Medlems Orientering. Nr AMAGER Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlems Orientering. Nr. 3 2004. AMAGER Erhvervsråd"

Transkript

1 Øresundsregionen: Sverige Norge Island Østersøregionen: Finland Estland Letland Litauen Polen Tyskland Det øvrige EU AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr Hovedtemaer i dette nummer: Fokus på Amager Erhvervsråd Fokus på Trafikal infrastruktur Fokus på Globaliseringen Alle problemer med globalisering kunne få én til at spørge om, hvorvidt globaliseringen i det hele taget er gavnlig. Det er ret let at svare på: Der er intet fornuftigt alternativ til globaliseringen. Peter Straarup, ordførende direktør, Den Danske Bank

2 INDHOLD Fokus på Amager Erhvervsråd... 2 Branding Amager... - en ø bedre end sit rygte... 3 Amagers imageskift... 4 Hvad med fremtiden?... 5 Den trafikale infrastruktur er højt prioriteret... 5 Trafikal infrastruktur er erhvervslivets nervesystem... 6 Der er opnået gode resultater, men vi ser stadig frem til... 8 Hvorfor lægge sten i vejen for trafik ad Otto Baches Allé? 9 Ønskeseddel på det trafikale område... 9 Globaliseringens betydning? 10 Den kolde krig er forbi Erhvervsrådets generelle interesseområder Amager Erhvervsråd arbejder for Amager Erhvervsråds organisation Kommende arrangementer Repræsentantskabet Vedtægter AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Udgives 2-4 gange årligt Udgiver: AE MedlemsOrientering c/o Amager Erhvervsråd International House Center Boulevard 5 Tlf.: Fax: Web-adr.: Redaktion: Lars Albrecht Jensen (ansv.) Hugo Andersen Svend Pedersen Tilrettelæggelse: ADhoc tegnestuen Tryk: Jørn Thomsen Offset Oplag: 2000 Annoncering og indlæg Evt. indlæg og materiale til annoncer, som ønskes bragt i næste udgave af Amager Erhvervsråds Medlems Orientering bedes venligst sendt til ovenstående adresse. Fokus på Amager Erhvervsråd Gør vi - det vi gør - rigtigt eller kan vi kan gøre vores arbejde bedre, spørger bestyrelsen for Amager Erhvervsråd Af Jes König Udviklingsdirektør R-98, næstformand i AE Enhver virksomhed eller organisation har behov for med jævne mellemrum at revurdere og opdatere sine indsatser og mål. Vi har i dette nr. af»medlemsorientering«sat fokus på aktiviteter, indsatsområder og Amager Erhvervsråds generelle arbejde for Amagers virksomheder med henblik på dels at analysere om, hvorvidt vi gør - det vi gør - rigtigt eller om vi kan gøre vores arbejde bedre. Hvad siger vores medlemmer? Bestyrelsen har besluttet at spørge vores medlemmer, om de er tilfredse med Amager Erhvervsråds arbejde, om der er områder, hvor erhvervsrådet skal forstærke sin indsats for at gavne erhvervslivet, og om der eventuelt er nye områder, vi bør gå ind på. PR-gruppen har i samarbejde med marketingskoordinator Søren Balken Copenhagen Malmö Port AB udarbejdet et spørgeskema, som findes som indstik i dette nummer af»medlemsorientering«. Vi vil venligst bede alle om at besvare spørgsmålene og returnere spørgeskemaerne på Amager Erhvervsråds fax Ekstra skemaer kan rekvireres på ovenstående fax-nr. eller Amager Erhvervsråd ønsker at øge medlemstallet Resultaterne af medlemmernes besvarelser på spørgeskemaerne vil af PR-gruppen blive anvendt ved udarbejdelse af en folder til brug for en medlemskampagne med henblik på yderligere at synliggøre og at øge interessen for Amager Erhvervsråds arbejde og her igennem øge medlemstallet. Jo flere medlemsvirksomheder vi repræsenterer, jo større er vægten af vores argumentation over for politikere, organisationer og samarbejdspartnere i forbindelse med at fremme erhvervspolitiske synspunkter og synliggøre sammenhængen med øvrige samfundspolitiske områder. Deltagelse i Amager Erhvervsråds arbejdsgrupper Der er altid mulighed for vores medlemmer at tilslutte sig arbejdet i vores arbejdsgrupper på områder, som har deres interesse. (Se AE s organisation side 15) Arbejdsgrupperne indkaldes efter behov. I 2003 og foråret 2004 var der en række fælles møder i PR-gruppen og Konference og mødegruppen i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af Amager Erhvervsråds virksomhedskonference»fokus på Amager«i marts 2004 i Bella Center. Blandt Amager Erhvervsråds arbejdsgrupper var der en miljøgruppe, som tog sig af miljørelaterede opgaver og en trafikgruppe, som beskæftigede sig med opgaver på det trafikale område. Begge grupper havde hver især opgaver nok, men da overlapningen mellem de to gruppers arbejde ofte var stor, besluttede repræsentantskabet at sammenlægge de to grupper. Selv om der sker mange fremskridt på såvel de trafikmæssige som de miljømæssige områder, viser der sig til stadighed nye opgaver, som vi i Amager Erhvervsråd med vores lokale kendskab og vores nære forhold til vores erhvervsdrivende har en betydelig viden om. Denne viden kan vi bringe videre til vores politikere, således at de får de flest mulige relevante informationer forud for deres beslutninger. Vi håber på at få rigtig mange besvarelser tilbage. 2

3 Branding Amager - en ø bedre end sit rygte Lokal branding er et middel til at bryde med de vante billeder og skabe en ny fremtid. Hvis man arbejder rigtigt med sit brand, kan det i høj grad blive en selvopfyldende profeti. Af Uffe Palludan, Instituttet for Fremtidsforskning I Instituttet for Fremtidsforsknings medlemsrapport nr. 4 / tendenser mod år 2010 præsenteres ti forskellige udviklingstendenser, som Instituttet mener præger tiden. En af disse har fået overskriften Nationbranding. Den beskriver det forhold, at branding ikke blot er noget, der arbejdes med i relation til virksomheder og produkter. Det nye er, at man nu også ser en tendens til, at nationer og byer er begyndt at arbejde med branding. Også på lokalt plan anvendes branding i stigende grad. Skab en ny fremtid... bryd med de vante billeder I rapporten skriver Instituttet: Mange byer og kommuner oplever, at de har fået et image, de ikke kan slippe af med, og som gør, at de ikke kan klare sig i konkurrencen med andre byer. Lokal branding er et middel til at bryde med de vante billeder og skabe en ny fremtid. Man kan sige, at hvis man arbejder rigtigt med sit brand, kan det i høj grad blive en selvopfyldende profeti. Hvis man ikke arbejder med det, vil man opleve, at det image, man har fået - retfærdigt eller uretfærdigt - bidrager til at fastlåse den situation, man er i. Den nye port til København Amager gennemlever i disse ar en dramatisk omstillingsproces fra at have været Københavns baggård til i stedet at være den nye port til København. Denne omstilling handler om mere end blot gennemførelsen af de mange projekter, der er gennemført siden slutningen af 1980 erne med henblik på Københavns genrejsning som metropol på den globale scene. Den handler også om øens omstilling fra industrisamfund til den moderne netværksøkonomi. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at ændre billedet af den gamle industri-ø, præget sociale-og miljømæssige problemer, selv om det faktisk ikke holder i nær den grad, som billedet beskriver. For det første betyder de mange gennemførte infrastrukturprojekter, at øen i dag er den del af København, som har den afgjort mest centrale beliggenhed, men billedet blandt mange sjællændere er stadig billedet er en fjern ukendt ø præget af alvorlige miljøproblemer. Amager fortjener et andet rygte Amager har med andre ord imageproblemer, som de der blev omtalt i ovenstående citat. De risikerer at fastlåse øens situation og bremse den sociale og økonomiske udvikling og gøre en række forestående projekter mindre succesfulde. Amager er ganske simpelt bedre end sit rygte og fortjener derfor et andet rygte. Derfor er et branding Amager - projekt en oplagt mulighed - og løsning. Eksempelvis kan man nævne, at de miljøproblemer der afspejler sig i billedet af Amager i dag, ikke længere er virkelighed: Sojakagefabrikkens klorudslip med mulige eksplosioner og kviksølvforurening er historie på Islands Brygge, hvor der i dag er havnepark. Udslippene fra Sadolin og Dumex som bidrog til de alvorlige luftforureningsproblemer, og lugtgener som gjorde Holmbladsgadekvarteret uattraktivt, er løst. Snart indvies Amager Strandpark. Skibstrafikken til Sydhavnen, der nødvendiggjorde mange daglige åbninger af broerne, som afskar forbindelserne til det centrale København, er i dag historie. I stedet er der bygget metro. Støjen fra lufthavnen, som de fleste der ikke kender øen stadig tror kendetegner øen, er væsentligt reduceret og størstedelen af øen generes mindre af flystøj end fx Gentofte. Virkeligheden skal gøres kendt Disse eksempler og mange andre illustrerer, at et branding Amager - projekt kan og skal baseres på kendsgerninger. Det handler om at rydde misforståelser af vejen. Der er ikke tale om et projekt, der skal markedsføre uden rod i virkeligheden. Der er tale om, at virkeligheden skal gøres kendt. Interessen heri har alle, Amagers befolkning, kommuner og virksomheder. Det burde være muligt af samle nogle interessenter, der har en interesse i at sælge virkelighedens Amager. Øens dårlige image indebærer lavere efterspørgsel på boligmarkedet, lavere omsætning i detailhandelen, imageproblemer for virksomheder. Tanken er, at et branding-projekt vil kunne gennemføres i to faser. Fase 1 skulle bestå i en beskrivelse af virkelighedens Amager nu og i fremtiden og munde ud i en traditionel rapport. Fase to ville kunne baseres på denne og forestås af et bureau med særlig kompetence i branding. 3

4 Lidt historie Amagers imageskift fra Københavns baggård og til Øresundsregionens centrum er en realitet Amager Erhvervsråd har siden stiftelsen i 1984 arbejdet målrettet for at få skabt de bedst mulige betingelser for erhvervsmæssig vækst og udvikling på Amager. Fine grøntsager Amagers image har i mange år været meget dårligt. Det var Lorteøen, hvor natrenovationen fra København med hestevogne blev kørt ud til amagerbønderne, og som bekendt gav det i hvert fald nogle gode grøntsager. Da Amager-banen ud til Dragør blev anlagt i begyndelsen af 1900 tallet, var det et krav fra amagerbønderne, at Amager-banen på særlige specialvogne fortsat skulle køre latrinen ud til stationerne på Amager, hvor bønderne så kunne hente denne. Henrettelsesplads på Amager Fælled Det var også her uden for byen på Amager Fælled, at man havde en af Københavns henrettelsespladser hvortil, udtrykket Amager Fælled knytter sig til, når det bruges for at bedyre sin uskyld. Bompenge igen? Amagerbønderne måtte for at komme ind til Københavns Grønttorv, for at sælge deres grøntsager betale bompenge ved Søndre Port. En idé som i vor tid igen er aktuel? Integrationsproblemer også dengang Da Christian d. II omkring 1520 begyndte at importere hollændere til Amager og i den forbindelse tvang bønderne i St. Magleby væk fra deres gårde for at give dem til hollænderne, opstod der naturligvis et misforhold mellem de danske og de hollandske bønder. Det var så alvorligt, at det resulterede i at det varede godt 200 år, før man så de første blandede ægteskaber mellem hollændere og danskere. Amager - Øresundsregionens centrum Øresundsregionen defineres som bestående af Sjælland, Skåne, Lolland- Falster og Bornholm. Regionen har samme indbyggertal på ca. 3,5 mio. mennesker, hvoraf totrediedele bor på den danske side. Øresundsregionen er i dag en af EUs økonomisk stærkeste områder. En femtedel af Sveriges og Danmarks samlede bruttonationalprodukt skabes her. COLT PÅ TOPPEN NY COLT FRA KR Efter en km lang biltest nåede juryen på 25 motorjournalister sin konklusion: En rummelig kompaktbil der har alle de egenskaber, som skaber en vinder. Især blev der lagt vægt på Colt ens unikke design og køreegenskaber. Dens store fleksibilitet og rummelighed med det multijusterbare bagsæde. Og ikke mindst det tårnhøje sikkerhedsniveau med bl.a. 6 airbags, ABS med elektronisk bremsekraft fordeling (EBD) og ESP-stabilitetskontrol. Hvis du vil prøve en vinder, så kom ind og få en prøvetur. For alle Mitsubishi-modeller gælder vores 3 år eller km. reklamationsret og Mitsubishi Assistance Package (MAP). Den viste bil kan have ekstraudstyr. Metalfarve og sort lak kr ,-. Brændstofforbrug og CO2-udslip fra 15,9 til 18,2 km/l og fra 130 til 148 g/km. Forbehold for prisændringer og trykfejl. Erik Andersen Automobiler A/S Englandsvej Kastrup Tlf.: www. eabiler.dk dk Kundevenlige åbningstider: Man.-fre. 9:00-17:30 Lør. efter aftale Søn. 11:00-16:00 4

5 Hvad med fremtiden? Af Stig Eidorff, IT-konsulent Medlem af Amager Erhvervsråds bestyrelse Amager Erhvervsråd reviderer løbende sine vedtægter i relation til samfundsudviklingen og den verden, der omgiver os. Heraf følger en tilpasning af strategier, indsatsområder og handlingsplaner Amager Erhvervsråds formål Det har i flg. Amager Erhvervsråds vedtægter siden stiftelsen i 1984 været vort formål at arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for vort erhvervsliv på Amager, og i Øresundsregionen generelt, hvor Amager jo netop ligger i centrum. Alle erhvervsdrivende ønsker, at vore politikere i regeringen, (i EU), i amterne (snart regionerne) og i vore kommuner i deres erhvervsstrategier og handlingsplaner, skal skabe de bedst mulige vilkår for vort erhvervsliv. Det er de fleste fornuftigt tænkende mennesker enige i. Men der er ofte stor forskel på hvilke områder, man lægger vægt på og hvorledes man prioriterer. Nationale forhold Af aktuelle nationale forhold, som eksempelvis har betydning for Amager Erhvervsråds indsats kan nævnes: Strukturreformen De nye regioner Regeringens overordnede erhvervspolitiske mål og rammer. Kommunernes lokale erhvervspolitiske visioner og handlingsplaner, herunder Københavns Kommunes visioner om en overordnet dansk-svensk planlægning for en koordineret erhvervsudvikling i Øresundsregionen, som Jens Kramer Mikkelsen omtalte på AE s konference Fokus på Amager i marts Diverse lokalråds forsøg på at modsætte sig enhver form for erhvervsudvikling på Amager bør afværges. Hvorledes den ny strukturreform vil påvirke erhvervsudviklingen på Amager og i Øresundsregionen generelt, kan man jo indtil videre kun gisne om. Godt samspil nødvendigt Vi skal, uanset hvorledes den nationale og globale situation udvikler sig - såvel hos vore politikere som hos vore øvrige borgere - skabe en helt klar forståelse for, at en velfungerende overskudsskabende privat erhvervssektor er forudsætningen for bevarelsen og udviklingen af det danske velfærdssamfund. Skal vore politikere have succes med at skabe gode erhvervsmæssige rammer og en hensigtsmæssig erhvervsmæssig lovgivning, er det nødvendigt, at der er et godt samspil mellem erhvervsliv og politikere, ellers opnår vi ikke de ønskede resultater. Viden flytter ud Som et af de mange tiltag for på sigt at styrke Danmark i den globale konkurrence, har regeringen med henblik på at udnytte de stærke vækstpotentialer, der findes i regionerne i hele landet fra Ministeriet for Videnskab- Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet) udgivet den regionale handlingsplan Viden flytter ud - vejen til højteknologiske regioner. Handlingsplanen kan så længe lager haves rekvireres hos IT- og Telestyrelsen Den trafikale infrastruktur er højt prioriteret Amager Erhvervsråd deltager løbende i debatten om trafikken på Amager Amager Erhvervsråd har den trafikale infrastruktur højt prioriteret, og har gennem tiden fokuseret kraftigt på nødvendigheden af til stadighed og i takt med udviklingen og væksten i samfundet at forbedre, udvide og forny vejnettet og den kollektive trafik. Dette er som bekendt blandt de væsentligste forudsætninger for en gunstig erhvervsmæssig udvikling og vækst. Der er som sagt gennem de sidste årtier sket meget på det trafikale område på Amager og i Øresundsregionen generelt, men det er der også i andre regioner i EU, som vi skal kunne konkurrere med. Lokal indsats? Gør vi her på Amager tilstrækkeligt, for at Københavns Kommune, Københavns Amt (Tårnby og Dragør Kommune), HUR og vort trafikministerium får sat mere fart på at få udarbejdet den længe ventede samlede overordnede trafikplan for hovedstadsområdet, som skal koordinere vejtrafik og kollektiv trafik i vor del af Øresundsregionen og i relation til den nu vedtagne strukturreform at prioritere statsveje, regionalveje og kommuneveje. Amager Erhvervsråd deltager løbende i debatten om trafikken på Amager og har gennem tiden holdt mange møder med trafikpolitikerne om dette emne og mange gange fået foretræde for vore politikere for at redegøre for vore synspunkter og i den forbindelse at fremføre vore forslag til tiltag i udviklingen af den trafikale infrastruktur og linieføring, når det gjaldt den kollektive trafik. 5

6 Trafikal infrastruktur er erhvervslivets nervesystem Af Lars Albrecht Jensen, direktør, Bacher A/S Jernbane - motorvej - Ørestad - Metro - Øresundsforbindelsen og Kystvejen Det kan her påpeges, at anlægget og ibrugtagningen af jernbane- og motorvejsforbindelsen til Københavns nyligt udbyggede Lufthavn i Kastrup og videre til Sverige har givet betydelige muligheder for at integrationen og samarbejdet i Øresundsregionen - Østersøregionen og det øvrige EU kan tage fart. Udover dagligt at aflaste trafikken på Amager betydeligt, giver motorvejen også i tilfælde af en flyulykke i Københavns Lufthavn mulighed for hurtigt at komme til Københavns Kommunes hospital i Hvidovre og de tre amtshospitaler i Glostrup, Herlev og Gentofte, samt hurtigt at få assistance fra svensk side. Der er heller ingen tvivl om, at der i trafikministeriet og HUR arbejdes seriøst for at få udbygget den trafikale infrastruktur i hovedstadsområdet og her ikke mindst den kollektive trafik, så flest muligt får gavn heraf. Der er bred enighed om, at vi skal have en velfungerende trafikal infrastruktur i hovedstadsområdet, inklusive en god kollektiv trafik, så man fra sin bopæl hurtigt, sikkert og miljørigtigt kan komme til og fra arbejde, skole, indkøbscentre, fritidsfaciliteter osv.., hvad enten man bruger de kollektive transporttilbud eller egen bil. Det kan flertallet gå ind for. Uenigheden opstår først, når man skal debattere finansieringen af de forskellige projekter og prioriteringen for gennemførelse af dem. 6 Ørestad og Metroen Åbningen af Metroen fra Nørreport til Ørestad og Frederiksberg er trods nogle begyndervanskeligheder nu en succes med et dagligt passagertal på over og Metro til tiden. Amager Erhvervsråd har siden loven om anlægget af Københavns nye bydel Ørestad og Metroen blev vedtaget i 1994 udfra et erhvervsmæssigt synspunkt arbejdet på, at vi fik en hurtig, men også miljørigtig Metro med en linieføring, som på sigt giver den største nyttevirkning, og det må vi sige, at vi har fået. Anlægget af Metroens østlige gren langs Amagers østkyst fra Lergraven til Lufthavnen står for en snarlig åbning, således at passagerer og medarbejdere får mulighed for at komme hurtigt og direkte til Lufthavnen. Metroen vil ligeledes blive benyttet af folk, som i fremtiden skal til den ny Amager Strandpark, til de mange planlagte bolig- og erhvervsområder på Østamager og på sigt (måske) til Den Blå Planet (Danmarks ny akvarium) i Tårnby. Metroen på Østamager forventes åbnet i 2007.

7 Der er opnået gode resultater, men... Station Vestamager i Ørestads sydlige del med Fields og Ferrings bygninger i baggrunden Kystvejen åbnet Den 20. november 2003 kunne vi i Amager Erhvervsråd efter mange års indsats glæde os over at Kystvejen øst om Lufthavnen endeligt blev genåbnet, efter at have været lukket siden tyskerne ved besættelsen af Danmark gjorde dette af sikkerhedsmæssige grunde. Åbningen af Kystvejen giver mulighed for ad motorvejen at komme til og fra Dragør, hvilket således betyder en aflastning af Englandsvej ved nedkørslen til motorvejen ved Tårnby Torv. 7 Åbningen af Kystvejen var i mange år en mærkesag, fordi den bl.a. betød en aflastning af Englandsvej ved nedkørslen til motorvejen ved Tårnby Torv og nemmere adgang til Dragørs erhvervsområder.

8 ... vi ser stadig frem til O2 7 E20 19 O2 6 1 O AE anser anlægget af en havnetunnel som et af de væsentligste trafikanlæg i hovedstadsområdet. For det første for at reducere den trafik af store lastvogne med gods fra Københavns Havn, som ikke er bestemt for København, men som skal til andre destinationer i landet. I relation hertil er en havnetunnel helt uundværlig med mindre man, som nogle har foreslået - skulle flytte Københavns Havn til f.eks. Køge - en løsning som Amager Erhvervsråd finder uhensigtsmæssig. For det andet vil en havnetunnel - udover at give mulighed for at få godset fra Københavns Havn ud i landet udenom City - også reducere den nordfra kommende biltrafik, som også kører igennem Københavns gamle bydel for at komme til Københavns Lufthavn, Bella Center, DR- Byen, Field s eller til Sverige samt til de mange kulturelle tilbud i Københavnsområdet og på kort sigt Københavns Opera. Det skal i den forbindelse påpeges, at det nye havnetunnelprojekt udarbejdet af Københavnergruppen med arkitekt Peter Wimmelmann Larsen som projektkoordinator, vil løse mange trafikale problemer i København og ikke mindst parkeringen ved Københavns Opera. I AE er vi derfor meget glade for, at der nu igen er pustet liv i debatten ved fremkomsten af det nye forslag til en havnetunnel, som ubetinget bl.a. 2 E20 Etablering af en Havnetunnel Københavnergruppens forslag til havnetunnel med forbindelse fra Lyngbymotorvejen og syv til- og frakørsler: 1 Nordhavn 2 Refshaleøen 3 Operaen/skuespilhuset 4 Amager Boulevard 5 Bernstorffsgade 6 Islands Brygge 7 Motorvej E 20 Rødby/Malmø ved Kalvebod Fælled vil betyde en stor og tiltrængt aflastning af den københavnske vejnet og i høj grad bl.a. Amager Strandvej, som om kort tid yderligere skal betjene trafikken til den ny Amager Strandpark m.m. Projektkoordinator arkitekt Peter Wimmelmann Larsen, Københavnergruppen foreslår en boret tunnel fra Lyngbymotorvejen tilsluttet en sænketunnel fra Nordhavn med forbindelse til Motorvej E 20 over Kalvebodbroen mod syd. Havnetunnelen vil betyde ca færre gennemkørsler i indre by om dagen (Oslo har tilsvarende tunnel). Der vil i tilknytning til Havnetunnelen blive etableret et undersøisk parkeringshus til 5000 biler mellem Københavns Opera på Dokøen og det planlagte skuespilhus på Kvæsthusbroen. Partnerskab mellem offentlige og private partnere Totalprisen på projektet er anslået til ca. 8 mia. DKK.Financieringen af tunnelen foreslås organiseret som et partnerskab mellem offentlige og private partnere (OPP) over år. Projektet vil derfor kunne gennemføres uden om finansloven (ligesom Storebælts- og Øresundsforbindelsen). Det vurderes at passage af tunnelen incl. 1 times parkering vil blive ca. kr. 30,-. Blandt de mange fordele, som projektet byder på, er udover den miljømæssige gevinst ved at reducere den unødvendige gennemkørsel af indre by, også en gevinst for det københavnske erhvervsliv og her ikke mindst detailhandelen, som forventes at få stor glæde af den foreslåede havnetunnel. Havnetunnelen vil på længere sigt kunne forbindes med den kommende metrolinie ved Amalienborg og Havnegade. Parkeringsmuligheder Det skal være så let som muligt at bevæge sig i Københavnsområdet, hvad enten man går, cykler, kører med kollektiv trafik eller i egen bil. Men man skal også have mulighed for når man når sit bestemmelsessted at kunne parkere sin bil. Der er efter pres fra Bilerne-ud af-byen -grupper blevet nedlagt mange parkeringspladser - udfra den forestilling, at kan man forhindre folk i at parkere, kan man nok få folk til at blive hjemme eller at foretage deres indkøb andre steder end i København eller i hvert fald der, hvor der er gode parkeringsmuligheder eller»metro til døren«. Faktisk er det sådan, at der i København om natten er 15% flere biler end der er parkeringspladser til, men også om dagen er det svært her på Amager at finde parkeringsmulighed. Dette medfører en uhensigtsmæssig køren rundt, hvilket naturligvis er til skade for vort erhvervsliv som sådan og detailhandlen især. Stigende transportbehov Der er ingen tvivl om at der, hvis vi forstår at udnytte de store vækst- og udviklingsmuligheder, der er i Øresundsregionen, vil komme et stigende erhvervsmæssigt transportbehov for såvel gods- som persontransport og dermed et øget trafikpres. Det vil betyde, at vi i stadig højere grad, så vidt det er muligt, må vænne os til i stedet for at køre i bil - at benytte kollektive transportmidler, som f.eks. Metroen eller busserne. Det kræver naturligvis, at der anlægges parkeringspladser i tilknytning til Metrostationerne, og man f.eks. kan købe 8

9 en kombineret metro- og parkeringsbillet til en fornuftig pris. Havnetunnelen bidrager til opfyldelse af EUs miljøkrav At der skal gøres noget, for i højere grad end det hidtil er lykkedes - at sprede trafikken tidsmæssigt - så myldretidsproblemerne mindskes, er størstedelen af trafikforskerne klar over og også at en af mulighederne for at opnå dette - som det ses i mange andre lande - kan gøres ved en differentieret roadpricing på alternative veje i storbyområder. Gør vi ikke noget nu, vil vi ikke i 2010 være i stand til at opfylde EU s miljømål på dette område. Endnu en gang understreges nødvendigheden af udarbejdelsen og iværksættelsen af en overordnet koordineret trafikplan for Hovedstadsområdet, hvor en havnetunnel og en Metro-ring er højt prioriteret. Hvorfor lægge sten i vejen for trafik ad Otto Baches Allé? Det er svært at måle hvad det koster samfundet - miljømæssigt og tidsmæssigt i kroner og ører - at to nabokommuner ikke kan blive enige om at bestille et par læs asfalt! Ønskeseddel på det trafikale område Amager Erhvervsråd vil på det trafikale område således som hidtil arbejde for at fremme gennemførelsen af projekter som: Anlæg af en havnetunnel med de dertil hørende til- og frakørsler og i relation hertil at bakke op om det ny projekt til en havnetunnel (Københavner Tunnelen) udarbejdet af arkitekt Peter Wimmelmann Larsen og Københavnergruppen. Parkeringsmuligheder generelt og specielt ved Metrostationerne såvel afgiftsfrie som afgiftsbelagte, herunder at arbejde for at "10-meter-reglen" ændres til 5 meter, hvilket vil give flere tusinde ekstra parkeringspladser i Københavnsområdet. Amager Erhvervsråd har også i mange år haft vejforbindelsen fra Kongelundsvej til Ørestads Boulevard højt prioriteret. Her venter vi stadig på at Københavns og Tårnbys kommuner skal blive enige om en snarlig iværksættelse af anlægget af denne korte, men særdeles vigtige forbindelse mellem Finderupvej og Ørestad Boulevard ad hvilken man via Ørestad kan komme til motorvejen fra Syd- og Vestamager. Denne vejforbindelse vil også aflaste Englandsvej og give god adgang til Metroens sydligste station, Vestamager, hvor der er planlagt en større parkeringsplads. Otto Baches Allé skjuler sig bag stenene. Her set fra Finderupvej/ Foldbyvej mod vest Ørestad Boulevard Vestamager Otto Baches Allé Kanalvej Foldbyvej Finderupvej at få etableringen af Otto Baches Alle fremskyndet for derved fra Syd- og Vestamager at få adgang til Metroen og Motorvejen og hermed en aflastning af Englandsvej ved nedkørslen til motorvejen ved Tårnby Torv. Etableringen af Amager Strandpark og i den forbindelse at sikre metropassageres, andre gående og cyklendes passage af Amager Strandvej. Forhindre en lukning af Amager Strandvej i Tårnby Kommune, som vil betyde at udviklingen af Østamager, som er kommet godt i gang vil blive sat i stå. Arbejde for at de trafikale problemer på Christianshavn omkring Prinsessegade på grund af busslusen bliver løst. Her vil vi påpege, at det ny Havnetunnelprojekt i vid udstræk- 9

10 Globaliseringens betydning? Af Hugo Andersen, formand for Amager Erhvervsråd Man kunne måske spørge, hvad globalisering har med Amagers erhvervsliv at gøre? Det kan der være forskellige svar på. -»Det er ikke noget, der interesserer os, og det har ingen betydning for, hvorledes vi skal drive vor forretning, så det vil vi ikke spilde tid på at beskæftige os med.«svaret kunne også være, at vi kan godt se, at globaliseringen har mange aspekter og en vis indflydelse på vores dagligdag. Vi tror også, at globaliseringen vil få stigende betydning for, hvorledes vi fremover skal drive vores forretning eller at globaliseringen har for vores vedkommende haft stor betydning. Vi har ganske enkelt grundlæggende måttet ændre vores forretningsgrundlag, for at imødegå de ulemper, som globaliseringen medfører og tilpasse os de nye konkurrencevilkår og drage nytte af globaliseringens nye muligheder. Globaliseringen er her - og det har den i øvrigt altid været Men den store forskel fra tidligere tider og vor tid er, at den hastighed hvormed den udbreder sig, er øget betydeligt. Mange virksomheder i den vestlige verden har fået gode muligheder for en større indtjening ved at kunne outsourse produktion og administrative opgaver til lande, hvor omkostningsniveauerne er væsentligt lavere end hos os selv. Tidligere kunne man med store økonomiske fordele flytte produktionen til lande som Irland - Spanien - Portugal og senere til Polen, Estland, Letland og Litauen og de senere år til Korea, Vietnam, Kina og Indien. På det sidste har også nogle af de nye EU-lande budt på gode muligheder for outsoursing 10 De fleste er vindere Størstedelen af de virksomheder, som har taget udfordringen om outsoursing op, har haft succes med dette. Men der er naturligvis også mange, som har haft andre oplevelser i det fremmede. Grundig forberedelse nødvendig for succes Det kræver grundige analyser og forberedelser før man giver sig i kast med at producere i udlandet. Det er afgørende, at man sikrer sig gode personlige, pålidelige, loyale og velkvalificerede lokale samarbejdspartnere uanset, hvor man vælger at lægge sin produktion. Vælger man at outsourse, skal det være en produktion, som egner sig til fremstilling på fjerne markeder og som kan produceres til en så lav pris, at der er råd til de øgede transport- og forsikringsudgifter samt - på grund af den længere leveringstid fra producenten -

11 At argumentere imod globaliseringen er som at argumentere imod tyngdeloven Kofi Annan, generalsekretær FN.. til investeringer i større lagre af varer og større lagerkapacitet for til enhver tid at kunne efterkomme efterspørgslen på de udenlands producerede varer. Herudover må man kalkulere med en del rejser til det land, man vælger at producere i. Når man f.eks. rejser i Kina eller de baltiske lande, kan man konstatere, at de fleste produkter, som fremstilles i disse lande, teknisk set bliver produceret i en kvalitet der er fuldt på højde med, hvad vi selv formår og til en langt lavere pris. Man kan derfor ikke fraråde, at man outsourser produktion, der egner sig hertil, men blot råde til, at man undersøger alle forhold grundigt først. Man skal være opmærksom på, at ikke alle, der beskæftiger sig med rådgivning på fremmede markeder, har de nødvendige forudsætninger for at give brugbare råd. Men der er tabere De mennesker, som mister deres arbejde, når vi outsourser bliver selvfølgelig på kort sigt tabere, men outsoursing betyder også, at der i andre lande skabes virksomheder og arbejdspladser, hvor der tjenes penge og skabes velstand, selvom lønningerne ofte kun er en tiendedel af de danske. Den stigende velstand, som mennesker i 3.verdens lande herved opnår, gør, at de har udsigt til at få en bedre fremtid og dermed motiveres til at blive i deres eget land, frem for at søge lykken andre steder i verden. Jeg vil derfor mene, at kan vi i 3. verdens lande med mange mennesker uden beskæftigelse være med til at skabe arbejdspladser og velstand og udsigt til en rimelig fremtid for mange familier, så er det en form for Ulandsbistand, som virker særdeles hensigtsmæssigt. 11 Globaliseringen breder sig Vi mødes ofte, når vi slår dagens aviser op, med meddelelser om, at denne eller hin virksomhed har afskediget et større antal medarbejdere på grund af udflytning af produktion. Det er selvfølgelig en ulykkelig situation for en virksomhed, at måtte se sig nødsaget til at afskedige en stab af medarbejdere for at sikre virksomhedens overlevelse ved at flytte produktionen til udlandet. Det er heller ikke rart at tænke på, at man flytter produktionen til lavtlønsområder, hvor arbejdsvilkår og miljøkrav set med vore øjne lader noget tilbage at ønske. Er outsoursing den bedste løsning? Det kunne måske være en god idé at prøve at se på hvilke betingelser, der skal være opfyldt for med økonomisk fordel at fremstille et produkt i egen virksomhed, før man endeligt beslutter sig for outsoursing. Der er ret mange eksempler på, at det godt kan lade sig gøre at producere i Danmark til stort set samme pris som i udlandet, når man tager de mange ekstra omkostninger, der er ved produktion i udlandet i betragtning. Men det kræver nytænkning, omstillingsvilje og omstillingsevne. Der findes rent faktisk megen ledig dansk produktionskapacitet, som ved større vilje til samarbejde kunne udnyttes til at skabe konkurrencedygtig dansk produktion.

Medlems Orientering. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Nr.1 2007. AMAGER Erhvervsråd

Medlems Orientering. Bestyrelsens kup afsløret før tid...! Nr.1 2007. AMAGER Erhvervsråd AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr.1 2007 - Det skal ikke komme dig til skade, at du er formand for erhvervsrådet. Du er mere end kvalificeret til prisen, sagde Lars Albrecht Jensen i sin motivering

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

- for bæredygtig vækst og udvikling

- for bæredygtig vækst og udvikling Fremtidens Infrastruktur - for bæredygtig vækst og udvikling Fælles indsats for infrastruktur Trængselsproblemer skal løses Danske havne skuer mod øst Klimaændringer stiller krav En velfungerende og sammenhængende

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

BYPLAN NYT. 2. årgang maj 2004 3. ...ikke belæg for hypotesen om, at motorveje kan skabe vækst i tyndt befolkede egne...

BYPLAN NYT. 2. årgang maj 2004 3. ...ikke belæg for hypotesen om, at motorveje kan skabe vækst i tyndt befolkede egne... BYPLAN NYT 2. årgang maj 2004 3...ikke belæg for hypotesen om, at motorveje kan skabe vækst i tyndt befolkede egne... På vej mod to regioner? side 4 To mulige scenarier: Et Danmark, der udvikler sig med

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE?

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? - Papirøens fremtid! Udarbejdet af: Vejleder: Kristian Lønborg Andersen Peter Hegelund Skriver Martin Rambusch Jakobsen Ove Bitsch Olsen Institut: Niels Wilken Silkjær Pedersen

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE! DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!, SAGDE FØDEVARE- MINISTEREN PÅ HÅNDVÆRKSRÅDETS TEMADAG OM

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere