Referat af Bestyrelsesmøde 15. November Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

2 Tilstedeværende: Navn Gymnasium Region Post Troels Bering Guru-skolen 7. himmel Kasserer Christensen Malene Nyborg Sekretariatet Sek Formand Madsen Ida Begtrup Sekretariatet Sek Næstformand Anders Mørk Støvring Gymnasium Nord Reg. Sek er Laulund Tom Hjelm Aalborghus Gymnasium Nord Elev Weinreich Sophie Isabelle Aalborg Katedralskole Nord Reg. Sek Stistrup Worrall Jon Christian Varde Gymnasium Sydvest Suppl. Reg.sek Bang Nielsen Charlotte Marie Tønder Gymnasium Sønderjylland Reg. Sek Oechsenbauer Pernille Grau Aabenraa Statsskole Sønderjylland 1. Suppleant Henrik Loff Tønder Gymnasium Sønderjylland Elev Feldstedt Anna Julie Kall Aurehøj Gymnasium Storkøbenhavn Menig Lindqvist Phillip Adam Rysensteen Gymnasium Storkøbenhavn Menig Dimsits Lerer Puk Illemann Rysensteen Gymnasium Storkøbenhavn Reg. Sek Rasmussen Sofus Sankt Annæ Gymnasium Storkøbenhavn Menig Goldschmidt Pedersen Maria Emilie Nørre Gymnasium Storkøbenhavn Reg. Sek Kortenbach Elena Bjerregaard Sankt Annæ Gymnasium Storkøbenhavn Reg. Sek Ryan Cecilie Rosholm Christianshavns Gymnasium Storkøbenhavn Reg. Sek Oksbjerg Carmen Grove Christianshavns Gymnasium Storkøbenhavn Elev Vind Jensen Peter Sankt Annæ Gymnasium Storkøbenhavn Elev Schaldemose Mathilde Aarhus Katedralskole Østjylland Reg. Sek. Lynggaard Vinther Rasmus Holme Favrskov Gymnasium Østjylland Menig Nielsen Amalie Adsersen Randers Statsskole Østjylland Reg. Sek Side 2 af 12

3 Rytter Jensen Sigrid Marie Aarhus Katedralskole Østjylland Reg. Sek Fauslet Leth Malthe Bisgaard Aarhus Katedralskole Østjylland Menig Lange Mikkel Aarhus Akademi Østjylland HF-suppleant Rasmussen Lærke Uldal Roskilde Gymnasium Sjælland Menig Olivia Lønager Himmelev Gymnasium Sjælland Reg. Sek Boesen Andreas Christian Køge Gymnasium Sjælland Reg. Sek Michaelsen Samuel Jonathan Nyborg Gymnasium Fyn Menig Watsham Eva Jacobsen Tornbjerg Gymnasium Fyn Reg. Sek Leth Sofie Morsø Gymnaisum Midtvest Reg. Sek Bødkergaard Poulsen Cecilie Frostholm Morsø Gymnasium Midtvest Suppl Reg. Sek Skærbech Martin Padalak HF-Udvalget Afbud: Kristoffer Brix Larsen, Næstved Gymnasium, Storstrøm, Menig Side 3 af 12

4 Formalia Valg af dirigenter: Anna og Eva er opstillet Anna og Eva er valgt Valg af referent: Emil Åbroe opstillet Emil Åbroe valgt Dagsordenen er vedtaget med aktiv opbakning Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er vedtaget med aktiv opbakning Nyt fra Nyt fra triumviratet, ESB og fagbevægelsen v. Malene Nyborg: EEO, SLS, DSF har fået nye formænd Ingen su-reform GL giver os årets uddannelsespris Strejke på CPH-west Deltaget i ungdomsarbejdsløshedskonference Møde med studievalg og UUV vi kan muligvis se frem til et fælles udspil Konference om SU Enhedslisten har stillet forslag om at fjerne bonus-a-reglen og 1.08-reglen HK står bag os hvis der bliver SU-besparelser Nyt fra Sek v Ida Begtrup: Side 4 af 12

5 AK, ak, AK Hjulpet Ø med stormøde Nyt fra regionerne Nord: God AK-mobilisering. Møde 15 deltagere. Afholder aktion d. 28. det går ret godt Midtvest: Det går knap så godt. Nåede målsætning med skolestart. Skoler har meldt sig ud. Regmøde med 4 deltagere. Ø: Travlt. Lavet aktionerne om undervisningsmiljø og vejledning. Afholdt stormøde om vejledning. Sydvest: Stille og roligt. Møde med 6 deltagere heraf 3 nye. Sønderjylland: Travlt. Introarrangement med mange nye. Reg.møde med knap så mange deltagere. Vejledningscafé der gik godt fik god presse på det (inklusiv Der Nordschleswiger, på tysk!). Har fået kontakt med studievalg syd der gerne vil lave fælles ting. Fyn: Stille og roligt. Fed labyrintaktion i forbindelse med efterårskampagnen med pressedækning. Diskussionsmøder om AK der har ikke været vildt mange men det var nice debatter. Lavet stor AK-mobilisering. Oure har meldt sig ind i DGS. Der kommer stk. fra 7-8 skoler det er mega fedt. Sjælland: Regionssekretær, kasser og menigt medlem gik af. Har afholdt generalforsamling og fået udfyldt poster. Kommer stk. til AK, det nice. Der kommer folk fra Kalundborg til AK. Storkøbenhavn: Arbejdsmøder, kurser. Aktion; vildledning eller vejledning, med stor hoppeborg det fik knap så meget presse. Kører stadigvæk lidt skolestart. Ekstraordinært årsmøde, hvor der blandt andet er blevet indsuppleret nye reg.sek. ere. Afholdt forstormøde. Fået mange nye skoler. Storstrøm: Mange tilmeldte til AK Nordsjælland: Ingen tilmeldte til AK Nyt fra Udvalg HF-udvalg v. Martin Padalak: - Afholdt HF-seminar. Det var skidegodt. Side 5 af 12

6 Ib-udvalg: - Der har været afholdt IB-møde Internationalt udvalg: - Afholdt møde besluttet hvem der skal sendes afsted til arrangementer Nyt fra FU FU har behandlet forretningsordenen til AK (eftersom den blev glemt til sidste bestyrelsesmøde). Der er ikke sket det store. Diskuteret SU og samarbejder med andre elevorganisationer. Diskussion af 3g.-kursus Side 6 af 12

7 Økonomi (B) Intro v. Troels Bering: - Fået lidt flere medlemsskoler. - Rådighedstilskuddet er et par tusinde større end forventet. - Skolestartskampagnen: kommer til at passe godt der mangler biludgifter - IB-indsats: de er begyndt at bruge penge. - Kampagner:Brugt for få penge på fx invester i uddannelse i forhold til det budgetterede. - Pressemedarbejder: Hun har fået sine penge der har dog været lidt problemer med udbetalingen. - Telefon og internet: Det er dyrt men der er problemer med opkrævningerne Debat / spørgsmål: - Kan der ikke blive skrevet lidt tekst til sådan en type bilag det kan være en smule uoverskueligt. - Fedt at få afbetalt lånet det er en langsikret planlægning. - Alternativet er at man bruger en stor mængde penge på renovering af EH eller den svedigste sudemonstration. - Vi har mange penge i øjeblikket. Brug dem gør aktioner, møder etc. endnu federe. - Det giver fremtidigere sekretariater en større råderum - Vi har endnu ikke helt gearet vores økonomi i forholdt til vores forøgede indtægter - Vi har ikke penge til indkøb af ny ejendom - Sekretariatet bør fremkomme med liste om hva der ville gøre det lettere at sidde på sekretariatet ÆF-forslag: ÆF1: Tage fra banken til at afbetale lån ÆF2: Flytte fra posten Vedligehold Vibevej til Anskaffelser Side 7 af 12

8 ÆF3: flyttes fra merchandise til DGS-filmen ÆF4: Socialt taxameter tilføjes kr. pengene tages fra kampagnen investeringer i uddannelse Tællerunde: 29 tilstedeværende Afstemning: ÆF 1: For: 28 Imod: 0 Blank: 1 Forslaget er vedtaget ÆF2: (Troels var ikke til stede under denne afstemning) Vedtaget med aktiv opbakning ÆF3: For: 26 Imod: 0 Blank: 3 Forslaget er vedtaget ÆF4: Vedtaget med aktiv opbakning Ansøgning til aktivitetsfonden (fra Favrskov gym): Afstemning: Vedtaget med aktiv opbakning Side 8 af 12

9 Bestyrelsens Rolle under AK (D) Intro v. Ida Begtrup: Forventninger fra sek. og forventninger til hinanden. Malene kan sende et meget fint fraværsbrev i.f.m. fredagen Vær så nice som mulig Gør hvad i får besked på. Aktivistfest = nice, mød op Debat: - Det risikeres at bestyrelsen kan virke for dominerende på talerstolen - Hjælp folk med at komme på talerstolen hjælp med at udarbejde indlæg - Det er underligt at forvente at folk skal tage fri om mandagen - Hjælp de nye så meget i kan - Virk ikke for dominerende - Som gruppeleder skal men være opmærksom på hvilken debat man lægger op til sørg for at folk tænker/taler om mere end bare principprogram. Vær visionære - Som gruppeleder skal man komme med flere forskellige holdninger/udsagn skab debat! - Det er lidt for meget at forvente at folk skal tage til aktivistfesten - Husk hvor vigtigt det er at gruppearbejdet fungerer brug tid på at forberede jer - Husk, at I har ansvar for at det fungere sørg for at tal med folk, alle skal føle sig velkomne - Faciliter debatten, nedskyd ikke folks holdninger - Lav statistik over talerstolsbrugen - Aktivistfesten er ikke tvang men sygt hyggelig - Man er ikke bare ansvarlig for sin egen region (der er sygt mange andre arbejdsopgaver til jer) Side 9 af 12

10 Mundtlig halvårsberetning (B) Debat: - Der er sket store politiske forandringer. Vi har Hypercard og lovning omhandlende studieboliger. - Vi bliver nødt til at anerkende at deltagerantallet til WK ikke var fremragende. - Ingen store forandringer internt politisk i DGS - Slet og demokratisk fordi vi ikke har defineret eller diskuteret hvad den demokratiske retning er. Vi har ikke debatteret fx om åbne udvalg gør organisationen mere demokratisk. - Har der ikke altid været et ønske om at gøre organisationen mere demokratisk - Matematik er ikke et naturvidenskabeligt fag man bruger ikke naturvidenskabelige metoder - DGS har også tidligere været demokratisk er det demokrati at nedsætte en kampagnegruppe. Der er stadigvæk kampagnegrupper folk ikke er med i. Det er stadigvæk de samme der deltager. - Vi har indtil videre ikke nået målet om et DGS for alle elever der er ikke sket et vendepunkt. Der er stadigvæk lang vej endnu men det kan nås. - Der bør måske lige laves lidt konsekvensrettelse (hvis man kan det) - Vi skal i denne forbindelse måske ikke diskutere alt for meget (nu her) hvad bestyrelsens definition på demokrati er - Vi kan godt nævne at vi er i en demokratisk udvikling - Udgangspunktet for den mundtlige beretning har været den skriftlige som allerede er blevet vedtaget. - Vi er begyndt at udvikle os i en mere åben og demokratisk retning. Vi er der ikke endnu men vi er på vej. Ude i regionerne har man fået større frihed til at lave kampagner Ændringsforslag: ÆF1: Slet store i linje 120 ÆF2: Slet og demokratisk linje 121 ÆF3: slet demokratisk og linje ÆF4: Slet andre før naturvidenskabelige fag ÆF5: I andet afsnit under skolestart og Weekendkyrsys ændres sætningen årets første til havde besøg ændres til Årets første nationale arrangement var Weekendkursus under temaet demokrati. Vi nåede ikke vores deltagermålsætning på 125 men på trods af dette havde vi besøg ÆF6: I afsnittet afslutning foreslås sætningen Det er demokrati! slettet ÆF7: Sætningen fra Den udvikling for alle elever foreslås ændret til Denne udvikling resulterer forhåbentlig i en stærkere og mere åben organisation med plads til alle Afstemning: - ÆF1: For: 6 (heriblandt Troels Bering Christensen) Imod: 12 Side 10 af 12

11 Blank: 11 Forslaget er faldet ÆF2: For: 4 (heriblandt Troels Bering Christensen) Imod: 19 Blank: 6 Forslaget er faldet ÆF3: For: 5 (heriblandt Troels Bering Christensen) Imod: 19 Blank: 5 Forslaget er faldet ÆF4: For: 18 (heriblandt Troels Bering Christensen) Imod: 0 Blank: 11 Forslaget er vedtaget ÆF5: For: 25 Imod: 0 Blank: 4 ÆF6: For: 21 (heriblandt Troels Bering Christensen) Imod: 0 Blank: 8 Forslaget er vedtaget ÆF7: For: 9 (heriblandt Troels Bering Christensen) Imod: 10 Blank: 10 Forslaget er faldet Afstemning om den samlede mundtlige beretning: For: 26 Imod:1 (Troels Bering Christensen) Blank: 2 Beretningen er vedtaget Side 11 af 12

12 Eventuelt (Rasmus Holme gik under dette punkt) - Der er indsupplering til 3.suppleant til bestyrelsen - Der skal slåes hårdt ned på meningstilkendegivelser fra salen. - Dirigenterne skal være åbne overfor procedurer - Få afklaret i lidt bedre tid hvem der fx står for sociale lege - Der er fællesafgang fra EH til Nyborg Mødeevaluering - Spændende møde, vi har været vildt effektive - Sodavand = nice - Fedt møde, fedt at være med første gang - Brugbart møde - God og glad bestyrelse desværre med mange meningstilkendegivelser - Stille og roligt torsdags-bm - Fint møde det er dog svært at tage stilling til de økonomiske forslag - Rart folk har diskuteret politik - Dårligt møde (Troels fik ikke brugt sine særlige ord) - Fino-møde - Eventmaneger Gro har en smule stress - Nice hvis der var powerpoint til nyt fra -Manglede et punkt med generelt om AK - Stem ordentligt - Larm mindre Side 12 af 12

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 1 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 1 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 1 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 2 Referat Referat af Erhvervsskolernes ElevOrganisations

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene.

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene. Generalforsamling i Bifrost 12.-13. november 2011 BESLUTNINGSREFERAT Lørdag den 12. november 2011 DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere