Peter Hansen Støvring Gymnasium Reg.sek suppleant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Hansen Støvring Gymnasium Reg.sek suppleant"

Transkript

1 Fredag aften: Tilstede: 17 stemmeberettigede Malene Nyborg Madsen Sekretariatet Formand Ida Begtrup Andersen Sekretariatet Næstformand Troels Bering Christensen Sekretariatet Kasserer Nord: Tom Hjelm Weinrich Ålborghus Gymnasium Reg.sek Peter Hansen Støvring Gymnasium Reg.sek suppleant Sydvest: Lasse Læbo Matthisen Vejen Gymnasium og HF Reg.sek Østjylland: Sigrid Marie Faustlet Leth Århus Katedralskole Reg.sek Amalie Asdersen Rytter Jensen Randers Statsskole Reg.sek Rasmus Holme Nielsen Faurskov Gymnasium Menig Malthe Bisgaard Lange Århus Katedralskole Menig Sønderjylland:Pernille Grau Aabenraa Staskole Suppleant Charlotte Moxi Tønder Gymnasium Reg.sek Fyn: Eva Jacobsen Leth Tornbjerg Gymnasium Reg.sek Sjælland: Andreas Kristian Michealsen Køge Gymnasium Reg.sek Storstrøm: Kristoffer Brix Larsen Næstved Gymnasium Mening København: Sofus Goldschmidt Pedersen Sct. Anæ Menig Maria Emilie Kortenbach Nørre G Reg.sek suppleant Lørdag: Tilstede: 22 stemmeberettigede Malene Nyborg Madsen Sekretariatet Formand Ida Begtrup Andersen Sekretariatet Næstformand Troels Bering Christensen Sekretariatet Kasserer Nord: Tom Hjelm Weinrich Ålborghus Gymnasium Reg.sek Peter Hansen Støvring Gymnasium Uden stemmeret Anders Laulund Reg.sek Sydvest: Lasse Læbo Matthisen Vejen Gymnasium og HF Reg.sek Østjylland: Sigrid Marie Faustlet Leth Århus Katedralskole Reg.sek Mathilde Vinther Reg.sek Amalie Asdersen Rytter Jensen Randers Statsskole Reg.sek Rasmus Holme Nielsen Faurskov Gymnasium Mening Malthe Bisgaard Lange Århus Katedralskole Menig Valdemar Davidsen Uden stemmeret Mikkel (ankom under punktet økonomi) Århus Akademi HF-udvalgsrep. Sønderjylland:Pernille Grau Aabenraa Staskole Supliant Charlotte Moxi Tønder Gymnasium Reg.sek Fyn: Eva Jacobsen Leth Tornbjerg Gymnasium Reg.sek Samuel Watsham (ankom efter punktet AK) Menig Elisabeth (ankom efter punktet AK) Uden stemmeret Alberte (ankom efter punktet AK) Odense Kat. HF-udvalgsrep. Sjælland: Andreas Kristian Michealsen Køge Gymnasium Reg.sek Storstrøm: Kristoffer Brix Larsen Næstved Gymnasium Mening Simon Larsen (ankom efter punktet AK) Reg.sek. København: Sofus Goldschmidt Pedersen Sct. Anæ Menig Maria Emilie Kortenbach Nørre G Reg.sek, suppleant Luna (ankom under evaluering af wk) Ryssensten Reg.sek. suppleant Dagsorden Valg af Dirigenter Opstillede Malthilde Vinther Eva Leth,

2 Rasmus Holme De er valgt Valg af referenter Opstilet Sekretariatet Sekretariatet er valgt. Godkendelse af dagsordnen Dagsordenen er godkednt Godkendelse af referat Referatet fra bm den 7-9 september er godkendt

3 Nyt fra Triumviratet Da der er sket meget der kommer et mere uddybende dokument ud med referatet, som bl.a. indeholder forskellige links og de anbefalinger som DGS har sendt ud til ordførerne ift. finansloven. Samarbejde med LH, EEO, DSE og DI om bedre vejledning. Konference i novembermåned. Dette handler primært om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Møde med studievejlederne om vores anbefalingerne om vejledning til finansloven, og de var positivt indstillet. Mandag er en lortedag med CC kører. Der bliver holdt et arragement på Christiansborg hvor Kristoffer Brix bl.a. taler, og han er meget positivt stillede overfor vores resultater. Møde med RF om finanslov, og der bliver et samarbejde om vejledning. Under alle omstændigheder skal der samarbejdes med GL på dette punkt. De fleste uddannelsesordførere er åbne og interesseret for vores anbefaling til finansloven. Møde med youglobe som er ungdomsnyheder. Presse: vi har ansat Mia, som er studentermedarbejder. Hun er super effektiv og det er meget mærkbart at DGS er mere i pressen, samt at de emner vi har politik om er mere i pressen. Der er bl.a. kommet to af Malenes læserbreve i medierne, hvor Antorini har svaret på et af dem. Der er også kommet en artikel om vores efterårskampagne i Altinget, hvor B og Ys ordfører er blevet interviewet. Der har også været svar på vores reaktion på ros af studievalg. Malene var i tv2 News med EEO formand (Christian Træholt). Malene har også været i tv2 Lorry angående stressede elever og kopiering af afleveringer. Sekretariatet Der har været meget fokus på skolestart. Internt har der været MUS med Ida. Mange Sek'ere har været ude i regionerne, bl.a. til Nordsjællands første regionsmøde. Der har været meget fokus på hjemmesiden, hvor regionsformændene har mulighed for at lave regionale indlæg. Ift. at ikke alle regioner har lavet deres beskrivelse til hjemmesiden, så har Kristoffer Dannefer været svær at komme i kontakt med. ESB DSF tager en runde til alle fakulteterne for at snakke om målsætninger for time tal, ect. DSE venter på Antorini EEO venter på praktikpladser DGS laver sammen med EEO og LH et skolebestyrelseskursus oktober. Dette er et kursus for alle der sider i skolebestyrelser, hvor der vil være oplæg om økonomi, forhandlinger og mange andre relevante ting som kan bruges hvis man sidder i disse. Man konktakter Viktoria fra LH (tjek hjemmesiden, der står alt) LH laver en taksameterkampagner, og holder bl.a. event hvor Malene har været ud at tale sammen med bl.a. Rosa Lund (Ø) Fagbevægelsen Laver noget med fokus på dagpenge. Regionerne

4 Nordjylland: Skolestarten kører lige nu, har aftaler med de fleste skoler og har været ude ved mange. Der er nogle man gerne vil snakke med SEK om. (Kontakt Thomas på hans mail.) Der skal planlægges ting til efterårskampagne. Sydvest: Var desværre nød til at aflyse et møde. Sek kørere skolestart, Hvor blandt andet Tarm er gået rigtig godt Østjylland: Der køres skolestart, hvor man i alt når ud på 21 skoler. Der var på Folketinget åbningsdag et folkemøde til Århus, hvor Rasmus holdte tale. Dette er en del af noget der hedder Velfærdssamarbejde. På regionsmødet bestemte man at man ikke længere ville være stillere til dette samarbejde. Der laves aktioner til vejledning og undervingsmiljø, hvor der holdes arbejdsmøde. Sønderjylland: Der har været regionsmøde hvor Emil fra SEK bl.a. deltog. Der var dog ikke så mange. Der skal laves vejledningscafe sammen med bl.a. folk fra Syddansk Universitet med, hvor der skal forklare hvad studierne på UNI går ud på. Der skal planlægges et introarrangement. Fyn:Der er nu nået 10 ud af 13 skoler, og det er muligt at nå alle, men hvert fald når man 2 mere. Der var 25 deltagere fra 8 skoler til regionsmødet torsdag. Der blev snakket efterårskampagne, hvor man bl.a. vil lave en labyrint om vejledning og vildledning. Der er en positiv stemning. Og der er mange HF ere. Nordsjælland: Der er valgt en formand og en reg.sekretær. Det køres stille og roligt. Sjælland: Det går ikke så godt, der har været et dårligt opstartsmøde. Regionsmødet var noget bedre, men der var kun to. Mange melder fra på dagen, og mange kommer slet ikke. Skolestart kørere heller ikke så godt, der er kun nået 5 skoler ud af 13. Der har været mangel på overblik og mangel på kommunikation. Desuden har en af regions sekretærerne valgt at trække sig. København: Skolestart er udmærket i gang, der er nået 17 skoler, og man ville gerne have nået 20. Dog har man nået mange af de ikke kerneaktives skoler, og man mangler mange af de klassiske skoler. Der er planlagt aktioner til efterårskampagnen, med vejledning og vildledning. Der er lavet flyers med Antorini, der er studievejleder og et nummer til hendes presseleder. Der arbejdes også med et Titanic event. Der har været møde med DUFs dialogambasadørere, hvor man har aftalt at disse skal nå ud på 15 skoler på 3 dage. Der holdes mange regionsmøder og arbejdsmøder med mange nye. Storstrøm: Det går godt. Der holdes skolestartsoplæg på bl.a. Næstved. Dette resulterede i en aktiv. Succes. Formanden har været i tv et. Efterårskampagne bliver slået lidt sammen med skolestart. Der har været et samarbejde med LH, hvor folk hoppede i skraldespande. Kristoffer hilser for resten fra Rosa Lund, der er glad for Kristoffer. HF Der har været møde, hvor man bl.a. fik valgt suplianter til bestyrelsen. Alberte og Mikkel er henholdsvis 1. Og 2. Suppleant. Der er udsendt en spørgeskemaundersøgelse kun til HF ere, og man så gerne der kom flere besvarelse ind. Der bliver præsenteret nogle fakta fra undersøgelsen, som det ser ud ind til videre. De endelige resultater kan man se når hele undersøgelsen er færdig. Der er blevet lavet et oplæg om HF, som er skolende i HF uddannelsen. Dette kan man få ud i regionerne.

5 Nyt fra FU Læs FU-referat. FU behandlede siden sidst dagsorden til dette BM. Der blev behandlet et forslag fra ESB, der faldt. Der vil være fokus på dette samarbejde til SU-reformen. Forslaget om konferencene med DI blev behandlet. Momentum står til at falde fra hinanden, og da der ikke er nogen DGS ere der vil gøre det videre, eller har mulighed for det, så vælger man at trække sig fra det. Der blev diskuteret skolebstyrelseskurset, som folk syndes var en god ide. Der var ikke meget at tilføje til økonomi. Politikerne kommer ikke på dårligt miljø studietur, da ingen KBH skoler vil stille op, grundet frygt for dårlig omtale. Der afholdes dog stadig et stormøde med politikkerne og dårligt miljø i undervisningen. Dette holdes i KBH, og bliver ikke traditionelt. Bestyrelsens halvårsberetning Indledning til gruppearbejde v. MN Der er deadline for ændringsforslag til bestyrelsens halvårsberetning kl lørdag morgen til dirigenterne. Tilkommende: Martin Padalak (HFudvalg), Mikkel Rasmussen mister stemmeret. Der er 22 stemmeberettigede. Stillede forslag: - ÆF1a: Linje 99 Mellem..komme.. og..billigt.., indsættes relativt. - ÆF 1b: Linie 99 "billigt" erstattes af "billigere". Stillere: Andreas fra Køge. Behandling af ÆF 1a og 1b: Sideordnet afstemning 1a er faldet Behandling af ÆF1b For: 20 Imod: 0 Blanke: 2 - ÆF2a: linje 101: planlagde erstattes af udførte... - ÆF2b: Linje 101: ændres fra Planlagde til Lavede ÆF2a trukket. ÆF2a er opretholdt. Behandling af ÆF 2a og 2b: Sideordnet afstemning 2b er faldet

6 Behandling af ÆF2a For: 19 Imod: 0 Blanke: 3 - ÆF3: Linje : Der skal investeres penge i godt undervisningsmiljø skal ændres til Sikre ændringer på to områder, der skal for det første etableres en undervisningsmiljølov, og for det andet skal der investeres i at alle elever sikres en god og sikker studievejledning Behandling af ÆF 3: For: 1 Imod: 10 Blanke: 11 Faldet - ÆF4: Linje 126: Mellem.. HF.. og og.. indsættes VUC-. Behandling af ÆF 4: For: 9 Imod: 1 Blanke: 12 - ÆF5: Under skolestarten tilføjes linje 130: det skal fremover prioriteres at nå ud til regioner med lavt aktivitetsniveau. - Dette er en debat der skal tages senere i dag, under andet punkt. Behandling af ÆF 5: For: 1 Imod: 9 Blanke: 12 Faldet - ÆF6: Linje 135: Lene Andersen skal også sættes ind. Behandling af ÆF 6: For: 5 Imod: 3 Blanke: 14 Faldet - ÆF7: Linje 137: Antal deltagere indsættes. Talerlisten genåbnes. - Beretningen skal indeholde det gode bestyrelsen gør, men den skal også indeholde de ting bestyrelsen gør mindre godt. - Der var nogen og tres indskrevne, der var en målsætning på 125 deltagere.

7 Det er ikke beretningens opgave at udstille 70 bestyrelsens mangel på evne til at mobilisere. Behandling af ÆF 7: For: 8 Imod: 9 Blanke: 5 Faldet - ÆF8: Linje 137: Tilføjes så der skal sættes mere fokus på mobilisering fremover. Desuden skal bestyrelsen bestræbe sig på at sætte mere realistiske målsætninger. Behandling af ÆF 8: For: 3 Imod: 9 Blanke: 10 Faldet - ÆF9: Linje 152: låne skal erstattes af overnatte på Behandling af ÆF 9: ved aktiv opbakning - ÆF10: linje 153 skal ændres fra DGS og Studenterrådet til DGS Storkøbenhavn og Studenterrådet ved Københavns Universitet og Metropol. Behandling af ÆF 10: ved aktiv opbakning - ÆF11: I linje 172: efter "for" indsættes "da det bidrager til den gennemsigtighed DGS efterstræber." Stillere: Tom H. Weinreich Behandling af ÆF 11: For: 5 Imod: 3 Blanke: 14 Faldet på blanke - ÆF12: linje 178: der indsættes som noget nyt så det kommer til at lyde: Derudover har vi, som noget nyt, ansat Mia Jo Behandling af ÆF 12: For: 6 Imod: 1 Blanke: 15 Faldet på blanke - ÆF 13: Ændringsforslag i linje 188, ny sætning: Det har medført et stigende antal i aktive IB-elever år, for eksempel i region Sønderjylland. - Det er i orden at nævne Sønderjylland i beretningen, uden for emnet regioner - Det er godt gået af Sønderjylland, men i bund og grund er 1-2 aktive mere måske at overdrive.

8 Behandling af ÆF 13: For: 7 Imod: 7 Blanke: 8 Faldet ÆF 14: Linje 206 OBESSU skal forklares i en parentes. Behandling af ÆF 14: For: 8 Imod: 5 Blanke: 9 Faldet - ÆF 15: Alle de steder hvor det er relevant og korrekt i halvårsberetningen at benytte datid som tempus, bør det gøres. Behandling af ÆF 15: ved aktiv opbakning Behandling af den samlede halvårsberetning: For: 20 Imod: 2 Blanke: 0 Program til AK Vi prøver noget nyt i år. Et visionspapir + en udtalelse. Formmødet besluttede et udkast til dagsorden. Masser af gruppearbejde for at gøre ak mere inkluderende. Fem emner bestyrelsen skal beslutte. Der er endnu ikke lavet indledninger til emner. Når man tilmelder sig ak tilmelder man sig et emne. Fredag: grundlæggende kurser + gruppearbejde + emnelounge Lørdag: debat og skrivning af emner 1. Udkast - gruppeledere tager fælles tanker fra gruppen med til skrivningen. + Ændringsforslag skrives Søndag: behandling af papiret - Ikke stor fan af først til mølle-princippet - Prioriteret liste kunne være en mulighed - Vi skal bestræbe os efter en ligelig fordeling i grupperne - Det er fan me progressivt - Det er nyt vi ved ikke hvordan det kommer til at gå - Vi får lov til at lave papiret på mødet og ikke bare stemme om ting der allerede er skrevet - Sværere at være en del af det (få indflydelse) når man ikke kommer til AK det kan måske afhjælpes igennem gode indledninger til emnerne - Skal visionspapiret bruges internt eller eksternt? både og - Giver mulighed for politikdiskussion frem for diskussion af ordvalg man kan lave debatspørgsmål til elevrådene som de også kan diskutere i forvejen

9 Flere end fem emner ville nok være for 70 meget at kunne nå at diskutere 17 stemmeberettigede ÆF: - ÆF1a: Slet linje 247 efter diskuterer til ÆF 1b: l. 246; hvilket emne slettes. Der indsættes en prioriteret liste over de emner Sideordnet afstemning: 1a er faldet Afstemning om 1b: For: 14 Imod: 1 Blank: 2 - ÆF 2: Skær ned til 4 emner Afstemning: For: 2 Imod: 8 Blank: 7 Faldet Afstemning om det samlede koncept: For: 15 Imod: 0 Blank: 2 Emner: - Gode emner - Levevilkår giver mulighed for at være innovative - Tingene hænger meget sammen derfor behov for brede emner - IB og HF skal ikke tages ud de skal integreres i hele organisationen - Nogle af emnerne vil det ikke give mening for IB ere at diskutere - Pas på emnerne ikke bliver for brede det kan gøre det svært at samle tingene/diskussionerne til et papir (man diskutere ofte forskellige ting) - Tag udgangspunkt i hvad der har virket andre steder (lav noget research) - 18 stemmeberettigede ÆF: - ÆF 1a: Tværfaglighed og undervisningsformer lægges sammen - ÆF 1b: Tilføjes linje 276; og AT Sideordnet afstemning: ÆF 1b er faldet Afstemning om 1a:

10 For: 7 Imod: 9 Blank: 2 Faldet - ÆF 2: Eksaminer ændres til at omfatte eksaminer karakterer og evaluering Afstemning: For: 14 Imod: 1 Blank: 3 - ÆF 3a: Emne ændres til Levevilkår og vejledning - ÆF 3b: Slet emnet levevilkår Sideordnet afstemning: ÆF 3b er faldet Afstemning om 3a: For: 3 Imod: 6 Blank: 9 Faldet - ÆF 4: l. 326; Tilføjes efter ekskursioner fjernes. Sidst men ikke mindst skal alle kronisk syge på landets gymnasier have en SU der gør, at de er økonomisk ligestillede med andre gymnasieelever Afstemning: For: 16 Imod: 0 Blank: 2 ÆF 5 (hvis ÆF 5 vedtages falder de netop vedtagne ÆF (bortset fra ÆF 4)): Følgende nye emner erstatter de gamle; -Elevindflydelse (elevdemokrati, medbestemmelse) -Levevilkår (SU, bolig o. lign.) -Undervisning (eksaminer og undervisningsmiljø) -Didaktik og fag (undervisningsformer, metoder og tværfaglighed) -Et sammenhængende uddannelsessystem (vejledning) Afstemning: For: 2 Imod: 13 Blank: 3 Faldet - Det vigtigste er elevdemokrati fordi det er det vi laver i øjeblikket kampagnemæssigt - Elevdemokrati er det vigtigste fordi vi skal aktivere og politisere eleverne - Undervisningsformer kan lettest undværes da det er en meget fluffy diskussion - Vi skal diskutere ting som vi ikke allerede har alt for meget politik på - Vi skal være visionære - Undervisningsmetoder kan fungere hvis bestyrelsesmedlemmerne der skal stå for den sættes sig godt ind i det

11 Afstemning om de endelige emner: Sideordnet afstemning: Undervisningsmiljø er faldet Afstemning om de resterende emner: For: 15 Imod: 0 Blank: 3 Dagsorden - Mangler sociale arrangementer - Det er svært at have sociale arrangementer fordi der er så mange og dagsordenen er presset Ida er gået vi er 17 stemmeberettigede ÆF: ÆF 1: Fredag: Indskrivning og rundvisning, 18.00: lege (sociale arrangementer), 19.00: formalia Afstemning: For: 11 Imod: 4 Blank: 2 - ÆF 2: l. 365 tilføjes en 30 min. pause, der rykker dagsordenen 30 min så mødet slutter 19:30 Afstemning: For: 12 Imod: 0 Blank: 5 ÆF 3: l. 366 ændres til Præsentation af emnegruppernes visionspapir Afstemning: For: 14 Imod: 0 Blank: 3 18 stemmeberettigede - ÆF 4a: l. 368: og l ÆF 4b: l. 368: 2.30 ændres til 3.00 Sideordnet afstemning: ÆF 4a er faldet Afstemning om 4b: For: 10 Imod: 5 Blank: 3

12 ÆF 5: Søndag: mødestart 9.00 og 3 timer afsat til behandling af visionspapir, det resterende program rykkes en halv time frem Afstemning: For: 10 Imod: 3 Blank: 5 Afstemning om genåbning af talerlisten: For: 10 Imod: 1 Blank: 7 - Lav en frist for hvornår visionspapiret skal være klar - Opfordring til at tale sammen i elevrådene når udkastet til visionspapiret er fremkommet - Gruppelederne finder et fælles fodslag så der er lidt koordination inden grupperne går i gang med debatten Afstemning om det samlede program: For: 18 Imod: 0 Blank: 0 Generelle ting om AK: - Mobiliser spred eventet - Man kunne sætte en sek.er på hvert emne til at finde forskning om det (research) - Vær visionære - Cirkeldiagrammer i pp til økonomisk gennemgang - Bestyrelsen kan lave ønsker om hvilken gruppe de vil være gruppeleder for + derudover vil der være efteruddannelse til gruppelederne (hvordan skriver man sådan et papir) - PLS er gode til økonomi powerpoints - Mht. afholdelsessted, kan man evt. sige at man forsøger at finde et sted i nærheden af Aarhus 19 stemmeberettigede Bestyrelsens forslag til AK På sidste bestyrelsesmøde, besluttede man at bestyrelsen skulle stille en udtalele der kunne hjælpe til at rydde op i de udtalelelser man har I DGS. Bestyrelsen skal nu beslutte om man vil stille den skitserede udtalelse, eller komme med ændringsforslag til den. "Udtalelse: Et overskueligt DGS Ingen rod med udtalelser DGS har siden oprettelsen i 1965 skrevet meget politik ned. Vores principprogram har udviklet og ændret sig, det samme gælder vores vedtægter. I det store hele er der sket ufatteligt meget med DGS

13 gennem årende og bare de sidste ti år er der sket store forandringer. Dog har vi glemt at ændre en ting, udtalelser. I DGS er det sådan er udtalelser bliver stående indtil der kommer en ny modstridende udtalelse og så gælder den. Det betyder altså at vi i DGS har udtalelser der er mere end 5 år gamle og nogle af dem meget forældede. Derfor skal der inden landsmødet laves en proces hvor man udarbejder et koncept for hvornår udtalelser udløber. "

14 Intro v. Ida: Vi skal ikke have udtalelser stående for evigt. Ta stilling til indholdet og lad sek. Kigge på de endelige formuleringer. Tællerunde: 21 tilstedeværende ÆF: ÆF 1: ny linje der indstilles derfor til at alle udtalelser der er mere end 3 år gamle slettes, og bestyrelsen pålægges at lave et forslag til vedtægterne der sikrer at vi fremover ikke kommer i samme situation. Afstemning: For: 11 Imod: 3 Blank: 7 ÆF 2: ny linje Der sættes en form for udløbsdato på udtalelser. Når udtalelser når udløbsdatoen, bliver de sat op en liste, hvor de efterfølgende kan blive aktuelle igen ved afstemning på et stormøde. Afstemning: For: 15 Imod: 2 Blank: 4 Afstemning om den samlede udtalelse: For: 21 Imod: 0 Blank: 0 Økonomi Budgetopfølgningen gennemgås - Masser af penge til AK - Der er ikke brugt de store penge på skolestart da bil-lejen endnu ikke er betalt - Ikke den store gang i IB-indsatsen - Bestyrelsen har brugt lidt mange penge rejseudgifterne er måske blevet undervurderet lidt - Internationalt arbejde overskrides grundet problemer med OBESSU s rejseref. - Invester i uddannelse har brugt penge på materialer - Reg.hj. er hamrende sjovt - Mangler regning for kuglepenne - Tilmelding via gym.databasen kan blive en fremtidig udgift - Investering i kamera - Nord har ambitioner om et regionslokale, men det vides endnu ikke om det finansieres lokalt (via kommunen) - Er det muligt at kasseren i fremtiden laver skriftlige noter i bilaget så man har bedre mulighed for at forberede sig - Ønske om at kasseren rejser rundt i landet og lærer regionerne om økonomi - Tilbud om en film der præsenterer DGS. Pris kr. - Folk kan godt lide videoer - Det skal gerne være en video der kan bruges et godt stykke tid ud i fremtiden

15 Kan vi ikke bruge på kampagner eller lign i stedet for. En film er måske ikke det vigtigtste - Filmen kunne bygges op omkring vores fortælling - Bruger folk en film til noget? - Ekstra penge kunne bruges på afbetaling på lånet - Videoer appellerer mere til gym.elever end et foredrag - Lær af IFL s videosucces - Virale succeser har vist deres værd - Man kunne lave en form for applikation - det vil forblive moderne Mikkel er ankommet. Vi er 22 stemmeberettigede ÆF: ÆF 1: Der flyttes kr. fra forretningsudvalget til andre udvalg med aktiv opbakning ÆF 2: Tag kroner fra posten regionslokaler så der er tilbage på posten. De skal indsættes som ny post med navnet Film om DGS Afstemning: For: 19 Imod: 2 Blank: 1

16 HF Weekend Der skal holdes en weekend for HF ere, der skal fungere som opkvalificering og som mobilisering af aktive HF ere. Desuden ville HF erene lære hinanden at kende inden AK. Der er en målsætning om 50 deltagere. Der er evt. mulighed for at være i studenterrådet Århus Unis bygninger. Dagsordenen bliver vist lidt kort. - Regionerne skal selvfølgelig priotere at mobilisere til dette kursus, men regionerne skal i stedet for at have en fast målsætning, selv lave en målsætning om hvor mange skoler man kan kontakte og mobilisere fra. (fx: konktakt 80 % af alle HF-skoler i en region) - Kontakt de HF-skoler man har været ude på, til skolestart. - Nævn HF-undersøgelsen når man kontakter skolerne. - Undersøg hvilke skoler der har haft mange besvarelser i undersøgelsen, og overvej hvem der virker interesseret. - Det er fedt at man er ambitiøs med en målsætning om 50 deltagere, men kan det lade sig gøre ift. hvor få der normalt deltager i HF? - HF erne kan nå 50 hvis de siger de kan nå 50. Behandlingen af HF-weekenden Forslag: : Den November afholdes en HF-weekend som er arrangeret af HF-udvalget. ved aktiv opbakning. Valg til Diverse 21 stemmeberettigede. Udleverede stemmer: 21 Indkommende stemmer: 21 Ugyldige stemmer: 0 1) Fællesskab i uddannelse Opstillede: 2) Vores Uddannelse Hvem bestemmer? Opstillede: Anders Tronier tillid Tom Weinreich tillid 3) Lektier Online Opstillede: 4) Stress i gymnasiet

17 Opstillede: 5) Konference om IT, undervisningsformer og medier i gymnasiale uddannelser Opstillede: 6) Det udvidede klasserum 2.0 Opstillede: 7) Columbian Students Watch, CSW Grundet fejl i bilaget om CSW, foreslåes det at linje 602 ændres: Vi skal nu vælge 2 personer, der har lyst til at være en del af Columbian Students Watch. til Vi skal nu vælge minimum 2 personer, der har lyst til at være en del af Columbian Students Watch. For: 20 Imod: 1 Blanke: 0 Fejlen har betydet at folk har trukket sig fra valget. CSW er et åbent udvalg, og derfor kan alle vælges, men der skal vælges to officielle personer, som vælges internt i udvalget. Opstillede: Elisabeth Hansen tillid Maria Kortenbach tillid Sofus Goldschmidt tillid Regioner - Det bedste forhold kommer igennem dialog, og ved at SEK kommer ud i regionerne. - Det er meget forskelligt for hver region, hvordan man diffinere forholdet mellem regionerne og SEK - Arbejdsopgaverne skal indgå i en dialog, og ikke kommanderes. - Det giver ikke altid mening at have regler for hvem der må ringe til hvem, for særligt på SEK har folk meget forskellig viden. - SEK 1213 er meget synlige og gør meget ud af at have relationer i regionerne. - Vis hensyn til regionsaktive, så kan der også være plads at give en røffel engang i mellem. - Man skal overveje fra SEKs side hvem man kontakter i regionerne ift. at danne sig overblik over regionerne. - SEK må ikke give ordre, og skal ikke diktere. De skal opfordre og motivere. - Det er vigtigt at regionerne gør som bestyrelsen vedtager, selvom det er svært. SEK vil gerne hjælpe, men det kræver at regionerne også selv aktivt gør noget. - Kan man ikke få kontakt til en på SEK så skriv/ring til IB. - Der er en grundlæggende mangel på kommunikation, på begge sider. Her tænkes bl.a. på skolestart. - Det er ærgerligt at regionerne ikke selv har fået af vide hvem deres sek-ven var. - SEK må ikke give regionerne arbejdsopgaver i så høj grad som regionerne må give SEK arbejdsopgaver. - Det er godt at man kan få sekkere ud til regionsmøder, da disse tit kan opklare mange spørgsmål. - At have klare aftaler region (regionsaktiv) og SEK imellem

18 Det er vigtigt at SEK går ind og tager ansvar når 40 en 17 region er ved at falde fra hinanden, og at SEK går aktivt ind i arbejdet med regionen. - Tag kontakt med regionsaktive som ikke altid handler om DGS, skab personlige relationer. - Regionerne har autonomi. Det har SEK ikke. - Fremover bør regionerne komme med et tal på hvor mange de kan mobilisere ift. træf og stormøder til BM og ud fra dette skaber bestyrelsen en målsætning for deltagere. - Regionerne skal give udtryk for behov for hjælp, for SEK ved ikke nødvendigvis at behovet er der. - Samarbejde regionerne i mellem er godt. Det samme gælder dialog imellem regionerne. - Mia Jo vil gerne hjælpe med at lave presse i regionerne, så kontakt IB i god tid, hvis man gerne vil have hjælp. (Læs: meld i virkelig god tid.) - Gensidig respekt. - SEK bør lave en liste med hvornår hver enkelt sekker kan kontaktes. - SEK giver kun arbejdsopgaver til regionsaktive som er besluttet politisk, enten på BM eller af triumviratet. - Reg.sekkere kan ringe til IB eller anden sekker for at høre hvad der sker nationalt. - SEK er en alarmenhed: de skal observere regionerne og skal hjælpe med problemer. - Hvis SEK har en ide om problemer, så kan man evt. tage kontakt til de regionsaktive og snakke med dem, for ikke alle formænd gør nødvendigvis deres arbejde ordentligt. - Regionale arbejdsopgaver motivere mere end arbejdsopgaver fra nationalt. - Vigtigt at kontaktpersoner på tværs af regioner/nationalt kender hinanden personligt fordi årsager til at tingene går galt kan være personlige. - Regionsaktive bør blive aktive i de andre regionsgrupper på facebook, det giver meget internt i regionerne. - Det er altid muligt at lave aftaler med SEK i regionen. - Husk på at alle er frivillige, uanset om man er sekker eller regionsaktiv. - Hvis man er stolt, så husk at det er Troels også. (Han har desuden mistet sit vækkeur. Gro trænger til at blive skiftet ud som referent.)

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning Tilstedeværende: Navn Gymnasium Region Post Troels Bering Guru-skolen 7. himmel Kasserer Christensen Malene Nyborg Sekretariatet

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL I fokus 6/ Program for 11/ Halvårsberetning landsmødet Indholdsfortegnelse 4 Praktisk info 5 Kære elev 7 Workshops 8 Ordbog 10 Forretningsorden 13 Økonomisk beretning

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Socialistisk Ungdomsfront Landsmøde 2015

Socialistisk Ungdomsfront Landsmøde 2015 Socialistisk Ungdomsfront Landsmøde Høje Taastrup,.-. maj Kompendium 1 Kære SUF ere Så er vi ikke mere end én måned fra, at vi igen skal mødes til vores organisations øverste myndighed - Landsmødet. Udover,

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere