ÅRSBERETNING Gynækologisk Klinik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 JMC Gynækologisk Klinik

2 Årsberetning 2013 G Y N Æ K O L O G I S K K L I N I K Indhold PROFIL... 3 ORGANISATION... 4 PATIENTBEHANDLING... 7 KLINIKKENS VISIONER... 8 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER... 9 Aktivitet og prognose PATIENTEN I CENTRUM Særlige behandlingstilbud Guidet egen beslutning (GEB) Samarbejde med patientforeningen KIU KVALITETSUDVIKLING UDDANNELSE I KLINIKKEN Tværfaglig obstetrisk træning og simulationstræning Uddannelse af sygeplejersker i klinikken Uddannelse af læger i klinikken Uddannelse af lægesekretærer i klinikken Uddannelse af Sosu-assistenter i klinikken ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøarbejdet i Gynækologisk Klinik Gynækologisk klinik taler om god omgangstone på årets arbejdsmiljødag Lovpligtige, årlige arbejdsmiljøtjek TEMADAGE I KLINIKKEN Forskningsdag i klinikken Visionsmøde UDVIKLINGSPROJEKTER/LEAN-PROJEKTER CENTER FOR SEKSUELLE OVERGREB (CSO) FORSKNING Forskningsområder Forskning gynækologisk endokrinologi og tidlig graviditet Disputatser og ph.d.-afhandlinger Videnskabelige artikler KONTAKTOPLYSNINGER KLINIKRÅD

3 Side 2

4 PROFIL Årsberetning 2013 Gynækologisk Klinik omfatter to sengeafsnit på 3. sal i Sydfløjens opgang 4 (5031 og 5032), Akut Gynækologisk Modtageafsnit (AMA), Center for seksuelle overgreb (CSO), samt Gynækologisk Ambulatorium (4004) i opgang 4 stueetagen. Klinikken diagnosticerer og behandler følgende gynækologiske problemstillinger og sygdomme: Kræftsygdomme i underlivet Cervixcancer (livmoderhals) Ovariecancer (æggestok) Corpuscancer (livmoder) Vulvacancer (ydre kønsorganer) Gynækologiske lidelser Godartede cyster Muskelknuder i livmoderen (fibromer) Blødningsforstyrrelser/uregelmæssig blødning Endometriose Fjernelse af livmoderen Graviditet uden for livmoderen Hormonsygdomme og kønsidentitet Hormonsygdomme hos kvinder Transseksualitet og kønsidentitet Abort (Planlagt og spontan abort)

5 ORGANISATION Gynækologisk Klinik er placeret i Rigshospitalets Juliane Marie Center (JMC) for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken har kliniske og faglige team til varetagelse af patientforløb: Benign-gynækologisk team, Onkogynækologisk team, og Endometrioseteam. Der er tre tværfaglige teamledelser fra hvert afsnit indenfor hvert af de faglige team. Klinikrådet udgøres af klinikledelsen og repræsentanter for de ovenstående, jf. medlemsfortegnelse på side 40. Benign-gynækologisk lægeteam Teamet har deltaget i multicenterstudiet PETRA, der undersøger værdien af at anvende cyklokapron til hysterektomier. Projektet er snart slut, og der er inkluderet 71 pt. fra afdelingen. Af årsrapporten for dansk hysterektomi-database fremgår, at der fra 1/ / på RH er foretaget 216 hysterektomier på benign indikation. Andelen af benigne hysterektomier, der foregår vaginalt eller laparoskopisk på RH, er på et år steget fra 42 % til 57 % (61 % på landsplan). Komplikationsmæssigt ligger vi pænt med 10 % totalt (14 % på landsplan). Den mediane indlæggelsestid er på 1 døgn. Tallene skal ses i lyset af, at vi ikke sjældent har pt. med svær comorbiditet, og dels at statistikken også rummer patienter, der får afkræftet en mistanke om malignitet eller med svær endometriose. Der er som tidligere foretaget et stort antal myomektomier og behandling af benigne cyster. Den øgede centralisering af behandlingen af ovariecancer medfører også et stigende antal behandlinger i benignt team. Hysteroskopier og andre småindgreb er i vid udstrækning foretaget på de såkaldte turbolejer to gange ugentlig, hvor patienterne møder direkte på opvågningen og ligeledes udskrives derfra. Visioner: Der foregår aktuelt et leanprojekt i samarbejde med operationsgangen med fokus på at optimere forløbet gennem afdelingen for (i første omgang) de patienter, der skal have foretaget en benign operation. Der vil derfor være fokus på at implementere dette i hverdagen, og de foreløbige resultater har været opmuntrende. Vi vil arbejde på at optimere behandlingen af myomer på patienter med et fertilitetsønske. Afdelingen har fået en 3D-ultralydsscanner af Augustinus- og Toyota Fonden, og det vil forbedre den præoperative vurdering af myomer. Vi har gjort initiale erfaringer med et nyt stof (Esmya), der kan skrumpe myomer før operation og vil fortsætte med afgrænse indikationsområdet for dette stof. Vi afventer apparatur, så patienter med blødningsforstyrrelser fremover kan tilbydes see and treat behandling ved første besøg i ambulatoriet. Der vil således kunne foretages diagnostiske- og mindre operative hysteroskopier i lokalbedøvelse (fx fjernelse af polypper). Overlæge Lars Schouenborg, teamleder Afdelingslæge Ole Sandström Afdelingslæge Eva Dreisler Afdelingslæge Malene Hilden Onko-gynækologisk lægeteam Onko-teamets arbejde var i 2013 præget af store organisatoriske udfordringer som led i Region Hovedstadens beslutning om at centralisere ovariecancer på Rigshospitalet. Efter et langt forarbejde med udarbejdelse af formelle samarbejdsaftaler mellem de berørte afdelinger på Herlev Hospital og Rigshospita- Side 4

6 let trådte centraliseringen i kraft per 1. april Centraliseringen betyder, at patienter med mistænkt ovariecancer nu udredes færdigt samt behandles kirurgisk i Gynækologisk Klinik, RH, mens eventuel onkologisk behandling fortsat finder sted på begge hospitaler afhængig af patientens bopæl. Sideløbende med Region Hovedstadens centralisering af ovariecancer har Gynækologisk Klinik, RH i 2013 i samarbejde med Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus udarbejdet retningslinjer for det optimale patientforløb for de kvinder med mistanke om eller bekræftet gynækologisk cancer, der vælger Rigshospitalet som primært kirurgisk behandlingssted. Rigshospitalet og Region Sjælland afholder ugentlige telemedicinske Multi Diciplinære Team konferencer, hvilket sikrer den enkelte kvinde hurtig og effektiv behandling. Onko-teamet fortsatte i 2013 den strategiske proces, der skal danne grundlaget for, at onkogynækologien på RH frem mod 2020 skal placere sig internationalt mellem de afdelinger, der udvikler og implementerer fremtidens behandlinger på området. Processen, der er tværfaglig, har basis i en nøje analyse af den nuværende status for onko-gynækologien på RH. Teamet modtog, med baggrund i en egentlig strategisk protokol, i 2013 midler fra Global Excellence puljen til at gennemføre strategiske analyse-besøg på 3 europæiske og ét amerikansk onko-gynækologisk center med særlig høj status. Dette tværfaglige arbejde vil blive videreført i de kommende år og vil dække områder så som kirurgi, forskning, organisation og uddannelse. Overlæge Henrik Lajer, teamleder Overlæge Ingrid Thranov Overlæge Vibeke Zobbe Overlæge Berit Mosgaard Overlæge Christian Ottosen Overlæge, Professor, Claus Høgdall Overlæge Lian Ulrich Overlæge, Klinikchef Lene Lundvall Afdelingslæge Signe Frahm Bjørn Afdelingslæge Mikkel Rosendal Klinisk sygeplejespecialist Dorte Christensen Endometrioseteam Siden 2011, hvor Rigshospitalet blev et af to centre i Danmark med høj specialiseret funktion til behandling af svær endometriose, har Gynækologisk Klinik arbejdet målrettet med at opbygge et velfungerende tværfagligt, højt specialiseret team for behandling af svær endometriose med fokus på forskning, videreudvikling og optimerede patientforløb. Klinikken modtager som et af to danske centre patienterne fra Østdanmark. Endometrioseteamet består af tre overlæger, to afdelingslæger, syv sygeplejersker og en sekretær. Der afholdes ugentlige konferencer og månedlige tværfaglige møder og undervisning. I 2013 var optimerede patientforløb et særligt indsatsområde, idet der blev arbejdet videre på et LEANprojekt, der blev initieret i 2012 ( endometriosepakkeforløb ). Ventetiden til forundersøgelse er nu nedbragt til ca. 14 dage fra henvisningstidspunktet. Kapaciteten til MR-scanning er i samarbejde med røntgenafdelingen blevet udvidet, så ventetiden også her er nedbragt. Endometrioseteamet har etableret et tæt samarbejde med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital vedrørende patienter med endometriose i tarmkanalen. Enhed for akut smertebehandling (EAS) gennemgik og analyserede præ- og postoperativ smertebehandling, og der blev udarbejdet nye smertepakker. På sygeplejesiden har vi udarbejdet/revideret plejeplaner. På ambulatoriesiden blev der strammet op i forhold til kontrolbesøg, mens patienttilbuddet om telefonkontakt til endometriosesygeplejerske blev yderligere styrket. I 2013 har teamet arbejdet videre med at dygtiggøre sig og videreudvikle endoskopisk kirurgi indenfor endometrioseområdet, herunder robotassisteret kirurgi. Vi har nu fået så meget erfaring med robotassiste-

7 ret kirurgi, at vi vil etablere kliniske studier for bedre at kunne definere de patientgrupper, der vil have gavn af denne nye teknik. Teamet deltog både med læger og sygeplejersker på Den 4. Nordiske Endometriosekongres i Turku, Finland i maj 2013 og holdt to foredrag og havde seks postere med om vores nye resultater. Teamet har samarbejde med patientforeningen, Dansk Endometriose Forening og deltog i årsmødet med indlæg. Teamets læger deltog en videre på en række internationale kongresser og kurser omhandlende endometriose og endoskopisk kirurgi. Teamet har i 2013 været inviteret som gæsteoperatører i Sverige og i Polen, og vi havde en overlæge fra et norsk endometrioseteam på studiebesøg. I foråret 2013 afholdt vi den årlige tværfaglige temadag med eksterne undervisere, som dækkede en række emner specielt med relation til anden behandling end kirurgi og traditionel medicinsk behandling. Kost, smertebehandling og livskvalitet var nogle af emnerne. Som led i Rigshospitalets 2020 plan vil teamets visioner og fokusområder de kommende år være formulering og implementering af målsætninger og projekter, der kan placere endometriosebehandlingen på Rigshospitalet internationalt. Områderne evidensbaseret og tværfaglig behandling, optimerede operationsteknikker, forskning, undervisning og uddannelse samt styrkelse af det internationale samarbejde vil blive særligt prioriteret. Overlæge Dorthe Hartwell, teamleder Overlæge Jens Jørgen Kjer Overlæge Tórur Dalsgaard Afdelingslæge Signe Perlman Sygeplejeteam: Afdelingssygeplejerske Helle Ring Knudsen Sygeplejerske Lotte Helander Sygeplejerske Christine Juvik Sygeplejerske Ditte Marie Bjerno Nielsen Gynækologisk endokrinologi Status for 2013: Vi har i 2013 implementeret Transititonsklinikken - et tværfagligt ambulatorium med deltagelse af en børneendokrinolog og en gynækolog i fælles konsultation, for patienter med kroniske lidelser i det kvindelige reproduktive system, som afsluttes i pædiatrisk regi og overgår til videre behandling i voksen regi (gynækologisk og/eller endokrinologisk regi). Dette har resulteret i færre udeblivelser og tab i transitionsprocessen - skønsmæssigt en 50 % reduktion. Lægeligt kursistambulatoriet er genetableret hver tirsdag med fokus (visitation) på bla. patienter henvist med gynækologisk endokrinologiske lidelser. Der er skemalagt supervision af senior læge med gynækologisk endokrinologisk ekspertise. Klinikken deltager i et nyetableret tværfagligt netværk vedr. DSD (Disorders of Sex Development tidligere intersex tilstande). Indledende møde er afholdt. Gynækologisk endokrinologisk konference afholdes fortsat hver anden tirsdag kl Formålet er faglig sparring, løft af de højt specialiserede funktioner og supervision af de uddannelsessøgende læger. I 2013 har vi fortsat deltaget i tværfaglig endokrinologisk konference hver tirsdag i afdeling for Vækst & Reproduktion, som led i den højt specialiserede funktion, hvor der drøftes udredning og behandling af patienter med komplekse lidelser, med parallelle forløb i flere klinikker. Side 6

8 Anette Tønnes Pedersen (ATP) og Malene Hilden har aktivt deltaget i udarbejdelse af DSOG guidelines vedr. POI (Premature Ovarian Insufficiency) og ATP deltager i ESHRE ekspertgruppe vedr. POI. Visioner for 2014: Der vil fortsat være fokus på den faglige udvikling, speciallægeuddannelsen, de højt specialiserede funktioner, det tværfaglige netværk, deltagelse i nationale og internationale guidelines indenfor det gynækologisk endokrinologiske subspeciale. Dette opnås ved interne konferencer, superviserede ambulatorier, deltagelse i tværfaglige konferencer og netværk. Klinikken vil endvidere være aktiv i det tværfaglige netværk vedr. DSD (Disorders of Sex Development). Udredning, medicinsk, kirurgisk, psykologisk/psykiatrisk behandling af børn, unge og voksne unge med DSD er en højt specialiseret tværfaglig funktion, som i årevis er foregået på Rigshospitalet. Netværket indgår i et nystartet EU COST konsortium om DSD. Overlæge Anette Tønnes Pedersen Overlæge Malene Hilden Afdelingslæge Signe Perlman PATIENTBEHANDLING Klinikken er et af fem centre i Danmark, der behandler flest patienter med gynækologisk cancer. Enkelte af behandlingerne såsom f.eks. fertilitetsbevarende kirurgi for livmoderhalskræft og behandling af yngre kvinder med livmoderkræft behandles kun på Rigshospitalet. Klinikken blev i 2011 tildelt prisen Global Excellence. Global Excellence prisen uddeles kun til klinikker, hvor behandlingen er i høj international klasse. I 2013 behandlede vi: 143 patienter med primær livmoderhalskræft (Cervixcancer) 135 patienter med primær æggestokkræft (Ovariecancer). 113 patienter med primær kræft i livmoderen (Corpuscancer) 78 patienter med vulvacancer (operation, både primær og recidiv cancer) Herudover behandles et mindre antal patienter for andre primære gynækologiske kræftsygdomme. Mange patienter behandles med operation flere gange i deres sygdomsforløb. Gynækologisk klinik på Rigshospitalet er endvidere et af to centre i Danmark, som har højt specialiseret funktion til behandling af svær endometriose. I 2013 modtog afdelingen 306 nyhenviste patienter med diagnosen endometriose, hvor de fleste havde svær endometriose, herunder dyb infiltrerende endometriose i tarm eller blære. Derudover modtog teamet et yderligere antal patienter, der primært var blevet henvist med cyster på æggestokkene eller på mistanke om ovariecancer. I 2013 foretog endometrioseteamet i alt 249 endometrioseoperationer, og de fleste blev foretaget som endoskopiske operationer.

9 KLINIKKENS VISIONER Gynækologisk Klinik ønsker fortsat at videreudvikle kompetencer på ovennævnte behandlingsområder, men ønsker også at øge fokus på områderne avanceret gynækologisk laparoskopisk kirurgi, minimal invasive surgery, robotkirurgi og avanceret åben kirurgi med bl.a. etablering af en udviklings- og træningsenhed samt tilknyttet kursusvirksomhed. Da Vinci robotten, erhvervet i 2012, er taget i brug i 2013 til cancerog endometrioseoperationer, og den første robotassisterede trachelektomi blev gennemført i efterår Klinikken ønsker fortsat at være en højt specialiseret enhed i regionen med ambition om til stadighed at udvikle det gynækologiske speciale på internationalt niveau gennem forskning, udvikling og uddannelse. Der lægges vægt på evidensbaseret udredning og behandling samt patient- og familiecentreret behandling og pleje. Et andet fokus- og udviklingsområde er enhed for adolescensgynækologi, herunder genitale misdannelser, men også andre gynækologiske lidelser hos piger i alderen år, som kræver medicinsk og kirurgisk behandling. Klinikken ønsker at videreudvikle patientforløb gennem bla. Lean-projekter til ex. nedbringelse af ventetider. Der skal ske en systematisk kvalitetskontrol inden for alle fokusområder med åbne og årligt opdaterede kvalitetsresultater tilgængelige på nettet. Patientfokus styrkes gennem patientkoordinatorfunktionen. Gynækologisk Klinik skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor rekruttering og fastholdelse af personale er i fokus. Subspecialisering og teamdannelse inden for alle faggrupper prioriteres bl.a. gennem tværfaglige murstensløse klinikker og oprettelse af sygeplejeambulatorier med øget kompetence og opgavevaretagelse. Side 8

10 Center for Seksuelle Overgreb(CSO) er fortsat en del af Gynækologisk Klinik og vil som videncenter forske og udvikle metoder på et højt fagligt specialiseret niveau. ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER Rigshospitalet har en vision om at være Danmarks internationale hospital i I denne vision er defineret mål for Rigshospitalets 3 kerneopgaver- behandling, forskning og uddannelse - samt vigtige understøttende områder - produktivitet og arbejdsliv. JMC (Juliane Marie Centret) har en strategi 2020, hvori beskrives, hvordan JMC sætter patienten i centrum, og hvordan vi skridt for skridt realiserer målet om at være et af verdens bedste centre indenfor vores fagområder. For at opnå dette har JMC tre strategiske fokusområder og tre politikker. De tre fokusområder patient, forskning og uddannelse er bundet sammen af tværgående indsatser (politikker) for personale, arbejdsmiljø, kommunikation og forbedring. Det er tilsammen den bærende kultur. Gynækologisk klinik har formuleret en strategi, der tager udgangspunkt i Rigshospitalets vision og i JMC s strategi. Gynækologisk klinik ønsker at sikre den højt specialiserede behandling gennem fortsat styrkelse af uddannelse, specialisering og samarbejde tværfagligt i teams. Gynækologisk klinik er og har et fortsat ønske om at være en god og eftertragtet arbejdsplads for alle medarbejdere præget af åbenhed og tryghed. Det er samtidig meget vigtigt for klinikken at være et sted, hvor patienter og pårørende mødes med værdighed og respekt. Gynækologisk klinik arbejder med patienten som strategisk fokusområde. Vi har i den forbindelse tre særlige indsatsområder, som især understøtter og videreudvikler vores spydspidsområder kræft og endometriose. Klinikken arbejder endvidere kontinuerligt med effektivisering af arbejdsgange efter leanprincippet ligesom arbejdsglidning og vidensdeling er et strategisk område. Forskningsmæssigt har klinikken en stor aktivitet, og det er klinikkens strategi at fortsætte indsatsen indenfor gynækologisk forskning og arbejde på at videreudvikle den internationale forskning med udgangspunkt i klinikkens position som Centre of global Excellence. Klinikken har etablerede forskningssamarbejder med klinikker og hospitaler i Europa og USA, som videreudvikles. For yderligere oplysninger og detaljer henvises til Strategi Det er resultatet for patienten, der tæller. dk/menu/organisation/centre+og+klinikker/juliane+marie+centret/strategi_2020/

11 Aktivitet og prognose 2013 Den 1. april 2013 overtog Gynækologisk Klinik RH ovariecancerpatienter fra Herlev Hospitals gynækologiske afdeling. Det har betydet en øget aktivitet på ca. 200 patienter til udredning og operation. Også fra Region Sjælland har der været en let øget tilgang af patienter i kræftpakkeforløb en stigning fra 31 henviste i 2012 til 49 i og en lille stigning i antal af henviste patienter med vulvacancer fra 46 til 56. Alt i alt har dette betydet en øget aktivitet set i forhold til aktiviteten i HELDØGN jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec total Budget Regnskab OPERATIONER Budget Regnskab AMBULANTE BESØG Budget Regnskab AMBULANT BEHANDL. Aktivitetsoversigt Budgetteret aktivitet versus effekturet aktivitet 2013 Budget Regnskab Antallet af operationer er øget i forhold til Stigningen ses efter april måned og er delvist forklaret i en øget tilgang af patienter med ovariecancer eller mistanke herom samt en øgning i henvisninger af patienter med vulvacancer. Derfor afspejles øgningen især i operationer i gruppe 1 og 2, som er de større kirurgiske indgreb. Aktivitet fordelt på operationstyper og anden aktivitet 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec i alt HELDØGN - GYN. Y OPERATION 1- Y OPERATION 2- Y OPERATION 3- Y OPERATION 4- Y OPERATION 5- Y AMBULANT BEHANDLING- GYN Y AMBULANT BESØG- Y AMB. BESØG, RUTINE ULTRALYD- Y PATIENTHOTEL- Y I alt Side 10

12 PATIENTEN I CENTRUM Årsberetning 2013 Gynækologisk Klinik skal være et sted, hvor patienten bliver mødt som et menneske med individuelle behov, der i en kortere eller længere periode af sit liv har brug for vores hjælp. Sammenhængende patientforløb skal løbende tilpasses patientens behov. Juliane Marie Centrets vision er at være Nordens bedste kvinde-barn center og være blandt de ti bedste centre i verden. Frem mod 2020 vil vi have resultatet for patienterne i fokus i alt, hvad vi gør. Det er motivet for yderligere specialisering, udvikling, forskning og uddannelse. Patienterne vil blive indtænkt og inddraget i vores forbedringstiltag. At arbejde efter målsætningen det er resultatet for patienten, der tæller betyder, at vi sætter fokus på både den faglige kvalitet i behandling og pleje og på patientens oplevelser af behandlingsforløbet. og øgede krav. Strategien skal understøtte Rigshospitalets profil som førende nationalt og internationalt, og den skal sikre, at vi er parate til en fremtid med nye udfordringer Vi forpligter os derfor til at være førende inden for højt specialiseret behandling, diagnostik og pleje samt inden for udvikling af nye terapeutiske modaliteter. Vores tre strategiske fokusområder er: Patient Forskning Uddannelse. Formålet med at vælge netop disse fokusområder er et ønske om at forandre for at forbedre. Særlige behandlingstilbud Guidet egen beslutning (GEB) Gynækologisk kræft I januar 2013 påbegyndte sygeplejerske, MPH og ph.d. studerende Mette Linnet Olesen et randomiseret interventionsstudie, som har til formål at teste effekten af en individuel empowerment baseret intervention, som er målrettet kvindernes psykosociale behov efter afsluttet behandling for gynækologisk kræft. Det teoretiske grundlag for interventionen er metoden Guided Self-Determination, som oprindeligt blev udviklet inden for diabetes. Metoden består af en række refleksionsark, som kvinderne udfylder hjemme. Arkene hjælper kvinderne til at afklare egne behov og værdier. Kvinden medbringer arkene til 1-4 samtaler med en sygeplejerske, som er uddannet i metoden og dens tilhørende kommunikation (aktiv lytning, spejling og værdiklargøringsrespons). Arkene danner udgangspunkt for samtalen, og parterne indgår i en fælles problemløsningsproces. Studiets resultater forventes i efteråret Endometriose I endometrioseteamet har vi i 2013 arbejdet på at finde ud af, hvordan vi kan give et mere helstøbt behandlingstilbud til vores patienter. Vi oplever, at der er stigende efterspørgsel på redskaber til at håndtere de psykosociale problemstillinger, som mange af vores patienter oplever, såsom træthed, kroniske smerter, dyspareuni og fordøjelsesproblemer. Med inspiration fra Mette Olesens Ph.d.-projekt omhandlende metoden GEB til cancerpatienterne, tilpassede Clara Scherling Herman og Ditte Maria Bjerno Nielsen re-

13 fleksionsarkene i samarbejde med seniorforsker Vibeke Zoffmann, så de kunne anvendes til endometriosepatienterne. Vores hypotese var, at refleksionsarkene kunne blive det værktøj, som patienterne efterlyste til at lære om deres sygdom og finde ud af, hvordan de kan leve med den. Clara og Ditte gennemførte henover sommeren 2013 fem refleksionssamtaler med frivillige patienter, der var tilknyttet vores endometrioseambulatorium. Det var gennemgående i reflektionssamtalerne, at denne metode i særdeleshed synes at være effektiv til at understøtte patienterne i at identificere, hvad det er, de oplever, der er svært, og hvordan de skal håndterer de problematikker, de oplever i hverdagen. På den baggrund besluttede vi at arbejde systematisk på projektet for at kunne tydeliggøre vores resultater samt dokumentere, om patienterne på sigt oplevede øget livskvalitet efter gennemførelse af samtaleforløb med sygeplejerske. I september 2013 blev Clara frikøbt af klinikken til at udarbejde en projektbeskrivelse mhp. at gennemføre et case-control studie. Til studiet rekrutteres fra ambulatoriet deltagere, som vil blive fordelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen vil få tilbudt samtaler med uddannet GEB interviewer og kontrolgruppe vil følge almindelige kontroller i ambulatoriet. Forinden og efter interventionen vil alle deltagere blive bedt om at udfylde et spørgeskema omhandlende deres livskvalitet og med dette vil vi kunne vurdere, om patienterne, der har gennemført GEB samtalerne, oplever øget livskvalitet. Projektet vil blive genoptaget i Samarbejde med patientforeningen KIU Gennem nogle år har læger fra klinikken qua deltagelse i Dansk Gynækologisk Cancergruppe (DGCG) i samarbejde med patientforeningen KIU (Kvinder med kræft i underlivet) arrangeret og afholdt tværfaglige symposier om kræft i underlivet. I januar 2013 afholdtes mødet på Skejby Sygehus. På årets møde var der fokus på den praktiserende læges udfordring ift. at stille kræftdiagnose, kemoterapi samt kirurgisk behandling af ovariecancer. Mødet gav også mulighed for en egentlig dialog mellem speciallæger og patienter. Symposiet gentages i Odense i Side 12

14 KVALITETSUDVIKLING Årsberetning 2013 Vi har i klinikken igen budt ind på at arbejde som gennembrudsklinik med vores kvalitetsudvikling. Vi havde valgt tre indsatsområder/gennembrudsområder: Gennembrudsområder 1) Implementering af daglig tastning i DGCD-sygeplejedatabasen på patienter, som er opereret for c.ovarii 2) Opfølgende telefonisk kontakt til patienter opereret for c.ovarii 14. dage efter indlæggelse 3) Pet/CT scanning før forundersøgelse for selekterede patienter henvist til pakkeforløb for c.ovarii pet/ct scannes før forundersøgelsen. Kvalitetsmål 1) Daglig tastning i sygeplejedatabasen, da der er indberettelsespligt ift. Sundhedsstyrelsen. Løbende monitorering af klinisk sygeplejekvalitet. 2) Identificering og dokumentation af patientens behov/problemer efter udskrivelse Støtte til patienterne gennem rehabiliterings- og efterbehandlingsfasen. 3) Hurtigere behandlingsbeslutning - mindre ventetid for patienten mere effektiv operationsbookning. Resultater 1. Der er opnået en målopfyldelse på 100 % ved daglig ledelsesmæssig fokus, fordelingstavle og tættere målinger hver 14. dag. 2. Målet på 75 % er opnået. Alle udskrevne patienter med en cancer diagnose skal fremadrettet ringes op efter udskrivelse. 3. Det har vist sig, det kun er ca. en tredjedel af alle henviste patienter, det er aktuelt at tilbyde en PET/CT-scanning før forundersøgelse (f.eks. pga. geografi, scannet på andet hospital, eller efter lægeordination osv.) Der har i projektforløbet sjældent været ventetid længere end 2 dage på en forundersøgelse, imens der har været 5-6 dages ventetid på PET/CT scanning. Dette misforhold er under afklaring med Diagnostisk Center mhp. flere scanningstider. Alle patientforløb er monitoreret. Det har været en spændende og inspirerende måde at gå til kvalitetsarbejdet på, som synes meningsfyldt i vores klinik. Kvalitetsteamet: overlæge Vibeke Zobbe og patientkoordinator Vibeke Lytken

15 UDDANNELSE I KLINIKKEN Klinikken uddanner læger, sygeplejersker, jordmoderstuderende, sosu-assistenter og lægesekretærer. Vi har også fokus på det tværfaglige som vi bla. udvikler i regi af Enhed for simulation. Tværfaglig obstetrisk træning og s i- mulationstræning I regi af JMC Ligger Enhed for simulationstræning, hvor alle (uddannelses-)-læger og andre sundhedsprofessionelle medarbejdere kan deltage i forskellige læringsaktiviteter. Formålet med Enheden for simulation i JMC er at arbejde med simulationsbaseret kliniknær forskning, udvikling og uddannelse. Enheden for Simulation i JMC har fokus på følgende forsknings- og træningsområde inden for simulation: Virtual reality i minimal invasiv kirurgi som fx laparoskopisk kirurgi Implementering af kirurgiske træningsprogrammer og kirurgisk kompetencevurdering Obstetrisk simulation monofagligt, tværfagligt og tværdisciplinært Teamtræning i akutte obstetriske hændelser for ansatte i obstetrik og anæstesi Simulation i ultralyd. Forskning og undervisning henvender sig til mange sundhedsprofessionelle faggrupper og vi arbejder både tværfagligt og med teamtræning. Ph.d. studerende er involveret i forskningsgruppen, og medicinstuderende og masterstuderende er løbende involveret i projekter i enheden. Uddannelse af sygeplejersker i klinikken Sygeplejespecialister Siden oktober 2013 er stillingen som klinisk sygeplejespecialist etableret på afdeling Stillingen er etableret efter afsluttende Master of Public Health (MPH) Juni Visionen som klinisk sygeplejespecialist er at inspirere sygeplejersker på alle niveauer og kompetencetrin i en fortsat udvikling og udnyttelse af eksisterende faglige kompetencer for at optimere klinikkens subspecialer indenfor onkologien, og derved bla. kunne tilbyde patienter og deres pårørende høj kvalitet i pleje og behandling. Nære fremtidige visioner er at: Igangsætte og etablere Journal Club i Gynækologisk klinik, for at fremme diskussion og refleksion af faglige viden i forhold til ny forskning indenfor specialeområdet Sikre og støtte klinikkens læringsstruktur ved ugentlige sygeplejekonferencer, herunder inspirere og vejlede sygeplejersker til at formidle og omsætte viden til praksis, således at det kan anvendes af alle i den kliniske hverdag Udarbejde og implementere kliniske retningsliner indenfor specialistområdet Side 14

16 Optimerer det tværfaglige samarbejde mellem læger og sygeplejersker i gynækologisk/onkologi i forbindelse med projektet "Visioner for onkologien" Skabe tættere samarbejde mellem eksterne hospitaler og andre samarbejdspartnere Synliggøre klinikkens sygeplejeposition indenfor det gynækologiske/onkologiske område, nationalt og internationalt, ved aktiv deltagelse ved konferencer, kurser, workshops mm. og være aktivt medlem af Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). For at opfylde visionerne er det af stor betydning, at klinikken arbejder målrettet mod at specialisere og videreuddanne flere basissygeplejersker. Det vil skabe et fagligt attraktivt grundlag for klinikken samt understøtte ønsket om at skabe et dynamisk flow for sygeplejerskernes personlige og faglige udvikling i deres kliniske hverdag, således at hver enkelt bliver udfordret. Uddannelse af læger i klinikken Vi har mange kategorier af læger under uddannelse. Efter de sidste fusioner er antallet øget, og for andre personalegrupper kan det være svært at skelne mellem dem. Hvem kan hvad, og hvorfor skifter en læge pludselig fra forvagt til bagvagt osv. - der er sikkert mange spørgsmål? På årsbasis har vi 30 uddannelsestagende læge i perioder lidt flere pga. tidligere fravær grundet barsel eller sygdom. Afdelingen er normeret til at modtage 12 AP-læger, der er på vej til at blive speciallæger i almen medicin(praktiserende læger) de har typisk en del erfaringer fra flere andre specialer men oftest ikke så stor erfaring i gynækologi og obstetrik. Desuden har vi 6 introduktionslæger. De har oftest deres første kliniske gyn-obs ophold hos os. De har forinden gennemført deres KBU (Klinisk Basis Uddannelse) - nogen har en smule erfaring fra andre specialer, og en del har stiftet bekendtskab med dele af vores speciale via forskningsprojekter. For både intro- og AP-læger er ultralydsskanninger oftest et helt nyt felt. Her har vi dels udført traditionel sidemandsoplæring, dels har vi randomiseret dem til projekt med træning eller ikke træning på vaginal UL simulator (ScanTrainer) med projektansvarlig læge, Ph.d. Martin Grønnebæk Tolsgaard inklusion af deltagere til projektet afsluttes primo For at sikre optimal fremtidig oplæring i ultralyd skal der indarbejdes et oplæringsforløb. Der arbejdes med en plan med træning på ScanTrainer og muligvis et individuelt kørekort. Arbejdet med, hvordan den fremtidige oplæring løses, foregår i samarbejde med professor Ann Tabor. ScanTraineren bliver formodentlig flyttet over på Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), hvor der vil være mulighed for at træne også på skæve tidspunkter med assistance fra studentermedhjælper. Pr. 1. august 2013 er Åse Klemmensen tiltrådt funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), en funktion, der dækker både gynækologien og obstetrikken. På sigt er der planer om, at der skal tilknyttes en ny uddannelsesassisterende yngre læge. Jette Led Sørensen, som tidligere har fungeret som UAO i gyn. /obs. er fremadrettet uddannelsesansvarlig på centerniveau (JMC). Uddannelse af lægesekretærer i klinikken Vi har i 2013 haft 2 elever og begge er i dag ansat i Gynækologisk Klinik. Vi er glade for at have elever i afdelingen, da det er lærerigt og spændende. Vi sætter stor pris på både sygeplejerskernes og lægernes engagement i at tage eleverne med på stuerne og til operationer. I 2014 har vi én elev, der bliver færdiguddannet til oktober Uddannelse af Sosu-assistenter i klinikken Vi modtager Trin 2 sosu-elever, 1 pr. hold efter deres første skoleophold, i deres første praktik (16 uger).

17 I afsnittet både i 5032 og 5032AMA skal eleverne tilegne sig viden og kompetencer om den grundlæggende sygepleje. De har tilknyttet en fast vejleder som er ansvarlig for deres forløb. De stifter ligeledes bekendtskab til emner som; Hygiejne, forebyggelse af sygdom, IT-færdigheder og kommunikation. Side 16

18 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøarbejdet i Gynækologisk Klinik I Gynækologisk Klinik arbejder vi aktivt for et godt arbejdsmiljø som en naturlig del af hverdagen. Det gør vi ved at have faste opgaver, der følges og ved at løse de problemstillinger, der opstår i hverdagen. Samtidig tager vi de mere langsigtede udfordringer op, når vi mødes i arbejdsmiljøgruppen. Mødeaktiviteten i 2013 var fem planlagte, tværfaglige fælles møder. Gynækologisk klinik taler om god omgangstone på årets arbejdsmi l- jødag Der blev igen i år afholdt en fælles arbejdsmiljødag for alle medarbejdere på Rigshospitalet. Emnet omhandlede Små skridt der skaber forandringer, og i alt deltog 250 medarbejdere og ledere i dagen. Formiddagens oplæg af professor Eva Sørensen handlede om innovation og forandringer i dagligdagen hvordan skaber man en innovationskultur, hvor man ved små skridt i det daglige kan skabe store forandringer. Formiddagen var herudover planlagt med 5 forskellige workshops under overskriften Små skridt der har skabt forandring på Rigshospitalet, hvor vi i Gynækologisk klinik var inviteret til at afholde en workshop og fortælle om Det handler om patienterne også når det gælder omgangstonen. På workshoppen fortalte arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske Malene Pedersen, klinikchef Lene Lundvall og oversygeplejerske Charlotte Strømberg om klinikkens arbejde med resultaterne fra Trivsel-OP i 2011, hvor vi tværfagligt udarbejdede et fælles værdigrundlag for et godt arbejdsmiljø med fokus på god omgangstone. Værdigrundlaget hænger synligt i alle afsnit for patienter, pårørende og medarbejdere. Der var stor tilslutning til workshoppen.

19 Lovpligtige, årlige arbejdsmiljøtjek De to årlige arbejdsmiljøtjek blev gennemført i maj og november, og medførte en række gode og brugbare forslag fra alle afsnit. Af opgaver, som blev løst med det samme, kan nævnes: Operationstøj til lægerne ved kontoret på 4232 Ombetrækning af kontorstole til sekretærer Synligt MED-udvalg Nye vandhaner i 4004 Minimeret støj og forstyrrelser i sekretariatet i Arbejdsmiljøgrupperne i 2013 bestod af: 4004, AR Henriette Vallentin, AL Charlotte Strømberg 4232: AR Signe Frahm Bjørn, AL Mette Bergmann 5031: AR Rikke Laigaard, AL Helle Ingvordsen 5032: AR Louise Kristensen, AL Hanne Baden Nielsen Klinikansvarlig arbejdsmiljøleder, Charlotte Strømberg. TEMADAGE I KLINIKKEN Forskningsdag i klinikken Klinikken afholdt den 9. september 2013 forskningsdag, hvor alle ansatte samt ph.d.-studerende var inviterede til at præsentere aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter i klinikken. I år var eftermiddagen struktureret, så der var en session med benigne projekter, en med cancerprojekter og en session med projekter fra Center for Seksuelle Overgreb (CSO). Der var oplæg fra alle faggrupper og stor tilslutning til mødet. Forskningsdagen giver et rigtig godt overblik over de mange vigtige initiativer, der er i klinikken og den viden, der til vejebringes. Det er en anden måde at erfare, hvad der rører sig i alle kanter af klinikken. Mødet var åbent for alle interesserede såvel internt som eksternt, og vi forventer at gentage Forskningsdagen også i En samlet oversigt over aktuelle projekter i klinikken er at finde på side x. Visionsmøde Den 4. oktober afholdtes Strategi og visionsmøde med deltagelse af nøglepersoner i klinikken. På dagsordenen var bla. Bedre patienttilfredshed og fremtidige visioner for klinikken. På baggrund af oplæg drøftede vi udfordringer og fremtidsvisioner for klinikken. Kvalitetskoordinator Birgit Simonsen gennemgik resultater fra LUP- og JMC-undersøgelsen, hvor vi ligger relativt godt men stadig har plads til forbedringer. I et spændende oplæg om Ventetidens anatomi blev vi af udviklingskonsulent Jørgen Ejler Petersen indført i, hvilke udfordringer og ikke mindst modsætninger, der ligger i formlen for nedbringelse af ventetid og samtidig maximal ressourceudnyttelse. Meget oplysende. Vi blev også sat i gang med selv at lave forslag til forbedringer i klinikken, og det kom der mange gode ideer ud af. Side 18

20 antal pt. i % Årsberetning 2013 UDVIKLINGSPROJEKTER/LEAN-PROJEKTER Klinikken har i det forgangne år gennemført et LEAN-projekt med rigtig fine resultater. LEAN i Akut Modtage Afsnit (AMA) Afd. 5032/AMA modtager henviste patienter med graviditetsproblemer før uge 20, samt ikke-gravide gynækologiske patienter. Formålet med afdelingens LEAN-projekt var: - at nedsætte den aktuelle patientventetid til maksimalt en halv time - at optimere yngre lægers supervision/uddannelse - at fastlægge visitationsretningslinjer, således at patienten ses det rette sted første gang - at skabe en team-spirit, hvor sygeplejerske og læge varetager patienten på samme tid. Proces: LEAN-projektet har inddraget centerledelse, afdelingens læge- og plejepersonale samt læger fra almen praksis og speciallægepraksis i møder. Som del af projektet blev foretoget værdistrømsanalyse med forslag til fjernelse af den spildtid, der ikke repræsenterede værdi for patienterne. Som et vigtigt punkt har vi afskaffet den dobbelte modtagelse, hvor patienten først blev set af sygeplejerske og derefter af læge; nu foregår det sideløbende (TEAM-modtagelse). Der udarbejdedes triagerings-/visitationsretningslinjer med baggrund i en opgørelse af en måneds ca. 400 AMA-patienters diagnoser. Grønne konsultationer: patientens tilstand og diagnosens hyppighed medfører, at patienten kan varetages af lægen med mindst gynækologisk erfaring, gule konsultationers diagnose-grupper af lægen med mellemvagtskompetence, og røde konsultationer, hvor patientens tilstand eller formodede diagnose kræver bagvagtskompetence. I figur 1 fremgår de opnåede resultater på ventetid. Serie 1 viser baseline marts Serie 2 viser 1. opgørelse i uge 43/2013. Serie 3 viser 1. års opgørelse samme uger som ved baseline marts 14. Fig. 1 Ventetid Serie1 Serie2 Serie3 0 ventetid

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere