UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84"

Transkript

1 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne tlf Mail: UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER DENNE BOG TILHØRER:

2 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 2 af 84 0 INDLEDNING Velkommen som elev på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas på skolen og at du bliver glad for den uddannelse, du har valgt. Forhåbentligt kan skolen og praktikstederne være med til, at du får nogle gode, udviklende og lærerige år, mens du er under uddannelse. Vi forventer af dig, at du vil være aktiv og nærværende såvel fagligt som socialt. Det er vigtigt, at både du og vi gør en indsats for at skabe en god hverdag og en rar stemning, og at du er med til at skabe et godt forhold til dine kammerater og undervisere. Vi lægger dermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget ud af din tid her på skolen som muligt. Både i skole- og praktikuddannelsen er uddannelsesbogen et vigtigt arbejdsredskab for dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder. Du har ansvaret for, at bogen bliver brugt. Uddannelsesbogen tilhører dig som elev, og du har pligt til at vedligeholde den med bistand fra skolen. Rigtig god arbejdslyst. Med venlig hilsen Dine lærere i SOSU-uddannelsen

3 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 3 af 84 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT INDLEDNING 0 ORIENTERING 1 UDDANNELSENS ORGANISERING 2 FORMÅL MED UDDANNELSEN TIL SOCIAL- & SUNDHEDSASSISTENT 3 PERSONLIGE KOMPETENCER. MÅL FOR OMRÅDE- & GRUNDFAG OG PRAKTIKPERIODER 4 ELEVERNES FORSKELLIGE FORUDSÆTNINGER OG INDIVIDUELLE MÅDE AT LÆRE PÅ 5 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- & SUNDHEDSASSISTENTUDD. 6 INCL. TIME- OG FAGFORDELING PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 7 RETNINGSLINIER FOR SAMTALER OG STANDPUNKTS- BEDØMMELSER I PRIMÆRSEKTOREN 8 DE DAGLIGE VEJLEDERES OPGAVER I PRIMÆRSEKTOREN 9 MÅL FOR PRAKTIKPERIODER 10 PRØVER OG STANDPUNKTSBEDØMMELSER 11 GODSKRIVELSE FOR DELE AF UDDANNELSEN OG VALG AF GRUNDFAGSNIVEAUER 12 VEJLEDNING, SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 13 OBLIGATORISK LITTERATUR I SOCIAL- & SUNDHEDS- ASSISTENTUDDANNELSEN 14 EVALUERINGSPRAKSIS FOR SOCIAL- & SUNDHEDS- ASSISTENTUDDANNELSEN 15 PROCEDURE FOR AFGIVELSE OG BEHANDLING AF KLAGER 16 TEKNISKE RETNINGSLINIER FOR OPGAVESKRIVNING 17 BILAG: Opbygning af social- & sundhedsassistentuddannelsen bilag 1 Praktikerklæring bilag 2 Bilag til praktikerklæring bilag 3

4 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 4 af 84 Værdigrundlag for sosu-uddannelsen. Refleksion Dialog Diskussion Evaluering Vejledning Didaktisk mangfoldighed Dokumentation Rummelighed Engagement Eleven Medansvar At se den enkelte Læring /(Ud)dannelse Aktiv At respektere forskelligheder Erhvervsfaglige kompetencer Fleksibel Tolerance Kommunikation Samarbejdsvillig

5 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 5 af 84 Ordensreglement 1) Du har mødepligt til samtlige timer i alle skoleperioder. Skolen accepterer ikke fravær over 10 % af den aktuelle periode. Dine fraværsdage registreres i elevplanen. Dit evt. fravær indberettes hver dag til din arbejdsgiver: Center for Sundhed Tværgående team eller Region Hovedstaden. 2) Du er ansat 37 timer om ugen, også i skoleperioderne. I de 37 timer er der afsat tid til hjemmearbejde, så du kan: - Møde velforberedt til timerne og derved blive en aktiv medspiller. - Aflevere dine opgaver til den fastsatte tid. - Gennem refleksion udvikle dine faglige og personlige kompetencer. 3) Du skal vise engagement i undervisningen. Det gøres ved at du deltager aktivt og samarbejdsvilligt samt udviser fleksibilitet. Derved påtager du dig et medansvar for din egen uddannelse. Ved forøget fravær, manglende engagement eller manglende hjemmearbejde indkaldes du til samtale. Du kan evt. efterfølgende indkaldes til en helhedsvurdering med henblik på dit videre uddannelsesforløb. Se endvidere uddannelsesbogens afsnit 1 side 8. 4) Mobiltelefoner må bruges i pauserne. I specielle situationer kan du aftale med den enkelte lærer, at telefonen er tændt, men lydløs, i undervisningen. I timerne må du anvende PC i undervisningsøjemed. Ved overtrædelse får du en mundtlig advarsel, næste gang en skriftlig advarsel og sker det igen, vil der blive afholdt en helhedsvurdering med henblik på afklaring af dit videre uddannelsesforløb. 5) Der må ikke ryges i skoletiden. Skolens rygepolitik er til enhver tid gældende. 6) Du skal efterleve skolens husregler. Der henvises til ophængte regler i klasselokalerne. Reglerne hører under det, vi på skolen kalder almindelig dannelse. Ved overtrædelse af reglerne i punkt 5 og 6 indkaldes du til samtale. Notatet fra samtalen vedlægges din P-sag og kan evt. indgå i en senere helhedsvurdering.

6 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 6 af 84 7) Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer på skolen. Rektor eller dennes stedfortræder er de eneste, der i forbindelse med elevarrangementer kan dispensere fra forbuddet mod alkoholindtagelse. 8) Du har ret til en dagligdag uden mobning. Mobning vil sige, at en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller nedladende handlinger. Mobning kan foregå skriftligt, mundtligt eller ved handling. Du har pligt til at gribe ind, hvis du oplever mobning. Implicerede parter vil blive indkaldt til en afklarende samtale. 9) Kriminelle handlinger accepteres ikke på skolen. Det kan f.eks. være: - Trusler om vold eller vold, herunder Happy Slapping - Tyveri - Hærværk - Ulovlig brug af PC Overtrædelse af reglerne i pkt. 7, 8 og 9 kan medføre bortvisning fra skolen. Kriminelle handlinger anmeldes endvidere til politiet.

7 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 7 af 84 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Telefon lokalnr.- Kirsa Ahlebæk Rektor Lokal 2901 Anette Greve Uddannelsesleder Lokal 2903 Anne Frandsen Sygeplejelærer Lokal 2916 Rikke Sprotte Klausen Lærer Lokal 2914 Anne Jensen Sekretær Lokal 2904 Helle Quist Sekretær Lokal 2905 Marlene Hansen Sekretær Lokal 3426 Merete Juhlin Sekretær Lokal 3425 Jytte Lassen Sygeplejelærer Lokal 3427 Dorte Andersen Sygeplejelærer Lokal 2912 Anne-Lise Rasmussen Sygeplejelærer Lokal 2911 Kim Klausen Lærer Lokal 2913 Vibeke Aird Lærer Lokal 2921 Sille Juul Studievejleder/Lærer Lokal 2922 Heidi Jonassen Lærer Lokal 2918 Ellen Westh Jensen Sygeplejelærer Lokal 2910 Lis Karin Nielsen Biblioteketsassistent Lokal 2906 Astrid Fausing Riis Servicemedarbejder Lokal 2908 Lillbrit Nielsen Servicemedarbejder Lokal 2908 Lennart Rasmussen Servicemedarbejder Lokal 2908

8 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 8 af 84 1.O ORIENTERING SKOLEN: Ansatte: Rektor: Kirsa Ahlebæk Uddannelsesleder: Anette Greve Undervisere: Dorte Andersen Anne Frandsen Anne-Lise Rasmussen Rikke Sprotte Klausen Kim Klausen Ellen Westh Jensen Heidi Jonassen Sille Juul Jytte Lassen Vibeke Aird Linda Bergmann Sekretærer: Helle Quist Anne Jensen Marlene Hansen Merete Juhlin SEKRETARIATET Sekretariatets telefontider mandag torsdag mellem kl fredag mellem kl Sekretariatets ekspeditionstider mandag torsdag mellem kl fredag mellem kl Derudover kan der indtales besked på skolens telefonsvarer, f.eks. ved fravær, sygdom o.l. Ansættende myndighed: Bornholms Regionskommunes Borger- og Sundhed Uddannelses- Sygeplejerske Jette Riis Nielsen / Birgitte Pihl / Adm.medarbejder: Mie Andersen Region Hovedstaden Uddannelseskonsulent Helle Udsen / Løn- og personale- Konsulent Charlotte Nielsen

9 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 9 af 84 BIBLIOTEKET Det er muligt, at låne bøger, tidsskrifter, DVD er og CD er fra biblioteket døgnet rundt. For at kunne låne bøger, indregistreres I i vores bibliotekssystem. I registreres med adresse og mobilnummer og modtager ved for gamle hjemlån hjemkaldelser på mail og/eller sms. Hvis I ikke ønsker, at modtage sms er fra os, er det muligt, at få mobilnummeret slettet hos bibliotekaren. Lånetiden for bøger, CD er og DVD er er 30 dage. Håndbøgerne samt nyeste nummer af tidsskrifterne kan ikke lånes med hjem. Hvordan I søger og låner materialer I søger litteratur på Herefter kan I finde bøgerne på hylderne. I kan ydermere se jeres hjemlån, I kan genlåne materialer samt rette jeres stamdata. I indtaster CPR. Nr. efterfulgt af en pinkode, som er de sidste fire cifre i jeres CPR. Nr. I skal se under se hvor, for at se, om vi har materialet hjemme hos os. Skolens bibliotek hedder Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole. Står der Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Faglokale betyder det, at materialet er på et personalekontor. Udlån Ved udlån skal I bruge udlånsmaskinen på biblioteket. I indtaster hele jeres CPR. Nr. Herefter scanner I bøgerne på den grønne stregkode og afslutter på F9. Hvis der er problemer med at låne, så kontakt os gerne. Aflevering af bøger I afleverer bøgerne i afleveringskassen på biblioteket. Sæt venligst IKKE BØGER på plads selv Bemanding på biblioteket Mandag: (Sille) Tirsdag: (Lis) Onsdag: (Lis) Torsdag: 9-12 (Sille) Fredag: 8-13: (Lis og Sille) Spørg meget gerne om hjælp! Mange hilsner Lis Nielsen (biblioteksassistent) og Sille Juul (bibliotekar)

10 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 10 af 84 EDB + KOPIERING Der er PC er til rådighed i skolens skriveværksted og derudover er der pc-arbejdspladser i alle klasser og grupperum. Disse faciliteter er til rådighed for skolens elever hele døgnet. Kopiering samt print skal bestilles og betales kontant ved henvendelse i sekretariatet. Mindstebeløb kr. 50,- USB-nøgle (8GB) kan købes i biblioteket i åbningstiden for kr. 75,- RETNINGSLINIER Du kan bruge Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliter ved at koble din egen PC til vores trådløse netværk eller ved at bruge en af vores studie-pc arbejdspladser. Som bruger af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter har du følgende forpligtelser: Du skal altid logge på med dit eget personlige brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre Du skal altid logge af PC`en, når du forlader den Du må ikke foretage ulovlige ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles itfaciliteter og internettet Fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den IT-ansvarlige Du må ikke anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere i kommercielt øjemed Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende: o Du kan få din ret til at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere inddraget o Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og/eller politianmeldt Du risikerer at få bøde eller i særlige grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er ikke ansvarlige for ikke-ansattes (dvs. studerendes og kursisters) handlinger Adgang til brugernes data, filer og mails Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere, kan IT administrator efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en brugers data og filer, herunder evt. mail, og iværksætte undersøgelser. Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres snarest muligt efterfølgende. IT administrator er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til personlige data, filer og s.

11 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 11 af 84 MEDDELELSER TIL ELEVERNE: Meddelelser vil blive lagt i den enkelte elevs skab eller blive sendt til den enkelte elevs web-mail. I praktikperioderne vil meddelelserne blive sendt til den enkelte elev, eventuelt som web-mail. Telefonbesked: I tilfælde af akutte situationer vil skolens personale altid forsøge at få fat i den pågældende elev. HUSK at opgive jeres fulde navn og holdnavn når I (eller eventuelt pårørende) ringer ind til skolen. DELTAGELSE I RÅD OG UDVALG Ved skolen deltager eleverne i diverse råd og udvalg. Skolens elevråd består af repræsentanter valgt i hver klasse. Derudover udpeges elevrepræsentanter til skolens bestyrelse, uddannelsesråd, PR-udvalget og arbejdsmiljøudvalget m.v. Der gives tjenestefri med løn ved deltagelse i diverse mødeaktiviteter. MEDDELELSE TIL UNDERVISERNE: Meddelelser fra dig til uddannelsesleder, studievejleder eller undervisere kan lægges i pågældendes skuffe i reolsystemet overfor sekretariatet. Ønsker du at tale med rektor, uddannelsesleder eller en underviser vil det fremgå af tavlen overfor sekretariatet om pågældende er tilstede på skolen. ADGANG TIL SKOLEN Yderdørene er omfattet af automatisk dørlukning. Dørene åbnes kl og lukkes kl mandag torsdag. Fredag lukkes kl Du kan få aktiveret dit sygesikringsbevis, så det kan benyttes som nøgle til dørene ved café-området (henvendelse i biblioteket). Hvis du benytter skolen udenfor åbningstid, er du ansvarlig for at lukke og slukke efter dig - skolen skal hele tiden være aflåst.

12 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 12 af 84 CYKEL- OG BILPARKERING Cykelparkering: Der er cykelstativer ved hovedindgangen til skolen og langs med Ullasvej. Bilparkering: Du skal benytte parkeringspladsen ved medicinsk afdeling. Derefter kan du gå gennem kælderen til skolen. Eller du kan parkere bag ved hospitalets køkken/varmecentral på Ullasvej. RYGEPOLITIK Skolen og udenomsarealer er røgfri i skoletiden. Der er konsekvenser ved overskridelse jf. skolens rygepolitik.

13 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 13 af 84 UDDANNELSEN: ARBEJDSTID: I skoleperioderne vil den daglige undervisning NORMALT ligge indenfor tidsrummet: Mandag - torsdag kl Fredag: kl I praktikundervisningen er arbejdstiden gennemsnitlig 37 timer ugentligt. I øvrigt henvises til den aktuelt gældende overenskomst mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns kommune og Frederiksberg kommune. STUDIEVEJLEDNING Studievejledning varetages af Sille Juul. Studievejledningen har åbent mandage mellem og torsdage mellem på Sille Juuls kontor. Derudover vil der altid kunne træffes en aftale med studievejlederen. FRAVÆR: Du har pligt til at deltage i hele uddannelsen. SYGDOM OG RASKMELDING: SKOLE: PRAKTIK: Fravær årsagen til fravær skriver du i Elevplan. Ved; barn syg skrives endvidere dit barns fødselsdag. Da du ikke skal raskmelde dig i skoleperioderne, der det vigtigt at du dagligt registrerer dit fravær i Elevplan. Hvis du ikke har en PC eller Smartphone kan fravær meddeles til skolens sekretariat inden kl på tlf på telefonsvareren. Dine fraværsdage registreres så i Elevplan af underviseren. Sygdom, barns sygdom mv. meddeles til praktikstedet før planlagt mødetid. Elevens fraværsdage registreres i skemaet for standpunktsbedømmelse. Raskmelding meddeles til praktikstedet så vidt muligt inden kl , dagen før du begynder. Fravær uden forudgående besked betragtes som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Konsekvensen heraf afhænger af den ansættende myndigheds regler.

14 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 14 af 84 SAMTALER: Fravær: Hvis dit fravær når op på 3 perioder i én skoleperiode - eller hvis dit fravær viser et uheldigt mønster vil du blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer. Her vil årsagen til dit fravær og mulige konsekvenser blive drøftet. Hensigten med fraværssamtalen er, at hjælpe dig videre i din uddannelse eventuelt aftale iværksættelse af hjælpeforanstaltninger. Du vil blive orienteret om skolens regler for fravær. Der bliver udfærdiget et notat som vedlægges din elevmappe. Hvis der bliver tale om yderligere fravær dvs. i en skoleperiode indkaldes du til en fraværssamtale. Ved fravær i skoleperioderne deltager du, din kontaktlærer og uddannelseslederen i samtalen, Center for Sundhed ved Bornholms Regionskommune/Region Hovedstaden orienteres. Ved fravær i praktikken deltager du, din vejleder samt uddannelsessygeplejersken i samtalen. Ved samtalen informeres du om konsekvenserne ved fortsat fravær. Der udfærdiges et referat, der lægges i din elevmappe. Kopi sendes til dig og Center for Sundhed ved Bornholms Regionskommune/Region Hovedstaden. Det er dit ansvar at være aktiv i forhold til det, der planlægges ved samtalerne. Aflevering af opgaver: Opgaver stillet undervejs i uddannelsen som en del af den daglige undervisning skal afleveres ifølge aftaler. Hvis opgaverne ikke afleveres kan dette vurderes som manglende aktivitet i uddannelsen og du vil blive indkaldt til en samtale.. Ved samtalen deltager relevante undervisere og uddannelseslederen. Der vil blive udfærdiget et notat som vedlægges din sag. Ved samtalen tages der stilling til, hvorvidt du kan bestå faget og fortsætte dit planlagte uddannelses-forløb.

15 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 15 af 84 BEFORDRINGSGODTGØRELSE: Der er mulighed for at søge befordringsgodtgørelse i skoleperioderne (hos Borger og Sundhed/Region Hovedstaden) såfremt din daglige kørsel udgør minimum 20 km tur/retur. Beløbet udbetales efter hver skoleperiode. UNIFORM: På de praktiksteder, hvor der bruges uniform vil denne blive udleveret på stedet. Såfremt der ikke anvendes uniform vil du få udbetalt beklædningsgodtgørelse. Vedrørende Bornholms Hospital, se: Linneddepotets anvisninger afsnit 1, s. 9 Uniformsregulativet afsnit 1, s. 10 Praktikstedets uniformsetikette skal altid efterleves. FORSIKRING: Under uddannelsen er du både i skole- og praktikperioderne dækket af Bornholms Regionskommunes/Region Hovedstadens forsikring. Forsikringen dækker skader opstået i forbindelse med undervisning og praktik. TAVSHEDSPLIGT: Det er ikke tilladt at viderebringe oplysninger angående patienter/brugere, som du under dit arbejde bliver bekendt med. Overtrædelse af tavshedspligten kan være grund til øjeblikkelig opsigelse. OPHÆVELSE AF ANSÆTTELSESFORHOLDET: Indenfor de første 12 uger af praktikuddannelsen(din prøvetid) kan du opsiges med 14 dages varsel. Du kan opsige din stilling med samme varsel. Skolen har ved misligholdelse af din uddannelse mulighed for at udelukke dig fra undervisning/skoleperioder, dette vil medføre ophævelse af elevkontrakten. Se i øvrigt den aktuelt gældende overenskomst mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns kommune og Frederiksberg kommune. Når din ansættelse ophører, bedes du venligst: Tømme dit elevskab. Fjerne en eventuel hængelås på dit elevskab (ellers klippes låsen over efter 14 dage).

16 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 16 af 84 BORNHOLMS HOSPITAL LINNEDDEPOTET UNIFORMER Hver medarbejder får ved henvendelse i linneddepotet udleveret uniformer, der bliver mærket med et nummer. Ved modtagelsen af uniformer kvitteres der for det antal, der modtages. De snavsede uniformer lægges til vask dagligt i sække, der har en orange markering. Sækkene er placeret ved omklædningsrummene. Inden uniformen lægges til vask, fjernes emblemer, navneskilte mv. Lommerne efterses og tømmes. Uniformer til reparation og med pletter, der eventuelt kræver speciel behandling, bedes afleveret i linneddepotet. I kælderetagen i den kirurgiske sengebygning og i bygning 18, etage 2 er der - foruden et garderobeskab - rådighed over en uniformsboks, som er opstillet uden for det respektive omklædningsrum. Nummeret på garderobeskabene svarer til nummeret på boksen, i uniformen og nøglen. Samtlige nøgler til garderobeskabene og bokse bliver udleveret i linneddepotet. I Informationen er der placeret en ekstra nøgle til garderobeskabene og uniformsboksene - med det formål at afhjælpe en eventuel glemt nøgle. Bortkomne nøgler (der skal betales af den enkelte) skal hurtigst muligt meddeles til personalet i Informationen. Personale, der ikke har uniformer, og som tilkaldes med kort varsel, kan henvende sig i Informationen, hvor der forefindes uniformer i alle størrelser. Ved afrejse har alle medarbejdere pligt til selv at drage omsorg for, at uniformer og nøgler bliver afleveret i linneddepotet. Medarbejdere, der går til graviditetsorlov, bedes hurtigst muligt efter endt brug returnere ventekjolerne i linneddepotet. Er fratrædelsesdagen/-tiden uden for linneddepotets åbningstid, beder vi medarbejderne træffe nærmere aftale med linneddepotets personale - lokal om afleveringsmulighed af uniform og nøgle. Linneddepotets åbningstid er: Mandag - fredag kl eller efter aftale på lokal Med venlig hilsen Lene Schou

17 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 17 af 84 UNIFORMSREGULATIV 1. Regulativet omfatter alle personalegrupper, som er beskæftiget ved patientbehandling, -pleje eller servicefunktioner på Bornholms Hospital, og som i kraft af deres ansættelsesforhold har ret til fri tjenestedragt eller arbejdstøj. 2. Til de personalekategorier, som er opført på bilag A, udleveres personmærkede uniformer/uniformsdele, mens uniformsdele mv., der udleveres til de personalekategorier, der er opført på bilag B, ikke er personmærkede. 3. Al beklædning, der udleveres til personale, forbliver centralsygehusets ejendom og skal afleveres, når ansættelsesforholdet ophører. Medarbejderen er ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse, der ikke stammer fra almindelig brug og slitage eller fra vaskeriets behandling af tøjet. 4. Personalebeklædningen må kun anvendes i forbindelse med varetagelse af tjeneste på sygehuset, og må ikke bæres uden for sygehusets område. Undtaget er patientoverførsler. 5. Det er ikke tilladt at bruge private beklædningsgenstande over uniformen. 6. Det er ikke tilladt at anvende patientbeklædning i forbindelse med uniformen. 7. Medarbejdere, der af helbredsmæssige grunde, f.eks. allergi, ikke kan anvende uniformer i den kvalitet, der normalt anvendes på hospitalet, kan ved forevisning af erklæring fra speciallæge, få uniformer i anden kvalitet. 8. Medarbejdere, der ikke ønsker at bruge uniform i tjenesten, kan få tilladelse til at gå i eget tøj. Tilladelsen gives kun for en gruppe, f.eks. afdelingsvis. Tilladelsen gives ud fra en samlet vurdering, hvori indgår hygiejniske krav, hensynet til patienter mv. Godkendt af samarbejdsudvalget den 19. maj 1994 Bilag A revideret af Hovedsamarbejdsudvalget den 7. marts 2001

18 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 18 af 84 BILAG A Assistenter i linneddepot Diætassistenter Elever/studerende Fysio- og ergoterapeuter Jordemødre Køkkenassistenter/køkkenmedhjælpere Portører Radiografer Rengøringsassistenter Social- og sundhedsassistenter Sygehjælpere Sygeplejersker Sygeplejesekretærer Økonomaer 8 sæt benklæder og tunika med korte ærmer. Desuden kan ovennævnte personalegrupper bruge sjælevarmere, som ligger til fri disposition på afdelingerne.

19 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 19 af UDDANNELSENS ORGANISERING Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) er af 20 måneders varighed og organiseres ud fra de angivne rammer for fordeling af skole og praktik. Social- og sundhedsassistentuddannelsen bygger videre på niveauet for social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin 1). Skoleundervisningen Områdefag Somatisk sygdomslære og farmakologi Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Sygepleje Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Valgfag Valgfri specialefag Grundfag Dansk, C niveau Naturfag, C niveau Engelsk, D niveau 4 uger 3 uger 5 uger 3 uger 3 uger 3 uger 1 uger 2 uger 2 uger 4 uger 2 uger Eleven har mulighed for efter vejledning at vælge tysk i stedet for engelsk. C-niveau er det højeste niveau der vurderes på, derfor kan engelsk vælges på dette niveau. I vejledningen indgår betydningen af, at vælge fag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse. Praktikuddannelsen Udgør den resterende del af det samlede uddannelsesforløb og inkluderer ferie og feriefridage. Praktikken er opdelt i 3 perioder og finder sted indenfor: A. Det somatiske område: Medicinske -, kirurgiske - og rehabiliteringsafdelinger, og ambulante afdelinger. B. Det psykiatriske område: Hjemmeplejen, skærmede enheder, psykiatriske afdelinger, socialpædagogiske og psykiatriske tilbud. C. Det primærkommunale område: Døgnplejen, ældrecentre, herunder også dagcenter eller aktivitetscenter. Aflastningsafdelinger.

20 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 20 af 84 Fordeling af skole- og praktikperioder Fordelingen af skole- og praktikperioder fremgår af bilag nr. 1: Opbygning af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Skoleperiode I Den indeholder en introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet. Derudover undervises i grundfagene dansk, naturfag med det formål at give eleven de bedst mulige arbejdsredskaber / forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der arbejdes ligeledes med de teoretiske forudsætninger for den første praktikperiode, som foregår i det somatiske område. Der gives ved slutningen af perioden standpunkts karakterer/skolebevis i de enkelte fag. Praktik I I denne periode introduceres eleven til arbejdsopgaverne indenfor somatikområdet og får med stigende sværhedsgrad mulighed for at arbejde med målene for praktikperioden. I slutningen af praktik I gives en praktikerklæring ud fra målene for perioden. Skoleperiode II I denne periode arbejdes der med erfaringer fra praksis, ligesom der arbejdes med de teoretiske forudsætninger for 2. praktikperiode, som foregår i psykiatrien. Der gives ved slutningen af perioden standpunkts karakterer/skolebevis i de enkelte fag. Der afholdes prøve i et af grundfagene: dansk/naturfag. Se afsnit 11. Der afvikles 1 uges valgfag. Praktik II I denne periode introduceres eleven til arbejdsopgaverne indenfor psykiatriområdet og får med større sværheds- og selvstændighedsgrad mulighed for at arbejde med målene for praktikperioden. I slutningen af praktik II gives en praktikerklæring ud fra målene for perioden. Skoleperiode III I denne periode arbejdes der med erfaringer fra praksis, ligesom der arbejdes med de teoretiske forudsætninger for 3. praktikperiode, som foregår i primærområdet. Derudover arbejdes der med sprog i 2 uger. I denne periode afsluttes områdefag med en prøve, ligesom 1 uges valgfri specialefag ligger i denne periode Der gives ved slutningen af perioden standpunkts karakterer/skolebevis i de enkelte fag. Praktik III I denne periode introduceres eleven til arbejdsopgaverne indenfor primærområdet og får med større sværheds- og selvstændighedsgrad mulighed for at arbejde med målene for praktikperioden.

21 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 21 af 84 I slutningen af praktik III gives en praktikerklæring ud fra målene for den samlede praktikuddannelse. Skoleperiode IV Denne periode indeholder 1 uges valgfrit specialefag og afvikling af uddannelsens afsluttende prøve, evaluering af det samlede uddannelsesforløb og afslutning. Tematiseret undervisning Skoleperioderne vil overordnet have fokus på forberedelse til somatisk psykatrisk og primærpraktik. Teorivægtningen vil således være lagt, så eleven opnår en teoretisk forståelse af den somatiske patient, den psykiatriske patient og borgeren i det primære område. I skoleperioderne arbejdes for en stor del med tematiseret undervisning. Tematisering er en måde at strukturere undervisningens indhold på, således at eleven kan tilegne sig viden om og indsigt i helheder og sammenhænge, i relation til social- og sundhedsassistentens kommende arbejdsområde. Det er vigtigt, at eleven også selv får mulighed for og rum til at oparbejde sin forståelse af sammenhæng og helhed. Fagene skal belyse temaet ud fra relevante teorier, modeller og metoder. Gennem tematisering skabes integration mellem fagene og indbyrdes påvirkning mellem disse. Den tematiserede undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. I temaerne indgår timer fra både områdefag og grundfag, ligesom temaerne er bygget op omkring målene for område- og grundfagene. Se udarbejdede læseplaner.

22 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 22 af FORMÅL MED UDDANNELSEN TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT Overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har til formål, at eleven opnår viden og færdigheder indenfor følgende overordnede kompetenceområder: 1. Borgerrettigheder og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 3. Personlig og praktisk hjælp og støtte ti egenomsorg 4. Professionel omsorg, pleje og sygepleje 5. Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering 6. Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion 7. Koordinering, administration og styring

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 0 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere