Indholdsplan Dronninglund Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16"

Transkript

1 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole

2 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm Formål Skolens pædagogiske linje Elevgrundlag Geografisk rekruttering: Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Bestyrelses- og medarbejdermøde Generalforsamling/repræsentantskabsmøde Medarbejderarrangementer... 8 Medarbejdermøder... 8 Inklusion på Dronninglund Efterskole... 9 Indholdsplaner for prøvefag: Dansk 9. og 10. klasse Matematik 9. og 10. klasse Engelsk 9. og 10. klasse Tysk 9. klasse Tysk 10. klasse Fysik/kemi 9. og 10. klasse Biologi 9. klasse Geografi 9. klasse Historie 9. klasse Samfundsfag 9. klasse Kristendom 9. og 10. klasse (inkluderet i livsfag i 10. klasse) Ikke prøve-fag Fortælletime Sangtime Obligatorisk idræt (TRIM og Fredagsløb)... 24

3 3 Livsfag: Liniefag: Liniefaget: Outdoor Liniefaget: Musik Linjefaget: Kunst Linjefaget: Boldspil Linjefaget: Fitness Profilfag: Exchange Innovationsklasse Global Valgfag: Valgfag: Arkitektur Valgfag: Bedstemormad Valgfag: Digitalfoto Valgfag: Før du flytter hjemmefra Valgfag: Badminton Valgfaget Italiensk madlavning Valgfag: Brunch Valgfaget Børneinstruktør Valgfag: Glaskunst Valgfag: Klatring Valgfaget Volleyball Tegne/male kursus i landskabsbeskrivelse Valgfag Psykologi Valgfag: Håndarbejde Træ og metalsløjd Valgfaget musik Valgfag CS Gymnasiefag på DE Matematik på gymnasiet (stx) Mediefag på gymnasiet (stx) Kemi på gymnasiet (stx)... 51

4 4 Musik på gymnasiet (stx) Indholdsplan for Skolevejledning Skolevejledningens træffetider ( ): Årets vejledningsaktiviteter OSO Pædagogisk tilrettelagt samvær Familiegrupper: Vagtlærerens opgaver: Fællesmøder : Morgensang og fællestime Rådet Måltider Køkkenelever Rengøring Anderledes uger og dage Lejrskole linjefagsekskursion Samfundsuge: Musisk uge: Udenlandstur: Sidste uge =afslutningsugen Arrangementer for gamle elever Sportsstævner Koncerter Gangaftener: Klasseaftener: Besøg fra andre skoler Kun for piger / kun for drenge Emnedage Gudstjenester Arrangementer for forældre/forældrekontakt Nye elevers aften Højtider Særlige weekender... 63

5 5 Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm 1. Formål I skolens vedtægter lyder 1 således: Hjemsted og formål og værdigrundlag: 1. Stk. 1 Dronninglund Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Stk. 2 Institutionen er i henhold til skolens fundats oprettet d. 26. juli 1959 og har hjemsted i Dronninglund i Brønderslev kommune. Stk. 3 Skolen ejer ejendommen matr. nr. 1am, 1 ar, 1 as, 1 at, 1 e og 1 bb Dronninglund Hovedgård, Dronninglund.. Stk. 4 Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Skolens formål er på grundlag af den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter: -At møde eleverne med evangeliet om Jesus Kristus. -At medvirke til, at eleverne på dette grundlag kan tage stilling til menneskelivets udfordringer. -I et kristent fællesskab at udvikle dem til modenhed, ansvarsbevidsthed og samarbejdsvilje. -At give dem en undervisning, der kan danne basis for deres videre uddannelse. Stk. 5 Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Det er af stor betydning, at eleverne møder det kristne evangelium, og at der skabes rum for refleksion og dialog om tro, liv og eksistens. Vi tror på, at den enkelte elev udvikler sig ved: - at blive opfattet som en unik personlighed med stor værdi - at samarbejde med andre på trods af forskelligheder og - at tage ansvar i et forpligtende og ligeværdigt fællesskab. 2. Skolens pædagogiske linje Vi lægger stor vægt på det pædagogiske arbejde, og bestræber os på at møde eleverne, der hvor de er og med det de hver især har med i deres livsbagage.

6 6 Begreber som Personlig ansvarlighed, relationskompetence og den anerkendende tilgang, står helt centrale og kendetegner vort miljø og omgangsform i det daglige, hvilket er helt i tråd med skolens værdigrundlag. Relationen er en af grundstenene i den pædagogiske praksis. Lærerens relationskompetence er afgørende for elevernes mulighed for at lære. Evidensbaserede resultater fra Dansk Clearinghouse peger bl.a. på, at undervisernes relationskompetencer har større betydning for elevernes læring end en bestemt undervisningsform. Derfor arbejder vi på DE med at opbygge både egne og elevernes relationskompetencer, for at øge samspillet både i lærer-elev-forholdet og elev-elev-forholdet. Gennem anerkendende samtale arbejder vi hele tiden på at justere de grundlæggende sociale spilleregler, for at forbedre niveauet for samspillet både i og uden for undervisningen. Det handler om træning af de relationelle kompetencer, øget selvværd og en fælles forståelse af empatisk samvær. Det som man under et kalder for social intelligens. Skolens pædagogiske personale har deltaget i et kursusforløb vedr. Gartners multiple intelligenser og forskellige læringsstile, hvilket stadig lægger til grund for planlægningen af undervisningen. I de sidste par år er det pædagogiske fokus imidlertid gået mere i retning af en vægtlægning af den sociale intelligens. Fra forskning i social intelligens ved vi, at den sociale kontekst er altafgørende for elevens tilegnelse af at kunne. Også derfor er det vigtig for os, at DE altid er et sted, hvor det er godt at være. Det handler om, at eleverne bliver set, hørt, forstået og anerkendt, hvilket indirekte vil påvirke den enkelte elevs personlige udvikling. På DE er der vidt til væggene og højt til loftet. Med andre ord: Der er plads til den enkelte uanset baggrund og ståsted. Rent organisatorisk skelner vi mellem de humanistiske fag og de naturvidenskabelige fag. Vi laver stamhold, så eleverne har tilknytning til en bestemt klasse, når der arbejdes med de humanistiske fag som f.eks. dansk, sprogfag, kristendom, historie osv.. Her er det vores opfattelse, at forskellighed er godt, når det handler om debat og analyse, sådan at et helt hold kan løfte hinanden i det dannende aspekt. Vi undervisningsdifferentierer og tager på den måde hensyn til de niveauforskelle, der måtte være i en klasse. I de naturvidenskabelige fag, matematik og fysik laver vi niveaudeling og dermed elevdifferentiering, sådan at man som elev bliver placeret ind på det niveau, som passer til ens egne præstationer. Niveaudelingen foregår i samarbejde med eleven og er en kombination mellem elevens eget ønske og elevens faglige standpunkt. Der vil være mulighed for at skifte hold, hvis man oplever at være forkert placeret. 3. Elevgrundlag Skolens elevgruppe: Der optages hvert år ca. 100 elever ligeligt fordelt mellem piger og drenge. Denne fordeling er begrundet i, at eleverne bor på henholdsvis pige- og drengegange. Eleverne deles i 5 stamklasser således, at der er to hold i 9. klasse og 3 hold i 10. klasse. Det er vores vurdering at 10-20% bevidst har valgt skolen ud fra dens kirkelige ståsted/værdigrundlag. For at blive endeligt optaget på DE skal alle elever til en samtale med en lærer, for at afklare, hvorvidt DE er den rigtige skole for den enkelte elev. Det er vigtigt for os at få et lille kendskab til vores kommende elever, så vi som skole bliver klædt på til at kunne modtage den enkelte elev på den rette måde. Derved bliver chancen, for at efterskoleopholdet bliver en succes, større. Til

7 7 samtalen snakker vi både om elevens indstilling, hidtidige skolegang og faglige standpunkt, men også om elevens fritidsinteresser og ønsker i den retning. Vi præsenterer skolens profil og hverdag og får derved klaret en forventningsafstemning fra begge parter. 4. Geografisk rekruttering: Fra Vendsyssel: ca. 60 % Fra Ålborg : ca. 20 % Fra andre steder i landet: ca. 20 % Der sker dog hele tiden ændringer, så det kan variere fra år til år. Eleverne kan være på skolen i to skoleår. 5. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse At gå på efterskole betyder blandt andet, at der opstår større sammenhæng i hverdagen, fordi det hele foregår et sted. Det skal give den unge lejlighed til at erfare, at livet kan leves anderledes og er rig på muligheder. Samværet er både et samvær med jævnaldrende og med voksne, hvor der også er plads til, at de ansatte med familie kan komme at hænge ud og spise med, hvilket betyder, at eleverne også udenfor den egentlige undervisningstid møder andre voksne end de to lærere, der har tilsyn på det givne tidspunkt. Det er de tilsynshavende læreres opgave at have kontakt til hele elevgruppen og at inddrage mere stille elever i fællesskabet. I lektielæsningstimen opsøges eleverne på deres værelser og tilbydes hjælp til lektier - og har her også mulighed for samtale med den voksne om mere private emner (Se nærmere beskrivelse af vagtlærerens opgave under overskriften Pædagogisk tilrettelagt samvær ). Eleverne har ret til ophold på skolen i alle weekender og ferier, der indgår i kursustiden, men det er elevens og hjemmets afgørelse i hvilket omfang dette tilbud benyttes i enkelte weekender kan det dog være obligatorisk at blive på skolen. Eleverne opfordres til at være på skolen også i weekenderne, da det også er en vigtig del af det at gå på efterskole. De lærere, der har tilsyn i weekenden har ansvaret for, at der tilrettelægges et program for en del af weekenden gerne sammen med eleverne. Dette program er delvist obligatorisk for de elever, der er i weekenden. Det obligatoriske program kan have karakter af undervisning f.x. en ekskursion, organiseret leg eller projekter som afvikles i løbet af weekenden. Såvel i weekender som på hverdage løser eleverne alene eller i samarbejde med lærerne de opgaver, der er nødvendige for at skolen kan fungere som i et hjem, f.x. opvask, borddækning, rengøring m.v. 6. Bestyrelses- og medarbejdermøde Hvert år planlæges en dag, for bestyrelse og medarbejdere er sammen om det at lave efterskole. Et af de faste punkter er evaluering af skolens værdigrundlag, hvor bestyrelsen hvert år vælger nye fokuspunkter, som medarbejderne så arbejder med og sætter fokus på for 1 år ad gangen. Det kan også handle om fælles visioner og planer for udvikling af skolen eller blot en fælles inspirationsdag med input til det grundlag, som vi driver skole på.

8 8 Mål: At bestyrelse og medarbejder mødes. At aktuelle emner diskuteres. At alle bliver inspireret eller provokeret. Typisk vil der blive afsat en hel dag begyndende med morgenkaffe kl. 9 og afsluttende med en kop eftermiddagskaffe. Det faglige indhold er vekslende fra år til år, alt efter hvad der er aktuelt. 7. Generalforsamling/repræsentantskabsmøde Mål: At afholde en lovlig indkaldt og gennemført generalforsamling for repræsentantskabet. En fremvisning fra elever. Den ordinære generalforsamling. 8. Medarbejderarrangementer Medarbejdermøder Mål: At sikre alle elevers trivsel. At koordinere skolens drift imellem alle medarbejdere. At tage beslutninger om nutid og fremtid. At evaluere. En gang ugentlig mødes alle medarbejdere (dog kun med en repræsentant fra køkkenet) til et møde af ca. en times varighed. Forud er lavet en dagsorden, som alle har modtaget mindst 2 dage før mødet. Ved skolestart og skoleafslutning afvikles en række hel og halvdags møder. I løbet af skoleåret (uge 7) afvikles det mindst 3 halvdagsmøder med planlægning af næste skoleår. Kontakt til hjemmet I løbet af skoleåret afvikles en række arrangementer hvor forældrene inviteres. Det drejer sig om: August Velkomst dag September Efterskolernes dag Familieaftner November: Forældresamtaler med familielæreren Adventsarrangement Musisk uge Marts Forældresamtaler med familielærere Forårskoncert Afslutningsarrangement Med løbende opdateringer, forældrebreve og indbydelser på skolens hjemmeside informeres

9 9 forældrene. 6-8 forældrebreve udsendes pr post. Familielæreren (se yderlige under overskriften Familiegrupper) sørger desuden for kontakten til eleven og hjemmet ved behov. Inklusion på Dronninglund Efterskole På Dronninglund Efterskole arbejder vi på at inkludere unge uanset udfordringer og vanskeligheder. Dette betyder, at vi i vores elevflok også har elever der bl.a. kæmper med indlæringsvanskeligheder, sorg, livskriser af forskellige slags fx forældres skilsmisse. For os er det vigtigt, at vores unge mennesker mødes på en ligeværdig og nærværende måde uanset forhistorie. Vi ønsker, at inkludere alle vores elever i skolens liv, også selvom man har brug for ekstra støtte og struktur til at få hverdagen til at fungere. For os betyder inklusion, at alle skal have lige muligheder for at blive en del af fællesskabet. Vores udgangspunkt er, at eleverne med afsæt i deres forhistorie starter på en frisk ved os, og at vi på Dronninglund Efterskole skriver vores nye individuelle historier, der er en del af den fælles DE historie for det pågældende skoleår. Vores udgangspunkt er, at alle elever skal aflægge Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens 10- klasses prøve. Vi ønsker, at vejlede alle vores elever til at få de bedste muligheder for en fremtidig uddannelse. Alt dette på trods af de udfordringer såvel faglige som menneskelige, som eleverne kan have med i bagagen. På Dronninglund Efterskole betyder inklusion helt konkret, at der er forskellige tiltag, der kan bringes i spil omkring den pågældende elev, det kan fx være: - faglig støtte i mindre grupper med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder. - faglig støtte i form af to-lærer-system i de timer,hvor tingene er vanskelige. - individuelle aftaler og handleplaner omkring den enkeltes udfordringer fx hjælp til struktur og overblik. - støtte og opmuntring til at indgå i sociale sammenhænge - koncentrationshjælpemidler i undervisningssituationer - Tilbud om elektroniske hjælpemidler i undervisningen, f.eks. CD-ord - forældrebetalt coaching- og psykologsamtaler ved skolens samarbejdspartner (psykolog). For inklusionseleverne gør det sig gældende, at der udarbejdes en kontrakt for den enkelte med en beskrivelse af elevens udfordringer, konkrete mål, tiltag og evalueringsform. Kontraktens formål er, at tydeliggøre for eleven, forældre og skole præcist hvad der er målsætningen for elevens udvikling. Kontrakterne er med til at kvalificere arbejdet med eleven og kan være med til at sikre at eleven udvikler sig både skolemæssigt og personligt. Samtidig er kontrakten med til at præcisere, støttens omfang, da elevens udvikling er i fokus, og dermed er de indlagte evalueringer vigtige, så kontrakten løbende justeres på baggrund af elevens udvikling.

10 10 På Dronninglund Efterskole ønsker vi at alle er inkluderet i fællesskabet og i fællesopgaver. Vi oplever, at både elever og medarbejdere arbejder sammen som en helhed omkring vores fællesskab, og de udfordringer der kan opstå. Vi har fokus på at se potentialer og muligheder og ønsker at være med til at åbne de unges øjne for egne potentialer og ikke mindst at skabe tro på disse. Derfor ønsker vi, at være med til at skabe rammer og strukturer omkring den enkelte og dennes udfordringer for på den måde at skabe fokus på den individuelle udvikling og læring både faglig, personlig og social. På Dronninglund Efterskole er relationen mellem voksen og elev vigtig og gennem relationen ønsker vi, at være med til at se den unge, tro på den unge og vise tillid til den unge, hvilket er med til at skabe de bedste muligheder for individuel udvikling. Indholdsplaner for prøvefag: Dansk 9. og 10. klasse Slutmål for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for faget dansk Fælles mål Det er derudover danskundervisningens formål: - Give eleverne kendskab til dansklitteratur gennem tiderne, for der igennem at give dem kundskab til udviklingen i det samfund, de lever i. - At eleverne ser sig selv som en aktiv del af dansk demokrati og tradition. - Give eleverne evnen til at reflektere og forholde sig til etiske og eksistentielle livsforhold. - Ud fra skolens værdigrundlag at lære eleverne at forholde sig kritisk såvel til egen samt andres livshistorie. - Får øget elevernes sans for perspektiver, normer og værdier. Indhold for faget: Indholdet defineres ud fra Fælles mål - dansk Indholdet kunne være; grammatik, lyrik, sagprosa herunder f.eks. reklamer og artikler, film, musikvideoer, islandske sagaer, nordisk litteratur, romaner og noveller af ældre og nyere dato, skuespil, forfatterskaber, folkeviser, folkeeventyr, billeder, kortfilm m.m. Eksempler på emner: tekster om tro, lyrik om livet, kald det kærlighed, old-gamle tekster, intertekstualitet, det senmoderne, skagensmalerne, kanontekster. Romaner/novellesamlinger, film, kopier fra forskellige lærebogssystemer m.m. Opgaver, analyse vejledninger, litteraturhistorie o.l. findes på elevintra.

11 11 5 lektioner ugentlig Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, projektarbejde, fællesundervisning for årgange. I 9. klasse undervises i retstavningsprøve, læseprøve og oplæsning. Afsluttende/opsamlende skriftlige opgaver ved emners afslutning. Samtaler i løbet af skoleåret. Elevfremlæggelser for klassen. Afleveringer til læreren både i mundtlig og skriftlig form + terminsprøver Matematik 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Der benyttes lærebøger og opslagsbogen noget om matematikken. Skolens intranet bruges i rig omfang til deling af dokumenter og mapper og til opgaveaflevering. IT inddrages på mange måder, især programmerne Excell og Geogebra. Også Google sketchup til perspektivtegning kan anvendes. 4 ugentligt lektioner i 10 klasse. Der bliver afviklet et antal emnedage med tværfagligt indhold, hvor matematik også er inddraget. Faget har mulighed for at bytte timer med dansk, så man kan få en formiddag til rådighed hver anden uge til større emner.

12 12 Der varieres mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der anvendes formativ evaluering. Vurderingen foregår på flere måder: Skolens intra indeholder muligheder for multiple choice-tests. Eleverne afleverer regelmæssigt hjemmeopgaver. Vi afholder årligt 2 terminsprøver, som ud over at være en evaluering tjener som formål at træne eleverne i prøvesituationen og det at arbejde koncentreret i flere timer i træk. Der afholdes 2 forældresamtaler årligt. Engelsk 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Der arbejdes med forskellige emner i løbet af året. F.eks. The Amish People, USA - Blacks and Whites, Fairy Tales, Identity, Living in Australia. Se mere på Skoleporten under årsplaner. Desuden arbejdes der med grammatik både skriftligt og mundtligt. Film og lyttetekster indgår i undervisningen. Der bruges forskelligt materiale. Vi bruger Blue Cat (grundbog og opgavebog), materiale fra internettet og artikler/tekster bl.a. fra tidsskrifter. Til grammatikken bruges også materiale fra forskellige steder. Fra bøger, bl.a. Let s do it og skolekom. 3, 5 time ugentlig. 3 timer første halvår og 4 timer sidste halvår i 9. klasse. 4 timer ugentligt i 10. klasse.

13 13 Der arbejdes på forskellige måder. Vi har undervisning på klassen, hvor vi har klassediskussioner og arbejder med tekster i fælles forum. Eleverne arbejder også i grupper, parvis og alene. Vi evaluerer løbende gennem skoleåret ud fra fremlæggelse, skriftlige afleveringer og terminsprøver. Desuden har vi elevsamtaler to gange om året. Tysk 9. klasse Slutmål og indhold for faget: Målet med undervisningen er, at eleven får kundskaber og færdigheder, så han/hun bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt om centrale dagligdags emner. Der lægges vægt på, at eleven får indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold og udvikler hensigtsmæssige lytte-, læse- og kommunikationsstrategier og i øvrigt opbygger et sikkert ordforråd indenfor nære og genkendelige emner. Undervisningen følger Undervisningsministeriets Nye fælles mål. Der arbejdes hen imod at eleverne tager folkeskolens 9. klasses afgangsprøve. Fokus 3 tekstbog og opgavebog Andre tyske tekster af varierende længde. 1-2 tyske film. Internettet bruges til at løse opgaver omkring tysk kultur og historie samt grammatik Kopiark (øvelser, opgaver, tekster, grammatik) fra forskellige læsebogssystemer Spil (brætspil, pc-spil, kommunikationsspil bla. Tabu ) TV-indslag, musikvideoer m.v. Der tilbydes 3,5 lektioner a 45 minutter. Arbejdsformer Til 9. klasse er der tilknyttet 2 lærere. Der arbejdes i de to stamklasser, men eleverne arbejder ofte på tværs af klasserne. Det kan være i mindre grupper i forbindelse med selvvalgte tekster eller temaarbejde. Undervisningen veksler mellem undervisning i klassen, individuelt arbejde og arbejde i større og mindre grupper.

14 14 I forbindelse med tekstarbejde og grammatikøvelser, er eleverne delt efter hvilke emner og sværhedsgrader, der tilbydes. I løbet af året er der 2-3 mindre skriftlige afleveringer. IT spiller en stor rolle i undervisningen. Alle skriftlige arbejder er elektroniske. Eleverne har elektronisk ordbog på deres computer. Eleverne bruger PowerPoint, Internetsider og fremstiller selv opgaver via IT. Eleverne får karakterer for skriftlige opgaver og fremlæggelse af emnearbejder Tysk 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Målet med undervisningen er, at du får kundskaber og færdigheder, så du bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Samtidig vil du igennem undervisningen få indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold. Undervisningen følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: slutmål 2009 Der arbejdes hen imod at eleverne tager folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Tyske tekster af varierende længde. 1 til 2 tyske film. Internettet bruges til at løse opgaver omkring tysk kultur og historie. Kopiark fra forskellige læsebogssystemer Frilæsningsbøger Der tilbydes 4 lektioner a 45 minutter. Arbejdsformer Til 10 klasse er der tilknyttet 2 lærere. Der arbejdes med to stamklasser, men eleverne arbejder ofte på tværs af klasserne. Det kan være i mindre grupper i forbindelse med selvvalgte tekster eller temaarbejde. I forbindelse med tekstarbejde og grammatikøvelser, er eleverne også delt efter hvilke emner og sværhedsgrader, der tilbydes. I løbet af året er der 4-5 større skriftlige afleveringer. Der er en skriftlig terminsprøve forår og efterår. IT spiller en stor rolle i undervisningen.

15 15 Alle skriftlige arbejder er elektroniske. Eleverne har elektronisk ordbog på deres computer. Eleverne bruger PowerPoint, Internetsider og fremstiller selv opgaver via IT. Eleverne får karakterer for større skriftlige opgaver. Desuden gives der udtalelser og karakterer for fremlæggelse af emnearbejder og frilæsningsbøger Fysik/kemi 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Undervisningen i fysik/kemi på Dronninglund Efterskole har til formål at skabe interesse overfor naturvidenskabelige begreber og problemstillinger, vi omgives af i det daglige liv. Evnen til at undre sig vægtes højt og der tages udgangspunkt i fænomener, eleverne støder på i deres egen hverdag og i medierne. Undervisningen følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for Fælles mål, som kan downloades fra Kemi.aspx Elever i 9. klasse tager folkeskolens afgangsprøve mens elever i 10. klasse har mulighed for at tage folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Undervisningen vil vægte fysik og kemi lige højt. Undervisningen vil være emnebaseret. Emnerne for 9. klasse kan være: Kalk, syrer og baser, magnetisme, el-lære, radioaktivitet, m.v. Emnerne for 10. klasse kan være: Energi, Atomfysik, Alkohol, fedtstoffer, m.v. Undervisningen i 9. klasse tager udgangspunkt i bøger som Ny Prisma 9 og Kalk et dansk råstof samt diverse kopierede materialer. Undervisningen i 10. klasse tager udgangspunkt i forskellige kompendier, samlet af fagets lærere. Desuden anvendes Internettet til informationssøgning og fremvisning af animationer, illustrationer, film m.m. Skolens intranet anvendes til deling af dokumenter og mapper og til opgaveaflevering.

16 16 9. klasse: 2 lektioner a 45 minutter ugentligt 10. klasse: 3 lektioner a 45 minutter ugentligt Fysik/kemi undervisningen veksler mellem praktisk arbejde i laboratoriet, teoretisk arbejde (tavleundervisning, opgaveløsning m.v.). Begge dele kan foregå som gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at tale fagsproget gennem arbejde i mindre grupper og ved præsentationer. Skriftligt arbejde. I 9.klasse introduceres der til begyndende rapportskrivning. I 10. klasse arbejdes der løbende med rapportskrivning. Ekskursioner. Der tilstræbes en til to ekskursioner i løbet af året. Der anvendes primært formativ evaluering. Der evalueres løbende, når et emne er afsluttet. Evalueringen kan foregå på forskellige måder som f.eks. rapportskrivning, multiple choice-tests, begrebskort, spil eller præsentationer. Der afholdes en samtale med den enkelte elev i efteråret med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler årligt. Biologi 9. klasse Formål og slutmål: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi - og biologisk forskning - i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

17 17 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse. Bios C bruges som grundbog. Ligeledes benyttes kopimappe til bios c og supplerende materiale 2 lektioner pr uge. Ca. 56 lektioner pr år. Alm. tavleundervisning med teorigennemgang. Laboratorie arbejde. Feltarbejde Der anvendes formativ evaluering og eleverne testes jævnligt ved benyttelse af undervisningsministeriets multiple choice test. Der afholdes en samtale med den enkelte elev i efteråret med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler årligt. Geografi 9. klasse Formål og slutmål: Formålet med undervisningen i geografi på Dronninglund Efterskole er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi og give dem lyst til at lære mere. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer, og til at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af

18 18 naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Dronninglund Efterskole følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: Slutmål Se årsplan for 9. A og 9. b Vi bruger følgende undervisningsmaterialer: Geotoper geografi for de ældste klasser: Bog 2 og 3 Den tilknyttede nettjeneste: Geotopnet Diverse internetsider Atlas,avisartikler m.v. 1.5 undervisningstimer om ugen. Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver Fremlæggelser på klassen. Skriftlig aflevering Test. Historie 9. klasse Slutmål og indhold for faget: Vi følger undervisningsministeriets vejledning: Slutmål

19 19 %20Historie/Slutmaal%20for%20faget%20historie.aspx Se årsplan for 9.a +b Vi bruger følgende undervisningsmaterialer: Dansk historie online Det historiske overblik Gyldendal Hit med historien Vejen mod Europa Gyldendal Gyldendal (klassesæt) Dvs. film, internetsider og andet trykt materiale. 2 lektioner a 45 minutter pr. uge Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver. Vi arbejder med kildekritisk analyse i forhold til materiale og internetsider. Vi benytter os i nogen grad af problemorienteret undervisning, med henblik på projektopgaver. Fremlægning på klasse Skriftlige aflevering Test Samfundsfag 9. klasse Formål og slutmål: Formålet med undervisningen i samfundsfag på Dronninglund Efterskole er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

20 20 Eleverne skal have udviklet deres kompetencer og kritiske sans. De skal have tilegnet sig et personligt værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal skal bidrage til, at eleverne kender og respektere samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier. Vi følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: Slutmål 2009 Se årsplan for 9. A og 9. B Ind i samfundsfaget: Grundbog A og B Diverse internetsider. Aviser, tidsskrifter, dokumentarudsendelser i TV, film m.v. 2 undervisningstimer om ugen. Klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Vi arbejder med kritisk stillingtagen til kilderne. Fremlægning på klassen, Skriftlige afleveringer Test Kristendom 9. og 10. klasse (inkluderet i livsfag i 10. klasse) Slutmål og indhold for faget: Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er at eleverne mærker, erkender og forstår at den kristne dimension har afgørende betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets relation til

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2016-17

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2016-17 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2016-17 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm... 5 1. Formål... 5 2. Skolens pædagogiske linje... 5 3. Elevgrundlag... 6 4. Geografisk rekruttering:... 7

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE Fra august 2012 etablerer vi linjeskole på Grønnevang Skole. Muligheden for faglig fordybelse indenfor enkelte emner styrkes, og vi skaber større faglig sammenhængskraft

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 1 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Indholdsplan for Tjele Efterskole. Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 25-07-2015

Indholdsplan for Tjele Efterskole. Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 25-07-2015 splan for Tjele Efterskole A_ indholdsplaner Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 25-07-2015 beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere