Cittaslow i Svendborg. Hvad betyder det for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cittaslow i Svendborg. Hvad betyder det for dig?"

Transkript

1 Cittaslow i Svendborg Hvad betyder det for dig? Workshop med lokale udviklingsaktører Naturama 5. maj 2008

2 Pluss Leadership Program Kl Velkomst v/ borgmesteren Hvad er Citta Slow Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pluss Hvad kan det bruges til? Kultur- og plandirektøren Hvor langt er vi? Pluss Introduktion til arbejde Første runde Svendborg på landkortet 2015 Ophængning + sandwich Pluss Introduktion til arbejde Anden runde Vi gør det! Knudepunkter afleveres Sammenfatning / afslutning Tak for i dag Kultur- og plandirektøren

3 Nyhedsskærme

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 HVAD VIL I GØRE? Kortlægning af, hvad der allerede er Cittaslow i børn og unges liv nu. For at udbrede/bevidstgøre om, hvad der allerede nu er præget af Cittaslow tanken. Bygge på det eksisterende spotte kvaliteten i børn og unges liv i de rum, de befinder sig i og forbedre det. For os selv i Børn og Unge og derigennem for børn og unge. HVORDAN VIL I GØRE DET? En kvalitativ undersøgelse. Børn og Unge + Kultur og Plan. Penge: Politikerne Tid: Os selv Tænksomhed og viden: konsulenter. Klar til at søsætte ideen, men det kræver planlægningstid. HVAD VIL I GØRE? Sikre, at unge og børn får forståelse og erfaring for god, sund mad. Fordi folkesundheden forbedres. Det vil gavne alle i Svendborg, fordi børn og unge bliver ældre og påvirker forældre. HVORDAN VIL I GØRE DET? Tage børn og unge med ud og vurdere og købe råvarer, samt forarbejde maden. Det gamle kvægtorv i Svendborg er velegnet til at kombinere salg og madforarbejdningsskole. Lokale producenter af madvarer, skoler og børnehaver, den lokale kokkeskole, byens restauranter, evt. sundhedsteoretikere + andre Citta Slow byer (Italien). at frigøre Kvægtorvet at skole og børnehaver involveres at de andre også vil være med. igangsætning efter sommerferien. i funktion om 2 år. Interessentgruppe bestående af repræsentanter for de involverede parter.

18 HVAD VIL I GØRE? Udvikle 5 Citta Slow skoler i Svendborg kommune samt x antal i en/flere sydfynske nabokommuner. Fordi der er brug for en forbedring af: Kvalitet, Gode oplevelser / tid til fordybelse Møde med eksperter og mennesker, der har synspunkter og erfaring fra et arbejde i et produktionsliv. Børn og unge for at tiltrække nye familier/bosætning. HVORDAN VIL I GØRE DET? Dispensation fra Undervisningsministeriet mht. fagredskaber og timetal Etablere en udviklingspulje til udviklingsarbejde med afsæt i Citta Slow principperne EU-udveksling mellem børn/unge, involveret i Citta Slow arbejde. MED HVEM VIL I GØRE DET? Undervisningsministeriet Fødevareministeriet De faglige organisationer SUS SydfynsUdviklingssamarbejde Kommune og skolebestyrelser / forældre. Mod på at gå nye veje Tænde på en god idé og omdefinere U-tid Afsætte ressourcer til koordinering og fundraising Politisk vilje, ildsjæle og mod på nytænkning/samarbejdsvilje Den politiske forankring: B&U udvalget Den praktiske forandring omkring udførelse: De enkelte skolebestyrelser Tværkommunal koordinering omkring projektledelse: Udvikling og fundraising i SUS Sydfynsk Skole Brand. HVAD VIL I GØRE? Nedlægge alle skolekøkkener i Svendborg kommune og bygge et centralt, hvor børnene kommer og får en gastronomisk oplevelse med udgangspunkt i lokale råvarer, besøg hos producenter, guidede ture med naturvejledere i nærmiljøet. Fremme dansk madkultur Fremme brug af lokale råvarer Kvalificeret undervisning i samarbejde med lokale producenter Tætter forhold til råvarer og viden Enhver i Svendborg Kommune Restauranterne byen Hotellerne i byen Svendborgs borgere (aftenundervisning) De lokale producenter HVORDAN VIL I GØRE DET? Bygge et centralt skolekøkken, som kan bruges af Svendborg Kommune Leje af lokalet til Teambuilding (madlavning) (finansieres af hoteller og restauranter) Undervisning om sundhed og forebyggelse Mødested for ældre (spisested) Svendborg Kommune Kultur og Plan Børn og Unge Social og Sundhed Aftenskolerne Beværterne At de ønsker at involvere sig. I morgen. Lokalt Børn og Unge Kulinarisk Sydfyn, Social og Sundhed

19 HVAD VIL I GØRE? Integrere Citta Slow tanken i forening og kulturliv (mad bevægelse) så tidligt som muligt i livet. Skaber energi forbedrer kvalitet kvalitetsfilosofi. For børn i institutioner starter her. Men ellers for alle mennesker. HVORDAN VIL I GØRE DET? Samarbejde med sportsforeninger og kulturelle foreninger (institutioner og skoler) Begrebet ved Citta Slow skal være en naturlig del af alle svendborgensere. Ambassadører / begejstring Ambassadører Kommunen Foreninge Arbejdspladser Handels- og erhvervsliv HVAD VIL I GØRE? Fynske Fristelser. Sundhed-Mad hus Udvikle den lokale madkultur Lokale / gæster. HVORDAN VIL I GØRE DET? En sydfynsk synlig/fysisk åben og lukket alt efter vejrlig Kulinarisk Sydfyn. Godt netværk, madambassadører. August 2009, på Frederiksøen. Kulinarisk Sydfyn + ambassadører. Åbenhed interesse engagement. Citta Slow skal defineres. Det er en løbende proces. Det første step er taget. På alle niveauer. Fra den første snak på skoler virksomhed mm.

20 HVAD VIL I GØRE? Madens Globale Hus Uddanne kvalitetsfilosoffer Alverdens køkkener lokal mad God kobling til Citta Slow Eksisterende potentiale Tiltrække Kokke VIP s Kommunens borgere, vugge krykke Turister Erhvervsliv Menneskene HVORDAN VIL I GØRE DET Nedsætte projektgruppe Fundraise Netværk/research Politisk proces OBS på målgruppe. Interessenter med kompetencer Joachim von And Politisk handling Økonomi investorer Borger opbakning Kvalitetsmod fra alle interesserede 2015, 5. maj. OPP offentligt/privat partnerskab HVAD VIL I GØRE? Overdækket, stationær, flytbar torvehal (parasoller/segl med logo). Det glokale mekka Småevents for børn (gøgl, tivoli, cirkus) Fødevarer, lokale producenter, økologi er Sydfyns brand. Kvalitet er nøgleord. Borgerne, næringslivet, turister, potentielle tilflyttere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Et bilfrit område, centralt Det lokale næringsliv skal gå i spidsen Lokale producenter og ildsjæle (ex. Kulinarisk Sydfyn) Se forrige svar. Kulinarisk Sydfyn skal gå i spidsen. Opbakning fra Svendborg Erhvervsforum og Shopping Svendborg, Torvehandlerforeningen. Kulinarisk Sydfyn laver pilotprojekt intensivering af Farmers Market. Kulinarisk Sydfyn i samarbejde med næringslivet.

21 HVAD VIL I GØRE? Cittaslow afdelinger i supermarkeder. Fokus på begrebet, skabe bredt kendskab. For alle. HVORDAN VIL I GØRE DET? Arrangere kursus for forretningsindehavere. Kommunen (tovholdere). I befolkningen, lokalt. HVAD VIL I GØRE? Genskabe andelsbevægelsen, som forædler og markedsfører produkter fra fødevareproducenter på Sydfyn. For at sikre producentens produktion For at sikre tilgængeligheden af produkter Producenter Aftagere HVORDAN VIL I GØRE DET Skabe et andelsselskab af fødevareproducenter Risikoen bæres af den lokale aktionsgruppe og fonde Beslutninger tages af producenter Fødevareproducenterne. Tilskud fra LAG + andre Interesse fra producenterne Nu! I Kulinarisk Sydfyn.

22 HVAD VIL I GØRE? Yde en indsats for sundheden. For at få et godt fundament såvel fysisk, psykisk som socialt. For kommunens borgere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Gennem undervisning og oplysning Fra vugge til grav. Kommunen Velvilje Samarbejde Forståelse Økonomi NU! NDSATSEN? Hvis spørgsmålet er rigtig forstået: Et fast punkt i kommunens budget med en årlig ydelse. HVAD VIL I GØRE? Bygge et kulturhus. Skabe et samlingssted for musik/kulturgrupper, netværk i det hele taget åbne muligheder for samarbejde på tværs. Kommunens borgere Erhvervslivet Turister HVORDAN VIL I GØRE DET Bakke op omkring Borgerforeningen og de tanker, der ligger omkring havnen. Med de, der har med disse projekter at gøre allerede. Opbakning Borgerne Politikerne Når der er konsensus. Når brugerne indtager huset efter etableringen, som kommunen har stået for i samarbejde med erhvervsliv og interessegruppen.

23 HVAD VIL I GØRE? International begivenhed (teater, musik, kunst) dukketeater. Tilslutte os det fællesskab, vi er blevet medlem af. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET Ved hjælp af ildsjæle. Professionelle folk fra ind- og udland. Lokal opbakning Erhverv/politik/foreninger Primo Overalt! HVAD VIL I GØRE? Tema: ældre som ressourcepersoner Sammenhængskraft Værdi for alle i at arbejde på tværs af generationer Ældre Børne/forældre. Unge HVORDAN VIL I GØRE DET? Ældre som historieformidlere Ældre/børn værksteder Ældre som naturvejledere Ældre som livsvejledere Ældre med tid til at lytte/være Ældre og børn ex. frugtprojekt i samarbejde med børnehaver, skoler Børnehaver Skoler SFO er Klubber Idrætsforeninger M.fl. Tid ressourcer specielt iopbygningsfasen Motivation Forår 2009 med det første forsøgsprojekt. Kultur og fritid Børn og unge.

24 HVAD VIL I GØRE? Netværksundersøgelse: Hvad er det unikke ved Svendborg geografi, natur og vand. Hvad kan gøre det endnu bedre? For at finde fællesbegrebet for Svendborg Byens borgere. Andre, gæster-turister. HVORDAN VIL I GØRE DET? Bruge hele paletten af kommunikationsværktøjer: netværk, sms, blogs, internettet mm. Med borgernes netværk. Engagement åbenhed tolerance. Nøglefigurer i medierne. Sætte en deadline på. I processen og hos de enkelte borgere. Dem, der er med. HVAD VIL I GØRE? Tænke-/Tankestation med døgnåben og med hjemmeside For ikke at miste de gode oplæg, der er kommet i dag udveksling af nye ideer ejerskab medindflydelse. Kommunens borgere, HVORDAN VIL I GØRE DET Fysisk lokale indrettet som en tank Hjemmeside SMS Blog Kommunen Medierne Erhvervslivet Interessegrupper Åbenhed Interesse for Cittaslow I morgen. I Tankestationer..

25 HVAD VIL I GØRE? Uddanne lokale Citta Slow ambassadører. Udbrede kendskab Lave lokal vidensbank om de gode Cittaslow historier I første omgang kommunens borgere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Fortælle workshops. Biblioteket K & F afdelingen HVAD VIL I GØRE? Synliggøre sneglen. Folk skal blive nysgerrige. Borgere Gæster HVORDAN VIL I GØRE DET? På fliser På skraldespande På vandposter Flag Skilte Internet Kommune Handelsstand Tryksager Stickers Tjah Kommunen

26 HVAD VIL I GØRE? Gøre logoet til et eftertragtet varemærke, som man kan få, hvis man opfylder en række definerede krav. For at udbrede kendskabet til og engagementet for Cittaslow. Detailforretninger Foreningsliv HVORDAN VIL I GØRE DET? Det skal være en instans, der kan definere, kommunikere og certificere Cittaslow konceptet. Samarbejde mellem kommunen og øvrige interesserede aktører. Skal leve op til Citta slow kravene. HVAD VIL I GØRE? 24 ERHVERVSSERVICE SUPREME Kravlegård for erhverv mentorordning Styrkelse af de kreative lag: Der skaber jobs Der skaber skattekroner synergi Svendborg Kommune fordi ellers soveby. HVORDAN VIL I GØRE DET? Kommune/private/foreninger. Tilstrømning Engagement 3-6 måneder. www. Hovedkvarter uden for kommunen I samarbejde med erhvervsliv Privat regi med offentligt tilskud resultatkontrakt.

27 HVAD VIL I GØRE? Oplevelsespakker. Tjene penge. Turister, oprindeligt. HVORDAN VIL I GØRE DET? Turistbureauet / privat aktør. Horesta VisitDenmark Næste sæson. Koordinator. HVAD VIL I GØRE? Forbedre cykelstier i hele kommunen. Sundhed Oplevelse Bæredygtighed transport Alle Cykelturisme HVORDAN VIL I GØRE DET? Samarbejde mellem interesse organisationen og kommunen. Indtænke cykelstier helt fra start iplanlægning. Nytænke cykelstier. Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Cyklistforbundet By og Land Erhvervslivet Lovgivning Økonomi Finde sponsorer?

28 HVAD VIL I GØRE? Plante en specifik træart ved alle nye veje som en allé. For at lede opmærksomheden hen på mangfoldigheden i naturen Bringe viden om naturen ind i hverdagen Dermed tager man også hensyn til den. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET HVAD VIL I GØRE? Intuitiv formidling. Naturformidling opsætte kunstneriske fuglekasser på facaderne på Skarø. Formidle natur og livskvalitet indirekte og smukt. For alle. HVORDAN VIL I GØRE DET? Skaffe kr. til turisme og naturformidling.

29 HVAD VIL I GØRE? Borgerbevidstgørelse For at undgå at gader og grøn og blå natur flyder med affald Borger og turister natur. HVORDAN VIL I GØRE DET? Sjove indfald. HVAD VIL I GØRE? Sætte klummer / historiske historier på skraldespande Det vil ubevidst få folk til at lægge mærke til skraldespandene og dermed forhåbentlig også bruge dem. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET

30 HVAD VIL I GØRE? Udskænke vandprøver/vand fr forskellige distrikter/vandværker i Svendborg Kommune. For at få fokus på, at vand er fantastisk forskelligt særegent. Folk drikker for lidt vand generelt For alle HVORDAN VIL I GØRE DET Kulinarisk Sydfyn weekend har vand fra forskellige egne. Vandværkerne Maritim klub Kulinarisk Sydfyns marked skal give plads til de nødvendige godkendelser fra fødevareregionen. Til sommer alt afhængig af tilladelser / Kulinarisk Sydfyn gentager succesen hvert år. HVAD VIL I GØRE? Sætte vandposter op i gågade og andre centrale mødesteder med vand fra forskellige distrikter i kommunen. Vandposterne har tydelige inskriptioner af, hvor det kommer fra, f.eks. vand fra Stenstrup i gågaden i Svendborg. At synliggøre de forskellige kvaliteter fra forskellige egne specielt med vand billigt nemt tydeliggøre geografiske egne. Borgere Turister HVORDAN VIL I GØRE DET? En fortsættelse af udskænkning af vand Kulinarisk Sydfyn bliver der etableret disse poster rundt i kommunen på strategiske steder. Vandværkerne + evt. VVS virksomheder mm. Sponsorerer dette. Godkendelse i byplanlægning Når vi er klogere på, hvordan det går på Kulinarisk Sydfyn. Når det har stabiliseret sig i Kulinarisk Sydfyn.

31 Pluss Leadership NÅR MAN VED, HVOR MAN VIL HEN, ER MAN HALVVEJS FREMME

32 Pluss Leadership Citta Slow Svendborg får sit særlige liv fra mennesker med respekt for historien fra sine særlige møder og mødesteder fra sine oplevelser og fortællinger fra dialog og samarbejde fra sine cafeer og restauranter fra udsigter og indsigt i harmoni med landskabet og områdets kompetencer I Svendborg kan man stadig opleve og værdsætte årstidernes langsomme skiften som ramme om det moderne liv, baseret på et godt helbred og gode måltider fremstillet af kvalitetsråvarer, tradition og kærlighed.

33 Pluss Leadership ABSTRAKT FREMTID KONTRET NUTID

34 Pluss Leadership BY- OG LIVSKVALITET

35 Pluss Leadership I OMGIVELSRNE / MILJØET I BY OG PÅ LAND I LIVET I BY OG PÅ LAND

36 Pluss Leadership NYHEDEN, I ER MEST STOLTE AF SOM DANMARK LÆGGER MÆRKE TIL I 2015

37 Pluss Leadership VEJEN DERHEN DEN LÆNGSTE REJSE PROJEKTERNE ER SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING

38 Pluss Leadership TO VÆRKTØJER Skærme nyhedsskærme Forbindelsen fra landet til byen til Tankefuld

39 Pluss Leadership HVAD ER MULIGHEDERNE I CITTA SLOW SVENDBORG? Branding af Svendborgområdet som centrum for by- og livskvalitet Centrum for indsigt, udsyn, kvalitet, oplevelse, fordybelse, kreativitet, historie, kultur, bosætning, besøg, øhavet, skibsfarten, Cittaslow DK

40 Pluss Leadership Behov for selviscenesættelse Undersøge mening, formål, realisere indre potentialer Behov for agtelse: At være et unikt individ med selvrespekt og være respekteret af andre Kærlighed og tilhørsforhold: Behov for at høre til, for at få og give kærlighed, for værdsættelse og venskab Sikkerhed: Social sikkerhed i familie og samfundsmæssig beskyttelse mod sult og vold Fysiske behov: Mad, vand, ly og tøj

41 Pluss Leadership EKSEMPLER Bosætning: Boligområder, f.eks. Tankefuld Bydelsinitiativer, -traditioner Matrikelløse institutioner Åndehuller oplevelse og leg tilgængelighed til natur, skov og strand Begivenheder årsag til besøg og nysgerrighed Særlig profil i forhold til udvalgte aldersgrupper Sanselige boligområder den særlige kvalitet finansieret over grundpris Kvalitet og pris er to sider af samme sag Miljø, natur, sundhed, mad: Natur- og miljøhensyn i alle projekter også Tankefuld Sundhed indbygges i alle kommunale tilbud kultur er vaner Svendborg-kulturen er gode vaner. Maden i kommunalt regi er altid sund, varieret, eksperimenterende og velsmagende. Det sunde er det bærende men Svendborg er ikke frelst det syndige er et vigtigt krydderi Bevægelse og motion som udfordring og mulighed i byudviklingen

42 Pluss Leadership ET MÆRKE / KVALITETSSTEMPEL Menu Varesortiment Overnatning Gåtur cykeltur sejltur Bolig Marked Festival En udsigt / bænk / picnickurv EN LINJE Citta Slow lørdag formiddag for familien Svendborg Brunch, børnehøjde, bevægelse Aftenskole, idrætsforening, idrætsskole, kulturtilbud Aktivitet EN PAKKE Se på bolig og få en Citta Slow pakke med? EN GÅTUR MED OPLEVELSER Første fredag i hver måned En oplevelses-, udfordrings-, forundringsrute

43 Pluss Leadership ALT DET, DER GØR LIVET OG OMGIVELSERNE BEDRE OG SJOVERE FOR JER SELV OG DERMED FOR ANDRE

44 Pluss Leadership SVENDBORG midt mellem sund og bælt fortid og fremtid Danmark og verden land og vand fart og fordybelse øst og vest tæt på og langt fra mennesker

45 Pluss Leadership Visionen er målet, strategien er vejen, og planen er rammen Visionen beskriver de kvaliteter, vi ønsker, frem for dem, vi har Strategien beskriver hele kommunens samlede indsats Planen er det værktøj, der fortæller, hvordan fremtiden kan se ud, og skaber retssikkerhed I dialogen om fremtiden er det gode spørgsmål holdbart svaret forgængeligt Alle er specialister i netop deres liv, i at leve det og diskutere livskvalitet Specialisterne kan omsætte fra drømme til systemer, hvis de lytter Dialog om liv og livskvalitet skal føres på borgernes sprog Dialogen skal tage udgangspunkt i og have betydning for den enkelte At planlægge er at vælge. At vælge er at gøre en forskel Byrådet vælger blandt modstridende interesser, hvad der er bedst for Svendborg Livskvalitet måles ikke i fysiske anlæg, men fysiske anlæg kan fremme livskvalitet

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Svendborg Kommunes Plan09-eksempelprojekt: Rammer om det gode liv planlægning med udsyn og omtanke

Svendborg Kommunes Plan09-eksempelprojekt: Rammer om det gode liv planlægning med udsyn og omtanke Afdeling: Plan og GIS Ref. Helle Juul Kristensen Kultur og Planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Projektplan 11 januar 2008 Svendborg Kommunes Plan09-eksempelprojekt: Rammer om det gode liv

Læs mere