ÅRSBERETNING Gynækologisk Klinik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 JMC Gynækologisk Klinik

2 Årsberetning 2013 G Y N Æ K O L O G I S K K L I N I K Indhold PROFIL... 3 ORGANISATION... 4 PATIENTBEHANDLING... 7 KLINIKKENS VISIONER... 8 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER... 9 Aktivitet og prognose PATIENTEN I CENTRUM Særlige behandlingstilbud Guidet egen beslutning (GEB) Samarbejde med patientforeningen KIU KVALITETSUDVIKLING UDDANNELSE I KLINIKKEN Tværfaglig obstetrisk træning og simulationstræning Uddannelse af sygeplejersker i klinikken Uddannelse af læger i klinikken Uddannelse af lægesekretærer i klinikken Uddannelse af Sosu-assistenter i klinikken ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøarbejdet i Gynækologisk Klinik Gynækologisk klinik taler om god omgangstone på årets arbejdsmiljødag Lovpligtige, årlige arbejdsmiljøtjek TEMADAGE I KLINIKKEN Forskningsdag i klinikken Visionsmøde UDVIKLINGSPROJEKTER/LEAN-PROJEKTER CENTER FOR SEKSUELLE OVERGREB (CSO) FORSKNING Forskningsområder Forskning gynækologisk endokrinologi og tidlig graviditet Disputatser og ph.d.-afhandlinger Videnskabelige artikler KONTAKTOPLYSNINGER KLINIKRÅD

3 Side 2

4 PROFIL Årsberetning 2013 Gynækologisk Klinik omfatter to sengeafsnit på 3. sal i Sydfløjens opgang 4 (5031 og 5032), Akut Gynækologisk Modtageafsnit (AMA), Center for seksuelle overgreb (CSO), samt Gynækologisk Ambulatorium (4004) i opgang 4 stueetagen. Klinikken diagnosticerer og behandler følgende gynækologiske problemstillinger og sygdomme: Kræftsygdomme i underlivet Cervixcancer (livmoderhals) Ovariecancer (æggestok) Corpuscancer (livmoder) Vulvacancer (ydre kønsorganer) Gynækologiske lidelser Godartede cyster Muskelknuder i livmoderen (fibromer) Blødningsforstyrrelser/uregelmæssig blødning Endometriose Fjernelse af livmoderen Graviditet uden for livmoderen Hormonsygdomme og kønsidentitet Hormonsygdomme hos kvinder Transseksualitet og kønsidentitet Abort (Planlagt og spontan abort)

5 ORGANISATION Gynækologisk Klinik er placeret i Rigshospitalets Juliane Marie Center (JMC) for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken har kliniske og faglige team til varetagelse af patientforløb: Benign-gynækologisk team, Onkogynækologisk team, og Endometrioseteam. Der er tre tværfaglige teamledelser fra hvert afsnit indenfor hvert af de faglige team. Klinikrådet udgøres af klinikledelsen og repræsentanter for de ovenstående, jf. medlemsfortegnelse på side 40. Benign-gynækologisk lægeteam Teamet har deltaget i multicenterstudiet PETRA, der undersøger værdien af at anvende cyklokapron til hysterektomier. Projektet er snart slut, og der er inkluderet 71 pt. fra afdelingen. Af årsrapporten for dansk hysterektomi-database fremgår, at der fra 1/ / på RH er foretaget 216 hysterektomier på benign indikation. Andelen af benigne hysterektomier, der foregår vaginalt eller laparoskopisk på RH, er på et år steget fra 42 % til 57 % (61 % på landsplan). Komplikationsmæssigt ligger vi pænt med 10 % totalt (14 % på landsplan). Den mediane indlæggelsestid er på 1 døgn. Tallene skal ses i lyset af, at vi ikke sjældent har pt. med svær comorbiditet, og dels at statistikken også rummer patienter, der får afkræftet en mistanke om malignitet eller med svær endometriose. Der er som tidligere foretaget et stort antal myomektomier og behandling af benigne cyster. Den øgede centralisering af behandlingen af ovariecancer medfører også et stigende antal behandlinger i benignt team. Hysteroskopier og andre småindgreb er i vid udstrækning foretaget på de såkaldte turbolejer to gange ugentlig, hvor patienterne møder direkte på opvågningen og ligeledes udskrives derfra. Visioner: Der foregår aktuelt et leanprojekt i samarbejde med operationsgangen med fokus på at optimere forløbet gennem afdelingen for (i første omgang) de patienter, der skal have foretaget en benign operation. Der vil derfor være fokus på at implementere dette i hverdagen, og de foreløbige resultater har været opmuntrende. Vi vil arbejde på at optimere behandlingen af myomer på patienter med et fertilitetsønske. Afdelingen har fået en 3D-ultralydsscanner af Augustinus- og Toyota Fonden, og det vil forbedre den præoperative vurdering af myomer. Vi har gjort initiale erfaringer med et nyt stof (Esmya), der kan skrumpe myomer før operation og vil fortsætte med afgrænse indikationsområdet for dette stof. Vi afventer apparatur, så patienter med blødningsforstyrrelser fremover kan tilbydes see and treat behandling ved første besøg i ambulatoriet. Der vil således kunne foretages diagnostiske- og mindre operative hysteroskopier i lokalbedøvelse (fx fjernelse af polypper). Overlæge Lars Schouenborg, teamleder Afdelingslæge Ole Sandström Afdelingslæge Eva Dreisler Afdelingslæge Malene Hilden Onko-gynækologisk lægeteam Onko-teamets arbejde var i 2013 præget af store organisatoriske udfordringer som led i Region Hovedstadens beslutning om at centralisere ovariecancer på Rigshospitalet. Efter et langt forarbejde med udarbejdelse af formelle samarbejdsaftaler mellem de berørte afdelinger på Herlev Hospital og Rigshospita- Side 4

6 let trådte centraliseringen i kraft per 1. april Centraliseringen betyder, at patienter med mistænkt ovariecancer nu udredes færdigt samt behandles kirurgisk i Gynækologisk Klinik, RH, mens eventuel onkologisk behandling fortsat finder sted på begge hospitaler afhængig af patientens bopæl. Sideløbende med Region Hovedstadens centralisering af ovariecancer har Gynækologisk Klinik, RH i 2013 i samarbejde med Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus udarbejdet retningslinjer for det optimale patientforløb for de kvinder med mistanke om eller bekræftet gynækologisk cancer, der vælger Rigshospitalet som primært kirurgisk behandlingssted. Rigshospitalet og Region Sjælland afholder ugentlige telemedicinske Multi Diciplinære Team konferencer, hvilket sikrer den enkelte kvinde hurtig og effektiv behandling. Onko-teamet fortsatte i 2013 den strategiske proces, der skal danne grundlaget for, at onkogynækologien på RH frem mod 2020 skal placere sig internationalt mellem de afdelinger, der udvikler og implementerer fremtidens behandlinger på området. Processen, der er tværfaglig, har basis i en nøje analyse af den nuværende status for onko-gynækologien på RH. Teamet modtog, med baggrund i en egentlig strategisk protokol, i 2013 midler fra Global Excellence puljen til at gennemføre strategiske analyse-besøg på 3 europæiske og ét amerikansk onko-gynækologisk center med særlig høj status. Dette tværfaglige arbejde vil blive videreført i de kommende år og vil dække områder så som kirurgi, forskning, organisation og uddannelse. Overlæge Henrik Lajer, teamleder Overlæge Ingrid Thranov Overlæge Vibeke Zobbe Overlæge Berit Mosgaard Overlæge Christian Ottosen Overlæge, Professor, Claus Høgdall Overlæge Lian Ulrich Overlæge, Klinikchef Lene Lundvall Afdelingslæge Signe Frahm Bjørn Afdelingslæge Mikkel Rosendal Klinisk sygeplejespecialist Dorte Christensen Endometrioseteam Siden 2011, hvor Rigshospitalet blev et af to centre i Danmark med høj specialiseret funktion til behandling af svær endometriose, har Gynækologisk Klinik arbejdet målrettet med at opbygge et velfungerende tværfagligt, højt specialiseret team for behandling af svær endometriose med fokus på forskning, videreudvikling og optimerede patientforløb. Klinikken modtager som et af to danske centre patienterne fra Østdanmark. Endometrioseteamet består af tre overlæger, to afdelingslæger, syv sygeplejersker og en sekretær. Der afholdes ugentlige konferencer og månedlige tværfaglige møder og undervisning. I 2013 var optimerede patientforløb et særligt indsatsområde, idet der blev arbejdet videre på et LEANprojekt, der blev initieret i 2012 ( endometriosepakkeforløb ). Ventetiden til forundersøgelse er nu nedbragt til ca. 14 dage fra henvisningstidspunktet. Kapaciteten til MR-scanning er i samarbejde med røntgenafdelingen blevet udvidet, så ventetiden også her er nedbragt. Endometrioseteamet har etableret et tæt samarbejde med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital vedrørende patienter med endometriose i tarmkanalen. Enhed for akut smertebehandling (EAS) gennemgik og analyserede præ- og postoperativ smertebehandling, og der blev udarbejdet nye smertepakker. På sygeplejesiden har vi udarbejdet/revideret plejeplaner. På ambulatoriesiden blev der strammet op i forhold til kontrolbesøg, mens patienttilbuddet om telefonkontakt til endometriosesygeplejerske blev yderligere styrket. I 2013 har teamet arbejdet videre med at dygtiggøre sig og videreudvikle endoskopisk kirurgi indenfor endometrioseområdet, herunder robotassisteret kirurgi. Vi har nu fået så meget erfaring med robotassiste-

7 ret kirurgi, at vi vil etablere kliniske studier for bedre at kunne definere de patientgrupper, der vil have gavn af denne nye teknik. Teamet deltog både med læger og sygeplejersker på Den 4. Nordiske Endometriosekongres i Turku, Finland i maj 2013 og holdt to foredrag og havde seks postere med om vores nye resultater. Teamet har samarbejde med patientforeningen, Dansk Endometriose Forening og deltog i årsmødet med indlæg. Teamets læger deltog en videre på en række internationale kongresser og kurser omhandlende endometriose og endoskopisk kirurgi. Teamet har i 2013 været inviteret som gæsteoperatører i Sverige og i Polen, og vi havde en overlæge fra et norsk endometrioseteam på studiebesøg. I foråret 2013 afholdt vi den årlige tværfaglige temadag med eksterne undervisere, som dækkede en række emner specielt med relation til anden behandling end kirurgi og traditionel medicinsk behandling. Kost, smertebehandling og livskvalitet var nogle af emnerne. Som led i Rigshospitalets 2020 plan vil teamets visioner og fokusområder de kommende år være formulering og implementering af målsætninger og projekter, der kan placere endometriosebehandlingen på Rigshospitalet internationalt. Områderne evidensbaseret og tværfaglig behandling, optimerede operationsteknikker, forskning, undervisning og uddannelse samt styrkelse af det internationale samarbejde vil blive særligt prioriteret. Overlæge Dorthe Hartwell, teamleder Overlæge Jens Jørgen Kjer Overlæge Tórur Dalsgaard Afdelingslæge Signe Perlman Sygeplejeteam: Afdelingssygeplejerske Helle Ring Knudsen Sygeplejerske Lotte Helander Sygeplejerske Christine Juvik Sygeplejerske Ditte Marie Bjerno Nielsen Gynækologisk endokrinologi Status for 2013: Vi har i 2013 implementeret Transititonsklinikken - et tværfagligt ambulatorium med deltagelse af en børneendokrinolog og en gynækolog i fælles konsultation, for patienter med kroniske lidelser i det kvindelige reproduktive system, som afsluttes i pædiatrisk regi og overgår til videre behandling i voksen regi (gynækologisk og/eller endokrinologisk regi). Dette har resulteret i færre udeblivelser og tab i transitionsprocessen - skønsmæssigt en 50 % reduktion. Lægeligt kursistambulatoriet er genetableret hver tirsdag med fokus (visitation) på bla. patienter henvist med gynækologisk endokrinologiske lidelser. Der er skemalagt supervision af senior læge med gynækologisk endokrinologisk ekspertise. Klinikken deltager i et nyetableret tværfagligt netværk vedr. DSD (Disorders of Sex Development tidligere intersex tilstande). Indledende møde er afholdt. Gynækologisk endokrinologisk konference afholdes fortsat hver anden tirsdag kl Formålet er faglig sparring, løft af de højt specialiserede funktioner og supervision af de uddannelsessøgende læger. I 2013 har vi fortsat deltaget i tværfaglig endokrinologisk konference hver tirsdag i afdeling for Vækst & Reproduktion, som led i den højt specialiserede funktion, hvor der drøftes udredning og behandling af patienter med komplekse lidelser, med parallelle forløb i flere klinikker. Side 6

8 Anette Tønnes Pedersen (ATP) og Malene Hilden har aktivt deltaget i udarbejdelse af DSOG guidelines vedr. POI (Premature Ovarian Insufficiency) og ATP deltager i ESHRE ekspertgruppe vedr. POI. Visioner for 2014: Der vil fortsat være fokus på den faglige udvikling, speciallægeuddannelsen, de højt specialiserede funktioner, det tværfaglige netværk, deltagelse i nationale og internationale guidelines indenfor det gynækologisk endokrinologiske subspeciale. Dette opnås ved interne konferencer, superviserede ambulatorier, deltagelse i tværfaglige konferencer og netværk. Klinikken vil endvidere være aktiv i det tværfaglige netværk vedr. DSD (Disorders of Sex Development). Udredning, medicinsk, kirurgisk, psykologisk/psykiatrisk behandling af børn, unge og voksne unge med DSD er en højt specialiseret tværfaglig funktion, som i årevis er foregået på Rigshospitalet. Netværket indgår i et nystartet EU COST konsortium om DSD. Overlæge Anette Tønnes Pedersen Overlæge Malene Hilden Afdelingslæge Signe Perlman PATIENTBEHANDLING Klinikken er et af fem centre i Danmark, der behandler flest patienter med gynækologisk cancer. Enkelte af behandlingerne såsom f.eks. fertilitetsbevarende kirurgi for livmoderhalskræft og behandling af yngre kvinder med livmoderkræft behandles kun på Rigshospitalet. Klinikken blev i 2011 tildelt prisen Global Excellence. Global Excellence prisen uddeles kun til klinikker, hvor behandlingen er i høj international klasse. I 2013 behandlede vi: 143 patienter med primær livmoderhalskræft (Cervixcancer) 135 patienter med primær æggestokkræft (Ovariecancer). 113 patienter med primær kræft i livmoderen (Corpuscancer) 78 patienter med vulvacancer (operation, både primær og recidiv cancer) Herudover behandles et mindre antal patienter for andre primære gynækologiske kræftsygdomme. Mange patienter behandles med operation flere gange i deres sygdomsforløb. Gynækologisk klinik på Rigshospitalet er endvidere et af to centre i Danmark, som har højt specialiseret funktion til behandling af svær endometriose. I 2013 modtog afdelingen 306 nyhenviste patienter med diagnosen endometriose, hvor de fleste havde svær endometriose, herunder dyb infiltrerende endometriose i tarm eller blære. Derudover modtog teamet et yderligere antal patienter, der primært var blevet henvist med cyster på æggestokkene eller på mistanke om ovariecancer. I 2013 foretog endometrioseteamet i alt 249 endometrioseoperationer, og de fleste blev foretaget som endoskopiske operationer.

9 KLINIKKENS VISIONER Gynækologisk Klinik ønsker fortsat at videreudvikle kompetencer på ovennævnte behandlingsområder, men ønsker også at øge fokus på områderne avanceret gynækologisk laparoskopisk kirurgi, minimal invasive surgery, robotkirurgi og avanceret åben kirurgi med bl.a. etablering af en udviklings- og træningsenhed samt tilknyttet kursusvirksomhed. Da Vinci robotten, erhvervet i 2012, er taget i brug i 2013 til cancerog endometrioseoperationer, og den første robotassisterede trachelektomi blev gennemført i efterår Klinikken ønsker fortsat at være en højt specialiseret enhed i regionen med ambition om til stadighed at udvikle det gynækologiske speciale på internationalt niveau gennem forskning, udvikling og uddannelse. Der lægges vægt på evidensbaseret udredning og behandling samt patient- og familiecentreret behandling og pleje. Et andet fokus- og udviklingsområde er enhed for adolescensgynækologi, herunder genitale misdannelser, men også andre gynækologiske lidelser hos piger i alderen år, som kræver medicinsk og kirurgisk behandling. Klinikken ønsker at videreudvikle patientforløb gennem bla. Lean-projekter til ex. nedbringelse af ventetider. Der skal ske en systematisk kvalitetskontrol inden for alle fokusområder med åbne og årligt opdaterede kvalitetsresultater tilgængelige på nettet. Patientfokus styrkes gennem patientkoordinatorfunktionen. Gynækologisk Klinik skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor rekruttering og fastholdelse af personale er i fokus. Subspecialisering og teamdannelse inden for alle faggrupper prioriteres bl.a. gennem tværfaglige murstensløse klinikker og oprettelse af sygeplejeambulatorier med øget kompetence og opgavevaretagelse. Side 8

10 Center for Seksuelle Overgreb(CSO) er fortsat en del af Gynækologisk Klinik og vil som videncenter forske og udvikle metoder på et højt fagligt specialiseret niveau. ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER Rigshospitalet har en vision om at være Danmarks internationale hospital i I denne vision er defineret mål for Rigshospitalets 3 kerneopgaver- behandling, forskning og uddannelse - samt vigtige understøttende områder - produktivitet og arbejdsliv. JMC (Juliane Marie Centret) har en strategi 2020, hvori beskrives, hvordan JMC sætter patienten i centrum, og hvordan vi skridt for skridt realiserer målet om at være et af verdens bedste centre indenfor vores fagområder. For at opnå dette har JMC tre strategiske fokusområder og tre politikker. De tre fokusområder patient, forskning og uddannelse er bundet sammen af tværgående indsatser (politikker) for personale, arbejdsmiljø, kommunikation og forbedring. Det er tilsammen den bærende kultur. Gynækologisk klinik har formuleret en strategi, der tager udgangspunkt i Rigshospitalets vision og i JMC s strategi. Gynækologisk klinik ønsker at sikre den højt specialiserede behandling gennem fortsat styrkelse af uddannelse, specialisering og samarbejde tværfagligt i teams. Gynækologisk klinik er og har et fortsat ønske om at være en god og eftertragtet arbejdsplads for alle medarbejdere præget af åbenhed og tryghed. Det er samtidig meget vigtigt for klinikken at være et sted, hvor patienter og pårørende mødes med værdighed og respekt. Gynækologisk klinik arbejder med patienten som strategisk fokusområde. Vi har i den forbindelse tre særlige indsatsområder, som især understøtter og videreudvikler vores spydspidsområder kræft og endometriose. Klinikken arbejder endvidere kontinuerligt med effektivisering af arbejdsgange efter leanprincippet ligesom arbejdsglidning og vidensdeling er et strategisk område. Forskningsmæssigt har klinikken en stor aktivitet, og det er klinikkens strategi at fortsætte indsatsen indenfor gynækologisk forskning og arbejde på at videreudvikle den internationale forskning med udgangspunkt i klinikkens position som Centre of global Excellence. Klinikken har etablerede forskningssamarbejder med klinikker og hospitaler i Europa og USA, som videreudvikles. For yderligere oplysninger og detaljer henvises til Strategi Det er resultatet for patienten, der tæller. dk/menu/organisation/centre+og+klinikker/juliane+marie+centret/strategi_2020/

11 Aktivitet og prognose 2013 Den 1. april 2013 overtog Gynækologisk Klinik RH ovariecancerpatienter fra Herlev Hospitals gynækologiske afdeling. Det har betydet en øget aktivitet på ca. 200 patienter til udredning og operation. Også fra Region Sjælland har der været en let øget tilgang af patienter i kræftpakkeforløb en stigning fra 31 henviste i 2012 til 49 i og en lille stigning i antal af henviste patienter med vulvacancer fra 46 til 56. Alt i alt har dette betydet en øget aktivitet set i forhold til aktiviteten i HELDØGN jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec total Budget Regnskab OPERATIONER Budget Regnskab AMBULANTE BESØG Budget Regnskab AMBULANT BEHANDL. Aktivitetsoversigt Budgetteret aktivitet versus effekturet aktivitet 2013 Budget Regnskab Antallet af operationer er øget i forhold til Stigningen ses efter april måned og er delvist forklaret i en øget tilgang af patienter med ovariecancer eller mistanke herom samt en øgning i henvisninger af patienter med vulvacancer. Derfor afspejles øgningen især i operationer i gruppe 1 og 2, som er de større kirurgiske indgreb. Aktivitet fordelt på operationstyper og anden aktivitet 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec i alt HELDØGN - GYN. Y OPERATION 1- Y OPERATION 2- Y OPERATION 3- Y OPERATION 4- Y OPERATION 5- Y AMBULANT BEHANDLING- GYN Y AMBULANT BESØG- Y AMB. BESØG, RUTINE ULTRALYD- Y PATIENTHOTEL- Y I alt Side 10

12 PATIENTEN I CENTRUM Årsberetning 2013 Gynækologisk Klinik skal være et sted, hvor patienten bliver mødt som et menneske med individuelle behov, der i en kortere eller længere periode af sit liv har brug for vores hjælp. Sammenhængende patientforløb skal løbende tilpasses patientens behov. Juliane Marie Centrets vision er at være Nordens bedste kvinde-barn center og være blandt de ti bedste centre i verden. Frem mod 2020 vil vi have resultatet for patienterne i fokus i alt, hvad vi gør. Det er motivet for yderligere specialisering, udvikling, forskning og uddannelse. Patienterne vil blive indtænkt og inddraget i vores forbedringstiltag. At arbejde efter målsætningen det er resultatet for patienten, der tæller betyder, at vi sætter fokus på både den faglige kvalitet i behandling og pleje og på patientens oplevelser af behandlingsforløbet. og øgede krav. Strategien skal understøtte Rigshospitalets profil som førende nationalt og internationalt, og den skal sikre, at vi er parate til en fremtid med nye udfordringer Vi forpligter os derfor til at være førende inden for højt specialiseret behandling, diagnostik og pleje samt inden for udvikling af nye terapeutiske modaliteter. Vores tre strategiske fokusområder er: Patient Forskning Uddannelse. Formålet med at vælge netop disse fokusområder er et ønske om at forandre for at forbedre. Særlige behandlingstilbud Guidet egen beslutning (GEB) Gynækologisk kræft I januar 2013 påbegyndte sygeplejerske, MPH og ph.d. studerende Mette Linnet Olesen et randomiseret interventionsstudie, som har til formål at teste effekten af en individuel empowerment baseret intervention, som er målrettet kvindernes psykosociale behov efter afsluttet behandling for gynækologisk kræft. Det teoretiske grundlag for interventionen er metoden Guided Self-Determination, som oprindeligt blev udviklet inden for diabetes. Metoden består af en række refleksionsark, som kvinderne udfylder hjemme. Arkene hjælper kvinderne til at afklare egne behov og værdier. Kvinden medbringer arkene til 1-4 samtaler med en sygeplejerske, som er uddannet i metoden og dens tilhørende kommunikation (aktiv lytning, spejling og værdiklargøringsrespons). Arkene danner udgangspunkt for samtalen, og parterne indgår i en fælles problemløsningsproces. Studiets resultater forventes i efteråret Endometriose I endometrioseteamet har vi i 2013 arbejdet på at finde ud af, hvordan vi kan give et mere helstøbt behandlingstilbud til vores patienter. Vi oplever, at der er stigende efterspørgsel på redskaber til at håndtere de psykosociale problemstillinger, som mange af vores patienter oplever, såsom træthed, kroniske smerter, dyspareuni og fordøjelsesproblemer. Med inspiration fra Mette Olesens Ph.d.-projekt omhandlende metoden GEB til cancerpatienterne, tilpassede Clara Scherling Herman og Ditte Maria Bjerno Nielsen re-

13 fleksionsarkene i samarbejde med seniorforsker Vibeke Zoffmann, så de kunne anvendes til endometriosepatienterne. Vores hypotese var, at refleksionsarkene kunne blive det værktøj, som patienterne efterlyste til at lære om deres sygdom og finde ud af, hvordan de kan leve med den. Clara og Ditte gennemførte henover sommeren 2013 fem refleksionssamtaler med frivillige patienter, der var tilknyttet vores endometrioseambulatorium. Det var gennemgående i reflektionssamtalerne, at denne metode i særdeleshed synes at være effektiv til at understøtte patienterne i at identificere, hvad det er, de oplever, der er svært, og hvordan de skal håndterer de problematikker, de oplever i hverdagen. På den baggrund besluttede vi at arbejde systematisk på projektet for at kunne tydeliggøre vores resultater samt dokumentere, om patienterne på sigt oplevede øget livskvalitet efter gennemførelse af samtaleforløb med sygeplejerske. I september 2013 blev Clara frikøbt af klinikken til at udarbejde en projektbeskrivelse mhp. at gennemføre et case-control studie. Til studiet rekrutteres fra ambulatoriet deltagere, som vil blive fordelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen vil få tilbudt samtaler med uddannet GEB interviewer og kontrolgruppe vil følge almindelige kontroller i ambulatoriet. Forinden og efter interventionen vil alle deltagere blive bedt om at udfylde et spørgeskema omhandlende deres livskvalitet og med dette vil vi kunne vurdere, om patienterne, der har gennemført GEB samtalerne, oplever øget livskvalitet. Projektet vil blive genoptaget i Samarbejde med patientforeningen KIU Gennem nogle år har læger fra klinikken qua deltagelse i Dansk Gynækologisk Cancergruppe (DGCG) i samarbejde med patientforeningen KIU (Kvinder med kræft i underlivet) arrangeret og afholdt tværfaglige symposier om kræft i underlivet. I januar 2013 afholdtes mødet på Skejby Sygehus. På årets møde var der fokus på den praktiserende læges udfordring ift. at stille kræftdiagnose, kemoterapi samt kirurgisk behandling af ovariecancer. Mødet gav også mulighed for en egentlig dialog mellem speciallæger og patienter. Symposiet gentages i Odense i Side 12

14 KVALITETSUDVIKLING Årsberetning 2013 Vi har i klinikken igen budt ind på at arbejde som gennembrudsklinik med vores kvalitetsudvikling. Vi havde valgt tre indsatsområder/gennembrudsområder: Gennembrudsområder 1) Implementering af daglig tastning i DGCD-sygeplejedatabasen på patienter, som er opereret for c.ovarii 2) Opfølgende telefonisk kontakt til patienter opereret for c.ovarii 14. dage efter indlæggelse 3) Pet/CT scanning før forundersøgelse for selekterede patienter henvist til pakkeforløb for c.ovarii pet/ct scannes før forundersøgelsen. Kvalitetsmål 1) Daglig tastning i sygeplejedatabasen, da der er indberettelsespligt ift. Sundhedsstyrelsen. Løbende monitorering af klinisk sygeplejekvalitet. 2) Identificering og dokumentation af patientens behov/problemer efter udskrivelse Støtte til patienterne gennem rehabiliterings- og efterbehandlingsfasen. 3) Hurtigere behandlingsbeslutning - mindre ventetid for patienten mere effektiv operationsbookning. Resultater 1. Der er opnået en målopfyldelse på 100 % ved daglig ledelsesmæssig fokus, fordelingstavle og tættere målinger hver 14. dag. 2. Målet på 75 % er opnået. Alle udskrevne patienter med en cancer diagnose skal fremadrettet ringes op efter udskrivelse. 3. Det har vist sig, det kun er ca. en tredjedel af alle henviste patienter, det er aktuelt at tilbyde en PET/CT-scanning før forundersøgelse (f.eks. pga. geografi, scannet på andet hospital, eller efter lægeordination osv.) Der har i projektforløbet sjældent været ventetid længere end 2 dage på en forundersøgelse, imens der har været 5-6 dages ventetid på PET/CT scanning. Dette misforhold er under afklaring med Diagnostisk Center mhp. flere scanningstider. Alle patientforløb er monitoreret. Det har været en spændende og inspirerende måde at gå til kvalitetsarbejdet på, som synes meningsfyldt i vores klinik. Kvalitetsteamet: overlæge Vibeke Zobbe og patientkoordinator Vibeke Lytken

15 UDDANNELSE I KLINIKKEN Klinikken uddanner læger, sygeplejersker, jordmoderstuderende, sosu-assistenter og lægesekretærer. Vi har også fokus på det tværfaglige som vi bla. udvikler i regi af Enhed for simulation. Tværfaglig obstetrisk træning og s i- mulationstræning I regi af JMC Ligger Enhed for simulationstræning, hvor alle (uddannelses-)-læger og andre sundhedsprofessionelle medarbejdere kan deltage i forskellige læringsaktiviteter. Formålet med Enheden for simulation i JMC er at arbejde med simulationsbaseret kliniknær forskning, udvikling og uddannelse. Enheden for Simulation i JMC har fokus på følgende forsknings- og træningsområde inden for simulation: Virtual reality i minimal invasiv kirurgi som fx laparoskopisk kirurgi Implementering af kirurgiske træningsprogrammer og kirurgisk kompetencevurdering Obstetrisk simulation monofagligt, tværfagligt og tværdisciplinært Teamtræning i akutte obstetriske hændelser for ansatte i obstetrik og anæstesi Simulation i ultralyd. Forskning og undervisning henvender sig til mange sundhedsprofessionelle faggrupper og vi arbejder både tværfagligt og med teamtræning. Ph.d. studerende er involveret i forskningsgruppen, og medicinstuderende og masterstuderende er løbende involveret i projekter i enheden. Uddannelse af sygeplejersker i klinikken Sygeplejespecialister Siden oktober 2013 er stillingen som klinisk sygeplejespecialist etableret på afdeling Stillingen er etableret efter afsluttende Master of Public Health (MPH) Juni Visionen som klinisk sygeplejespecialist er at inspirere sygeplejersker på alle niveauer og kompetencetrin i en fortsat udvikling og udnyttelse af eksisterende faglige kompetencer for at optimere klinikkens subspecialer indenfor onkologien, og derved bla. kunne tilbyde patienter og deres pårørende høj kvalitet i pleje og behandling. Nære fremtidige visioner er at: Igangsætte og etablere Journal Club i Gynækologisk klinik, for at fremme diskussion og refleksion af faglige viden i forhold til ny forskning indenfor specialeområdet Sikre og støtte klinikkens læringsstruktur ved ugentlige sygeplejekonferencer, herunder inspirere og vejlede sygeplejersker til at formidle og omsætte viden til praksis, således at det kan anvendes af alle i den kliniske hverdag Udarbejde og implementere kliniske retningsliner indenfor specialistområdet Side 14

16 Optimerer det tværfaglige samarbejde mellem læger og sygeplejersker i gynækologisk/onkologi i forbindelse med projektet "Visioner for onkologien" Skabe tættere samarbejde mellem eksterne hospitaler og andre samarbejdspartnere Synliggøre klinikkens sygeplejeposition indenfor det gynækologiske/onkologiske område, nationalt og internationalt, ved aktiv deltagelse ved konferencer, kurser, workshops mm. og være aktivt medlem af Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). For at opfylde visionerne er det af stor betydning, at klinikken arbejder målrettet mod at specialisere og videreuddanne flere basissygeplejersker. Det vil skabe et fagligt attraktivt grundlag for klinikken samt understøtte ønsket om at skabe et dynamisk flow for sygeplejerskernes personlige og faglige udvikling i deres kliniske hverdag, således at hver enkelt bliver udfordret. Uddannelse af læger i klinikken Vi har mange kategorier af læger under uddannelse. Efter de sidste fusioner er antallet øget, og for andre personalegrupper kan det være svært at skelne mellem dem. Hvem kan hvad, og hvorfor skifter en læge pludselig fra forvagt til bagvagt osv. - der er sikkert mange spørgsmål? På årsbasis har vi 30 uddannelsestagende læge i perioder lidt flere pga. tidligere fravær grundet barsel eller sygdom. Afdelingen er normeret til at modtage 12 AP-læger, der er på vej til at blive speciallæger i almen medicin(praktiserende læger) de har typisk en del erfaringer fra flere andre specialer men oftest ikke så stor erfaring i gynækologi og obstetrik. Desuden har vi 6 introduktionslæger. De har oftest deres første kliniske gyn-obs ophold hos os. De har forinden gennemført deres KBU (Klinisk Basis Uddannelse) - nogen har en smule erfaring fra andre specialer, og en del har stiftet bekendtskab med dele af vores speciale via forskningsprojekter. For både intro- og AP-læger er ultralydsskanninger oftest et helt nyt felt. Her har vi dels udført traditionel sidemandsoplæring, dels har vi randomiseret dem til projekt med træning eller ikke træning på vaginal UL simulator (ScanTrainer) med projektansvarlig læge, Ph.d. Martin Grønnebæk Tolsgaard inklusion af deltagere til projektet afsluttes primo For at sikre optimal fremtidig oplæring i ultralyd skal der indarbejdes et oplæringsforløb. Der arbejdes med en plan med træning på ScanTrainer og muligvis et individuelt kørekort. Arbejdet med, hvordan den fremtidige oplæring løses, foregår i samarbejde med professor Ann Tabor. ScanTraineren bliver formodentlig flyttet over på Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), hvor der vil være mulighed for at træne også på skæve tidspunkter med assistance fra studentermedhjælper. Pr. 1. august 2013 er Åse Klemmensen tiltrådt funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), en funktion, der dækker både gynækologien og obstetrikken. På sigt er der planer om, at der skal tilknyttes en ny uddannelsesassisterende yngre læge. Jette Led Sørensen, som tidligere har fungeret som UAO i gyn. /obs. er fremadrettet uddannelsesansvarlig på centerniveau (JMC). Uddannelse af lægesekretærer i klinikken Vi har i 2013 haft 2 elever og begge er i dag ansat i Gynækologisk Klinik. Vi er glade for at have elever i afdelingen, da det er lærerigt og spændende. Vi sætter stor pris på både sygeplejerskernes og lægernes engagement i at tage eleverne med på stuerne og til operationer. I 2014 har vi én elev, der bliver færdiguddannet til oktober Uddannelse af Sosu-assistenter i klinikken Vi modtager Trin 2 sosu-elever, 1 pr. hold efter deres første skoleophold, i deres første praktik (16 uger).

17 I afsnittet både i 5032 og 5032AMA skal eleverne tilegne sig viden og kompetencer om den grundlæggende sygepleje. De har tilknyttet en fast vejleder som er ansvarlig for deres forløb. De stifter ligeledes bekendtskab til emner som; Hygiejne, forebyggelse af sygdom, IT-færdigheder og kommunikation. Side 16

18 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøarbejdet i Gynækologisk Klinik I Gynækologisk Klinik arbejder vi aktivt for et godt arbejdsmiljø som en naturlig del af hverdagen. Det gør vi ved at have faste opgaver, der følges og ved at løse de problemstillinger, der opstår i hverdagen. Samtidig tager vi de mere langsigtede udfordringer op, når vi mødes i arbejdsmiljøgruppen. Mødeaktiviteten i 2013 var fem planlagte, tværfaglige fælles møder. Gynækologisk klinik taler om god omgangstone på årets arbejdsmi l- jødag Der blev igen i år afholdt en fælles arbejdsmiljødag for alle medarbejdere på Rigshospitalet. Emnet omhandlede Små skridt der skaber forandringer, og i alt deltog 250 medarbejdere og ledere i dagen. Formiddagens oplæg af professor Eva Sørensen handlede om innovation og forandringer i dagligdagen hvordan skaber man en innovationskultur, hvor man ved små skridt i det daglige kan skabe store forandringer. Formiddagen var herudover planlagt med 5 forskellige workshops under overskriften Små skridt der har skabt forandring på Rigshospitalet, hvor vi i Gynækologisk klinik var inviteret til at afholde en workshop og fortælle om Det handler om patienterne også når det gælder omgangstonen. På workshoppen fortalte arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske Malene Pedersen, klinikchef Lene Lundvall og oversygeplejerske Charlotte Strømberg om klinikkens arbejde med resultaterne fra Trivsel-OP i 2011, hvor vi tværfagligt udarbejdede et fælles værdigrundlag for et godt arbejdsmiljø med fokus på god omgangstone. Værdigrundlaget hænger synligt i alle afsnit for patienter, pårørende og medarbejdere. Der var stor tilslutning til workshoppen.

19 Lovpligtige, årlige arbejdsmiljøtjek De to årlige arbejdsmiljøtjek blev gennemført i maj og november, og medførte en række gode og brugbare forslag fra alle afsnit. Af opgaver, som blev løst med det samme, kan nævnes: Operationstøj til lægerne ved kontoret på 4232 Ombetrækning af kontorstole til sekretærer Synligt MED-udvalg Nye vandhaner i 4004 Minimeret støj og forstyrrelser i sekretariatet i Arbejdsmiljøgrupperne i 2013 bestod af: 4004, AR Henriette Vallentin, AL Charlotte Strømberg 4232: AR Signe Frahm Bjørn, AL Mette Bergmann 5031: AR Rikke Laigaard, AL Helle Ingvordsen 5032: AR Louise Kristensen, AL Hanne Baden Nielsen Klinikansvarlig arbejdsmiljøleder, Charlotte Strømberg. TEMADAGE I KLINIKKEN Forskningsdag i klinikken Klinikken afholdt den 9. september 2013 forskningsdag, hvor alle ansatte samt ph.d.-studerende var inviterede til at præsentere aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter i klinikken. I år var eftermiddagen struktureret, så der var en session med benigne projekter, en med cancerprojekter og en session med projekter fra Center for Seksuelle Overgreb (CSO). Der var oplæg fra alle faggrupper og stor tilslutning til mødet. Forskningsdagen giver et rigtig godt overblik over de mange vigtige initiativer, der er i klinikken og den viden, der til vejebringes. Det er en anden måde at erfare, hvad der rører sig i alle kanter af klinikken. Mødet var åbent for alle interesserede såvel internt som eksternt, og vi forventer at gentage Forskningsdagen også i En samlet oversigt over aktuelle projekter i klinikken er at finde på side x. Visionsmøde Den 4. oktober afholdtes Strategi og visionsmøde med deltagelse af nøglepersoner i klinikken. På dagsordenen var bla. Bedre patienttilfredshed og fremtidige visioner for klinikken. På baggrund af oplæg drøftede vi udfordringer og fremtidsvisioner for klinikken. Kvalitetskoordinator Birgit Simonsen gennemgik resultater fra LUP- og JMC-undersøgelsen, hvor vi ligger relativt godt men stadig har plads til forbedringer. I et spændende oplæg om Ventetidens anatomi blev vi af udviklingskonsulent Jørgen Ejler Petersen indført i, hvilke udfordringer og ikke mindst modsætninger, der ligger i formlen for nedbringelse af ventetid og samtidig maximal ressourceudnyttelse. Meget oplysende. Vi blev også sat i gang med selv at lave forslag til forbedringer i klinikken, og det kom der mange gode ideer ud af. Side 18

20 antal pt. i % Årsberetning 2013 UDVIKLINGSPROJEKTER/LEAN-PROJEKTER Klinikken har i det forgangne år gennemført et LEAN-projekt med rigtig fine resultater. LEAN i Akut Modtage Afsnit (AMA) Afd. 5032/AMA modtager henviste patienter med graviditetsproblemer før uge 20, samt ikke-gravide gynækologiske patienter. Formålet med afdelingens LEAN-projekt var: - at nedsætte den aktuelle patientventetid til maksimalt en halv time - at optimere yngre lægers supervision/uddannelse - at fastlægge visitationsretningslinjer, således at patienten ses det rette sted første gang - at skabe en team-spirit, hvor sygeplejerske og læge varetager patienten på samme tid. Proces: LEAN-projektet har inddraget centerledelse, afdelingens læge- og plejepersonale samt læger fra almen praksis og speciallægepraksis i møder. Som del af projektet blev foretoget værdistrømsanalyse med forslag til fjernelse af den spildtid, der ikke repræsenterede værdi for patienterne. Som et vigtigt punkt har vi afskaffet den dobbelte modtagelse, hvor patienten først blev set af sygeplejerske og derefter af læge; nu foregår det sideløbende (TEAM-modtagelse). Der udarbejdedes triagerings-/visitationsretningslinjer med baggrund i en opgørelse af en måneds ca. 400 AMA-patienters diagnoser. Grønne konsultationer: patientens tilstand og diagnosens hyppighed medfører, at patienten kan varetages af lægen med mindst gynækologisk erfaring, gule konsultationers diagnose-grupper af lægen med mellemvagtskompetence, og røde konsultationer, hvor patientens tilstand eller formodede diagnose kræver bagvagtskompetence. I figur 1 fremgår de opnåede resultater på ventetid. Serie 1 viser baseline marts Serie 2 viser 1. opgørelse i uge 43/2013. Serie 3 viser 1. års opgørelse samme uger som ved baseline marts 14. Fig. 1 Ventetid Serie1 Serie2 Serie3 0 ventetid

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

Kvinder med livmoderkræft

Kvinder med livmoderkræft Kvinder med livmoderkræft kan sikres støtte i rehabiliteringsforløbet Under forudsætning af sygeplejefaglige kompetencer og med afsæt i det nationale sygeplejekoncept jævnfør Kræftplan III Forfatter: Hedvig

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 1 Indhold 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet... 6 3.0 Sengeafsnit 3131/2...

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje - Fra kliniske retningslinjer til daglig dokumentation og evidensbaseret sygepleje Program Abstrakts for præsentationer og

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret Årsberetning 2014 Hæmatologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret 15. årgang af årsberetningen Redaktion Oversygeplejerske Marie Møller Ledende overlæge Jan M. Nørgaard

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for livmoderhalskræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november

Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Sygeplejesymposium 2013 Torsdag den 28. november Forord Året 2013 blev begivenhedsrigt. Den 1. februar 2013 lukkede vi Helsingør Hospital og etablerede ét hospital - Nordsjællands Hospital. Samlingen betød,

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere