Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd"

Transkript

1 Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

2 Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt at blive fritaget for. Denne folder giver dig et overblik over ordningen. Hvem er omfattet af tømningsordningen? Alle ejendomme i Skive Kommune med bundfældningstank (hustank, trekammertank, trixtank og septiktank) er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning. Tømning af samletanke, sivebrønde og køkkenbrønde samt spuling af afløb og sivedræn er ikke med i tømningsordningen. Tilmeld dig sms/mail-service På kan du tilmelde dig vores sms/mail-service. Så får du en sms eller mail 14 dage før, din tank bliver tømt. Derfor skal din bundfældningstank tømmes Bliver din bundfældningstank ikke tømt, vil den til sidst indeholde så meget slam, at den ikke kan fungere efter hensigten. Det medfører, at rester af slam, papir og lignende løber ud i vandløb og søer og forurener. Har du et nedsivningsanlæg, risikerer du, at sivedrænene stopper til, og anlægget skal omlægges. Venlig hilsen Skive Vand A/S 2

3 Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank er en beholder, der tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder fra din ejendom. Vidste du? En bundfældningstank kaldes også en trixtank, septiktank eller en flerkammertank. 3

4 Slamtank Rejectvandstank Afvandingstank Sådan fungerer ordningen Den benyttede slamsuger anvender KSAsystemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem). Rejectvandet pumpes igennem finmasket net tilbage til bundfældningstanken. Princippet i anlægget er følgende: Styrken i KSA-systemet er, at slamsugeren kan tømme tanke en hel arbejdsdag uden at skulle køre det afvandede slam til videre behandling. Det giver en mindre vejbelastning og som følge heraf en mindre miljøbelastning. Indholdet i bundfældningstanken suges op i slamtanken. Under tilsætning af polymer pumpes slammet op i afvandingstanken, hvor afvanding finder sted. Slammet holdes tilbage, og vandet ledes i rejectvandstank. Polymer tilsættes, når at indholdet fra din bundfældningstank er suget op i tanken på KSAen. Grunden til, at vi tilsætter polymer er for at få skilt vandet fra slammet, således at det kun er slammet, der bliver kørt til videre forarbejdning. Det overskydende vand bliver fyldt tilbage i tanke. Der fyldes højst til underkant af T-stykkerne, sådan at det ikke kan løbe ud i sivedrænene, før der er gået ca. 2 døgn. Det overskydende vand kan indeholde rester af polymer. Koncentrationen af polymer i rejectvandet vil være meget lav (ca. 0,003%). Restpolymeren vil være nedbrudt efter 24 timer. 1 Sådan kan din bundfældningstank se ud, før den bliver tømt. 4 2 Sådan kan din bundfældningstank se ud kort tid efter tømning. 3 Sådan kan din bundfældningstank se ud efter en uge.

5 Tidspunkt for tømning Bundfældningstanke ved helårsboliger bliver tømt en gang om året. Tanke ved sommerhuse bliver tømt hver andet år. Hvis der er behov for, at tanken tømmes oftere, skal man kontakte tømningsordningen ved Skive Vand. Tømningen af din bundfældningstank sker som regel i perioden fra marts til november. Du får besked pr. kort, sms eller mail senest 14 dage før tømningen. I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt ingen rolle. Du behøver nemlig slet ikke at være hjemme, når slamsugeren kommer forbi. Du skal bare have gjort tanken klar til tømning. Entreprenøren er vant til at tage størst mulig hensyn, når arbejdet udføres. Du skal bare sørge for, at han har uhindret adgang til bundfældningstanken. Det fremgår af tømningsattesten, hvornår han har tømt din bundfældningstank. Du kan tilmelde dig vores sms/mail-service på Så får du en sms eller mail 14 dage før, din tank bliver tømt. 5

6 Det betaler du for Skive Vand tjener ikke penge på at tømme bundfældningstanke ordningen skal hvile i sig selv. Vi opkræver derfor kun det beløb, der dækker de faktiske udgifter. Betalingen opkræves på din regning fra Skive Vand. Tømning af bundfældningstanken Adskillelse af vand og slam (KSA) Kontrol af bundfældningstanken Administration af ordningen Tømningsattest Entreprenøren, som tømmer din bundfældningstank, informerer dig, hvis han finder fejl og mangler ved tanken. Det gør han ved at anføre sine bemærkninger på den attest, som han enten afleverer eller sender som sms/mail efter tømningen. Hvis der er fejl i bundfældningstankens funktion og udformning, f. eks. manglende tæthed eller T-stykke, skal du kontakte en autoriseret kloakmester. TØMNINGSATTEST Til ejeren af bundfældningstanken på adressen: Vejnavn Byen Registreret kontaktperson: Navn Navnsen Vejnavn Byen Entreprenøren har dags dato været på ovennævnte ejendom for at tømme og føre tilsyn med din bundfældningstank. Entreprenøren har ikke kunnet tømme din bundfældningstank fordi: Dæksel på tank var ikke tilgængelig. DATO 6 Vi opkræver et gebyr for forgæves kørsel.

7 Ydelser, som du bliver faktureret for Helårsbeboelser: (tømmes en gang årligt) Fast bidrag pr. ejendom Pris for tømning af en tank pr. ejendom Sommerhuse: (tømmes som standard hvert andet år) Opkræves som helårsbeboelse det år, tanken bliver tømt Fællestanke: Fast bidrag for fællestank pr. husstand Pris for tømning af fællestank pr. husstand Tillægsydelser: Akut/ekstra tømning af bundfældningstank Forgæves kørsel, pr. gang Tillæg for løft af dæksel over 30 kg Se taksterne på Skive Vands hjemmeside. Dispensation Du har mulighed for at søge om at få dispensation for tanktømning i indeværende år. Du kan kun søge om dispensation for 1 tømning ad gangen og senest, når du har modtaget adviseringskortet. For at få dispensation skal du opfylde mindst 1 af følgende krav: Forbrug under 5 m 3 vand (forbruget for året før tømningen) Fået lavet et nyt anlæg i indeværende år. (Ansøgning og færdigmelding skal være sendt til kommunen). Selv have fået akuttømt tanken. (Der skal forlægges dokumentation for tømningen fra f.eks. entreprenør, før tømningen kan annulleres). Indtil dokumentationen er modtaget, vil tanken blive sat på opsamlingsrute. Ekstra tømninger Du kan bestille ekstra tømninger af din bundfældningstank hos Skive Vand på telefon eller mail Får du akut brug for en tømning af din bundfældningstank uden for vores åbningstid, kan du kontakte FKSSlamsons døgnvagt på telefon Det koster ekstra at få akuttømt tanken. Husk at oplyse, at akuttømningen er en del af tømningsordningen. Andre ydelser Hvis du har brug for spuling af afløb og sivedræn, tømning af køkkenbrønd eller sivebrønd, kan du vælge at bruge FKSSlamson A/S. De ekstra ydelser afregner du direkte med entreprenøren, der har udført dem. 7

8 Fri adgang til tanken Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din bundfældningstank. Det betyder, at du skal overholde følgende krav: Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil og slamsuger. Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen. Bundfældningstanken ligger højst 50 meter fra adgangsvejen. Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde. Dækslet er synligt og frit tilgængeligt. Dækslet er let at flytte. Dækslet vejer højst 30 kilo. Området omkring dækslet er fri for beplantning. Dækslet må ikke være spændt fast i tømmeperioden. Tillæg for tømning Vejer dækslet mere end 30 kilo, bliver du opkrævet et tillæg for løft af tungt dæksel i forbindelse med tømningen. Forgæves kørsel Hvis der ikke er kørefast vej eller fri adgang til dækslet på tanken, bliver tanken ikke tømt, og du får en opkrævning for en forgæves kørsel. Der skal være så meget fri plads omkring dækslet til bundfældningstanken, at man uden problemer kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af bundfældningstankens åbning. Dækslet skal være forsynet med en gribering eller et løftehul. min. 4,2 meter min. 3 meter 8

9 Ingen tunge dæksler Bundfældningstanken skal have et aftageligt dæksel placeret i terrænhøjde. Dækslet må højst veje 30 kg. Entreprenøren skal have nemt ved at vippe dækslet af og lægge det på plads igen efter tømningen. Du finder regulativet for tømningsordningen på Anbefaling Vi anbefaler, at du hæver dækslet, sådan at det er ca cm over terræn. Således undgår du at der kommer perlegrus, jord og fremmedlegemer samt overfladevand i tanken. Hvis du ikke har mulighed for at hæve dækslet, er det en god idé at få lagt en ekstra brøndring eller fliser omkring dækslet for at undgå, at der falder perlegrus, jord og fremmedlegemer i tanken. Sådan kan du regne vægten ud på dit betondæksel: For at dit dæksel vejer mindre end 30 kg, skal den være i felterne, der er markeret med grøn. Vær opmærksom på, at dette skema er vejledende. Diameter (cm) Tykkelse (cm) ,1 kg 9,8 kg 11,4 kg 13,0 kg 14,6 kg 16,3 kg 17,9 kg 19,5 kg 35 11,1 kg 13,3 kg 15,5 kg 17,7 kg 19,9 kg 22,1 kg 24,3 kg 26,6 kg 40 14,5 kg 17,3 kg 20,2 kg 23,1 kg 26,0 kg 28,9 kg 31,8 kg 34,7 kg 45 18,3 kg 21,1 kg 25,6 kg 29,3 kg 32,9 kg 36,6 kg 40,2 kg 43,9 kg 50 22,6 kg 27,1 kg 31,6 kg 36,1 kg 40,6 kg 45,2 kg 49,7 kg 54,2 kg 55 27,3 kg 32,8 kg 38,2 kg 43,7 kg 49,2 kg 54,6 kg 60,1 kg 65,6 kg 60 32,5 kg 39,0 kg 45,5 kg 52,0 kg 58,5 kg 65,0 kg 71,5 kg 78,0 kg 65 38,2 kg 45,8 kg 53,4 kg 61,1 kg 68,7 kg 76,3 kg 84,0 kg 91,6 kg 70 44,3 kg 53,1 kg 62,0 kg 70,8 kg 79,7 kg 88,5 kg 97,4 kg 106,2 kg Vi anbefaler dæksler af metal, plastik eller gummi, der vejer maks. 30 kg. Kontakt eventuelt kloakmester, byggemarkeder eller tømmerhandel for yderligere oplysninger og priser på dæksler. Maks. 30 kg 9

10 Ansvar for tanken Du har ansvaret for, at bundfældningstanken er i orden, og at den fungerer efter hensigten. Hvis du er i tvivl, om din bundfældningstank er i orden, kontakter du en autoriseret kloakmester. Når vi har tømt din bundfældningstank, får du en tømningsattest med tømningstidspunkt og angivelse af eventuelle fejl og mangler ved tank og adgangsforhold. Disse fejl og mangler skal du så sørge for bliver udbedret. Ved fejl på tank kontakt et autoriseret kloakfirma. Gode råd Kom ikke fedt, kaffegrums og madrester i vasken, da det kan stoppe afløbet. Skyl ikke bleer, bind, vat, engangsklude og lignende ud i toilettet. Affaldet stopper toilettet og kloakrørene. Hæld aldrig kemikalier, olie, medicinrester og andre miljøskadelige stoffer ud i kloakken. Plant ikke træer og buske ved dine kloakrør og bundfældningstank. Rødderne fra træer og buske kan ødelægge rørene og tanken. Spar på vandet. Mindre mængder vand er knap så belastende for afløbssystem og tank, og der ledes mindre spildevand ud i naturen. Sten og jord i tanken kan betyde udgift til en ekstra tømning, da disse kan ødelægge KSAen. Sådan fungerer bundfældningstanken 10

11 Fup og fakta om bundfældningstanke Der er mange skrøner om bundfældnings tanke. Her afliver vi nogle af de mest sejlivede. Skrøne: Man kan sætte gang i en stoppet bundfældningstank ved at smide en død høne eller en pakke gær ned i tanken. Fakta: Hverken en død høne eller en pakke gær sætter gang i bundfældningstanken. Den rigtige løsning er at tømme bundfældningstanken og eventuelt rense rørene og fylde den med vand. Skrøne: En bundfældningstank skal aldrig tømmes. Den regulerer sig selv. Skrøne: Når en bundfældningstank aldrig har været tømt, giver det problemer, når den pludselig bliver tømt. Den regulerer sig selv. Fakta: Når bundfældningstanken er tømt, tjekker vi, om alt er i orden. Den årlige tømning er en kontrol af, om du har en velfungerende bundfældningstank. Fakta: En bundfældningstank skal tømmes med jævne mellemrum. Bliver den ikke tømt, er der risiko for, at slam og spildevand løber urenset ud i vandløb og søer, og forurenende stoffer på et tidspunkt havner i vores grundvand. 11

12 Spørgsmål og svar Døgnservice Har du spørgsmål om selve tømningen af bundfældningstanken, skader, døgnservice og bestilling af akut- eller ekstra tømning. Kontakt entreprenør: FKSSlamson A/S / Telefon Får du akut brug for en tømning af din bundfældningstank uden for vores åbningstid, kan du kontakte FKSSlamsons døgnvagt på telefon Det koster ekstra at få tømt tanken akut. Betaling og klager Har du spørgsmål til administrationen af ordningen, betaling og priser mv., klager (op til en måned efter tømning) og bestilling af akut- eller ekstratømning. Kontakt Skive Vand: Spildevandssektionen / Tømningsordningen / Telefon Hvis du har spørgsmål om fornyelse af tank og nedsivningsanlæg mv. Kontakt Skive Kommune: Teknisk Forvaltning / Natur & miljø / Telefon Skive Vand A/S. Anlægsgade 34, Durup Roslev Telefon /

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere