Cittaslow i Svendborg. Hvad betyder det for dig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cittaslow i Svendborg. Hvad betyder det for dig?"

Transkript

1 Cittaslow i Svendborg Hvad betyder det for dig? Workshop med lokale udviklingsaktører Naturama 5. maj 2008

2 Pluss Leadership Program Kl Velkomst v/ borgmesteren Hvad er Citta Slow Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pluss Hvad kan det bruges til? Kultur- og plandirektøren Hvor langt er vi? Pluss Introduktion til arbejde Første runde Svendborg på landkortet 2015 Ophængning + sandwich Pluss Introduktion til arbejde Anden runde Vi gør det! Knudepunkter afleveres Sammenfatning / afslutning Tak for i dag Kultur- og plandirektøren

3 Nyhedsskærme

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 HVAD VIL I GØRE? Kortlægning af, hvad der allerede er Cittaslow i børn og unges liv nu. For at udbrede/bevidstgøre om, hvad der allerede nu er præget af Cittaslow tanken. Bygge på det eksisterende spotte kvaliteten i børn og unges liv i de rum, de befinder sig i og forbedre det. For os selv i Børn og Unge og derigennem for børn og unge. HVORDAN VIL I GØRE DET? En kvalitativ undersøgelse. Børn og Unge + Kultur og Plan. Penge: Politikerne Tid: Os selv Tænksomhed og viden: konsulenter. Klar til at søsætte ideen, men det kræver planlægningstid. HVAD VIL I GØRE? Sikre, at unge og børn får forståelse og erfaring for god, sund mad. Fordi folkesundheden forbedres. Det vil gavne alle i Svendborg, fordi børn og unge bliver ældre og påvirker forældre. HVORDAN VIL I GØRE DET? Tage børn og unge med ud og vurdere og købe råvarer, samt forarbejde maden. Det gamle kvægtorv i Svendborg er velegnet til at kombinere salg og madforarbejdningsskole. Lokale producenter af madvarer, skoler og børnehaver, den lokale kokkeskole, byens restauranter, evt. sundhedsteoretikere + andre Citta Slow byer (Italien). at frigøre Kvægtorvet at skole og børnehaver involveres at de andre også vil være med. igangsætning efter sommerferien. i funktion om 2 år. Interessentgruppe bestående af repræsentanter for de involverede parter.

18 HVAD VIL I GØRE? Udvikle 5 Citta Slow skoler i Svendborg kommune samt x antal i en/flere sydfynske nabokommuner. Fordi der er brug for en forbedring af: Kvalitet, Gode oplevelser / tid til fordybelse Møde med eksperter og mennesker, der har synspunkter og erfaring fra et arbejde i et produktionsliv. Børn og unge for at tiltrække nye familier/bosætning. HVORDAN VIL I GØRE DET? Dispensation fra Undervisningsministeriet mht. fagredskaber og timetal Etablere en udviklingspulje til udviklingsarbejde med afsæt i Citta Slow principperne EU-udveksling mellem børn/unge, involveret i Citta Slow arbejde. MED HVEM VIL I GØRE DET? Undervisningsministeriet Fødevareministeriet De faglige organisationer SUS SydfynsUdviklingssamarbejde Kommune og skolebestyrelser / forældre. Mod på at gå nye veje Tænde på en god idé og omdefinere U-tid Afsætte ressourcer til koordinering og fundraising Politisk vilje, ildsjæle og mod på nytænkning/samarbejdsvilje Den politiske forankring: B&U udvalget Den praktiske forandring omkring udførelse: De enkelte skolebestyrelser Tværkommunal koordinering omkring projektledelse: Udvikling og fundraising i SUS Sydfynsk Skole Brand. HVAD VIL I GØRE? Nedlægge alle skolekøkkener i Svendborg kommune og bygge et centralt, hvor børnene kommer og får en gastronomisk oplevelse med udgangspunkt i lokale råvarer, besøg hos producenter, guidede ture med naturvejledere i nærmiljøet. Fremme dansk madkultur Fremme brug af lokale råvarer Kvalificeret undervisning i samarbejde med lokale producenter Tætter forhold til råvarer og viden Enhver i Svendborg Kommune Restauranterne byen Hotellerne i byen Svendborgs borgere (aftenundervisning) De lokale producenter HVORDAN VIL I GØRE DET? Bygge et centralt skolekøkken, som kan bruges af Svendborg Kommune Leje af lokalet til Teambuilding (madlavning) (finansieres af hoteller og restauranter) Undervisning om sundhed og forebyggelse Mødested for ældre (spisested) Svendborg Kommune Kultur og Plan Børn og Unge Social og Sundhed Aftenskolerne Beværterne At de ønsker at involvere sig. I morgen. Lokalt Børn og Unge Kulinarisk Sydfyn, Social og Sundhed

19 HVAD VIL I GØRE? Integrere Citta Slow tanken i forening og kulturliv (mad bevægelse) så tidligt som muligt i livet. Skaber energi forbedrer kvalitet kvalitetsfilosofi. For børn i institutioner starter her. Men ellers for alle mennesker. HVORDAN VIL I GØRE DET? Samarbejde med sportsforeninger og kulturelle foreninger (institutioner og skoler) Begrebet ved Citta Slow skal være en naturlig del af alle svendborgensere. Ambassadører / begejstring Ambassadører Kommunen Foreninge Arbejdspladser Handels- og erhvervsliv HVAD VIL I GØRE? Fynske Fristelser. Sundhed-Mad hus Udvikle den lokale madkultur Lokale / gæster. HVORDAN VIL I GØRE DET? En sydfynsk synlig/fysisk åben og lukket alt efter vejrlig Kulinarisk Sydfyn. Godt netværk, madambassadører. August 2009, på Frederiksøen. Kulinarisk Sydfyn + ambassadører. Åbenhed interesse engagement. Citta Slow skal defineres. Det er en løbende proces. Det første step er taget. På alle niveauer. Fra den første snak på skoler virksomhed mm.

20 HVAD VIL I GØRE? Madens Globale Hus Uddanne kvalitetsfilosoffer Alverdens køkkener lokal mad God kobling til Citta Slow Eksisterende potentiale Tiltrække Kokke VIP s Kommunens borgere, vugge krykke Turister Erhvervsliv Menneskene HVORDAN VIL I GØRE DET Nedsætte projektgruppe Fundraise Netværk/research Politisk proces OBS på målgruppe. Interessenter med kompetencer Joachim von And Politisk handling Økonomi investorer Borger opbakning Kvalitetsmod fra alle interesserede 2015, 5. maj. OPP offentligt/privat partnerskab HVAD VIL I GØRE? Overdækket, stationær, flytbar torvehal (parasoller/segl med logo). Det glokale mekka Småevents for børn (gøgl, tivoli, cirkus) Fødevarer, lokale producenter, økologi er Sydfyns brand. Kvalitet er nøgleord. Borgerne, næringslivet, turister, potentielle tilflyttere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Et bilfrit område, centralt Det lokale næringsliv skal gå i spidsen Lokale producenter og ildsjæle (ex. Kulinarisk Sydfyn) Se forrige svar. Kulinarisk Sydfyn skal gå i spidsen. Opbakning fra Svendborg Erhvervsforum og Shopping Svendborg, Torvehandlerforeningen. Kulinarisk Sydfyn laver pilotprojekt intensivering af Farmers Market. Kulinarisk Sydfyn i samarbejde med næringslivet.

21 HVAD VIL I GØRE? Cittaslow afdelinger i supermarkeder. Fokus på begrebet, skabe bredt kendskab. For alle. HVORDAN VIL I GØRE DET? Arrangere kursus for forretningsindehavere. Kommunen (tovholdere). I befolkningen, lokalt. HVAD VIL I GØRE? Genskabe andelsbevægelsen, som forædler og markedsfører produkter fra fødevareproducenter på Sydfyn. For at sikre producentens produktion For at sikre tilgængeligheden af produkter Producenter Aftagere HVORDAN VIL I GØRE DET Skabe et andelsselskab af fødevareproducenter Risikoen bæres af den lokale aktionsgruppe og fonde Beslutninger tages af producenter Fødevareproducenterne. Tilskud fra LAG + andre Interesse fra producenterne Nu! I Kulinarisk Sydfyn.

22 HVAD VIL I GØRE? Yde en indsats for sundheden. For at få et godt fundament såvel fysisk, psykisk som socialt. For kommunens borgere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Gennem undervisning og oplysning Fra vugge til grav. Kommunen Velvilje Samarbejde Forståelse Økonomi NU! NDSATSEN? Hvis spørgsmålet er rigtig forstået: Et fast punkt i kommunens budget med en årlig ydelse. HVAD VIL I GØRE? Bygge et kulturhus. Skabe et samlingssted for musik/kulturgrupper, netværk i det hele taget åbne muligheder for samarbejde på tværs. Kommunens borgere Erhvervslivet Turister HVORDAN VIL I GØRE DET Bakke op omkring Borgerforeningen og de tanker, der ligger omkring havnen. Med de, der har med disse projekter at gøre allerede. Opbakning Borgerne Politikerne Når der er konsensus. Når brugerne indtager huset efter etableringen, som kommunen har stået for i samarbejde med erhvervsliv og interessegruppen.

23 HVAD VIL I GØRE? International begivenhed (teater, musik, kunst) dukketeater. Tilslutte os det fællesskab, vi er blevet medlem af. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET Ved hjælp af ildsjæle. Professionelle folk fra ind- og udland. Lokal opbakning Erhverv/politik/foreninger Primo Overalt! HVAD VIL I GØRE? Tema: ældre som ressourcepersoner Sammenhængskraft Værdi for alle i at arbejde på tværs af generationer Ældre Børne/forældre. Unge HVORDAN VIL I GØRE DET? Ældre som historieformidlere Ældre/børn værksteder Ældre som naturvejledere Ældre som livsvejledere Ældre med tid til at lytte/være Ældre og børn ex. frugtprojekt i samarbejde med børnehaver, skoler Børnehaver Skoler SFO er Klubber Idrætsforeninger M.fl. Tid ressourcer specielt iopbygningsfasen Motivation Forår 2009 med det første forsøgsprojekt. Kultur og fritid Børn og unge.

24 HVAD VIL I GØRE? Netværksundersøgelse: Hvad er det unikke ved Svendborg geografi, natur og vand. Hvad kan gøre det endnu bedre? For at finde fællesbegrebet for Svendborg Byens borgere. Andre, gæster-turister. HVORDAN VIL I GØRE DET? Bruge hele paletten af kommunikationsværktøjer: netværk, sms, blogs, internettet mm. Med borgernes netværk. Engagement åbenhed tolerance. Nøglefigurer i medierne. Sætte en deadline på. I processen og hos de enkelte borgere. Dem, der er med. HVAD VIL I GØRE? Tænke-/Tankestation med døgnåben og med hjemmeside For ikke at miste de gode oplæg, der er kommet i dag udveksling af nye ideer ejerskab medindflydelse. Kommunens borgere, HVORDAN VIL I GØRE DET Fysisk lokale indrettet som en tank Hjemmeside SMS Blog Kommunen Medierne Erhvervslivet Interessegrupper Åbenhed Interesse for Cittaslow I morgen. I Tankestationer..

25 HVAD VIL I GØRE? Uddanne lokale Citta Slow ambassadører. Udbrede kendskab Lave lokal vidensbank om de gode Cittaslow historier I første omgang kommunens borgere. HVORDAN VIL I GØRE DET? Fortælle workshops. Biblioteket K & F afdelingen HVAD VIL I GØRE? Synliggøre sneglen. Folk skal blive nysgerrige. Borgere Gæster HVORDAN VIL I GØRE DET? På fliser På skraldespande På vandposter Flag Skilte Internet Kommune Handelsstand Tryksager Stickers Tjah Kommunen

26 HVAD VIL I GØRE? Gøre logoet til et eftertragtet varemærke, som man kan få, hvis man opfylder en række definerede krav. For at udbrede kendskabet til og engagementet for Cittaslow. Detailforretninger Foreningsliv HVORDAN VIL I GØRE DET? Det skal være en instans, der kan definere, kommunikere og certificere Cittaslow konceptet. Samarbejde mellem kommunen og øvrige interesserede aktører. Skal leve op til Citta slow kravene. HVAD VIL I GØRE? 24 ERHVERVSSERVICE SUPREME Kravlegård for erhverv mentorordning Styrkelse af de kreative lag: Der skaber jobs Der skaber skattekroner synergi Svendborg Kommune fordi ellers soveby. HVORDAN VIL I GØRE DET? Kommune/private/foreninger. Tilstrømning Engagement 3-6 måneder. www. Hovedkvarter uden for kommunen I samarbejde med erhvervsliv Privat regi med offentligt tilskud resultatkontrakt.

27 HVAD VIL I GØRE? Oplevelsespakker. Tjene penge. Turister, oprindeligt. HVORDAN VIL I GØRE DET? Turistbureauet / privat aktør. Horesta VisitDenmark Næste sæson. Koordinator. HVAD VIL I GØRE? Forbedre cykelstier i hele kommunen. Sundhed Oplevelse Bæredygtighed transport Alle Cykelturisme HVORDAN VIL I GØRE DET? Samarbejde mellem interesse organisationen og kommunen. Indtænke cykelstier helt fra start iplanlægning. Nytænke cykelstier. Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Cyklistforbundet By og Land Erhvervslivet Lovgivning Økonomi Finde sponsorer?

28 HVAD VIL I GØRE? Plante en specifik træart ved alle nye veje som en allé. For at lede opmærksomheden hen på mangfoldigheden i naturen Bringe viden om naturen ind i hverdagen Dermed tager man også hensyn til den. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET HVAD VIL I GØRE? Intuitiv formidling. Naturformidling opsætte kunstneriske fuglekasser på facaderne på Skarø. Formidle natur og livskvalitet indirekte og smukt. For alle. HVORDAN VIL I GØRE DET? Skaffe kr. til turisme og naturformidling.

29 HVAD VIL I GØRE? Borgerbevidstgørelse For at undgå at gader og grøn og blå natur flyder med affald Borger og turister natur. HVORDAN VIL I GØRE DET? Sjove indfald. HVAD VIL I GØRE? Sætte klummer / historiske historier på skraldespande Det vil ubevidst få folk til at lægge mærke til skraldespandene og dermed forhåbentlig også bruge dem. For alle HVORDAN VIL I GØRE DET

30 HVAD VIL I GØRE? Udskænke vandprøver/vand fr forskellige distrikter/vandværker i Svendborg Kommune. For at få fokus på, at vand er fantastisk forskelligt særegent. Folk drikker for lidt vand generelt For alle HVORDAN VIL I GØRE DET Kulinarisk Sydfyn weekend har vand fra forskellige egne. Vandværkerne Maritim klub Kulinarisk Sydfyns marked skal give plads til de nødvendige godkendelser fra fødevareregionen. Til sommer alt afhængig af tilladelser / Kulinarisk Sydfyn gentager succesen hvert år. HVAD VIL I GØRE? Sætte vandposter op i gågade og andre centrale mødesteder med vand fra forskellige distrikter i kommunen. Vandposterne har tydelige inskriptioner af, hvor det kommer fra, f.eks. vand fra Stenstrup i gågaden i Svendborg. At synliggøre de forskellige kvaliteter fra forskellige egne specielt med vand billigt nemt tydeliggøre geografiske egne. Borgere Turister HVORDAN VIL I GØRE DET? En fortsættelse af udskænkning af vand Kulinarisk Sydfyn bliver der etableret disse poster rundt i kommunen på strategiske steder. Vandværkerne + evt. VVS virksomheder mm. Sponsorerer dette. Godkendelse i byplanlægning Når vi er klogere på, hvordan det går på Kulinarisk Sydfyn. Når det har stabiliseret sig i Kulinarisk Sydfyn.

31 Pluss Leadership NÅR MAN VED, HVOR MAN VIL HEN, ER MAN HALVVEJS FREMME

32 Pluss Leadership Citta Slow Svendborg får sit særlige liv fra mennesker med respekt for historien fra sine særlige møder og mødesteder fra sine oplevelser og fortællinger fra dialog og samarbejde fra sine cafeer og restauranter fra udsigter og indsigt i harmoni med landskabet og områdets kompetencer I Svendborg kan man stadig opleve og værdsætte årstidernes langsomme skiften som ramme om det moderne liv, baseret på et godt helbred og gode måltider fremstillet af kvalitetsråvarer, tradition og kærlighed.

33 Pluss Leadership ABSTRAKT FREMTID KONTRET NUTID

34 Pluss Leadership BY- OG LIVSKVALITET

35 Pluss Leadership I OMGIVELSRNE / MILJØET I BY OG PÅ LAND I LIVET I BY OG PÅ LAND

36 Pluss Leadership NYHEDEN, I ER MEST STOLTE AF SOM DANMARK LÆGGER MÆRKE TIL I 2015

37 Pluss Leadership VEJEN DERHEN DEN LÆNGSTE REJSE PROJEKTERNE ER SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING

38 Pluss Leadership TO VÆRKTØJER Skærme nyhedsskærme Forbindelsen fra landet til byen til Tankefuld

39 Pluss Leadership HVAD ER MULIGHEDERNE I CITTA SLOW SVENDBORG? Branding af Svendborgområdet som centrum for by- og livskvalitet Centrum for indsigt, udsyn, kvalitet, oplevelse, fordybelse, kreativitet, historie, kultur, bosætning, besøg, øhavet, skibsfarten, Cittaslow DK

40 Pluss Leadership Behov for selviscenesættelse Undersøge mening, formål, realisere indre potentialer Behov for agtelse: At være et unikt individ med selvrespekt og være respekteret af andre Kærlighed og tilhørsforhold: Behov for at høre til, for at få og give kærlighed, for værdsættelse og venskab Sikkerhed: Social sikkerhed i familie og samfundsmæssig beskyttelse mod sult og vold Fysiske behov: Mad, vand, ly og tøj

41 Pluss Leadership EKSEMPLER Bosætning: Boligområder, f.eks. Tankefuld Bydelsinitiativer, -traditioner Matrikelløse institutioner Åndehuller oplevelse og leg tilgængelighed til natur, skov og strand Begivenheder årsag til besøg og nysgerrighed Særlig profil i forhold til udvalgte aldersgrupper Sanselige boligområder den særlige kvalitet finansieret over grundpris Kvalitet og pris er to sider af samme sag Miljø, natur, sundhed, mad: Natur- og miljøhensyn i alle projekter også Tankefuld Sundhed indbygges i alle kommunale tilbud kultur er vaner Svendborg-kulturen er gode vaner. Maden i kommunalt regi er altid sund, varieret, eksperimenterende og velsmagende. Det sunde er det bærende men Svendborg er ikke frelst det syndige er et vigtigt krydderi Bevægelse og motion som udfordring og mulighed i byudviklingen

42 Pluss Leadership ET MÆRKE / KVALITETSSTEMPEL Menu Varesortiment Overnatning Gåtur cykeltur sejltur Bolig Marked Festival En udsigt / bænk / picnickurv EN LINJE Citta Slow lørdag formiddag for familien Svendborg Brunch, børnehøjde, bevægelse Aftenskole, idrætsforening, idrætsskole, kulturtilbud Aktivitet EN PAKKE Se på bolig og få en Citta Slow pakke med? EN GÅTUR MED OPLEVELSER Første fredag i hver måned En oplevelses-, udfordrings-, forundringsrute

43 Pluss Leadership ALT DET, DER GØR LIVET OG OMGIVELSERNE BEDRE OG SJOVERE FOR JER SELV OG DERMED FOR ANDRE

44 Pluss Leadership SVENDBORG midt mellem sund og bælt fortid og fremtid Danmark og verden land og vand fart og fordybelse øst og vest tæt på og langt fra mennesker

45 Pluss Leadership Visionen er målet, strategien er vejen, og planen er rammen Visionen beskriver de kvaliteter, vi ønsker, frem for dem, vi har Strategien beskriver hele kommunens samlede indsats Planen er det værktøj, der fortæller, hvordan fremtiden kan se ud, og skaber retssikkerhed I dialogen om fremtiden er det gode spørgsmål holdbart svaret forgængeligt Alle er specialister i netop deres liv, i at leve det og diskutere livskvalitet Specialisterne kan omsætte fra drømme til systemer, hvis de lytter Dialog om liv og livskvalitet skal føres på borgernes sprog Dialogen skal tage udgangspunkt i og have betydning for den enkelte At planlægge er at vælge. At vælge er at gøre en forskel Byrådet vælger blandt modstridende interesser, hvad der er bedst for Svendborg Livskvalitet måles ikke i fysiske anlæg, men fysiske anlæg kan fremme livskvalitet

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner.

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Svendborg d. 6. januar 2009 Hermed ansøges om tilskud til Den 11. Internationale Klovnefestival i Svendborg - og Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

KULTUR I LANDDISTRIKTERNE.

KULTUR I LANDDISTRIKTERNE. . Velkomst Præsentation af Tovholder Idegrundlag Køreplan PAUSE Kulturpakker www.kulturihimmerland.dk KULTUR I Afslutning med mulighed for spørgsmål Tovholder Jan Vestergaard Bosat i landsbyen Skelund

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Invitation Sydfyns Kulturfond er et initiativ med det formål at øge opmærksomheden på det sydfynske kulturområde til gavn for både erhvervsliv

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Varde kommune. Vi i naturen

Varde kommune. Vi i naturen Varde kommune Vi i naturen Vi i Naturen den nye vision Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse.

Læs mere

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Hvad skal der til for at indføre et nyt måltids- og sundhedsparadigme? Skal OPUS blive til mere end et forskningsprojekt,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka Oplevelsesmaskinen Fortællerruten Kongens Fadebur Tænd for Familierne At Rejse er at (op)leve Eventyrlig Efterårsferie Fynske Høstfester

Læs mere