Peter Hansen Støvring Gymnasium Reg.sek suppleant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Hansen Støvring Gymnasium Reg.sek suppleant"

Transkript

1 Fredag aften: Tilstede: 17 stemmeberettigede Malene Nyborg Madsen Sekretariatet Formand Ida Begtrup Andersen Sekretariatet Næstformand Troels Bering Christensen Sekretariatet Kasserer Nord: Tom Hjelm Weinrich Ålborghus Gymnasium Reg.sek Peter Hansen Støvring Gymnasium Reg.sek suppleant Sydvest: Lasse Læbo Matthisen Vejen Gymnasium og HF Reg.sek Østjylland: Sigrid Marie Faustlet Leth Århus Katedralskole Reg.sek Amalie Asdersen Rytter Jensen Randers Statsskole Reg.sek Rasmus Holme Nielsen Faurskov Gymnasium Menig Malthe Bisgaard Lange Århus Katedralskole Menig Sønderjylland:Pernille Grau Aabenraa Staskole Suppleant Charlotte Moxi Tønder Gymnasium Reg.sek Fyn: Eva Jacobsen Leth Tornbjerg Gymnasium Reg.sek Sjælland: Andreas Kristian Michealsen Køge Gymnasium Reg.sek Storstrøm: Kristoffer Brix Larsen Næstved Gymnasium Mening København: Sofus Goldschmidt Pedersen Sct. Anæ Menig Maria Emilie Kortenbach Nørre G Reg.sek suppleant Lørdag: Tilstede: 22 stemmeberettigede Malene Nyborg Madsen Sekretariatet Formand Ida Begtrup Andersen Sekretariatet Næstformand Troels Bering Christensen Sekretariatet Kasserer Nord: Tom Hjelm Weinrich Ålborghus Gymnasium Reg.sek Peter Hansen Støvring Gymnasium Uden stemmeret Anders Laulund Reg.sek Sydvest: Lasse Læbo Matthisen Vejen Gymnasium og HF Reg.sek Østjylland: Sigrid Marie Faustlet Leth Århus Katedralskole Reg.sek Mathilde Vinther Reg.sek Amalie Asdersen Rytter Jensen Randers Statsskole Reg.sek Rasmus Holme Nielsen Faurskov Gymnasium Mening Malthe Bisgaard Lange Århus Katedralskole Menig Valdemar Davidsen Uden stemmeret Mikkel (ankom under punktet økonomi) Århus Akademi HF-udvalgsrep. Sønderjylland:Pernille Grau Aabenraa Staskole Supliant Charlotte Moxi Tønder Gymnasium Reg.sek Fyn: Eva Jacobsen Leth Tornbjerg Gymnasium Reg.sek Samuel Watsham (ankom efter punktet AK) Menig Elisabeth (ankom efter punktet AK) Uden stemmeret Alberte (ankom efter punktet AK) Odense Kat. HF-udvalgsrep. Sjælland: Andreas Kristian Michealsen Køge Gymnasium Reg.sek Storstrøm: Kristoffer Brix Larsen Næstved Gymnasium Mening Simon Larsen (ankom efter punktet AK) Reg.sek. København: Sofus Goldschmidt Pedersen Sct. Anæ Menig Maria Emilie Kortenbach Nørre G Reg.sek, suppleant Luna (ankom under evaluering af wk) Ryssensten Reg.sek. suppleant Dagsorden Valg af Dirigenter Opstillede Malthilde Vinther Eva Leth,

2 Rasmus Holme De er valgt Valg af referenter Opstilet Sekretariatet Sekretariatet er valgt. Godkendelse af dagsordnen Dagsordenen er godkednt Godkendelse af referat Referatet fra bm den 7-9 september er godkendt

3 Nyt fra Triumviratet Da der er sket meget der kommer et mere uddybende dokument ud med referatet, som bl.a. indeholder forskellige links og de anbefalinger som DGS har sendt ud til ordførerne ift. finansloven. Samarbejde med LH, EEO, DSE og DI om bedre vejledning. Konference i novembermåned. Dette handler primært om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Møde med studievejlederne om vores anbefalingerne om vejledning til finansloven, og de var positivt indstillet. Mandag er en lortedag med CC kører. Der bliver holdt et arragement på Christiansborg hvor Kristoffer Brix bl.a. taler, og han er meget positivt stillede overfor vores resultater. Møde med RF om finanslov, og der bliver et samarbejde om vejledning. Under alle omstændigheder skal der samarbejdes med GL på dette punkt. De fleste uddannelsesordførere er åbne og interesseret for vores anbefaling til finansloven. Møde med youglobe som er ungdomsnyheder. Presse: vi har ansat Mia, som er studentermedarbejder. Hun er super effektiv og det er meget mærkbart at DGS er mere i pressen, samt at de emner vi har politik om er mere i pressen. Der er bl.a. kommet to af Malenes læserbreve i medierne, hvor Antorini har svaret på et af dem. Der er også kommet en artikel om vores efterårskampagne i Altinget, hvor B og Ys ordfører er blevet interviewet. Der har også været svar på vores reaktion på ros af studievalg. Malene var i tv2 News med EEO formand (Christian Træholt). Malene har også været i tv2 Lorry angående stressede elever og kopiering af afleveringer. Sekretariatet Der har været meget fokus på skolestart. Internt har der været MUS med Ida. Mange Sek'ere har været ude i regionerne, bl.a. til Nordsjællands første regionsmøde. Der har været meget fokus på hjemmesiden, hvor regionsformændene har mulighed for at lave regionale indlæg. Ift. at ikke alle regioner har lavet deres beskrivelse til hjemmesiden, så har Kristoffer Dannefer været svær at komme i kontakt med. ESB DSF tager en runde til alle fakulteterne for at snakke om målsætninger for time tal, ect. DSE venter på Antorini EEO venter på praktikpladser DGS laver sammen med EEO og LH et skolebestyrelseskursus oktober. Dette er et kursus for alle der sider i skolebestyrelser, hvor der vil være oplæg om økonomi, forhandlinger og mange andre relevante ting som kan bruges hvis man sidder i disse. Man konktakter Viktoria fra LH (tjek hjemmesiden, der står alt) LH laver en taksameterkampagner, og holder bl.a. event hvor Malene har været ud at tale sammen med bl.a. Rosa Lund (Ø) Fagbevægelsen Laver noget med fokus på dagpenge. Regionerne

4 Nordjylland: Skolestarten kører lige nu, har aftaler med de fleste skoler og har været ude ved mange. Der er nogle man gerne vil snakke med SEK om. (Kontakt Thomas på hans mail.) Der skal planlægges ting til efterårskampagne. Sydvest: Var desværre nød til at aflyse et møde. Sek kørere skolestart, Hvor blandt andet Tarm er gået rigtig godt Østjylland: Der køres skolestart, hvor man i alt når ud på 21 skoler. Der var på Folketinget åbningsdag et folkemøde til Århus, hvor Rasmus holdte tale. Dette er en del af noget der hedder Velfærdssamarbejde. På regionsmødet bestemte man at man ikke længere ville være stillere til dette samarbejde. Der laves aktioner til vejledning og undervingsmiljø, hvor der holdes arbejdsmøde. Sønderjylland: Der har været regionsmøde hvor Emil fra SEK bl.a. deltog. Der var dog ikke så mange. Der skal laves vejledningscafe sammen med bl.a. folk fra Syddansk Universitet med, hvor der skal forklare hvad studierne på UNI går ud på. Der skal planlægges et introarrangement. Fyn:Der er nu nået 10 ud af 13 skoler, og det er muligt at nå alle, men hvert fald når man 2 mere. Der var 25 deltagere fra 8 skoler til regionsmødet torsdag. Der blev snakket efterårskampagne, hvor man bl.a. vil lave en labyrint om vejledning og vildledning. Der er en positiv stemning. Og der er mange HF ere. Nordsjælland: Der er valgt en formand og en reg.sekretær. Det køres stille og roligt. Sjælland: Det går ikke så godt, der har været et dårligt opstartsmøde. Regionsmødet var noget bedre, men der var kun to. Mange melder fra på dagen, og mange kommer slet ikke. Skolestart kørere heller ikke så godt, der er kun nået 5 skoler ud af 13. Der har været mangel på overblik og mangel på kommunikation. Desuden har en af regions sekretærerne valgt at trække sig. København: Skolestart er udmærket i gang, der er nået 17 skoler, og man ville gerne have nået 20. Dog har man nået mange af de ikke kerneaktives skoler, og man mangler mange af de klassiske skoler. Der er planlagt aktioner til efterårskampagnen, med vejledning og vildledning. Der er lavet flyers med Antorini, der er studievejleder og et nummer til hendes presseleder. Der arbejdes også med et Titanic event. Der har været møde med DUFs dialogambasadørere, hvor man har aftalt at disse skal nå ud på 15 skoler på 3 dage. Der holdes mange regionsmøder og arbejdsmøder med mange nye. Storstrøm: Det går godt. Der holdes skolestartsoplæg på bl.a. Næstved. Dette resulterede i en aktiv. Succes. Formanden har været i tv et. Efterårskampagne bliver slået lidt sammen med skolestart. Der har været et samarbejde med LH, hvor folk hoppede i skraldespande. Kristoffer hilser for resten fra Rosa Lund, der er glad for Kristoffer. HF Der har været møde, hvor man bl.a. fik valgt suplianter til bestyrelsen. Alberte og Mikkel er henholdsvis 1. Og 2. Suppleant. Der er udsendt en spørgeskemaundersøgelse kun til HF ere, og man så gerne der kom flere besvarelse ind. Der bliver præsenteret nogle fakta fra undersøgelsen, som det ser ud ind til videre. De endelige resultater kan man se når hele undersøgelsen er færdig. Der er blevet lavet et oplæg om HF, som er skolende i HF uddannelsen. Dette kan man få ud i regionerne.

5 Nyt fra FU Læs FU-referat. FU behandlede siden sidst dagsorden til dette BM. Der blev behandlet et forslag fra ESB, der faldt. Der vil være fokus på dette samarbejde til SU-reformen. Forslaget om konferencene med DI blev behandlet. Momentum står til at falde fra hinanden, og da der ikke er nogen DGS ere der vil gøre det videre, eller har mulighed for det, så vælger man at trække sig fra det. Der blev diskuteret skolebstyrelseskurset, som folk syndes var en god ide. Der var ikke meget at tilføje til økonomi. Politikerne kommer ikke på dårligt miljø studietur, da ingen KBH skoler vil stille op, grundet frygt for dårlig omtale. Der afholdes dog stadig et stormøde med politikkerne og dårligt miljø i undervisningen. Dette holdes i KBH, og bliver ikke traditionelt. Bestyrelsens halvårsberetning Indledning til gruppearbejde v. MN Der er deadline for ændringsforslag til bestyrelsens halvårsberetning kl lørdag morgen til dirigenterne. Tilkommende: Martin Padalak (HFudvalg), Mikkel Rasmussen mister stemmeret. Der er 22 stemmeberettigede. Stillede forslag: - ÆF1a: Linje 99 Mellem..komme.. og..billigt.., indsættes relativt. - ÆF 1b: Linie 99 "billigt" erstattes af "billigere". Stillere: Andreas fra Køge. Behandling af ÆF 1a og 1b: Sideordnet afstemning 1a er faldet Behandling af ÆF1b For: 20 Imod: 0 Blanke: 2 - ÆF2a: linje 101: planlagde erstattes af udførte... - ÆF2b: Linje 101: ændres fra Planlagde til Lavede ÆF2a trukket. ÆF2a er opretholdt. Behandling af ÆF 2a og 2b: Sideordnet afstemning 2b er faldet

6 Behandling af ÆF2a For: 19 Imod: 0 Blanke: 3 - ÆF3: Linje : Der skal investeres penge i godt undervisningsmiljø skal ændres til Sikre ændringer på to områder, der skal for det første etableres en undervisningsmiljølov, og for det andet skal der investeres i at alle elever sikres en god og sikker studievejledning Behandling af ÆF 3: For: 1 Imod: 10 Blanke: 11 Faldet - ÆF4: Linje 126: Mellem.. HF.. og og.. indsættes VUC-. Behandling af ÆF 4: For: 9 Imod: 1 Blanke: 12 - ÆF5: Under skolestarten tilføjes linje 130: det skal fremover prioriteres at nå ud til regioner med lavt aktivitetsniveau. - Dette er en debat der skal tages senere i dag, under andet punkt. Behandling af ÆF 5: For: 1 Imod: 9 Blanke: 12 Faldet - ÆF6: Linje 135: Lene Andersen skal også sættes ind. Behandling af ÆF 6: For: 5 Imod: 3 Blanke: 14 Faldet - ÆF7: Linje 137: Antal deltagere indsættes. Talerlisten genåbnes. - Beretningen skal indeholde det gode bestyrelsen gør, men den skal også indeholde de ting bestyrelsen gør mindre godt. - Der var nogen og tres indskrevne, der var en målsætning på 125 deltagere.

7 Det er ikke beretningens opgave at udstille 70 bestyrelsens mangel på evne til at mobilisere. Behandling af ÆF 7: For: 8 Imod: 9 Blanke: 5 Faldet - ÆF8: Linje 137: Tilføjes så der skal sættes mere fokus på mobilisering fremover. Desuden skal bestyrelsen bestræbe sig på at sætte mere realistiske målsætninger. Behandling af ÆF 8: For: 3 Imod: 9 Blanke: 10 Faldet - ÆF9: Linje 152: låne skal erstattes af overnatte på Behandling af ÆF 9: ved aktiv opbakning - ÆF10: linje 153 skal ændres fra DGS og Studenterrådet til DGS Storkøbenhavn og Studenterrådet ved Københavns Universitet og Metropol. Behandling af ÆF 10: ved aktiv opbakning - ÆF11: I linje 172: efter "for" indsættes "da det bidrager til den gennemsigtighed DGS efterstræber." Stillere: Tom H. Weinreich Behandling af ÆF 11: For: 5 Imod: 3 Blanke: 14 Faldet på blanke - ÆF12: linje 178: der indsættes som noget nyt så det kommer til at lyde: Derudover har vi, som noget nyt, ansat Mia Jo Behandling af ÆF 12: For: 6 Imod: 1 Blanke: 15 Faldet på blanke - ÆF 13: Ændringsforslag i linje 188, ny sætning: Det har medført et stigende antal i aktive IB-elever år, for eksempel i region Sønderjylland. - Det er i orden at nævne Sønderjylland i beretningen, uden for emnet regioner - Det er godt gået af Sønderjylland, men i bund og grund er 1-2 aktive mere måske at overdrive.

8 Behandling af ÆF 13: For: 7 Imod: 7 Blanke: 8 Faldet ÆF 14: Linje 206 OBESSU skal forklares i en parentes. Behandling af ÆF 14: For: 8 Imod: 5 Blanke: 9 Faldet - ÆF 15: Alle de steder hvor det er relevant og korrekt i halvårsberetningen at benytte datid som tempus, bør det gøres. Behandling af ÆF 15: ved aktiv opbakning Behandling af den samlede halvårsberetning: For: 20 Imod: 2 Blanke: 0 Program til AK Vi prøver noget nyt i år. Et visionspapir + en udtalelse. Formmødet besluttede et udkast til dagsorden. Masser af gruppearbejde for at gøre ak mere inkluderende. Fem emner bestyrelsen skal beslutte. Der er endnu ikke lavet indledninger til emner. Når man tilmelder sig ak tilmelder man sig et emne. Fredag: grundlæggende kurser + gruppearbejde + emnelounge Lørdag: debat og skrivning af emner 1. Udkast - gruppeledere tager fælles tanker fra gruppen med til skrivningen. + Ændringsforslag skrives Søndag: behandling af papiret - Ikke stor fan af først til mølle-princippet - Prioriteret liste kunne være en mulighed - Vi skal bestræbe os efter en ligelig fordeling i grupperne - Det er fan me progressivt - Det er nyt vi ved ikke hvordan det kommer til at gå - Vi får lov til at lave papiret på mødet og ikke bare stemme om ting der allerede er skrevet - Sværere at være en del af det (få indflydelse) når man ikke kommer til AK det kan måske afhjælpes igennem gode indledninger til emnerne - Skal visionspapiret bruges internt eller eksternt? både og - Giver mulighed for politikdiskussion frem for diskussion af ordvalg man kan lave debatspørgsmål til elevrådene som de også kan diskutere i forvejen

9 Flere end fem emner ville nok være for 70 meget at kunne nå at diskutere 17 stemmeberettigede ÆF: - ÆF1a: Slet linje 247 efter diskuterer til ÆF 1b: l. 246; hvilket emne slettes. Der indsættes en prioriteret liste over de emner Sideordnet afstemning: 1a er faldet Afstemning om 1b: For: 14 Imod: 1 Blank: 2 - ÆF 2: Skær ned til 4 emner Afstemning: For: 2 Imod: 8 Blank: 7 Faldet Afstemning om det samlede koncept: For: 15 Imod: 0 Blank: 2 Emner: - Gode emner - Levevilkår giver mulighed for at være innovative - Tingene hænger meget sammen derfor behov for brede emner - IB og HF skal ikke tages ud de skal integreres i hele organisationen - Nogle af emnerne vil det ikke give mening for IB ere at diskutere - Pas på emnerne ikke bliver for brede det kan gøre det svært at samle tingene/diskussionerne til et papir (man diskutere ofte forskellige ting) - Tag udgangspunkt i hvad der har virket andre steder (lav noget research) - 18 stemmeberettigede ÆF: - ÆF 1a: Tværfaglighed og undervisningsformer lægges sammen - ÆF 1b: Tilføjes linje 276; og AT Sideordnet afstemning: ÆF 1b er faldet Afstemning om 1a:

10 For: 7 Imod: 9 Blank: 2 Faldet - ÆF 2: Eksaminer ændres til at omfatte eksaminer karakterer og evaluering Afstemning: For: 14 Imod: 1 Blank: 3 - ÆF 3a: Emne ændres til Levevilkår og vejledning - ÆF 3b: Slet emnet levevilkår Sideordnet afstemning: ÆF 3b er faldet Afstemning om 3a: For: 3 Imod: 6 Blank: 9 Faldet - ÆF 4: l. 326; Tilføjes efter ekskursioner fjernes. Sidst men ikke mindst skal alle kronisk syge på landets gymnasier have en SU der gør, at de er økonomisk ligestillede med andre gymnasieelever Afstemning: For: 16 Imod: 0 Blank: 2 ÆF 5 (hvis ÆF 5 vedtages falder de netop vedtagne ÆF (bortset fra ÆF 4)): Følgende nye emner erstatter de gamle; -Elevindflydelse (elevdemokrati, medbestemmelse) -Levevilkår (SU, bolig o. lign.) -Undervisning (eksaminer og undervisningsmiljø) -Didaktik og fag (undervisningsformer, metoder og tværfaglighed) -Et sammenhængende uddannelsessystem (vejledning) Afstemning: For: 2 Imod: 13 Blank: 3 Faldet - Det vigtigste er elevdemokrati fordi det er det vi laver i øjeblikket kampagnemæssigt - Elevdemokrati er det vigtigste fordi vi skal aktivere og politisere eleverne - Undervisningsformer kan lettest undværes da det er en meget fluffy diskussion - Vi skal diskutere ting som vi ikke allerede har alt for meget politik på - Vi skal være visionære - Undervisningsmetoder kan fungere hvis bestyrelsesmedlemmerne der skal stå for den sættes sig godt ind i det

11 Afstemning om de endelige emner: Sideordnet afstemning: Undervisningsmiljø er faldet Afstemning om de resterende emner: For: 15 Imod: 0 Blank: 3 Dagsorden - Mangler sociale arrangementer - Det er svært at have sociale arrangementer fordi der er så mange og dagsordenen er presset Ida er gået vi er 17 stemmeberettigede ÆF: ÆF 1: Fredag: Indskrivning og rundvisning, 18.00: lege (sociale arrangementer), 19.00: formalia Afstemning: For: 11 Imod: 4 Blank: 2 - ÆF 2: l. 365 tilføjes en 30 min. pause, der rykker dagsordenen 30 min så mødet slutter 19:30 Afstemning: For: 12 Imod: 0 Blank: 5 ÆF 3: l. 366 ændres til Præsentation af emnegruppernes visionspapir Afstemning: For: 14 Imod: 0 Blank: 3 18 stemmeberettigede - ÆF 4a: l. 368: og l ÆF 4b: l. 368: 2.30 ændres til 3.00 Sideordnet afstemning: ÆF 4a er faldet Afstemning om 4b: For: 10 Imod: 5 Blank: 3

12 ÆF 5: Søndag: mødestart 9.00 og 3 timer afsat til behandling af visionspapir, det resterende program rykkes en halv time frem Afstemning: For: 10 Imod: 3 Blank: 5 Afstemning om genåbning af talerlisten: For: 10 Imod: 1 Blank: 7 - Lav en frist for hvornår visionspapiret skal være klar - Opfordring til at tale sammen i elevrådene når udkastet til visionspapiret er fremkommet - Gruppelederne finder et fælles fodslag så der er lidt koordination inden grupperne går i gang med debatten Afstemning om det samlede program: For: 18 Imod: 0 Blank: 0 Generelle ting om AK: - Mobiliser spred eventet - Man kunne sætte en sek.er på hvert emne til at finde forskning om det (research) - Vær visionære - Cirkeldiagrammer i pp til økonomisk gennemgang - Bestyrelsen kan lave ønsker om hvilken gruppe de vil være gruppeleder for + derudover vil der være efteruddannelse til gruppelederne (hvordan skriver man sådan et papir) - PLS er gode til økonomi powerpoints - Mht. afholdelsessted, kan man evt. sige at man forsøger at finde et sted i nærheden af Aarhus 19 stemmeberettigede Bestyrelsens forslag til AK På sidste bestyrelsesmøde, besluttede man at bestyrelsen skulle stille en udtalele der kunne hjælpe til at rydde op i de udtalelelser man har I DGS. Bestyrelsen skal nu beslutte om man vil stille den skitserede udtalelse, eller komme med ændringsforslag til den. "Udtalelse: Et overskueligt DGS Ingen rod med udtalelser DGS har siden oprettelsen i 1965 skrevet meget politik ned. Vores principprogram har udviklet og ændret sig, det samme gælder vores vedtægter. I det store hele er der sket ufatteligt meget med DGS

13 gennem årende og bare de sidste ti år er der sket store forandringer. Dog har vi glemt at ændre en ting, udtalelser. I DGS er det sådan er udtalelser bliver stående indtil der kommer en ny modstridende udtalelse og så gælder den. Det betyder altså at vi i DGS har udtalelser der er mere end 5 år gamle og nogle af dem meget forældede. Derfor skal der inden landsmødet laves en proces hvor man udarbejder et koncept for hvornår udtalelser udløber. "

14 Intro v. Ida: Vi skal ikke have udtalelser stående for evigt. Ta stilling til indholdet og lad sek. Kigge på de endelige formuleringer. Tællerunde: 21 tilstedeværende ÆF: ÆF 1: ny linje der indstilles derfor til at alle udtalelser der er mere end 3 år gamle slettes, og bestyrelsen pålægges at lave et forslag til vedtægterne der sikrer at vi fremover ikke kommer i samme situation. Afstemning: For: 11 Imod: 3 Blank: 7 ÆF 2: ny linje Der sættes en form for udløbsdato på udtalelser. Når udtalelser når udløbsdatoen, bliver de sat op en liste, hvor de efterfølgende kan blive aktuelle igen ved afstemning på et stormøde. Afstemning: For: 15 Imod: 2 Blank: 4 Afstemning om den samlede udtalelse: For: 21 Imod: 0 Blank: 0 Økonomi Budgetopfølgningen gennemgås - Masser af penge til AK - Der er ikke brugt de store penge på skolestart da bil-lejen endnu ikke er betalt - Ikke den store gang i IB-indsatsen - Bestyrelsen har brugt lidt mange penge rejseudgifterne er måske blevet undervurderet lidt - Internationalt arbejde overskrides grundet problemer med OBESSU s rejseref. - Invester i uddannelse har brugt penge på materialer - Reg.hj. er hamrende sjovt - Mangler regning for kuglepenne - Tilmelding via gym.databasen kan blive en fremtidig udgift - Investering i kamera - Nord har ambitioner om et regionslokale, men det vides endnu ikke om det finansieres lokalt (via kommunen) - Er det muligt at kasseren i fremtiden laver skriftlige noter i bilaget så man har bedre mulighed for at forberede sig - Ønske om at kasseren rejser rundt i landet og lærer regionerne om økonomi - Tilbud om en film der præsenterer DGS. Pris kr. - Folk kan godt lide videoer - Det skal gerne være en video der kan bruges et godt stykke tid ud i fremtiden

15 Kan vi ikke bruge på kampagner eller lign i stedet for. En film er måske ikke det vigtigtste - Filmen kunne bygges op omkring vores fortælling - Bruger folk en film til noget? - Ekstra penge kunne bruges på afbetaling på lånet - Videoer appellerer mere til gym.elever end et foredrag - Lær af IFL s videosucces - Virale succeser har vist deres værd - Man kunne lave en form for applikation - det vil forblive moderne Mikkel er ankommet. Vi er 22 stemmeberettigede ÆF: ÆF 1: Der flyttes kr. fra forretningsudvalget til andre udvalg med aktiv opbakning ÆF 2: Tag kroner fra posten regionslokaler så der er tilbage på posten. De skal indsættes som ny post med navnet Film om DGS Afstemning: For: 19 Imod: 2 Blank: 1

16 HF Weekend Der skal holdes en weekend for HF ere, der skal fungere som opkvalificering og som mobilisering af aktive HF ere. Desuden ville HF erene lære hinanden at kende inden AK. Der er en målsætning om 50 deltagere. Der er evt. mulighed for at være i studenterrådet Århus Unis bygninger. Dagsordenen bliver vist lidt kort. - Regionerne skal selvfølgelig priotere at mobilisere til dette kursus, men regionerne skal i stedet for at have en fast målsætning, selv lave en målsætning om hvor mange skoler man kan kontakte og mobilisere fra. (fx: konktakt 80 % af alle HF-skoler i en region) - Kontakt de HF-skoler man har været ude på, til skolestart. - Nævn HF-undersøgelsen når man kontakter skolerne. - Undersøg hvilke skoler der har haft mange besvarelser i undersøgelsen, og overvej hvem der virker interesseret. - Det er fedt at man er ambitiøs med en målsætning om 50 deltagere, men kan det lade sig gøre ift. hvor få der normalt deltager i HF? - HF erne kan nå 50 hvis de siger de kan nå 50. Behandlingen af HF-weekenden Forslag: : Den November afholdes en HF-weekend som er arrangeret af HF-udvalget. ved aktiv opbakning. Valg til Diverse 21 stemmeberettigede. Udleverede stemmer: 21 Indkommende stemmer: 21 Ugyldige stemmer: 0 1) Fællesskab i uddannelse Opstillede: 2) Vores Uddannelse Hvem bestemmer? Opstillede: Anders Tronier tillid Tom Weinreich tillid 3) Lektier Online Opstillede: 4) Stress i gymnasiet

17 Opstillede: 5) Konference om IT, undervisningsformer og medier i gymnasiale uddannelser Opstillede: 6) Det udvidede klasserum 2.0 Opstillede: 7) Columbian Students Watch, CSW Grundet fejl i bilaget om CSW, foreslåes det at linje 602 ændres: Vi skal nu vælge 2 personer, der har lyst til at være en del af Columbian Students Watch. til Vi skal nu vælge minimum 2 personer, der har lyst til at være en del af Columbian Students Watch. For: 20 Imod: 1 Blanke: 0 Fejlen har betydet at folk har trukket sig fra valget. CSW er et åbent udvalg, og derfor kan alle vælges, men der skal vælges to officielle personer, som vælges internt i udvalget. Opstillede: Elisabeth Hansen tillid Maria Kortenbach tillid Sofus Goldschmidt tillid Regioner - Det bedste forhold kommer igennem dialog, og ved at SEK kommer ud i regionerne. - Det er meget forskelligt for hver region, hvordan man diffinere forholdet mellem regionerne og SEK - Arbejdsopgaverne skal indgå i en dialog, og ikke kommanderes. - Det giver ikke altid mening at have regler for hvem der må ringe til hvem, for særligt på SEK har folk meget forskellig viden. - SEK 1213 er meget synlige og gør meget ud af at have relationer i regionerne. - Vis hensyn til regionsaktive, så kan der også være plads at give en røffel engang i mellem. - Man skal overveje fra SEKs side hvem man kontakter i regionerne ift. at danne sig overblik over regionerne. - SEK må ikke give ordre, og skal ikke diktere. De skal opfordre og motivere. - Det er vigtigt at regionerne gør som bestyrelsen vedtager, selvom det er svært. SEK vil gerne hjælpe, men det kræver at regionerne også selv aktivt gør noget. - Kan man ikke få kontakt til en på SEK så skriv/ring til IB. - Der er en grundlæggende mangel på kommunikation, på begge sider. Her tænkes bl.a. på skolestart. - Det er ærgerligt at regionerne ikke selv har fået af vide hvem deres sek-ven var. - SEK må ikke give regionerne arbejdsopgaver i så høj grad som regionerne må give SEK arbejdsopgaver. - Det er godt at man kan få sekkere ud til regionsmøder, da disse tit kan opklare mange spørgsmål. - At have klare aftaler region (regionsaktiv) og SEK imellem

18 Det er vigtigt at SEK går ind og tager ansvar når 40 en 17 region er ved at falde fra hinanden, og at SEK går aktivt ind i arbejdet med regionen. - Tag kontakt med regionsaktive som ikke altid handler om DGS, skab personlige relationer. - Regionerne har autonomi. Det har SEK ikke. - Fremover bør regionerne komme med et tal på hvor mange de kan mobilisere ift. træf og stormøder til BM og ud fra dette skaber bestyrelsen en målsætning for deltagere. - Regionerne skal give udtryk for behov for hjælp, for SEK ved ikke nødvendigvis at behovet er der. - Samarbejde regionerne i mellem er godt. Det samme gælder dialog imellem regionerne. - Mia Jo vil gerne hjælpe med at lave presse i regionerne, så kontakt IB i god tid, hvis man gerne vil have hjælp. (Læs: meld i virkelig god tid.) - Gensidig respekt. - SEK bør lave en liste med hvornår hver enkelt sekker kan kontaktes. - SEK giver kun arbejdsopgaver til regionsaktive som er besluttet politisk, enten på BM eller af triumviratet. - Reg.sekkere kan ringe til IB eller anden sekker for at høre hvad der sker nationalt. - SEK er en alarmenhed: de skal observere regionerne og skal hjælpe med problemer. - Hvis SEK har en ide om problemer, så kan man evt. tage kontakt til de regionsaktive og snakke med dem, for ikke alle formænd gør nødvendigvis deres arbejde ordentligt. - Regionale arbejdsopgaver motivere mere end arbejdsopgaver fra nationalt. - Vigtigt at kontaktpersoner på tværs af regioner/nationalt kender hinanden personligt fordi årsager til at tingene går galt kan være personlige. - Regionsaktive bør blive aktive i de andre regionsgrupper på facebook, det giver meget internt i regionerne. - Det er altid muligt at lave aftaler med SEK i regionen. - Husk på at alle er frivillige, uanset om man er sekker eller regionsaktiv. - Hvis man er stolt, så husk at det er Troels også. (Han har desuden mistet sit vækkeur. Gro trænger til at blive skiftet ud som referent.)

19 Ny Nordisk skole Intro v Malene Christine Antorinis drøm om fremtidens skole. Vi har mulighed for at tilkendegive vores holdning på en blog på NNS-hjemmeside. Vi skal ikke behandle ordret hvad der skal stå men bare fremkomme med de forskellige holdninger så samler Malene det. - Der er mange fine elementer og ikke så meget man kan være uenig med. Det hele er dog lidt vagt. - Der mangler noget om elevdemokrati, medbestemmelse og inddragelse - Meget fluffy - Der mangler noget om uddannelsessystemets overgangsfaser - Mangler konkrete tiltag - Mangler noget om kontinuitet i uddannelsessystemet - Navnet er lidt ærgerligt det lyder en smule ekskluderende overfor fx indvandrere - Det er spild af tid at lægge kræfter i det her før der er noget mere konkret omkring det - Der bliver ikke ændret noget lovgivning og der bliver ikke afsat penge til det - Ta det med vi allerede mener - På Næstved Gym. har de haft forsøg med at få fagfolk ind udefra som lærere og få gjort undervisningen mere interaktiv - Brug de vage holdninger til at påpege enighed med DGS - Gør de vage ting konkrete med vores løsninger - Det er ikke omkostningsfrit - Der er nogle undertone af konkurrencementalitet - Samarbejd måske med DSE om at skabe kontinuitet - Kaosprojekt

20 Evaluering af weekendkursus Intro v. Troels: - Pisse godt arbejde Emil - Kig i appendiks for tal Praktisk - Skolen var god - Maden var god borscht = billigt og godt - Aktivisterne var søde - Lidt for lidt mad lørdag aften - Nord og Ø synes Skanderborg ligger centralt - Skolen var ikke god og nabolaget var ærgerligt - MAD TIL INDSKRIVNINGEN!!! - Folk kan ikke finde ud af at aflæse et skema med tal - Spørgeskemaet var ikke optimalt. 1-5 virkede ikke altid efter hensigten - Der var skidekoldt - Gruppepres er ikke okay gør noget - Aktivisterne larmede for meget fredag aften Socialt - Gruppepres er ikke okay gør noget - Hoppeborg var nice - Der kunne godt have været plads til en hyggebajer fredag aften - Hoppeborgen var spild af tid og penge. Men fik ikke nok ud af det. - Alkoholfri fredag var fedt. Spil etc. giver en ny mulighed for at lære folk at kende - Folk bliver kun pissestive hvis der bliver lagt op til fest alkoholfriaften er en forfærdelig ting - Vi skal bruge flere brætspil - Fredag aften fungerede godt, si r Fyn - Nice folk kan lave noget aktivt som en hoppeborg - Ida nåede alles navne at kende - Ærgerligt det ikke var skovstratego man kunne godt have lavet en plan b - Man kunne godt have haft en tvungen social aktivitet - Ved at have alkoholfri fredag afhjælper man problemer med en ekskluderende drukkultur - Ædru ikke lig alkoholfri - Det virker godt med baren lukker frem for sengetid - Aktivisterne gjorde det godt i forbindelse med temafest - Andreas kender en med et stort puslespil - Kom med quiz - Giv folk et par øl så kan de godt finde ud af at bonde - Hvor mange har tidligere syntes det var et problem med to dages fest i træk? - Alkoholfri fredag er noget vås folk skal bare ha godt med kaffe Programmet - Gode og lærerige workshops og oplæg - God paneldebat desværre var det lidt tydeligt at alle deltagere ikke var lige gode - Oplæggene var gode OD var dog lidt kedelige/stenede. De forstod ikke at sælge sig selv - SKU holdt gode oplæg - Glimrende eksterne oplægsholdere - Paneldebat; der var en klasseforskel på debattørerne, men det er ikke noget vi kan gøre noget ved

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning Tilstedeværende: Navn Gymnasium Region Post Troels Bering Guru-skolen 7. himmel Kasserer Christensen Malene Nyborg Sekretariatet

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde Fredag d. 19.07.13 09.00 Formalia (B) Valgt til dirrigenter: Olivia Boesen, Puk Rasmussen og Jonathan Tümler referat fra fælles bm og telefon bm referat

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat 4. Justering af dagsorden 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Demonstration

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indhold Dagsorden... 4 Evaluering af Regionsledelseskursus (D)... 6 Evaluering af Landsmødet (D)... 7 Politisk

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014 Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Sted: Kystvejen 54, Vejlby Fed, 5466 Asperup Program for weekenden:

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj.

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj. Visionsweekend lørdag 14. marts 2015 Tilstede: Anders Michael, Laura, Merete, Rose, Daniel, Morten, Benjamin, Philip, Dennis Dirigent: Merete Referent: Philip KaJ og Danske Mediestuderende (orientering)

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter 1) Navn 1.1 Foreningens navn er Borupgaard Gymnasiums Elevråd forkortet Elevrådet. 2) Formål 2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Borupgaard Gymnasium

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere