ÅRSBERETNING Gynækologisk Klinik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 JMC Gynækologisk Klinik

2 Årsberetning 2013 G Y N Æ K O L O G I S K K L I N I K Indhold PROFIL... 3 ORGANISATION... 4 PATIENTBEHANDLING... 7 KLINIKKENS VISIONER... 8 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER... 9 Aktivitet og prognose PATIENTEN I CENTRUM Særlige behandlingstilbud Guidet egen beslutning (GEB) Samarbejde med patientforeningen KIU KVALITETSUDVIKLING UDDANNELSE I KLINIKKEN Tværfaglig obstetrisk træning og simulationstræning Uddannelse af sygeplejersker i klinikken Uddannelse af læger i klinikken Uddannelse af lægesekretærer i klinikken Uddannelse af Sosu-assistenter i klinikken ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøarbejdet i Gynækologisk Klinik Gynækologisk klinik taler om god omgangstone på årets arbejdsmiljødag Lovpligtige, årlige arbejdsmiljøtjek TEMADAGE I KLINIKKEN Forskningsdag i klinikken Visionsmøde UDVIKLINGSPROJEKTER/LEAN-PROJEKTER CENTER FOR SEKSUELLE OVERGREB (CSO) FORSKNING Forskningsområder Forskning gynækologisk endokrinologi og tidlig graviditet Disputatser og ph.d.-afhandlinger Videnskabelige artikler KONTAKTOPLYSNINGER KLINIKRÅD

3 Side 2

4 PROFIL Årsberetning 2013 Gynækologisk Klinik omfatter to sengeafsnit på 3. sal i Sydfløjens opgang 4 (5031 og 5032), Akut Gynækologisk Modtageafsnit (AMA), Center for seksuelle overgreb (CSO), samt Gynækologisk Ambulatorium (4004) i opgang 4 stueetagen. Klinikken diagnosticerer og behandler følgende gynækologiske problemstillinger og sygdomme: Kræftsygdomme i underlivet Cervixcancer (livmoderhals) Ovariecancer (æggestok) Corpuscancer (livmoder) Vulvacancer (ydre kønsorganer) Gynækologiske lidelser Godartede cyster Muskelknuder i livmoderen (fibromer) Blødningsforstyrrelser/uregelmæssig blødning Endometriose Fjernelse af livmoderen Graviditet uden for livmoderen Hormonsygdomme og kønsidentitet Hormonsygdomme hos kvinder Transseksualitet og kønsidentitet Abort (Planlagt og spontan abort)

5 ORGANISATION Gynækologisk Klinik er placeret i Rigshospitalets Juliane Marie Center (JMC) for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken har kliniske og faglige team til varetagelse af patientforløb: Benign-gynækologisk team, Onkogynækologisk team, og Endometrioseteam. Der er tre tværfaglige teamledelser fra hvert afsnit indenfor hvert af de faglige team. Klinikrådet udgøres af klinikledelsen og repræsentanter for de ovenstående, jf. medlemsfortegnelse på side 40. Benign-gynækologisk lægeteam Teamet har deltaget i multicenterstudiet PETRA, der undersøger værdien af at anvende cyklokapron til hysterektomier. Projektet er snart slut, og der er inkluderet 71 pt. fra afdelingen. Af årsrapporten for dansk hysterektomi-database fremgår, at der fra 1/ / på RH er foretaget 216 hysterektomier på benign indikation. Andelen af benigne hysterektomier, der foregår vaginalt eller laparoskopisk på RH, er på et år steget fra 42 % til 57 % (61 % på landsplan). Komplikationsmæssigt ligger vi pænt med 10 % totalt (14 % på landsplan). Den mediane indlæggelsestid er på 1 døgn. Tallene skal ses i lyset af, at vi ikke sjældent har pt. med svær comorbiditet, og dels at statistikken også rummer patienter, der får afkræftet en mistanke om malignitet eller med svær endometriose. Der er som tidligere foretaget et stort antal myomektomier og behandling af benigne cyster. Den øgede centralisering af behandlingen af ovariecancer medfører også et stigende antal behandlinger i benignt team. Hysteroskopier og andre småindgreb er i vid udstrækning foretaget på de såkaldte turbolejer to gange ugentlig, hvor patienterne møder direkte på opvågningen og ligeledes udskrives derfra. Visioner: Der foregår aktuelt et leanprojekt i samarbejde med operationsgangen med fokus på at optimere forløbet gennem afdelingen for (i første omgang) de patienter, der skal have foretaget en benign operation. Der vil derfor være fokus på at implementere dette i hverdagen, og de foreløbige resultater har været opmuntrende. Vi vil arbejde på at optimere behandlingen af myomer på patienter med et fertilitetsønske. Afdelingen har fået en 3D-ultralydsscanner af Augustinus- og Toyota Fonden, og det vil forbedre den præoperative vurdering af myomer. Vi har gjort initiale erfaringer med et nyt stof (Esmya), der kan skrumpe myomer før operation og vil fortsætte med afgrænse indikationsområdet for dette stof. Vi afventer apparatur, så patienter med blødningsforstyrrelser fremover kan tilbydes see and treat behandling ved første besøg i ambulatoriet. Der vil således kunne foretages diagnostiske- og mindre operative hysteroskopier i lokalbedøvelse (fx fjernelse af polypper). Overlæge Lars Schouenborg, teamleder Afdelingslæge Ole Sandström Afdelingslæge Eva Dreisler Afdelingslæge Malene Hilden Onko-gynækologisk lægeteam Onko-teamets arbejde var i 2013 præget af store organisatoriske udfordringer som led i Region Hovedstadens beslutning om at centralisere ovariecancer på Rigshospitalet. Efter et langt forarbejde med udarbejdelse af formelle samarbejdsaftaler mellem de berørte afdelinger på Herlev Hospital og Rigshospita- Side 4

6 let trådte centraliseringen i kraft per 1. april Centraliseringen betyder, at patienter med mistænkt ovariecancer nu udredes færdigt samt behandles kirurgisk i Gynækologisk Klinik, RH, mens eventuel onkologisk behandling fortsat finder sted på begge hospitaler afhængig af patientens bopæl. Sideløbende med Region Hovedstadens centralisering af ovariecancer har Gynækologisk Klinik, RH i 2013 i samarbejde med Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus udarbejdet retningslinjer for det optimale patientforløb for de kvinder med mistanke om eller bekræftet gynækologisk cancer, der vælger Rigshospitalet som primært kirurgisk behandlingssted. Rigshospitalet og Region Sjælland afholder ugentlige telemedicinske Multi Diciplinære Team konferencer, hvilket sikrer den enkelte kvinde hurtig og effektiv behandling. Onko-teamet fortsatte i 2013 den strategiske proces, der skal danne grundlaget for, at onkogynækologien på RH frem mod 2020 skal placere sig internationalt mellem de afdelinger, der udvikler og implementerer fremtidens behandlinger på området. Processen, der er tværfaglig, har basis i en nøje analyse af den nuværende status for onko-gynækologien på RH. Teamet modtog, med baggrund i en egentlig strategisk protokol, i 2013 midler fra Global Excellence puljen til at gennemføre strategiske analyse-besøg på 3 europæiske og ét amerikansk onko-gynækologisk center med særlig høj status. Dette tværfaglige arbejde vil blive videreført i de kommende år og vil dække områder så som kirurgi, forskning, organisation og uddannelse. Overlæge Henrik Lajer, teamleder Overlæge Ingrid Thranov Overlæge Vibeke Zobbe Overlæge Berit Mosgaard Overlæge Christian Ottosen Overlæge, Professor, Claus Høgdall Overlæge Lian Ulrich Overlæge, Klinikchef Lene Lundvall Afdelingslæge Signe Frahm Bjørn Afdelingslæge Mikkel Rosendal Klinisk sygeplejespecialist Dorte Christensen Endometrioseteam Siden 2011, hvor Rigshospitalet blev et af to centre i Danmark med høj specialiseret funktion til behandling af svær endometriose, har Gynækologisk Klinik arbejdet målrettet med at opbygge et velfungerende tværfagligt, højt specialiseret team for behandling af svær endometriose med fokus på forskning, videreudvikling og optimerede patientforløb. Klinikken modtager som et af to danske centre patienterne fra Østdanmark. Endometrioseteamet består af tre overlæger, to afdelingslæger, syv sygeplejersker og en sekretær. Der afholdes ugentlige konferencer og månedlige tværfaglige møder og undervisning. I 2013 var optimerede patientforløb et særligt indsatsområde, idet der blev arbejdet videre på et LEANprojekt, der blev initieret i 2012 ( endometriosepakkeforløb ). Ventetiden til forundersøgelse er nu nedbragt til ca. 14 dage fra henvisningstidspunktet. Kapaciteten til MR-scanning er i samarbejde med røntgenafdelingen blevet udvidet, så ventetiden også her er nedbragt. Endometrioseteamet har etableret et tæt samarbejde med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital vedrørende patienter med endometriose i tarmkanalen. Enhed for akut smertebehandling (EAS) gennemgik og analyserede præ- og postoperativ smertebehandling, og der blev udarbejdet nye smertepakker. På sygeplejesiden har vi udarbejdet/revideret plejeplaner. På ambulatoriesiden blev der strammet op i forhold til kontrolbesøg, mens patienttilbuddet om telefonkontakt til endometriosesygeplejerske blev yderligere styrket. I 2013 har teamet arbejdet videre med at dygtiggøre sig og videreudvikle endoskopisk kirurgi indenfor endometrioseområdet, herunder robotassisteret kirurgi. Vi har nu fået så meget erfaring med robotassiste-

7 ret kirurgi, at vi vil etablere kliniske studier for bedre at kunne definere de patientgrupper, der vil have gavn af denne nye teknik. Teamet deltog både med læger og sygeplejersker på Den 4. Nordiske Endometriosekongres i Turku, Finland i maj 2013 og holdt to foredrag og havde seks postere med om vores nye resultater. Teamet har samarbejde med patientforeningen, Dansk Endometriose Forening og deltog i årsmødet med indlæg. Teamets læger deltog en videre på en række internationale kongresser og kurser omhandlende endometriose og endoskopisk kirurgi. Teamet har i 2013 været inviteret som gæsteoperatører i Sverige og i Polen, og vi havde en overlæge fra et norsk endometrioseteam på studiebesøg. I foråret 2013 afholdt vi den årlige tværfaglige temadag med eksterne undervisere, som dækkede en række emner specielt med relation til anden behandling end kirurgi og traditionel medicinsk behandling. Kost, smertebehandling og livskvalitet var nogle af emnerne. Som led i Rigshospitalets 2020 plan vil teamets visioner og fokusområder de kommende år være formulering og implementering af målsætninger og projekter, der kan placere endometriosebehandlingen på Rigshospitalet internationalt. Områderne evidensbaseret og tværfaglig behandling, optimerede operationsteknikker, forskning, undervisning og uddannelse samt styrkelse af det internationale samarbejde vil blive særligt prioriteret. Overlæge Dorthe Hartwell, teamleder Overlæge Jens Jørgen Kjer Overlæge Tórur Dalsgaard Afdelingslæge Signe Perlman Sygeplejeteam: Afdelingssygeplejerske Helle Ring Knudsen Sygeplejerske Lotte Helander Sygeplejerske Christine Juvik Sygeplejerske Ditte Marie Bjerno Nielsen Gynækologisk endokrinologi Status for 2013: Vi har i 2013 implementeret Transititonsklinikken - et tværfagligt ambulatorium med deltagelse af en børneendokrinolog og en gynækolog i fælles konsultation, for patienter med kroniske lidelser i det kvindelige reproduktive system, som afsluttes i pædiatrisk regi og overgår til videre behandling i voksen regi (gynækologisk og/eller endokrinologisk regi). Dette har resulteret i færre udeblivelser og tab i transitionsprocessen - skønsmæssigt en 50 % reduktion. Lægeligt kursistambulatoriet er genetableret hver tirsdag med fokus (visitation) på bla. patienter henvist med gynækologisk endokrinologiske lidelser. Der er skemalagt supervision af senior læge med gynækologisk endokrinologisk ekspertise. Klinikken deltager i et nyetableret tværfagligt netværk vedr. DSD (Disorders of Sex Development tidligere intersex tilstande). Indledende møde er afholdt. Gynækologisk endokrinologisk konference afholdes fortsat hver anden tirsdag kl Formålet er faglig sparring, løft af de højt specialiserede funktioner og supervision af de uddannelsessøgende læger. I 2013 har vi fortsat deltaget i tværfaglig endokrinologisk konference hver tirsdag i afdeling for Vækst & Reproduktion, som led i den højt specialiserede funktion, hvor der drøftes udredning og behandling af patienter med komplekse lidelser, med parallelle forløb i flere klinikker. Side 6

8 Anette Tønnes Pedersen (ATP) og Malene Hilden har aktivt deltaget i udarbejdelse af DSOG guidelines vedr. POI (Premature Ovarian Insufficiency) og ATP deltager i ESHRE ekspertgruppe vedr. POI. Visioner for 2014: Der vil fortsat være fokus på den faglige udvikling, speciallægeuddannelsen, de højt specialiserede funktioner, det tværfaglige netværk, deltagelse i nationale og internationale guidelines indenfor det gynækologisk endokrinologiske subspeciale. Dette opnås ved interne konferencer, superviserede ambulatorier, deltagelse i tværfaglige konferencer og netværk. Klinikken vil endvidere være aktiv i det tværfaglige netværk vedr. DSD (Disorders of Sex Development). Udredning, medicinsk, kirurgisk, psykologisk/psykiatrisk behandling af børn, unge og voksne unge med DSD er en højt specialiseret tværfaglig funktion, som i årevis er foregået på Rigshospitalet. Netværket indgår i et nystartet EU COST konsortium om DSD. Overlæge Anette Tønnes Pedersen Overlæge Malene Hilden Afdelingslæge Signe Perlman PATIENTBEHANDLING Klinikken er et af fem centre i Danmark, der behandler flest patienter med gynækologisk cancer. Enkelte af behandlingerne såsom f.eks. fertilitetsbevarende kirurgi for livmoderhalskræft og behandling af yngre kvinder med livmoderkræft behandles kun på Rigshospitalet. Klinikken blev i 2011 tildelt prisen Global Excellence. Global Excellence prisen uddeles kun til klinikker, hvor behandlingen er i høj international klasse. I 2013 behandlede vi: 143 patienter med primær livmoderhalskræft (Cervixcancer) 135 patienter med primær æggestokkræft (Ovariecancer). 113 patienter med primær kræft i livmoderen (Corpuscancer) 78 patienter med vulvacancer (operation, både primær og recidiv cancer) Herudover behandles et mindre antal patienter for andre primære gynækologiske kræftsygdomme. Mange patienter behandles med operation flere gange i deres sygdomsforløb. Gynækologisk klinik på Rigshospitalet er endvidere et af to centre i Danmark, som har højt specialiseret funktion til behandling af svær endometriose. I 2013 modtog afdelingen 306 nyhenviste patienter med diagnosen endometriose, hvor de fleste havde svær endometriose, herunder dyb infiltrerende endometriose i tarm eller blære. Derudover modtog teamet et yderligere antal patienter, der primært var blevet henvist med cyster på æggestokkene eller på mistanke om ovariecancer. I 2013 foretog endometrioseteamet i alt 249 endometrioseoperationer, og de fleste blev foretaget som endoskopiske operationer.

9 KLINIKKENS VISIONER Gynækologisk Klinik ønsker fortsat at videreudvikle kompetencer på ovennævnte behandlingsområder, men ønsker også at øge fokus på områderne avanceret gynækologisk laparoskopisk kirurgi, minimal invasive surgery, robotkirurgi og avanceret åben kirurgi med bl.a. etablering af en udviklings- og træningsenhed samt tilknyttet kursusvirksomhed. Da Vinci robotten, erhvervet i 2012, er taget i brug i 2013 til cancerog endometrioseoperationer, og den første robotassisterede trachelektomi blev gennemført i efterår Klinikken ønsker fortsat at være en højt specialiseret enhed i regionen med ambition om til stadighed at udvikle det gynækologiske speciale på internationalt niveau gennem forskning, udvikling og uddannelse. Der lægges vægt på evidensbaseret udredning og behandling samt patient- og familiecentreret behandling og pleje. Et andet fokus- og udviklingsområde er enhed for adolescensgynækologi, herunder genitale misdannelser, men også andre gynækologiske lidelser hos piger i alderen år, som kræver medicinsk og kirurgisk behandling. Klinikken ønsker at videreudvikle patientforløb gennem bla. Lean-projekter til ex. nedbringelse af ventetider. Der skal ske en systematisk kvalitetskontrol inden for alle fokusområder med åbne og årligt opdaterede kvalitetsresultater tilgængelige på nettet. Patientfokus styrkes gennem patientkoordinatorfunktionen. Gynækologisk Klinik skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor rekruttering og fastholdelse af personale er i fokus. Subspecialisering og teamdannelse inden for alle faggrupper prioriteres bl.a. gennem tværfaglige murstensløse klinikker og oprettelse af sygeplejeambulatorier med øget kompetence og opgavevaretagelse. Side 8

10 Center for Seksuelle Overgreb(CSO) er fortsat en del af Gynækologisk Klinik og vil som videncenter forske og udvikle metoder på et højt fagligt specialiseret niveau. ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER Rigshospitalet har en vision om at være Danmarks internationale hospital i I denne vision er defineret mål for Rigshospitalets 3 kerneopgaver- behandling, forskning og uddannelse - samt vigtige understøttende områder - produktivitet og arbejdsliv. JMC (Juliane Marie Centret) har en strategi 2020, hvori beskrives, hvordan JMC sætter patienten i centrum, og hvordan vi skridt for skridt realiserer målet om at være et af verdens bedste centre indenfor vores fagområder. For at opnå dette har JMC tre strategiske fokusområder og tre politikker. De tre fokusområder patient, forskning og uddannelse er bundet sammen af tværgående indsatser (politikker) for personale, arbejdsmiljø, kommunikation og forbedring. Det er tilsammen den bærende kultur. Gynækologisk klinik har formuleret en strategi, der tager udgangspunkt i Rigshospitalets vision og i JMC s strategi. Gynækologisk klinik ønsker at sikre den højt specialiserede behandling gennem fortsat styrkelse af uddannelse, specialisering og samarbejde tværfagligt i teams. Gynækologisk klinik er og har et fortsat ønske om at være en god og eftertragtet arbejdsplads for alle medarbejdere præget af åbenhed og tryghed. Det er samtidig meget vigtigt for klinikken at være et sted, hvor patienter og pårørende mødes med værdighed og respekt. Gynækologisk klinik arbejder med patienten som strategisk fokusområde. Vi har i den forbindelse tre særlige indsatsområder, som især understøtter og videreudvikler vores spydspidsområder kræft og endometriose. Klinikken arbejder endvidere kontinuerligt med effektivisering af arbejdsgange efter leanprincippet ligesom arbejdsglidning og vidensdeling er et strategisk område. Forskningsmæssigt har klinikken en stor aktivitet, og det er klinikkens strategi at fortsætte indsatsen indenfor gynækologisk forskning og arbejde på at videreudvikle den internationale forskning med udgangspunkt i klinikkens position som Centre of global Excellence. Klinikken har etablerede forskningssamarbejder med klinikker og hospitaler i Europa og USA, som videreudvikles. For yderligere oplysninger og detaljer henvises til Strategi Det er resultatet for patienten, der tæller. dk/menu/organisation/centre+og+klinikker/juliane+marie+centret/strategi_2020/

11 Aktivitet og prognose 2013 Den 1. april 2013 overtog Gynækologisk Klinik RH ovariecancerpatienter fra Herlev Hospitals gynækologiske afdeling. Det har betydet en øget aktivitet på ca. 200 patienter til udredning og operation. Også fra Region Sjælland har der været en let øget tilgang af patienter i kræftpakkeforløb en stigning fra 31 henviste i 2012 til 49 i og en lille stigning i antal af henviste patienter med vulvacancer fra 46 til 56. Alt i alt har dette betydet en øget aktivitet set i forhold til aktiviteten i HELDØGN jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec total Budget Regnskab OPERATIONER Budget Regnskab AMBULANTE BESØG Budget Regnskab AMBULANT BEHANDL. Aktivitetsoversigt Budgetteret aktivitet versus effekturet aktivitet 2013 Budget Regnskab Antallet af operationer er øget i forhold til Stigningen ses efter april måned og er delvist forklaret i en øget tilgang af patienter med ovariecancer eller mistanke herom samt en øgning i henvisninger af patienter med vulvacancer. Derfor afspejles øgningen især i operationer i gruppe 1 og 2, som er de større kirurgiske indgreb. Aktivitet fordelt på operationstyper og anden aktivitet 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec i alt HELDØGN - GYN. Y OPERATION 1- Y OPERATION 2- Y OPERATION 3- Y OPERATION 4- Y OPERATION 5- Y AMBULANT BEHANDLING- GYN Y AMBULANT BESØG- Y AMB. BESØG, RUTINE ULTRALYD- Y PATIENTHOTEL- Y I alt Side 10

12 PATIENTEN I CENTRUM Årsberetning 2013 Gynækologisk Klinik skal være et sted, hvor patienten bliver mødt som et menneske med individuelle behov, der i en kortere eller længere periode af sit liv har brug for vores hjælp. Sammenhængende patientforløb skal løbende tilpasses patientens behov. Juliane Marie Centrets vision er at være Nordens bedste kvinde-barn center og være blandt de ti bedste centre i verden. Frem mod 2020 vil vi have resultatet for patienterne i fokus i alt, hvad vi gør. Det er motivet for yderligere specialisering, udvikling, forskning og uddannelse. Patienterne vil blive indtænkt og inddraget i vores forbedringstiltag. At arbejde efter målsætningen det er resultatet for patienten, der tæller betyder, at vi sætter fokus på både den faglige kvalitet i behandling og pleje og på patientens oplevelser af behandlingsforløbet. og øgede krav. Strategien skal understøtte Rigshospitalets profil som førende nationalt og internationalt, og den skal sikre, at vi er parate til en fremtid med nye udfordringer Vi forpligter os derfor til at være førende inden for højt specialiseret behandling, diagnostik og pleje samt inden for udvikling af nye terapeutiske modaliteter. Vores tre strategiske fokusområder er: Patient Forskning Uddannelse. Formålet med at vælge netop disse fokusområder er et ønske om at forandre for at forbedre. Særlige behandlingstilbud Guidet egen beslutning (GEB) Gynækologisk kræft I januar 2013 påbegyndte sygeplejerske, MPH og ph.d. studerende Mette Linnet Olesen et randomiseret interventionsstudie, som har til formål at teste effekten af en individuel empowerment baseret intervention, som er målrettet kvindernes psykosociale behov efter afsluttet behandling for gynækologisk kræft. Det teoretiske grundlag for interventionen er metoden Guided Self-Determination, som oprindeligt blev udviklet inden for diabetes. Metoden består af en række refleksionsark, som kvinderne udfylder hjemme. Arkene hjælper kvinderne til at afklare egne behov og værdier. Kvinden medbringer arkene til 1-4 samtaler med en sygeplejerske, som er uddannet i metoden og dens tilhørende kommunikation (aktiv lytning, spejling og værdiklargøringsrespons). Arkene danner udgangspunkt for samtalen, og parterne indgår i en fælles problemløsningsproces. Studiets resultater forventes i efteråret Endometriose I endometrioseteamet har vi i 2013 arbejdet på at finde ud af, hvordan vi kan give et mere helstøbt behandlingstilbud til vores patienter. Vi oplever, at der er stigende efterspørgsel på redskaber til at håndtere de psykosociale problemstillinger, som mange af vores patienter oplever, såsom træthed, kroniske smerter, dyspareuni og fordøjelsesproblemer. Med inspiration fra Mette Olesens Ph.d.-projekt omhandlende metoden GEB til cancerpatienterne, tilpassede Clara Scherling Herman og Ditte Maria Bjerno Nielsen re-

13 fleksionsarkene i samarbejde med seniorforsker Vibeke Zoffmann, så de kunne anvendes til endometriosepatienterne. Vores hypotese var, at refleksionsarkene kunne blive det værktøj, som patienterne efterlyste til at lære om deres sygdom og finde ud af, hvordan de kan leve med den. Clara og Ditte gennemførte henover sommeren 2013 fem refleksionssamtaler med frivillige patienter, der var tilknyttet vores endometrioseambulatorium. Det var gennemgående i reflektionssamtalerne, at denne metode i særdeleshed synes at være effektiv til at understøtte patienterne i at identificere, hvad det er, de oplever, der er svært, og hvordan de skal håndterer de problematikker, de oplever i hverdagen. På den baggrund besluttede vi at arbejde systematisk på projektet for at kunne tydeliggøre vores resultater samt dokumentere, om patienterne på sigt oplevede øget livskvalitet efter gennemførelse af samtaleforløb med sygeplejerske. I september 2013 blev Clara frikøbt af klinikken til at udarbejde en projektbeskrivelse mhp. at gennemføre et case-control studie. Til studiet rekrutteres fra ambulatoriet deltagere, som vil blive fordelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen vil få tilbudt samtaler med uddannet GEB interviewer og kontrolgruppe vil følge almindelige kontroller i ambulatoriet. Forinden og efter interventionen vil alle deltagere blive bedt om at udfylde et spørgeskema omhandlende deres livskvalitet og med dette vil vi kunne vurdere, om patienterne, der har gennemført GEB samtalerne, oplever øget livskvalitet. Projektet vil blive genoptaget i Samarbejde med patientforeningen KIU Gennem nogle år har læger fra klinikken qua deltagelse i Dansk Gynækologisk Cancergruppe (DGCG) i samarbejde med patientforeningen KIU (Kvinder med kræft i underlivet) arrangeret og afholdt tværfaglige symposier om kræft i underlivet. I januar 2013 afholdtes mødet på Skejby Sygehus. På årets møde var der fokus på den praktiserende læges udfordring ift. at stille kræftdiagnose, kemoterapi samt kirurgisk behandling af ovariecancer. Mødet gav også mulighed for en egentlig dialog mellem speciallæger og patienter. Symposiet gentages i Odense i Side 12

14 KVALITETSUDVIKLING Årsberetning 2013 Vi har i klinikken igen budt ind på at arbejde som gennembrudsklinik med vores kvalitetsudvikling. Vi havde valgt tre indsatsområder/gennembrudsområder: Gennembrudsområder 1) Implementering af daglig tastning i DGCD-sygeplejedatabasen på patienter, som er opereret for c.ovarii 2) Opfølgende telefonisk kontakt til patienter opereret for c.ovarii 14. dage efter indlæggelse 3) Pet/CT scanning før forundersøgelse for selekterede patienter henvist til pakkeforløb for c.ovarii pet/ct scannes før forundersøgelsen. Kvalitetsmål 1) Daglig tastning i sygeplejedatabasen, da der er indberettelsespligt ift. Sundhedsstyrelsen. Løbende monitorering af klinisk sygeplejekvalitet. 2) Identificering og dokumentation af patientens behov/problemer efter udskrivelse Støtte til patienterne gennem rehabiliterings- og efterbehandlingsfasen. 3) Hurtigere behandlingsbeslutning - mindre ventetid for patienten mere effektiv operationsbookning. Resultater 1. Der er opnået en målopfyldelse på 100 % ved daglig ledelsesmæssig fokus, fordelingstavle og tættere målinger hver 14. dag. 2. Målet på 75 % er opnået. Alle udskrevne patienter med en cancer diagnose skal fremadrettet ringes op efter udskrivelse. 3. Det har vist sig, det kun er ca. en tredjedel af alle henviste patienter, det er aktuelt at tilbyde en PET/CT-scanning før forundersøgelse (f.eks. pga. geografi, scannet på andet hospital, eller efter lægeordination osv.) Der har i projektforløbet sjældent været ventetid længere end 2 dage på en forundersøgelse, imens der har været 5-6 dages ventetid på PET/CT scanning. Dette misforhold er under afklaring med Diagnostisk Center mhp. flere scanningstider. Alle patientforløb er monitoreret. Det har været en spændende og inspirerende måde at gå til kvalitetsarbejdet på, som synes meningsfyldt i vores klinik. Kvalitetsteamet: overlæge Vibeke Zobbe og patientkoordinator Vibeke Lytken

15 UDDANNELSE I KLINIKKEN Klinikken uddanner læger, sygeplejersker, jordmoderstuderende, sosu-assistenter og lægesekretærer. Vi har også fokus på det tværfaglige som vi bla. udvikler i regi af Enhed for simulation. Tværfaglig obstetrisk træning og s i- mulationstræning I regi af JMC Ligger Enhed for simulationstræning, hvor alle (uddannelses-)-læger og andre sundhedsprofessionelle medarbejdere kan deltage i forskellige læringsaktiviteter. Formålet med Enheden for simulation i JMC er at arbejde med simulationsbaseret kliniknær forskning, udvikling og uddannelse. Enheden for Simulation i JMC har fokus på følgende forsknings- og træningsområde inden for simulation: Virtual reality i minimal invasiv kirurgi som fx laparoskopisk kirurgi Implementering af kirurgiske træningsprogrammer og kirurgisk kompetencevurdering Obstetrisk simulation monofagligt, tværfagligt og tværdisciplinært Teamtræning i akutte obstetriske hændelser for ansatte i obstetrik og anæstesi Simulation i ultralyd. Forskning og undervisning henvender sig til mange sundhedsprofessionelle faggrupper og vi arbejder både tværfagligt og med teamtræning. Ph.d. studerende er involveret i forskningsgruppen, og medicinstuderende og masterstuderende er løbende involveret i projekter i enheden. Uddannelse af sygeplejersker i klinikken Sygeplejespecialister Siden oktober 2013 er stillingen som klinisk sygeplejespecialist etableret på afdeling Stillingen er etableret efter afsluttende Master of Public Health (MPH) Juni Visionen som klinisk sygeplejespecialist er at inspirere sygeplejersker på alle niveauer og kompetencetrin i en fortsat udvikling og udnyttelse af eksisterende faglige kompetencer for at optimere klinikkens subspecialer indenfor onkologien, og derved bla. kunne tilbyde patienter og deres pårørende høj kvalitet i pleje og behandling. Nære fremtidige visioner er at: Igangsætte og etablere Journal Club i Gynækologisk klinik, for at fremme diskussion og refleksion af faglige viden i forhold til ny forskning indenfor specialeområdet Sikre og støtte klinikkens læringsstruktur ved ugentlige sygeplejekonferencer, herunder inspirere og vejlede sygeplejersker til at formidle og omsætte viden til praksis, således at det kan anvendes af alle i den kliniske hverdag Udarbejde og implementere kliniske retningsliner indenfor specialistområdet Side 14

16 Optimerer det tværfaglige samarbejde mellem læger og sygeplejersker i gynækologisk/onkologi i forbindelse med projektet "Visioner for onkologien" Skabe tættere samarbejde mellem eksterne hospitaler og andre samarbejdspartnere Synliggøre klinikkens sygeplejeposition indenfor det gynækologiske/onkologiske område, nationalt og internationalt, ved aktiv deltagelse ved konferencer, kurser, workshops mm. og være aktivt medlem af Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). For at opfylde visionerne er det af stor betydning, at klinikken arbejder målrettet mod at specialisere og videreuddanne flere basissygeplejersker. Det vil skabe et fagligt attraktivt grundlag for klinikken samt understøtte ønsket om at skabe et dynamisk flow for sygeplejerskernes personlige og faglige udvikling i deres kliniske hverdag, således at hver enkelt bliver udfordret. Uddannelse af læger i klinikken Vi har mange kategorier af læger under uddannelse. Efter de sidste fusioner er antallet øget, og for andre personalegrupper kan det være svært at skelne mellem dem. Hvem kan hvad, og hvorfor skifter en læge pludselig fra forvagt til bagvagt osv. - der er sikkert mange spørgsmål? På årsbasis har vi 30 uddannelsestagende læge i perioder lidt flere pga. tidligere fravær grundet barsel eller sygdom. Afdelingen er normeret til at modtage 12 AP-læger, der er på vej til at blive speciallæger i almen medicin(praktiserende læger) de har typisk en del erfaringer fra flere andre specialer men oftest ikke så stor erfaring i gynækologi og obstetrik. Desuden har vi 6 introduktionslæger. De har oftest deres første kliniske gyn-obs ophold hos os. De har forinden gennemført deres KBU (Klinisk Basis Uddannelse) - nogen har en smule erfaring fra andre specialer, og en del har stiftet bekendtskab med dele af vores speciale via forskningsprojekter. For både intro- og AP-læger er ultralydsskanninger oftest et helt nyt felt. Her har vi dels udført traditionel sidemandsoplæring, dels har vi randomiseret dem til projekt med træning eller ikke træning på vaginal UL simulator (ScanTrainer) med projektansvarlig læge, Ph.d. Martin Grønnebæk Tolsgaard inklusion af deltagere til projektet afsluttes primo For at sikre optimal fremtidig oplæring i ultralyd skal der indarbejdes et oplæringsforløb. Der arbejdes med en plan med træning på ScanTrainer og muligvis et individuelt kørekort. Arbejdet med, hvordan den fremtidige oplæring løses, foregår i samarbejde med professor Ann Tabor. ScanTraineren bliver formodentlig flyttet over på Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), hvor der vil være mulighed for at træne også på skæve tidspunkter med assistance fra studentermedhjælper. Pr. 1. august 2013 er Åse Klemmensen tiltrådt funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), en funktion, der dækker både gynækologien og obstetrikken. På sigt er der planer om, at der skal tilknyttes en ny uddannelsesassisterende yngre læge. Jette Led Sørensen, som tidligere har fungeret som UAO i gyn. /obs. er fremadrettet uddannelsesansvarlig på centerniveau (JMC). Uddannelse af lægesekretærer i klinikken Vi har i 2013 haft 2 elever og begge er i dag ansat i Gynækologisk Klinik. Vi er glade for at have elever i afdelingen, da det er lærerigt og spændende. Vi sætter stor pris på både sygeplejerskernes og lægernes engagement i at tage eleverne med på stuerne og til operationer. I 2014 har vi én elev, der bliver færdiguddannet til oktober Uddannelse af Sosu-assistenter i klinikken Vi modtager Trin 2 sosu-elever, 1 pr. hold efter deres første skoleophold, i deres første praktik (16 uger).

17 I afsnittet både i 5032 og 5032AMA skal eleverne tilegne sig viden og kompetencer om den grundlæggende sygepleje. De har tilknyttet en fast vejleder som er ansvarlig for deres forløb. De stifter ligeledes bekendtskab til emner som; Hygiejne, forebyggelse af sygdom, IT-færdigheder og kommunikation. Side 16

18 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøarbejdet i Gynækologisk Klinik I Gynækologisk Klinik arbejder vi aktivt for et godt arbejdsmiljø som en naturlig del af hverdagen. Det gør vi ved at have faste opgaver, der følges og ved at løse de problemstillinger, der opstår i hverdagen. Samtidig tager vi de mere langsigtede udfordringer op, når vi mødes i arbejdsmiljøgruppen. Mødeaktiviteten i 2013 var fem planlagte, tværfaglige fælles møder. Gynækologisk klinik taler om god omgangstone på årets arbejdsmi l- jødag Der blev igen i år afholdt en fælles arbejdsmiljødag for alle medarbejdere på Rigshospitalet. Emnet omhandlede Små skridt der skaber forandringer, og i alt deltog 250 medarbejdere og ledere i dagen. Formiddagens oplæg af professor Eva Sørensen handlede om innovation og forandringer i dagligdagen hvordan skaber man en innovationskultur, hvor man ved små skridt i det daglige kan skabe store forandringer. Formiddagen var herudover planlagt med 5 forskellige workshops under overskriften Små skridt der har skabt forandring på Rigshospitalet, hvor vi i Gynækologisk klinik var inviteret til at afholde en workshop og fortælle om Det handler om patienterne også når det gælder omgangstonen. På workshoppen fortalte arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske Malene Pedersen, klinikchef Lene Lundvall og oversygeplejerske Charlotte Strømberg om klinikkens arbejde med resultaterne fra Trivsel-OP i 2011, hvor vi tværfagligt udarbejdede et fælles værdigrundlag for et godt arbejdsmiljø med fokus på god omgangstone. Værdigrundlaget hænger synligt i alle afsnit for patienter, pårørende og medarbejdere. Der var stor tilslutning til workshoppen.

19 Lovpligtige, årlige arbejdsmiljøtjek De to årlige arbejdsmiljøtjek blev gennemført i maj og november, og medførte en række gode og brugbare forslag fra alle afsnit. Af opgaver, som blev løst med det samme, kan nævnes: Operationstøj til lægerne ved kontoret på 4232 Ombetrækning af kontorstole til sekretærer Synligt MED-udvalg Nye vandhaner i 4004 Minimeret støj og forstyrrelser i sekretariatet i Arbejdsmiljøgrupperne i 2013 bestod af: 4004, AR Henriette Vallentin, AL Charlotte Strømberg 4232: AR Signe Frahm Bjørn, AL Mette Bergmann 5031: AR Rikke Laigaard, AL Helle Ingvordsen 5032: AR Louise Kristensen, AL Hanne Baden Nielsen Klinikansvarlig arbejdsmiljøleder, Charlotte Strømberg. TEMADAGE I KLINIKKEN Forskningsdag i klinikken Klinikken afholdt den 9. september 2013 forskningsdag, hvor alle ansatte samt ph.d.-studerende var inviterede til at præsentere aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter i klinikken. I år var eftermiddagen struktureret, så der var en session med benigne projekter, en med cancerprojekter og en session med projekter fra Center for Seksuelle Overgreb (CSO). Der var oplæg fra alle faggrupper og stor tilslutning til mødet. Forskningsdagen giver et rigtig godt overblik over de mange vigtige initiativer, der er i klinikken og den viden, der til vejebringes. Det er en anden måde at erfare, hvad der rører sig i alle kanter af klinikken. Mødet var åbent for alle interesserede såvel internt som eksternt, og vi forventer at gentage Forskningsdagen også i En samlet oversigt over aktuelle projekter i klinikken er at finde på side x. Visionsmøde Den 4. oktober afholdtes Strategi og visionsmøde med deltagelse af nøglepersoner i klinikken. På dagsordenen var bla. Bedre patienttilfredshed og fremtidige visioner for klinikken. På baggrund af oplæg drøftede vi udfordringer og fremtidsvisioner for klinikken. Kvalitetskoordinator Birgit Simonsen gennemgik resultater fra LUP- og JMC-undersøgelsen, hvor vi ligger relativt godt men stadig har plads til forbedringer. I et spændende oplæg om Ventetidens anatomi blev vi af udviklingskonsulent Jørgen Ejler Petersen indført i, hvilke udfordringer og ikke mindst modsætninger, der ligger i formlen for nedbringelse af ventetid og samtidig maximal ressourceudnyttelse. Meget oplysende. Vi blev også sat i gang med selv at lave forslag til forbedringer i klinikken, og det kom der mange gode ideer ud af. Side 18

20 antal pt. i % Årsberetning 2013 UDVIKLINGSPROJEKTER/LEAN-PROJEKTER Klinikken har i det forgangne år gennemført et LEAN-projekt med rigtig fine resultater. LEAN i Akut Modtage Afsnit (AMA) Afd. 5032/AMA modtager henviste patienter med graviditetsproblemer før uge 20, samt ikke-gravide gynækologiske patienter. Formålet med afdelingens LEAN-projekt var: - at nedsætte den aktuelle patientventetid til maksimalt en halv time - at optimere yngre lægers supervision/uddannelse - at fastlægge visitationsretningslinjer, således at patienten ses det rette sted første gang - at skabe en team-spirit, hvor sygeplejerske og læge varetager patienten på samme tid. Proces: LEAN-projektet har inddraget centerledelse, afdelingens læge- og plejepersonale samt læger fra almen praksis og speciallægepraksis i møder. Som del af projektet blev foretoget værdistrømsanalyse med forslag til fjernelse af den spildtid, der ikke repræsenterede værdi for patienterne. Som et vigtigt punkt har vi afskaffet den dobbelte modtagelse, hvor patienten først blev set af sygeplejerske og derefter af læge; nu foregår det sideløbende (TEAM-modtagelse). Der udarbejdedes triagerings-/visitationsretningslinjer med baggrund i en opgørelse af en måneds ca. 400 AMA-patienters diagnoser. Grønne konsultationer: patientens tilstand og diagnosens hyppighed medfører, at patienten kan varetages af lægen med mindst gynækologisk erfaring, gule konsultationers diagnose-grupper af lægen med mellemvagtskompetence, og røde konsultationer, hvor patientens tilstand eller formodede diagnose kræver bagvagtskompetence. I figur 1 fremgår de opnåede resultater på ventetid. Serie 1 viser baseline marts Serie 2 viser 1. opgørelse i uge 43/2013. Serie 3 viser 1. års opgørelse samme uger som ved baseline marts 14. Fig. 1 Ventetid Serie1 Serie2 Serie3 0 ventetid

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Gynækologisk Klinik

ÅRSBERETNING 2014. Gynækologisk Klinik ÅRSBERETNING 2014 JMC Gynækologisk Klinik Gynækologisk Klinik Indhold PROFIL... 3 KLINIKKENS VISIONER... 4 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER... 5 Aktivitet og prognose 2014... 6 ORGANISATION... 7 PATIENTEN I

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DGCG

Resultater og erfaringer fra DGCG Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Onsdag, den 4. marts 2014 Resultater og erfaringer fra DGCG Claus K. Professor, overlæge dr. med. formand for DGCD Gynækologisk klinik,

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH -forum for patienter med kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje www.pancreaspatient.dk pancreaspatient@gmail.com Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering Ole Mogensen Kræftrejsen Udredning diagnostik Operation Efterbehandling kemoterapi og/eller stråleterapi Informeret samtykke

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED 1 Organisation og struktur Gynækologisk afsnit 9 skiftede pr. 1. januar 2014 status

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Baggrund for informationsmødet Bekymring for behandlingskvaliteten på baggrund af opsigelser fra to specialister udtrykt af mange

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Som særlig ansvarlig for Sundheds-IT-systemer varetagers en funktion for organisationen, som ikke umiddelbart kan overføres fra en medarbejder til en anden.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000980 Afdelingsnavn Kvindeafdelingen Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 24-03-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere