STED: LO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. 6. 18.00 14.00 STED: LO"

Transkript

1 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl til søndag kl STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012 Ved åbningen var der følgende indslag: Åbningstale ved forbundsformand, Morten Lyager. Videohilsen fra Børneambassadør og minister, Nick Hækkerup. Tale ved, Ejner K. Holst fra LO. Tale ved, Frode M. Nicolaisen fra LO skolen. Børnetale af Sune Halkjær og Signe Nissen. Musik leveret af Bisnapgårds band. Punkt 1: Vedtagelse af forretningsorden Ændringsforslag 1(Landsmødet vælger 2 dirigenter, ændres til Landsmødet vælger 3 dirigenter) Ændringsforslag 2 (mindst 10% af de fremmødte stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning, ændres til: én delegeret kræver skriftlig afstemning) Ændringsforslag 3 (Da punkt 6 ikke harmonerer med punkt 11 foreslås at i Punkt 6 slettes sætningen Ændringsforslag til behandling af vedtægtsændringer skal være indleveret skriftligt til dirigenterne inden fredag kl )

2 2 Ændringsforslag 4 (punkt 9- forslag om at kvalificeret flertal ændres til simpelt flertal) Forretningsordenen er vedtaget med ovennævnte ændringer. Punkt 2: Konstitueringer Valg af 3 dirigenter Kirsten Hansen Tom Poulsen Jessi Sørensen Valg af 2 sekretærer Tanja Thomsen Mette Sejerup Rasmussen Valg af stemmeudvalg Kim Arne Overvad Laila Nielsen, blev efter opstilling til næstformand erstattet af Gitte Petersen Kirsten Hansen Valg af stemmetællere Flemming Karlsen Frank Christensen Lis Halkjær Annie Nielsen Monika Findsen Valg af redaktionsudvalg for udtalelser Morten Thorup Mie Jørgensen Kimmie Jul Orla Pedersen Kirsten Thomsen

3 3 Punkt 3: Godkendelse af dagsorden m.v. 3.1 Godkendelse af indkaldelse Dirigenterne konkluderer at landsmødet er lovligt indkaldt-indkaldelse godkendt. 3.2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev enstemmigt godkendt 3.3 Godkendelse af tidsplan Forslag: kaffepausen kl. 11 søndag slettes, dirigenterne sørger for passende pauser Tidsplanen blev godkendt med ovennævnte ændring. Punkt 4: Beretning 4.1 Beretning for Landsmødeperioden for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Den mundtlige beretning blev fremlagt af Morten Lyager og Camilla Emig. 4.2 Godkendelse af såvel den skriftlige som den mundtlige beretning Beretningerne blev enstemmigt godkendt Punkt 5: Handlingsplan 5.1. Behandling af Handlingsplan , samt indkomne forslag Forslag 1 Side 2, linje 3 familieorganisation ændres til børne- og ungdomsorganisation Ændringsforslag til forslag 1 Børne-, ungdoms- og familieorganisation. inkl. Ændringsforslag. Forslag 2 Side 2, linje 4 at blive større ændres til at udvikle sig

4 4 Forslag 3 Side 2, linje 7-14 Hele afsnittet erstattes med: Vi skal fortsat arbejde for en tæt relation til arbejderbevægelsen,hvor vi hjælper hinanden, således at vi i fællesskab kan få sat nogle af DUIs mærkesager på den politiske dagsorden. DUI skal fungere som børnenes stemme i den offentlige debat og skal altid tage børnenes parti. Forslag 4 Side 2, linje 21 større ændres til bedre Forslag 4a Stillet af Østerbro afdeling Side 2 Overordnede mål DUI skal forsat have en klar profil som børne-, ungdoms- og familieorganisation med fokus på familien. Det er i denne vores potentiale for at vokse ligger p.t. Vi er for mange børn og unge det fristed de har brug for i en travl hverdag et åndehul hvor rummelighed og plads til forskellighed er muligt. Og dette skal dyrkes og udvikles mere. Afsnittet indsættes et sted mellem linje 1 og 45 Forslag 5 Stillet af Region Øst Forslag til den videre proces til udvikling af vision for DUI kan indsættes side 2 linje 45. Forstået som et nyt afsnit mellem afsnittet Overordnede mål og afsnittet Politik Bidrag til handlingsplan på området vision Hvorfor værdigrundlag? Det er vigtigt, at DUI har et tydeligt og sammenhængende værdigrundlag, som kan være styrende for organisationens virke. Det vi gør, skal begrundes i et fælles værdigrundlag og en fælles vision. Samtidig bliver det nemmere at brande DUI, som organisation i forhold til andre organisationer. Det bliver nemmere at fortælle nye DUI ere, hvad DUI handler om. Arbejdet omkring at udvikle et værdigrundlag bør være en proces, som starter nedefra hos hver enkelt afdeling. DUI Region Øst giver her et bud på et værdigrundlag, som et diskussionsoplæg til de øvrige regioner og afdelinger, som vi har udarbejdet i en åben proces omkring vedtægtsændringer, handlingsplan mm. Ideer til indhold i et værdigrundlag

5 5 I DUI LEG og VIRKE tror vi på, at en stor gruppe børn, unge og familier har brug for et åndehul fra hverdagen. Igennem leg lærer børn en masse, udvikler sig og knytter venskaber i et stærkt fællesskab. DUI LEG og VIRKE er en fritidsforening for børn, unge og familier, hvor der lægges vægt på leg og sociale aktiviteter. Her mødes børn og unge fra alle samfundslag. DUI inviterer børn og unge på kurser, rejser, træf og stævner, som bringer dem ud af deres hverdag. Børn og unge skal være aktive og selv tage ansvar for sig selv og fællesskabet i DUI. I DUI lægger vi vægt på at lære børn og unge demokratiske og sociale spilleregler. I DUI møder vi børn og unge, der hvor de er. DUI er et mødested og et frirum, hvor der er plads til alle børn, unge og familier og hvor børn kan arbejde på at styrke sider af dem selv udenfor skolen, boligområdet og familien. DUI arbejder med at give børn og unge en stemme i sager, som handler om børn og unges forhold i lokalområdet, i kommunal, regional- og landspolitik og på internationalt plan. Forslag 6 Side 3, linje 16 Slettes Forslag 7 Side 3, linje 35 børne- og familieorganisation ændres til børne- og ungdomsorganisation Forslaget blev trukket Forslag 8 Side 3, linje 36 Slettes har den og derfor Forslag 9 Side 4, linje Slettes Forslag 10 Side 4, linje 24 alle slettes

6 6 Forslag 11 Side 5, linje 7-9 Slettes Ændringsforslag til Forslag 11: linje 2 til og med daglig. Linje 2 fra: Derfor.forhold linje 5 slettes. Linje 7-9 rykkes op til resten af teksten. Ændringsforslaget blev vedtaget Forslag 12 Side 5, linje 17 betingelsesløst slettes Forslag 13 Side 5, linje Slettes Ændringsforslag: Linje 30 (fra DUI) -31 indsættes som punktform og punkterne linje sættes op i teksten. Med redaktionel tilpasning. Ændringsforslaget blev vedtaget Forslag 13a Stillet af Helsingør afdeling Side 7 efter linje 29 Hovedbestyrelsen skal nedsætte et udvalg, som står for at arrangere aktiviteter på landsplan for medarbejdere. Forslag 13b Stillet af Helsingør afdeling Side 6 efter linje 21 Det skal løbende undersøges hvilken effekt de nye medlemstyper har på medlemsudviklingen. Forslag 14 Side 8, linje Slettes

7 7 Forslag 14a Stillet af: LUU Side 8 linje slettes Forslag 14b Stillet af LUU Side 8, linje 28 og 36 Ordene ressourcepersoner ændres til mentorordninger. Forslag 14c Stillet af LUU Side 8, linje Stykket sådan som det allerede er i tilfældet i LBU slettes Forslag 15 Side 9, linje Erstattes med: Mange familier efterlyser mere tid sammen. DUI skal blive bedre til at imødegå dette behov og også afholde aktiviteter, der inddrager hele familien. Forslag 16 Side 10, linje Slettes Forslag 17 Side 11, linje 14 Efter af DUF tilføjes og AOF. Dette skal konsekvensrettes videre i handlingsplanen.

8 8 Forslag 17a Stillet af Helsingør afdeling Side 11, efter linje 18 DUI skal i løbet af perioden sørge for at alle nye medarbejdere bliver tilbudt et introkursus. Forslag 18 Stillet af Helsingør afdeling Side 12, linje 5 og Side 12 linje rettes til 1000 Forslag 19 Stillet af Helsingør afdeling Side 12, linje 12 Der skal arbejdes målrettet på at der deltager flere internationale gæster på Jubilejren. Forslag 19a Stillet af Østerbro afdeling Side 13, linje Teksten i linjerne erstattes af nedenstående. HB og FU skal sikre en større deltagelse i demokratiet i vores organisation. Deltagelse kommer med ejerskab, engagement, aktivisme, arbejdsfordeling i en involverende proces og denne skal igen fremelskes i DUI. Det er derfor vigtig at få kigget grundigt på vores værdigrundlag. Vi skal i den kommende landsmødeperiode igangsætte en proces, hvor vi alle er med til definere DUI s plads i samfundet. Vi skal finde ud af, hvor vi (især) som en landsdækkende organisation kan gøre hverdagen bedre. Kort sagt skal vi finde ud af, hvem DUI er og hvor vi er uundværlige. Det er igennem dette arbejde, vi skal sætte standarden for det fremtidige arbejde, hvor alle tager deres del af ansvaret. Derfor forpligter HB og FU sig til at igangsætte en landsdækkende værdidebat, som skal gå vores organisation efter i sømmene. Hvad enten det drejer sig om vores eksistensgrundlag, strukturen eller arbejdsfordelingen i hele DUI. Debatten skal være med til at opgradere DUI til at være en tidssvarende organisation og ende i et klart mål for både vision og handling.

9 9 Forslag 19b Stillet af Helsingør afdeling Side 6, efter linje 21 tilføjes: Det skal løbende undersøges hvilken effekt de nye medlemstyper har på medlemsudviklingen. Forslag 19c Stillet af Helsingør afdeling Side 13 efter linje 36 Derudover skal udvalget kigge på formålsparagraffen og komme med forslag til hvordan vi kan modernisere dette punkt. Forslag 20 Stillet af Helsingør afdeling HB og FU Side 13 linje 37 HB skal udvikle uddannelse og værktøjer til medarbejderne HB skal styre udviklingen af DUIs landsdækkende aktiviteter Forslag 21 Stillet af Helsingør afdeling Forbundskontoret Side 14 linje 1 til 19 Afsnittet fjernes. Forslag 22 Side 16, linje Slettes Forslag 23 Side 18, linje Slettes

10 10 Forslag 24 Side 20, linje 2 lave en klar linje imellem erstattes med klarlægge Forslag 25 Stillet af Frank Hansen Side 2, linje 4 slette fra uden den støtte fra LO. Og til og med linje Godkendelse af Handlingsplan for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Afstemning om den samlede handlingsplan med vedtagne ændringer Handlingsplanen blev vedtaget. Punkt 6: Andre indkomne forslag og udtalelser 6.1: Udtalelser Udtalelsen Børn er først og fremmest børn blev fremlagt og diskuteret Udtalelsen blev godkendt og skal rettes til inden udsendelse. 6.2: Andre indkomne forslag Der var ingen andre indkomne forslag. Punkt 7: Love 7.1: Behandling af indkomne ændringsforslag til gældende vedtægter for DUI-LEG og VIRKE Forslag 1 Stillet af HB 3 stk. 1 - Opbygning Fællesledelser tilføjes som ekstra punkt

11 11 Forslag 2 Stillet af HB 3 stk.2 Landsforbundet skal godkende lokale enheder Hele afsnittet ændres til: Landsforbundet skal godkende enheder Alle organisatoriske enheder der ønsker at være en del af DUI-LEG og VIRKE, ved direkte eller indirekte tilknytning, skal godkendes af forretningsudvalg på landsplan og er forpligtet til at indsende regnskab og referat, godkendt på deres årsmøde/generalforsamling. Afdelinger og fællesledelser er pligtig til at tilhøre den region inden for hvis område, de befinder sig. Forslag 3 Stillet af HB 3 stk.2 Landsforbundet skal godkende lokale enheder Tilføjes den eksisterende tekst: Venneforeninger er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI s Venner. Forslag 3A Stillet af HB Ændring til teksten i forslag 3: Venneforeninger der etableres efter landsmødet 2012 er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI s Venner. Forslag 4 Stillet af HB 3 stk. 4 Fællesledelser Nyt punkt 4 tilføjes(øvrige punkter forhøjes med en): Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis. med rettelserne i forslag 4A. Skal samles redaktionelt med forslag 4A.

12 12 Forslag 4A Stillet af Region Nord Ændring til teksten i forslag 4: Ændring til teksten i forslag 4: Oprettelse af Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis.,såfremt disse beslutter det på et møde indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Såfremt der oprettes en fællesledelse, er alle afdelinger automatisk medlem af denne, også afdelinger der etableres senere., men skal samles redaktionelt med forslag 4 Forslag 4B Stillet af Vordingborg og Næstved afdeling og fællesledelsen i gl. Storstrøms amt Ændring til teksten i forslag 4: Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. En fællesledelse kan også oprettes ud fra de samme geografiske rammer som de gamle amter. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis. Forslag 5 Stillet af HB 4 stk. 2 Delegerede til Landsmødet Tilføjet fællesledelser i afsnit:: 4 repræsentanter fra hver region, 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets godkendte fællesledelser og afdelinger,. Forslag 5A Stillet af Region Nord 4 stk. 2 Delegerede til Landsmødet Tilføjet i afsnittet: 4 repræsentanter fra hver region, 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets godkendte fællesledelser og afdelinger, samt 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets organisationsmedlemmer. De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret

13 13 Forslag 6 Stillet af HB 4 stk. 4 Landsmødets indhold og 4. stk. 5 Valg på landsmødet Ordet Fællesledelser tilføjes samme steder, hvor der står afdelinger. Forslag 7 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Ændres til: øverste myndighed mellem landsmøderne, består af formanden, 2 næstformænd, 2 forretningsudvalgsmedlemmer forretningsudvalget og 6 repræsentanter fra hver region Forslag 8 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Ændres til: Herudover kan der deltage 1 repræsentant med stemmeret, fra hver af disse organisationer: LO, Socialdemokratiet, AOF, DSU, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Landsforeningen DUI s venner. Rettes til så der står DUI-LEG og VIRKE s venner Forslag 8A Stillet af Region Nord 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Tilføjes i slutningen af afsnit: Herudover kan der deltage 1 repræsentant med stemmeret, fra hver af disse organisationer: LO, Socialdemokratiet, AOF, DSU, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Landsforeningen DUI s venner. Herudover kan de kritiske revisorer deltage uden stemmeret. Forslag 9 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Slettes fra afsnittet: samt 5 repræsentanter blandt de til Landsforbundet tilknyttede organisationsmedlemmer, dog højst 1 pr. organisation. Alle disse har stemmeret.

14 14 Forslag 10 Stillet af HB 6 stk. 4 Ansættelse af personale Ændres til: Forbundsformanden Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af Forbundskontoret. Forslag 10A Stillet af HB 6 stk. 4 Ansættelse af personalet Hele sætningen slettes: Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af Forbundskontoret. Forslag 11 Stillet af Skovlunde afd. 6 Stk. 6 Børneudvalg og ungdomsudvalg Ændres til: Børneudvalg og,ungdomsudvalg og voksenudvalg Teksten tilføjes sidst i punkt 6: LandsVoksenUdvalg Der vælges et landsvoksenudvalg af og blandt de voksne over 22 år, med det formål at skabe aktiviteter for voksne medarbejdere. Udvalget sammensættes således: LandsVoksenUdvalget består af udvalgsformanden og 1 medlem fra hver region som vælges for en 2 årig periode. LandsVoksenUdvalgets forretningsorden. Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra LandsVoksenUdvalget. Forslag 11A Stillet af Østerbro Afd LandsVoksenUdvalget ændres til Medarbejderudvalget Faldet som konsekvens af forslag 11

15 15 Forslag 12 Stillet af HB 7 stk. 1 Forretningsudvalgets sammensætning Ændres til: Forretningsudvalget består af 1 forbundsformand og 2 næstformænd der vælges af landsmødet, herudover vælger hovedbestyrelsen 3 forretningsudvalgsmedlemmer og udpeger en person fra personalet. Forslag 13 Stillet af HB 7 stk. 2 Øvrige deltager i FU-møder Slettes: I forretningsudvalgsmøderne deltager med tale, men ikke stemmeret, daglig administrativ ledelse og de af forretningsudvalget tilforordnede. Forslaget blev trukket Forslag 14 Stillet af region øst 1 Formål Ændres til: at afholde mindst ét årligt efter behov børnetræf/ungdomstræf, Forslag 14a Ændring til forslag 14 at afholde mindst én årlig børne- og ungdomsaktivitet, såfremt der er børne- og ungdomsrepræsentanter valgt.

16 16 Forslag 14b Ændring til forslag 14 Hvis muligt at afholde mindst én årlig børne- og ungdomsaktivitet, såfremt der er børne- og ungdomsrepræsentanter valgt. Forslag 15 Stillet af region øst 3 stk. 4 Ændres til: en 2-årig periode. Derudover vælges for en 1-årig periode 2 børne- og ungdomsrepræsentanter. Der kan vælges 2 Børne- og Ungdomsrepræsentanter for en 1 årige periode. Forslag 16 Stillet af region øst 7 stk. 1 Forvaltning af afdelingernes midler Tilføjes efter afsnit: Regionen og Forretningsudvalget skal informeres om ophævelse af afdelingen før indkaldelse udsendes om ophævelse af afdelingen Forslaget blev trukket Forslag 16A Stillet af HB 7 stk. 1 Forvaltning af afdelingernes midler Tilføjer Forbundets til forslag 16:Regionen og forbundets Forretningsudvalget skal informeres om ophævelse af afdelingen før indkaldelse udsendes om ophævelse af afdelingen

17 17 Forslag 17 Stillet af region øst 7 stk. 2 Ophævelse af regioner Tilføjes efter afsnit: Ophævelse af regionen skal vedtages på 2 på hinanden følgende regionsårsmøder, hvor af det ene kan være et ekstraordinært regionsårsmøde. Der skal være mindst 14 dage mellem møderne. Landsforbundet og forretningsudvalg skal informeres om ophævelse af regionen før indkaldelse til regionsårsmøde udsendes. Forslaget blev trukket til fordel for forslag 17A Forslag 17A Stillet af HB 7 stk. 2 Ophævelse af regioner Tilføjer Forbundets til forslag 17: Der skal være mindst 14 dage mellem møderne. Landsforbundet og Forbundets forretningsudvalg og indarbejdes i forslag 17 Forslag 18 Stillet af HB 3 stk. 3 - Valg på årsfællesmødet Tilføjes i slutningen af stk. 3: Andre valg Desuden vælges en delegeret til regionsårsmødet. I landsmødeår vælges en delegeret til landsmødet. 7.2: Godkendelse af vedtægterne for DUI-LEG og VIRKE De samlede vedtægterne blev godkendt.

18 18 Punkt 8: Fastsættelse af kontingent 8.1: Kontingent forslaget for Landsmødeperioden Kontingentforslaget blev godkendt. Punkt 9: Valg 9.1: Valg af Forbundsformand Afgående: Morten Lyager, modtager ikke genvalg Såfremt ændringsforslag 10 eller 10A til vedtægterne bliver vedtaget, indstiller Hovedbestyrelsen Morten Thorup til valg som forbundsformand. Såfremt ændringsforslag 10 eller 10A til vedtægterne ikke bliver vedtaget, indstiller Hovedbestyrelsen Stig Møller til valg som forbundsformand. Stig Møller blev valgt til forbundsformand.

19 19 9.2: Valg af 2 næstformænd Afgående: Vakant Afgående: Camilla Emig, modtager ikke genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Ulla Christensen som næstformænd. Ulla stiller sig alene til rådighed, såfremt der lægges op til lønnet formand. Laila Nielsen Ramsø afdeling indstilles som næstformand i DUI-Leg og Virke. Laila Nielsen blev valgt til næstformand. Stig Møller lægger op til at anden næstformandspost lades vakant og at HB bemyndiges til at finde en kandidat. Godkendt af landsmødet. 9.3: Valg af 2 kritiske revisorer Afgående: Jessi Sørensen, Region Nord, modtager genvalg Afgående: Tommy Olsen, Region Syd, modtager genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Jessi Sørensen og Tommy Olsen til genvalg som kritiske revisorer. Jessi Sørensen og Tommy Olsen blev valgt til kritiske revisorer. 9.4: Valg af 2 suppleanter for de kritiske revisorer Afgående: Bruno Karlsen, Region Øst, modtager genvalg Afgående: Lis Halkjær, Region Øst, modtager genvalg Hovedbestyrelsen foretager indstillinger hertil på hovedbestyrelsesmødet forud for Landsmødet. Bruno Karlsen og Lis Halkjær blev valgt til suppleanter for de kritiske revisorer. 9.5: Valg af Statsautoriseret revisor Afgående: Revisionsinstituttet, modtager genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet til genvalg som statsautoriseret revisor. Revisionsinstituttet blev valgt til statsautoriseret revisor.

20 20 Punkt 10: Landsmøde : Dato for landsmøde 2016 Weekenden Maj 2016 blev valgt som datoen for næste ordinære landsmøde Godkendelse af referatet Tanja Elmose Thomsen, sekretær Mette Sejerup Rasmussen, sekretær Tom Poulsen, dirigent Kirsten Hansen, dirigent Jessi Sørensen, dirigent Stig Møller, forbundsformand Laila Nielsen, næstformand Hvidovre den 25. maj 2012 Referatet er udarbejdet af Tanja Elmose Thomsen og Mette Sejerup Rasmussen og tilrettet af Jonas B. Larsen

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dagsreferat fredag den 24. oktober 2014 Punkt 6 lovforslag fortsat 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand,

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE TARUP SKOLE, ODENSE 10. MARTS 2012 [Skriv tekst] Indhold PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 4 DAGSORDEN... 5 Pkt. 1 VALG

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene.

DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene. Generalforsamling i Bifrost 12.-13. november 2011 BESLUTNINGSREFERAT Lørdag den 12. november 2011 DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a.

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne.

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. 2. FORMÅL Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten

Læs mere

Vedtægter 1. Navn og stiftelse.

Vedtægter 1. Navn og stiftelse. Vedtægter 1. Navn og stiftelse. Foreningens navn er KOLONIHAVERNES FÆLLESREPRÆSENTATION. Foreningen er stiftet d.20. januar 2007. Foreningens hjemsted er på den siddende formands folkeregisteradresse og

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere