STED: LO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. 6. 18.00 14.00 STED: LO"

Transkript

1 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl til søndag kl STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012 Ved åbningen var der følgende indslag: Åbningstale ved forbundsformand, Morten Lyager. Videohilsen fra Børneambassadør og minister, Nick Hækkerup. Tale ved, Ejner K. Holst fra LO. Tale ved, Frode M. Nicolaisen fra LO skolen. Børnetale af Sune Halkjær og Signe Nissen. Musik leveret af Bisnapgårds band. Punkt 1: Vedtagelse af forretningsorden Ændringsforslag 1(Landsmødet vælger 2 dirigenter, ændres til Landsmødet vælger 3 dirigenter) Ændringsforslag 2 (mindst 10% af de fremmødte stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning, ændres til: én delegeret kræver skriftlig afstemning) Ændringsforslag 3 (Da punkt 6 ikke harmonerer med punkt 11 foreslås at i Punkt 6 slettes sætningen Ændringsforslag til behandling af vedtægtsændringer skal være indleveret skriftligt til dirigenterne inden fredag kl )

2 2 Ændringsforslag 4 (punkt 9- forslag om at kvalificeret flertal ændres til simpelt flertal) Forretningsordenen er vedtaget med ovennævnte ændringer. Punkt 2: Konstitueringer Valg af 3 dirigenter Kirsten Hansen Tom Poulsen Jessi Sørensen Valg af 2 sekretærer Tanja Thomsen Mette Sejerup Rasmussen Valg af stemmeudvalg Kim Arne Overvad Laila Nielsen, blev efter opstilling til næstformand erstattet af Gitte Petersen Kirsten Hansen Valg af stemmetællere Flemming Karlsen Frank Christensen Lis Halkjær Annie Nielsen Monika Findsen Valg af redaktionsudvalg for udtalelser Morten Thorup Mie Jørgensen Kimmie Jul Orla Pedersen Kirsten Thomsen

3 3 Punkt 3: Godkendelse af dagsorden m.v. 3.1 Godkendelse af indkaldelse Dirigenterne konkluderer at landsmødet er lovligt indkaldt-indkaldelse godkendt. 3.2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev enstemmigt godkendt 3.3 Godkendelse af tidsplan Forslag: kaffepausen kl. 11 søndag slettes, dirigenterne sørger for passende pauser Tidsplanen blev godkendt med ovennævnte ændring. Punkt 4: Beretning 4.1 Beretning for Landsmødeperioden for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Den mundtlige beretning blev fremlagt af Morten Lyager og Camilla Emig. 4.2 Godkendelse af såvel den skriftlige som den mundtlige beretning Beretningerne blev enstemmigt godkendt Punkt 5: Handlingsplan 5.1. Behandling af Handlingsplan , samt indkomne forslag Forslag 1 Side 2, linje 3 familieorganisation ændres til børne- og ungdomsorganisation Ændringsforslag til forslag 1 Børne-, ungdoms- og familieorganisation. inkl. Ændringsforslag. Forslag 2 Side 2, linje 4 at blive større ændres til at udvikle sig

4 4 Forslag 3 Side 2, linje 7-14 Hele afsnittet erstattes med: Vi skal fortsat arbejde for en tæt relation til arbejderbevægelsen,hvor vi hjælper hinanden, således at vi i fællesskab kan få sat nogle af DUIs mærkesager på den politiske dagsorden. DUI skal fungere som børnenes stemme i den offentlige debat og skal altid tage børnenes parti. Forslag 4 Side 2, linje 21 større ændres til bedre Forslag 4a Stillet af Østerbro afdeling Side 2 Overordnede mål DUI skal forsat have en klar profil som børne-, ungdoms- og familieorganisation med fokus på familien. Det er i denne vores potentiale for at vokse ligger p.t. Vi er for mange børn og unge det fristed de har brug for i en travl hverdag et åndehul hvor rummelighed og plads til forskellighed er muligt. Og dette skal dyrkes og udvikles mere. Afsnittet indsættes et sted mellem linje 1 og 45 Forslag 5 Stillet af Region Øst Forslag til den videre proces til udvikling af vision for DUI kan indsættes side 2 linje 45. Forstået som et nyt afsnit mellem afsnittet Overordnede mål og afsnittet Politik Bidrag til handlingsplan på området vision Hvorfor værdigrundlag? Det er vigtigt, at DUI har et tydeligt og sammenhængende værdigrundlag, som kan være styrende for organisationens virke. Det vi gør, skal begrundes i et fælles værdigrundlag og en fælles vision. Samtidig bliver det nemmere at brande DUI, som organisation i forhold til andre organisationer. Det bliver nemmere at fortælle nye DUI ere, hvad DUI handler om. Arbejdet omkring at udvikle et værdigrundlag bør være en proces, som starter nedefra hos hver enkelt afdeling. DUI Region Øst giver her et bud på et værdigrundlag, som et diskussionsoplæg til de øvrige regioner og afdelinger, som vi har udarbejdet i en åben proces omkring vedtægtsændringer, handlingsplan mm. Ideer til indhold i et værdigrundlag

5 5 I DUI LEG og VIRKE tror vi på, at en stor gruppe børn, unge og familier har brug for et åndehul fra hverdagen. Igennem leg lærer børn en masse, udvikler sig og knytter venskaber i et stærkt fællesskab. DUI LEG og VIRKE er en fritidsforening for børn, unge og familier, hvor der lægges vægt på leg og sociale aktiviteter. Her mødes børn og unge fra alle samfundslag. DUI inviterer børn og unge på kurser, rejser, træf og stævner, som bringer dem ud af deres hverdag. Børn og unge skal være aktive og selv tage ansvar for sig selv og fællesskabet i DUI. I DUI lægger vi vægt på at lære børn og unge demokratiske og sociale spilleregler. I DUI møder vi børn og unge, der hvor de er. DUI er et mødested og et frirum, hvor der er plads til alle børn, unge og familier og hvor børn kan arbejde på at styrke sider af dem selv udenfor skolen, boligområdet og familien. DUI arbejder med at give børn og unge en stemme i sager, som handler om børn og unges forhold i lokalområdet, i kommunal, regional- og landspolitik og på internationalt plan. Forslag 6 Side 3, linje 16 Slettes Forslag 7 Side 3, linje 35 børne- og familieorganisation ændres til børne- og ungdomsorganisation Forslaget blev trukket Forslag 8 Side 3, linje 36 Slettes har den og derfor Forslag 9 Side 4, linje Slettes Forslag 10 Side 4, linje 24 alle slettes

6 6 Forslag 11 Side 5, linje 7-9 Slettes Ændringsforslag til Forslag 11: linje 2 til og med daglig. Linje 2 fra: Derfor.forhold linje 5 slettes. Linje 7-9 rykkes op til resten af teksten. Ændringsforslaget blev vedtaget Forslag 12 Side 5, linje 17 betingelsesløst slettes Forslag 13 Side 5, linje Slettes Ændringsforslag: Linje 30 (fra DUI) -31 indsættes som punktform og punkterne linje sættes op i teksten. Med redaktionel tilpasning. Ændringsforslaget blev vedtaget Forslag 13a Stillet af Helsingør afdeling Side 7 efter linje 29 Hovedbestyrelsen skal nedsætte et udvalg, som står for at arrangere aktiviteter på landsplan for medarbejdere. Forslag 13b Stillet af Helsingør afdeling Side 6 efter linje 21 Det skal løbende undersøges hvilken effekt de nye medlemstyper har på medlemsudviklingen. Forslag 14 Side 8, linje Slettes

7 7 Forslag 14a Stillet af: LUU Side 8 linje slettes Forslag 14b Stillet af LUU Side 8, linje 28 og 36 Ordene ressourcepersoner ændres til mentorordninger. Forslag 14c Stillet af LUU Side 8, linje Stykket sådan som det allerede er i tilfældet i LBU slettes Forslag 15 Side 9, linje Erstattes med: Mange familier efterlyser mere tid sammen. DUI skal blive bedre til at imødegå dette behov og også afholde aktiviteter, der inddrager hele familien. Forslag 16 Side 10, linje Slettes Forslag 17 Side 11, linje 14 Efter af DUF tilføjes og AOF. Dette skal konsekvensrettes videre i handlingsplanen.

8 8 Forslag 17a Stillet af Helsingør afdeling Side 11, efter linje 18 DUI skal i løbet af perioden sørge for at alle nye medarbejdere bliver tilbudt et introkursus. Forslag 18 Stillet af Helsingør afdeling Side 12, linje 5 og Side 12 linje rettes til 1000 Forslag 19 Stillet af Helsingør afdeling Side 12, linje 12 Der skal arbejdes målrettet på at der deltager flere internationale gæster på Jubilejren. Forslag 19a Stillet af Østerbro afdeling Side 13, linje Teksten i linjerne erstattes af nedenstående. HB og FU skal sikre en større deltagelse i demokratiet i vores organisation. Deltagelse kommer med ejerskab, engagement, aktivisme, arbejdsfordeling i en involverende proces og denne skal igen fremelskes i DUI. Det er derfor vigtig at få kigget grundigt på vores værdigrundlag. Vi skal i den kommende landsmødeperiode igangsætte en proces, hvor vi alle er med til definere DUI s plads i samfundet. Vi skal finde ud af, hvor vi (især) som en landsdækkende organisation kan gøre hverdagen bedre. Kort sagt skal vi finde ud af, hvem DUI er og hvor vi er uundværlige. Det er igennem dette arbejde, vi skal sætte standarden for det fremtidige arbejde, hvor alle tager deres del af ansvaret. Derfor forpligter HB og FU sig til at igangsætte en landsdækkende værdidebat, som skal gå vores organisation efter i sømmene. Hvad enten det drejer sig om vores eksistensgrundlag, strukturen eller arbejdsfordelingen i hele DUI. Debatten skal være med til at opgradere DUI til at være en tidssvarende organisation og ende i et klart mål for både vision og handling.

9 9 Forslag 19b Stillet af Helsingør afdeling Side 6, efter linje 21 tilføjes: Det skal løbende undersøges hvilken effekt de nye medlemstyper har på medlemsudviklingen. Forslag 19c Stillet af Helsingør afdeling Side 13 efter linje 36 Derudover skal udvalget kigge på formålsparagraffen og komme med forslag til hvordan vi kan modernisere dette punkt. Forslag 20 Stillet af Helsingør afdeling HB og FU Side 13 linje 37 HB skal udvikle uddannelse og værktøjer til medarbejderne HB skal styre udviklingen af DUIs landsdækkende aktiviteter Forslag 21 Stillet af Helsingør afdeling Forbundskontoret Side 14 linje 1 til 19 Afsnittet fjernes. Forslag 22 Side 16, linje Slettes Forslag 23 Side 18, linje Slettes

10 10 Forslag 24 Side 20, linje 2 lave en klar linje imellem erstattes med klarlægge Forslag 25 Stillet af Frank Hansen Side 2, linje 4 slette fra uden den støtte fra LO. Og til og med linje Godkendelse af Handlingsplan for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Afstemning om den samlede handlingsplan med vedtagne ændringer Handlingsplanen blev vedtaget. Punkt 6: Andre indkomne forslag og udtalelser 6.1: Udtalelser Udtalelsen Børn er først og fremmest børn blev fremlagt og diskuteret Udtalelsen blev godkendt og skal rettes til inden udsendelse. 6.2: Andre indkomne forslag Der var ingen andre indkomne forslag. Punkt 7: Love 7.1: Behandling af indkomne ændringsforslag til gældende vedtægter for DUI-LEG og VIRKE Forslag 1 Stillet af HB 3 stk. 1 - Opbygning Fællesledelser tilføjes som ekstra punkt

11 11 Forslag 2 Stillet af HB 3 stk.2 Landsforbundet skal godkende lokale enheder Hele afsnittet ændres til: Landsforbundet skal godkende enheder Alle organisatoriske enheder der ønsker at være en del af DUI-LEG og VIRKE, ved direkte eller indirekte tilknytning, skal godkendes af forretningsudvalg på landsplan og er forpligtet til at indsende regnskab og referat, godkendt på deres årsmøde/generalforsamling. Afdelinger og fællesledelser er pligtig til at tilhøre den region inden for hvis område, de befinder sig. Forslag 3 Stillet af HB 3 stk.2 Landsforbundet skal godkende lokale enheder Tilføjes den eksisterende tekst: Venneforeninger er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI s Venner. Forslag 3A Stillet af HB Ændring til teksten i forslag 3: Venneforeninger der etableres efter landsmødet 2012 er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI s Venner. Forslag 4 Stillet af HB 3 stk. 4 Fællesledelser Nyt punkt 4 tilføjes(øvrige punkter forhøjes med en): Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis. med rettelserne i forslag 4A. Skal samles redaktionelt med forslag 4A.

12 12 Forslag 4A Stillet af Region Nord Ændring til teksten i forslag 4: Ændring til teksten i forslag 4: Oprettelse af Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis.,såfremt disse beslutter det på et møde indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Såfremt der oprettes en fællesledelse, er alle afdelinger automatisk medlem af denne, også afdelinger der etableres senere., men skal samles redaktionelt med forslag 4 Forslag 4B Stillet af Vordingborg og Næstved afdeling og fællesledelsen i gl. Storstrøms amt Ændring til teksten i forslag 4: Fællesledelser En Fællesledelse kan oprettes i en kommune der har 2 eller flere afdelinger. En fællesledelse kan også oprettes ud fra de samme geografiske rammer som de gamle amter. Der kan kun oprettes en Fællesledelse pr. kommune, og alle afdelinger der ønsker at være medlem af Fællesledelsen skal optages. Et medlemskab af Fællesledelsen skal være gratis. Forslag 5 Stillet af HB 4 stk. 2 Delegerede til Landsmødet Tilføjet fællesledelser i afsnit:: 4 repræsentanter fra hver region, 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets godkendte fællesledelser og afdelinger,. Forslag 5A Stillet af Region Nord 4 stk. 2 Delegerede til Landsmødet Tilføjet i afsnittet: 4 repræsentanter fra hver region, 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets godkendte fællesledelser og afdelinger, samt 1 repræsentant fra hver af Landsforbundets organisationsmedlemmer. De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret

13 13 Forslag 6 Stillet af HB 4 stk. 4 Landsmødets indhold og 4. stk. 5 Valg på landsmødet Ordet Fællesledelser tilføjes samme steder, hvor der står afdelinger. Forslag 7 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Ændres til: øverste myndighed mellem landsmøderne, består af formanden, 2 næstformænd, 2 forretningsudvalgsmedlemmer forretningsudvalget og 6 repræsentanter fra hver region Forslag 8 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Ændres til: Herudover kan der deltage 1 repræsentant med stemmeret, fra hver af disse organisationer: LO, Socialdemokratiet, AOF, DSU, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Landsforeningen DUI s venner. Rettes til så der står DUI-LEG og VIRKE s venner Forslag 8A Stillet af Region Nord 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Tilføjes i slutningen af afsnit: Herudover kan der deltage 1 repræsentant med stemmeret, fra hver af disse organisationer: LO, Socialdemokratiet, AOF, DSU, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Landsforeningen DUI s venner. Herudover kan de kritiske revisorer deltage uden stemmeret. Forslag 9 Stillet af HB 6 stk. 1 Hovedbestyrelsen sammensætning Slettes fra afsnittet: samt 5 repræsentanter blandt de til Landsforbundet tilknyttede organisationsmedlemmer, dog højst 1 pr. organisation. Alle disse har stemmeret.

14 14 Forslag 10 Stillet af HB 6 stk. 4 Ansættelse af personale Ændres til: Forbundsformanden Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af Forbundskontoret. Forslag 10A Stillet af HB 6 stk. 4 Ansættelse af personalet Hele sætningen slettes: Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af Forbundskontoret. Forslag 11 Stillet af Skovlunde afd. 6 Stk. 6 Børneudvalg og ungdomsudvalg Ændres til: Børneudvalg og,ungdomsudvalg og voksenudvalg Teksten tilføjes sidst i punkt 6: LandsVoksenUdvalg Der vælges et landsvoksenudvalg af og blandt de voksne over 22 år, med det formål at skabe aktiviteter for voksne medarbejdere. Udvalget sammensættes således: LandsVoksenUdvalget består af udvalgsformanden og 1 medlem fra hver region som vælges for en 2 årig periode. LandsVoksenUdvalgets forretningsorden. Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra LandsVoksenUdvalget. Forslag 11A Stillet af Østerbro Afd LandsVoksenUdvalget ændres til Medarbejderudvalget Faldet som konsekvens af forslag 11

15 15 Forslag 12 Stillet af HB 7 stk. 1 Forretningsudvalgets sammensætning Ændres til: Forretningsudvalget består af 1 forbundsformand og 2 næstformænd der vælges af landsmødet, herudover vælger hovedbestyrelsen 3 forretningsudvalgsmedlemmer og udpeger en person fra personalet. Forslag 13 Stillet af HB 7 stk. 2 Øvrige deltager i FU-møder Slettes: I forretningsudvalgsmøderne deltager med tale, men ikke stemmeret, daglig administrativ ledelse og de af forretningsudvalget tilforordnede. Forslaget blev trukket Forslag 14 Stillet af region øst 1 Formål Ændres til: at afholde mindst ét årligt efter behov børnetræf/ungdomstræf, Forslag 14a Ændring til forslag 14 at afholde mindst én årlig børne- og ungdomsaktivitet, såfremt der er børne- og ungdomsrepræsentanter valgt.

16 16 Forslag 14b Ændring til forslag 14 Hvis muligt at afholde mindst én årlig børne- og ungdomsaktivitet, såfremt der er børne- og ungdomsrepræsentanter valgt. Forslag 15 Stillet af region øst 3 stk. 4 Ændres til: en 2-årig periode. Derudover vælges for en 1-årig periode 2 børne- og ungdomsrepræsentanter. Der kan vælges 2 Børne- og Ungdomsrepræsentanter for en 1 årige periode. Forslag 16 Stillet af region øst 7 stk. 1 Forvaltning af afdelingernes midler Tilføjes efter afsnit: Regionen og Forretningsudvalget skal informeres om ophævelse af afdelingen før indkaldelse udsendes om ophævelse af afdelingen Forslaget blev trukket Forslag 16A Stillet af HB 7 stk. 1 Forvaltning af afdelingernes midler Tilføjer Forbundets til forslag 16:Regionen og forbundets Forretningsudvalget skal informeres om ophævelse af afdelingen før indkaldelse udsendes om ophævelse af afdelingen

17 17 Forslag 17 Stillet af region øst 7 stk. 2 Ophævelse af regioner Tilføjes efter afsnit: Ophævelse af regionen skal vedtages på 2 på hinanden følgende regionsårsmøder, hvor af det ene kan være et ekstraordinært regionsårsmøde. Der skal være mindst 14 dage mellem møderne. Landsforbundet og forretningsudvalg skal informeres om ophævelse af regionen før indkaldelse til regionsårsmøde udsendes. Forslaget blev trukket til fordel for forslag 17A Forslag 17A Stillet af HB 7 stk. 2 Ophævelse af regioner Tilføjer Forbundets til forslag 17: Der skal være mindst 14 dage mellem møderne. Landsforbundet og Forbundets forretningsudvalg og indarbejdes i forslag 17 Forslag 18 Stillet af HB 3 stk. 3 - Valg på årsfællesmødet Tilføjes i slutningen af stk. 3: Andre valg Desuden vælges en delegeret til regionsårsmødet. I landsmødeår vælges en delegeret til landsmødet. 7.2: Godkendelse af vedtægterne for DUI-LEG og VIRKE De samlede vedtægterne blev godkendt.

18 18 Punkt 8: Fastsættelse af kontingent 8.1: Kontingent forslaget for Landsmødeperioden Kontingentforslaget blev godkendt. Punkt 9: Valg 9.1: Valg af Forbundsformand Afgående: Morten Lyager, modtager ikke genvalg Såfremt ændringsforslag 10 eller 10A til vedtægterne bliver vedtaget, indstiller Hovedbestyrelsen Morten Thorup til valg som forbundsformand. Såfremt ændringsforslag 10 eller 10A til vedtægterne ikke bliver vedtaget, indstiller Hovedbestyrelsen Stig Møller til valg som forbundsformand. Stig Møller blev valgt til forbundsformand.

19 19 9.2: Valg af 2 næstformænd Afgående: Vakant Afgående: Camilla Emig, modtager ikke genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Ulla Christensen som næstformænd. Ulla stiller sig alene til rådighed, såfremt der lægges op til lønnet formand. Laila Nielsen Ramsø afdeling indstilles som næstformand i DUI-Leg og Virke. Laila Nielsen blev valgt til næstformand. Stig Møller lægger op til at anden næstformandspost lades vakant og at HB bemyndiges til at finde en kandidat. Godkendt af landsmødet. 9.3: Valg af 2 kritiske revisorer Afgående: Jessi Sørensen, Region Nord, modtager genvalg Afgående: Tommy Olsen, Region Syd, modtager genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Jessi Sørensen og Tommy Olsen til genvalg som kritiske revisorer. Jessi Sørensen og Tommy Olsen blev valgt til kritiske revisorer. 9.4: Valg af 2 suppleanter for de kritiske revisorer Afgående: Bruno Karlsen, Region Øst, modtager genvalg Afgående: Lis Halkjær, Region Øst, modtager genvalg Hovedbestyrelsen foretager indstillinger hertil på hovedbestyrelsesmødet forud for Landsmødet. Bruno Karlsen og Lis Halkjær blev valgt til suppleanter for de kritiske revisorer. 9.5: Valg af Statsautoriseret revisor Afgående: Revisionsinstituttet, modtager genvalg Hovedbestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet til genvalg som statsautoriseret revisor. Revisionsinstituttet blev valgt til statsautoriseret revisor.

20 20 Punkt 10: Landsmøde : Dato for landsmøde 2016 Weekenden Maj 2016 blev valgt som datoen for næste ordinære landsmøde Godkendelse af referatet Tanja Elmose Thomsen, sekretær Mette Sejerup Rasmussen, sekretær Tom Poulsen, dirigent Kirsten Hansen, dirigent Jessi Sørensen, dirigent Stig Møller, forbundsformand Laila Nielsen, næstformand Hvidovre den 25. maj 2012 Referatet er udarbejdet af Tanja Elmose Thomsen og Mette Sejerup Rasmussen og tilrettet af Jonas B. Larsen

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør

Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør Vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Vedtaget på Landsmødet 2012 4. 6. maj i Helsingør 1: Formål Landsforbundets formål DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idé-betonet børne- og ungdomsorganisation,

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde

Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 1 Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 26. januar 2013 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: LO Odense Fagforeningshuset/Odin Havnepark lokale Havfruen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

14. hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2015

14. hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2015 Referat af 14. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 29. august 2015 TID: Kl. 10.00 17.00 STED: Hos chaufførerne Stor mødesal Svanevej 22, 2400 København NV Repræsentanter Navn Deltog Afbud Region Nord

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl. 17.00 21.00 STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig

Læs mere