STED: LO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. 6. 18.00 14.00 STED: LO"

Transkript

1 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl til søndag kl STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012 Ved åbningen var der følgende indslag: Åbningstale ved forbundsformand, Morten Lyager. Videohilsen fra Børneambassadør og minister, Nick Hækkerup. Tale ved, Ejner K. Holst fra LO. Tale ved, Frode M. Nicolaisen fra LO skolen. Børnetale af Sune Halkjær og Signe Nissen. Musik leveret af Bisnapgårds band. Punkt 1: Vedtagelse af forretningsorden Ændringsforslag 1(Landsmødet vælger 2 dirigenter, ændres til Landsmødet vælger 3 dirigenter) Ændringsforslag 2 (mindst 10% af de fremmødte stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning, ændres til: én delegeret kræver skriftlig afstemning) Ændringsforslag 3 (Da punkt 6 ikke harmonerer med punkt 11 foreslås at i Punkt 6 slettes sætningen Ændringsforslag til behandling af vedtægtsændringer skal være indleveret skriftligt til dirigenterne inden fredag kl )

2 2 Ændringsforslag 4 (punkt 9- forslag om at kvalificeret flertal ændres til simpelt flertal) Forretningsordenen er vedtaget med ovennævnte ændringer. Punkt 2: Konstitueringer Valg af 3 dirigenter Kirsten Hansen Tom Poulsen Jessi Sørensen Valg af 2 sekretærer Tanja Thomsen Mette Sejerup Rasmussen Valg af stemmeudvalg Kim Arne Overvad Laila Nielsen, blev efter opstilling til næstformand erstattet af Gitte Petersen Kirsten Hansen Valg af stemmetællere Flemming Karlsen Frank Christensen Lis Halkjær Annie Nielsen Monika Findsen Valg af redaktionsudvalg for udtalelser Morten Thorup Mie Jørgensen Kimmie Jul Orla Pedersen Kirsten Thomsen

3 3 Punkt 3: Godkendelse af dagsorden m.v. 3.1 Godkendelse af indkaldelse Dirigenterne konkluderer at landsmødet er lovligt indkaldt-indkaldelse godkendt. 3.2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev enstemmigt godkendt 3.3 Godkendelse af tidsplan Forslag: kaffepausen kl. 11 søndag slettes, dirigenterne sørger for passende pauser Tidsplanen blev godkendt med ovennævnte ændring. Punkt 4: Beretning 4.1 Beretning for Landsmødeperioden for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Den mundtlige beretning blev fremlagt af Morten Lyager og Camilla Emig. 4.2 Godkendelse af såvel den skriftlige som den mundtlige beretning Beretningerne blev enstemmigt godkendt Punkt 5: Handlingsplan 5.1. Behandling af Handlingsplan , samt indkomne forslag Forslag 1 Side 2, linje 3 familieorganisation ændres til børne- og ungdomsorganisation Ændringsforslag til forslag 1 Børne-, ungdoms- og familieorganisation. inkl. Ændringsforslag. Forslag 2 Side 2, linje 4 at blive større ændres til at udvikle sig

4 4 Forslag 3 Side 2, linje 7-14 Hele afsnittet erstattes med: Vi skal fortsat arbejde for en tæt relation til arbejderbevægelsen,hvor vi hjælper hinanden, således at vi i fællesskab kan få sat nogle af DUIs mærkesager på den politiske dagsorden. DUI skal fungere som børnenes stemme i den offentlige debat og skal altid tage børnenes parti. Forslag 4 Side 2, linje 21 større ændres til bedre Forslag 4a Stillet af Østerbro afdeling Side 2 Overordnede mål DUI skal forsat have en klar profil som børne-, ungdoms- og familieorganisation med fokus på familien. Det er i denne vores potentiale for at vokse ligger p.t. Vi er for mange børn og unge det fristed de har brug for i en travl hverdag et åndehul hvor rummelighed og plads til forskellighed er muligt. Og dette skal dyrkes og udvikles mere. Afsnittet indsættes et sted mellem linje 1 og 45 Forslag 5 Stillet af Region Øst Forslag til den videre proces til udvikling af vision for DUI kan indsættes side 2 linje 45. Forstået som et nyt afsnit mellem afsnittet Overordnede mål og afsnittet Politik Bidrag til handlingsplan på området vision Hvorfor værdigrundlag? Det er vigtigt, at DUI har et tydeligt og sammenhængende værdigrundlag, som kan være styrende for organisationens virke. Det vi gør, skal begrundes i et fælles værdigrundlag og en fælles vision. Samtidig bliver det nemmere at brande DUI, som organisation i forhold til andre organisationer. Det bliver nemmere at fortælle nye DUI ere, hvad DUI handler om. Arbejdet omkring at udvikle et værdigrundlag bør være en proces, som starter nedefra hos hver enkelt afdeling. DUI Region Øst giver her et bud på et værdigrundlag, som et diskussionsoplæg til de øvrige regioner og afdelinger, som vi har udarbejdet i en åben proces omkring vedtægtsændringer, handlingsplan mm. Ideer til indhold i et værdigrundlag

5 5 I DUI LEG og VIRKE tror vi på, at en stor gruppe børn, unge og familier har brug for et åndehul fra hverdagen. Igennem leg lærer børn en masse, udvikler sig og knytter venskaber i et stærkt fællesskab. DUI LEG og VIRKE er en fritidsforening for børn, unge og familier, hvor der lægges vægt på leg og sociale aktiviteter. Her mødes børn og unge fra alle samfundslag. DUI inviterer børn og unge på kurser, rejser, træf og stævner, som bringer dem ud af deres hverdag. Børn og unge skal være aktive og selv tage ansvar for sig selv og fællesskabet i DUI. I DUI lægger vi vægt på at lære børn og unge demokratiske og sociale spilleregler. I DUI møder vi børn og unge, der hvor de er. DUI er et mødested og et frirum, hvor der er plads til alle børn, unge og familier og hvor børn kan arbejde på at styrke sider af dem selv udenfor skolen, boligområdet og familien. DUI arbejder med at give børn og unge en stemme i sager, som handler om børn og unges forhold i lokalområdet, i kommunal, regional- og landspolitik og på internationalt plan. Forslag 6 Side 3, linje 16 Slettes Forslag 7 Side 3, linje 35 børne- og familieorganisation ændres til børne- og ungdomsorganisation Forslaget blev trukket Forslag 8 Side 3, linje 36 Slettes har den og derfor Forslag 9 Side 4, linje Slettes Forslag 10 Side 4, linje 24 alle slettes

6 6 Forslag 11 Side 5, linje 7-9 Slettes Ændringsforslag til Forslag 11: linje 2 til og med daglig. Linje 2 fra: Derfor.forhold linje 5 slettes. Linje 7-9 rykkes op til resten af teksten. Ændringsforslaget blev vedtaget Forslag 12 Side 5, linje 17 betingelsesløst slettes Forslag 13 Side 5, linje Slettes Ændringsforslag: Linje 30 (fra DUI) -31 indsættes som punktform og punkterne linje sættes op i teksten. Med redaktionel tilpasning. Ændringsforslaget blev vedtaget Forslag 13a Stillet af Helsingør afdeling Side 7 efter linje 29 Hovedbestyrelsen skal nedsætte et udvalg, som står for at arrangere aktiviteter på landsplan for medarbejdere. Forslag 13b Stillet af Helsingør afdeling Side 6 efter linje 21 Det skal løbende undersøges hvilken effekt de nye medlemstyper har på medlemsudviklingen. Forslag 14 Side 8, linje Slettes

7 7 Forslag 14a Stillet af: LUU Side 8 linje slettes Forslag 14b Stillet af LUU Side 8, linje 28 og 36 Ordene ressourcepersoner ændres til mentorordninger. Forslag 14c Stillet af LUU Side 8, linje Stykket sådan som det allerede er i tilfældet i LBU slettes Forslag 15 Side 9, linje Erstattes med: Mange familier efterlyser mere tid sammen. DUI skal blive bedre til at imødegå dette behov og også afholde aktiviteter, der inddrager hele familien. Forslag 16 Side 10, linje Slettes Forslag 17 Side 11, linje 14 Efter af DUF tilføjes og AOF. Dette skal konsekvensrettes videre i handlingsplanen.

8 8 Forslag 17a Stillet af Helsingør afdeling Side 11, efter linje 18 DUI skal i løbet af perioden sørge for at alle nye medarbejdere bliver tilbudt et introkursus. Forslag 18 Stillet af Helsingør afdeling Side 12, linje 5 og Side 12 linje rettes til 1000 Forslag 19 Stillet af Helsingør afdeling Side 12, linje 12 Der skal arbejdes målrettet på at der deltager flere internationale gæster på Jubilejren. Forslag 19a Stillet af Østerbro afdeling Side 13, linje Teksten i linjerne erstattes af nedenstående. HB og FU skal sikre en større deltagelse i demokratiet i vores organisation. Deltagelse kommer med ejerskab, engagement, aktivisme, arbejdsfordeling i en involverende proces og denne skal igen fremelskes i DUI. Det er derfor vigtig at få kigget grundigt på vores værdigrundlag. Vi skal i den kommende landsmødeperiode igangsætte en proces, hvor vi alle er med til definere DUI s plads i samfundet. Vi skal finde ud af, hvor vi (især) som en landsdækkende organisation kan gøre hverdagen bedre. Kort sagt skal vi finde ud af, hvem DUI er og hvor vi er uundværlige. Det er igennem dette arbejde, vi skal sætte standarden for det fremtidige arbejde, hvor alle tager deres del af ansvaret. Derfor forpligter HB og FU sig til at igangsætte en landsdækkende værdidebat, som skal gå vores organisation efter i sømmene. Hvad enten det drejer sig om vores eksistensgrundlag, strukturen eller arbejdsfordelingen i hele DUI. Debatten skal være med til at opgradere DUI til at være en tidssvarende organisation og ende i et klart mål for både vision og handling.

9 9 Forslag 19b Stillet af Helsingør afdeling Side 6, efter linje 21 tilføjes: Det skal løbende undersøges hvilken effekt de nye medlemstyper har på medlemsudviklingen. Forslag 19c Stillet af Helsingør afdeling Side 13 efter linje 36 Derudover skal udvalget kigge på formålsparagraffen og komme med forslag til hvordan vi kan modernisere dette punkt. Forslag 20 Stillet af Helsingør afdeling HB og FU Side 13 linje 37 HB skal udvikle uddannelse og værktøjer til medarbejderne HB skal styre udviklingen af DUIs landsdækkende aktiviteter Forslag 21 Stillet af Helsingør afdeling Forbundskontoret Side 14 linje 1 til 19 Afsnittet fjernes. Forslag 22 Side 16, linje Slettes Forslag 23 Side 18, linje Slettes

10 10 Forslag 24 Side 20, linje 2 lave en klar linje imellem erstattes med klarlægge Forslag 25 Stillet af Frank Hansen Side 2, linje 4 slette fra uden den støtte fra LO. Og til og med linje Godkendelse af Handlingsplan for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Afstemning om den samlede handlingsplan med vedtagne ændringer Handlingsplanen blev vedtaget. Punkt 6: Andre indkomne forslag og udtalelser 6.1: Udtalelser Udtalelsen Børn er først og fremmest børn blev fremlagt og diskuteret Udtalelsen blev godkendt og skal rettes til inden udsendelse. 6.2: Andre indkomne forslag Der var ingen andre indkomne forslag. Punkt 7: Love 7.1: Behandling af indkomne ændringsforslag til gældende vedtægter for DUI-LEG og VIRKE Forslag 1 Stillet af HB 3 stk. 1 - Opbygning Fællesledelser tilføjes som ekstra punkt

11 11 Forslag 2 Stillet af HB 3 stk.2 Landsforbundet skal godkende lokale enheder Hele afsnittet ændres til: Landsforbundet skal godkende enheder Alle organisatoriske enheder der ønsker at være en del af DUI-LEG og VIRKE, ved direkte eller indirekte tilknytning, skal godkendes af forretningsudvalg på landsplan og er forpligtet til at indsende regnskab og referat, godkendt på deres årsmøde/generalforsamling. Afdelinger og fællesledelser er pligtig til at tilhøre den region inden for hvis område, de befinder sig. Forslag 3 Stillet af HB 3 stk.2 Landsforbundet skal godkende lokale enheder Tilføjes den eksisterende tekst: Venneforeninger er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI s Venner. Forslag 3A Stillet af HB Ændring til teksten i forslag 3: Venneforeninger der etableres efter landsmødet 2012 er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI s Venner. Forslag 4 Stillet af HB 3 stk. 4 Fællesledelser Nyt punkt 4 tilføjes(øvrige punkter forhøjes med en): Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis. med rettelserne i forslag 4A. Skal samles redaktionelt med forslag 4A.

12 12 Forslag 4A Stillet af Region Nord Ændring til teksten i forslag 4: Ændring til teksten i forslag 4: Oprettelse af Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis.,såfremt disse beslutter det på et møde indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Såfremt der oprettes en fællesledelse, er alle afdelinger automatisk medlem af denne, også afdelinger der etableres senere., men skal samles redaktionelt med forslag 4 Forslag 4B Stillet af Vordingborg og Næstved afdeling og fællesledelsen i gl. Storstrøms amt Ændring til teksten i forslag 4: Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. En fællesledelse kan også oprettes ud fra de samme geografiske rammer som de gamle amter. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis. Forslag 5 Stillet af HB 4 stk. 2 Delegerede til Landsmødet Tilføjet fællesledelser i afsnit:: 4 repræsentanter fra hver region, 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets godkendte fællesledelser og afdelinger,. Forslag 5A Stillet af Region Nord 4 stk. 2 Delegerede til Landsmødet Tilføjet i afsnittet: 4 repræsentanter fra hver region, 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets godkendte fællesledelser og afdelinger, samt 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets organisationsmedlemmer. De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret

13 13 Forslag 6 Stillet af HB 4 stk. 4 Landsmødets indhold og 4. stk. 5 Valg på landsmødet Ordet Fællesledelser tilføjes samme steder, hvor der står afdelinger. Forslag 7 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Ændres til: øverste myndighed mellem landsmøderne, består af formanden, 2 næstformænd, 2 forretningsudvalgsmedlemmer forretningsudvalget og 6 repræsentanter fra hver region Forslag 8 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Ændres til: Herudover kan der deltage 1 repræsentant med stemmeret, fra hver af disse organisationer: LO, Socialdemokratiet, AOF, DSU, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Landsforeningen DUI s venner. Rettes til så der står DUI-LEG og VIRKE s venner Forslag 8A Stillet af Region Nord 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Tilføjes i slutningen af afsnit: Herudover kan der deltage 1 repræsentant med stemmeret, fra hver af disse organisationer: LO, Socialdemokratiet, AOF, DSU, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Landsforeningen DUI s venner. Herudover kan de kritiske revisorer deltage uden stemmeret. Forslag 9 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Slettes fra afsnittet: samt 5 repræsentanter blandt de til Landsforbundet tilknyttede organisationsmedlemmer, dog højst 1 pr. organisation. Alle disse har stemmeret.

14 14 Forslag 10 Stillet af HB 6 stk. 4 Ansættelse af personale Ændres til: Forbundsformanden Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af Forbundskontoret. Forslag 10A Stillet af HB 6 stk. 4 Ansættelse af personalet Hele sætningen slettes: Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af Forbundskontoret. Forslag 11 Stillet af Skovlunde afd. 6 Stk. 6 Børneudvalg og ungdomsudvalg Ændres til: Børneudvalg og,ungdomsudvalg og voksenudvalg Teksten tilføjes sidst i punkt 6: LandsVoksenUdvalg Der vælges et landsvoksenudvalg af og blandt de voksne over 22 år, med det formål at skabe aktiviteter for voksne medarbejdere. Udvalget sammensættes således: LandsVoksenUdvalget består af udvalgsformanden og 1 medlem fra hver region som vælges for en 2 årig periode. LandsVoksenUdvalgets forretningsorden. Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra LandsVoksenUdvalget. Forslag 11A Stillet af Østerbro Afd LandsVoksenUdvalget ændres til Medarbejderudvalget Faldet som konsekvens af forslag 11

15 15 Forslag 12 Stillet af HB 7 stk. 1 Forretningsudvalgets sammensætning Ændres til: Forretningsudvalget består af 1 forbundsformand og 2 næstformænd der vælges af landsmødet, herudover vælger hovedbestyrelsen 3 forretningsudvalgsmedlemmer og udpeger en person fra personalet. Forslag 13 Stillet af HB 7 stk. 2 Øvrige deltager i FU-møder Slettes: I forretningsudvalgsmøderne deltager med tale, men ikke stemmeret, daglig administrativ ledelse og de af forretningsudvalget tilforordnede. Forslaget blev trukket Forslag 14 Stillet af region øst 1 Formål Ændres til: at afholde mindst ét årligt efter behov børnetræf/ungdomstræf, Forslag 14a Ændring til forslag 14 at afholde mindst én årlig børne- og ungdomsaktivitet, såfremt der er børne- og ungdomsrepræsentanter valgt.

16 16 Forslag 14b Ændring til forslag 14 Hvis muligt at afholde mindst én årlig børne- og ungdomsaktivitet, såfremt der er børne- og ungdomsrepræsentanter valgt. Forslag 15 Stillet af region øst 3 stk. 4 Ændres til: en 2-årig periode. Derudover vælges for en 1-årig periode 2 børne- og ungdomsrepræsentanter. Der kan vælges 2 Børne- og Ungdomsrepræsentanter for en 1 årige periode. Forslag 16 Stillet af region øst 7 stk. 1 Forvaltning af afdelingernes midler Tilføjes efter afsnit: Regionen og Forretningsudvalget skal informeres om ophævelse af afdelingen før indkaldelse udsendes om ophævelse af afdelingen Forslaget blev trukket Forslag 16A Stillet af HB 7 stk. 1 Forvaltning af afdelingernes midler Tilføjer Forbundets til forslag 16:Regionen og forbundets Forretningsudvalget skal informeres om ophævelse af afdelingen før indkaldelse udsendes om ophævelse af afdelingen

17 17 Forslag 17 Stillet af region øst 7 stk. 2 Ophævelse af regioner Tilføjes efter afsnit: Ophævelse af regionen skal vedtages på 2 på hinanden følgende regionsårsmøder, hvor af det ene kan være et ekstraordinært regionsårsmøde. Der skal være mindst 14 dage mellem møderne. Landsforbundet og forretningsudvalg skal informeres om ophævelse af regionen før indkaldelse til regionsårsmøde udsendes. Forslaget blev trukket til fordel for forslag 17A Forslag 17A Stillet af HB 7 stk. 2 Ophævelse af regioner Tilføjer Forbundets til forslag 17: Der skal være mindst 14 dage mellem møderne. Landsforbundet og Forbundets forretningsudvalg og indarbejdes i forslag 17 Forslag 18 Stillet af HB 3 stk. 3 - Valg på årsfællesmødet Tilføjes i slutningen af stk. 3: Andre valg Desuden vælges en delegeret til regionsårsmødet. I landsmødeår vælges en delegeret til landsmødet. 7.2: Godkendelse af vedtægterne for DUI-LEG og VIRKE De samlede vedtægterne blev godkendt.

18 18 Punkt 8: Fastsættelse af kontingent 8.1: Kontingent forslaget for Landsmødeperioden Kontingentforslaget blev godkendt. Punkt 9: Valg 9.1: Valg af Forbundsformand Afgående: Morten Lyager, modtager ikke genvalg Såfremt ændringsforslag 10 eller 10A til vedtægterne bliver vedtaget, indstiller Hovedbestyrelsen Morten Thorup til valg som forbundsformand. Såfremt ændringsforslag 10 eller 10A til vedtægterne ikke bliver vedtaget, indstiller Hovedbestyrelsen Stig Møller til valg som forbundsformand. Stig Møller blev valgt til forbundsformand.

19 19 9.2: Valg af 2 næstformænd Afgående: Vakant Afgående: Camilla Emig, modtager ikke genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Ulla Christensen som næstformænd. Ulla stiller sig alene til rådighed, såfremt der lægges op til lønnet formand. Laila Nielsen Ramsø afdeling indstilles som næstformand i DUI-Leg og Virke. Laila Nielsen blev valgt til næstformand. Stig Møller lægger op til at anden næstformandspost lades vakant og at HB bemyndiges til at finde en kandidat. Godkendt af landsmødet. 9.3: Valg af 2 kritiske revisorer Afgående: Jessi Sørensen, Region Nord, modtager genvalg Afgående: Tommy Olsen, Region Syd, modtager genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Jessi Sørensen og Tommy Olsen til genvalg som kritiske revisorer. Jessi Sørensen og Tommy Olsen blev valgt til kritiske revisorer. 9.4: Valg af 2 suppleanter for de kritiske revisorer Afgående: Bruno Karlsen, Region Øst, modtager genvalg Afgående: Lis Halkjær, Region Øst, modtager genvalg Hovedbestyrelsen foretager indstillinger hertil på hovedbestyrelsesmødet forud for Landsmødet. Bruno Karlsen og Lis Halkjær blev valgt til suppleanter for de kritiske revisorer. 9.5: Valg af Statsautoriseret revisor Afgående: Revisionsinstituttet, modtager genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet til genvalg som statsautoriseret revisor. Revisionsinstituttet blev valgt til statsautoriseret revisor.

20 20 Punkt 10: Landsmøde : Dato for landsmøde 2016 Weekenden Maj 2016 blev valgt som datoen for næste ordinære landsmøde Godkendelse af referatet Tanja Elmose Thomsen, sekretær Mette Sejerup Rasmussen, sekretær Tom Poulsen, dirigent Kirsten Hansen, dirigent Jessi Sørensen, dirigent Stig Møller, forbundsformand Laila Nielsen, næstformand Hvidovre den 25. maj 2012 Referatet er udarbejdet af Tanja Elmose Thomsen og Mette Sejerup Rasmussen og tilrettet af Jonas B. Larsen

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør 1: Formål Landsforbundets formål DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idé-betonet børne- og ungdomsorganisation,

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

REFERAT FOR LANDSMØDE 2016

REFERAT FOR LANDSMØDE 2016 REFERAT FOR LANDSMØDE 2016 Terminologi ; mere end 2/3 af de stemmeberettigede har stemt for Forslaget forkastet; mere end 2/3 af de stemmeberettigede har stemt imod Punkt 1: Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Konkretiseret Handlingsplan 2012-2016

Konkretiseret Handlingsplan 2012-2016 Bilag 5 til punkt 9 Konkretiseret Handlingsplan 2012-2016 Område Mål Opgaver Værdier Ansvarligt udvalg Status 15/1-15 Overordnede mål Et fælleskab der skal vokse i tæt relation til arbejderbevægelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Børnepolitiske initiativer om konventionen samt kontakten til Børneambassadørerne

Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Børnepolitiske initiativer om konventionen samt kontakten til Børneambassadørerne Referat af 22. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 29. april 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Referat af 5. hovedbestyrelsesmøde

Referat af 5. hovedbestyrelsesmøde Referat 5. HB-møde den 25. maj 2013 Side 1 Referat af 5. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 25. maj 2013 TID: Kl. 09.00 18.00 STED: Bisnapgård Efterskole Nordmandshage 45 9370 Hals Repræsentanter Navn

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

16. hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2016

16. hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2016 Referat af 16. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 6. februar 2016 TID: Kl. 10.00 16.00 STED: Hos chaufførerne Store mødesal Svanevej 22, 2400 København NV Repræsentanter Navn Deltog Afbud Region Nord

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Handlingsplan 2012-2016

Handlingsplan 2012-2016 Handlingsplan 0-0 0 0 0 0 Overordnede mål DUI-LEG og VIRKE skal fortsætte med at vokse. Hvis vi gerne vil have, at DUI-LEG og VIRKE skal forblive en stærk børne,- ungdoms,- og familieorganisation med stærke

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn, hjemsted, status og mål 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR TRIF - THORSAGER -RØNDE IDRÆTSFORENING 1. FORENINGENS NAVN. Stk. 1: Foreningens navn er TRIF. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. Stk. 2: TRIF er betegnelsen for THORSAGER - RØNDE

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FHB&U. Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde i Danmark. Vedtaget på LandsUngdomsTinget (LUT) september 2015

VEDTÆGTER FOR FHB&U. Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde i Danmark. Vedtaget på LandsUngdomsTinget (LUT) september 2015 VEDTÆGTER FOR FHB&U Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde i Danmark Vedtaget på LandsUngdomsTinget (LUT) september 2015 Organisationen er hjemmehørende i Københavns kommune. Dens virksomhed udføres fra

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere