Cittaslow i Svendborg. Hvad betyder det for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cittaslow i Svendborg. Hvad betyder det for dig?"

Transkript

1 Cittaslow i Svendborg Hvad betyder det for dig? Workshop med lokale udviklingsaktører Naturama 5. maj 2008

2 Pluss Leadership Program Kl Velkomst v/ borgmesteren Hvad er Citta Slow Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pluss Hvad kan det bruges til? Kultur- og plandirektøren Hvor langt er vi? Pluss Introduktion til arbejde Første runde Svendborg på landkortet 2015 Ophængning + sandwich Pluss Introduktion til arbejde Anden runde Vi gør det! Knudepunkter afleveres Sammenfatning / afslutning Tak for i dag Kultur- og plandirektøren

3 Nyhedsskærme

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 HVAD VIL I GØRE? Kortlægning af, hvad der allerede er Cittaslow i børn og unges liv nu. For at udbrede/bevidstgøre om, hvad der allerede nu er præget af Cittaslow tanken. Bygge på det eksisterende spotte kvaliteten i børn og unges liv i de rum, de befinder sig i og forbedre det. For os selv i Børn og Unge og derigennem for børn og unge. HVORDAN VIL I GØRE DET? En kvalitativ undersøgelse. Børn og Unge + Kultur og Plan. Penge: Politikerne Tid: Os selv Tænksomhed og viden: konsulenter. Klar til at søsætte ideen, men det kræver planlægningstid. HVAD VIL I GØRE? Sikre, at unge og børn får forståelse og erfaring for god, sund mad. Fordi folkesundheden forbedres. Det vil gavne alle i Svendborg, fordi børn og unge bliver ældre og påvirker forældre. HVORDAN VIL I GØRE DET? Tage børn og unge med ud og vurdere og købe råvarer, samt forarbejde maden. Det gamle kvægtorv i Svendborg er velegnet til at kombinere salg og madforarbejdningsskole. Lokale producenter af madvarer, skoler og børnehaver, den lokale kokkeskole, byens restauranter, evt. sundhedsteoretikere + andre Citta Slow byer (Italien). at frigøre Kvægtorvet at skole og børnehaver involveres at de andre også vil være med. igangsætning efter sommerferien. i funktion om 2 år. Interessentgruppe bestående af repræsentanter for de involverede parter.

18 HVAD VIL I GØRE? Udvikle 5 Citta Slow skoler i Svendborg kommune samt x antal i en/flere sydfynske nabokommuner. Fordi der er brug for en forbedring af: Kvalitet, Gode oplevelser / tid til fordybelse Møde med eksperter og mennesker, der har synspunkter og erfaring fra et arbejde i et produktionsliv. Børn og unge for at tiltrække nye familier/bosætning. HVORDAN VIL I GØRE DET? Dispensation fra Undervisningsministeriet mht. fagredskaber og timetal Etablere en udviklingspulje til udviklingsarbejde med afsæt i Citta Slow principperne EU-udveksling mellem børn/unge, involveret i Citta Slow arbejde. MED HVEM VIL I GØRE DET? Undervisningsministeriet Fødevareministeriet De faglige organisationer SUS SydfynsUdviklingssamarbejde Kommune og skolebestyrelser / forældre. Mod på at gå nye veje Tænde på en god idé og omdefinere U-tid Afsætte ressourcer til koordinering og fundraising Politisk vilje, ildsjæle og mod på nytænkning/samarbejdsvilje Den politiske forankring: B&U udvalget Den praktiske forandring omkring udførelse: De enkelte skolebestyrelser Tværkommunal koordinering omkring projektledelse: Udvikling og fundraising i SUS Sydfynsk Skole Brand. HVAD VIL I GØRE? Nedlægge alle skolekøkkener i Svendborg kommune og bygge et centralt, hvor børnene kommer og får en gastronomisk oplevelse med udgangspunkt i lokale råvarer, besøg hos producenter, guidede ture med naturvejledere i nærmiljøet. Fremme dansk madkultur Fremme brug af lokale råvarer Kvalificeret undervisning i samarbejde med lokale producenter Tætter forhold til råvarer og viden Enhver i Svendborg Kommune Restauranterne byen Hotellerne i byen Svendborgs borgere (aftenundervisning) De lokale producenter HVORDAN VIL I GØRE DET? Bygge et centralt skolekøkken, som kan bruges af Svendborg Kommune Leje af lokalet til Teambuilding (madlavning) (finansieres af hoteller og restauranter) Undervisning om sundhed og forebyggelse Mødested for ældre (spisested) Svendborg Kommune Kultur og Plan Børn og Unge Social og Sundhed Aftenskolerne Beværterne At de ønsker at involvere sig. I morgen. Lokalt Børn og Unge Kulinarisk Sydfyn, Social og Sundhed

19 HVAD VIL I GØRE? Integrere Citta Slow tanken i forening og kulturliv (mad bevægelse) så tidligt som muligt i livet. Skaber energi forbedrer kvalitet kvalitetsfilosofi. For børn i institutioner starter her. Men ellers for alle mennesker. HVORDAN VIL I GØRE DET? Samarbejde med sportsforeninger og kulturelle foreninger (institutioner og skoler) Begrebet ved Citta Slow skal være en naturlig del af alle svendborgensere. Ambassadører / begejstring Ambassadører Kommunen Foreninge Arbejdspladser Handels- og erhvervsliv HVAD VIL I GØRE? Fynske Fristelser. Sundhed-Mad hus Udvikle den lokale madkultur Lokale / gæster. HVORDAN VIL I GØRE DET? En sydfynsk synlig/fysisk åben og lukket alt efter vejrlig Kulinarisk Sydfyn. Godt netværk, madambassadører. August 2009, på Frederiksøen. Kulinarisk Sydfyn + ambassadører. Åbenhed interesse engagement. Citta Slow skal defineres. Det er en løbende proces. Det første step er taget. På alle niveauer. Fra den første snak på skoler virksomhed mm.

20 HVAD VIL I GØRE? Madens Globale Hus Uddanne kvalitetsfilosoffer Alverdens køkkener lokal mad God kobling til Citta Slow Eksisterende potentiale Tiltrække Kokke VIP s Kommunens borgere, vugge krykke Turister Erhvervsliv Menneskene HVORDAN VIL I GØRE DET Nedsætte projektgruppe Fundraise Netværk/research Politisk proces OBS på målgruppe. Interessenter med kompetencer Joachim von And Politisk handling Økonomi investorer Borger opbakning Kvalitetsmod fra alle interesserede 2015, 5. maj. OPP offentligt/privat partnerskab HVAD VIL I GØRE? Overdækket, stationær, flytbar torvehal (parasoller/segl med logo). Det glokale mekka Småevents for børn (gøgl, tivoli, cirkus) Fødevarer, lokale producenter, økologi er Sydfyns brand. Kvalitet er nøgleord. Borgerne, næringslivet, turister, potentielle tilflyttere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Et bilfrit område, centralt Det lokale næringsliv skal gå i spidsen Lokale producenter og ildsjæle (ex. Kulinarisk Sydfyn) Se forrige svar. Kulinarisk Sydfyn skal gå i spidsen. Opbakning fra Svendborg Erhvervsforum og Shopping Svendborg, Torvehandlerforeningen. Kulinarisk Sydfyn laver pilotprojekt intensivering af Farmers Market. Kulinarisk Sydfyn i samarbejde med næringslivet.

21 HVAD VIL I GØRE? Cittaslow afdelinger i supermarkeder. Fokus på begrebet, skabe bredt kendskab. For alle. HVORDAN VIL I GØRE DET? Arrangere kursus for forretningsindehavere. Kommunen (tovholdere). I befolkningen, lokalt. HVAD VIL I GØRE? Genskabe andelsbevægelsen, som forædler og markedsfører produkter fra fødevareproducenter på Sydfyn. For at sikre producentens produktion For at sikre tilgængeligheden af produkter Producenter Aftagere HVORDAN VIL I GØRE DET Skabe et andelsselskab af fødevareproducenter Risikoen bæres af den lokale aktionsgruppe og fonde Beslutninger tages af producenter Fødevareproducenterne. Tilskud fra LAG + andre Interesse fra producenterne Nu! I Kulinarisk Sydfyn.

22 HVAD VIL I GØRE? Yde en indsats for sundheden. For at få et godt fundament såvel fysisk, psykisk som socialt. For kommunens borgere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Gennem undervisning og oplysning Fra vugge til grav. Kommunen Velvilje Samarbejde Forståelse Økonomi NU! NDSATSEN? Hvis spørgsmålet er rigtig forstået: Et fast punkt i kommunens budget med en årlig ydelse. HVAD VIL I GØRE? Bygge et kulturhus. Skabe et samlingssted for musik/kulturgrupper, netværk i det hele taget åbne muligheder for samarbejde på tværs. Kommunens borgere Erhvervslivet Turister HVORDAN VIL I GØRE DET Bakke op omkring Borgerforeningen og de tanker, der ligger omkring havnen. Med de, der har med disse projekter at gøre allerede. Opbakning Borgerne Politikerne Når der er konsensus. Når brugerne indtager huset efter etableringen, som kommunen har stået for i samarbejde med erhvervsliv og interessegruppen.

23 HVAD VIL I GØRE? International begivenhed (teater, musik, kunst) dukketeater. Tilslutte os det fællesskab, vi er blevet medlem af. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET Ved hjælp af ildsjæle. Professionelle folk fra ind- og udland. Lokal opbakning Erhverv/politik/foreninger Primo Overalt! HVAD VIL I GØRE? Tema: ældre som ressourcepersoner Sammenhængskraft Værdi for alle i at arbejde på tværs af generationer Ældre Børne/forældre. Unge HVORDAN VIL I GØRE DET? Ældre som historieformidlere Ældre/børn værksteder Ældre som naturvejledere Ældre som livsvejledere Ældre med tid til at lytte/være Ældre og børn ex. frugtprojekt i samarbejde med børnehaver, skoler Børnehaver Skoler SFO er Klubber Idrætsforeninger M.fl. Tid ressourcer specielt iopbygningsfasen Motivation Forår 2009 med det første forsøgsprojekt. Kultur og fritid Børn og unge.

24 HVAD VIL I GØRE? Netværksundersøgelse: Hvad er det unikke ved Svendborg geografi, natur og vand. Hvad kan gøre det endnu bedre? For at finde fællesbegrebet for Svendborg Byens borgere. Andre, gæster-turister. HVORDAN VIL I GØRE DET? Bruge hele paletten af kommunikationsværktøjer: netværk, sms, blogs, internettet mm. Med borgernes netværk. Engagement åbenhed tolerance. Nøglefigurer i medierne. Sætte en deadline på. I processen og hos de enkelte borgere. Dem, der er med. HVAD VIL I GØRE? Tænke-/Tankestation med døgnåben og med hjemmeside For ikke at miste de gode oplæg, der er kommet i dag udveksling af nye ideer ejerskab medindflydelse. Kommunens borgere, HVORDAN VIL I GØRE DET Fysisk lokale indrettet som en tank Hjemmeside SMS Blog Kommunen Medierne Erhvervslivet Interessegrupper Åbenhed Interesse for Cittaslow I morgen. I Tankestationer..

25 HVAD VIL I GØRE? Uddanne lokale Citta Slow ambassadører. Udbrede kendskab Lave lokal vidensbank om de gode Cittaslow historier I første omgang kommunens borgere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Fortælle workshops. Biblioteket K & F afdelingen HVAD VIL I GØRE? Synliggøre sneglen. Folk skal blive nysgerrige. Borgere Gæster HVORDAN VIL I GØRE DET? På fliser På skraldespande På vandposter Flag Skilte Internet Kommune Handelsstand Tryksager Stickers Tjah Kommunen

26 HVAD VIL I GØRE? Gøre logoet til et eftertragtet varemærke, som man kan få, hvis man opfylder en række definerede krav. For at udbrede kendskabet til og engagementet for Cittaslow. Detailforretninger Foreningsliv HVORDAN VIL I GØRE DET? Det skal være en instans, der kan definere, kommunikere og certificere Cittaslow konceptet. Samarbejde mellem kommunen og øvrige interesserede aktører. Skal leve op til Citta slow kravene. HVAD VIL I GØRE? 24 ERHVERVSSERVICE SUPREME Kravlegård for erhverv mentorordning Styrkelse af de kreative lag: Der skaber jobs Der skaber skattekroner synergi Svendborg Kommune fordi ellers soveby. HVORDAN VIL I GØRE DET? Kommune/private/foreninger. Tilstrømning Engagement 3-6 måneder. www. Hovedkvarter uden for kommunen I samarbejde med erhvervsliv Privat regi med offentligt tilskud resultatkontrakt.

27 HVAD VIL I GØRE? Oplevelsespakker. Tjene penge. Turister, oprindeligt. HVORDAN VIL I GØRE DET? Turistbureauet / privat aktør. Horesta VisitDenmark Næste sæson. Koordinator. HVAD VIL I GØRE? Forbedre cykelstier i hele kommunen. Sundhed Oplevelse Bæredygtighed transport Alle Cykelturisme HVORDAN VIL I GØRE DET? Samarbejde mellem interesse organisationen og kommunen. Indtænke cykelstier helt fra start iplanlægning. Nytænke cykelstier. Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Cyklistforbundet By og Land Erhvervslivet Lovgivning Økonomi Finde sponsorer?

28 HVAD VIL I GØRE? Plante en specifik træart ved alle nye veje som en allé. For at lede opmærksomheden hen på mangfoldigheden i naturen Bringe viden om naturen ind i hverdagen Dermed tager man også hensyn til den. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET HVAD VIL I GØRE? Intuitiv formidling. Naturformidling opsætte kunstneriske fuglekasser på facaderne på Skarø. Formidle natur og livskvalitet indirekte og smukt. For alle. HVORDAN VIL I GØRE DET? Skaffe kr. til turisme og naturformidling.

29 HVAD VIL I GØRE? Borgerbevidstgørelse For at undgå at gader og grøn og blå natur flyder med affald Borger og turister natur. HVORDAN VIL I GØRE DET? Sjove indfald. HVAD VIL I GØRE? Sætte klummer / historiske historier på skraldespande Det vil ubevidst få folk til at lægge mærke til skraldespandene og dermed forhåbentlig også bruge dem. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET

30 HVAD VIL I GØRE? Udskænke vandprøver/vand fr forskellige distrikter/vandværker i Svendborg Kommune. For at få fokus på, at vand er fantastisk forskelligt særegent. Folk drikker for lidt vand generelt For alle HVORDAN VIL I GØRE DET Kulinarisk Sydfyn weekend har vand fra forskellige egne. Vandværkerne Maritim klub Kulinarisk Sydfyns marked skal give plads til de nødvendige godkendelser fra fødevareregionen. Til sommer alt afhængig af tilladelser / Kulinarisk Sydfyn gentager succesen hvert år. HVAD VIL I GØRE? Sætte vandposter op i gågade og andre centrale mødesteder med vand fra forskellige distrikter i kommunen. Vandposterne har tydelige inskriptioner af, hvor det kommer fra, f.eks. vand fra Stenstrup i gågaden i Svendborg. At synliggøre de forskellige kvaliteter fra forskellige egne specielt med vand billigt nemt tydeliggøre geografiske egne. Borgere Turister HVORDAN VIL I GØRE DET? En fortsættelse af udskænkning af vand Kulinarisk Sydfyn bliver der etableret disse poster rundt i kommunen på strategiske steder. Vandværkerne + evt. VVS virksomheder mm. Sponsorerer dette. Godkendelse i byplanlægning Når vi er klogere på, hvordan det går på Kulinarisk Sydfyn. Når det har stabiliseret sig i Kulinarisk Sydfyn.

31 Pluss Leadership NÅR MAN VED, HVOR MAN VIL HEN, ER MAN HALVVEJS FREMME

32 Pluss Leadership Citta Slow Svendborg får sit særlige liv fra mennesker med respekt for historien fra sine særlige møder og mødesteder fra sine oplevelser og fortællinger fra dialog og samarbejde fra sine cafeer og restauranter fra udsigter og indsigt i harmoni med landskabet og områdets kompetencer I Svendborg kan man stadig opleve og værdsætte årstidernes langsomme skiften som ramme om det moderne liv, baseret på et godt helbred og gode måltider fremstillet af kvalitetsråvarer, tradition og kærlighed.

33 Pluss Leadership ABSTRAKT FREMTID KONTRET NUTID

34 Pluss Leadership BY- OG LIVSKVALITET

35 Pluss Leadership I OMGIVELSRNE / MILJØET I BY OG PÅ LAND I LIVET I BY OG PÅ LAND

36 Pluss Leadership NYHEDEN, I ER MEST STOLTE AF SOM DANMARK LÆGGER MÆRKE TIL I 2015

37 Pluss Leadership VEJEN DERHEN DEN LÆNGSTE REJSE PROJEKTERNE ER SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING

38 Pluss Leadership TO VÆRKTØJER Skærme nyhedsskærme Forbindelsen fra landet til byen til Tankefuld

39 Pluss Leadership HVAD ER MULIGHEDERNE I CITTA SLOW SVENDBORG? Branding af Svendborgområdet som centrum for by- og livskvalitet Centrum for indsigt, udsyn, kvalitet, oplevelse, fordybelse, kreativitet, historie, kultur, bosætning, besøg, øhavet, skibsfarten, Cittaslow DK

40 Pluss Leadership Behov for selviscenesættelse Undersøge mening, formål, realisere indre potentialer Behov for agtelse: At være et unikt individ med selvrespekt og være respekteret af andre Kærlighed og tilhørsforhold: Behov for at høre til, for at få og give kærlighed, for værdsættelse og venskab Sikkerhed: Social sikkerhed i familie og samfundsmæssig beskyttelse mod sult og vold Fysiske behov: Mad, vand, ly og tøj

41 Pluss Leadership EKSEMPLER Bosætning: Boligområder, f.eks. Tankefuld Bydelsinitiativer, -traditioner Matrikelløse institutioner Åndehuller oplevelse og leg tilgængelighed til natur, skov og strand Begivenheder årsag til besøg og nysgerrighed Særlig profil i forhold til udvalgte aldersgrupper Sanselige boligområder den særlige kvalitet finansieret over grundpris Kvalitet og pris er to sider af samme sag Miljø, natur, sundhed, mad: Natur- og miljøhensyn i alle projekter også Tankefuld Sundhed indbygges i alle kommunale tilbud kultur er vaner Svendborg-kulturen er gode vaner. Maden i kommunalt regi er altid sund, varieret, eksperimenterende og velsmagende. Det sunde er det bærende men Svendborg er ikke frelst det syndige er et vigtigt krydderi Bevægelse og motion som udfordring og mulighed i byudviklingen

42 Pluss Leadership ET MÆRKE / KVALITETSSTEMPEL Menu Varesortiment Overnatning Gåtur cykeltur sejltur Bolig Marked Festival En udsigt / bænk / picnickurv EN LINJE Citta Slow lørdag formiddag for familien Svendborg Brunch, børnehøjde, bevægelse Aftenskole, idrætsforening, idrætsskole, kulturtilbud Aktivitet EN PAKKE Se på bolig og få en Citta Slow pakke med? EN GÅTUR MED OPLEVELSER Første fredag i hver måned En oplevelses-, udfordrings-, forundringsrute

43 Pluss Leadership ALT DET, DER GØR LIVET OG OMGIVELSERNE BEDRE OG SJOVERE FOR JER SELV OG DERMED FOR ANDRE

44 Pluss Leadership SVENDBORG midt mellem sund og bælt fortid og fremtid Danmark og verden land og vand fart og fordybelse øst og vest tæt på og langt fra mennesker

45 Pluss Leadership Visionen er målet, strategien er vejen, og planen er rammen Visionen beskriver de kvaliteter, vi ønsker, frem for dem, vi har Strategien beskriver hele kommunens samlede indsats Planen er det værktøj, der fortæller, hvordan fremtiden kan se ud, og skaber retssikkerhed I dialogen om fremtiden er det gode spørgsmål holdbart svaret forgængeligt Alle er specialister i netop deres liv, i at leve det og diskutere livskvalitet Specialisterne kan omsætte fra drømme til systemer, hvis de lytter Dialog om liv og livskvalitet skal føres på borgernes sprog Dialogen skal tage udgangspunkt i og have betydning for den enkelte At planlægge er at vælge. At vælge er at gøre en forskel Byrådet vælger blandt modstridende interesser, hvad der er bedst for Svendborg Livskvalitet måles ikke i fysiske anlæg, men fysiske anlæg kan fremme livskvalitet

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5

Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5 Emne: Sund mad i familien Gruppes nr. 5 Undervisning/støtte til, at leve ernæringsrigtigt i en familie. Det skal være forebyggelse af fedme, livsstilssygdom, arv/miljø, og undgå operation. Kommunen, sundhedsplejen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Velkommen som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en fælles vision, som har fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere