Lokale uddannelsesplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale uddannelsesplaner"

Transkript

1 Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

2 Lokale uddannelsesplaner OM DENNE FOLDER Folderen er lavet for at gøre det overskueligt, hvilke ændringer der kommer med den nye uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelserne. Målgruppen er alle, der er involveret i uddannelserne, men især vejledere for elever i praktikken. NY UDDANNELSESORDNING Første januar 2013 træder den nye uddannelsesordning i kraft. Den er udarbejdet af PASS, som er det faglige udvalg for uddannelsen, og som har repræsentanter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Det er den største revision af uddannelserne i flere år. BAGGRUND Baggrunden er, at der er sket en række ændringer i de opgaver, som de uddannede skal løse. Der er bl.a. kommet et stort fokus på rehabilitering, og velfærdsteknologi bliver brugt stadig mere. Kravene til dokumentation er øget, og der arbejdes stadig mere med kvalitetssikring. HOVEDTRÆK I ÆNDRINGERNE Uddannelserne har derfor fået nyt indhold nye områdefag og nye valgfri specialefag, der svarer til de nye opgaver. Mere om det på de kommende sider. Alle kompetencemål og praktikmål er revideret. De personlige kompetencer er nu indarbejdet i målene for fagene og for praktikken - tidligere var de fremhævet både samlet og særskilt i uddannelsesordningen. LOKALE UNDERVISNINGSPLANER PÅ SOSU NORD På skal vi beskrive, hvordan vi omsætter bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og dens mål til undervisning. Det gør vi i Lokale Undervisnings Planer - også kaldet LUP er. Disse beskrivelser har vi udviklet i et samarbejde mellem undervisere på og repræsentanter fra praktikken. Side 2

3 FORANDRINGER På har vi valgt at ændre på nogle væsentlige pædagogiske principper. Tidligere var undervisningen tilrettelagt ud fra princippet om problembaseret læring. Fremover bliver det ikke længere et bærende princip. Det er nu én tilgang blandt flere, som underviserne kan trække på. har tidligere lagt vægt på, at eleverne skal lære at reflektere ved at skrive logbog. Fremover bliver det op til undervisere og teams at arbejde med refleksion på forskellige måder, og logbogen er nu én metode blandt flere Vodskov Tlf Februar 2013 Side 3

4 Væsentlige ændringer for Trin 1, Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsuddannelsens trin 1 er i henhold til den nye uddannelsesordning opbygget af nye områdefag og valgfri specialefag. NYE OMRÅDEFAG Social- og sundhedssektoren - 2 uger Pleje og dokumentation - 5 uger Psykologi og kommunikation - 2 1/2 uge Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats - 3 1/2 uge Arbejdsmiljø og ergonomi - 1 uge GRUNDFAG - UÆNDRET Naturfag - 2 uger Dansk - 4 uger Engelsk - 2 uger NYE VALGFRI SPECIALEFAG Borgere med psykisk sygdom Palliation 1 Demens 1 Rehabilitering 1 Velfærdsteknologi 1 NYE VALGFAG Socialpædagogik Ældrepædagogik Personlig sundhed Samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering Innovation Tysk Side 4

5 SÆRLIGT OM GRUNDFAGENE Grundfagenes indhold og længde er uændret. Alternative fag til det valgfri grundfag engelsk er enten et ekstra valgfri specialefag eller læringsværksted. Læringsværksted er et nyt alternativ til engelsk, hvor eleven skal arbejde med og fordybe sig i udvalgte fag fra fagrækken eller anden relevant undervisning. Side 5

6 Skoleperioderne er opbygget af følgende læringselementer SKOLEPERIODE 1-7 UGER 1.1 Intro 1.2 Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg 1.3 Professionel pleje og omsorg 1.4 Førstehjælp 1.5 Naturfag 1.6 Dansk SKOLEPERIODE 2-14 UGER 2.1 Borgerrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2.2 Rehabilitering og aktivitet i hverdagslivet 2.3 Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde 2.4 Alvorlig sygdom og palliativ indsats 2.5 Arbejdsmiljø og ergonomi 2.6 Naturfag 2.7 Dansk Valgfag, herunder engelsk, udbydes på 2. skoleperiode SKOLEPERIODE 3-3 UGER 3.1 Valgfri specialefag Borgere med psykisk sygdom Demens 1 Rehabilitering 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Udtrukne prøver i områdefag eller grundfag Case eksamen, hvis et områdefag udtrækkes Ingen ændring i dansk eller naturfagseksamen 3.3 Afsluttende prøver Case eksamen Side 6

7 Væsentligste ændringer for Trin 2, Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsens trin 2 er i henhold til den nye uddannelsesordning opbygget af nye områdefag og valgfri specialefag. NYE OMRÅDEFAG Sygepleje - 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi - 4 uger Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi - 3 uger Koordinering, kvalitetssikring, og dokumentation - 3 uger Sundhedspædagogik og kommunikation - 3 uger Forebyggelse og rehabilitering - 3 uger NYE VALGFRI SPECIALEFAG Palliation 2 Demens 2 Velfærdsteknologi 2 Rehabilitering 2 Den opererede borger / patient Organisation og ledelse GRUNDFAG Naturfag - 4 uger Dansk - 2 uger Engelsk - 2 uger Side 7

8 SÆRLIGT OM GRUNDFAGENE Grundfagenes længde og indhold er uændret. Dansk er placeret på 2. og 3. skoleperiode. Naturfag placeret på 1., 2. og 3. skoleperiode. Det valgfri grundfag engelsk er uændret. Engelsk er placeret på 1. skole-periode. Alternative fag til engelsk er faget personlig sundhed samt læringsværksted. Læringsværksted er et nyt alternativ til engelsk, hvor eleven skal arbejde med og fordybe sig i udvalgte fag fra fagrækken eller anden relevant undervisning. VALGFAG Valgfagene på trin 2 er: Tysk Konflikthåndtering, samarbejde og kommunikation Innovation Personlig sundhed Side 8

9 Skoleperioderne er opbygget af følgende læringselementer SKOLEPERIODE 1-14 UGER 1.1 SOSU-assistentens rolle inden for det somatiske arbejdsområde 1.2 Den somatiske patient 1.3 Mennesket bag patienten og det sammenhængende patientforløb 1.4 Ændringer i sundhedstilstanden og palliation 1.5 Projekt 1: Den medicinske patient 1.6 Projekt 2: Den kirurgiske patient 1.7 Evaluering og praktikforberedelse 1.8 Naturfag Valgfag, herunder engelsk, udbydes på 1. skoleperiode. Hvornår de ligger er dog ikke fastlagt i LUP en. SKOLEPERIODE 2-8 UGER 2.1 Social- og sundhedsassistentens rolle inden for det psykiatriske arbejdsområde 2.2 Den psykiatriske patient / borger 2.3 Den psykiatriske patient / borger med affektiv lidelse 2.4 Den psykiatriske patient / borger med personlighedsforstyrrelse 2.5 Den psykiatriske patient / borger med demens 2.6 Projekt: Den psykiatriske patient/borger med skizofreni 2.7 Evaluering og praktikforberedelse 2.8 Naturfag 2.9 Dansk Valgfri specialefag udbydes i skoleperiodens 5. uge. SKOLEPERIODE 3-6 UGER 3.1 Social-og sundhedsassistentens rolle inden for det primærkommunale arbejdsområde 3.2 Det hele menneske og den normale aldring 3.3 Ændringer i sundhedstilstanden og palliation Side 9

10 3.4 Projekt: Det sammenhængende patientforløb 3.5 Evaluering og praktikforberedelse 3.6 Naturfag 3.7 Dansk 3. skoleperiode starter med grundfagsprøven. Valgfri specialefag udbydes i skoleperiodens 4. uge af skoleperioden for almindelige hold og i 5. uge for godskrivningshold. SKOLEPERIODE 4-4 UGER 4.1 Afsluttende projekt 4.2 Områdefagsprøve 4.3 Afsluttende prøve FORKORTEDE FORLØB / GODSKRIVNING I DANSK Vi opretter hold for elever med godskrivning / merit i dansk fra marts 2013 i Vodskov. Elevernes uddannelse på trin 2 bliver dermed forkortet med 2 uger. Side 10

11 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER PÆDAGOGISK ASSISTENT GRUNDFORLØB KURSER AMBULANCEBEHANDLER Side 11

12 Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Vendsyssel Hedevold Hjørring Vendsyssel Kirkegade Frederikshavn Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Aalborg/Himmerland Kirketoften Hobro Aalborg/Himmerland Østre Boulevard Aars Aalborg Østre Alle Aalborg Sundhed - Omsorg - Pædagogik Tlf Februar 2013

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere