet for atter at have ydet økonomisk støtte til arkivets arbejde. Fra Køge Fondens Venner har vi fået støtte til at få digitaliseret en del af arkivets gamle båndoptagelser. Danske Initiativpuljer har ydet tilskud til samme formål, hvilket glæder os meget, da det er en meget bekostelig sag. Vi er meget taknemmelige over denne hjælp. Køge Fondens Venner og de to øvrige lokalhistoriske foreninger i Køge Kommune yder hvert år en værdifuld opbakning til de fire arkivers arbejde. Tilsammen er der godt 600 medlemmer af foreningerne, hvilket vidner om den store historiske interesse i vores område. Køge Byhistoriske Arkiv har i det forløbne år mødt stor velvilje på Gammelkjøgegaard, hvilket vi siger tak for. Arkivet har ligeledes et godt samarbejde med Dagbladet, Køge Medie Center, Køge Onsdag, Radio Køge, Fælles- og Kulturforvaltningen, KøgeBibliotekerne, Køge Museum, Turistkontoret og de øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Vi møder altid hjælpsomhed og venlighed, hvilket er af stor betydning for en lille institution som vores. Birte Broch Juni

8 Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Medarbejdere Vi er tre faste medarbejdere. Foruden Lone Rasmussen, der er ansat 20 timer ugentlig, er vi to frivillige medarbejdere, Terri Nielsen og Erik Augustinussen. Terri Nielsen, der er biblioteksstuderende, er startet som ny frivillig medarbejder i arkivet. Hun kommer fem timer om ugen i de semestre, hvor studiet tillader det. Terri tager sig af inddatering i Arkibas, indscanning af billeder, oprettelse af databaser mv. Erik Augustinussen deltager i arkivets arbejde tirsdage og torsdage. Tirsdagene bruges i øjeblikket til et projekt omkring skolerne i Borup-Kimmerslev sogne fra den spæde start op til 1940, som Erik og Lone arbejder sammen om. Om torsdagen hjælper Erik med publikumsbetjening, hvis der er travlt, ellers arbejdes der med skoleprojektet. Erik afløser desuden for Lone i forbindelse med ferie og sygdom. Anne-Grethe Poulsen, der ligeledes har været frivillig medarbejder i en årrække, har valgt at stoppe endegyldigt pr Pladsforhold Det er ikke nogen hemmelighed, at arkivet i den grad mangler plads. Der er ikke mere overskydende plads i brandskabene, og protokolrummet er fyldt op. Større afleveringer må anbringes på loftet, hvilket naturligvis er en nødløsning. I begge tilfælde er sikkerheds- og opbevaringsforholdene helt utilstrækkelige. Derfor håber vi meget på, at vi inden for en overskuelig fremtid får forbedret vores opbevaringsmuligheder. Rådhuset i Borup Det bringer os direkte over i projektet omkring det gamle rådhus i Borup. I 2009 har Birte Broch og undertegnede været til møde angående planerne for Kulturhus/foreningshus i Borup, hvor det er planen, at arkivet skal flyttes til. Vi fik forelagt prospekter og tegninger, hvor vi kunne studere arkivets placering og tildeling af lokaler. Da tegningerne var uden målangivelse, har det været lidt svært præcist at forholde sig til planløsningen. Vi har derfor afventet en detailprojektering, men for øjeblikket ser det ikke ud til, at projektet bliver gennemført i sin oprindelige form. Da der mangler penge på kommunens budget for de næste år, er det i maj 2010 vedtaget at realisere etape 1 af Foreningshus Borup uden bibliotek og arkiv. Der arbejdes videre med sagen, men det er uafklaret, hvornår arkivet i givet fald kan flytte med. Indleveringer I årets løb har vi modtaget en hel del interessante indleveringer. Vi har bl.a. modtaget et fotoalbum, der har tilhørt en tidligere lærer ved Borup skole. Det indeholder bl.a. billeder fra selve skolen samt fra lærerens deltagelse i flere forskellige lejrskoler. Vi har ligeledes modtaget en del billeder og oplysninger om Holme Mølle af sønnesønnen til den gamle møller Jens Jørgensen. Arkivet modtager fortsat kopier af alt materiale, der genereres af en brugers forskning i Regnemarks Bakke, Dyndet og Udløbet. Den pågældende har desuden startet den samme proces omkring Kimmerslev og Bøgede. Materialet indeholder navne på beboere i henholdsvis gårde og huse på de nævnte lokaliteter fra så langt tilbage, som det har været muligt med sikkerhed at fastslå det. For hver ejendom er der oplysninger om ejendommens historie samt billeder. 8

9 Arkivernes Dag Arkivet deltog også i år i det landsdækkende arrangement med emnet: Gårdenes og husenes historie. Vi havde opsat luftfotos af både gårde og huse i arkivet, ligesom vi havde udskiftningskortene fremme. Et par tidligere producerede plancher med luftfotos af et udvalg af kommunens gårde blev også sat frem. I løbet af de fire timer, arrangementet varede, havde vi omkring 20 besøgende. Det gav os tid til få snakket med de enkelte besøgende, og de fik på den måde oplysninger omkring deres ejendom. Både Terri, Erik og undertegnede deltog i arrangementet. Lone Rasmussen Maj

10 Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne Lokalhistorisk arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har også i 2009 arbejdet med at formidle den lokale historie. Blandt andet har arkivet bidraget til de fælles tilbud, som borgerne møder i huset på Billesborgvej. I samarbejde med biblioteket arrangerede arkivet et yderst velbesøgt foredrag om Vallø Stift ved stiftsforvalter Søren Boas. Der var rift om de ca. 100 pladser, og nogle måtte gå forgæves efter billetter. Det blev en rigtig dejlig aften med et spændende foredrag. I sommermånederne var der en udstilling med produkter fra Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik. Den var arrangeret af biblioteket i samarbejde med familien Cramer-Petersen og Peter Ålbæk Jensen. Mange havde bidraget med genstande til udstillingen. Lokalarkivet stod for en billedudstilling om virksomheden. Det var Leif Nolsø, der varetog denne opgave. Efterfølgende er billedmaterialet blevet indlemmet i arkivets samlinger. Mange borgere husker denne markante virksomhed og har måske stadig nogle fade eller lignende hjemme i køkkenskabet. Der var derfor stor interesse for udstillingen. I november 2009 deltog arkivet i den landsdækkende begivenhed Arkivernes dag. Vi holdt åbent hus, hvor der blandt andet blev vist gamle film fra området. Arkivets frivillige medarbejdere gjorde denne dag en ekstra indsats for at gøre opmærksom på vore tilbud. Det samme var tilfældet, da nogle af arkivets medarbejdere deltog i markedsdagen i Herfølge i sensommeren. Denne dag, der er arrangeret af Herfølge Borgerforening, stiller en række af områdets ildsjæle op og fortæller om deres aktiviteter. Vi søger på forskellig vis at lette adgangen til arkivet. I det forløbne år er skiltningen blevet endnu bedre, idet der nu på bygningen ud mod Billesborgvej tydeligt skiltes med, at her ligger Herfølge Bibliotek og Lokalarkiv. Desuden har de fire arkiver fået fælles hjemmeside under adressen Her ligger et væld af oplysninger om arkiverne og deres samlinger. Hjemmesiden opdateres og udbygges til stadighed. Mange gæster finder hvert år vej til arkivet, og vi arbejder aktivt gennem lokalpressen og andre kanaler på at udbrede kendskabet til arkivets tilbud. Ligeledes modtager vi et stigende antal forespørgsler via . I august 2009 havde arkivet besøg af omkring 50 kolleger fra arkiverne i Slagelse Kommune. De fik fremvist arkivets lokaler og hørte lidt om vores arbejde. Besøget fortsatte i Køge, hvor Birte Broch orienterede mere indgående om arkiverne i Køge Kommune og tog gæsterne med på en lille havnevandring ved Køge Havn. Årets Køge Studier indeholdt en artikel skrevet af Palle Christensen, tidligere udgaveredaktør ved Dagbladet Køge. Heri fortæller han om sin opvækst og skolegang i Herfølge i 1950 erne og 1960 erne. Indsamling Der findes stadig mange ældre arkivalier, ligesom der hele tiden dannes nye, som kan belyse områdets historie. Arkivet har således også i 2009 fået forøget sin samling med værdifuldt historisk materiale. I årets løb er der tilføjet 39 indleveringer i alt. En af de større afleveringer vedrører Gunderup i Vedskølle, idet arkivet har modtaget materiale fra den periode, hvor Svend Løppentin var forpagter på gården. Det drejer sig især om regnskabsmateriale, men der er også fotografier fra blandt andet Vedskølle Skole. Arkivet har i forvejen et stort materiale vedrørende Gunderup som følge af det fine arkiv, som Povl Falk-Jensen har indleveret gennem årene. I 2009 udarbejdede arkivet og Herfølge Bibliotek i fællesskab en udstilling om Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik. I den forbindelse modtog arkivet mange fine fotografier, som stammer fra familien Cramer-Petersens billedsamling vedrørende Hegnetslund. 10

11 Fra arkivets medarbejder dyrlæge Henrik Christoffersen har vi modtaget forskelligt materiale vedrørende Tureby og Herfølge praksis, som Henrik Christoffersen overtog i Traditionen tro er der indkommet en del personalhistorisk materiale. Blandt andet har vi modtaget en fornem slægtstavle fra Sonja Zingg Hansen, materiale vedrørende Poul Møller Nielsen og familie i Kanderød og vedrørende Jens Larsen på Nerildgården i Ringsbjerg. Desuden er der indleveret billeder og slægtshistoriske optegnelser om familierne på Kastaniegården i Gammel Hastrup og Bakkegården i Svansbjerg. Den meget vidende lokale borger Viggo Pedersen har fortsat med at nedskrive noget af sin store viden om områdets historie. Denne gang er det lidt om tiden omkring 1900 samt om besættelsestiden. Birthe Braad Hansen, der i mange år var lærer på Alkestrup Skole, er flyttet fra kommunen, og i den forbindelse modtog arkivet et fint materiale vedrørende virksomheder i Alkestrup. Det er materiale, som hun har indsamlet til brug for undervisningen i skolen. Også Herfølge Skole er rigt repræsenteret i arkivets samlinger. I det forløbne år har arkivet modtaget billeder fra skolens 50 års jubilæum i 2004 samt forskelligt materiale vedrørende skolens blad Hærfuglen. Fra foreningslivet kan nævnes materiale vedrørende Herfølge gamle Brugsforening og Herfølge Boldklub. Som altid har arkivet modtaget mange fine fotografier, herunder af Bankehuset, elever i Sædder Skole, dilletantforestilling i Sædder Forsamlingshus og personale på Hotel Påskebjerg. Arkibas 4 Arkivet er nu ved at være klar til at indføre registreringsprogrammet Arkibas 4, som er udviklet af Sammenslutningen af Lokalarkiver. Programmet er anskaffet, og medarbejdere har været på kursus. Det må forventes, at der skal anvendes mange ressourcer på implementeringen af programmet. Ligeledes vil der gå lang tid, flere år, før de gamle registreringer er blevet overført til det nye system, med mindre der tilføres ekstra personaleressourcer. Personale Arkivet drives ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft, men med konsulentbistand fra arkivleder Birte Broch. Efter fusionen i 2007 varetages ledelse, administration og bogholderi/regnskab centralt for alle fire arkiver i kommunen. Det har gennem årene været muligt at rekruttere gode og stabile frivillige medarbejdere i Herfølge-Sædder til at stå for arkivering, publikumsbetjening og øvrige opgaver i åbningstiden. Dette fortæller noget om arkivets forankring i lokalsamfundet og den betydning, som den lokale identitet tillægges. I 2009 har de frivillige medarbejdere været Ingrid Nielsen, Else Rasmussen, Henrik Christoffersen, Sonja Zingg Hansen, Leif Nolsø Hansen og Bo Michael Hansen. Det er et meget kompetent hold, der har stærk tilknytning til lokalområdet og et omfattende netværk. Tak til alle for en stor indsats og en god, hyggelig og publikumsvenlig stemning i arkivet. Desuden har Martin Vallø Andersen varetaget opgaven med at tage fotografier i området. I lighed med de øvrige medarbejdere ved Køge Arkiverne deltager medarbejderne fra Herfølge i det fælles Medarbejderforum for Køge Arkiverne, der afholder møde to gange om året. Tak til alle medarbejdere for et godt samarbejde også i Støtte og samarbejde Grundlaget for arkivets drift er først og fremmest tilskud fra Køge Kommune, som vi takker for et fortsat fint samarbejde. Vi takker også for de gode lokaleforhold, som arkivet har fået i lokalerne på Billesborgvej sammen med Herfølge Bibliotek. 11

12 Vi har som altid haft et godt samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne, der har til formål at støtte arkivets arbejde og udbrede kendskabet til områdets historie. Også den lokale presse, Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole takkes for godt samarbejde. Vi håber, at borgerne fortsat vil tage godt imod det nye samlede tilbud fra arkiv og bibliotek, og at rigtig mange vil finde vej til arkivets nye adresse. Alle med spørgsmål til lokalhistorien skal være hjerteligt velkomne i arkivet. Til slut vil vi opfordre alle i arkivets område til at hjælpe med at bevare historisk materiale. Endelig tak til de mange, der i 2009 har betænkt arkivet med indleveringer. Birte Broch Februar 2010 Efterskrift Siden afslutningen af årsberetningen har Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne mistet to højt skattede medarbejdere, Inger Jensen og Ingrid E. Nielsen. Inger Jensen kom til arkivet som frivillig medarbejder i Hun var fra Sædder, men boede det meste af sit voksne liv i Rapperup. Inger havde et stort netværk og kendte rigtig mange mennesker i de to sogne. Inger stod for registreringen af hundredvis af fotografier i arkivets samlinger. Det blev gjort med akkuratesse og grundighed. Også når der var besøgende i arkivet, kunne hun øse af sin store viden om området. En anden stor indsats gjorde hun i arbejdet med at transskribere de gamle kirkebøger og folketællinger fra Herfølge og Sædder Sogne. Ingrid E. Nielsen begyndte som frivillig medarbejder ved Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge- Sædder Sogne lige efter, hun i 2002 var gået på pension fra sin stilling som organist ved Herfølge Kirke. Arkivet havde gennem årene stor glæde af Ingrids omfangsrige viden om lokalområdet. Hun var født og opvokset i Herfølge, hvor hun kendte mange mennesker. Også senere i livet som spillelærerinde og organist havde hun en bred berøringsflade med sognets beboere. Det fik arkivet gavn af, når hun deltog i arbejdet med for eksempel at registrere arkivets mange fotografier. Enten kendte hun selv dem på fotografierne, eller også vidste hun, hvem man kunne spørge hos. Vi vil komme til at savne Inger og Ingrid. Birte Broch Juni

13 Højelse Sognearkiv Årets helt store begivenhed for Højelse Sognearkiv i 2009 var udgivelsen af den lokalhistoriske bog af Birgit Rosenberg om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup. Præsentationen af bogen fandt sted ved en reception fredag den 27. februar i Skensvedhallens Selskabslokaler, hvor vi kunne glæde os over, at overvældende mange gæster var mødt op, ikke mindst, at så mange fra de 3 landsbyområder kom. Når så mange deltog, skyldtes det sikkert, at der forud for receptionen var sørget for stor presseomtale i de lokale medier, ligesom arkivets medarbejdere havde omdelt invitationer til alle husstandene i Højelse, Assendrup og Vilkestrup områderne. Den nye bog er i øvrigt blevet særdeles godt modtaget og på nuværende tidspunkt har flere hundrede anskaffet bogen. De 3 flotte fotoplancher med billeder fra de 3 landbyområder af nu forsvundne ejendomme, som blev lavet i forbindelse med bogudgivelsen, har været ophængt i Ølby Bibliotek, i Ølsemagle Mølle på årets mølledag og i en lang periode i Margrethegården, Højelse. Plancherne kan nu beses i Højelse Sognearkiv. Lokalhistorisk bog om landsbyerne Store Salby og Lille Salby på vej Så snart arbejdet med ovennævnte bog var overstået, påbegyndte Birgit Rosenberg forberedelsen af en ny lokalhistorisk bog, som skal omhandle landsbyerne Store Salby og Lille Salby. I den forbindelse har hun haft kontakt med en række af områdets nuværende og tidligere beboere med henblik på indsamling af billeder, oplysninger og beretninger fra disse områder, ligesom Birgit Rosenberg og Kirsten Beck fra arkivet har været rundt og fotografere huse og ejendomme. Dette har resulteret i, at arkivet har modtaget fået værdifuldt materiale såvel til brug i den nye bog, som til forøgelse af arkivets samlinger. Arbejdet med den nye bog er godt i gang og udgivelsen forventes at finde sted i Udadvendte aktiviteter I årets løb har vi som sædvanlig haft forskellige aktiviteter, der har taget sigte på at øge kendskabet til arkivet hos lokalbefolkningen. Udover ovennævnte reception i Skensvedhallens Selskabslokaler og fotoplancheudstillingerne forskellige steder, har medarbejdere fra arkivet været til stede to lørdage i Dagli Brugsen i Lille Skensved, hvor der har været mulighed for at købe vore lokalhistoriske bøger, aflevere lokalhistorisk materiale til arkivet og i øvrigt at få besvaret spørgsmål om Højelse Sognearkivs samlinger. Det samme var tilfældet på mølledagen i Ølsemagle Mølle i juni, hvor der også var medarbejdere fra arkivet til stede. Lørdag den 14. november holdt arkivet åbent i forbindelse med Arkivernes Dag, som afholdtes over hele landet denne dag. Gæsterne havde mulighed for at se gamle videofilm og lysbilleder fra Højelse, Lille Skensved og Ølby, ligesom der på computer blev vist et diasshow med billeder fra den nye bog om landsbyerne Højelse, Assendrup og Vilkestrup. Desværre kom der ikke mange besøgende denne gang, men til gengæld havde de der kom medbragt gode indleveringer til arkivet, og de forskellige aktiviteter blev studeret med stor interesse af de fremmødte gæster, som også havde lejlighed til at få besvaret konkrete spørgsmål og i øvrigt få en snak med arkivets medarbejdere om lokalhistoriske emner. Endvidere modtog arkivet nogle meget velkomne indleveringer af materiale, ligesom nogle besøgende benyttede lejligheden til at klare nogle slægtshistoriske studier. Så vi kan se tilbage på en særdeles succesrig dag. 13

14 1500 fotos på hjemmesiden. En stor del af arkivets mange billeder af personer og ejendomme fra vort område, er i løbet af de senere år blevet scannet og arkiveret digitalt af disse billeder er nu lagt på nettet, hvor de kan ses på hjemmesiden Indleveringer Højelse Sognearkiv har i 2009 modtaget en ekstraordinær stor mængde indleveringer af lokalhistorisk materiale, enten som gaver eller, for en del billeders vedkommende, til låns til scanning eller affotografering. Vi har således modtaget: 4 forhandlingsprotokoller, som stammer fra Højelse Sygekasse. Valgprotokol for Højelse og Lellinge historiske og egnsbeskrivende bøger, som har været brugt på Skolebiblioteket, Højelse Skole. Diverse papirer, rationeringsmærker, regninger m.m. vedrørende en slagterforretning. Et maleri fra ca. år 1900 af et hus i Ølby. Attester vedr. udledning af vand, regnskabsbog vedrørende et landbrug, et udtagelsespas, et indtegningsbevis for optagelse i lægdsrullen, 1 maskinsynsbog, avisudklip vedrørende Højelse Mølle og 65 fotos. 1 pressefoto samt en dvd med billeder fra receptionen for Højelse/Assendrup/Vilkestrup-bogen den Tre billeder af ejendommen, Harekærvej fotos af ejendomme i Store Salby og Lille Salby optaget i s/h fotos fra Skensvedhallens indvielse. En artikel af Henning Andersson om Højelse Kirkes kirkeskib Ane. Oplysninger om provst E. H. Tuxen, Højelse Kirke fotos fra Mejeriet Bøgely m.m. 7 fotos med motiver fra Lille Salby og et manuskript til et foredrag af Jørn Neuenschwander om, hvordan det var at være barn i 1940 erne. Protokoller for den konservative vælgerforening for Lille Skensved. 2 dannelsestavler 1875/76 og 1880 fra Højelse Skole. 1 pressefoto fra Lille Lyngvej med flere personer. En dvd med optagelse fra efterårsmanøvre på Banbjerggård. 46 fotos med personer fra Bolbjerggård, samt et hæfte af Oscar Hansen om hans familie. Foto af guldkonfirmander, konfirmander fra Højelse Kirke Ølby Brugsforenings 50 års jubilæumsskrift. Et luftfoto af ejendommen, Harekærvej 7 og 3 fotos fra ejendommen, samt foto af ejendommen Harekærvej 5 og ejendommen Salbyvej poesibog. Et foto af gartneriet, Lyngvej 40, Store Salby. 5 andre fotos fra Store Salby. 2 farveluftfoto i rammer af smedjen, Assendrupvej 2 A. Love, regnskabshæfter, jubilæumsskrift m.m. vedrørende Naurbjerg Mejeri. Diverse matrikelkort og sognekort over Store Salby og Lille Salby. 2 fotos af ejendommen Oldestræde 3, Højelse. Et luftfoto af Klarkærgård. 1 fotoalbum med ca. 450 fotos, samt 22 større fotos fra Mejeriet Bøgely. 12 kopier af dokumenter vedrørende tømrer Hans Larsen (Tusindkunstneren). En slægtsbog: Slægten Henning Nielsen i to hundrede Aar. En 16 siders beretning af Ulla Løje om Bjørnholm, Store Salby. Et foto af ejendommen, Salbyvej andre fotos fra forskellige givere. Støtte Der er igen i år grund til at rette en stor tak til de mange som har bidraget med lokalhistorisk materiale til arkivet i årets løb og til de institutioner og erhvervsdrivende i området, som har støttet arkivet på forskellig måde med bogsalg, plakatophængning m.m. Ligeledes en stor tak til Køge Kommune for økonomisk tilskud til arkivets drift og til arkivleder Birte Broch og arkivar Lars Kjær fra Køge Byhistoriske Arkiv for hjælp, råd og vejledning i årets løb. Endvidere en stor tak til arkivets stab af frivillige medarbejdere for deres store engagement i at løse opgaverne på allerbedste måde og en stor tak til de 2 repræsentanter for Højelse Sognearkiv i Køge Fondens bestyrelse, Børge Møller og Bente Grubbe Hansen, fra medarbejderne i Højelse. Ingo Larsen Februar

LOKALARKIVERNE I KØGE KOMMUNE ÅRSBERETNINGER 2007

LOKALARKIVERNE I KØGE KOMMUNE ÅRSBERETNINGER 2007 LOKALARKIVERNE I KØGE KOMMUNE ÅRSBERETNINGER 2007 Organisation Som følge af kommunalreformen i 2007 blev de fire lokalarkiver i Køge Kommune fusioneret. Den nye struktur var blevet fastlagt i enighed gennem

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

HISTORIEN I KØGE. Historien i Køge. Historien i Køge - Bøger og artikler fra Køge Arkiverne. www.koegearkiv.dk

HISTORIEN I KØGE. Historien i Køge. Historien i Køge - Bøger og artikler fra Køge Arkiverne. www.koegearkiv.dk Historien i Køge Historien i Køge - Bøger og artikler fra Køge Arkiverne 1 Her i hæftet ser du en oversigt over udgivelser fra Køge Arkiverne: Indhold: Køge Byhistoriske Arkiv 3 Hit med Historien 7 Herfølge

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 29.04.2014 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Søren Drost Broegaard Henning Jensen Svend C. Dahl Bertel Hansen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Årsberetning fra Køge Arkiverne 2014

Årsberetning fra Køge Arkiverne 2014 Årsberetning fra Køge Arkiverne 2014 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarv Byarkivets samlinger befinder sig fortsat hos det professionelle arkivhåndteringsfirma, Iron Mountain. Efter det store

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2015 Bestyrelsen Navn Bestyrelsen

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat for 17 stk. 4, Lokalhistorisk Udvalg

Referat for 17 stk. 4, Lokalhistorisk Udvalg Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for 17 stk. 4, Lokalhistorisk Udvalg Mødedato 23. februar 2015 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne,

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

De lokale arkiver og autografmuseet i Vildbjerg

De lokale arkiver og autografmuseet i Vildbjerg Den Gule Bygning De lokale arkiver og autografmuseet i Vildbjerg Oversigt: Autografmuseet og de lokalhistoriske arkiver Timring, Skibbild-Nøvling og Vildbjerg fungerer som selvstændige arkiver med hver

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale ÅRSBERETNING 2012 Indledning Året har været præget af indsamlinger af institutioners arkivalier i forbindelse med nedlægninger og sammenlægninger. Især har skole- og institutionssammenlægninger resulteret

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Arkivsamvirke for lokalarkiverne i Vordingborg kommune. Beretning 2008 Samarbejdsgrundlag og aktivitet

Arkivsamvirke for lokalarkiverne i Vordingborg kommune. Beretning 2008 Samarbejdsgrundlag og aktivitet Arkivsamvirke for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Beretning 2008 Samarbejdsgrundlag og aktivitet 1 Samarbejdsgrundlag I 2008 er samarbejdet i Arkivsamvirket løbende konsolideret. Arkivsamvirket i

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk 1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere Erik Eriksen (EE) bød velkommen og herefter

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Beretning 2014, Rougsø Lokalhistoriske Forening.

Beretning 2014, Rougsø Lokalhistoriske Forening. Beretning 2014, Rougsø Lokalhistoriske Forening. Året 2014 var et ganske særligt år, - det har jeg skrevet lidt om i Årsskriftet. Det var et særligt år, fordi det var i 1814 at der blev indført skolepligt

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 21.06.2012 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Årsberetninger for 2013

Årsberetninger for 2013 Køge Byhistoriske Arkiv Den lokale hukommelse For at forstå den verden, vi lever i, er det vigtigt at kende sig selv, sit ophav, sine rødder og sin historie. Man behøver blot at kaste et blik på de mange

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 Vognmand Rudolf Petersen. Foto: K. Knudsen, 1942 Jette Madsen (th.) ved sin 25. landskamp den 12. dec. under VM i 1973. Foto: Casper Thorsøe Næstved Rådhus under opbygning,

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat for 17 stk. 4, Lokalhistorisk Udvalg

Referat for 17 stk. 4, Lokalhistorisk Udvalg Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved Telefon 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Referat for 17 stk. 4, Lokalhistorisk Udvalg Mødedato 7. marts 2016 Tid 16:00 Sted NæstvedArkiverne,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Alle dage fra den 8. til og med den 23. februar For store som små bliv kunstner for en dag, og mal dit eget billede hos billedkunstner Margit Rasmussen,

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Fælles udstilling for alle arkiver i Rådhushallen april i anledning af Rådhusets 75 års jubilæum:

Fælles udstilling for alle arkiver i Rådhushallen april i anledning af Rådhusets 75 års jubilæum: 1 ÅRSBERETNING for Lokalarkiverne i Aarhus Kommune 2016. udvalgets Sammensætning: Vest: Svend-Erik Christiansen Brabrand-Årslev Lokalhistoriske formand til 1.5.2016. Udtrådt af udvalget Niels Løgager Åby-Åbyhøj

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening.

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. Januar 2004 august 2004. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Michael Aakjær, Hammershusvej 20, 3770 Allinge, tlf. 56 48 08 52, e-mail: lenest@tdcadsl.dk

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 16.06.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden Referat Hundested Kino d 19-7-2017 1. Velkomst Mødt: Orla, Søren, Emilie, Lasse, Lene Ikke mødt: Jørgen (trådt ud af bestyrelsen pr dags dato, Maria, Anne, Mette, Mogens, Troels og Bente) 2. Godkendelse

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere